TĚLO JE KLÍČ K VZESTUPU


Vážení Milovaní, srdečně vás vítám u dnešní zprávy, kterou jsem se rozhodla poskytnout také pro veřejnost. Mnozí z vás se v tomto nádherném čase volna věnujete péči o sebe, rozjímání nebo odhalujete pravdu o Vzestupu. A tak je možné, že zarezonujete s tím, o co se chci s vámi dnes podělit.

Všimla jsem si, že se mnoho lidí zaměřuje hodně na to, že budeme žít jednou v nádherném Světle. Jsou to krásní lidé, ale nezaměřují se na příběh z galaktické perspektivy. Někteří si myslí, že je to souzení, ale našim úkolem je odhalovat pravdu, aby se zbořil příběh falešných proroků, kteří se zaměřují jen na přicházející Světlo z Vesmíru, protože program prezentování falešného Vzestupu je zde v astrálním poli. Žije zde mnoho lidí, kteří jsou zaměřeni, v kontextu Vzestupu na to, co bylo vytvořeno a napsáno lidmi v naprogramovaném hologramu. Nic z toho není Svatá pravda, která by reprezentovala Vědomí Krista. Jediná pravda vychází z těla, z trojplamene uvnitř našeho těla, Svatého Krista, který je nositelem Světla Stvoření a tvoření. Toto tělo je čisté.

Zkušenost být člověkem leží v demonstraci Kristického těla.

Mnoho lidí je poblázněných ET bytostmi. Duchovní stránky jsou plné zpráv o setkávání lidí čekajících na bytosti z Vesmíru. Pokud se zaměřujete na ET bytosti, ztotožňujete se s jejich energiemi a je snadné nechat se polapit iluzemi a těmito bytostmi, možná Šediváky a Reptiliány, místo snahou ztotožnit se s energií Krista.

Jak stále hlouběji odhalujeme činnost negativní mimozemské agendy, její programování umělé reality, uvědomujeme si také jejich snahu rozbít a zničit naše Světlo., kdy jsou zaslány holografické klony nebo obrazy do Vědomí jako návnada. Všem, kteří stojí v prvních řadách plánu ztělesnění Krista s atributy Krista.

Dnes a také zpětně si stále více uvědomuji, kolikrát se snažili ovlivňovat i mé Vědomí. Bohužel se to týká také mnoha duchovních skupin a komunit, kde jsou tisíce lidí klamáni a domnívají se, že to, co jim mentor prezentuje, je Vzestup. A tak se tím chci dnes více zabývat, protože tyto smutné věci nemůžeme zamést pod koberec, ale musí být široké veřejnosti odhaleny. Když se zabýváme falešným Vzestupem, bolestnými lidskými vztahy nebo žalostnou úrovní lidského zdraví a životní síly, pak kořeny sahají tisíce let zpátky a dostaneme se opět k negativní mimozemské agendě.

Jedná se o příběh oddělení protonů od elektronů, což zabraňuje sjednocení a sloučení obou polarit do neutronu. Jinými slovy velký planetární rozvod muže a ženy, za čímž stojí nemoc negativního ego, archetypální mimozemská hra na oběť a manipulátora, kde nikdy není vítěz, ale pouze otroci nemocného Vědomí.

Ani ve snu by mě před několika lety nenapadlo, jakým směrem se můj život bude ubírat, nicméně jsme součásti Velkého Experimentu, který zdaleka nevypadá jako romantický příběh o Lásce a Světle. Jestliže chceme vzestoupit, musíme strhnout velkou oponu v astrálním divadle, pochopit ovládání negativní mimozemskou agendou, které má dalekosáhlé hluboké následky a působení a velmi dobře maskovaný zdroj odpovědnosti. Proto je čas uvědomit si, že mnoho duchovních a krásných lidí ještě dnes skoro na počátku roku 2020 sedí v rozjetém vlaku, který řídí velmi dobře skrytý podvod mimozemské negativní agendy s umělou maticí falešného Světla, Lásky a Krista. Proto je dobré trénovat Vědomí, než položíte úsudek o svém duchovním bratrovi a sestře, protože většina informací o Vzestupu je tkána temnými psychologickými taktikami.

