TRÉNINK TEMNOTY PRO VZESTUP

Hezký den vám všem, vítejte u dnešní zprávy, která je pokračováním mé práce sjednocování s životní silou, což je předmětem mnoha mých minulých inkarnací, ale i v tomto životě a tréninku Světla v Temnotě. Obzvlášť poslední roky, kdy jsem byla stažena z vnějšího světa pro zkoumání vnitřního světa, jsem prošla mnoho závojů Iluze

Rozvoj vnitřních světů je otázkou vidění duše, za hranicemi Světla a Temna. A tak chci opět i dnes předat moudrost, která je královnou zkušeností. Je to hluboká mnohaletá práce. Vzestup je vytvoření Posvátné unie tří energií, což vytvoří velmi specifickou podobu člověka, je to dlouhá cesta, která vyžaduje zasvěcení moudrostí, skrze poslání Temnoty. Vzhledem k současné kolektivní situaci odhalování, o kterém budu psát, je moje práce na pracovní stránce zatím pozastavena, protože sedím venku se Zemí.

Nyní je více diskutováno o světě Světla i Temna a tak si dnes přiblížíme něco více. Při zkoumání těchto dvou sil se dostaneme hluboko do historie k příběhu o Enochovi, padlém Andělu, a dalším různým mýtům o Stvoření, navzdory všem fiktivním biblickým příběhům, je to síla, která jde vždy proti druhé. Příběh o Luciferovi, je příběh o pádu Anděla, který chtěl být více než Bůh, chtěl ovládat všechno, vládnout svým Vědomím nad svým Já, chtěl se oddělit od Zdroje. Tento aspekt a tuto přítomnost pociťujeme i dnes v našich životech a mnozí z nás i ve své práci. Falešný aspekt chce spoluvytvářet bez Božské jiskry, vnitřního Božského ohně života.

O těchto padlých bytostech existuje mnoho příběhů. Zdroj samotné Temnoty na Zemi, je v něčem, čemu říkáme třetí dimenzionální hustota, takže zažíváme polaritu pádu. Trvalo mi nějaký čas, než jsem pochopila, že to není hra dobro versus zlo. Je to cesta integrace. To neznamená, že se Temnota musí stát Světlem. Je to nad rámec lidského porozumění. Zdroj tuto inteligenci vyzařuje. To pochopí pár jedinců, více pokročilejší bytosti zde, které již mají Vzestup integrovaný, protože jsou schopné, skrze integraci polarity, přijímat současné dění a chápat principy Zdroje. Temnota vždy věci posunuje k novému prožívání. Temnota roste. Světlo roste. Velmi odlišným způsobem. Ti, kteří přišli s posláním Krista, chápou práci s Temnotou a Světlem. Světlo je zcela jiná životní existence na základě kořenů Zdroje. Bytosti, které jsou spojeny se Světlem se dokáží vyrovnat s temnými aspekty vzhledem ke své svrchovanosti, schopnosti volby a schopnosti vytvořit si svobodný život.

Luciferiánská esence je čistá kontrola, protože vždy chce víc, než je jim dáno prostřednictvím svého prvorozeneckého práva. Temnota nic nevytváří. Světlo vytváří. I když pracovníci Světla v kontextu Kosmické Trojice uvnitř sebe, často hovoří o své vlastní temnotě, nebo práci se Stíny, tato práce je důležitá pro odhalení potěšení z této absolutnosti. Všechny Stinné aspekty vyrovnává naše vnitřní Světlo. Kristova podstata není polarizovaná, ale úplná na základě pochopení Temnoty a Světla. Laskavost Krista je vnitřní suverenita, svoboda a svrchovanost Ducha. Božské Já vždy vytváří skrze Trojici. Mužský princip, Ženský princip, dítě Krista - to je Zdrojové spojení, a to je také moje cesta.

