MORÁLNÍ HODNOTY


To, co mi stále Duch ukazuje, je zaměřovat se na učení, co je to důvěryhodné chování a nedůvěryhodné chování. Důvěryhodné chování je modelováno v etickém chování, které pozorujeme u lidí se silným morálním charakterem, ztělesňuje silné jádro, které demonstruje energetickou rovnováhu nebo principy soudržnosti.
Účelem je učinit vylepšená rozhodnutí o tom, kdy se člověk rozhodne důvěřovat ostatním a jak budovat silný morální charakter, a tak budovat důvěryhodné atributy Já. Bohužel, pokud se nezakládá na silné etické povaze a morální struktuře soudržnosti, jsou všechny tyto termíny zneužívány za účelem páchání podvodů, manipulací a kontroly a to je způsob New Age. Mnozí to stále ještě nevědí, že jde o učení velké zrady důvěry s povrchními květnatými slovy bez podstaty a významu za nimi. Toto je samozřejmě nekontrolované chování negativního ega, které ovlivňuje nízké morální chování.
V každé životní zkušenosti, ať už se jedná o samozvanou "duchovní osobu", průvodce Vzestupu, duchovního gurua, aktivistu, politika nebo účetní, najdeme stejná společná témata negativního ega, které je potenciálně přítomné u všech lidských bytostí.
Mnozí z nás, kteří mají duchovní charakter, se setkávají s ostatními, kteří říkají, že také mají duchovní charakter, to ve své podstatě znamená, že jsou důvěryhodní, etičtí se silnou morální povahou. Není tomu tak a musíme tuto skutečnost přijmout jako duchovně vyzrálí dospělí a zároveň se lépe učit rozpoznat morální povahu. Silný charakter je dán svědomitým dodržováním morálních hodnot, nikoliv slovy vytvořenými ve vznešené rétorice. Dalším způsobem je budování silné povahy a etiky v akci, což se každý den projevuje v osobním jednání.
Když posuzujeme situace a rozlišujeme důvěryhodnost, je moudré podívat se na osobní charakteristiku zúčastněných lidí a také rozlišovat etiku (ctnosti), které jsou ve skupině vysoce ceněny. Takže když říkáme, že někdo má silnou povahu, jeho povaha je definována hodnotnými vlastnostmi, jako je integrita, odvaha a soucit .
Silná morální povaha je fyzický základ, který je nezbytný při budování silného duchovního domu během procesu Vzestupu. Abychom udrželi Ducha Krista, jako je tomu při získávání etiky a duchovních ctností, prvním krokem je zajistit, aby tělo, fyzické Já, bylo založeno na silné morální povaze.
Více aktuálních informací - TŘÍDA VZESTUPU pro registrované členy.
PŘIROZENÉ SVĚTLO A PŘÍRODA AKTIVUJÍ DNA A GENETIKU
Ve všech biologických formách přírody existují molekuly, které přímo reagují na Světlo - na konkrétní rozsahy frekvenčních délek a jsou přímo spojeny s genetikou. Takže to, co je vystaveno slunci, může zcela přirozeně aktivovat genetický potenciál v DNA, která řídí procesy v lidském těle. Pro urychlení aktivace DNA a genetiku pomáhá tedy vystavení Světlu spolu se správným vývojem nervové soustavy, čemuž napomáhá například meditace a spojení s přírodou. K tomu, aby se lidská genetika znovu obnovila, není zapotřebí žádné umělé zařízení. Přirozené funkce lidské biologie mohou existovat bez bombardování umělé inteligence, zatímco některé toxické a škodlivé vlivy přetěžují bioneurologii. Jakmile máme znalosti o přirozeném fungování lidského organismu, musíme eliminovat všechny škodlivé vlivy.