REKULTIVACE ŽENSKÉHO KRISTA


Mnozí dosahují letos ztělesnění, které koreluje s rekultivací Krista podle plánu plnění Paliadorské smlouvy, což jsou ti, kteří aktivují vyšší DNA, aby vrátili Zemi k právoplatnému správcovství milujících Strážců. To jsou ti, kteří se zavázali žít životním stylem Službou druhým. Vzdělávat směrem k Zákonu Jednoho a svým fyzickým vyjádřením na Zemi ztělesnit potřebný práh pro vyšší Vědomí Světla. Zvrátit rozdělování mezi protonovou a elektronovou spirálou tak, aby mohlo dojít ke správnému sjednocení pohlaví v těle a principu Svaté Trojice - Matky, Otce a Syna/Dcery.

Během posledního čtvrtletí roku 2019 jsme výrazně urychlili úspěch, který umožňuje právě aktivaci lidí s Paliadorskou smlouvou mise Krista. Byli jsme zaměřeni na rekultivaci Ženského Krista. Rok 2020 je rokem Vzkříšení Svaté Matky s opětovným návratem Ženského Principu, který se vrací na Zemi. Přirozeně v těle mužů i žen.

Postupně měníme v planetární mřížce padlé Božské Ženské Principy, temné Vědomí, Stínové aspekty, umělý Strom Života, takže aktuální mise je zaměřena na obnovu Ženského Krista, a to až do roku 2022 pomocí spouštěčů - několika důležitých událostí. Je zde kotven kód Božské Matky jako dokonalý proton a tím matice Krista. Biologie ženy je schopna dělat tyto energetické přenosy a opravovat deformaci tzv. lunární temné ženy. DNA ženy je pro vedení Vzestupu magneticky vhodnější pro zapálení a aktivaci Ženského Krista.

Mimozemská negativní agenda přinesla do pole Země programy ovládání mysli a zneužívání. To se projevuje jako lži a klamání, což napájí Archontský program. Misogynie, sexuální utrpení, dětské a ženské oběti a lidské utrpení je projevem těchto programů. Aby k tomu došlo, musela negativní mimozemská agenda eliminovat princip Svaté Matky, který nahradili falešnými programy. Takže v dnešní společnosti vidíme velké odchýlení, kdy ženy matky jsou ovládány a celá populace je zotročovaná. Ženy jsou ovládány a traumatizovány, aby dělaly pravý opak a byly stále odkláněny od organické ženy Matky.

Jak už víme, zákon o polaritě je zcela organickou součástí celého Stvoření. Jestliže je tento proces narušen nebo zablokován, není tak umožněn neutrální stav v těle - nulový bod. Polarita tedy má aspekt mužský - elektrický a ženský - magnetický. Když jsou tyto principy rovnocenné, vytvoří se v těle energetický obvod trojvlny a tak dochází k sjednocení, což opravuje celou strukturu těla a Stvoření.

Na planetě dříve nikdo nemohl mít přímé spojení s Bohem a s původními Božskými rodiči, zásadami Svaté Matky a Svatého Otce. K tomu se nyní vracíme, abychom vrátili lidskou rodinu do pravého duchovního domova, kde může dojít ke zrození Dítěte Krista. Nemohlo dojít k posvátnému početí a posvátnému těhotenství čili ztělesnění Krista. Pouto Matky s dítětem bylo přerušeno, a to se geneticky projevilo v lidské rodině, a také při porodu byla matka a dítě oddělovány. Toto velké narušení a sexuální bída zavinilo přelidnění planety, zabíjení a války.

Nyní nastal čas, aby princip Svaté Matky byl navrácen, stejně jako aspekt Svaté Trojice a to prostřednictvím posvátného hierogamického spojení - duchovního manželství a tato alchymie probíhá uvnitř našeho fyzického těla. Semeno Matky Boha je oplodněno a zažehnuto Otcem Bohem, tím se v oblasti hara (kousek pod pupkem) vytvoří solární vajíčko, v kterém je zlaté embryo, bavíme se o těhotenství v aurickém poli. Za pomocí sluneční plazmy nebo solárních vln je počato Zlaté Dítě Kristovo Vědomí ve Vzestupujícím lidském těle. To jsou podmínky, které musí být v těle umožněny, aby tělo vzestoupilo.

Tak se zrodí skutečná a pravdivá duchovní identita Krista, jak bylo určeno v Universálním plánu. Tímto dosažením v našich tělech jsou zcela rušeny programy sexuální bídy umístěné v sexuálních centrech, a tak ti, kteří jsou zde v Paliadorské smlouvě přes svá těla transformují a ruší zcela všechna traumata, stíny, programování, ovládání ženských sexuálních orgánů, proto je možné nyní pociťovat uzdravování blokád v pohlavních orgánech.

Mužské i ženské pohlavní orgány si žádají očištění, a to ze všech předchozích životů včetně, protože i v minulých životech docházelo k mnoha traumatickým zážitkům v oblasti sexu. Co se týká vzniku nových partnerství, pak oba, muž i žena musí projít procesem Vzestupu a musí si být geneticky rovnocenní. Dokud žena neztělesní sluneční ženu, nikoliv lunární - temnou. Když jsem nedávno opět pracovala s oběma rodovými liniemi, kde docházelo k zneužívání mezi muži a ženami a sebevraždám žen, viděla jsem již obě linie čisté. Skrze sebe a svou krev zcela očišťujeme a vysvobozujeme z karmické recyklace rodové linie z matčiny i otcovy strany.

