OBNOVENÍ ZDROJOVÉ MATICE

URYCHLENÍ OBNOVENÍ KOSMICKÉ TROJICE

Milovaný Svatý Duchu, pokládám své srdce na oltář Boží. Sloužím Jedinému. Prosím dovol mi usednout na vnitřní trůn Boží v mém posvátném prostoru Svatosti. Modlím se každý den, abych byla jako ty, abych se navrátila k čistotě nejčistší. Nechť tělo i Vědomí usedne na Zlatý trůn v mé vnitřní Svatyni, v Srdci, oděno do zlatobílého roucha čistoty s křišťálovou korunou, korunou z duhových diamantů třpytících se na mé hlavě. Slyším zamilovaná slova Krista a Sofie, hudbu Kosmického Krista, znící v mém srdci a srdcích lidí po celé Zemi.

Jako architekt Krista si nárokuji odemknout původní organickou DNA, protože Božský lidský původ pochází z královských domů Lyry. Původní lidská DNA je Andělská, a tak se znovu napojuji na tento prapůvodní primární záznam, který existuje stále. Každá pozemská dimenze byla původně spojena s celistvostí a Jednotou Božské Trojice. Elohim jsou spojeni s inkarnovanými Strážci na Zemi se smlouvou Krista. Jsou to potomci původní linie a rasy na Zemi.

To je také důvod, proč jsme se stali nepřítelem negativní mimozemské agendy, která zneužívá lidské tělo a ničí krásu lidského člověka, protože oni sami touží po Božské DNA, ale nikdy toho nedosáhli, protože jsou to nehumánní podvodníci a zloději.

K pravému učení a tajemství starověké moudrosti, je možné přistoupit jen bez negativního ega, a tak tělo i duše musí být očištěna. 

Negativní a pozitivní polarita se opět vrací do této neutrální energie. To je cesta růstu lidského Vědomí a osobního růstu, která v konečném důsledku vede k integrovanému duchovnímu Vzestupu, protože se jedná o prapůvodní Zdrojovou matici. Cesta integrace polarity nahrazuje veškerou umělou inteligenci a anorganický stroj a činí ho neúčinným proti jeho živému cíli. Cesta integrace polarity nahrazuje veškerou umělou inteligenci a anorganický stroj a činí ho neúčinným proti jeho živému cíli. Cesta integrace polarity nahrazuje veškerou umělou inteligenci a anorganický stroj a činí ho neúčinným proti jeho živému cíli.

Mnoho z nás se tedy podílí svým tělem, srdcem a celým životem na návratu, oživení Krista a svobodného světa.

Jsme blokováni různými stvořeními a je nám bráněno v aktualizaci naší hrdinské mise. Nicméně i přesto neexistuje žádná možnost, aby nebyla rozebrána anorganická struktura a falešné časové osy, aby nepadlo Luciferianské otrokářství a jejich neslavné softwary manipulace. Všechno, jak vidíme, nabírá na rychlosti, a jak známe z Mayského kalendáře, v časových cyklech se vždy opakují projevy toho, co nebylo dosud zarovnáno s původní šablonou trojvlnového Vědomí. Proto se skrze coronavirus zesiluje v kolektivním Vědomí strach. Jak z toho ven? Lidé musí přestat hrát hru na strachy a oběti, protože to je program, který živí a podporuje vládu negativní agendy. Za druhé, strach je živnou půdou pro temnotu a umožňuje jim stále přežívat.

Nalezení vnitřního bodu integrace polarity znamená všem zážitkům dovolit být, dovolit být negativní i pozitivní polaritě zrcadlem a vědět, že máme sílu se zcela uzdravit a navrátit k Lásce. Dát přednost Lásce před strachem. Lidé, kteří doposud nepřekonali strach, popírají možnost vidět a poznat skutečnou pravdu ve všech oblastech života. 

Proto musíme zvládnout neutrální polaritu a extrémní polaritu, jako jsou satanské rituály a praktiky, které vychází nyní ve Spojených státech na povrch. Poškozené polarizované síly v těle nejsou schopné obnovit obvodovou smyčku elektromagnetických energií v těle, takže byla úmyslně tato energetická smyčka negativní agendou oddělena, což má za následek rozdělení muže a ženy a spoustu Luciferianských a Satanských hnízd na Zemi.

Abychom zastavili začarovaný kruh nenávisti mezi lidmi, strach a program oběti, musíme najít uvnitř sebe statečnost. Sestupujeme hluboko do své vnitřní jeskyně a kopáme hluboko, abychom vydobyli na světlo osobní sílu a k tomu můžeme požádat o pomoc Ducha Krista, abychom zvítězili bez ohledu na okolnosti. 

Láska v srdci je síla, která obnovuje energetikou rovnováhu polarit a harmonii a umožňuje vzestoupit. Tato rovnováha, skrze Zákon Jednoho uvnitř nás, obnovuje rovnostářství na Zemi a vede k vývoji lidstva. Vzestup je filozofie, která léčí každého člověka, lidstvo i planetu.

Když obnovujeme vnitřní rovnováhu a žijeme podle hodnot světového humanismu, začínáme Apoštolský věk Zákona Jednoho a život, který podléhá a řídí se Univerzálními zákony. Apoštol je posel, vyslanec, někdo, kdo je pověřen moudrostí Kosmického Krista. Když se Nebe setká se Zemí, vytváříme nové zákony prostřednictvím našeho fyzického těla, což je multidimenzionální tvoření Univerzálního Vědomí.

Protože jsme ve Vlně Cimi, smrti a znovuzrození, Světelné tělo je nyní hodně zatěžováno extrahováním temného Vědomí, jak opravujeme planetární programy globálního Démona a snahu zotročit lidskou bytost, udělat z ní kyborga, kybernetického křížence člověka a robota. Proto také vidíme mnoho pracovních pozic, kde lidé sedí u počítače celé dny v prostorách, kde není životní energie.

Hodně odpočívám, tělo potřebuje hodně spánku, spím i přes den. Slunce, voda a ticho v přírodě harmonizuje a uklidňuje mé tělo i psychiku. Ochutnávám nové byliny.

Kéž je naše srdce opět spojeno s kosmickými rodiči, kéž je naplněno růžovým diamantovým Světlem, Světlem růžového křišťálu, Světlem ženského Krista. Kéž žijeme a dovolíme, aby naše milující srdce vedlo cestu vpřed, protože i v těchto chaotických časech můžeme vytvořit uvnitř srdce Svatyni pro Krista. Mnoho milující Lásky.

Lenka Gloriah Magenta