ROK 2020 - DOSAŽENÍ KRISTA


Vážení Milovaní, krásný den vám všem. Vítejte v nové galaktické vlně Chuen. Jsem šťastná, že se scházíme i v tomto roce navzdory všem podmínkám, které neustále zpracováváme každý den. V minulých tématech jsme se dotýkali velmi hluboko bolestí, ran a ublížení, k jejichž uzdravení v lidské rodině musí dojít v kontextu Vzestupu. Jsou to poměrně temná témata. Pracují na tom ti, kteří se rozhodli projít dveřmi Vzestupu a bohužel některé dny jsou velmi depresivní. Měla jsem dlouhé sezení s Duchem o svých aktuálních a nejbližších změnách, které musím ve svém životě udělat tak, aby každý den byl v souladu s organickým životem, a zaměřila na věci, které nezatěžují planetu. Někdy to není jednoduché, protože například u počítače sedím velmi ráda na velkém gymnastickém balonu.

Rok 2019 byl velmi náročnou životní zkušeností, doslova Mistrovský rok pro osvobození Bohyně. Cítím, že moje životní fyzická síla mi velmi pomohla při vzkříšení Krista. Je čas vzdát se minulých těžkosti, kterou jsme ještě nedávno zažívali i přesto, že je na nás stále vyvíjen Světelný tlak. Těším se, že se také objeví více lidí v naší skupině Podpory pro fyzický Vzestup.

Mnoho z nás si vybralo cestu ztělesnění Krista. Ztělesnění Krista má velmi mnoho vrstev a úrovní. Je to postupný pohyb směrem k dosažení dokonalé Lásky Krista, abychom poznali a zcela pronikli do všech aspektů tohoto postupného dosahování. Již jsem v minulosti zmínila tři důležité trojice, tři portály v těle, takže dnes budu o nich více psát. Jedná se o portály kořenová čakra, srdce a koruna. Tyto úrovně jsou důležité pro vzkříšení Krista ve hmotě čili těle.

Ztělesnit Krista znamená procházet a poznat zkušenost Světla i Temna tak, aby v našem těle nezůstalo nic jiného než plamen Krista. Poslední týdny jsme někteří z nás procházeli opravdu peklem, nejenže to bylo velmi depresivní, ale také jsem měla velké bolesti ve fyzickém těle i přesto, že vím velmi dobře, jak pracovat se svým tělem, cítila jsem, že Duch si potřebuje v těle vyřešit tyto věci a opravdu nakonec došlo k uzdravení.

Přes naše těla přechází obrovské uzdravování pozemského archetypálního zvěrstva, jak jsem se zmiňovala v minulé zprávě o falešném králi, a j. a poznat Lucifera a ďábla je také součástí cesty ztělesnění Krista, což mnozí lidí nechápe, často duše, které se přišly osvobodit z Atlantského kataklyzma. Tlačíme neuvěřitelné monstrum temných energií před sebou, zpracováváme je přes tělo, až nakonec dojde k osvobození. Naše těla doslova pomáhají pohybovat Zemí a tlačit ji do jiného harmonického Vesmíru.

Je to těžké také proto, že je to velká cesta do neznáma a cesta integrace polarity je tak náročná, když v těle dochází doslova k válce mezi mužem a ženou, než se mužské a ženské energie sjednotí a vytvoří jeden Světelný pilíř. Ještě když se k tomu přidají vnější vlivy, které uvnitř nás spouštějí léčení archetypů manipulátor-oběť a další, pak zpracování těchto zkušeností vytváří docela výbušnou kombinaci. Celý minulý rok byla tato vnitřní válka na denním programu, a tak náročná. Nerozumíme přesně mentálně alchymii a mystice, která se v našich fyzických tělech odehrává. Je zde opravdu velmi málo tak odvážných lidí, kteří se noří hluboko, hluboko do této mystiky a proráží temné energie, než nastane průlom. Lhala bych, kdybych tvrdila, že jsem nechtěla opustit fyzické tělo. Nejde uhnout, nejde se vrátit, nejde se zastavit. Vyžaduje to sílu a vyžaduje to vytrvalost. Cesta Krista není jen Láska a Světlo. Musí nastat úplné svrchované přijetí Temnoty a pustit to. Byli jsme nasazeni jako lidské bytosti do obtížného Experimentu Stvořitelovy Lásky.

Porozumění a chápání tohoto děje je velmi důležité, a nemusíme znát do podrobností fyziologii těla, abychom věděli, že opravdu Duch Svatý všechno řídí v nejvyšší dokonalosti. Prožívala jsem velmi depresivní dny a ztrácela smysl toho, co dál. Nechci nikoho vidět, s nikým mluvit. Jen odpočívat a být v přírodě. Kde je radost? Moje vnitřní Světlo je pryč? Z mého srdce se vytratila Láska? Je tam jen bezcitnost?

