PODMÍNKY ČLENSTVÍ vzdělávací platformy:

Moje Rodina Světla mě vede ke spolupráci s pokročilými Dušemi, které jsou zodpovědné za své vlastní energie a rozvíjí atributy Vědomí Krista. Nežádám nikoho, aby byl svatý, ale žádám vás, abyste byli nanejvýš uctiví a čestní. Chcete-li být součástí tohoto společenství, pak musíte vzít zodpovědnost za své chování, vyhýbat se zraňování a manipulaci. Členství vás zavazuje sloužit Zákonům Jednoho, tzn., že jej budete uplatňovat v životě i této skupině, která respektuje rozmanitost s vlastnostmi založenými na srdci. Tím se stáváte Strážcem, ochráncem a bojovníkem Universální pravdy. Shodujeme se na bratrství a právu svrchovanosti a svobody.

Jako člen této komunity Světla se zavazujete, že budete autentičtí, pravdiví a srdeční a nebudete sdílet obsah bez výslovného souhlasu autora. Mise Podpory fyzického Vzestupu je vzdělávací skupina pro časovou osu dynamiky Vzestupu. Podmínky této skupiny zahrnují potřeby skupiny a také žádné klamání, jakékoliv padělání jmen, více lidí předstírajících, že jsou jedna osoba nebo jakýkoliv typ zkreslování identity za účelem podvodu. S registrací zašlete příspěvek na níže uvedený účet. Nebude-li příspěvek zaplacen do 3. dne v měsíci, registrace bude zablokována.

Nespolupracuji s nikým na osobní úrovni, nicméně považuji tuto skupinu za rodinnou komunitu lidí se stejnou rezonancí.

Projekt je zakládán s výhledem na dlouholetou spolupráci.

S laskavým rozhodnutím Lenka Sykorova