ZNOVUZROZENÍ KRISTA NA ZEMI

Dnes chci pokračovat v obsáhlém téma, které zde sdílím a které je určeno pro dobrovolné duše, planetární Světelné servery, nebo pro ty Světelné pracovníky, kteří jdou stejnou cestou manifestace mužského a ženského principu v těle; cestou Kosmického Krista a fyzického Vzestupu
Současná etapa Vzestupu není jen mojí misí, vaší misí, jejich misí, ale je to cesta nás všech dohromady. Moje práce se zaměřuje na fyzický Vzestup v těle, cestu Krista. Jak víme existují zde různé skupiny, různé bytosti, různé agendy. Opakuji opět, že zde demonstruji cestu linie Krista, kterou sdílím na základě svých vlastních zkušeností. Kristus nebo Christos není žádný náboženský koncept, je to prapůvodní Světlo Stvoření tvořené krystalickou podstatou. Ve skutečnosti je to esence, která nás spojuje a otevírá magické dveře k Vědomí Světelného těla. Chci opět napsat, abyste dávali dobrý pozor, co čtete na sociálních sítích, webových stránkách, médiích. Měli bychom se na prvním místě soustředit na svoji energii, protože je to životně důležité. Na co se soustředíte, tím se stáváte.
Sjednocující tělo Krista je to, co se odehrává v našich tělech, mluvím zde za ty, kteří jdou touto cestou. Tato práce zesiluje a bude zesilovat. Současnou dobu někteří nazývají krizí, někteří planetárním vývojem, někteří hovoří o posledních dnech temné vlády, celkovém kolapsu. Je to všechno otázkou vnímání individuálního Vědomí vytvořeném od roku 2012. Jak stále opakuji, existuje zde mnoho dimenzionálních vrstev a je to potřeba mít stále na paměti a být neutrální ke všemu, co se odehrává.
Lidská bytost Kristus je agentem změn. Je velmi důležité si uvědomit, jakou roli v tomto posunu hraje tělo. Misi ztělesňujeme v těle současně s neutralitou Krista. Ztělesňujete-li Krista, pak jste se rozhodli pro vlastní vnitřní léčivou práci. Ačkoliv mnozí nabízejí léčení nebo skupinové meditace, to není čas, jak rychle vydělat peníze ve jménu lidí, kteří se ocitnou v turbulenci. Je čas rozšířit Světlo, být bdělý, odhodlaný a soustředěný, k tomu je nutná disciplína pro agenta - Krista. Je nezbytná. Je to pro nás doba, kdy potřebujeme poskytovat učební nástroje, také mentálně vysvětlovat to, co se děje s našimi těly, poznat a porozumět tomu, čím jsme prošli, čím procházíme, ale nejdůležitější faktor jsou zkušenosti zde předkládané, aby bylo možné nějakým způsobem porovnat vaši vlastní zkušenost. Moje zkušenosti byly zažité, integrované a sjednocené. Zážitek a zkušenost musíme projít, a to je nad rámec knih.
Všechno temné vychází stále více na povrch. Jsou zde velké konkurence v oblasti předávání informací. Vědomá bytost ví, že systém bude nahrazen jiným systémem, který je spravedlivý a ten systém mohou tvořit jen lidé spravedliví, suverénní a svobodní. Lidé se budou muset velmi dobře informovat o scestném názoru o snu v realitě, kde pád a oslabení nahradí automaticky nový a vznikne nový způsob jejich života, někdo to udělá za ně, automaticky dostanou věci, jako je krásná realita.
Existuje mnoho frakcí mnoha lidí, kteří soutěží, kdo je a kdo bude nejvlivnější. My všichni nějakým způsobem přispíváme k Vzestupu. Je zde, jak se delší dobu zmiňuji, rodina Krista, kteří slouží Zlatému Kristu. Kdykoliv v historii Země zde byli. Největší dopad na změny měl jejich Světelný kvocient, takže možná začnete cítit uvnitř sebe probouzející oheň. Je to vnitřní síla vědění, že tento starý cyklus bude řádně dokončen. V současné době se pozemská realita vypořádává se spiknutím, jehož kořeny se nacházejí v 16.století, současný průlom je průlom stínové vlády.
Podněcujeme změny a je to velmi obtížný úkol. V současné době trochu odpočíváme v této existující "pauze", ale to není pauza, ve skutečnosti probíhá obnova, v zákulisí se děje hodně. Probíhá také dokončování naší konfigurace Zmrtvýchvstání, kdy je Světelné tělo konfigurováno, je nové. Tyto aspekty Světla nikdy před tím do lidských těl nevstoupily. Takže se odehrává naprosto převratná rekonfigurace. Naše staré šablony umírají, nemůžeme dělat to, co dříve, jíst to, co dříve, myslet to, co dříve. Různé nemoci, bolesti, příznaky se vyplavují na povrch. Těla se potřebují připravit na nové úrovně života na Zemi.