Současná bitva na Zemi je právě způsobena absencí svobody, svrchovanosti svobodných Bohů. Peníze jsou nástrojem Temné agendy. Satanistický způsob bytí je vybírání smrti nad životem. Předčasná smrt je vždy dílem Temnoty. V současné době velkého ukončování vlády Temnoty na Zemi tedy přijímáme velké Světlo z Vesmíru od Boha, takže může dojít k sjednocení. Samozřejmě i Světlo může být polarizované, když je fanatické. Čisté Světlo vyzařuje čistou bezpodmínečnou Lásku. Svrchovanost je umění výběru a tato krása svobody byla na Zemi zneužita. Výsledek toho vidíme kolem sebe. Je to pád. Proto jsou zde Hvězdné bytosti, které přímo ovlivňují dění, je to práce přes tělo. Cítím kolem sebe, že se mnozí pletou, když si myslí o nějaké výjimečnosti a výsadě. Je to velký omyl, protože je to obrovský trénink sebeobětování, hodně zvládání tréninku. Dívat se očima neutrality je velmi obtížné a tak vztek vychází na povrch a je spojen s nespravedlností a bojem za pravdu.
Takže Život je již nyní demonstrován skrze Krista, skrze ty, kteří mají tuto zkušenost. Jsou zde bytosti Temna a bytosti Světla. Mezi nimi je tzv. šedá zóna lidí. Nemají žádnou vazbu ke Světlu ani Temnotě. Světelná bytost je rozšířením Božského Zdroje. Narodili se skrze triangulaci Svaté Matky, Svatého Otce, Svatého dítěte, jsou semenem života. Tvoří rozšířením sebe nové úrovně nové reality na Zemi.

Čím více je Světlo vzdálené a blíž k Temnu, tím méně může tvořit v kontextu Trojice. Nelze vygenerovat životní sílu. Na kultivaci životní síly, dobré imunitě někteří z nás pracujeme dlouho. To je moje práce skrze životodárnou sílu.

Tvoříme Láskou: dávám ti dar a tento dar se mi nějakým způsobem vrátí zpět (symbol nekonečna, symbol hojnosti). Je to spravedlnost. Zákon reciprocity.
Ve svobodné vůli existuje svrchovanost. My všichni jsme Tvůrci, ale existuje velmi mnoho úrovní tvoření. My se rozvíjíme a stoupáme skrze Temnotu a tím aplikujeme stále více a více Světla. Temnota "tvoří" skrze oddělování, fragmentaci sebe sama. Fragmentace je vytvářena traumaty. To je účel Temné agendy zde. Nechtějí podporovat život, ale oddělují, uvnitř vytvářejí opravdu démony, takže se nakonec stanou přisluhovači Temnoty. Ovládají, nejsou inteligentní. Jsou nástrojem síly zla. Neznají svůj zdroj, neznají Stvoření, prostě jen reagují na impulsy.

Je čas vytvářet velmi mnoho svrchovaných bytostí, které se nebojí, neschovávají, jsou svým vlastním panovníkem. V případě práce Světla nejde o čísla, na rozdíl od Temnoty, kteří potřebují počet, Světelný kvocient je čistá záře. Pracujeme skrze moudrost. Nebojujeme. Anděl s démonem nebojuje. Světlo duše vám nikdy nebude našeptávat temné věci.

Je zde obrovská rozmanitost, nelze naházet všechny do jedné krabice. Celebrity působí často jako vzor, jsou uctívány jako falešné modly. Je zde Satanistický kult, velmi specifické agenda, o které hodně uslyšíme, Astrálové, kteří také chtěli, abych umřela. Mnoho lidí se zavázanýma očima nemá ani ponětí o satanismu, kanibalismu.

