PODMÍNKY ČLENSTVÍ vzdělávací platformy:


Moje Rodina Světla mě vede ke spolupráci s pokročilými Dušemi, které jsou zodpovědné za své vlastní energie a rozvíjí atributy Vědomí Krista. Nežádám nikoho, aby byl svatý, ale žádám vás, abyste byli nanejvýš uctiví a čestní. Chcete-li být součástí tohoto společenství, pak musíte vzít zodpovědnost za své chování, vyhýbat se zraňování a manipulaci. Členství vás zavazuje sloužit Zákonům Jednoho, tzn., že jej budete uplatňovat v životě i této skupině, která respektuje rozmanitost s vlastnostmi založenými na srdci. Tím se stáváte Strážcem, ochráncem a bojovníkem Universální pravdy. Shodujeme se na bratrství a právu svrchovanosti a svobody.

Jako člen této komunity Světla se zavazujete, že budete autentičtí, pravdiví a srdeční a nebudete sdílet obsah bez výslovného souhlasu autora. Podpora pro fyzický Vzestup je skupina pro časovou osu dynamiky Vzestupu. Podmínky této skupiny zahrnují potřeby skupiny a také žádné klamání, jakékoliv padělání jmen, více lidí předstírajících, že jsou jedna osoba nebo jakýkoliv typ zkreslování identity za účelem podvodu. S registrací zašlete příspěvek na níže uvedený účet. Nebude-li příspěvek zaplacen do 3. dne v měsíci, registrace bude zrušena.


Projekt je zakládán s výhledem na dlouholetou spolupráci.

Měsíční předplatné splatné do 3. dne aktuálního měsíce 1.111.- Kč.

S laskavým rozhodnutím Lenka Sykorova

Třída Vzestupu slouží k pochopení měnící se fyziky, která řídí naši realitu a proces probuzení. 

Pro vytvoření interakce je důležitá určitá energetická výměna. Doufám, že moje práce vám bude dobře sloužit. 

Fio Banka:  2100837659/2010

IBAN:CZ4720100000002100837659
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX