ZROZENÍ NOVÉ REALITY


Vážení Milovaní, chci dnes opět přispět touto duchovní zprávou k současným světovým událostem v kolektivním a planetárním Vědomí. Jak jsem psala, z hlediska současného nejevolučnějšího pohledu, dochází k velkému uzdravování pomocí třetí energie. Jak přesně dochází k uzdravování pomocí třetí energie podrobněji popisuji v sekci KOMUNITA VZESTUPU. Jádrem Vzestupu je integrace polarity a sjednocení mužské a ženské energie v těle pro dosažení Svaté Trojice.

Lidská rodina se postupně začne zajímat, jakým způsobem zažívá Duch svoji perspektivu ve fyzickém těle. To je nová úroveň zrození neboli porod nové lidské rodiny na Zemi. Jak všichni velmi dobře víme, současné události jsou řízeny negativními agendami, které stojí za scénou současné světové situace. Proč se to děje? Abychom začali cítit vůni přicházejího Světla, protože to vše má svůj vyšší důvod. Jsme manipulováni a tlačeni do kouta proto, ABYCHOM TO VIDĚLI. Současná situace vývojového resetu ukazuje na osobní vypnutí a nový pohled, jaký dopad má vir na naše životy. Zároveň jsme vedeni si uvědomit, že se až příliš necháme krmit temnou potravou, namísto abychom prosazovali posvátné bratrství a sesterství jeho zlepšování, abychom si uvědomili planetární i osobní hojnost. To je význam aktuální temnoty. Nikoliv se do ní zapojovat, což je dnes středobodem všech diskuzí. Ačkoliv na současné kontrole je vše v nejlepším pořádku.

Lidské Vědomí ve své podstatě nemá nic společného s bojem člověka proti člověku. Kristus je bojovníkem za Universální pravdu a Zákon Jednoho. Universální životní síla vždycky udržuje život a hojnost pro všechny. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Současná situace nás nutí k uvědomění, abychom se nikdy nezapomněli zaměřovat na svůj směr a záměr, proč jsme zde. Součástí lidského vývoje nejsou žádné právní předpisy, nebo vládní agendy.

Plán nebo matice nového světa není založena na dominanci systému, který nad námi vládne. Jestliže s těmito institucemi začneme bojovat, zaměřujeme se na vytváření své vlastní karmy. V kontextu současného vývojového cyklu na Zemi, existují vyšší bytosti, které se postarají, pokud jde o ukončení kolektivní karmy. Je to jeden z Universálních zákonů, které si budeme postupně muset připomenout, abychom věděli, kdo ve skutečnosti řídí náš osobní vývoj a životní sílu.

Současný stav ukazuje na to, že se lidé vzdali své svobody a svrchovanosti, svobodné vůle, že kdykoliv mohou jít ven nebo být jako rodina spolu. Proto musí zažít karanténu a být nějakým způsobem utlačováni. Musí si uvědomit, že se musí chovat určitým způsobem omezení a vzdát se své síly. Globální ekonomický systém musí zažít pád, aby se mohl resetovat. Jestliže se stále zaměřujeme na to, jak se to stane, zapomeneme, proč jako lidé žijeme na Zemi a jaký je účel lidského života. Ne že jsme zde jako pracovníci Světla, to nestačí, ale musíme ztělesňovat Světlo Krista, protože ti, kteří ztělesňují Světlo Krista mají největší moc a sílu, protože síla Krista je tou nejsilnější a nejmocnější silou v celém Vesmíru. Jakmile se na to zaměříme, porodíme dohromady novou realitu nové Země společně s živou bytostí, které říkáme Gaia.

Ti z nás, kteří jsou v pozadí zrodu nové reality ví, že práce institucí, které slouží temné agendě, je naprosto zcela v pořádku, epidemie, biologické zbraně, postřiky, očkování, patentované vakcíny, aby dosáhli velkého zisku, který se jen zdá, že je velkým ziskem. Ve skutečnosti je to neustálý hlad po moci a bohatství a my všichni víme, jak dopadneme, když se na to budeme stále zaměřovat. Myslím, že je nás mnoho, kteří jsme za pár dnů pochopili význam. Nemám ráda, když někdo přerušuje moji životní radost, moji hru a nutí mě zapojovat do nesmyslů. Velice rychle odcházím z takových zkušeností. Musíme mít stále na paměti vyšší zákon, který tam nahoře všechno řídí. Pamatujte, že Temnota slouží Světlu, takže jakmile tuto hru pochopíme, falešná hra na virus se zboří jako dům z karet a my jdeme opět obdivovat probouzející se přírodu. Virus ve skutečnosti není smrtící, ale v těle musí existovat nerovnováha, aby byl smrtící.

