SJEDNOCENÍ

Buďte srdečně vítáni v našem společném spoluvytváření. Jak jsem psala v předchozí zprávě, sedím každý den s Matkou Gaiou, planetou Zemí. V současné době mě Duch vede k této práci, zároveň se omlouvám vám, kteří jste se mnou zapojeni do užší práce ve skupině. Budu se snažit splnit vše o pár dnů později.

Víme všichni, jaké věci vychází na povrch, a také, že tyto věci zůstávají na úrovni povrchu, protože kolektiv není připraven na věci, které se dějí. V různých vrstvách reality se děje mnoho pod velkým tlakem. Mluvíme o resetu Země, která vytváří nové asociace, které nám poskytují nové informace, které nám pomáhají ke změně, a to se také promítá do celého kolektivu, do všech forem na Zemi.

Jak jsem se zmínila, chci psát o tom, co se v současné době děje. Je to pro nás všechny velká výzva. Bytosti, které mají aspekty informačního druhu, ví, co vyjde najevo. Lidi informují lidi, a tak to jde hlouběji k dalším a dalším lidem. Je zde stále velmi málo informátorů, kteří jsou přímou tvůrčí silou Života skrze vlastní životní sílu Ducha, ve spolupráci s galaktickými týmy a Světelnou rodinu. Co se odehrává v globální rodině, co prožíváme všichni jako jedna rodina. Ne každý je na to připraven. Existují určité aspekty, které nejsou určeny k vidění pro oko veřejnosti.

Víme, že Země dělá nyní přechod. K tomu potřebuje určitý bod, který bychom mohli nazvat bodem k dosažení rovnováhy nebo vyrovnávací bod. Tento bod vyžaduje rezonanci kolektivu se Zemí a kolektivní soudržnost. Tento bod může získat ten, kdo je v srdci a jehož účel je poslání. To cítí ti, uvnitř kterých hoří trojplamen, Božská Trojice, Božská jiskra, jiskra Stvořitele, jak bychom to mohli popsat různými slovy. Tento plamen uvnitř nás nyní začíná hořet velmi jasně. Na to se připravujeme roky, dokonce eony let.

Existují úrovně, o kterých se mnoho nemluví, a to je Znovuzrození Božského Ženského principu. Principu života, jako zásadě porodu, a my všichni víme, jak je porod těžký. Některé prvky musí být zcela vyhozeny, a to jsou ty, které udržují Status Quo nebo udržují Temnotu. Všechno neužitečné musí vyjít na Světlo, obzvlášť to, co se děje v 3D a jakým způsobem to popisuje informační sféra 4D.

Průlomová energie, které je nyní potřeba tu nebyla tisíce let, takže Status Quo mohla být stále udržována a tím se podmínky začaly zhoršovat. To, co se nyní stalo je, že semeno ŽIVOTA na Zemi bylo vzkříšeno prostřednictvím nové šablony Země, která se začala otevírat novým možnostem. Nejen tomu, že je možné cestovat do vyšších dimenzí, k dimenzionalitě, ale většina lineárně smýšlejících lidí řekne: "Ale to nevidím, virus je po celé planetě, 5G postupně také, obchoduje se s otroky dál." To se také týká dětí v podzemí, víte jistě co mám na mysli. Obchoduje se s lidskými životy. Vychází na povrch opravdu hodně, a to bude pokračovat postupně ve všech vrstvách. Mnoho lidí pracuje na osvobození v zákulisí, aby byl ukončen tento systém vládnoucí třídy, a lidí, kteří dělali velmi, velmi temné věci a programy. Dokonce ani tito lidé neví všechno, neví o dimenzionálních vrstvách.

Pokud si lidská rodina nevybere určité věci kolektivně, mám na mysli novou šablonu Země při přechodu, kdy Země sama dělá mnoho změn, což víme od roku 2012 (zemětřesení, sopečná činnost, tsunami), pak v důsledku nesouososti, nesouznění, nastanou velké otřesy. To se týká odhalování toho, co se děje a co se stavělo pod zemí. V současné době je tedy osvobozováno mnoho dětí. Za tímto stojí velmi, velmi temné úmyslné účely. Můžete udělat svůj vlastní výzkum na internetu je velmi mnoho zpráv, převážně ale v anglickém jazyce. Jakkoliv jsou tyto informace známé již dlouho, naším posláním je zaměřit se nyní jako společenství, které dokáže udržet nejčistší životní sílu.

V předchozích letech průkopnictví a ukazování cesty Vzestupem, byla kultivace životní síly přirozenou součástí, mé cesty a pro všechny, kteří jsou nyní připraveni ukazovat cestu fyzického Vzestupu. Co to skutečně znamená být požehnán Světlem Ducha Svatého, jako nejvyšší sílou, která dává život, přináší proudy životní energie? To je práce těch, kteří drží Světlo společně s galaktickými týmy Světla. Práce s životní silou bude v příštích letech velmi důležitá.