Kolektivní Vědomí, Kolektivní Nevědomí nebo Kolektivní Svědomí je soubor sdílených přesvědčení, idejí, morálních postojů, které fungují jako sjednocující síla ve společenských strukturách, které umožňují sdílet a ovlivňovat paradigma, jeho hodnoty stanovené v sociálních systémech. Určité formy myšlenek a vzorců přitahují magneticky duši a to buď pozitivně nebo negativně v závislosti na našem sebevědomí a Vědomí.

Umělé technologie pro kontrolu mysli mají moc ovlivňovat negativní myšlenky, aby se lidé báli, aby měli strach. Když rozvíjíme svoji duchovnost a duševní sílu, musíme se učit rozpoznávat anorganické a organické Vědomí. Když se stáváme více duchovně vyvinutými bytostmi, které rozšiřují Vědomí, musíme dokázat rozeznat, jaké myšlenkové vzorce jsou programované, které jsou anorganické a umělé, abychom osvobodili mysl a umožnili našemu vnitřnímu dítěti a Duchu přetvořit myšlenky do vzorů Univerzální Lásky. Toto je věčná povaha Zdroje a podstata vnitřního Ducha - Boha. Před lidmi je utajováno tisíce let, co je to ve skutečnosti člověk.

Mnoho bytostí je součástí tohoto světa infekce - umělé inteligence. Jestliže neberete v potaz tuto realitu, nejste probuzení. Nakonec dojdete k překvapivému poznání, že dualita je krásná věc. Mým cílem a touhou je být neustále vyrovnaná v dualitě s čistotou a snažit se tuto čistotu odrážet bez cukru. Žiji sama a jsem neustále ponořena do svého vlastního života a pochopení této zkušenosti.

Nemůžeme obcházet cestu Temna. Lidé New Age jsou neustále zaměřeni pouze na Světlo, a proto nemohou ztělesnit Krista. Neintegrují temné zkušenosti utrpení, obětí apod. Potřebujeme poznat a projít obě polarity, a to jak Temnotu, příběh o padlých Andělech, přitom náš osobní příběh nemá nic společného s náboženstvím. Příběh o padlých Andělech říká, že chtěli vládnout Bohu, chtěli se nadřazovat Bohu, a to byl počátek jejich pádu chtít vládnout nad dokonalostí a tedy tím, kdo stvořil svět k dokonalosti a k rovnováze.

Podívat se do očí ďábla vyžaduje hluboký sestup. Ďábel žije v iluzorním světě myšlení oddělenosti dívajíc se do prasklého zrcadla, kde vidí sám sebe rozděleného na tisíce kousků. Než spojí sám sebe do celistvé bytosti, často ho doprovází deprese a pláč. Přes tělo prochází energie svinstva na Zemi páchaného tisíce let. Opravdu mi docela trvalo, než jsem pochopila tento význam, proč se dívám poslední dobou do tváře Temna tak zblízka a co je to skutečně ztělesňování Vědomí Krista.

Být Kosmický Kristus znamená také držet soucit pro vše, co se děje a pro všechny. Někdy je to tak velmi těžké. Vyžaduje obrovskou odvahu stát se takovou bytostí. Je to obrovská oběť. Když se k tomu přidá ještě lidské ublížení muž versus žena, je to znásilňování lidského bytí, a tak velmi náročné zvládat život na Zemi. Pak vychází na povrch tolik bolesti a je pácháno proti životu, proti organickému tělu.

Neznamená však, že když jsou zde Světelné bytosti, že všechny přišly reprezentovat Krista, proto si svůj osobní prostor tak chráním. Světlo Svaté Pravdy skrze Zákon Svatého Ducha ve jménu Kosmického Krista nepřišla ztělesnit každá Světelná bytost. Posvátný plamen Krista nás spojuje s Božím srdcem. Je to volba a ta nejtěžší věc.

V tom leží velký omyl, že dokud bude zapojováno ego a boj nikdy, nikdy nepoznáme, jak vytváří Láska. Ačkoliv jsem byla po každém padlém Závoji překvapena: Bože, opravdu toho jsem chtěla být součástí? Jsme součástí Experimentu, ale to neznamená, že jsme jen malé bezmocné bytosti. Máme uvnitř sebe jiskru Stvořitele.

