MATRICE ENERGIE DNE NAROZENÍ


 (Osobní mayský kalendář). Kompas a ukazatel cesty. Poznej sám sebe.


Tato doba vytváří kompresi na přepracování rámce života včetně nevyřešených karmických konsekvencí a přináší nutkání dělat změny. 

Mayský Kalendář ukazuje optimální směr na cestě k Universální pravdě, která je uložena v naší buněčné paměti. V této době rozpomínání a poznávání sebe sama mohou být informace užitečné, snad i nezbytné a pomoci katalyzovat osobní transformaci. Osobní kalendář může být nástroj, jak poznat aspekty sebe sama, pochopit všechna životní období, uzavírání se, a nedůvěru k lidem transformovat v každém Teď a Tady v důvěru.


Vzhledem k zóně zapomnění a nevědomí máme o sobě mnoho nesprávných představ, blokujeme si vlastní unikátnost a potenciál. V tomto ohledu může být důležité znát svůj účel, pozadí inkarnace, základnu pro přepracování, klíčová témata, kterým jsme se rozhodli v tomto životě čelit. Znát svůj kin narození může znamenat znát výchozí bod a analýzu své životní dráhy. V den narození je každý člověk spojen s energií, která tomuto dni dominuje.

Koncept osobní matrice k nám hovoří skrze MOUDROST SVĚTLA A MOUDROST STÍNU. Není to prediktivní nástroj.

Všechno, co má co do činění se STÍNY je spojeno s emocemi, což se může projevovat jako ukvapené reakce na lidi nebo situace. Jejich intenzita ukazuje na něco, co vyžaduje pozornost a restrukturalizaci. To je také to, co stojí v cestě usmíření se sebou a s lidmi. Emoce jsou sekundární reakce na něco nebo někoho. Pocity jsou prvotním projevem znalosti srdce. Ukazují směr. Slouží jako kompas.

Kombinace Znamení a Tónu umožňují nový pohled na sebe, lidi a situace, iniciují nové kvality života, vytváří most do hlubokých vrstev paměti, aktivují vzpomínky, kdo jste, umožňují podívat se na problematiku z jiného úhlu - ze všech stran, kolik je lidí na planetě.

Každému je nyní dána možnost vyladit se na vše, co obsahuje energetické pole pokroku nebo na ty, kteří nedávají svou sílu pryč, nejsou pasivními jezdci energetických polí programování. Máme možnost vyladit se na vlastní melodii.
V současné době vytváříme lidský kolektiv - zdravý model společnosti lidí, kteří jsou psychicky a fyzicky silní a nezávislí. To vyžaduje vlastní práci, odhodlání, ochotu dosáhnout nezávislosti. Vytváříme místo, kde uznáváme jeden druhého, svou individuální sílu. Místo, kde se učíme být silní. Místo, kde nikdo nemá moc nad druhým. Místo, kde každý může sdílet a diskutovat. Jednu z mnoha možností, jak se podílet na vytváření takového paradigma předkládá koncept na těchto stránkách.Vyhotovení osobní matrice může být dobrou investicí a startem k tomu stát se vysokovibrační bytostí a naplnit vlastní potenciál. Pracujete se svojí vlastní energií.

MOUDROST SVĚTLA pomáhá objevit naše know-how, pomáhá podívat se na problémy a situace z jiného úhlu pohledu a v případě potřeby začít věci opravovat. Můžeme si uvědomit, že některé z našich přesvědčení byly pouhou iluzí.

MOUDROST STÍNU tlumočí věci, které nevidíme, které jsou na nevědomé úrovni. Umožňuje feedback a předkládá přehlížené položky, nedokončené záležitosti, neuzdravené věci, podvědomé strachy, rozsudky, omezení, iluzorní kódy přesvědčení, omezující představy, vše co bylo přehlíženo a ignorováno.
Jakmile začnete pracovat se svými STÍNY, stáváte se transparentní. Nikdo vám nemůže ublížit, protože projekce druhých lidí kolem vás procházejí bez povšimnutí, bez spontánních reakcí, bez pocitů lítosti, zklamání či bolesti. Člověk, s kterým byste mohli být v konfliktu, s vámi nebude v rezonanci.

Je to cesta sebe-posílení se zaměřováním na konkrétní oblasti života. Každá energie dne má tendenci zaměřovat se na citlivá místa, na místa zranění. Energie se zaměřují na emoce, vztahy, partnerství, postoj oběti, všechny obavy, nechci-vědět-že, nechci-vidět-že, ego-hry atd. Tato doba nás nutí učinit krok k vyřešení problému, který nás trápí znovu a znovu. Shodit masky, osvobodit se z cizích scénářů, postojů, pravd, definicí a rolí, s kterými jsme se identifikovali. Spontánní reakce ukazují, do jaké míry se ztotožňujeme s rolí druhých lidí a přitom je to jednoduché, nemusíme hrát žádnou roli. Je nutné být sami sebou.

1.111.- Kč

44.- €


Osobní matrice dne narození je zaslána na základě platby,

 data a času narození do 1-2 pracovních dnů.NENÍ POSKYTOVÁNOINDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ


Jedná se o SKYPE setkání, kde se zaměřujeme na integraci duše, sjednocení Božského Já, nikoliv na otázky planetárního Vzestupu. 

PRÁCE PRŮVODCE VZESTUPEM NENÍ ZAMĚŘENA NA LÉČENÍ NEMOCÍ, LÉČENÍ PORUCH OSOBNOSTI NEBO DUŠEVNÍ PORUCHY.

Toto setkání je navrženo tak, aby přineslo další uvědomění o integraci polarit, suverénní Mistrovství. Čím více rozumíte vytváření své reality a rozumíte sami sobě, tím lépe spoluvytváříte s Duchem - Láskou, abyste si skutečně dovolili přijmout svoji vlastní cestu, suverenitu a svrchovanost. Procházím mnoho životních zkušeností jako průkopník Vzestupu na cestě k osvobození. Setkání může trvat i dvě hodiny, protože se společně ponoříme do hloubky. Volit můžete mezi časem v 10.00 nebo odpoledne mezi 15.00 - 17.00 hod. v pracovní dny. Zároveň s rezervací zašlete platbu na účet uvedený níže.

60 - 120 minut

2.222.- Kč

86.- €

SKYPE: LENKA.SYKOROVA.CZ

NENÍ POSYKTOVÁNO

ŽÁDNÝ NÁROK NA VRÁCENÍ PENĚZ


Fio Banka 2100837659/2010

IBAN:CZ4720100000002100837659

BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX