VĚDOMÍ KRISTA


Kéž vám tento čas přinese velké odhalení a hojná požehnání ve všech oblastech vašeho života.

Zdá se, že skutečně nastal čas, abychom se otevřeli spolupráci rozvíjení našeho společného cíle a tím je rovnostářská filozofie Vzestupu a rozvíjení humanitárních cílů. Studie Vzestupu, kterou zde prezentuji, je vytvořena jako model, vzor nebo šablona pro lidskou rodinu, aby opět dosáhla svobody. Pracujeme s laskavostí, která přesahuje Lásku v našem srdci. Abychom ztělesnili Vědomí Krista, musíme rozumět Přírodním Zákonům.

Ztělesňování Kristova Vědomí znamená ztělesňovat Boží slovo, a to není oddělené od toho, kdo nebo co jsme. Je to ve skutečnosti absolutní podstata toho, čím jsme po celou dobu existence. Abychom mohli rekonstruovat architekturu těla na vzor mužského a ženského sjednocení v těle jako model alchymistického svatého manželství na základě uspořádání genderu v těle, musíme se nejprve seznámit se zákonem genderu a poté se snažit sladit s tímto Universálním Zákonem. Umožnit, aby naše myšlení, chování a jednání byly shodné, abychom mohli ztělesňovat stále více a více naše Božství, naší lidskou dokonalost, která je reprezentována v nejvyšším vyjádření toho, kým jsme byli stvořeni a to je: Svrchovaný Bůh.

Svébytnost Přírodních Zákonů až doposud zjevně čelila mnoha potížím na Zemi, protože žijeme na planetě, která čelí skryté mentální kontrole války o Vědomí, která ovlivňuje nás všechny. Lepšímu porozumění Univerzální perspektivě Zákona Jednoho jako Univerzálního loga nebo Přírodního Božského Zákona pro dosažení Vzestupu skrze Vědomí Krista, představuje porozumění smyslu vlastní svébytnosti, autonomie, samostatnosti a svobody.

Abychom se stali dokonalým člověkem nebo Božskou lidskou bytostí, musíme v těle ztělesňovat duchovní svobodu, svébytnost, samostatnost a autonomii nikoli proto, že se můžeme svobodně rozhodovat, ale proto, že se neustále zdokonalujeme, když ztělesňujeme své Kristovo Vědomí. Abychom ztělesnili Vědomí Krista, musíme se naučit žít v Božích Zákonech, abychom byli v souhlasu s autoritou Přírodních Zákonů nebo se Zákonem Jednoho, bez ohledu na to, jaké jsou v současné době naše životy. Ať se v hmotném světě děje cokoli, bez ohledu na to, jak to dlouho trvá, bez ohledu na to, co děláme, bez ohledu na okolnosti, které máme, se můžeme rozhodnout žít v Božích Zákonech nad čímkoli jiným.

Když lidé začnou žít ve společenství, ve sjednocené spolupráci mezi sebou a žít ve shodě s Boží autoritou, jako Zdroj sledováním Přírodních Zákonů v každodenním životě, pak se jejich osobní svoboda každým dnem zvyšuje. Když porušíme tento zákon, ztratíme veškerou svobodu ve všech směrech, a to je přesně to, co chci napsat, že negativní agenda vytváří zavádějící zákony, abychom se mentálně vzdali svých lidských práv, abychom se vzdali svého osobního souhlasu a porušovali Přírodní Zákony v našich životech, abychom ztratili naši svobodu. To je způsob, jak se stát otrokem.

Vědomí Krista neboli člověk Kristus ztělesňuje Univerzální Zákony nebo loga. Vtělení představuje bezpodmínečnou Boží Lásku, která se projevuje ve veškerém tvoření, které odráží Kristovo Vědomí a je definitivním designem lidských bytostí. A i když to lze nazvat několika dalšími jmény, nabízí to příležitost obnovit, co se ztratilo při frekvenčním pádu nebo bychom to mohli nazvat mimozemskou invazí na Zemi. Naším úkolem je obnovit stav energetické rovnováhy mužského a ženského principu neboli alchymistické Svaté manželství, protože to je stav Ráje. Budeme-li popisovat rovnováhu našeho tělesného elektromagnetismu, budeme se bavit o jednom a tom samém.

V tomto Universálním Zákonu se odráží vztah mezi lidskou přirozeností a Božskou přirozeností Vědomí Krista, který ztělesňuje duchovní svobodu a osobní autonomii, která v tomto kontextu 3D osoby není běžně chápána. O 3D osobě hovoříme jako o odpojené osobě nebo o osobě, která věří, že je pouze identita v hmotné realitě. Nerozumí tomu, o čem mluvíme, protože to jde za čas, za osobnost a za Vesmír.

Stav Vědomí Krista nebo-li křesťanská bytost je vyjádřena spojením dvou povah v jednom těle. Člověk z masa a krve v tomto hmotném světě a zároveň je to Božská bytost - to je stav, který nás vede k dosažení křesťanského království. Boží zákony jsou s masem a krví sjednoceny, a přesto existují jako jedna osoba. Zákon Jednoho. Člověk nemůže pochopit, jak dosáhnout skutečné lidské podstaty Krista, jestliže existuje oddělen od Univerzálních Zákonů. Myslím tím, když porušujeme Přírodní zákony. Existujeme mimo ně.

Univerzální Zákony lze získat ve své lidské přirozenosti, to znamená, že lidská povaha Vědomí Krista nenajde svou personalizaci v jiné osobě, ale v Přírodních a Universálních Zákonech. Stav Vědomí Krista nemůže existovat odděleně od těchto Zákonů nebo oddělený od Zdroje neboli od Svaté Trojice. Tyto Zákony a Zdroj nebo Bůh je zcela ztělesněn v člověku Kristu.

Tím, že spojíme lidskou a Božskou povahu do lidské přirozenosti Krista skrze alchymistické svaté manželství, překračujeme všechna pozemská omezení, překračuje me všechny časy a překračujeme čas vůbec. Člověk žije mimo čas. Vědomí Krista lze ve skutečnosti plně pochopit a popisovat po jeho dosažení a bytí, až když je tohoto stavu dosaženo v těle.

Takže jsme zde, abychom si připomněli, že konečným naplněním lidstva je dosažení stavu Krista, Jednoty a účasti s Bohem. Celá lidská rodina nyní získává možnost spojení s Božím Zdrojem. Je to volba ponechaná každému člověku, ale víme, že na této Zemi se proti lidstvu hrálo hodně, takže nerozumí tomu, co to znamená být v manželském vztahu se Zdrojem, s Bohem. Tyto Universální a Přírodní zákony si proto budeme připomínat po mnoha tiscích letech, protože Země se stává součástí Galaktických národů.

Mnoho požehnání a milující Lásky

Lenka Sykorova