KUNDALINI SÍLA NÁS POSOUVÁ DO VYŠŠÍCH DIMENZÍ


Vážení Milovaní, jsem požehnána, že se můžeme spojit tímto způsobem. Srpen je měsícem tvoření nového na různých úrovních podle toho, co chceme, aby se nyní v našem životě manifestovalo. Svatý Duch o nás pečuje.

Mým záměrem bylo původně psát zprávu až po Bráně 8/8, protože existují informace, které musíme chránit, ne všechno je možné psát veřejně, ale přece jen jsem při meditaci přijala téma, a to je pochopení Kundalini energie pro Vzestup, také na základě své zkušenosti. Zapínám počítač, za mým oknem si pochutnávají sýkorky na slunečnici, zatímco v zimě pohrdaly a plnily svá bříška někde jinde. 

Abychom prošli Vzestupem z nižší dimenze do vyšší, zaměřujeme se na energetický životní silový proud neboli životní sílu kundalini. Vy, kteří se tomu věnujete několik let, cítíte, jak vaše síla roste, všechna čtyři těla se uzdravují. Tato životní síla také umožňuje v těle dosáhnout devíti dimenzí a o této energii a o jejím skutečném význam v kontextu Vzestupu lidé většinou neví.

Toto téma je součástí mé dnešní zprávy pro všechny, kteří se zajímají o Vzestup mnohem hlouběji, protože se lidé začínají probouzet k pravdě a budou hledat pravdivé informace o Kristu, o Vzestupu, o tom, že mohou ztělesnit devět dimenzí v těle, pravdu o sobě, o tom, kdo jsou, proč jsou na Zemi a začnou tvořit vyšší úrovně na Zemi v souladu s Přírodními zákony, jakmile postupně opustí nižší dimenze.

Nižší úrovně se postupně rozpouští v našem Vědomí, jsou odstraňovány z našeho Vědomí, takže naše vlastní Vědomí nás převádí do další vyšší dimenze. Odstraňování nižších deformací ze všech našich těl umožňuje pouze a jedině integrace negativních polarit. Ať už se jedná o nepříjemné zážitky, zkušenosti s lidmi, bolesti a nemoci v těle.... atd. To vysoce ovlivňuje zdraví a tělo, které se postupně musí přizpůsobovat frekvenčnímu nárůstu. Postupně se pilnou spoluprací s vnitřním pozorovatelem uzdravujeme, tím se transmutuje a rozšiřuje také naše Světelné tělo.

Tímto svým osobním posunem, kdy se naše tělo mění v harmonický Vesmír, pomáháme planetárnímu Vzestupu, kdy se nižší dimenze, reality na Zemi rozpouští. Takže my sami svým tělem vytváříme a uspořádáváme planetární Vzestup a vyšší dimenze na Zemi.

V každé dimenzi, jak jsem psala dříve, existuje přesně daný soubor pravidel, zákonů a principů. Každá dimenze má svůj prostor a čas, proto se do našeho prostoru nemůže dostat něco ani nikdo z nižších dimenzí, co by chtělo uplatňovat nižší vůli.

Stále více se oddělujte od nižších dimenzí pomocí sjednocování polarit v srdci. Lidé z nižších dimenzí vám nerozumí, budou vás špatně "číst". Zažíváte neporozumění ve svém okolí. Dokud neudéláte všechny domácí úkoly v integraci polarit, budou vám v různých úrovních přicházet učební lekce. Jakmile jste vědomí, fungujete již v jiném frekvenčním pásmu než ostatní. 

Lidé žijí ve svých vlastních dimenzích podle způsobu svého chování, myšlení a bytí. Nepociťují žádný odpor uvnitř této své dimenze. Jejich vibrace odpovídá rezonanci s frekvencí té dimenze, kde "bydlí".

Protože v plánu Země je Vzestup, lidé zcela přirozeně budou chtít vzestoupit, skočit do vyšších pásem a dimenzí. Srdce chce milovat. Oči se chtějí dívat na krásu. Duše potřebuje vyjádřit podstatu a esenci. Vnitřní dítě, vnitřní žena a muž chtějí tvořit. Lidé chtějí spoluvytvářet Novou Zemi. Než ale jejich tělo, myšlení, Vědomí a Světelné tělo dosáhnou potřebné rezonance s vyššími dimenzemi, ego bude muset zemřít. 

