UZDRAVENÍ VNITŘNÍHO MUŽE

Před vlnou Cauac, která pomáhá s uzdravováním Posvátného Božského Ženství, mě Duch vede v kontextu kolektivních oprav k dnešní zprávě. Dnešní milující slova jsou určena mužům a také jsem dokončila obraz symbolizující korunu krále. Cesta k uzdravení vnitřního muže vede skrze pochopení mužského a ženského principu v těle. Musíme pochopit, jakým způsobem jsme stvořeni a pokud to odmítáme, budeme po celý život zmateni. Toto nepochopení způsobuje na Zemi velké utrpení. 

Skrytým principem uvnitř mužského těla je žena. Muž tedy musí najít součást sebe sama - vnitřní ženu a naučit se s ní komunikovat. Pokud nerozumí tomuto femininnímu principu v těle, nedokáže s ním jasně komunikovat, prožívá bolest a trpí.

Ženský princip v mužském těle je nezbytný pro komunikaci s pocity, smyslovými schopnostmi, Vědomím a podporuje vertikální spojení s duchovními horizontálními silami. Bez pochopení role muže a ženy a jejich úcty a ctění, je nemožné být duchovně celistvý. Pokud věříme, že falešný král, Tyran, je pravdivou definicí mužského principu ve světě, krmíme tento archetyp v celé společnosti a tento archetyp přijímáme jako normální standard pro muže a pro temnou agendu je to nástroj, jak ovládat, jak kultivovat násilného muže, rozzlobeného muže, hněv, chtíč, zvrácenost, nadřazenost a touhu ovládat. Během svého života jsem byla muži zraňována a ponižována v kontextu jejich nevědomí, jejich rodiných vzorů. Soucítím s tímto mužským projevem, ale víme, že každý má svobodnou vůli vybírat si chování. 

Aby muži mohli změnit a pochopit mužský archetyp falešného krále, musí pochopit, kdy, kde a proč přijali a prosadili falešného krále během svého života. 

Musíme být velmi soucitní k takovému chování, které je navíc ve společnosti odměňováno. Mužský princip byl společensky podmíněn a kontrolován tak, aby promítal intelektualizované stavy bytí. Je běžné, že muži odmítají své vnitřní trauma a hluboké cítění, odmítají ženu uvnitř sebe. Muži jsou sociálně naprogramováni, aby odmítali své vnitřní trauma a hluboké smyslové pocity a emoce zranění. Aby odmítali svoji vnitřní ženu.

Mnoho mužů ani neví, jak získat přístup k hlubokým pocitům srdce, nebo dokonce popisovat, co cítí. Mnoho mužů plýtvá drahocennou životní silou, takže jsou vedeni do slepé uličky. Energie kontroly je vyčerpá, je kontraproduktivní pro jejich bytí, cíle a pocity klidu. Muži potřebují mnoho Lásky a spoustu léčení a porozumět sobě. Víme, že jediná cesta vyléčení mužských bolestí a utrpení vede skrze integrovaný Vzestup - dosažení energetické rovnováhy ve Světelném těle, dosažení Svatého manželství ve všech aspektech sebe. Pochopení rovnovážného bodu mezi mužskou energií a ženskou energií, a to s vědomím, že tyto získané dovednosti vám dávají neuvěřitelnou sílu a výhody k vyřešení životních problémů, je klíčem k umožnění dalšího rozvoje vnitřní ženské energie. Je důležité vědět, že vývoj a vyvážení vnitřní ženy s vnitřním mužem vás neoslabuje, ale ve skutečnosti vás posiluje všemi možnými způsoby, je to tajemství, kterém vám doposud nikdy nebylo řečeno, které vám umožní fungovat na mnohem vyšších úrovních v každé oblasti vašeho života.

Velkou pomocí mohou být dobré mužské vzory. Skutečně vyvážená mužnost a autentická mužnost je v naší Vzestupující kultuře velmi potřebný zdravý výraz. Maskulinní vlastnosti by měly být milovány a oceňovány, aby podpořily opravený příklad, který je potřebný k tomu, aby dospěli zdraví chlapci do zdravých dospělých mužů, kteří mají silné základní Já, jsou emocionálně zralí, srdeční a duchovně vychováváni.


Lenka Gloriah Magenta