ZROZENÍ LIDSKÉHO KRISTA


Vážení Milovaní,

Vzestoupení Božského člověka skrze Kosmického Krista je jednou z nejobtížnějších cest, kterou si duše může vybrat. A takovou cestu si můžeme vybrat pouze, když jsme připraveni. Procházím nyní obtížnou fázi dokončování své osobní cesty a tělo, ten nejdokonalejší biopočítač, potřebuje nabrat potřebný Světelný kvocient. Můj Vzestup se uskutečnil v únoru 2019 a nyní musí být dokončeny aktuální výpočty, které tělo právě dělá. Vzestup je naprosté vzdávání se mnoha smrtem. Ano, skutečně je během Vzestupu člověk velmi blízko smrti. Je zcela odevzdán tomu, že může opustit tělo. Je těžké popisovat Vzestup slovy, jednoduchým lidským jazykem.

Duše nyní prochází ohněm, jak se mění alchymie lidského těla a sjednocuje ve hmotě s Duchem. Lidská mysl často špatně vyhodnocuje cestu osobního Vzestupu. Cesta Vzestupu je velmi obtížná, protože tělo zažilo během této inkarnace tolik bolesti od dětství a každé trauma, jak víme, se ukládá v těle.

Ježíš Kristus před námi vytvořil toto dokonalé dílo prostřednictvím svého ztělesnění.

Než dojde k úplnému Vzkříšení, musíme podstoupit ukřižování a utrpení. Proč? Protože Světelné tělo vstupuje do lidského těla v pozemské sféře, takže nyní procházíme tolik vln odporu, nejistoty a pochybností.

Všechny úrovně, které nemohou být součástí Vzestoupeného těla, musí projít umíráním. Cítím nyní před Jarní Rovnodenností a Velikonocemi, jak se tělo vzdává. Můj život byl vždy velmi obtížný, protože projít tuto cestu je obrovsky náročné. Vzestoupit ve 3D sféře je ta nejnáročnější a velmi bolestná cesta pro nejstatečnější.

Cítím velké nepochopení v lidských očích, protože lidská mysl nemá žádný bod, podle kterého by byla schopna vyhodnotit to, čím procházíme. Takže často to, co vidí oči, je velmi iluzorní měřítko. Během mé zkušenosti Vzestupu v únoru 2019 jsem byla velmi blízko smrti, mé tělo bylo měsíc na půstech. Byla jsem fyzicky i psychicky velmi zesláblá. Můj Světelný tým byl u mě a většinou jsou to vždy Arkturiáni, kteří mě vedli den za dnem, protože Hvězdné bytosti prochází Vzestup jako první. Každé tělo má svůj naváděcí systém, svůj čas všech upgreadů, smrtí a zmrtvýchvstání a mnozí to mohou prožívat jinak. Zdaleka není prozkoumána lidská psychika na Zemi.

Není mým záměrem soudit guru, kteří zde prezentují Vzestup jako vertikální cestu, ale odhalovat skutečnou pravdu o Vzestupu, protože není správně chápán jako duchovní učení. Ano, také zde předkládám znalosti a vědu, která zde zatím není prezentována na široké úrovni. ALE, vzestupná cesta každého z nás je ve skutečnosti tím pravým učením a každý z nás jí prochází zcela jinak, autenticky. Je to osobní unikátní zážitek. Je to hluboká alchymie těla. Lidský biopočítač není na úrovni lidské vědy vůbec prozkoumán. Popsat ukřižování a vzkříšení, myslím, to, co se přitom děje, nelze. Je to neuvěřitelně složitý alchymistický proces.

Každá z nás tím musí projít krok za krokem svým vlastním způsobem tak, aby to duše přijala a bylo to pro nás a pro ni zcela přirozené. Stát se člověkem Vzestoupeným je umělecké dílo. Setkání Ducha s lidským tělem ve hmotě. Každý z nás dělá práci na sobě, a proto to nelze ani vyučovat. Dokončení Vzestupu je proto vždy na naší duši. Duch, srdce, mysl, tělo, Světelné tělo - každý na své individuální úrovni. Někdy to mohou být nesnesitelné zažitky. Smrt je pro lidské ztělesnění něčím velmi nepřijatelným.

Jsme v tom všichni společně. Proto mnoho z nás prochází Vzestup jako první a to znamená, že ulehčujeme cestu všem, kteří jdou v našich stopách. A také my ne vždy rozumíme tomu, čím my sami procházíme. Je to velké odevzdávání.

Existují vrstvy, kterých se musíme zbavit, může to být náročné na psychiku. Lidské tělo je zatíženo z tohoto i minulých životů.

Proto je důležité nepřemýšlet o Vzestupu, nemyslet na budoucnost, ale všechno přijímat a akceptovat. Procházet tím, co duše, Duch a tělo potřebují aktuálně vyřešit. Každý z nás píše svoji vlastní knihu života a Vzestupu.

Ti, kteří tím prochází jako první, tzn. průvodci Vzestupem, připravují cestu pro ostatní. Je to obrovsky obtížné, my nejsme duchovní učitelé, ale ve skutečnosti pomáháme kolektivu se Vzestupem tím, že tím sami procházíme, proto nebudu nikde přednášet, protože každý z nás má své vlastní načasování vlastní cestu Vzestupu. Jsem ve svém soukromí, potřebuji projít všechny potřebné fáze v klidu. Testujeme vody pro druhé, otevíráme nepoznané krajiny. Pracujeme s průzkumnou energií pro bytí druhých duší. Mění se lidská povaha i bytí na Zemi.