Cokoliv se děje na úrovni vlád, které se prezentují dobrými záměry, Bůh ví, jestli to není opět falešná agenda, ale to, co musíme dělat my je, že se musíme zaměřovat na práci s esencí Krista, proto, abychom mohli pracovat s tímto Světelným kvocientem, který se chce zrodit skrze nás, abychom pomohli planetě s přechodem. Většina práce probíhá tak, že se spojujeme s planetou. Ale nejvyšší vliv má, když kultivujeme životní sílu. Všimli jste si, jak vaše síla roste?

Existuje velký rozdíl mezi lidmi, kteří se stále bojí a modlí se. Modlí se ze strachu. Modlitby a meditace musí vycházet z čistého dobrovolného stavu. Mnozí dostanou informace a začnou se modlit nebo meditovat: "Páání, je 14:45, musím se zúčastnit meditace!" Je velký rozdíl v jakém stavu koncentrované koherence jsou vaše myšlenky. Jestli jsou proudy vaší energie Světelného spektra čisté, nezamořené strachem, spěchem, povinností. Před modlitbou nebo meditací můžete požádat a pracovat v kruhu Světelných bytostí, aby vaše srdce a tělo měly čistou vibraci. Co se týká tedy skupinových meditací, nejde o počet, jde o to, že musíte opravdu cítit vnitřní volání, posvátné spojení v srdci. Srdce pulsuje vášní. V čase nádherného počasí si najdu klidné místo v lese, zklidním se pozorováním stromů, mechu, brouků, ptáků, spojuji se se sluncem, srdcem Galaxie, srdcem Země, vyznávám Lásku Zemi, a tak vyladím své srdce, teprve pak začnu meditovat nebo modlit se z tohoto stavu blaženosti.

Proudy životní energie teprve pak mají vliv na stavbu nové planetární mřížky. Je to jako, když bych měla malovat, protože musím, ale nechce se mi. Únava, nechuť nebo strach by vedly moji ruku a štětec. Musíme si tedy dávat dobrý pozor, aby naše energie byla vždy zarovnána s vitalitou. Mistr Životní síly se musí naučit vytvářet ze Světelné dynamiky, která je vytvořena na základě organické síly života.

Jsme v čase dvou konkurenčních energií, která strana zvítězí. Je to bitva o životní sílu. Síla lidí, je to, co vytváří... co myslí, co nemyslí, jak myslí. Myšlenka tvoří realitu. Organický život je vytvářen prostřednictvím životního proudu životní síly. Pokud známe kořeny vytváření, pokud používáme tělo, které má čistou životní sílu, je připojeno ke Světlu - Zdroji, může dojít k propojení s neposkvrněným čistým designem života.

Vaše čistá myšlenka musí být neproniknutelná pro myšlenku, která je soupeřící. Toto potřebujeme zvládnout všichni a je to práce na dlouho. Je to trénink. Čistota myšlení je neochvějná.

Ti z vás, kteří opravdu cítí usilovnou vášeň, protože TEĎ nastal čas a chcete být součástí hnací síly, která ohlašuje nové Světlo, můžete se připojit. Je zde mnoho různých vrstev a mým záměrem je oslovit bytosti, které chtějí vytvořit svůj Světelný kvocient s podstatou Krista. Tato podstata je zcela přirozenou součástí těla. Je to přirozený lidský záměr. Jen musíme dovolit této dynamice vstoupit do našeho těla. Dokáže uzdravovat lidi a oběti hrůzných činů.

Vrátíme-li se k 5G, pak budeme muset vytvořit takový druh vibrace, která může něco takového překonat, stále jsme připraveni na všechno možné, je to duchovní trénink. Přišli jsme ukotvit a šířit dar života, pracuji na tom roky. Může to dělat zcela každý. Pravda je napojená vždy na svůj Zdroj, který je přirozený organický. Každý maličký posun je velké požehnání. Ale jsou zde lidé, kteří jen čekají a modlí se, co horšího ještě by mohlo přijít. Poslání Krista je velmi odlišné, protože nic z toho nemůže obejít, ale být ke všem neutrální právě nyní, kdy nejtemnější temno vychází napovrch. Zároveň je tu nejosvícenější Světlo a my jsme si vybrali být toho součástí.

