Tzolkin

Tzolkin - Mayská kalendářová konfigurace.


Mayská kosmologie bere v úvahu interakci dvou integrálních jevů - světla a zvuku. Mayové byli považováni za Mistry Iluze a Času, jsou Matkou všech Systémů, Tvůrci 6. dimenze. Mayský kalendář není jen verzí měření pozemského času, ale učí nás myslet mnoharozměrně. Učí nás vnímat telepaticky a najít správný rytmus v životě a synchronizovat ho s přírodou a kosmickými právy.


Planeta Země od roku 1992 opět rezonuje s prapůvodním rytmem , s kosmickou praenergií >13:20 <, takže se všichni rozpomínáme na starodávnou moudrost a moudrost našich Hvězdných systému, odkud každý z nás přišel, abychom kotvili nové informace a budovali společnost jako součást Galaktických národů. Vracíme Zemi ze slepé uličky, kdy bylo ukradeno geniální Božské energetické schéma. Vracíme se k přírodě - z trojrozměrného rytmu > 12:60 < (forma energie).


Znamení - 20 Aspektů Vesmírné Moudrosti je síla Zdrojové Inteligence, která nese určitý program uzdravení. Tón je stimulující síla - aspekt pohybu. Galaktické Portály - kosmické brány - dny, ve kterých probíhá velké léčení. Kin - součet energií Znamení + Tónu. Dharma - impulsy z budoucnosti. Rezonance - soulad s určitou energií Vědomí.


Kiny nejdou za sebou náhodně, ale interpretují cestu životem. Operační silou je 13 Tónů, které vytváří pohyb. Každý Tón je impuls Zdroje, chápaný také jako Světelná Inteligence. Vytváří různé situace, které nás nutí reagovat. Když jsme byli malí, nerozuměli jsme matematice ....s Mayským kalendářem je to stejné.

Každý člověk je přiřazen k jedné z 260 energetických šablon, ale ve skutečnosti existuje přes 2300 možných kombinací. Každý den se seznamujeme s definicí určitého energetického standardu, abychom pochopili galaktickou etiku. Abychom pochopili podstatu Mayského Kalendáře, musíme přejít na energetický způsob myšlení. Dojít k uvědomění, že chápání času v lineárním pojetí je vertikální průchod časem - minuty, hodiny, dny....

Pochopit jeho symboliku nějaký čas trvá. Osobní paradigma je spojeno s určitým energetickým programem a během života dochází k rezonanci mezi naším Vědomím a Vědomím Ducha. Každý den se nám energie dostane do krevního oběhu a snaží upozornit na určité pole napětí na ego-programy, na nerovnováhu energetických modalit - Stíny/Světlo. Mayská symbolika má velkou hloubku. Všechny změny jsou do našich životů implementovány rychlostí Světla. Každý den se učíme chápat charakteristiku a význam. Cílem je léčit každý aspekt našeho života a život na Zemi. Ačkoliv se 260 dnů opakuje, po každém dalším kole pracujeme na jiné vyšší spirální úrovni, protože se toho v našich životech mnoho změnilo. 20 archetypálních symbolů má specifické vibrační vzorce, které nám říkají, kam směřovat naši pozornost. 


Tyto symboly jsou archetypy existující v nehmotném světě a pronikají do hmotného světa. Každá energie je jakýsi obr probouzející se na určité úrovni Vědomí. Dokud je Vědomí uzavřeno v trojdimenzionálních frekvencích, energie nebudou mít tak silný dopad na život. Jakmile začnou do Vědomí vstupovat vyšší vibrace (řídí Vyšší Já a duše), tělo začne pociťovat tlak a nastává silný léčebný proces. Staré kódy přesvědčení budou proplachovány mírně nebo se projeví jako zvraty osudu. Záleží kolik odpadu bylo ve 4 tělech (duchovním, fyzickém, mentálním, emocionálním) usazeno. V těchto tělech se nachází energetické vzorce - Vzorec Světla a Vzorec Stínu. Jakmile se soustředíte na energii každý den, můžete narazit na staré karmické sedimenty a neuzdravené rány. Takže nám energie každý den připomene něco, co čekalo na uzdravení. Čím déle budete čekat nebo odkládat, tím bolestivější konfrontace s nesmyslnými důsledky budou. Vyléčení přináší aktivování informací z vyšších dimenzionálních úrovní.