Musíme si připomenout, že na Zemi existuje více dimenzí a realit než jen dualita. Multidimenzionální bytostí jsou ty, které roky trénovaly. Trénovali jsme v jiných Hvězdných systémech nad rámec toho, co se děje v této Sluneční soustavě. Nepřišli jsme nikoho soudit, ale Hvězdná bytost přináší na Zemi obrovskou sílu svítící na spící.

Jakmile začne temná agenda utlačovat, ve skutečnosti probouzí spící DNA společně s kosmickými plazmovými energiemi. Z vlastní zkušenosti, jakmile se někdo snažil bránit mé svobodě tvoření, Vědomí se okamžitě vzepřelo. A proto nám k tomuto uvědomění přichází do cesty a zkoumáme temnotu. Ano, je důležité vědět, co se děje, co tato posedlost způsobuje. Co způsobuje? Abychom pochopili vyšší podstatu, co způsobuje.

Kdykoliv se naladíte na svého Ducha, řekne vám, že virus je podvod. Je to podvodná hra, podvodná hra, podvodná hra. Abychom skutečně pochopili multidimenzionální realitu, nejprve musíme vlézt do králičí nory, nějaký čas tam být, abychom dokázali rozšířit své bytí a vývoj pomocí životní síly a spirálních energií.

Jaký bude další krok v tomto vývojovém resetu? Co se stane, když restartujete počítač? Proběhne nová konfigurace. V našem těle je zabudovaný nový systém, který se zapne, ale takové tělo, které to dokáže, musí kultivovat životní sílu. Používat Božskou inteligenci. Váš Duch ví, co máte dělat. Teprve pak může restartovat multidimenzionální Vědomí.

Náš mozek neustále skenuje všechny možné současné reality. Spící se účastní této aktuální maškarády, a budou poslušní. Je pravda, že nemáme kontrolu nad tak velkou kontrolou, ale nemůžeme být poslušní, protože jinak se náš imunitní systém začne bouřit. Měli bychom dodržovat svá vlastní pravidla svého vlastního živého života. Tělo je součástí přírody, která také potřebuje kvést a rozvíjet se a naše tělo také potřebuje vývoj, kvést bez omezení. Co se stane, když zavřete květinu do temna.

Miluji chodit v přírodě a často chodím po stejných cestách, přesto je zážitek jiný, protože stromy mají za týden více květů, více listů. Životní síla stromů je přirozená, nikdo jí nezastaví, je to vývoj. Někteří z nás jsou v přírodě velmi zakořenění, ale to neznamená, že se jen každý den procházíme se svým neviditelným týmem a hovoříme s Gaiou. Probuzení a seberealizovaní lidé jsou spojeni velmi úzce s porodem Země, přírodou, porodem nového života na Zemi. Priorita je toto spojení a pak přichází vše ostatní. Zatím ještě nejsme na plné evoluční úrovni, ale směřujeme k tomu.

Jsme vyvíjející se Vědomí společně s přírodou a Gaiou. Lidé, když říkají, že jsme Kristus, že jsme přišli demonstrovat Krista, mají pravdu. Demonstrujeme nejvyšší možný stav Vědomí, vývoje vyšší mozkové kapacity, vyšší srdeční kapacity a jejich sloučení pro oživení života na Zemi, vyššího aspektu života samotného - Svaté Trojice. Učíme a připomínáme podstatu Božského Zdroje, jeho vznik a vývoj, uvědomění, že tato síla života samotného nás ovlivňuje venku i v našem bytě. Oživuje nás. Jděte ven a pozorujte přírodu, život sám se děje bez námahy. Jsme zde jako semínko Hvězdného původu pro zrod principů života přinášející Vědomí Krista a sjednocené bratrství a sesterství. Nejde jen o to, že se prohlašujeme za nejvíce probuzené bytosti, ale je důležité, jak jednáme, co děláme. Jsme dárci života na Zemi.

Dualita a současná situace nás tlačí, abychom si to uvědomili, nemůžeme zůstat v současných podmínkách myšlení ani bytí. V současné době se buď lidé oddělují ještě více nebo naopak je současné uvědomení situace spojuje, pomáhají si, rozvíjí komunity. Jsme Jeden nebo Jedno se Zemí, jak se říká, a to v současné době začne být více a více pravdou.