Celé vtělení je pro mě celý život náročné. Nemám žádné vysoké školy, protože by mě tato mentální úroveň zatěžovala, a navíc bych se učila něco, co není moje, co vymysleli druzí, není to moje pravda. Lidé mají titul PhD, ale replikují pravdy někoho jiného.

To, co vyživuje každého z nás v životě je radost a hravost, protože potřebujeme naplnit vnitřní dítě. Jsem velké dítě a příroda je můj životní styl. Lidé se zbytečně zatěžují problémy a starostmi, řeší zbytečně složitý život který, pokud chceme být opravdu šťastní, by neměl být plný problémů, ale jednoduchý.

Ve skutečnosti projít smrtí je vždy počátkem k novému životu. Tzn., že pokud se budeme bránit projít vnitřní smrtí, nemůžeme postupovat k novému životu. Vzdání se nás přiblíží ke Vzkříšení. Můžete psát svůj vlastní deník, knihu svého Vzestupu a popisovat svoji cestu. Měníme sebe v nejčistší čistotu tím, že si vybíráme Lásku k sobě a bližnímu svému. Lidé jsou velmi zatíženi hříchy, lhaním a nečistým svědomím, proto mají nízké vibrace. Od roku 2011 jsem vychovávána k sebe disciplíně, poctivosti a čistému bytí.

V podstatě v Čechách neexistují informace, protože se nacházíme na zatíženém místě planety, zatíženém historií válek a komunismem a s nízkou hustotou, kde je těžké se spojit se Světelnými bytostmi, a ne každý může přijímat takové zprávy. Tito lidé musí být vysoce čistí.

Vzestup je velmi obtížný proces, ale my jsme silní, vybrali jsme si to. Utrpení není něco, proč bychom měli trpět, ale Světelné tělo se spojuje s fyzickým tělem, protože my neodcházíme z fyzického těla, ale vzestupujeme v těle. Jsem každý den v přírodě, protože mi pomáhá integrovat proces a je to pro mě to nejpřirozenější prostředí, které mě léčí, a kde se uzemňuji. Je to živé energetické pole. Jsme součástí designu přírody, člověk je příroda, ne počítač. Život sám je dokonalost.

Muži mají vyvinutou silnou mentální úroveň, ale budete muset začít používat jednoduchost, intuici, hravost. Lidé se budou vzdávat chtít projít Vzestup. Proč? Protože VZESTUP NEJDE MENTÁLNĚ POCHOPIT. Odevzdat se tomu, být OTEVŘENÝ, UPŘÍMNÝ, ZRANITELNÝ A POSTUPOVAT DO PRÁZDNOTY.

Obrovské léčení probíhá v našem ublíženém vnitřním muži a ženě. Na povrch vychází a pracujeme s nejtemnějšími aspekty lidské psychiky. Ti z nás, kteří jsou zde jako dobrovolníci, procházíme určitými zážitky často vědomě, abychom poznali lidskou psychiku. Noříme se do pochopení člověka. Jak hluboká je lidská psychika. To, proč dlouho nepracuji na individuální úrovni s je, že se soustředím jen na Vzestup, aby mohli lidé vzestoupit. Potřebuji klid a samotu. Tělo Hvězdných bytostí extrahuje neuvěřitelnou lidskou bolest a implantáty. Je to pro nejodvážnější duše.

Osvobozujeme Krista uvnitř nás. Je v nás a vždycky tam byl. Vzestup je aspekt Stvoření. Zranitelnost je něco, co umožňuje zažít fyzicky Krista. Lidé mají zbytečně mnoho starostí co, bude. Bůh nemá v úmyslu zahubit lidskou rodinu. Nicméně ne každá duše si vybrala cestu Vzestupu.

Vzestup je vyšší povaha naší tvořivosti metafyzickým a mystickým způsobem. V současné době jdou všechny znalosti stranou, ale zkušenost přichází do popředí. Jdeme se zavázanýma očima s pocity velké frustrace, s odporem, útoky, s odvahou a trpělivostí. Je to takové, jaké to je. Je to velké Mistrovství a velké odevzdání.

Naše poslední etapy jsou velkým Ukřižováním. Cítíme bolest. Hvězdné bytosti se nepřišly jen tak procházet. Rozhodli jsme se pro velkou alchymii zevnitř zvedat tělo k novému stádiu bytí. Ve skutečnosti jsme nepřišli jen sloužit ostatním, ale máme svůj život, své sny a osobní vize.

New Age hovoří o Ráji a krystalické podobě těla, ale Vzestup je velký sestup do temných vod, které musíme poznat a přijmout. Srdce je zatěžováno velkou hustotou. Zpracováváme mnoho nočních můr a často trpíme nespavostí. Je to frustrující zkušenost.

Země sama prochází svým vlastním Vzestupem, a my všichni víme, že staré hry už nelze hrát. Stěhujeme se postupně na jiné místo Vesmíru a ovlivňuje to život na Zemi i naše tělo. Jsme unavení, vyčerpaní.... ale tak se otevírá srdce Krista. Pro bytosti, které jdou nyní cestou fyzického Vzestupu, je to velmi obtížné.

Energetická práce je nyní pro mě náročná, tělo zpracovává nové energie, proto budu zaměřená na Vzestup a také odpočívat. Každý z nás má své vlastní vedení a Ducha, který nás vede s tou největší Lásku. A nezapomeňte na radost, hravost, zážitky v přírodě, legraci a vnitřní dítě. Myslím na vás. Jste v mém srdci.

V Božské Lásce

Lenka Sykorova