Vítejte ve společenství Vzestupu, kde se spojujeme jako jedna rodina. 

Tato práce je určena pro ty, kteří se zabývají užší a hlubší cestou FYZICKÉHO Vzestupu,  mají velmi blízko ke zkušenosti vzestoupit s FYZICKÝM TĚLEM. 


V kontextu Stvoření se jedná na Zemi o jedinečný experiment a velmi unikátní zážitek dokázat vzestoupit ve fyzickém těle v této husté realitě. 

Jedná se o vzkříšení duše ve fyzickém těle - fyzický Vzestup. Je to práce, která má největší vliv na kolektiv. Mým záměrem je ukazovat cestu. Je velký omyl, že Vzestup znamená jen zvyšovat vibraci nebo frekvenci Světelného těla. Zvyšování vibrace přirozeně následuje tím, co v životě děláme ve fyzickém těle. 

Tělo Krista budujeme prostřednictvím Vzestupu a Sestupu - Sestupu Světelného těla do fyzického těla. Vzestupujeme po životní spirále. Sjednocujeme fragmentované aspekty zpět do celistvosti a organické podoby a pak je Vzestup možný, když je sjednocen Vzestup i Sestup a jsou aplikovány principy Nanebevstoupení. Ztělesňovat Vědomí Krista znamená rezonovat se soucitným Svatým srdcem. S kultivací životní síly je tento zážitek přirozenou cestou. 

Integrované polarity jsou oživovány třetí energií, Duchem Svatým. Je to obtížná cesta. Každý postupuje svým tempem. VZESTUP NENÍ INTELEKTUÁLNÍ CESTA. Vracíme se k přírodě, k přirozenému životu ve fyzickém těle. Je to osobní vývoj a zkušenost. 

Existuje mnoho pochybností, dokud nedosáhnete potřebného integrovaného kvocientu Světla. Přepsat šablonu starého člověka je velmi náročná cesta. Předávám informace z Galaktické perspektivy Vědomí a tréninku mého osobního Vzestupu od roku 2011, dovednosti a zkušenosti Hvězdné bytosti, ze skupiny bytostí, které drží esenci Krista v těle. Nezáleží na našem původu, ale záleží na našem současném těle. Pracujeme s pochopením životní síly skrze Ducha Svatého. Jakmile pochopíte principy kultivace životní síly, Vzestup se v uvozovkách děje automaticky a pak je budováno evoluční tělo. 

Připojte se ke mně, jak z lidského hlediska pochopit a projít Vzestup a porozumět galaktické perspektivě Země. My všichni potřebujeme být podporováni. Jedná se o výměnu energie. Aktualizace pro pochopení Vzestupu jsou k dispozici. Jedná se o práci průvodce Vzestupu. 

Jsem zaneprázdněna svým životem a Vzestupem. Poskytuji konzultace, maluji obrazy. Otevíráme nové cesty svého bytí a bytí na Zemi. Je pravděpodobné, že vytvořím prostor pro fyzické setkávání, pravděpodobně během příštích let. Mnoho Lásky.  

Věda Vzestupu slouží k pochopení měnící se fyziky, která řídí naši realitu a proces probuzení. Doufám, že moje práce vám bude dobře sloužit.


Základy teorie Vzestupu 
přístup ke všem zpracovaným 
informacím v této složce 
Kč 1.111.-  


V této složce jsem se zaměřila na vlastní zkušenosti a informace pro dosažení Vzestupu ve fyzickém těle skrze Kosmického Krista. Informace obsahující systémy víry, dosažení svobody a svrchovanosti, vzdělávání a chování v časové ose Nanebevstoupení. Odborné popisy jsem čerpala ze Slovníku Vzestupu www.ascensionglossary.com 


Fio Banka 2100837659/2010

IBAN:CZ4720100000002100837659

BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX


Jedna z nejlepších knih. Popisuje Vzestup v českém jazyce, kde jsou předkládány a vysvětlovány postupy a zasvěcení jako postupný způsob práce se svými vlastními energiemi, studium a pochopení, co je to opravdu ve skutečnosti Vzestup lidského těla, než zde prezentuje New Age.