VYKOUPENÍ A ZJEVENÍ

Za městem, hned vedle cyklostezky směřující na Křivoklát, se pod lesem rozprostírá velká pastvina a na ní stádo ovcí, kdykoliv tudy jedu na kole, musím se zastavit, jestli se mnou budou rozmlouvat svýma nádhernýma očima. A objímat? Ne, to mi nikdy nedovolí. 

Proč je Ježíš vyobrazen na mnoha obrazech s ovcemi? Je to alegorie, že jsme se stali obětním beránkem? Je to podobenství, abychom naše těla a životy osvobodili? Musíme se opravdu probudit a rozšířit Vědomí, abychom si uvědomili, že osvobození je možné, ale není to lehké. Je smutné kolik lidí se stále drží nějakého guru, který jim nabízí falešnou cestu, kde se nemusí namáhat, jen zkrátka čekáme, kdy budeme šťastně přesunuti do 5D. Tato duchovní expanze je od roku 2012 propagována New Age. Je to smutné, ale stále to vidím. Ani systém osobního léčení nebo slibovaná duchovní expanze není vnitřní trvalé léčení.


Božské vševidoucí oko promítá svůj plán na tuto planetu a tyto paprsky osvěcují otisk na čele, kde byla místo třetího oka vytvořena pečeť jehněčí známky. Z našeho života musí být všechny kontrolní mechanismy odlomeny, aby došlo v těle k tzv. vykoupení. To je skutečná spása, aby mohlo dojít k osvobození. Mnoho lidí žije se svými strachy čekají na to, že odlomení udělá za ně někdo zvnějšku, až padne vláda.


Jsou zde dvě skupiny. V jedné jsou lidé odhodlaní se vzdát, odevzdat se Duchu Svatému a osvobodit se, tvořit z vlastní esence. Je jich velmi málo. V druhé jsou ti, kteří žijí poslušně, až jim pastýř ukáže, kde se pást. Zkreslené vnímání, které projektuje ego vytvářející falešné ochranné mechanismy a bezpečí ohradníků. Nechtějí přijmout zodpovědnost za sebe, svůj život a sílu. Chodí se pást tam, kam je zavede jejich šéf, jejich nadřízený.


Je velmi málo lidí, kteří mají tušení, že procházíme obrovským vývojovým cyklem. Je zde čím dál větší kontrola mysli, spousta psychotroniky a manipulací, kde lidé buď onemocní, nebo jsou drženi ve tmě, nejsou vzděláváni, dochází k dezinformacím. Teď je to opravdu zajímavá hra, když se díváme z nadhledu. Výzvou je, že nikdo neví, že je to opravdu jen hra, a že právě tato hra je rozhodující při vibračním výběru budoucího směru.


Duše ve vztahu k egu, musí být vykoupena z temnoty. Jak vykoupena? Existuje mnoho mylných frakcí pocházejících z náboženství. Skrze své vlastní Zjevení svého vlastního Světla k pravému Já skrze vlastní zkušenost, vlastní odvahu a Světlo, Světlo Boha. To náboženství neučí, jen být poslušnými ovcemi ve stádě. 

Je to součást dohody o posunu našeho Vědomí i planety. Je to také pochopení, že existují důvody, že jsme si vybrali, že musíme mít přímý zážitek, který nám pomůže vidět Vykoupení  - Zjevení a Temnou hru v hologramu.


Museli jsme mít více úrovní zkušeností a velmi intenzivní zkušenosti, protože součástí toho, co Kristovo Vědomí dělá jako integrátor polarity, je alchymie. Každý, kdo se rozhodne jít touto cestou, je odvážný Alchymista. Jste hranolem Božského Světla v těle ponořeni do velmi velké vibrační hustoty. Když medituji venku, někdy mám pocit, že žiju v pekle. Naše myšlenky musí být, proto míchány v srdci. Každý, kdo se rozhodne jít touto cestu, je v ní podporován vyššími silami Světla. Jsme v čase, kdy musíme zapnout Světlo na mnohem hlubší úrovni.


Vy, vaše bytost, tělo, má schopnost a funkce v těle přeměnit a posunout se do vyššího vibračního tónu. To je pravdivé Vykoupení, kdy se Vědomí ponoří do Temnoty, začne tuto Temnotu rozpouštět a alchemizovat. Takže pak nastane Zjevení. Jediný způsob, jak můžeme posunout svou energii a provést transmutaci prostřednictvím alchymie, je ztělesnit to v těle. Světlo se rozsvítí. Musí to být vlastní zkušenost.