Mnoho lidí říká, ach jééé.... já tak miluji Boha, miluji Gaiu, ale my jsme přišli žít život prožívaný v zásadách živého života. Snažíme se žít svůj život podle nejlepších zásad života, a my každý den pracujeme na tom, abychom žili život podle zásad Krista a byli jsme pro to a jsme v tom stále trénováni.

Ano, každého z nás zasáhla panika podpory své práce, kterou děláme. Věřte, že ti, kteří jsou v procesu nejdále, zasáhla největší panika, protože tolik lidí stále spí. Když se zhroutí obchodní řetězce, služby, každý začne tvořit, začneme spoluvytvářet jiným způsobem existence .... život v hojnosti.

Současné porodní kontrakce Země vedou k porodu nového způsobu života, k otevření nového života a prodloužení života. Psala jsem o tom, že jsme se v zimě dostali do bodu, kdy jsme najednou byli zastaveni. Přestala jsem malovat, příroda spala zimním spánkem, takže jsem nenosila ani fotoaparát a vnitřní dítě bylo najednou smutné. Byl to čas ukřižování vnitřního dítěte - Krista, aby byl později Kristus vzkříšen. Tvořím jiným způsobem. Jako průvodce Vzestupem učím v současné době vzkříšení života na Zemi.

Nějaký čas trvá než to, co se děje, nám začne dávat smysl. Současnou situaci musíme integrovat a protáhnout každý sám sebe skrze tento temný tunel. Pak se stáváme integrovaným aspektem změny. To je práce průkopníků Vzestupu. Světlo musí proniknout do Temnoty. A tomu se říká Vzestup. Moje práce není založena na sdílení na internetu. Vůbec ne. Moje práce je založena na esenci mé podstaty, podstatě, která předchází všechny úrovně až nakonec prosákne do kolektivu. Nejedná se o energii, ale o esenci bytí ve fyzické formě.

Navzdory temné agendě musíme být velmi silní. Temná agenda teď tlačí na všechny, kteří se chovají jako rozmazlené děti, aby se probudili ke svým možnostem a schopnostem, protože jsme to my všichni, kdo určuje, jak lidská rodina bude vypadat, jak chceme, aby svět fungoval. Jestli dovolíme kontrolu. Jsou to velké zkoušky statečnosti a svobody.

Každý aspekt temnoty, který se nás, jakkoliv dotýká, musíme extrahovat přes tělo a stát se supervelmocí svého života, zvládat změny a bezpodmínečně sloužit tomuto procesu. Je to velká oddanost.

Kapitulace je někdy nečinnost, čekání na určitý bod, kdy vyšší síla vytvoří podmínky pro posun.V současné době tedy naléváme své tekuté Světlo do planetární kontroly. Nejmocnější technologie nejsou zbraně ani mimozemské technologie, je to srdce. Lidstvo má srdce Krista. Protože lidé byli manipulováni stovky let, je to nyní těžké. Kristus je nejsilnější bytost na Zemi, ačkoliv jste jen člověk a měříte 170 cm. Vaše Světlo má velkou sílu a moc. Mnoho lidí má mnoho znalostí, ale neví, jak pracovat se svým Světelným kvocientem. Nevidí větší obraz této evoluční změny, její význam. Jsou jen posedlí astrologií a naléhavostí dat, jenže to jsou prostředky, za nimiž leží temná magie. Nejsou součástí procesu vlastní iniciativy Země, jejího Vzestupu a Vzestupu celé sluneční soustavy. Je to kosmický proces. Bytost, která je součástí tohoto současného porodu nového života je sama tím vyvíjejícím se zárodkem v lůně Matky Země a Matky Přírody.

Přišli jsme pomoci, aby duše lidské rodiny zažila osvobození a život ...... její touhu vzestoupit. Každý, kdo je slepý vůči svému vlastnímu vývoji, nedokáže sám sebe osvobodit. Nejde o to, jestli vyhraje temnota nebo Světlo, jde o jejich sloučení, které je přirozenou cestou evolučního vývoje, namísto pronásledování vinných. Máme se spojit s životní sílou ne sledovat mnoho her temnoty. Příliš se zaměřujeme na materiální aspekt bytí. Všechno v našich životech má svůj význam.

Musíme spoluvytvářet, naučit se věci, které potřebujeme zvládnout pro další bytí a předat tyto věci ostatním. To, co žiji, předávám dál. Vlastní integraci polarity, sjednocení maskulinního a femininního principu v těle, zrození třetí energie dítěte - Svatého Krista.

