VPOMÍNKA NA ČISTOU LÁSKU

Cítím uvnitř, jak silně jsme vedeni objevovat hlubší podstatu a pokročit. Vnější se stává nevýznamným. Za to vnitřní se snaží porozumět a zažehnout jiskru vnitřního Krista. První polovina roku nám otevřela poznání o Kristu. Jen jsme o Něm četli. Druhá část je praktické zdokonalování, uvědomuji si, že cesta k Sobě je nejnáročnější cesta na Zemi. Třetí část? Dosažení. Nevím. Ještě tam zdaleka nejsem. 

Zdokonalování sebe je především o čištění a rozvíjení Srdce za hranicemi materiálního, pomocí korekcí všech emocí a kultivací do nejvyšší jemnosti, protože Zlatý Kristus pobývá v nejjemnějších dimenzích. Je to těžké ve světě krutosti, nelidskosti, kde uspokojování nízkého ega, se stalo jediným cílem. 

Tak dlouho jsem si přála, abych směla slyšet slova Ducha, láskyplná slova Svaté Matky a porozumět Životu. Nedávno se mnou Duch hovořil: "Tvé jméno bude změněno, ačkoliv ti bylo v roce 2011 sděleno, používáš jej teprve krátce. Ano, význam je uctívání nebo oslava Boha. Mění se vibrace tvého těla, jméno bude odpovídat vyšší frekvenci. Gloriah. Gloriah? Nikdy jsem to neslyšela. Ano, je to mužský a ženský princip jako čisté vyjádření Jednoty v jednom těle. Čisté Milenecké pouto. Esence muže a ženy je ukotvena. Milenci spojení s Bohem, Duchem Svatým. Všechno tě ovlivňuje a ty ovlivňuješ frekvenci a tvoření na Zemi." 

Jsme vedeni stát se vnitřními Milenci. Aktivujeme v sobě vzpomínku na čistou Lásku. Mé druhé jméno je Magenta - růžový paprsek vyššího Srdce. Růžová je jedním plamenem Božského Zdrojového Trojplamene, je symbolem Svaté Matky stejně jako v gnosticismu Pistis Sophia. Znamená Víru Moudrosti nebo Víru v Moudrost. Podle gnosticismu je muž Kristus a žena Sofie velké androgynní Světlo.

Když se rozhodneme cestu Očisty charakteru, omývat tělo zevnitř, je nám umožněno "slyšet Ducha Svatého" a Nebesa otevírají náruč. Pamatujte, že ani po smrti Duch, který obýval posedlé tělo, nenachází klid. Vidím, jak Bůh chce donutit lidi, aby se k němu obrátili, ale oni neslyší. Milují nosit roušky? Jsou to intenzivní časy, a tak všichni potřebujeme najít prostor, abychom hovořili se svým vnitřním Mudrcem, alchemizovali své tělo a začali žít skutečný Život. 

Duch mě vzal dnes na jiné místo, kde rostou růže před jedním domem. Jejich květy zářily do dálky. Některé byly už zcela rozvité do svůdné a něžné krásy, měly barvu sytě růžovou, purpurovou nebo fuchsiovou, je to odstín magenta.  Okvětní plátky jsou sladce vonící a lahodné. Včely a motýli jsou do ní  zamilováni. Rosa rugosa je divoká královna. V starověké mytologii byla symbolem Lásky a růže vždy symbolizovala čistou Lásku Marie! 

Gloriah Magenta