Anorganická inteligence musí používat nějakým způsobem organickou úroveň, aby vůbec přežila. Berou energii a vysávají, protože nemají schopnost generovat svoji vlastní životní sílu. Snaží se ovlivňovat jednotlivce. Tito lidé ani neví, že oni sami jsou ovlivňováni. Mají duševní poruchy. a jen tak duševně onemocnět nemůžete. Stále jsou zde lidé, kteří se zaprodali padlým aspektům většinou pro peníze. Doposud neuzdravili svoji duši. Lidé se často nechají ovlivňovat, takže padají do těchto temných energií. Víte, realita na Zemi je prosáklá podvody. Někteří z nás se stali cíleně obtěžováni, cíleně zesměšňováni. Snaží se nějakým způsobem dostat se do naší reality s tím, že mě milují, ale to jsou démonické vlivy. Neznamená, že když démonické bytosti nevidíme, že nás nemohou ovlivňovat. Obzvlášť ti, kteří mají velké ego, se mohou stát terčem. Zatímco bytost, která dělá dobrou práci, pracuje na sobě, je plně zarovnaná se Světlem, stále se zaměřuje na hlubší práci, jde vrstvu po vrstvě do hloubky, a to mění její život. Pracovník Světla, který na sobě nepracuje, jen sleduje dění, není pracovník Světla v mých očích. My se musíme naučit pracovat se Světlem i Temnotou a z vlastní zkušenosti mám za sebou velký trénink a rozsáhlé školení. To je krok pro všechny bytosti, které se chtějí posunout dál. Jsou zde duše, které mají velké množství Světla, velký vliv na svět, takže se často staly obětmi. Ale objevit suverenitu může každý, je to Božský kód uložený v paměti.

Na povrch bude vycházet hodně Temnoty, budu o tom psát. Mnoho lidí Světel, jen sleduje ostatní Světla a rozzuřené bytosti. "To je ale krásná práce, jak bude všechno odhaleno." Pečují jen o jednu stranu polarity, ale pravda je v Trojici. To je imunita Krista. Právo uvnitř. Neustálá pulzace života pomocí trojvlny. Je to neustálá práce na sobě. Vnitřní Kristus dovoluje všemu být a dělat, co si oni zvolí. Vyživuje své vyzařování. Zářivé srdce. Má soucit se všemi aspekty života. Popíráním Temnoty a její ignorací, vytváří odpor k Temnotě, a tak ji udržuje. Neutíkáme z 3D, ale pozorujeme ji.

Moje srdce je velmi "vycvičené" na podvody, a někdy se tomu musím smát. Mnoho lidí se schovává za masku Světla a léčí, ale léčení probíhá skrze Ducha každého z nás. Přílišnou ochranou, budováním ochranných štítů se můžete stát neproniknutelní pro Světlo. Tělo Krista je automatickým štítem, kterému se říká neposkvrněnost, žádná Temnota se vás nemůže dotknout, protože koexistujete s Láskou a Službou.


Na Zemi se každý musí naučit růst, sebeovládat, fungovat v Temnotě, abychom věděli, jak funguje, a mohli jsme se stát rovnocennými. Lidé řeknou: "Ale já nechci být s Temnotou rovnocenný!" Ale ta rovnocennost spočívá v tom, že jí chápete a rozumíte jí. Temnota je většinou vždy manipulující. Je to falešné Světlo lidí, kteří nemají energetické a psychické vidění, nevidí za. Channelují temné zprávy z astrálu. Temnota sice může předpokládat, ale musí hodně trénovat. Světlo je zarovnáno s nejčistším viděním, je rovnocenné Bohu. V kontextu osvobození, my známe, jak funguje řídící systém. Oni neví, jak operuje Světlo. Temnota nedokáže číst pocity, protože je nezná. My generujeme životní sílu a Temnota ne, naše životní síla je pro Temnotu neproniknutelná, je to čistá neposkvrněnost.

Temnota nyní stoupá a my musíme spolupracovat, ztělesnění Krista zde již funguje. Kristus ve své době porazil Satana. Když jsou z nás aspekty Temnoty vytaženy, teprve pak je náš vnitřní Kristus absolutní. Musíte vědět, jak funguje Temnota, musíme se učit. Než jsem dokázala prorazit Temnotu, Temnota se snažila mě potrestat tím, že mě vyděsí. "Tak ty se nebudeš bát?" Pfff ...hluboký trénink a velké školení mám za sebou. Kdokoliv si přeje vzestoupit, musí udělat mnoho práce. Krůček za krůčkem. Dělám to stejně a kdykoliv potřebuji, odpočinu si, osvěžím se a pustím se do další práce. Vidíte na mých fotografiích, že si musíme hrát.