Dále co se týká planety a energetických polí a bodů tzv. ley lines, kde dochází k zneužívání oběhového systému, je nashromážděno mnoho mrtvé energie (toxický odpad), což způsobuje mnoho destruktivních událostí, kde jsou, jak víme, zakládány dalekosáhlé ohně. V těchto místech tak vzniká mnoho strachu za účelem zničení lidské populace, je nutné, aby se zde shromažďovali lidé s probuzeným srdcem naplněným čistou Láskou, aby komunikovali se Zemí a přírodou, aby pomohli opravit krystalickou mřížku Země. V oblastech velkých ohňů drželo mnoho stromů a zvířat přenos pro nové frekvence, proto ve svých modlitbách posíláme Lásku celému přírodnímu Království a také domorodým kmenům, které také drží plán Vzestupu. Jestli Země zůstane sama, uzdraví se a zregeneruje velmi rychle.

Cílem negativní agendy je zcela převzít planetu prostřednictvím genetické modifikace a zabíjet původní domorodé inkarnace. Je důležité o tom psát, aby bylo známo veřejně o tom, co temná agenda dělala a dělá, aby byl zcela jasný plán, kterým směrem se musí ubírat uzdravení. Je nutné zcela odhalovat všechny negativní události, které ovlivňují Zemi i lidskou rodinu. Nedávno, jak jsem psala, někteří z nás podstoupili hluboké emoční pocity, že jsme sledováni a pronásledováni jako následek hořké nenávistí namířené proti Božské Matce. Proto jsme se rozhodli podstoupit uzdravovací události přes svá těla a své životy, aniž by se nás to týkalo osobně, ale přesto to děláme osobně, a tak opět znovuzrodit esenci Marie, Sophie na Zemi.

Nedávné čištění krystalické mřížky, umožnilo demontáž umělých konstrukcí, které aplikovaly temné ovládání ženského principu. Jedná se o vliv satanských sil, které ovlivňují ženský princip na chov ženských otroků na Zemi. Ano to vše spouští umělá inteligence, a to vše zažíváme přes naše těla, přes která rozpouštíme temné energie, kterou se umělá inteligence živí. Proto si velmi dobře všímejte všeho, co myslíte a co děláte doma i v zaměstnání, zkrátka buďte bdělí.

Jak jsem psala minule, jsou zde původní lidské rasy, těchto lidí je zde velmi, velmi málo. Původní lidské pozemské civilizace vysoce prosperovaly, protože se učily ze Smaragdových desek a uctívaly Zákon Jednoho, dokud nezasáhli Annunaki a civilizace nezačala ničit lidskou genetiku. Původní lidská těla byla nesmrtelná.

Postupujeme želvím tempem, velmi pomalu na demontáži sexuálního utrpení. Stále pilně pracujeme na kultivaci životní síly, protože Temná strana bude využívat ty, kteří ztrácejí svoji energii. Kontrolující budou bojovat, aby si udrželi kontrolu, dokud nevydechnou naposled. Jestliže dokážete být suverénní, svrchovaní a uplatňovat svoji svobodnou vůli, pak nad vámi Temná strana nemá moc. Temná strana ví, že ztrácí energii, a tak je důležité vědět, že může nastat bouřlivý čas. Udělají všechno, co mohou, aby způsobili zmatek a destrukci, protože ztrácí přístup ke kontrole. To vyžaduje být bdělý, ostražitý, vědomý, zejména v silně obydlených oblastech.

Můj Duch mě také směřuje v kontextu dnešní zprávy o znovuzrození Božské Matky a ženského principu v nás, ať jste muž nebo žena, ke kultivaci jemné ženské síly, a to jakýmkoliv přirozeným způsobem pro vás. Měli bychom více zkoumat, co to znamená ztělesňovat ženský prvek, princip a pilně pracovat na vyřešení problémů s matkou, ženou, na uzdravení ženského archetypu a vztahu se ženou uvnitř. Existuje zde velké nepochopení toho, kdo jako ženy jsme a vytvářet pravou roli ženy, matky, dcery a manželky.

Každý z nás musí kultivovat ženský princip jako klíč k Božímu světu, kultivovat vztah se svou Svatou Matkou, aby ztělesnil duchovní manželství uvnitř těla, uctívat svůj ženský aspekt uvnitř, a to muži i ženy a hlouběji se spojit se svojí Svatou Matkou prostřednictvím modlitby.

Milovaná Svatá Matko,

prosím, nasměruj nás přímo do našeho srdce,

do posvátného těla, do ženské moudrosti, která se právě vrací na tuto planetua na tuto Zemi, abychom byli tímto nebeským Vědomím,protože naše srdce je nabízeno jako posvátná a Božská nádobana čistou Lásku přítomnosti Matky Boží a Ženského Krista,jak by to byla samotná Božská přítomnost Boha.

Přeji vám nádhernou cestu Vzestupu, na které opět získáte svoji duchovní vizi, aby vaše oči byly požehnány, aby tuto vizi opravdu viděly.

S milující Láskou

Lenka Sykorova