VÝVOJOVÝ RESET


Dnes bych chtěla navázat na předchozí téma vzhledem k současné situaci. Z pohledu Evolučního vývoje a Evolučních cyklů je vše zcela v pořádku. V kontextu Stvoření a obnovy života a životní síly na planetě musí dojít k těmto současným válkám, které pomáhají naplnit Božský plán Země a lidské rodiny. Vzhledem k dokončování starého cyklu prostě přichází ukončování určitých vrstev a úrovní, aby mohl růst život ve svých skutečně grandiózních formách. Jsme svědky globální krize s hlubokou planetární panikou. Změny se dotýkají každého a každé oblasti života. Jestli jste četli knihu Amorah Quan Yin Vývoj lidstva očima Plejáďanů, pak jste se mohli dočíst o tom, že na planetách v naší Sluneční soustavě docházelo také k Evolučním cyklům a tyto zněny měly podobný vývoj, ačkoliv ve skutečnosti to nemůžeme porovnávat. Většinou kolektivní Vědomí doprovázela panika, strach, devastace, což je v podstatě vrchol dokončování a počátek nového vývojového cyklu.

Kolektivní strach slouží k očištění mrtvého Světla. Miasma je synonymem pro černé, zamrzlé nebo mrtvé Světlo, které se vytváří v lidském i planetárním poli poškození morfogenetického pole podobně jako energetický odpad, jako jsou toxiny nebo výkaly. Poškozená architektura nemá dostatečný proud životní síly nebo schopnost držet krok s narůstajícími frekvencemi Tyto mrtvé prostory nemohou dál koexistovat s žijícími inteligentními energetickými poli, protože poškozují obyvatele Země.

Hvězdná rodina přišla na tuto planetu se specificky léčivými energiemi pro planetární a lidské miasma sanací svojí DNA. Tato funkce tvoří velkou naši část zúčtovací a transmutační práce v kolektivní rodině Světla.

Země nyní doprovází její obyvatele k velké reflexi a uvědomění, že budou muset udělat mnoho změn. Jsou nyní zpomalováni k zamyšlení, jakým způsobem získávají peníze na obživu, jakým způsobem získáváme věci pro svůj život. Je to skvělá doba pro přemýšlení ve svém vnitřním prostoru. Obchody nefungují, veřejná doprava ..... atd.

Ti z nás, kteří žijí prakticky v izolaci již delší dobu, jsme se učili mnoho let co největší možné nezávislosti. Moje osobní zkušenost a také některých jiných z nás v našem Světelném týmu na Zemi byla, že jsme byli školeni a trénováni v režimu přežití. Byli jsme kondiciováni pro zjišťování našich schopností v určitých životních tématech. Od roku 2011 jsem procházela několika velmi obtížnými etapami pro proražení Vzestupu. Vzestup ve fyzickém těle je vysoce obtížný proces. Zažili jsme mnoho stagnace, kdy jsme byli odpojeni od velmi mnoha zdrojů, abychom se i přesto dokázali zcela svobodně pohybovat. Byl to život v režimu spánku, v podstatě určitý způsob karantény, hodně odlišný a hodně izolovaný

V takových etapách života se stává vnitřní kultivace zdrojem pro vnitřní kultivaci. Práci s životní sílou, s tělem, psychikou, nervovou soustavou, srdcem.... atd. Všechno stagnující se musí oživit, a tak se vnější život zastaví. Dnes, když jsem sbírala pro své rodiče podběl v lese, velmi silně jsem zaslechla potřebu resetu Země, kterých bude více a které slouží planetárnímu Vzestupu.

Základní právo planety je vzestoupit do nové formy. Ti z nás, kteří kultivují životní sílu již mnoho let na cestě Mistrovství, a oživují svá těla, se tak spojují s aktuální konfigurací Země. Vzhledem k současné světové situaci ve zdravotnictví a vůbec co se týká zdraví, se nabízí diskuze, jak je to možné, že je velmi mnoho lidí, kteří neřeší symptomy nemocí, nadváhu, posílení imunity, cvičení, nechají zajít své zdraví až na pokraj, kdy už neexistuje možnost obnovy těla. Z mé vlastní zdravotní krize, která měla vyšší důvod, jsem se musela velmi rychle přeladit na změnu životního stylu, a to my jsme na to neměli žádné planetární zpomalení jako je nyní dnes. Všechno se zastavilo a všechno se resetuje, protože Země sama stojí na prahu vývojového resetu.

My všichni jsme na sobě závislí, my všichni spolu musíme nějakým způsobem začít spolupracovat. Mnoho lidí stále mluvilo o kosmické události, ale asi nikdo z nich si to takto nepředstavoval. Na scénu přichází výstup z komfortní zóny na velmi mnoha úrovních. To celé už mnoho let vede k planetárnímu Vzestupu. Pozemšťané mají pravdu, když říkají, jak je s planetou zacházeno. A stagnující energie musí být překonány. Mnoho z nás nedávno cítilo, a také jsem o tom psala, obrovskou stagnaci, zda vůbec zde budeme moci dál existovat, bylo to nesnesitelné, dusivá životní stagnace.

