VĚDA ŽIVOTA JE ALCHYMIE TĚLA

Vážení Milovaní, ze srdce vítejte, cítíme změny, které nám dnes otevírá Zatmění Měsíce v den Akbal, kdy se sjednocují polarity Dne a Noci, Muže a Ženy. Pociťuji velký osobní vliv v těle tohoto nádherného úplňku ve Střelci, protože jsem Střelec a jak známo, toto je velmi duchovní Znamení. 

Bůh otevírá dveře k velkému pozemskému vnitřnímu i vnějšímu sjednocení, k Pravdě. Prožila jsem včera velmi "alchymistický" den, nádherný den obohacující moji duši uměním a přírodou.  

Příroda je alchymie, řád v chaosu hmoty. Alchymie je tajemství pravěku, kterému se lidé snažili porozumět a i nám je v této necitlivé době přesto odhalováno, když žijeme hluboko v srdci a nasloucháme učení Přírody. 

Příroda má velký vliv na transformaci těla, alchymizuje tělo a tak jsou dny, kdy se oddáme vnitřnímu, nasloucháme jen tomuto jazyku nerušeni čímkoliv zvenčí, aby všechny vrstvy nepravd byly odstraněny. To věděli staří Mistři, když měnili kámen ve zlato. Tato tajemství byla odhalována za dveřmi Božského. 

Duch pozvedl moji duši dívajíc se na mistrovskou rukodělnost uvnitř venkovského zámeckého sídla Kozel, které je od vzniku spojováno s jednoduchostí a přírodou. Byl to pro mě den dalšího Zasvěcení do Alchymie Života. Možná se vám to stalo také, že se ráno probudíte a jste někým jiným, blíže ke své podstatě. Projdete Bránou. Patriarchát zcela udusal svojí nenasytnou chamtivostí smysl pro citlivé umění, žít jím a tvořit krásu. 

Pouze kroky toho, kdo směřuje a závazal se k poznání Umění Stvoření, vedou k Pravdě, protože jedině tak lze pochopit, obnovit a tvořit Život. Je-li semeno Zlata zaseto do duše, přinese výsledky. Tomu však předchází hluboký pád do temných vod, kdo poznal, že Temno slouží Světlu toto poznání překročil.

Vntřní jemností kultivujeme svého člověka měníc sebe ve Zlato, předchází tomu dlouhá očista, oddělování zrna od plev. Tento proces vyžaduje trpělivost. Musíme znovu a znovu umírat, abychom se mohli znovuzrodit. Každý umělec ví, že musí rozumět hlíně, Smrti a Životu, aby tvořil Božské ve fyzické sféře. 

Každý z nás je umělec, přetváříme sebe, své tělo, život .....s nekonečnou trpělivostí. A život, tělo, je vzkříšeno a zregenerováno. 

Aby semeno vyrostlo, potřebuje rovnováhu všech pozemských elementů jako je oheň, země, voda, kov a neviditelný pátý prvek a to je éter, životní síla. Životní síla je spirála života, kde polarity jsou již spojeny a skrze rozšíření Trojice tělo, duše a Duch se po té změní v jeden čistý krystal posvátného manželství, Božský květ. Takové tělo alchymisticky ovlivňuje Evoluční posun. Příroda napomáhá těmto vnitřním i vnějším změnám, krystalizuje tělo. 

Umění tvořit pozvedá duši a uzdravuje tělo a tak je čas stát se Jedním se Stvořitelem, učit se od přírody, pozorovat a naslouchat, protože Hvězda zazáří jen ze sjednocené Lásky vnitřního muže Slunce a vnitřní ženy Měsíce. Duše touží po rozšíření sebe sama. Není to tedy slepá cesta pracovníka Světla, který odhání Temno, a kterou většina z nich kráčí slepě za dogmatickým duchovnem.  My projevujeme Božskou inteligenci skrze krásu života. Je to Alchymie ŽIVOTA. To je Alchymie dokonalosti. Pamatuj, že čím více jsi transparentní, viditelný, pravdivý a čistý, tím méně na tebe Temnota může! Krásný den sjednocení Měsíce a Slunce. Jednota je vytvářena, tak, že Světlo udělá krok, Temnota udělá krok, Světlo udělá krok .....

S milujícím Srdcem
Lenka Gloriah Magenta