K znovuzrození nového je potřeba semeno, aby vyrostla zdravá realita a všimněte si, že nás to směruje opět k našemu ŽIVOTU a jeho síle, k Přírodním Zákonům, a budeme-li je zkoumat všechny, což také děláme v naší pracovní skupině, dojdete k závěru, že současná změna není o počtu lidí, ale o podstatě Světla Krista uvnitř nás. Semeno nového bytí na Zemi je zde vysazeno a velmi mocně zakořeňuje. Planeta dělá svůj posun a Vzestup a teď jsou tu lidé. Budou se muset sladit s novou šablonou těla, těla Krista. Nejen sledovat to, co se děje kolektivně. Zatím jsme v době konkurenčních přesvědčení. Dostáváme se do svých vlastních konfliktů uvnitř sebe, snažíme se předvídat. Ale Duch říká, že Vzestup nemůžeme projít mentálně. Mentálně předurčit, co se stane. Hlavně-být-v-bezpečí, je strach, strach nás bude tlačit do komfortní zóny, ale z vlastní cesty procházení mnoha strachy, mohu napsat, že my musíme zážitek a zkušenost projít, protože zážitek nás sjednocuje s moudrostí. Neexistuje žádná špatná a žádná správná cesta. Všechno je zkušenost, která je hodnotou.
Linie Krista existují eony let a existují zde nyní přímé linie Krista, které nejsou ze Země, ale jejich původ je galaktický. Mnoho starověkých duší před námi přišlo připravit cestu pro nás. Mise Krista je výsadba, pěstování, růst, pečování o semeno Krista. V této časové linii a jak se zmiňuji již delší čas, archetypálnímu ztělesnění Krista předchází Vzkříšení třetí energie z Trojice. Toto starověké Světlo je nyní přítomno na Zemi. Tito potomci starodávných předků, kteří od počátku věku jsou jako Světelní dělníci, připravují nyní toto pole na Zemi, tím, že jsme stále uvnitř sebe. Je zde mnoho jiných bytostí, ale ty slouží z jiných úrovní.
Je to trilogie Světla, co chce v současné době přinést toto Světlo do světa tvoření zde. Myšlení v kontextu Trojice, je myšlení, které zde kotví život. Je to zázračný vývoj. Musíme být stále na okraji změn, které nás všechny v současné době bombardují a soustředit se na své Světlo Krista. Být v srdci Krista.
Už v minulosti jsem psala článek o astrálních podvodech, Luciferianské a Satanské energii zde na Zemi. Pokud budou lidé s těmito úrovněmi bojovat, nemohou dál tento boj vydržet. Současné dějství bychom mohli popsat jako poslední snahu o boj polobohů v naší galaktické přítomnosti s mimozemským vlivem. Jinými slovy, my jsme přišli zasadit život na tuto nádhernou planetu, a to také děláme. Ti s posláním Krista mají jednoduše udržovat přítomnost nejvyšší bezpodmínečné oddanosti k Lásce Krista, bez ohledu na okolnosti. Můj trénink spočíval velmi často v tom, že jsem byla vedena do něčeho velmi temného a docela bizarního v mých očích. Nemůžete uhnout ani napravo, nalevo, jen dýchat. Dnes už chápu, k čemu to všechno bylo. Je možné, že bude na povrch vycházet velmi mnoho temného, jak je lidská vitalita sklízena. Je zde tolik temných věcí a lidé tomu kladou stále odpor. Tím chci také naznačit, že ti z nás, kteří jsou v misi Krista, půjdou do něčeho velmi temného a pořád musíme držet aspekt Lásky. Už chápu tři roky posilování, které mělo velký význam v mém tréninku, protože buduje dobrou psychickou sílu.
Pracovníci Světla, jakmile dojde na tato temná témata, to odmítají, protože jen brousí své Světlo. Ale je to přirozené, že se chceme soustředit jen na krásu a Lásku, ano je to naprosto přirozené, nicméně jsme ne Zemi, v dualitě. Vím, jak je někdy velmi, velmi těžké být neutrálním pozorovatelem, když někde vidím týrání. Jediné, co často můžeme udělat, je udržet soucit s oběťmi, za jejichž týráním stojí často drogová závislost. Je těžké předpovídat, jak dopadne taková duše v současné evoluční etapě, jestli se zblázní..... těžko předpokládat. Když si ale uvědomíme, že duše je stará eony let a vždy má výběr růstu nebo pádu, víme, že existuje soupeření Temna a Světla. O démonických vlivech na Zemi se nikdo moc nezmiňuje, ale to vše bude muset být integrováno. Protože my pracujeme na hluboké podstatě, nejen povrchově. Proto každý z nás nějakým způsobem neustále rozvíjí sebekázeň, protože to je úroveň, jak přeměnit staré úrovně a uzdravit se. Vzestup a uzdravování je mystické tajemství a mnoho lidí hledalo elixír mládí. Jenže pokud k tomu chybí čisté srdce a čistý záměr, ničeho takového nelze dosáhnout.
