ZAROVNÁNÍ S PRAVÝM ŽIVOTEM

Blíží se bod Slunovratu. Pro některé je to čas setkávání ve skupinách, kde oslavují příchod léta. Pro mě osobně je to bod zesílení vášně vnitřních Milenců, kteří tvoří Božský Život. Mám v úmyslu spojit se se Životem ještě více, protože pátá hustota je o tvoření, aby naše Duše přetékala Láskou a štěstím, když děláme všechno od nejbláznivějších, nejmystičtější po nejjednodušší věci.

V našich zkušenostech se vždy zaměřujeme na všechny věci, které jsou ve středu pozornosti, chtějí růst a expandovat mnohem více. Staré plameny chtějí být propuštěny stejně jako známé příběhy, takže skutečná magie duše nás může dál vést novým způsobem, který je vylepšený a ještě jasnější.

Vypadá to, že jsme vedeni, abychom udělali nový krok. Když zasadíme jakýkoli druh semen Nového ŽIVOTA, musíme vstoupit do stavu přijímání a uvolnit veškerou kontrolu a vědomé úsilí. V New Age a "duchovních kruzích" existuje tolik znalostí a informací, ale to, co skutečně potřebujeme kromě všech intelektuálních a technických znalostí, je většinou pochopení přírodního zákona, který protéká skrze Božskou Lásku. Abychom to dokázali a projevili naši vysněnou realitu, nemusíme mít všechny znalosti světa. Nepotřebujeme získat informace o naší duši z vnějších zdrojů. Naše duše sama o sobě je klíčem. Větší význam leží ve vášnivém a odvážném spojení s naší Duší, která již má všechny odpovědi a nástroje, které potřebujeme. Příliš často se snažíme uvažovat spíše než rozumět, a proto je třeba, aby naše mysl občas pracovala.

V poslední době se v kolektivu děje hodně, mnoho lidí se probouzí (hromadně) a začíná pronikat prvními vrstvami iluze. Proto průkopníci Nanebevstoupení Páně cvičili celý svůj život, aby pomohli probouzejícím se masám, které stále bojují a pohybují se mezi starým a Novým, procházejí rostoucími bolestmi, pociťují obrovskou ztrátu a vnitřní boj. Ti, kteří jsou tu proto, aby sloužili druhým, podstoupili velkou transformaci, která jim pomohla přijmout jejich vnitřní moc panovníka Krále. Tato moc nemá nic společného s vládnutím ostatním. Tato síla prosazovat nás nutí jednat jako vůdce Vědomí, suverénního člověka, který vládne svým Srdcem a důstojnou integritou to znamená vědomé vedení a žijící příklad. Nemám žádná tajemství, můj život je zcela transparentní, všechno,  co jsem prožila, mohu sdílet, nechávám nahlédnout bez tajností do svého života. Již žádná tabu v mém životě nemohou exitovat, protože za prvé to pomáhá lidem a za druhé, na Světlo světa vyjde celá pravda o Vzestupu. Každé takové zmocněné rozhodnutí, které jsme kdy udělali, bylo nejen pro sebe, ale i pro ostatní.

Je zde hodně pracovníků Světla, kteří pracují přes zaměřenou harmonizaci na konkrétní planetární body, temnou energii, navýšení energie, žijí většinou mimo tělo. Zkušenost Krista obsahuje vertikální směr, tzn. že jdeme hluboko ke kořenům, rozpomínáme si na svou esenci od počátků stvoření, k úplné podstatě všech věcí do hloubky podstaty pochopení vytváření života a zároveň rosteme duchovně nahoru. To je ono známé spojení Nebe a Země. Druhý směr je horizontální, vodorovný, a to je integrace polarit, jinými slovy sjednocování Temna a Světla a mužské a ženské polarity v těle. Zároveň vertikální a horizontální růst oživuje, obnovuje a uzdravuje tělo, vytváří životní spirálu, spirálu, která, jak všichni víme, je logaritmická spirála růstového faktoru v přírodě. Život v přírodě a život v těle nejsou dvě oddělené věci, nicméně člověk byl od přírody oddělen.

Zkušenost Krista je spojení vertikálního a horizontálního růstu, nahoru, dolů, do leva a doprava neboli na jih, sever, východ a západ, když si to nakreslíme, uvidíme, že tyto pilíře tvoří kříž nebo také strom ŽIVOTA. Nakonec strom v přírodě roste do kořenů, do koruny a tím zároveň mohutní do stran. V přírodě leží veškeré učení přírodních zákonů, pochopení alchymie. 

Střed tohoto vertik./horiz. kříže leží v těle v srdci. Srdce je průsečíkem mužského srdce a ženského srdce v jednom těle, protože člověk, ačkoliv má mužské nebo ženské pohlaví, je ve skutečnosti androgynní. Z tohoto sjednocení vzplane jedno srdce - Posvátné manželství, Hierogamická Unie Kristus/Sofie a z tohoto milostného spojení uvnitř těla je v srdci oplodněno semeno Života, počáteční bod ŽIVOTA, SEMENO ŽIVOTA logaritmické spirály růstového faktoru. Přirozeně velkou roli hraje kundalini síla. 