Země sama umírala, aby mohl nastat reset. Ti, z nás, kteří dělali velmi mnoho Světelné práce se svými těly a měnili jsme své vlastní konfigurace, jsme svým vlastním posunem, vytvořili Evoluční pohyb vpřed skrze svoji vlastní životní spirálu. Kosmické vlny napájí naše i planetární magnetické pole, takže magnetické pole Země tlačí na změny lidské rodiny. Každý z nás potřebuje reset a z vlastní zkušenosti vím, že mnoho resetů, protože potřebujeme oživovat těla. Takže proto musí existovat pauza a zastavení v prostoru. Čas usebrání, kontemplace, uvnitřnění, prázdnoty, ticha a klidu přichází nyní pro ty, kteří žijí v realitě Status Quo, aby se hustota přetransformovala. 7 miliard lidí.

Porozumění životní síle znamená rozumět duchovní i fyzické sféře, povaze života. Jak je tvořen život. A vzhledem k tomu, že to bylo až doposud odkládáno, v životě lidí byly zcela jiné priority, je zde panika a strach. Existuje velký mechanismus, proč se to vše děje. Umělá inteligence a tyto technologie nejsou v souladu s vnitřním jemným přírodním světem uvnitř nás.

Velmi mnoho různých kapitulací bylo také součástí mé cesty. Život se změní a život se musí změnit. Součástí bude učit se spoléhat na vnitřní zabudované smysly, vyšší sílu, důvěru a vedení, že se VŽDY VŠECHNO ODEHRAJE PŘIROZENĚ. Životní síla znamená život, ne smrt. Tyto zásady života neboli přírodní zákony, o kterých budeme diskutovat, jsou schopny udržet úrovně života v nové frekvenci Země.

Existují lidé, kteří mají schopnost probouzet masově. Jsou to ti, kteří jsou sladěni s životní sílou, s přírodou, se sebou, s jiným způsobem života, jiným životním stylem. Stali jsme se léčiteli, blogery, lídry, vědci v oblasti zkoumání Kosmu, Stvoření, psychiky, těla, přírody. Jsme průvodci Vzestupem sami sobě, abychom nebyli tak moc závislí na vnějších zdrojích a lidech. Samozřejmě pokud jde o získávání potravin, bude to velkým tématem.

Je to velmi hluboký čas, čas porodu. My se nemůžeme zastavit jako doprava. Existuje mnohem větší síla, která to vše řídí. To nejlepší, co my můžeme udělat je, uvědomit si, že strach přejde v paniku, agónii, frustraci, stagnaci.... a teprve pak se dostaneme k životu, jakmile pronikneme všemi těmito vrstvami vnitřních smrtí a hranicemi ega.

Tento vývoj, jak mnozí zde mluví, nás posouvá vpřed. O zákonitostech života a životní síle se zmiňujeme v naší skupině, což je pracovní skupina, kde se zabýváme mechanikou a technologií Vzestupu. Jestliže cítíte spojení, jste zváni. My sami jsme se museli naučit chodit po životní spirále, abychom pohybovali změny vpřed. Své vlastní změny i kolektivní změny. Jako dobrovolník zažíváme svůj vlastní posun, a to vždy napřed. Také my při resetech musíme zpomalit, často celý den jen odpočívat, protože sluneční aktivita je tak silná. Tělo musí zpomalit, protože životní síla se pohybuje přes tělo. Jedná se v současné době o existenční vibrační evoluční a dočasný reset, protože jako kolektiv vzestupujeme, nicméně každý má svobodou vůli konat jinak. Každý z této zkušenosti Vzestupu získá obrovské benefity, ale to mohu napsat pouze za sebe a ty, kteří fyzicky vzestoupili nebo vzestoupí.

Resetovacích bodů bude během příštích let několik. Ti z nás, kteří jsou spojeni s jádrem planety a dělají své templářské práce, což je součástí fyzického Vzestupu, budeme mít k dispozici vždycky zprávy. Vyžaduje to zakořenění, zarovnání a někdy to bude v kontextu vnější reality těžší. Podstata života se nikdy nezastaví.

Vytrvalost, síla díky odolnosti a kultivace životní síly, velmi jednoduchým způsobem. Modlitby a společné modlitby. Být často v tichu. To lidé v hustotě opomíjí, zabývají se byznysem. Jestliže Země má zájem na svém vlastním prospěchu a pokroku, pak bude vyžadovat, aby se lidská rodina přizpůsobila. Dělat věci jemněji. Aby se Země nadechla pro nový život, musí být obnoveny její plíce, koronavirus způsobuje onemocnění plic, aby se lidé začali zamýšlet a nadechli se jako Země, musí přijít uzdravení, přestávka - reset.

Ti z vás, kteří na sobě pracují ví, že všechno je v nejlepším pořádku. Kosmické vlny pomáhají tlačit Zemi do jejího nové prostoru - harmonického Vesmíru, aby byla osvobozena z karantény a vstoupila do nové zkušenosti. Jako nás naše Světelná dynamika tlačí k práci dovnitř, aby se obnovilo Světlené tělo. Aby se na planetě obnovila lidská práva, přírodní zákony, zákon Jednoho, aby si lidská rodina uvědomila Universální práva. V mnoha potravinách, jak víme není život, takže se mění i to, co jíme, alespoň to tak cítím já využívat hodně divoké byliny. V potravinách jako je mléko, pečivo, mouka není životní síla. Určitě máte své vlastní informace. Snad vám tato zpráva byla trochu ku prospěchu. Pečujte o sebe, buďte venku, na slunci, otužujte se a radujte se z nádhery přírody. Postarejte se o sebe, abyste byli v pořádku. Budeme potřebovat hodně klidu. Nemůžete-li chodit do práce, právě vám je dáván tento čas začít spoluvytvářet s přírodními silami.

Mnoho milující Lásky

Lenka Sykorova