Při práci s kalendářem každý den rozpoznáte, co se potřebujete naučit/rozpomenout se/uzdravit. Pomůže vám zjistit jaká je vaše víra a na čem je založena. Úkolem je přinést každý den témata, která dost často musí být přepracovávána. Osobní Znamení a Tón vás doprovází celý rok, celý život. Cokoliv jste nedokázali pochopit, se později objeví, abyste tomu věnovali pozornost. Je docela možné, že to jsou věci, kterými se budete zabývat, a je možné, že budete mít pocit, že to není jednoduché, takže začnete vzdorovat. To je nejlepší okamžik přestat si stěžovat a začít věci opravovat. Den galaktických narozenin je skok o úroveň výš, budete pracovat s problémy na stále jemnějších a hlubších úrovních, dokud se zcela neuzdraví. Energie každý den vás v tom podporují.


Každý třináctý den Vlny se výsledky aktualizují. Multidimenzionální způsob myšlení je, všechno se dotýká všeho (všemi směry). Všechno, co potřebuje změnu, se objeví 1. den Vlny a 12. den Vlny je pečlivě zohledněno, abyste provedli potřebné opravy. 11. den pomáhá zbavit se nahromaděných emocí (negativní emoce/pocity).


Můžete si klást otázky v jaké oblasti života jste ještě neposílili. Při rozhodování připojte k mysli srdce.


Co je pro vás v životě nejtěžší? Jaký je stav vaší nervové soustavy a duševní rovnováha? Jaký je postoj v nepříjemných situacích? O čem sníte? Co vás přimělo k tomu, že jste udělali určitou volbu? Kdo nebo co vám pomohlo zmírnit napětí? Kdo nebo co vás povzbudilo na cestě k sebe-posílení? Co nového jste přidali do svého života? Je něco, co vám nedá v noci spát? Co vás motivuje k práci na sobě? Jaké jste v životě dokázali překonat potíže? Zaznamenali jste něco příjemného? Co to bylo? Co byste chtěli zlepšit? Očistili jste něco ve svém okolí? Bylo to bolestivé? Přišli jste o něco, co bylo vašemu srdci drahé? Bylo to bolestivé? Nejste příliš spojeni s minulostí? Dokážete ji pustit a odpustit sobě/druhým? Jak se dnes díváte na "selhání"? Obohatili jste se nějakými příjemnými zážitky? Jaké moudrosti jste dosáhli? Čím se můžete pochlubit, co jste dokázali? Je něco, co byste rádi vymazali ze své paměti? Je něco, co uvnitř váš vytváří odpor? Je něco, čeho se bojíte? Je něco, za co stydíte? .......jen přemýšlejte, nic nehodnoťte, jde jen o zrcadlový efekt. Strach je jen mučící nástroj. Odvažte se jej odhalit a poznat. Smysl aktuální práce je převzít odpovědnost a napravit všechny deformace nashromážděné v minulosti. Smysl života není jej hledat a chápat.


Úkolem 1. dne je přinést do našeho energetického pole téma nebo spíše témata, která budou během Vlny na úrovni, na které je člověk aktuálně připraven, opravena. 13. den shrnuje výsledky co-zaseješ-to-sklidíš + sjednocení + pohyb dopředu. 13. den je informační banka. 10. den je nejvíce viditelné a manifestuje se téma předložené 1. den Vlny - zátěže ve fyzické sféře. Emocionální zátěže se uvolňují a čistí 11. den. 12. den - vysvětlení dříve nevysvětlitelného, pohled za Závoj, bilance, analýza. Hlavní téma dne se otevře po východu Slunce, dopoledne je síla energie nejvyšší, navečer, večer dochází k uvědomění, uvolnění.


Každý den pronikají fotonické energie do stále hlubších vrstev. Pokud aktuálně nemůžete najít řešení, buďte trpěliví a počkejte 260 dnů, dokud se opět neobjeví ta samá Vlna, odpověď bude jasnější nebo jistá. Mnoho úspěchů na naší společné cestě.