Musíme se vzdát veškeré nespravedlnosti a věřit, že i když to máme těžké, můžeme každý den udělat malé krůčky. Všichni jsme neuvěřitelně hluboce citliví a zranitelní. Nosíme spoustu špatných zkušeností z minulosti a svinstva, které se děje na Zemi ve svých vzpomínkách. Ale každý průlom a průchod přináší nová zasvěcení a zvládnutí cesty vzkříšení Krista.

Ztělesnění Krista se formuje nejen ve Vědomí, ale také metafyzicky. Takže pochopit tyto bolesti a utrpení znamená, že dochází k Osvícení a ve skutečnosti zde existuje velmi, velmi omezené povědomí o tom, co to znamená ztělesnit Krista. Soudíme lidi, mnoho zkušeností hodnotíme jako negativní, protože mnoho z nás nerozumí spoustě lidským zkušenostem.

Mnoho lidí v kontextu Vzestupu má jiné zážitky a zkušenosti než my. Každý z nás je na jiné úrovni pochopení a ztělesnění Krista, nicméně vše je o vzkříšení Krista skrze lidskou zkušenost v těle.

Duch Svatý je něco čemu můžeme říkat prapůvodní Láska, síla Lásky, která tvoří pouhým bytím. Existují zde také padlí Andělé a síly zla, a to je pro nás velmi zatěžující. Každý z nás prožívá svoji vlastní cestu Vzestupu svým vlastním způsobem. Čím blíže jsme k ztělesnění Lásky Krista, tím těžší na každé aktuální úrovni to pro nás je, protože síly tlačí velmi mocně na ty, kteří přišli vzkřísit Krista v této době. Takže iluze, že Vzestup je Láska, Světlo, lítání po lese, se rychle rozpustila.

Je zde spousta krásných Osvícených lidí a my všichni jsme bratři a sestry Světla. Zvládnout ztělesnění Krista během několika životů je možné, ale zvládnout to v jednom jediném životě je velmi odvážné rozhodnutí. Odmalička byl můj život plný nelásky, bylo to těžké. Jako základní průkopníci jsme nastoupili v roce 2011, pak další roky, kdy jsem skoro umřela, protože mé srdce bylo neuvěřitelně zatěžované, ale nikdy by mě nenapadlo, jak obtížné to bude v roce 2019. Kdyby to někdo řekl mému vnitřnímu dítěti před pár lety, nevěřila bych mu. Ani v roce 2016, odkdy mě Rodina Elohim táhne Vzestupem na telepatické sladkosti jako cukříky na niti, aby mě udrželi v důvěře, že mě čeká něco krásného. Ale ono to krásné přijde a také úspěch.

Kosmický Kristus je založen na sjednocení mužského a ženského principu uvnitř těla na základně integrace polarity a na tomto základě stavíme na Zemi to, čeho jsme již dosáhli. Přitahujeme hojnost skrze Milosrdenství Krista, skrze Boží Milosrdenství. Doufám a věřím, že se lidé letos vydají opravdu skutečnou cestou ztělesnění Krista ve fyzickém těle.

Ti z nás, kteří jsou v pokročilejším ztělesnění, ukazují cestu skrze svoji zkušenost jako to dělal Ježíš. Zatímco doposud jsme potřebovali spoustu osobního klidu, protože pouze v osamělosti lze zvládnout etapy vzkříšení Krista, navíc zpracování impulsů z astrální dimenze je hodně těžké, cítím, že je čas pomalu se otevřít pomáhání druhým.

Stín si hraje se Světlem uvnitř nás. Je to obtížné, vyžaduje to velkou odvahu a odvážní si vyberou jít naplno tuto cestu, která je speciálně navržena pro jejich duši. Někdo se mě zeptal, jestli musí cvičit, aby vzestoupil. Moje zkušenost byla tak těžká pro tělo a nervovou soustavu, kdybych necvičila, psychicky ani fyzicky bych to nezvládla. Velmi léčivé jsou meditace, modlitby a Duch mi šeptal afirmaci "Já Jsem Kristus". To mi velmi pomohlo, abych v těle cítila Krista.

Nikdy nám dopředu není nic odhaleno, dokud není aktuální plně odžito. Kristus je tedy cesta, kdy tělo i Vědomí zpracovávají obtížnosti a tato cesta je nyní pro každého otevřená a možná, protože každý člověk je Kristus. Cítím velké změny Velké globální Vzkříšení Krista letos a současně s Velikonocemi 13/4 a trecenou Oc.

Pro některé z nás končí cesta temným tunelem, překonali jsme obtížnou cestu bludištěm a našli východ. Cítím krásné změny v životě. Viděla jsem v obchodě červenou látkovou růži a silně mě přitahovala a Duch řekl, ano, takže mám doma červenou látkovou růži jako symbol čistění krve Krista a Marie Magdaleny, jako symbol ženské Jednoty skrze Krista.

Když se učíme monádické zkušenosti (pozorovatele), která je důležitá pro integraci polarity, pak neustále trénujeme empatii vůči druhým a k utrpení. Aby se člověk mohl spojit se životem, musí zažít pocit empatie a soucitu pro sebe a ostatní. To je čas, kdy se otevírá srdce Krista.

