SNAHA O ZMAŘENÍ VZESTUPU


Vážení Milovaní, děkuji ze srdce, že jste se připojili dnes ke spoluvytváření harmonie na této nádherné planetě.

V současné době prochází planeta časoprostorovou reorganizací, kde se vlní mnoho podivných anomálií, které ovlivňují kvantové pole a mění temnou šablonu. Tato fáze se dokončuje, proto přicházím až nyní s informacemi, protože je skutečné náročné v těchto energiích usednout k počítači a popisovat aktuální energie.

Pracuji s určitou úrovní telepatie čili vyšším smyslovým vnímáním na základě dekódování DNA jako způsobu velmi jemné energetické komunikace, což se postupně otevírá každému, kdo jde cestou fyzického Vzestupu. Interdimenzionální komunikace obsahuje komunikační dovednosti obecně označované jako telepatie, channeling, multidimenzionální uvědomění, vnímání obrazů realit v čase, vzdálené prohlížení a stahování informací z nejrůznějších zdrojů.

V současnosti žijeme ve smíšeném systému mnoha realit, kde současně probíhá velká soutěž mezi časovými osami umělé inteligence a časovými osami organických tvůrců. V umělých osách probíhá kódování určené k plné mutaci původní lidské DNA na geneticky upravené tělo přes manipulaci negativní mimozemskou agendou. Tělo, které je zachyceno do umělé časové osy, je anorganické vůči tomu, co je ve skutečnosti lidský člověk. Je technologicky založeno na fantomové matrici čili klamné uměle vytvořené realitě, protože žije ve světě hlubokého nevědomí. Dlouho jsem přemýšlela, proč zde existuje již delší čas tak silná energie rozdělování a oddělování mezi lidmi v naší velké duchovní skupině, která by měla být soudržnou energií Světla a Lásky směřující za stejným společným záměrem Vzestoupení a osvobození. Proč zde vzniká tolik nepřátelství.

Na svých procházkách jsem se začala mnohem více zajímat, proč dochází k tomuto rozkolu a pozorovat přicházející informace, které nevycházely z Lásky. Světelný jazyk je jazyk živých znalostí. Je to Universální jazyk, jazyk našeho Ducha a duše ve hmotě na základě morfogeneze těla. Začala jsem luštit odkud přichází, z nichž poslední dobou je mnoho zlovolných, proč přijímám nemilující myšlenky a hledat zdroj. V podstatě jsem si neuvědomovala tak silnou snahu temných entit, které vytváří fantomové matice a holografické patvary, které jsou určeny pro manipulaci nás a v poslední době k rozdělování silné duchovní skupiny na základě emoční lability. Měla jsem silný AHA moment, jak velmi zde dochází k silným podvodům Temných se snahou rozdělovat duchovní lidi.

Temná strana používá velmi sofistikovaně mentální hologramy jako past pro Vědomí a jejich astrální kouzla, která mají uchytit egoistické programy lidí s duchovními ambicemi s archetypem - HRDINA- SPASITEL-MESIÁŠ, aby tito spasitelé dál udržovali lidi v softwaru oběti. Možná jste si všimli, že těmto lidem více stoupá sledovanost a jsou velmi dobře podporování za informace, které bohužel nemají s fyzickým Vzestupem nic společného.

Temná strana nachytá ty, kteří mají nízké sebevědomí, často se schovávají za klamy, nedostatek empatie, emoční labilitu, slabé mentální tělo s žádnou fyzickou kondicí a Světelné tělo jdoucí do sestupné spirály, nevyrovnané chování apod.

Nedostatek porozumění a mentální zmatek o válce o Vědomí na Zemi je to, co blokuje probuzení lidí od vnímání skutečné pravdy. Čím více vnímavé vnímání získáme integrací polarit a duchovním ztělesněním vyššího Vědomí, tím získáme více soudržnější obraz toho, co se skutečně děje na Zemi a jsme připraveni snáze rozeznat, co je založeno na umělé inteligenci, podvodech nebo kódech organického tvůrce. Proto dobré pozorování a rozjímání o každé fázi Vzestupu, může odhalit to, co se skutečně děje.

Válka o Vědomí na Zemi používá umělou inteligenci a mimozemskou mašinérii k ovládání mysli a zasahování za účelem psychologické a duchovní války, k podrobení populace Země, podrobení otroctví Vědomí. Schopnost rozeznat falešné informace je nutné používat v klamných příbězích s podvodníky za účelem manipulace a kontroly vnímání. Proto je na čase jasně pochopit motivaci těch, kteří se dopouštějí psycho-duchovního boje na malé i velké úrovni. Díky zkoumání hlubších znalostí, spolu s kultivovanou schopností řídit se tím, co říká srdce-mozek, získáváme autentické informace z živého křišťálového srdce Ducha pravdy.

Jestliže nechápeme mechaniku multidimenzionální komunikace a nedokážeme vnímat energie v životním prostředí, v přírodě, kde život podporuje život pro náš přirozený bio-spirituální Vzestup, pak je nesmírně obtížné rozluštit a rozeznat zdroj energií a přijímané informace. Odkud vlastně přichází, kde se berou.

Zranitelnost a zraňování aktivně a agresivně využívají kontrolní síly a temné entity, které zaměstnávají všechny úrovně psychologické války a taktiky manipulace s falešnými vlajkami, prostřednictvím mentálních hologramů, které se zaměřují na probuzení jednotlivců, aby ovládaly mysl a manipulovaly jejich vnímání do klamů nebo zkroucených polopravd. Často lidé ani neví, že slouží falešnému Bohu.