Na této duchovní cestě tedy dochází ke skutečnému rozšiřování Světla. Člověk nabírá vlastní zkušenosti, znalosti -  životní moudrost jako Kristus. Kristus není výsada vyvolených, tuto kvalitu má každý v lidksém těle jako člověk, nicméně tomu předchází mnoho práce z mnoha minulých životů a samozřejmě i v tomto životě. Kristus je spojován s křížem, ukřižováním, vzkříšením, pomazáním, protože horizontální a vertikální růst není jen Světlo a krása, ale je to cesta do hlubin Temnoty, kterou lidé v běžném životě odmítají. Lidé si často stěžují na to, co nechtějí nebo co chtějí změnit, ale skutečná změna, která se neděje jen na rovném povrchu, musí vycházet z hloubi, ze skutečnosti, že jsme sami sebou a našimi základními hodnotami! Tyto hodnoty pak otevírají brány našim Božským touhám, a to jsou ty, které nemají prchavou povahu.

Je to cesta, která vede k věčnému životu a k osvobození. Proto ti, kteří si vybrali zkušenost Krista prochází velkým tréninkem integrace polarity, a proto je do jejich života vtěsnáno tolik temných zkušeností, veškerá Temnota na Zemi, do cesty jim přichází velmi mnoho zrcadel, které odrážejí, co má vyjít na Světlo, uzdraveno a integrováno a tuto zkušenost předávají dál. Proto si někteří vybrali před inkarnací projít tak těžké věci a zažívat neoblíbenost, nelásku, nepohodlí a mnoho velkého utrpení, které na Zemi je. Je to zároveň izolace od lidí, ale jen proto, abychom se spojili se ŽIVOTEM a předávali tuto zkušenost dál.

Když je v těle hierogamické manželství spojeno, na základě rovnováhy elektromagnetismu, čehož opravdu musí být dosaženo, Svatý Syn nebo Svatá Dcera se zrodí z této čisté Lásky Oka Božího (trojúhelník) v tomto milostném Božském spojení. Anděl opět získá obě svá křídla, jako tomu bylo kdysi. Jakmile je v těle dosaženo dvanáctidimenzionální frekvence, z jádra těla, ze srdce vyzařuje Božské Oko. ve skutečnosti odtud vychází skutečný zdroj tantrismu. Dvě spojené energie zplodí třetí energii jako Svaté Dítě, Krista. Tantrismus byl velmi zmanipulován Temnou agendou na sexuální chudobu.

Je to nejvyšší možný duchovní posun v lidském fyzickém těle na Zemi a tak ti na cestě Krista jsou Mistři Integrace Polarity ve spojení s vlastní duší a s pomocí Ducha Svatého. Toto Světlo a Světelné tělo zcela automaticky tím, že JE, harmonizuje změny a pozvedá energie temných míst, planetární těleso a lidský kolektiv. Tzn. že my pracujeme na svém vlastním Světle a tím přirozeně  skrze vysoké Srdce svítíme do všech temných koutů planety. 

Je zde mnoho lidí, kteří se domnívají, že jdou po cestě Života, ale vidím, že stále nechápou vytváření Života, životní spirály. Každý z nás je součástí Stvoření a každý má svobodnou vůli využít tuto inkarnaci pro svůj posun nebo ne. I v těchto časech velkého kolektivního chaosu, jsou moji vnitřní Milenci stále blíže k Posvátné Unii, spojení muže a ženy v těle.

Je tak úžasné generovat požehnání ŽIVOTA, když žijete ve vyšší rafinované hustotě a to znamená, že si ceníme naší jedinečnosti a toho, co dostáváme od Božského Já, aniž bychom se srovnávali s ostatními. Co má pro nás skutečnou hodnotu, nemusí mít hodnotu pro ostatní, a to je naprosto přirozené a v pořádku. Jak si ceníme sebe, tak si vážíme ostatních.

Trénujeme v hustotě a neustále přeprogramujeme sami sebe tak, abychom fungovali prostřednictvím jednoduchosti Srdeční podstaty a přírodních zákonů. Bez základního pochopení principů (viz přírodní zákony na mém webu) stvoření lidé pokračují jako prázdné skořápky, hledají další výživu zvenčí. Skutečné Mistrovství spočívá v učení se skutečně uplatňovat a žít naše vlastní zasvěcení Ducha.

Je čas si vzpomenout mnohem více na naši vlastní esenci, která leží hluboko v hloubi, zapojit se do Života novým způsobem a někdy neexistuje lepší způsob, jak se vzdát starých způsobů, musíme udělat všechno proto, abychom sledovali Nový život, s novou vášní a vytrvalostí! To vyžaduje odvahu, jak nás Láska stvořila, byli jsme stvořeni jako velkolepé bytosti schopné všeho. Spojit se s novým Životem a nalézt novou tvořivost lze pouze v tichu a tichu naší Duše.

Láska je to, kým jsme, a jednoduchost k nám přichází v Novém! Jako lidé jsme tak zvyklí neustále pracovat "tvrdě" a vydělávat si, ale jako Člověk Světelný se učíme být tím, kým jsme, a přinést to do naší lidskosti.

V pravdě se náš život osobního Mistrovství musí pohybovat mezi dvěma polaritami, protože musíme vědět, kdy je čas modlit se a přemýšlet, odpočívat anebo jen být. Duše a Duch jsou nyní připraveni přijímat rozhodnutí z dlouhodobého hlediska a otevřít novou kapitolu ŽIVOTA, protože Slunovrat je čas jako stvořený pro Posvátný sňatek muže a ženy, Krista a Sofie a ukončení velkého planetárního rozvodu. Pravda o Kosmickém Kristu musí být odhalena. Takovému bodu ale předchází stržení Závoje, velké čištění a velká integrace, protože ovlivňujeme a kormidlujeme veškeré změny na Zemi!

S milující Láskou

Lenka Gloriah Magenta