SVĚTLO DOBÝVÁ TEMNOTU


Vážení Milovaní, podle Mayské starověké moudrosti je dnes 25. července poslední den Mayského planetárního roku, který je považován za "Den mimo čas". Propojuje se nový rok se starým planetárním rokem. Energetický dopad pociťují všichni lidé. Vědomí lidé tento den vnímají jako přetížení fyzického těla i nervové soustavy nebo hyperaktivitu. 

26. červenec provede velký řez ve čtvrté dimenzi, protože planeta je v tento den napojena na vyšší přidělené galaktické sítě skrze spojení s nejjasnější hvězdou souhvězdí Plejád, Alcyonem. Toto spojení registrujeme právě v těchto dnech. 

Rotace Země měřena 365 dny je ale ve skutečnosti ve vztahu ke Slunci správně měřena vzorcem 13ti časových období. Tzv. Trecenia jsou správným měřítkem pro měření pozemského časoprostoru. To, co se nikde ve školách neuvádí je, že počet dní podle gregoriánského kalendáře není dělitelný 13, proto Mayové věděli o pravidle 364 + 1.  (364 dnů + 1 den mimo čas).  Počet dní 364 je dělitelný 13ti, takže měsíc má správně v souladu s pozemskými rytmy 28 dní. Oběžná dráha Měsíce kolem Země trvá 28 dní. Měsíční cyklus ženy se opakuje po 28 dnech. 13 Trecenií má specifické energie každý měsíc. Takže gregoriánský kalendář by měl mít správně 13 měsíců po 28 dnech. 

V kontextu tohoto galakticko-pozemského dění přicházím s krátkou zprávou, protože zítra společně oslavíme nový počátek nového života a Duch mě vede sdílet aktuální zprávu.

Změna nového paradigma není založena na jednom nebo několika lídrech, je to společné spoluvytváření, kde se každý svým jedinečným způsobem podílí na této změně. V kontextu celého Universálního Stvoření existuje i na Zemi hra stvoření, která, protože se nacházíme ve hmotné realitě, má dvě polarity. Světlo a Temno. Světelní lidé spoluvytváří, temní lidé mezi sebou také spoluvytváří. My vytváříme pátou dimenzi Světla, oni pátou dimenzi utrpení a temna. Každý má svobodnou vůli, na jaké straně chce stát. Musí si však být vědom, že hra Světla bude mít své výsledky a hra Temna své následky. 

Když se vracím často k práci se svými strachy v minulých letech, dnes se dívám zcela jinýma očima. Byla jsem mnohokrát k smrti vyděšená a dodnes velmi láskyplně a pilně pracuji na uzdravování následků těchto strachů uložených v  mém těle, protože moje práce je zaměřena na posun celého pozemského lidského kolektivu.

Temná strana nemá žádnou moc, žádnou moc, pokud my sami jí moc nedáme. Temná strana má jedinou úlohu a to je, aby nás vyděsila k smrti v situacích, které se zdají zdánlivě hrozné, neřešitelné, kdy vypadá, že nemáme žádnou jinou volbu. Velmi často jde o peníze a živobytí. To jsou ty největší zkoušky.

Mám také zkušenost, kdy jsem byla odevzdaná, že odcházím z fyzického těla. Dnes v těle cítím, že mám velkou moc, jsem svrchovaná, svobodná a na Temnotu se dívám jako na divnou hru, protože dělá vše, aby ničila život. Oni se snaží vytvořit svůj svět Temna, zatímco my tvoříme svět Lásky, spoluvytváření nikoliv konkurence. Tvoříme život. Temná strana zná naše slabé stránky a může k manipulaci použít i lidi kolem nás, v pracovních vztazích nebo rodinných vztazích, abychom hráli hru na strach, vinu a hanbu. Temná strana zná naše silné stránky. Temná strana bude hledat vaše nejslabší místa a tam zacílí. Můžete vytvářet, podnikat a nepotřebujete k tomu svolení Temné strany. 

Vidím, jak lidé žijí ve strachu, že neplatí pojištění ani daně. Nepotřebuji se dovolit nikoho, jestli mohu sbírat byliny nebo prodávat své obrazy. Ruce, které nyní drží peníze, se vymění! Vždy budete mít peníze na své projekty, na jídlo i bydlení, protože spoluvytváříte s ŽIVOTEM a celým lidským kolektivem. Svatý Duch ví, co je pro vás aktuálně to nejlepší. Může to být rozvod, může to být pracovní výpověď, může to být ukončení podnikání, může to být cvičení, půsty.... atd. Čistíme naše těla a životy. 

Kdybych si dnes přála auto, nebude mi dáno, protože Duch Svatý ví, že ho nepotřebuji ani k práci ani k životu. Dostanu vždy to, co potřebuji, abych tvořila, žila v radosti. 

Jsme nyní ve velkém zlomovém bodu a pomalu se hra překlopí ke Světlu, ale pouze, pokud budeme všichni společně spoluvytvářet. Jednota je kulatý stůl, u kterého sedíme společně všichni, kde každý má své silné a své slabé stránky. Máte mnohem větší sílu a moc než Temnota. Mnoho lidí se probouzí a přidává na stranu Světla. 

Jsem věrná sama sobě a sedím ve svém Srdci jako Svatý Kristus, stejně jako každý z vás.

S milující Láskou

Lenka Gloriah Magenta

P.S. Přeji vám šťastný nový začátek nového života!