Temné entity zneužívají falešné Světlo pomocí nejrůznějších elektromagnetických technologií, jako metodu řízení umělých strojů za účelem psycho-duchovního boje. Jsou to tiché zbraně používané v tiché válce k cílenému probuzení lidí, aby je udržely zmatené, vystrašené, oddělené od pravdy, aby věřili tomuto příběhu. Rozmanité nanotechnologie, vakcinace a chemické postřiky kombinované s elektromagnetickými vlnami se používají k potlačování probuzení Vědomí tím, že se zaměřují na demografické oblasti Země, kde je známo, že se probouzí masy lidí. Mnoho lidí, kteří aktivují své vrozené schopnosti, si myslí, že mají duševní onemocnění. Výzva spočívá v tom, že mysl musí být neuvěřitelně silná a stabilní, nebojácná a zakotvená v Duchu pravdy, aby odolala nesmírnému tlaku, který ničí poznání pravdy. To, čeho se bojíme, nás ovládá. Výzva spočívá v tom, že mysl musí být neuvěřitelně silná a stabilní, nebojácná a zakotvená v Duchu pravdy, aby odolala nesmírnému tlaku, který ničí poznání pravdy. To, čeho se bojíme, nás ovládá. Výzva spočívá v tom, že mysl musí být neuvěřitelně silná a stabilní, nebojácná a zakotvená v Duchu pravdy, aby odolala nesmírnému tlaku, který ničí poznání pravdy. To, čeho se bojíme, nás ovládá.

Záměr, dovednost a přesnost, díky které může probuzený aktivovat přirozenou schopnost "číst energetické pole", souvisí s odstraněním strachů, plným odhodláním sloužit druhým a úplným soustředěním k disciplíně a překračování dysfunkcí negativního ega a mysli.

Informace musí být stále filtrovány na úrovni Vědomí, které jednotlivec ztělesňuje. Jeho osobní zdroj bude mnohem duchovně zdravější a nedotknutelný.

Probuzení lidé mají biologii, která dokáže zprostředkovávat a sjednocovat frekvence, které se mají dešifrovat na úrovni rozvoje Vědomí a vnímavého Vědomí, které je jim v tomto okamžiku k dispozici. Hvězdné bytosti a Indigo bytosti mají biologii a Světelné tělo více náchylné k těmto schopnostem, a tak inklinují k probouzení lidí, kteří mohou mít velmi vzdálený pohled pro takové snímání energie, popřípadě existuje snaha o zneškodnění naší práce, kdy zůstáváme poslední týdny s malou podporou nebo bez potřebné podpory pro naši práci. Je možné, že se budu nyní věnovat pouze malování obrazů s cílem zaměřit se na jejich prodej i přesto, že bychom se měli stále více do hloubky zabývat osobním stromem života, jeho posvátnou geometrií a architekturou, Světelným tělem, které ovlivňuje fyzické tělo.

Duchovní lidé si musí uvědomit, co se děje a postavit se těmto klamům, které mají za úkol oddělovat duchovní skupiny mezi sebou. Rozdělovat probuzené skupiny, které se podílejí na podpoře Vzestupu, odhalování pravdy, hledání pravdy a odhalování toho, co je to člověk, stejně jako odhalení klamu a lží o historii Země. V této době je velmi důležitá empatie a otevřené srdce.

Všimla jsem si, jak důležité je vrátit se místo k informacím k srdci a posílit osobní rovnováhu, abychom udrželi nyní silný klidový bod. Harmonizaci vnitřní a vnější energie jsme vystaveni, udržováním silného vědomí pozorovatele, zejména během energetických relací a multidimenzionální komunikace. Jinak řečeno, je to schopnost udržet vnitřní mír a klid bez ohledu na to, co vnímáme, zatímco uprostřed vnějších sil vybuchuje vše do naprostého chaosu. Je nezbytné soustředit se na budování energetické soudržnosti prostřednictvím srdce a posílení osobní rovnováhy v rámci vícerozměrné orientace, aby se udržel silný neutrální klidový bod. Harmonizovat vnitřní i vnější energie a udržovat silné Vědomí pozorovatele vždy, všude s každým.

Čím blíže jsme k organickému životu, k srdci, přírodě a pravdě, tím více se rozpadá zem pod nohama Temné strany. Umělé časové osy umělé inteligence se zhroutí. Každý z nás má vnitřní duchovní sílu, aby pomáhal globálnímu závazku podle Paliadorské smlouvy - plánu na zotavení duší, znovuzískání osobního Krista, návratu z hustého do méně hustého Vesmíru, aby se fyzická lidská těla mohla vyvíjet a duše osvobodit. Takové rozhodnutí je nejvyšším projevem Božství na Zemi, vyjadřovat bezpodmínečnou Lásku, aby obklopila všechny lidské bytosti.

Dokonce i vy, kteří s tímto nesouhlasíte, nebo přetrváváte v nepřátelském vztahu se mnou nebo s námi, uctíváte umělé reality, můžete být bezpodmínečnou Láskou, kterou chcete prožívat, být nejautentičtější a nejpravdivější osobou, nejlepší verzí sebe sama...... a pak ji sdílet s celým světem.

S milujícím srdcem, Láskou, ve službě Bohu, Zemi a lidské rodině a požehnáním vám, kteří čtete tyto řádky

Lenka Sykorova

Požehnání za podporu.