NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE


Jarní Rovnodennost nás zasvětila do silné čistící vlny. Země prochází velmi silným přechodem. Země se rekonfiguruje. Ačkoliv se pro lidskou rodinu začínají pomalu otevírat brány k probuzení, odhalení a pochopení nejen temné hry, ale Universálních přírodních zákonů, které lidská rodina potřebuje poznat a porozumět jim, je během této doby nesmírně důležité (nejdůležitější) prozkoumat a pochopit fungování našeho Nejsvětějšího křišťálového srdce, čistého srdce, které drží pocity a jazyk, který komunikuje přímo se Zdrojem a dává nám dar prožívání bezpodmínečné Lásky a míru.

Tělo Země funguje jako komplex Posvátného křišťálového nebo krystalického srdce pro celou Sluneční soustavu, a proto je nyní důležitější než kdy jindy, abychom vědomě pracovali na otevření svých srdcí, pozdvihli znovu a znovu celou planetu, což dokonce zvyšuje povědomí ve světech, které existují dál.

Otevřít křišťálové srdce znamená věnovat se tomu, abychom se naučili být Láskou, milovali sami sebe, milovali ostatní, milovali Zemi a její stvoření.

Skupiny určitých duší, které se vtělily na Zemi, dostaly planetární otisk DNA, který drží jedinečné srdeční konfigurace v jejich individuálním Světelném těle, a které jsou založeny na diamantové sluneční šabloně a obsahují princip kosmického Krista.

Fyzickou DNA, která byla modifikována mimozemskou hybridizací v nižších dimenzích, přímou fyzikální genetickou manipulací, lze opravit. Srdeční komplex se může spojit s vyšší duchovní inteligencí a potlačit tato zkreslení spiritualizováním emočního těla do duše. To platí pro všechny, dokonce i ty s plazí DNA, i když představují diametrálně protichůdné principy. Tento potenciál zůstává nečinný, dokud se jedinec nerozhodne vyvinout se směrem k tomu, aby byl vzhůru, láskyplnější a hledal smysluplný vztah se VŠÍM, CO JE. Nakonec to je jediná cesta k možnosti Vzestupu.

Veškeré tvoření a učení obsahuje Princip srdce Kosmického Krista. Je založen na rovnováze pohlaví uvnitř těla, kde generuje oheň vnitřního a vnějšího srdce, mužského a ženského srdečního komplexu, který se slučuje, aby se spojil do Jednoty. Toho lze dosáhnout prostřednictvím procesu biologického duchovního Vzestupu na Zemi, který se přirozeně vyvine z Lásky dvojplamene mezi mužem a ženou - genderovými principy, cirkulujícími a vytvářejícími síly všemocné Lásky prostřednictvím alchymistického sňatku s Bohem v těle.

Během tohoto duchovního zasvěcení, které se objevuje rychleji během posunu, je nejdůležitějším aspektem probuzení naučit se, jak otevřít křišťálové srdce a jak se sladit s emocionálními spektry pro vyřešení emocionálních konfliktů, jak se uvolnit. Když otevíráme křišťálové srdce, začneme pracovat s duchovními silami, které jsou samy o sobě vnímajícími živými silami, jako jsou vlastnosti cítění a vyjadřování soucitu, empatie a odpuštění, štědrosti vůči ostatním.

Nejdůležitější složkou Světelného těla je Svaté krystalické srdce, které funguje tak, že přijímá a přenáší síly Lásky, skrze které vzniká vnitřní moudrost a poznání. Vyšší funkce srdce je způsob, jakým by srdce jako orgán vnímání mělo fungovat u všech lidí.

Každý z nás má vnitřní kompas, vedení, které je založeno na síle Lásky plynoucí z našeho srdečního komplexu. Posvátné křišťálové srdce nás vždy vede do bezpečí a bude pro nás nejlepší volbou v kteroukoli danou dobu, pokud dokážeme utišit mysl a skutečně mu naslouchat. Krize, které lidstvo čelí, je krizí Vědomí, která je způsobena nedostatkem Lásky a zavřenými srdci, jakož i nedostatkem sebevědomí, abychom věděli, co hluboce motivuje naše chování.

Otevřením nejsvětějšího křišťálové srdce, získáváme také lepší znalosti o zdraví prostřednictvím udržování energetické rovnováhy, která slouží jako léčivá síla, kterou přenášíme, aby se stala skutečným lídrem duchovního léčení v tomto světě.

Síly Lásky jsou spojeny s Duchem věčného Boha, který sídlí v našem Svatém krystalickém srdci a jsou to bez výjimky nejsilnější léčivé a harmonizační síly dostupné na této planetě. Nalezením skutečné Lásky, která existuje z nitra sebe, se aktivuje krystalický srdeční komplex, který je navržen tak, aby přitahoval a ztělesňoval nejvyšší kvality duše-duchovní inteligence. Svaté srdce má přímý vztah se Světelným tělem, Svatou Trojicí v těle čili ztělesnění kosmického Krista ve fyzickém těle t.j. abychom dosáhli 12D v těle.

Ačkoliv tato doba je pro mnohé čas velkých změn, my budeme pokračovat společně v tomto bláznivém světě v odhalování tvoření z galaktické perspektivy. Jsme tu a vdechujeme život a posílení do nového stvoření na této nádherné planetě .....a příroda je už tak nádherná, že?

S milující Láskou v srdci

Lenka Sykorova