MISTROVSKÁ BRÁNA


Tolik z nás dosahuje nyní nového potenciálu. Naše polární protiklady se sjednocují, což přináší spasení a osvobození. Duchovní unie, manželství protikladů, jin a jang, Duch a hmota. S plným porozuměním tomu přichází potenciál pro toto ztělesnění a když můžeme sjednotit všechny polární protiklady uvnitř sebe, vždy přijde nová úroveň, která se spojí a sjednotí. Pouze pokud se nebudeme dál pohybovat se starým myšlením a vůbec se všemi věcmi z minulosti. 

Čím více se rozhodneme zapálit a vytvořit naši realitu podle vlastní rezonance a vibrací, tím více se budeme cítit vnitřně milovaní a zajištěni, a pomoc a podpora se objevuje ve vnějším světě, jako čistá reflexe naší ochoty vytvářet prostřednictvím našeho autentického Já!

Stále existují ti, kteří tvrdí, že masový Vzestup se neděje a že nevidí žádné výsledky. Proč je tomu tak? Zaprvé proto, že Nová Země je frekvence, skrze kterou můžeme zažít pouze ten druh reality, do které se ladíme prostřednictvím naší vlastní vibrace. Čím vyšší je naše vibrace, tím větší jasnost a pocit domova zažíváme jako by na Zemi existovaly vyšší říše. Ne každý je ještě plně připraven to zažít, a někteří snad jen částečně. To vše je součástí procesu.

Pocit hromadného Vzestupu vychází z nedostatečného pochopení skutečné podstaty Vzestupu. Nemůžeme vzestoupit do ztělesnění Světelné formy, pokud jsme se nevyvinuli a nejsme připraveni na úrovni duše. Existuje mnoho lidí, kteří to považují za fascinující událost a považují ji za velmi přínosnou, a přesto nedělají poctivou práci na vyrovnání uvnitř sebe, aby cítili a dostávali kosmické odměny.

Pravda je, že to není vyhrazeno jen pro pár vyvolených, ale pokud neděláme práci? Chápete to? My jsme naše vlastní Nanebevstoupení! My jsme Portálem Vzestupné zkušenosti. Každý Mistr iniciativy Ducha si to nakonec uvědomí a osvobodí se od všech vnějších očekávání a úvah o současné globální realitě. V kontextu globálního Nanebevstoupení existuje mnoho očekávání, a přesto všichni víme, že s velkým očekáváním vždy přichází zklamání.

Takže co můžeme dělat? Nic. Jednoduše nic. Všichni jsme tam, kde musíme být, a nikdo nezastavuje Vzestup, jak někteří vnímají z vnějšího hlediska. Nikdo tomu nemůže zabránit, jakmile zahájíme tuto posvátnou alchymii v našem lidském těle. Kdo nás tedy může skutečně zastavit? Pouze my sami. Na vnější straně není nic, co se k nám může dostat, ledaže to tak vnímáme a dovolíme, aby vnější maskované síly v přestrojení "ukradly" naše právo na fyzický Vzestup v těle. Nanebevstoupení je stav Bytí, na který musíme být připraveni na všech úrovních, a to vyžaduje mnoho životů kulminace a kultivace životní síly. Mnozí tuto práci již provedli. A někteří ne, protože se ještě necítí připraveni na úrovni duše. Je to všechno čistá dokonalost stvoření, která přichází do své síly skrze poctivou čistou práci na sobě.

Ti, kteří odvedli práci, mají pocit, že absolvovali hlavní cyklus mnoha vlastních provedení. Pro ty první Mistry v tréninku přijde čas velkého posunu života, kde začne nový cyklus stvoření a bude potřeba překládat více kreativity z úrovní Zdroje. Svět potřebuje Mistrovské dovednosti a Božské dary, protože jsme se na to připravovali. Každý Mistr svého Já obdrží tyto nové postupné upgrady s Bránou 8.8., kdy se Země zarovná s galaktickým centrem.

To, co jsme dosud vytvořili, se stane naším osobním a světským odkazem a odkazem na Božskou vzpomínku pro mnoho lidí, kteří stále lezou na vrchol svého skutečného Já. Vždy je toho víc, co můžeme zažít a uvést do vědomí Síly Jednoty. Brána 8.8. bude zapečetěna a ztělesněna a mnoho z nás cítí pocit šťastného návratu - reaktivace Krista. Slova jsou: Tak to bylo, a tak to bude! To znamená, že cokoli, o čem uvažujeme a uvedeme do pohybu v této mocné době, má obrovskou příležitost stát se něčím velkolepým. Mnozí stále očekávají své vlastní Nanebevstoupení. Jak víme, Vzestup nemůže být zarovnán s osobními neautentickými nepravdami. 

Velké věci se objevují v průběhu času a mnozí, kteří byli skutečně trpěliví, jsou nyní odměněni. Ale opět to nejsou jen dary finančních zdrojů, o nichž mnozí často uvažují pouhou zmínkou o slovu hojnost. Jedná se o mnoho nových nápadů, kreativních příležitostí, zdraví a potenciálů, které skutečně vytvoří silný nový odkaz a povedou cestu.

Jde o to, že jestliže chceme překročit práh této mocné brány 8.8., nemůžeme s sebou nic vzít. Všechno musí zůstat jen neutrální zkušenost, která posloužila našemu Mistrovství, což z nás udělalo Mistry, kterými jsme dnes, připraveni na větší Božské úkoly a odpovědnost. Skromní jsou připraveni na dokonalé sloučení své vůle s Božskou vůlí Vědomí jednoty. Mistři milují a slouží.

Noví Mistři nejsou nějaké nudné postavy na pódiu nebo učitelé. Jsou to nejdokonalejší děti Stvoření, které se rozhodly hrát a tvořit. Umí se bavit novým způsobem. Jsou Jeden prostřednictvím sjednocení mužských a ženských energií v těle, prostřednictvím Božího zákona. Žijí Zákonem Jednoho prostřednictvím silné magnetické rezonance se Srdcem. New Age prezentují Vzestup jako změnu myšlení na konstruktivní myšlení. Pravá cesta vede skrze  myšlení spojené se srdcem.  Falešné Světlo a falešné Vědomí jsou jako stroj, nedokážou plně vnímat. 

Věřte toku iniciovaným Duchem a nechte se pohltit novými energiemi. Nechte je, aby vám pomohly utvářet vás jako své nové Já ... pokřtěné Novým.

Mnoho milující Lásky

Lenka Gloriah Magenta