Cítím silný návrat Domů skrze sjednocení. Jsme připojování k nové úrovni Božského Plánu jako jeho Správci - planetární logos, Světelný bod, který dokáže směrovat energii pohybu. Tělo, Vědomí, naše Já se stává tím, co je v tomto Stvořitelském plánu předurčeno. Stále někteří z nás udržujeme Světlo Krista v této nelehké a chaotické době. Držím tento...

HLUBOKÁ INTEGRACE POLARITY Vážení Milovaní, doslova nás omývají a protlačují další Božské zásahy. Ano, lze to v některých ohledech nazvat Božský zásah, aby nás jemně vytlačil z naší komfortní zóny a přiměl nás otevřít se novým věcem, dobrodružstvím a kreativním nápadům. Když se přizpůsobíme obrovské povaze Vesmíru, uvědomíme si nejen svou...

Vážení Milovaní, dovolte mi poslední prázdninový den přivítat vás u nejnovější aktualizace. Mnozí z nás se pohybují hlouběji a hlouběji do Božské Lásky, což je opravdová Láska Duše jak v Nebi tak na Zemi.
Jsem požehnána setkávat se s vámi tímto způsobem. Moje práce je zaměřena na osobní Vzestup ve fyzickém těle. Protože existuje také Vzestup po...

Vážení Milovaní, aktuální pasáž je sílící čištění, protože kolabují všechny rušivé a démonické časové osy, aby naše těla byla navrácena do původní krystalické verze. Cítím velmi zatěžující energie, které potřebuji zpracovat v klidu v těle, protože neustále existuje snaha o oslabování duchovní skupiny, to jsou ti oddaní planetárnímu správcovství za...

Velké kolektivní uzdravování. Je to náročné na psychiku a fyzické tělo. Moje je teď velmi bolavé, unavené. Jsem třetí den sama na samotě u lesa. Můj Duch to tak naplánoval, abych byla v čistých živých frekvencích, opuštěná jako poustevník, ale oddaná Božskému plánu a lidským srdcím.

Vážení Milovaní, jsem požehnána, že se můžeme spojit tímto způsobem. Srpen je měsícem tvoření nového na různých úrovních podle toho, co chceme, aby se nyní v našem životě manifestovalo. Svatý Duch o nás pečuje.
Mým záměrem bylo původně psát zprávu až po Bráně 8/8, protože existují informace, které musíme chránit, ne všechno je možné psát veřejně,...

Před vlnou Cauac, která pomáhá s uzdravováním Posvátného Božského Ženství, mě Duch vede v kontextu kolektivních oprav k dnešní zprávě. Dnešní milující slova jsou určena mužům a také jsem dokončila obraz symbolizující korunu krále. Cesta k uzdravení vnitřního muže vede skrze pochopení mužského a ženského principu v těle. Musíme pochopit, jakým...


Tolik z nás dosahuje nyní nového potenciálu. Naše polární protiklady se sjednocují, což přináší spasení a osvobození. Duchovní unie, manželství protikladů, jin a jang, Duch a hmota. S plným porozuměním tomu přichází potenciál pro toto ztělesnění a když můžeme sjednotit všechny polární protiklady uvnitř sebe, vždy přijde nová úroveň, která se spojí...