Potřebujeme vytvořit dostatečné sjednocení v rámci kolektivu, to je důvod, proč jsou nyní lidé doma, mimo svoji práci velmi často, jsou se svojí rodinou. Někteří se nudí. Nikdo není vyloučen z této situace. A pod povrchem země se odehrává obchod se sexuálním otroctvím, pedofilie, kanibalismus a adrenochrom - lék, to řídí. Je to droga vytvářející strach a mučení. V tomto prostoru pod zemí neexistuje nic jako Láska, tyto oběti nikdy neviděly světlo, slunce, neví, co je Láska..... a mnoho lidí řekne: "Je to hrozné, jsem nyní v tomto domácím vězení, nemohu chodit ven. Nemohu cestovat, nemohu chodit na párty, nemohu chodit po obchodech". Kdyby takových lidí byla většina ve stavu frustrace k tomu všemu, o čem jsem se zmínila výše, Země se neposune.

Proto mnoho z nás se musí spojit s Božskou jiskrou. Spojit se srdcem, což je nejdůležitější orgán k získání svobody a svrchovanosti. Proto jsem naladěna na zcela jinou dynamiku duchovního tréninku, abychom vytvořili toroidní pole v srdci, které se spojí s mozkem. Protože jsem někdy v minulosti psala, že mozek odpojený od srdce způsobil pád. Sjednotit srdce a mozek vytvoří Světelný kvocient, který osvobozuje život. Proto je moje Vědomí ve spojení s mým Světelným týmem směrováno na tyto děti, na jejich osvobození. Musíme pracovat s Kosmickou inteligencí a pozemskou inteligencí, protože tato šablona se odráží v šabloně Země. Mnoho bezbožných lidí řekne: "Nesmysly, nevidím žádný důkaz!" To je v pořádku, proto mohu mluvit jen s lidmi, kteří to vnímají stejně jako já a nemusí mít žádné znalosti o kvadrantech Vesmíru apod. To není důležité. Tito lidé jsou jednomyslně spolu a podílejí se na resetu Země. To je Světelná práce bytostí pracujících se Světlem, Hvězdné bytosti, dobrovolné duše.... původ není důležitý, všichni jsme pracovníci Světla.

Důležité je orchestrovat svůj život, životní sílu. Život je největší dárek Zdroje. My sloužíme životu. Proto dělejte každý den práci se svým vyladěním životního proudu. Meditujte. Modlete se, ale aby vaše vibrace byla vyladěná s nejvyšším srdcem zapojení do nezištné služby pro lidskou rodinu a Zemi. Život začíná kultivací životní síly. My máme aspekty Stvořitele v sobě, my máme vytvářet novou planetu. Nemusíme volat Boha, aby udělal něco, aby tato situace skončila. Jak jsem psala, Stvoření začíná pocitem záměru životní síly. Někteří se tomu věnují roky. Vy můžete začít teď hned. POTŘEBUJEME KONKRÉTNÍ POČET LIDÍ, KTEŘÍ JSOU SCHOPNÍ DRŽET PODOBNÝ SVĚTELNÝ KVOCIENT. Ideálně, mají-li spojení se svou Rodinou Světla, svou linií, protože impulsy života přicházejí z jádra Galaxie, ze srdce Galaxie. Proudí skrze tělo, což můžete pozorovat, když si večer lehnete a jste v klidu.

Nejsou zde žádné speciální bytosti, ale my sami jsme si vybrali tento druh práce, protože jsme věděli, že v této době, v této časové ose Země, můžeme udělat velký průlom. Obnovit život na Zemi a připomenout podstatu života. Demonstrovat zázrak jménem ŽIVOT. Tento aspekt pronikne do všech dimenzí a realit na Zemi. Ti, kteří jsou pilířem Světla, Světlo prochází jejich tělem.

Jestli uvnitř vás začíná hořet oheň, srdce pulzuje, pak to je to nejlepší. Můžete si představit Světelný kruh, my všichni v tomto kruhu sedíme společně. Můžete si představit, že sedíte uprostřed prostoru krystalů, kde se generuje životní proud, život přímo ze srdce Svaté Matky, Svatého Otce. Kotvíme Milost na Zemi. To, na co se zaměřujete, tím se stáváte.

My chceme osvobození Bohyně, protože Bohyně je dárkyní života. Bohyně je samozřejmě také v mužích. Jedině spojení muže a ženy vytvoří život. Už chápete analogii v integraci polarit a sjednocení vnitřního muže a ženy a proč zde zmiňuji duchovní svatbu v těle? Protože tak je tvořen náš život uvnitř. Ano, jsou zde velmi temné bytosti a přirozeně přemýšlíme o tom, co se stane s nimi až to všechno vyjde na Světlo světa. Bez ohledu na temnou agendu, která má velký vliv, každý z nás je pánem svého domu, Kristem ve svém srdci, Božím Království.

Děkuji vám s velkou Láskou a vděčností, že jste v srdci, pracujeme společně. Zůstávejte se svém srdci a moudrosti s velkým soucitem k tomu, co se děje a co se bude dít. Mnoho milující Lásky.
Lenka Gloria Magenta