Na cestě ke Kristu se odhaluje na osobní úrovni všechno skryté. Důraz je kladen na životní sílu a vitalitu. Pamatujte, co říká Duch Svatý a to je, že základní životní síla je zabudována v duchovni inteligenci, inteligenci Ducha. Vždy se pohybuje směrem ke zvyšování potenciálu, a tak funguje Světelná bytost. V jejím posvátném srdci jsou aktivovány tři plameny. Naše bytí se spojuje uvnitř s naší Světelnou bytostí.
Kristus v době současné velké polarity je ztělesnění čistého posvátného prostoru, kde je tvořen život, ne smrt. Vzestup nás zarovnává se zlatým Sluncem, solárním Kristem, to je specifická frekvenční šablona těla, specifická konfigurace Světleného těla ve fyzickém těle, je to organická technologie, což bylo doposud skryto. Na pracovní stránce o tom budu psát, bude to naše hlavní současné téma. Ztělesnění Krista musí předcházet suverenita, přesvědčení, že jste svobodní. Kdykoliv můžete jít ven. V přírodě nemůžete chytit žádnou virózu. Celé to současné dění je stotisíc krát přehnané. A opět si připomínáme, že dimenze jsou vrstvené.
"Jestli jste čistá bytost, kterou jste, pak vás přibijeme na kříž". Tak to ne!! Obraz Svatého Grálu je zde již navždy ukotven. Cesta ztělesnění Krista v této době nemá nic společného s náboženstvím v době života Ježíše Krista. Ježíš Kristus byl mostem pro soucitnou úroveň, kterou budeme velmi potřebovat, které musíme dosáhnout. On byl podněcovatelem současné Evoluční fáze a tu nikdo nemůže zvrátit.
Budeme rozvíjet Krista v sobě a vyšší úrovně Nadduše jako cestu k Bohu. Ježíš byl během tisíců let negativní agendou přetvořen na fiktivní astrální bytost, tajemnou osobu. Je zde také program falešného Vzestupu, který byl vložen do matice hologramu založený na nekonečném stoupání po stupnici k Bohu. Duše se rozvíjí skrze svůj vlastní život v těle ukotveném plně na Zemi, na základě pochopení Universálních zákonů. Zrození Kosmického Krista uvnitř nás stojí na těchto základech, na těchto zásadách.
Chci nakonec ještě napsat, že ti, kteří odbočují od těchto základních Kosmických zákonitostí o životě, budou vytvářet stále více a více regresivní cestu. Nemohou tak postupovat k Duchu Svatému. Ve skutečnosti budou vytvářet stále více a více padlé aspekty. Budou se snažit přitahovat více a více Světla. Pravda je postavena na Universálních zákonech. Stín funguje skrytým způsobem, za kterým může stát určitý význam a program.
V kontextu planetárních událostí do toho moc pozornosti nevkládejte. Pamatujte, že je zde síla, která soutěží o váš drahocenný život. Je to nepříjemné, ale já u prodejců s Temnotou nakupovat nebudu. Raději se zarovnejte s duší, esencí, vitalitou, cestou, která vede do přírody, organickým životem, Nanebevstoupením skrze Krista namísto sledování Temných dějství. Jak jsem se zmínila, existují zde Luciferianské a Satanistické vlivy. Buďte s těmi, kteří sami vytvářejí svojí vlastní Světelnou mřížku. Můžete zcela uzdravit své tělo, ale pokud tam bude jeden jediný aspekt ověřování, pak to bude těžší. Vaše tělo má určité aspekty, určité bolesti, určité příznaky, které nelze racionálně vysvětlit a mají nyní svůj význam.
Jste-li již povolání, můžete se kdykoliv připojit k nám, ke skupině. Není lehké hned na počátku chápat budování Kristovského těla, ale budu se snažit dělat to nejlepší. Nicméně práci v těle, musíme dělat každý sám. Ježíš Kristus učil sílu víry. Vracíme se do Domova, kde uvnitř je Kristus, a to je naše uzdravovací centrum.
Doufám, že se vám dnešní zpráva líbila. Chci vás alespoň tímto způsobem obejmout, předat vám čistou Lásku a říci vám, že vás velmi miluji. Je to intenzivní čas, nejprve se musíme postarat o svůj život, vnitřní dítě, takže nevím, kdy opět budu aktivní v mé práci zde. Sama se učím, jsem student. Pokračujte v modlitbách, milujte své nejbližší, celou lidskou rodinu, planetu. Milujte přírodu, protože příroda miluje vás.
Mnoho Lásky a síly
Lenka Sykorova