Mnoho lidí se soustředí jen na pracovní oblast svého života, ale vyšší duchovnost je získávána v tichu. Temní mají svá slabá místa a asi od nás se učit nebudou. Ani my jim nebudeme říkat, co mají dělat. Nepůjdeme proti nim. Oni musí integrovat nás - Světlo. Jako my integrujeme je. Jakmile pochopíte tuto hru, budete sedět na vysoké hoře a mít přehled o hře s nadhledem, aniž byste byli lepší než oni. Neutrální pozorovatel kultivuje sám sebe. Můj Duch mi před třemi dny řekl, abych přestala sledovat dětské hry temné strany a New Age, abych se opět zapojila do vytváření a mystéria života a toho, co je pro mě přirozené. Stále dělám svoji práci zodpovědně. Jedině tak naplňujeme potenciál životní síly a Ducha v nás. Náš účel zde. Když se zamyslíme, co učil Ježíš Kristus? Podstatu života, Svatou Trojici. Nepracoval tvrdě. Ani, my nemáme tvrdě pracovat. Máme se rozvíjet ne se učit dovednosti, abychom se rozvíjeli. Ačkoliv existují Universální vědy, které bude lidská rodina postupně znovupoznávat. Ale to je jiná kapitola.

Život lidí se točí jen kolem práce. Nemají čas na život, takže se teď Temnota postarala o to, aby zastavila život na Zemi, aby lidé nahlédli dovnitř sebe, budou-li chtít. Každý má svobodnou vůli. Země se změní. Nebude nám dáno, to, co chceme, ale to, co potřebujeme, protože to slouží vyššímu účelu. A často to vyžaduje trpělivost a čekat na spojení s vyšším cyklem. Někdy musíme dlouho čekat, než nastane posun. Je důležité pochopit, že život se děje bez námahy, že dokážeme zázraky.

Existuje zde mnoho dimenzí s různou psychikou, vnímáním a pochopením Božské inteligence. Není to o hierarchii, přesto ti z vás, kteří jsou pokročilí ví, že i přesto, že náš každodenní život určitým způsobem ovlivňuje temná agenda, jak získat peníze, jak získat jídlo, pak nesmíme zapomenout, že jin a jang se nyní musí vyrovnat. Změny a život se děje skrze nás. Světlo cestuje postupně do nižších a nižších frekvencí.

Najděte svůj prostor jen pro sebe a kultivuje své dary v této náročné době. Kultivujte svého vnitřního Krista, zatímco lidé naplňují až po okraj velké nákupní košíky. Největším úžasem pro mě zůstává příroda. Ačkoliv nyní nevíme, jak budeme dál postupovat, krása života se děje přirozeně a občas tomu odmítáme věřit. Mnoho lidí se zaměřuje na to, co přichází za nové energie a snaží se je číst, co bude..... ale když se také my zaměříme na to, jak to sakra bude.... pak je to sjednocení mužského a ženského principu pro zrod třetí energie, dítěte Krista v nás.

New Age mluví o přechodu z třetí dimenze do páté, ale jak? Tak jednoduché to není. Je to mnoho specifických kroků a etap, především zkoumání vlastního těla a života. Konkrétní cestu Vzestupu popisuji v sekci KOMUNITA VZESTUPU pro ty, které to zajímá. Popisuji své zkušenosti, emoce, poznatky. Vzestup je věda a tvoření podle zásad Universálních principů a Svaté Trojice.

Lidé se bojí o svoji budoucnost, o práci, majetek, peníze, ale to, co nám pomůže v této době, je žít život v okamžiku přítomnosti a k tomu se starat o tělo. Jestli budete běhat z kopce, cvičit karate, tančit na louce, houpat se na stromě nebo závodit na horském kole, je jen na vás. Potřebujeme pohyb a zvedat životní sílu. Životní síla je síla Ducha i těla, kdy se stáváme čistější a čistější nádobou pro vyšší životní sílu a Mistrovskou práci zde. Je to důležité pro rozšiřování Vědomí. Někteří z nás pochopili, že příroda je učebna, nepotřebujeme tisíce informací, raději sníme o novém životu na Zemi, až prolomíme tento současný práh. Spojujeme zemi a nebe. Procházíte-li náročným obdobím, od 1.4. otevírám opět konzultace. Přeji vám ze srdce štěstí, radost a mnoho požehnání v životě.

S milujícím srdcem

Lenka Sykorova