TZOLKIN - PŘEKLADY

Mayská Poselství jsou složeným konceptem překladů nejzákladnějších informací a výběru z několika děl autorů, jsou pro vás k dispozici každý den zdarma a přes systém časových limitů je můžete číst již od půlnoci. 

  Překladatelská práva vyhrazena. Autor Lenka Sykorova ©Autor nepovoluje žádnou výjimku vydávat texty webu Posvátný Mayský kalendář včetně osobních matric bez uvedení autora 
Lenka Sykorova a zdroje www.lenka-sykorova.cz nebo za účelem prodeje. 

Zdroje:

Theresa Crabtree, 
Hanna Kotwicka, 
Ian Xel Lungold 
Birgitte Rasine.
Hanna Kotwicka