JSME ZAROVNÁNI S ČASOVOU OSOU VZESTUPU?

Vážení Milovaní, aktuální zkušenosti budu sdílet nyní na těchto stránkách, pokud mi budou vyhovovat. Doposud jsem nám chtěla přiblížit zákony Stvoření a Vesmíru, přírodní zákony, kterými se řídí vytváření veškerého života na Zemi

Je zde vytvářen falešný Vzestup, proto cítím, že je nutné pracovat pro větší skupinu lidí, studovat velmi pilně, aby bylo možné vzestoupit. Mnoho lidí volí pohodlí a jistoty, protože jsou vedeni duchem STRACHU. Zkušenosti, kterými jsem nyní až do tohoto bodu prošla, bylo mimo jiné poznat a zažít na vlastní kůži unesené a padlé části, oběť a ego, jak byl unesen Vzestup. Jak jinak by to bylo možné poznat než tím, že můžeme zažít své vlastní padlé části a ego. To je cesta zkušeností v projektu EXPERIMENTU a cesta GNÓZE.

Mnohem více se zaměřím na to, aby moje svobodná vůle byla zarovnána s časovou osou Vzestupu, což vyžaduje dělat činy, které nám to umožní, vzestoupit do této časové osy a to vyžaduje mnohem více čistoty, osobních změn, které nemohou být založeny na STRACHU. Vypadá to jako velká osobní kapitulace, je to nezbytné. Vnímáte-li, že chcete moji práci podporovat finančně dál, jen na vašem uvážení. Mnoho odvahy a Lásky nám všem. Nechť nás síla a čisté srdce doprovází a Nejvyšší Rady Světla jsou nám nápomocny pro návrat Krista na tuto planetu.

Každý, kdo jde cestou Krista, má za úkol sjednotit všechny aspekty uvnitř sebe skrze vztah ke světu. Pokročilejší bytosti pracují nyní na sjednocení: Přikazuji, aby jakékoliv protichůdné časové osy byly sjednoceny jako jedna časová osa vývoje. Integruji všechny nesouladné energie, temné energie, které ke mně přichází. Osvobozuji se ze Status Quo, což je v tomto životě životně důležité. Kotvím svoje Hvězdné Semeno na Zemi.

Já Jsem Božské Světlo, jsem očištěn od všech rozptylujících energií. Rozpouštím uvnitř sebe všechno, co mi neslouží na cestě dál. Spojuji se s Universální moudrostí, která mi dává jasnost a mnoho inspirujících nápadů, které mě směrují a podle nich jednám. Přináší mi velkou hojnost a život mi šeptá největší touhy mého srdce, a sleduje, jak se odvíjí kouzla v mém světě.