Za polaritou leží Jednota. Za pochopením této fyziky leží vlastní cesta a vyžaduje to hodně času meditace a ponoření se dovnitř sebe. Musíme pochopit, jak funguje život, stvoření, mužské a ženské principy v těle, vlastní elektromagnetismus. Sjednocení muže a ženy v těle stvoří dítě, Krista. Z vlastní zkušenosti, v těle je obrovská nerovnováha mužského a ženského principu nejen z rodiny, nikdo nežije v této vnitřní rovnováze a za další v hologramu je rozvod mezi mužem a ženou záměrně naprogramován. Náboje protikladů vytváří polaritu. Je to dualistický separační systém. Proto je tak těžké sjednocení do Posvátné Unie. Proto stále hlouběji se snažíme pochopit, že Kristovo Vědomí je neutrální pole. To je možné pouze meditacemi a přemýšlením nad svým vlastním přemýšlením a bytím. 


Když si uvědomíme, že můžeme dosáhnout této matice v těle, můžeme začít přistupovat k udržování neutrality a dokázat rozlišovat, jestli to, co děláme v těle a s tělem, je opravdu cesta k Vzestupu.


Vědomí má přímý vztah ke genetice těla a vy jste s sebou narozením přinesli aktivaci pozorovatele a poznání. Máte tuto schopnost zabudovanou v těle. Nemám na mysli lidské bytosti, které se zde cyklí v neustálých reinkarnacích. Tento život je jen následkem jejich minulých životů, takže karma. Ani my nejsme na Zemi náhodou, máme k ní nějaký vztah.


Začala jsem pozorovat, jakým způsobem pracuje Temnota. Myšlenky, které jsou mi vkládány velmi nepostřehnutelně do hlavy. Vědomí si je často ani neuvědomuje, považuje je za své vlastní myšlení. Existuje obrovská snaha temnoty, jak nás zlikvidovat. Důležité je tedy poznávat, rozlišovat a vést sebe nasloucháním vnitřních slov a vedení Ducha. Bylo tak těžké vytvořit vnitřní disciplínu. Raději jsem snědla čokolády. Momentální uspokojení emocí a ega.


Bohužel jsme od dětství nebyli učeni rozumět svému fyzickému ani Světelnému tělu ani svému Vědomí a že jsme zmocněni kultivovat vyšší smyslové vnímání, které je skutečně jazykem Boha. Jsme neustálými hledači. Musíme vyzkoušet mnoho. Proces je přímé poznání a vybírání si zážitků a zkušeností, protože jinak jsme jako ovce. Pokud nevíte, co je Vědomí pozorovatele, pak to prostě nevíte, dokud to nebudete vědět. Nevíte, co nevíte, protože zažíváte pouze to, co prožíváte jako vy.


Tato funkce v těle je sama o sobě zážitkem, Vědomí dokáže pozorovat a sjednotit všechno bez souzení. Je schopna vidět všechny strany věcí a sjednotit je do vyšší pravdy, a to je součástí procesu integrace polarity. Je to každodenní dlouholetý trénink, na jehož cestě dojdeme k uvědomění.


Nedostatek spojení s vaším Duchem na vnitřní úrovni, již dál nebude tolerován, nové energie vás nebudou podporovat. Tento galaktický cyklus se pohybuje za kolektivním Vědomím a bude vyžadovat novou úroveň porozumění. Což je o energetické odpovědnosti a zodpovědnosti držet svůj prostor, porozumět vašemu dopadu v kolektivním poli a být disciplinován ve směru zaměření a pozornosti vašeho Vědomí. Před tím existovalo mnohem více volnosti. Mnoho lidí jen čte informace, ale v jejich životě je více strachů než změn.


Pohybujeme se velmi temným věkem, ale přinesli jsme s sebou Vědomí pro ukotvení živého Života. Lidé se musí naučit, jak se udržet zevnitř. Co to znamená? Čím více jste závislí na vnějším, tím více jste závislí na parazitu. Musíte mít výsledky, sloužíte cizímu nápadu, o kterém jste přesvědčeni, že je skvělý. Musíte vydělat X peněz. To jsou všechno požadavky sloužící k tomu, že má Vesmír fungovat podle vás. Ale pravda je taková, že chceme být dítětem, nádobou Boha, jasným zářícím Světlem a pochopit, že Zdroj je harmonické uspořádávání věcí.