Starověké texty moudrosti hovořily o třech pokladech, jejichž základní trojice energií je nezbytná pro udržení lidského života a dále definují cykly, které se spojují v lidském těle, a to se spojuje s planetárním tělem a vede celou cestu k dosažení Kosmického Krista.

Dosažení vnitřní alchymie mezi touto vnitřní trojicí energií, je tím, co vede k přirozenému ztělesnění vnitřního duchovního Světla, Krista, Kristovské Hvězdy neboli Vědomí Krista.

Životní síla a vnitřní energie lidského těla pracují v trojici Jednoty. Když vzestupujeme do zvyšujících se úrovní vnitřní energetické rovnováhy a jsme plně přítomni, teprve tehdy jsme schopni tyto síly sjednotit, aby vytvořily vnitřní duchovní alchymii.

Tento proces zahrnuje tedy vnitřní alchymii a síly Světla, které jsou nově přítomny na Zemi. Proto současné nebeské události umožňují lidstvu tento proces vnitřní alchymie poprvé na této planetě.

Alchymističtí studenti v minulosti se pokoušeli používat různé látky, předměty, elixíry nebo léky k aktivaci vnitřního alchymistického procesu. Tyto pokusy s vnější alchymií způsobovaly poškození původního vzorce DNA.

Skutečná vnitřní alchymie je uznána pouze při práci s vnitřními energiemi, které jsou již přítomny v lidském těle. Je to katalyzátor, který stojí za procesem organické alchymie našeho vnitřního Ducha, na rozdíl od použití jakékoli látky vně těla.

Vnitřní alchymie je v této době Vzestupu možná jako přirozená součást biologického procesu duchovního Vzestupu.

Díky tomu se lidské tělo stává Svatou nádobou, ve které je umístěna trojice energií, která kultivuje a zvyšuje zdraví a energetickou rovnováhu mezi tělem, myslí, emocemi a Duchem.

Díky tomu se lidské tělo stává Svatou nádobou, ve které je umístěna trojice energií, která kultivuje a zvyšuje zdraví a energetickou rovnováhu mezi tělem, myslí, emocemi a Duchem.

Díky tomu se lidské tělo stává Svatou nádobou, ve které je umístěna trojice energií, která kultivuje a zvyšuje zdraví a energetickou rovnováhu mezi tělem, myslí, emocemi a Duchem.

Když se dokonalá energetická rovnováha neboli trojice spojí skrze vnitřní alchymii, která je vytvořena mezi těmito energiemi, všechny oddělené aspekty se vrátí zpět do Jednoty. Nakonec, když se vydáváme na cestu zpět do prvotní Jednoty Božího Zdroje, jsme vzkříšeni a navráceni do našeho věčného zdrojového těla prostřednictvím opětovného spojení s Věčným Světlem Božím. V naší Svaté Přítomnosti najdeme cestu zpět ke Zdroji.

Počátek této cesty leží v integraci polarity. Aby člověk dosáhl ztělesnění Krista, je mimo jiné povinen žít své autentické a pravé já. Ne člověk, o kterém si myslíme, že bychom měli být, ale základní podstata je řízena vnitřním Duchem. Nesmíte být ničím jiným, než kým skutečně jste, a nemůžete vyhovět vizi toho, kdo byste měli být. Duch mě stále postupně vede vymanit se ze zdvořilostí, které jsou falešnými hrami a jsou to velké zkoušky, abychom neurazili druhé.

Je čas seznámit se s vlastní vnitřní základní esencí žijící uvnitř nás, abychom navenek projevili svůj skutečný potenciál jako aktualizovaná bytost. Bůh ví, kdo skutečně jste a vy musíte najít skutečné Vy a postavit se tak tváří v tvář Bohu. A věřte, že když se nám to nedaří, Bůh si nás zavolá na koberec, abychom byli autentičtí, a možná se vám to nebude líbit! Tento proces může být docela drsný, pokud očekáváme výsledek nebo jsme nezvládli neutralitu Mám hodně takových zážitků za sebou. I když jsme milí lidé, nemůžeme propagovat podvody v žádné oblasti našeho života. Tento způsob bytí nemůže dál pokračovat, protože se duchovně vyvíjíme na cestě vlastní svrchovanosti a Lásky. Jsme tu, abychom žili vlastní pravdu.

S přicházejícím jarem opět potřebujeme posilovat fyzické tělo a stále čistit krev. Spojit se s Duchem, aby nás navigoval, co prospěje naší vitalitě. Cítím, že je to spojení s přírodou, s půdou, se zemí, vůní svěžího vzduchu a slunečními paprsky.

Doufám, že si užíváte příjemnější dny než v minulém roce. Miluji vás a přeji vám mnoho požehnání, sladké Lásky a hojnosti.

V Božské Lásce a Službě

Lenka Sykorova