SJEDNOCENÍ S BOŽSKOU IDENTITOU


Cítím silný návrat Domů skrze sjednocení. Jsme připojování k nové úrovni Božského Plánu jako jeho Správci - planetární logos, Světelný bod, který dokáže směrovat energii pohybu. Tělo, Vědomí, naše Já se stává tím, co je v tomto Stvořitelském plánu předurčeno.

Stále někteří z nás udržujeme Světlo Krista v této nelehké a chaotické době. Držím tento prostor co nejčastěji v přírodě, která je spojena s živým životem a Světlem. Jsem hodně u vody, ve vodě, v tichu, klidu, v lese a na slunci. Je nádherné počasí. Malování obrazů stále odkládám, je zde mnoho rušivých, posedlých energií.  

Blížící se Podzimní Rovnodennost je Bránou do období mocného vyrovnávání, Zdrojového promývání meridiánů, těla i Vědomí, aby byly obnoveny a opraveny původní Božské šablony lidského Božského těla. 

Naše tělo je spojeno s nekonečnou Láskou Boží, a tak trpělivě rehabilitujeme časovou osu Krista a Marie Magdaleny, proces Nanebevstoupení a učení Zákona Jednoho. Všechny anorganické vzorce budou vzkříšeny na organické. 

Vidím nyní stále Marii Magdalenu a rehabilitující se odkaz Krista a Marie Magdaleny, která následovala Ježíše. Byla svědkem jeho učení, jeho pronásledování, jeho ukřižování a jeho vzkříšení. Zatímco byla označována jako hříšnice a prostitutka, byla to Ona, kdo nejlépe porozuměl jeho učení. 

Existují i nyní lidé, kteří neporozuměli současnému slíbenému návratu Vědomí Krista. Vědomí Krista, které je skutečně ztělesněno. Slovo Kristus ve skutečnosti vyjadřuje Kosmické Vědomí svobodného a svrchovaného občana této planety. Zní to docela biblicky. 

Během Vzestupu musíme projít znovuzačlenění a sjednocení se s Božskou identitou, což jak vidíme, evidentně vyžaduje mnoho náročné osobní práce. 

Rehabilitace Božského plánu a jeho masivní znovusestavení je také náročné z důvodu, že zde existuje mnoho lidí, multidimenzionálních protihráčů z konkurenčních agend, kteří hrají jinou hru než vlastní evoluci a svůj Vzestup. Je to plán duše a tak zatím držím své Světlo zcela jen ve svém soukromém prostoru.

Součástí vytvoření šablony Nového člověka je vyladit všechny harmonické tóny a vzory a spojit všechny řetězce DNA, aby hrály v tónině vyšší dimenzionální oktávy. To se děje a je možné přirozeně skrze sjednocování na velmi mnoha úrovních. Není jiná cesta, než cesta integrace polarit.

Tělo je klíč k Vzestupu a tak všechna pozornost musí jít tímto směrem. Tělo musí projít svojí vlastní evolucí, aby se aktivovala DNA vyšších dimenzí. Takže musíme vytrvat, být velmi pilní v kultivaci životní síly,  vybírat si, co děláme se svým tělem a ve své realitě, musíme se vyvíjet, hýbat, aby nastalo harmonické zarovnání s Božskou DNA. 

S milujícím srdcem a Láskou

Lenka Gloriah Magenta