Mnohé bytosti budou mít opravdu těžké časy, pokud jsou jedním z New Age guruů. Stejně jako prodejci toustovačů a nových produktů. Dívají se do kouřového zrcadla, kde práce a výdělek z tohoto způsobu obživy vypadá jsko dar od Boha. Hojnost je získávána od Boha, není to nástroj prostřednictvím marketingu, protože tam není shoda v energiích. Vidím, jak lidé dostanou nástroj pro výrobu peněz, ale tento způsob obživy je trojdimenzionální mentální projekce, která je mimo základ toho, co je shoda celistvosti Světla. Musíte být opravdu ostražití a mít vlastní ego pod kontrolou.


Mnoho věcí, spíše si přiznejme, že skoro všechno, se musí změnit a přejít na vyšší úroveň porozumění a moudrosti, integrity a energetické shody s přírodními Zákony.


Jak všichni víme, čím výše stoupáte na příčkách žebříku, tím větší je pád. Je to každodenní práce alespoň mít v úmyslu držet nedotčenou úroveň shody se svým Duchem a dělat si své vlastní domácí úkoly a duchovní domácí úkoly, když se pohybujete tímto procesem. Všimla jsem si, že mnoho lidí to stále podceňuje. Jako první věc je váš osobní úklid, abyste se udrželi na správné cestě. Jakmile se pustíte mentálních strachů, budete Duchem Svatým podporováni. Pro staré myšlení to bude dlouho nepochopitelné a bude vytvářet strachy.


Projev Vědomí sám sobě dovoluje, aby tato síla Vědomí byla vaším ztělesněním a je velmi odlišná od mentální projekce. Naučíte se, jak porozumět rozdílu mezi vnitřní výživou a vnější, a zjistíte, že nebudete dál potřebovat něco vnějšího, aby vás živilo. Jak se tam dostat? Disciplinováním mysli. Pozorováním svých myšlenek, přesvědčení, starých návyků, lidí, kteří absorbují masové ego. Necháte se ovlivnit? Co chcete vytvářet?


Jsme a budeme stále více u těchto lidí nepopulární, protože New Age prodává všechno, co chcete slyšet. Je málo lidí, kteří řeknou: Jen mi to dej pěkně přímo, aby mě to bolelo, moje ego musí sakra už jednou zemřít! Lidé nechtějí být disciplinováni, nechtějí slyšet, že musí změnit skoro všechno ve svém životě. Mnoho bytostí roste z knih, intelektuálních úrovní, nebo přečtených informací, ale nejdůležitější je vlastní zkušenost.


Proto je a byl můj diamant broušen velmi tvrdě, musela jsem opustit mnoho jistot a přijmout tolik těžkých věcí v kontextu nelidskosti, která je zde považována za normální, v kontextu dopadu chamtivosti a patriarchátu, protože jsem odmítla být nástrojem "cizího marketingu". Můj Duch chtěl tvořit, oni mě chtěli zlomit. Moje vnitřní dítě bylo ubíjeno a utlačováno mnoho let a velmi tvrdě. Cesta za svobodou je opravdu vykoupená, ale dnes je mým vlastním Zjevením.


Vnitřní konflikt s vaší osobní svobodou a závazek k odpovědnosti je součást Přechodu. Zkušenost je vykoupením, vaše vlastní oběť, která podporuje vývoj této planety. Musíte se udržet naživu a modlit se k probuzení: Co to sakra dělám, jak to přemýšlím? Je to velký vnitřní boj a konflikt, ale osobní svoboda je vysoká hodnota. Stále je pro mě obtížné psát všechno, co jsem prošla veřejně, ale musela jsem to projít. Vždycky jsem dostala na rozmyšlenou, ale za minutu jsme věděla, že do toho jdu ...a pak jsem byla udržována při životě. To vše je služba, aby lidé věděli, jak udělat něco, co neví, jak udělat. Jak osvobodit tělo. Jak to udělat? Být schopen vstoupit do toho, ztělesnit to.... a vidět kouzla.


Posílám vám velkou milující Lásku a velkou Vděčnost.

Lenka Gloriah Magenta