Věřte, že Duch Svatý a Stvořitel si přeje, abyste využili svůj největší potenciál. Světlo vám dává dárek. Temnota vás chce ovládat, pořád. Je to dost často něco, co vás okamžitě uspokojí. Přisluhovači oddělují. Světlo chce rozvíjet, tvořit, růst, rozšiřovat se. Zákon příčiny a následku slouží Temnotě.

Proč se mnoho lidí rozhodlo přizpůsobit se Temnotě? Je to jako u volební urny, kam vhodíte lístek, toho hru hrajete. Temnota operuje rychlými sliby. Lidé prodávají své duše ďáblovi. Zatímco lidé v souladu s Božskou cestou, mají mnoho výzev, náročný život. Všichni víme, že je zde obrovská příležitost osvobození a když se zeptáte lidí, jestli se chtějí vydat cestou uplatňování svobodné vůle a svobody, hádejte třikrát, co vám většina odpoví. Lidé se prostě nebudou chtít vzdát pohodlnosti a jistoty.

Svobodná vůle je velký dar. Musíte složit mnoho zkoušek a prokázat, že opravdu se nikdy nevzdáte. Pak získáte dar svobodné vůle a ten je prokazatelný. Zasvěcení za zasvěcením. Vychováváte sami sebe na vyšší úroveň vibrací. Stanete se pro ostatní darem. Je to služba prostřednictvím Božské vůle. Bytosti, které již sjednotili vlastní vůli s vůli Stvořitele, začnou cestu Služby. Když jste v souladu se Světlem, budete posláni, že uděláte to a tamto nebo to. A vy jdete a procházíte zkouškami. Inteligence vašeho čistého Ducha zná jeho nejvyšší Zdroj, nejvyšší potenciál. Je to silná vůdčí síla. Příroda nás stále vede dopředu a dopředu, dál a dál. My sami se musíme naučit uzdravující rituály, uzdravovat sami sebe. To je vzestup životní síly.


Moje tělo se jmenuje Lenka Sykorova, moje duše se jmenuje Gloria Magenta, můj mužský protějšek je Duch Svatý, velmi silně cítím změnu jména, a dokonce jsem to chtěla pojmout už dříve oficiálně na úřadě, jak se spojuji stále více se svým Vyšším Já. Kdykoliv by mělo přijít něco, co by narušilo moji Službu, vždy přijde vyšší zásah, abych mohla pokračovat ve své práci. Moje úžasné Světlo mě vede, je krásné vzestoupit, je to odměna za mnoho let práce od narození. Těla těch, kteří ztělesňují a ztělesní Krista, udělala obrovské množství práce. Je načase dostávat odměny od Světla. Dar života je vytrvalost Ducha. Dar darů je Milost. Jakmile se stanete čistým vedením, jste vyživování Duchem Svatým.

Všichni v současné době stojíme na svých značkách. Lidé, kteří odvedli před námi obrovský kus práce a odešli, my budeme udržovat jejich dědictví. Život těch bude vždy udržován v hojnosti a bohatství, nejen materiální. Není to lákavá cesta Temnoty na rychlé peníze.

Pamatujte, že se můžete kdykoliv připojit k tomuto velkému dílu, toto dílo je kolektivní dílo nás všech. V mé pracovní stránce budeme procházet technologii Světelného těla, ale v důsledku současné situace odhalování, zatím nevím, kdy budeme pokračovat, protože na programu jsou jiné práce. Také se musím starat o své tělo, jsem každý den se Zemí, jsem také součástí rodiny, Milovaných, kteří se mnou chtějí být. Připravuji další informace, chystám do Velikonoc další téma, protože zažijeme hodně temného. Buďte co nejvíce v srdci a se Zemí. Děkuji vám, kteří na sobě pracujete. Děkuji za naši společnou práci. Jste milovaní v lidské podobě. Mnoho Lásky.

Lenka Gloria Magenta