Celé roky sdílím zkušenosti a to, k čemu mě Duch směřuje, jako možnost, jako pomoc pro pochopení také vaší zkušenosti ztělesnění Krista na cestě Temnotou a Světlem, nicméně cesta těch, kteří jdou vpředu a táhnou celý posun, je mnohem náročnější, protože se musíme vyrovnat často s velmi extrémní polaritou. Někdy mám pocit, že procházíme zbytečně zkušenostmi jako pokusní králíci.

Cesta poznávání polarity ze všech možných úhlů, cesta Temnotou a Světlem zároveň musí být akceptována, přijata srdcem a musíme projít mnoho zkušenosti. Je velký omyl domnívat se, že Kristus je Bytí ve Světle. Tito lidé nerozumí tomu, co je ve skutečnosti Vzestup a nemohou vidět větší obraz, o čem tato cesta je. Jsou si vědomi, že jsou zde jakési změny v kontextu uzdravujících energií a portálů, které přichází na planetu ze Zdroje a které byly donedávna blokovány. Zkušenost být člověkem leží ve skutečnosti v demonstraci Kristického těla. Zkušenost být člověkem leží ve skutečnosti v demonstraci Kristického těla. Zkušenost být člověkem leží ve skutečnosti v demonstraci Kristického těla. Tuto zkušenost sama procházím, postupně popisuji pro ty, kteří chtějí být součástí této zkušenosti pravdivého Vzestupu.
Ano, mohu používat také mentální popis šablony a architektury Světelného těla, což také připravuji pro ty, kteří chtějí jít touto cestou, nicméně to musíme postupně celé projít, cítit a žít. Je to postupné bytí mimo čas. Neděje se to přes noc.

Zkušenost Krista je sloučení, sjednocení nebo splynutí dvou energií v těle, kdy Svatý Otec a Svatá Matka v těle porodí dítě Krista. Rozhodně to není snadná ani pohodlná cesta. Není to o tom, odkud jsme sem přišli, jaký je náš původ, ale o tom, jak pravdiví a autentičtí jsme. Postupně sestoupit z energie Elohim a manifestovat fyzický zážitek, být součástí světa vražd, ničení, zabíjení, podvodů a lží, je opravdu hodně, hodně obtížné a čím více se tělo uzdravuje, omlazuje, vrací k přímosti, pravdivosti, čistému srdci, tím těžší je zde existovat.
Celé roky jsem bombardována nelaskavými energiemi, které se dostávají do mého života. Je to také proto, že si mnozí mohou myslet, že jsme lepší než ostatní, ale to je hodně velký omyl, protože máme za sebou velmi mnoho zkušenosti v oblasti opačné polarity, dokud není zcela integrovaná, protože teprve pak to pro mě znamená úplné osvobození. Listina lidských práv se tváří jako spásný návod pro lidskou rodinu na osvobození, ale osvobození je vnitřní stav v těle skrze sjednocení polarit, co ve skutečnosti se osvobozujeme tím, že se posouváme dimenzionálně. Osvobození je stav žít svůj osud bez překážek. Na Zemi neexistuje pravda o tom, co je to ztělesňovat Krista, protože Bible byla zfalšovaná a to pokračuje dodnes mnoha způsoby.

V tomto krásném čase Vánoc, kdy si více než kdy jindy vyjadřujeme úctu a Lásku, těšíme se s našimi Milovanými, jsem ponořena do nádherných meditací a modliteb, které mají tak uzdravující sílu. Do této energie Svatosti a Posvátnosti, nemůže nic falešného a podvodného proniknout, protože jsem v láskyplné náruči Svatého Otce. Jsme chráněni Světlem Krista a Marie.

Vánoce pro osobně jsou především o milujících rodinných vztazích a setkání, kdy je moje rodina pohromadě a sdílíme humor a Lásku a radost vnitřního dítěte. Dobré jídlo, kterému je dávána zdravější podoba. Vyprávíme příběhy z předchozích Vánoc, sdílíme své tvoření, a také si říkáme o velkém dětském zklamání, jak je to vlastně s dárky pod stromečkem. Pamatuji si ze svého dětství, jak jsem byla zklamaná, že mi rodiče neříkali pravdu, protože uvnitř sebe mám od narození, že radost Ducha je čistota, pravdivost a nevinnost. Nechci být součástí kolektivního Vědomí Vánoc. Ačkoliv mám ráda ve svém životě krásné věci, ráda se zdobím a vyjadřuji ženskou sílu svým autentickým způsobem, stále nejsem materialisticky zaměřený člověk, ale je to způsob, jak v trojdimenzionálním světě vyjádřit krásu.

