VZKŘÍŠENÍ ŽIVÉHO ŽIVOTA A SRDCE JEDNOHO

Velké kolektivní uzdravování. Je to náročné na psychiku a fyzické tělo. Moje je teď velmi bolavé, unavené. Jsem třetí den sama na samotě u lesa. Můj Duch to tak naplánoval, abych byla v čistých živých frekvencích, opuštěná jako poustevník, ale oddaná Božskému plánu a lidským srdcím. 

Chodím bosa ranní rosou, příroda je zahalena do mlhy. Když sluneční paprsky začnou hřát, odpočívám pod stromy spojena s Matkou Zemí, jeho veličenstvem Sluncem, ŽIVOTEM a přírodními duchy. Společnost mi dělají motýli, vážky, můry, brouci, ptáci, myši, pavouci, můj fotoaparát..... je to velké dobrodružství. Jsem velkou obdivovatelkou živého ŽIVOTA. Zatímco mnoho lidí hledá povrchní zábavu, odpojeni od sebe.

Navečer, když slunce zapadá, květy se zavírají, jsou z lesa slyšet tajemné zvuky. Miluji čas soumraku, kdy se les mění, vše, co žije nočním životem ožívá, hledá si potravu a probouzí se. Na zápraží zapaluji svíčky a vonné tyčinky. 

Když lidé promítají své vzorce myšlení, tvoří vzorec - tzv hologram. Vzhledem k tomu, že převážná část lidské rodiny žije anorganickým životem, je vytvářen velký umělý stav lidské populace, což tvoří kolektivní Vědomí. Ze života většiny lidí a rodin zmizela příroda, Láska k přírodě, Láska člověka k člověku a vzájemná úcta. Děti jsou s rodiči v přírodě velmi málo. Lidé jsou podřízeni agendě, která ovládá tělo  i mysl. Jsem soucitným svědkem, ke všemu a všem, jejich snahám, těm, kteří zapomněli, že jsme Jeden. Jsou čím dál více podráždění. 

Kristus bude vzkříšen. Je odstraňováno vše umělé, neživé, mrtvé, co je zde používáno k zotročování. Tím, že regenerujeme tělo Svatým Manželstvím se Svatou Trojicí, je odstraňováno všechno anorganické a skupina Hvězdných bytostí a těch, kteří pracují s integrací polarit pomáhá měnit planetární hologram na organicku matici, protože se vrací svým Vědomím a Životem ke Zdrojové matici Trojice.

Šablona těla se zarovnává se skutečnou Posvátnou geometrií, stromem ŽIVOTA, pomocí alchymie času a nového dimenzionálního prostoru. Kristovské Vědomí aplikuje tuto frekvenci do hologramu. Toto současné pojetí Krista na Zemi je odlišné, než jak jej známe z minulosti. Mužský Kristus bude znovuzrozen skze znovuzrození Ženského Krista.


P.S. Ze zvláštního důvodu jsem byla obdarována Duchem bytostí v kočičím těle. Narodila se před třemi týdny v rodině našeho přítele Šamana a malá šamanská holčička Naela jí pojmenovala Sofie. Přiznám se, že jsem si ji tajně přála před několika týdny s tím, že bude nosit energii jména Sofie. No, velký Duch VÍ a Vesmír nám stále klade k nohám dary. Bude žít v přírodě s námi a zkoumat Život.