OSVÍCENÍ KOLEKTIVNÍ REALITY


Vážení Milovaní, vzhledem k velkému posunu Země a všech, kteří na Zemi pracují se Světlem, máme v současných okolnostech trochu více času na sebe a dívat se i na filmy. I když sdílení aktualizací je v procesu vedení Vzestupem docela intenzivní.

V oblasti vytváření vyšší reality na Zemi, je to docela drsné období. Současným obtížným obdobím jsme izolováni. Mysleli jsme si, že se již všechno konečně vrátí do normálu. Budeme to muset nějaký čas vydržet.

Ačkoliv, když vyjdeme na ulici to tak nevypadá, tato doba přináší velké období růstu. Tak jako tak, většinou všichni budou přesunuti k jinému způsobu života, k určitému druhu změny stravy, pro nás nyní ideálně veganství, už jsem o tom psala, více odlehčení ve stravování. Budeme více kreativní ve stravování a získávání jídla. V létě je skvělé, že spoustu jídla je k dispozici venku. Součástí mého tréninku od roku 2011 bylo několik období bez peněz, kdy jsem nebyla podporovaná. Takže příroda byla zdrojem mého jídla. Pro mnoho lidí je něco takového nepředstavitelné, ale přeplněné obchody zbožím, plné regály anorganického jídla, také nejsou součástí dalšího života na Zemi. Když vidím v obchodě, čím vším lidé v současné době přeplňují své nákupní košíky v obchodních centrech, říkám si: "Vy se nikdy nebudete chtít učit."

Současná virová etapa je zkrátka čistící portál a díky Bohu to duchovní lidé většinou chápou a dál pokračují ve své práci, v tom, s čím si vybrali přispět k lidské Evoluci a otevírání lidských srdcí. Ano, je to smutné období, protože naše životy to tak ovlivňuje, ale ve vyšších sférách jsou zaneprázdněni pracemi při přesunu Země do harmonického Vesmíru, tomu věřte a my jsme vedeni přesunout se do své vnitřní svatyně.

Dnes, když jsem byla na své procházce, cítila jsem velmi silné energetické proudy. Planetární magnetická síť má vliv na fyzickou realitu. Proces Vzestupu zahrnuje už naše vyšší znalosti, které nám mají pomoci pochopit vytvářet vyšší reality. Reality jsou dimenze a jsou vrstvené na jednom místě najednou. Takže se potkáme s kolemjdoucími, kteří žijí v jiné dimenzi než my. Každý z nás si vytvořil jinou realitu. Protože mnoho z nás je každý den venku, naše těla mají vyrovnaný elektromagnetismus, jsme součástí živého života. Když jsem si dnes sedla na prosluněné stráni a vyhřívala se, cítím se stále více součástí tohoto pravého živého nádherného světa ...jsem jako srnka, veverka, datel! To jsou chvíle, kdy se spojuji se zemí, se sebou. Očišťuji své srdce tím, že do něj nadechuji Lásku lesa, země, přírody, stromu, galaktického jádra. Život v přítomnosti.

V kontextu toho, co dnes lidé prezentují a čím přispívají k informovanosti, si my, kteří chápeme vytváření dimenzí, integraci polarity, Universální matici Zdroje, musíme uvědomit, že je to neustálé zaměřování na dualitu, nikoliv na vytváření nové Země. Ano, elita chce každou oblast života zahltit negativní agendou a fikcemi o tom, jak to bude. Nikdo z nás není schopen říci, jak to bude. Ti, kteří jsou součástí společenství fyzického Vzestupu skrze ztělesnění Krista, jsou ti, kteří dělají práci jako první, bez ohledu na to, co se děje venku, protože Vědomí Krista znamená, že ví, že starý svět umírá, oni také svým způsobem umírají, protože musí projít ukřižováním ke vzkříšení .... psala jsem již o tom.

To, co duchovní skupina pochopila, že je životně důležité spoluvytvářet, i přesto, že Světlo zažívá cenzurování. No a co? Cesta fyzického Vzestupu vychází zevnitř a za druhé, my nejsme součástí dimenze jako temná agenda. Reality jsou vrstvené. Dostatečný kvocient Světla je to, co dokáže udělat energetický posun, nesmíme zapomenout kdo jsme a proč jsme tady. Mistr je mistrem svého života za všech současných okolností. Živý život je naše měna. Musíme sledovat každý svoji realitu, ne druhých lidí. To dělají ti, kteří jsou oddaní Vzestupu. Jestli jste si vybrali fyzicky vzestoupit, pak musíte udržet zaměření na tuto vizi. Musíme zůstat zaměření na podporu této perspektivy. Vzestup neskončil. Neustále udržujeme vědomě svůj záměr vzestoupit. Spojujeme se se Zdrojem, Bohem, Láskou a srdcem Země a Galaxie. Zdroj a Kristus jsou nejinteligentnější Světelné a svaté esence. Vaše duše a Duch. Kdykoliv jsem volala moji rodinu Světla. "Co mám dělat?" Poslali mi holografický obraz, kde jsem byla já, jak jdu mezi davem a nedívám se ani napravo ani nalevo. "Prostě jdi a žij svůj život, i přesto, že procházíš touto realitou."

Jsme silnější než dříve, ačkoliv se cítíme jako ve vězení. Každý přemýšlí, co má dělat, ale my víme, že Světlo musí tančit v temnotě. Jako jedinci nevíme, jak se bude hra hrát dál. My hrajeme svoji vlastní suverénní hru. Nebudu otrokem takové společnosti, stanného práva a světového řádu. Jak je psáno v přírodních zákonech, nejprve je energie a pak je vytvořena hmota, fyzická realita.

Dobrovolníci jsou součástí první vlny, pak přichází druhá vlna a jiné práce. Velké oddělení vede nakonec k velkému sjednocení po spirále Vzestupu. Páni karmy zde mají své místo také, ale ti v první linii ovlivňují způsob sjednocení. Celá Světelná rodina na Zemi buduje Světelné sítě. Jsme tvůrci. To 96 % lidí neví, žijí v realitě Status Quo.

Procento Světla je o něco větší než procento Temna, ale je to vždy o Světelném kvocientu, Božské inteligenci, kterou přinášíme. Skupina Krista dělá hodně, a to může dělat každý. Vyžaduje to společné vytváření a nemusíme se vidět ani osobně, síla Světla je v těle. Jestli se chcete připojit, jste vítání, je možné, že budeme cenzurováni, ale v žádném případě nemají vliv na proces Vzestupu. My máme kontrolu nad svou zodpovědností, životní sílou. V naší skupině budou brzy uvedeny všechny Přírodní zákony, protože na tom pracuji, nicméně každý z nás nyní potřebuje být venku a věnovat se vnitřnímu klidu. Jeden z těchto zákonů říká, že všechno, co se děje venku, je odraz toho, co se děje uvnitř. To, co se děje nyní kolektivně, je zrcadlo toho, jak se lidí nechají ovládat. Svoji svobodnou vůli odevzdali a ted křičí: "Ó, zachraň mě, cítím se tak v nebezpečí a nejistotě! Oh, můj Bože......!"

Zůstávejte ve své svrchovanosti a postarejte se o sebe. Mnoho milující a oddané Lásky každému z vás!

Lenka Sykorova