VZESTUP JE ZÁŽITEK V TĚLE

VÁŽENÍ MILOVANÍ,
jsme ve velmi hlubokém čase, kdy nás Duch zve, abychom se přesunuli mnohem více do srdce. Do Ženské esence, jejíž podstatou je rodit Nový život. Největší věci se rodí v tichu, a tak jsem vedena v těchto dnech, kdy jsme součástí něčeho, co jsme ještě nikdy nezažili, k ponoření a zkoumání vnitřního Ducha, těla, sebe. V čase silného mužského projevu, který nás vede do rozpadajícího se po celém světě, cítím volání zaměřovat se stále více na jemnější princip života, který je mnohem důležitější, pokud jde o zrození Nových věcí. Předávala jsem od počátku měsíce dubna mnoho zpráv o aktuálním vývoji Vzestupu, což bylo prioritní, ale jak všichni víme, když děláme věci z povinnosti nebo spěchu, výtvor ve spěchu není takový, jaký by byl, kdybychom vytvářeli v proudu se svým Duchem. Mým záměrem je vytvořit skupinu, kde jsou lidé podporováni na své cestě Vzestupu a existuje zde velké nepochopení toho, proč je část neveřejná. Nedávno Jaroslav Dušek vyprávěl, že jeho maminka zemřela ve věku 53 let. I přesto, že jí zahrnoval vědomostmi, mnoha léčivými informacemi, zemřela tak mladá. A on pochopil až o něco později, že ona sama si to vybrala.

Duše vstupuje do těla s přesným plánem, ne každý si také vybral vzestoupit, ačkoliv víme, že skutečně je to možné za určitých podmínek dokázat. Především je to velká očistná práce všech těl - duchovního, emocionálního, fyzického i mentálního a karmická očista. Život bez strachu. Za druhé Vzestup je svatá, vysoce posvátná cesta, která musí být energeticky chráněna. Je to stejné, jako když žena rodí v klidném, tichém, posvátném prostoru Nový život. Je to Boží sláva. Slova jako posvátnost, svatost, oddanost, čistota, neposkvrněnost, modlitba, Bohyně, byla zapomenuta, protože srdce bylo zavřené eony let.

Můj život je služba, je tomu uzpůsoben, nedělám žádná setkávání, jsem zaměřená jen na posun Země a lidské rodiny do páté dimenze. 

Vzestoupila jsem, nyní dál pokračuji v práci s tělem. Chci se zabývat mnohem hlubším způsobem, prací s tělem na základě cesty Vzestupu, kterou jsem prošla, pochopila, prožila, porozuměla jí, porozuměla jsem mechanice Vzestupu a technologii Světelného těla a z tohoto bodu vycházím a tak, jste-li vedeni být v tomto prostoru se mnou, buďte srdečně vítání s Láskou a Vděčností. Tvořím tento prostor s Láskou a požehnáním Ducha Svatého. Zároveň stejně jako každý používá vzdělání, své talenty, dovednosti, zkušenosti a znalosti pro svoji obživu, i toto je moje cesta vyměňování energie. Není mým záměrem spolupracovat se zvědavci, kteří dříve nebo později tento prostor nejspíše opustí. Zvědavost k Vzestupu nestačí, je to oddaná cesta.

Budeme se zabývat aktuálně Světelným tělem. Současně s ilustracemi. Universální znalosti (Gnosis) je jedna část věci, je to Mužská horizontální sféra, zatímco vertikální sféra je Ženská, jemnější. Mentální znalosti je jedna věc, ale Vzestup musí být zažíván. VZESTUP JE ZKUŠENOST V TĚLE. Není to mentální zážitek v hlavě, jak to zde mnozí tak prezentují.

Nejsme zodpovědní za jakékoliv rohodnutí druhých lidí, jsme zodpovědní pouze za to, proč jsme se rozhodli zde být a to je držet vibraci Krista. To je naše priorita v současné době. Cokoliv se snaží získat naši pozornost, nemá vliv.