Od roku 2011, kdy jsem nastoupila na plný úvazek do práce pro Vzestup, se neustále zbavuji starých přesvědčení a učím se říkat svoji pravdu, a to je někdy velmi bolestivé, protože ego a mysl nás dokáží mást pochybnostmi o sobě, než je ve skutečnosti pochopeno, co je to být dokonalým člověkem. Proto moje osobní zkušenost byla mnoho let procházet Temnotou a poznávat jejích mnoho tváří. Nicméně bez těchto zkušeností nelze poznat zkušenost Krista se spoustou manipulace, kterou osobně skutečně zažívám ve své práci pro druhé. I přes tyto vnější skryté manipulativní snahy a vlivy, které jsem musela poznat jako cestu nevědomí, odhalit, také slouží k zasvěcení, abych se dokázala dostat k lidskému soucitu, sjednocení polarit a narození dítěte Krista. Vzkřísit Krista.

Musíme dokázat přijímat ty a to, co zde prezentuje Temnotu, dokud tyto vlivy nebo lidé z našeho života zcela nezmizí. Držet 24/7 soucit pro všechno a všechny neutrálním způsobem. Mohu sdílet všechno, co dělám, aby mé tělo bylo zdravé, ale nebude to s vámi pravděpodobně rezonovat, protože to nevychází z vaší vnitřní pravdy. Moje tělo je chrám pro vyjádření Krista, a tak se učím s ním také tak zacházet v současné "moderní době".

Každý z nás má svoji cestu jako zkušenost tohoto života. Měli bychom vést jednoduchý život, udržovat svůj život v jednoduchosti. Mnoho Mistrů v minulosti učilo pouze meditaci, askezi a jógu, ale tato cesta není úplná bez akceptace polarity a přirozeného života v souladu s přírodou a životní sílou. Přišli jsme položit základní kameny toho, co je ve skutečnosti vyjádření Krista.
Někdo mi napsal, že by nechtěl žít můj život a procházet tím, čím procházím. Ale každý z nás má něco těžkého, čím prochází. Existuje zde tolik projekce, ale můžete zažívat a komentovat pouze svůj vlastní život. Každý z nás přinesl určitý druh Vědomí, a to sdílíme s těmi, kteří rezonují. Ty, kteří nechtějí žít jednoduchý život, nebude zajímat to, co sdílím, protože je nezajímá znovuzrození kosmického Krista nebo mají mylné povědomí o tom, co je to Kristus. Nikdo nemá právo komentovat můj život, dokud sám neprojde tuto zkušenost. Nabízím pouze vedení, a to je vše. Nechci diskutovat o mém životě s nikým, kdo mě nezná a nerozumí mému Já. Všichni chceme být milováni a milovat bez projekce. Vyjádřit své srdce a sdílet jej.

Jít hluboko do soucitu vyžaduje jít do hlubokých zážitků také temné polarity. Obzvlášť dobrovolná duše má mnoho drsných zážitků, ale to nám pomáhá učit se být soucitným člověkem. Jsem na všechno sama a pouze každý sám můžeme zvládnout tuto cestu. Nikdo nám nemůže pomoci. I přesto, že lidé nerozumí tomu, čím procházím, co zažívám, každý máme jinou cestu, a všichni jsme v tuto chvíli dokonalí na své vlastní cestě.

Když se modlíme, jsme v srdci. A to je pravda. Tato přirozená realita magnetismu nás chrání. Ze srdce vychází také osobní tvoření, kreativita. Mnoho lidí prezentuje něco, co se domnívají, že souvisí se Vzestupem. Život může být plný materiálního bohatství a peněz, ale je prázdný. Dokud nejsou vaše činy zarovnány se Svatým srdcem, nikdy v nich není zakořeněna pravda Krista.

Tělo Krista vnímá Temnota jako hrozbu. Pokud jste Světlo nebo Hvězdné Semeno, pak také přijde váš den Zjevení a Nenebevstoupení k pravdě, co jste ukotvili na Zemi. Tělo Krista je tělo, které pomáhá Vzestupu. Mnoho takových bytostí bylo v minulosti zavražděno, protože ohrožovaly udržení Temnoty na Zemi. Tito lidé a posvátné linie byly zabíjeny a hromadně vražděny. Když bychom se podívali na jejich těla, dokázali posunout životní sílu, otevírali portály.