Existuje zde mnoho úrovní Vědomí. Vidíme zákon rezonance v praxi. V nižších dimenzích zákon čestnosti, pravdivosti, poctivosti neexistuje. Je tam jiná sada pravidel, kterou Stvořitel v rámci svého tvoření umožňuje.

Proto se v našem životě děje to, co se děje, dokud neuděláme pilnou práci na integraci polarit. Soucítím s tímto chováním, protože rozumím dimenzionální mechanice, utváření dimenzí a Vzestupu. Temná strana si udělala z lidí své otroky a loutky, lidé o tom ani neví. Ničí planetu, pokud nejsou probuzení, budou bránit tyto skryté manipulace a považovat za normální lidské chování, budou ctít přesvědčení a způsob obživy, který z nich často dělá otroky peněz, nemocí a majetku, budou ubližovat a ctít establishment. Temní prodejci  stále prodávají kalamáře ve světě, který se stěhuje do telepatie.

Temná strana je nejvíce zaměřena na skupinu Krista, poslední roky jsme byli doslova mučeni temnými energiemi. Musíme být stále ostražití a bdělí, musíme vidět věci dopředu, musíme vidět a číst, co se děje kolem nás a s velkou Láskou a oddaností pomáhat Zemi a lidské skupině, aby byla osvobozena.

Ti, kteří chtějí vzestoupit musí projít posunem Vědomí, musí přizpůsobit životní styl, myšlení a bytí tomu, co je v souladu s čistou prapůvodní duší a pravdivou skutečnou Božskou podstatou.

V postupných stádiích Vzestupu jsme zasvěcováni do vyšších spekter frekvencí pomocí aktivace kundalini. Mění se náš život. Přizpůsobuje se vyšším dimenzím. 

Kundalini může být u lidí změřena, a to pozorováním, jak lidé myslí, jak se chovají, kvalitou jejich myšlení, chování a bytí. Životní síla těch v první linii Vzestupu je každodenně kultivována. Naše sexuální síla je silná a je používána pouze pro Vzestup.

Kundalini je také popisována, že se Šiva a Šakti spojí v kořenové čakře a stoupají páteří jako dva smyslní milenci společně proplétajíc se jako dva hadi do korunní čakry, kde je aktivováno Osvícení, Světlo Krista. Během této cesty kundalini síly se aktivuje v těle devět dimenzí. 3x3 proudy kundalini. V kořenovém portálu, srdci a v koruně. Jakmile je aktivováno všech devět dimenzí ve Světleném těle, aktivuje se Světlo Svaté Trojice, začne vyšší duchovní zasvěcení a dosažení Vědomí Krista. Ve Světelné posvátné geometrii těla se děje mnohem více složitostí, ale toto je jednoduchý popis.

Jak víme, kundalini je stočená v kořenové čakře v kostrči jako had a stoupá do mozku. Na kundalini je také založena osobnost člověka, jeho zdraví a Vědomí. Jakmile tělo dostane vysoké Zdrojové frekvence, je možná aktivace duše a duchovního těla, aktivace DNA a schopností vyšších Božských dimenzí. Jakmile se aktivuje kundalini, semeno zapálí jiskru a ta stoupá přes srdce po páteři do mozku a zapálí vyšší srdce. Je to náročný posun, pokud jste neuzdravili bolest, staré kódy přesvědčení, oběť a všechny strachové vrstvy. Mnoho lidí stále nerozumí Vzestupu a nemají nástroje k neutralizaci strachu. Strach je během Vzestupu zesílen a lidé neví, proč se jim to děje.

Sjednocení polarit ve Vědomí a srdci je jediný způsob, jak vzestoupit. Srdce Země je Kristosofianské tělo, je velmi chráněné před temnými silami. Jakmile se uvnitř nás spojí Svatá Matka se svým Svatým dítětem, Kristem, uvědomíme si, že jsme děti Země a že ona je naše Matka, která nás živí, šatí, dává nám domov. Ne všechny děti Země v tomto cyklu poznají tuto svoji Matku.

Život je tu pro nás, nikoliv proti nám, jestliže neobchodujeme se strachem. Ti, kteří si myslí, že jsou jen malá bezvýznamná, bezmocná lidská bytost, odsouzená k životu ve strachu, žijí ve velké iluzi. Tím, že otevíráme srdce, milujeme, zmocňujeme se své síly a svobody, měníme veškerou egoistickou sílu na Lásku pro všechny kolem nás. 

Mnoho Lásky, požehnání a zázraků v měsíci srpnu!

Lenka Gloriah Magenta