Pomáháme lidstvu vzestoupit na úroveň Nebeského Království. Ti, kteří se snaží o cokoliv jiného, jejich plán nebude fungovat. Jakékoliv způsoby zastavit Vzestup nebudou fungovat. Světlo zvítězí. Vím o těchto snahách, nemohou mě zastavit, tvoří si karmu. Nemůžete zastavit Světlo. Mnoho lidí New Age jsou podvodníci. Jsou stále milí. Jsou neustále napojeni na mimozemské energie a domnívám se, že ani oni sami neví, co si tím způsobují. Evoluční posun se děje na základě růstu životní síly v těle. Není to nic vně vás. Mnoho lidí zde předkládá falešné učení a mnozí jim důvěřují. Bohužel tito lidé zasahují do přirozené Evoluce lidstva. Nejsou tvůrci lidské Evoluce.

Příchozí energie z Vesmíru prochází monádou a sestupují do těla a duše. Nikdo zvenčí nedělá Vzestup za vás a nemění vaši DNA. Vzestup je vaše fyzické právo. Temnota nemá vládu nad nikým z nás, pokud to nedovolíte. Musíme používat svoji suverenitu a svobodnou vůli. Jsou nám stále zasílány falešné energie, abychom nebyli podporováni. Nemohou zabránit, aby můj život kvetl. Pro informovanost - negativní mimozemská agenda používá falešný proud bílého Světla do astrální úrovně 4D jako Světlo falešného Vědomí Krista, aby udržela lidskou rodinu v nízkých frekvenčních vlnách strachu. Matice falešného Vzestupu slouží k tomu, aby se lidé ztratili ve falešných vrstvách iluze, vytvářeli falešné stavy spokojenosti, opilí blažeností.

Vaše tělo je posvátné, a proto s ním také tak zacházíme. Rok 2020 ukáže, kdo se dobře stará o své fyzické tělo i své duchovní tělo, jde pravdivou cestou ztělesnění Krista. Můžeme vidět, že si lidé vykládají současné změny nesprávným způsobem. Povinností Hvězdných bytostí a bytostí Indigo je poskytovat veřejnosti informace o organickém Vzestupu bez postavení guru/žák.

Díky Bohu jsme stále ve spojení s Galaktickou rodovou linií a rodinou Elohim. A díky Bohu, že cvičím, abych byla silná. Všechny snahy o ukončení mého života a překážky na cestě mě jen posílily. I když jsem velmi citlivá, jsem velmi silná. Přišli jsme hrát sjednocující hru. Kdo píše o svých zkušenostech integrace v dualitě, narození třetí energie - Krista, Matce a Otci uvnitř těla androgynní bytosti, učí podstatu těla Krista.

Nikdo nemusí trpět na kříži, aby dosáhl vnitřního sjednocení polarit - alchymie Svatého manželství. Ani zvedat vibrace. Tělo je inteligentní a jakmile dostane Lásku, dokáže řídit Vzestupný proces skrze moudrost srdce. Tomu ale předchází očištění těla. Čím více jste čistější, tím těžší je pohybovat se uprostřed konzumní společnosti, kde lidé nectí své tělo, a tak jsou nemocní, protože padají do frekvence umělé inteligence. Peklo na Zemi se děje proto, že lidé nepoužívají svého vnitřního Krista.

Kristus se rodí jako dítě, jako třetí energie v těle na základě sjednocení Světelných a Temných energií. TĚLO JE KLÍČ K VZESTUPU. Lidský vývoj je Kristus. Kristus je šťastné tvořivé dítě. Kristus je Láska k tělu.

Přišli jsme rozzářit své bytí jako Hvězdu na Zemi. Proto jsme sem byli posláni.
Mnoho vděčnosti a Lásky v tomto čase vyjádření Božské Lásky. Jsi Světlo. Jsi Kristus. Jsi vyjádřením tvořivosti a Lásky. Jsi posvátný plamen Světla. Jsi moudrost.
To vše vám přeji do Nového Roku 2020.
V Božském Světle s milující Láskou
Lenka Sykorova