HLUBOKÁ INTEGRACE SVĚTLA A STÍNU

HLUBOKÁ INTEGRACE POLARITY

Vážení Milovaní, doslova nás omývají a protlačují další Božské zásahy. Ano, lze to v některých ohledech nazvat Božský zásah, aby nás jemně vytlačil z naší komfortní zóny a přiměl nás otevřít se novým věcem, dobrodružstvím a kreativním nápadům.

Když se přizpůsobíme obrovské povaze Vesmíru, uvědomíme si nejen svou nekonečnou přirozenost, ale také ji přijmeme, protože nejsme zde jen proto, abychom mysleli. Jsme zde proto, abychom milovali, a Božská Láska je nekonečná tvořivost ve všech formách.

Když cítíme proudy Božských zásahů, můžeme pociťovat příval probouzející se energie, která nás chce vytlačit ze židlí a donutit nás dělat věci novým způsobem. Jiskry kreativity a ohnivé energie jsou rozhodně přítomné Teď, protože dýcháme nové energie nové galaktické vlny Etznab, která nás jemně, ale pevně tlačí do nového prostoru našeho pravdivého Já.

Tolik z nás prohlubuje své mise, a proto jsme téměř tlačeni na nové území, které se zpočátku může zdát prázdné a izolované, plné strachu, ale musíme i nadále hledat nový potenciál. Takto pokládáme nové šablony pro to, co jsme sem přišli zavést. Mise je vždy na prvním místě, a i když se to zpočátku může zdát strašidelné a osamělé, musíme přejít za hranice známého a již zavedeného. Naše poslání nespočívá v tom, co dělají ostatní, ale v tom, k čemu jsme povoláni dělat svým jedinečným způsobem. Koncepty a "učení", které máme předložit, se často mohou zdát předčasné, ale nakonec si cestu najdeme.

Naším pravidlem není lpět na starém a dogmatickém, a proto se musíme stále zaměřovat na Lásku, která je hnací silou vyšší kreativity a expanze. Kdykoli se cítíme vytlačeni z naší komfortní zóny, je to ve skutečnosti dobré znamení a znamená to, že se rozšiřujeme, stoupáme výš a prosazujeme něco nového! Pamatujte, že i když je každá mise jedinečná, všechny mise v Pravdě jsou Jedno.

Když jsem zpracovávala postupně úrovně, které jsme integrovali během minulých dnů, bylo to tak náročné na psychiku a tělo. Třetím okem vidíte ty nejhorší horory, které se aktuálně integrují přes vaše tělo. Psát opět o Satanistickém a Luciferském ovládání o jejich psychopatických poruchách mozku, o jejich schizoidních poruchách, pedofilii, programování mozku, vysávání těla i Vědomí, není nic příjemného. Navíc poslední dny byl rozpad astrálních dimenzí a nízkých realit tak náročný, že jediný způsob, jak zvládnout integraci extrémní polarity, byla přítomnost uprostřed přírody. Toto vše je součástí veřejného odhalování, aby lidé věděli o tom, co se děje v zákulisí globální elity.

Vzhledem k tomu, že planeta Země vzestupuje, tyto ovládací metody a manipulace duševně nemocných lidí jsou neudržitelné, všechny tajné akce, snahy, sexuální zneužívání a různé formy mučení budou ukončeny, protože vysoké frekvence tyto agendy boří a tyto reality již hoří.

Ale i tak vidíme, že umělá inteligence spouští nové androidy, kyborgy a umělé technologie budoucnosti za účelem částečného nebo úplného potlačení svobodné vůle, výmaz vzpomínek a Božské paměti.

Abych lépe pochopila určité lidské povahové patologie, moje rodina Světla mě odkázala na Wikipedii a téma psychopatie. Je to zcela dostupné pro každého, kdo se tím chce zabývat podrobněji. Bože, nikdy mě nenapadlo, že budu studovat psychopatii, která na první pohled nemusí být u člověka hned rozpoznatelná, takže buďte bdělí.

Zdravý, svrchovaný, empatický člověk se nebude nikdy skrývat a vysílat negativní energii, manipulovat a ovládat. Existuje zde mnoho zotročených duchů a duší, které jsou vězněny ve velmi nepřátelské struktuře, které věří v nepřátelské vzorce, že na nás mohou kdykoliv zaútočit. Slouží jako médium a dostávají rozkazy k obtěžování a zatěžování z vyšších temných úrovní. Abych tomu porozuměla, musela jsem zkoumat tuto jejich určitou povahu.

Takže právě vám nyní čtu vaše Božské právo na vaši svobodu a vaši svrchovanost. MÁTE PLNÉ PRÁVO OSVOBODIT SE Z VAŠEHO DOBROVOLNÉHO OTROCTVÍ NAPŘÍČ VŠECH ČASŮ. VAŠI ILUZI NEPŘÍJÍMÁM.

Mise Hvězdných bytostí Světla zahrnuje práci za účelem genetické rehabilitace lidské rodiny, obnovení Božského plánu pro uzdravení Duší do úplné celistvosti. Mise Krista pohání rozpad vlivu negativní agendy. Držíme potenciál pro uzákonění Přírodních Zákonů, a především matice Kristus/Sofie pomocí integrace polarity v těle pro úplný rozpad a rozpuštění reality umělé inteligence. Toto je skutečné poslání Hvězdných bytostí.

Lidská rodina postupně veřejně odhaluje, že od druhé světové války se globální elita několika málo lidí snaží ovládat tento svět pomocí rituálů s černou magií. Udržují kontakt s negativní mimozemskou agendou, aby mohli ovládat a manipulovat kolektivní Vědomí. Hlavní archetyp, drakonický hierarchický systém, pochází z Orionu a říká se mu Král Tyran a Falešný Otec. V důsledku tohoto vloženého naprogramovaného systému byla lidská rodina nucena se podrobit a klanět falešnému Reptiliánskému Otci a hledat Spasitele v teologii.

Tento falešný archetyp Boha Spasitele je interpretován jako archetyp rozzlobeného Boha Otce, který vás ochrání, pokud budete ctít jeho rozkazy a uctívat ho, jinak budete odsouzeni do pekla. Protože Falešný Král je archetyp používaný k ovládání lidstva a planety, jsou to právě tyto archetypální síly, které ovládají na planetě vztek, když ztrácí kontrolu.

Primárně muži, kteří používají tento archetyp jako svoji identitu, jsou pro tyto temné síly snadno použitelní, protože dokážou rozpoutat hněv a vztek na kohokoli v blízkém okolí. Jde o fenomén, kdy jsou jejich lidská těla používána jako temné portály k nasměrování temných sil, a pokud jsou nevědomí, nemají tušení, že tato myšlenková forma nepochází z nich. Většina maniakálních ego vůdců planety je manipulována tak, aby tyto temné agendy hrála. Jsou posilovány prostřednictvím globální elity a jejich kontroly.

Satanská síla vládne predátorskou ideologií, která využívá ženy jako chovné otroky a vychovatele. Satanská síla je zodpovědná za vytváření velké části negativního ega na této planetě. Zavedli finanční a dluhové zotročení planety Země prostřednictvím bankovních kartelů. Tyto strategie jsou vynucovány prostřednictvím globální elity lidí, kteří jsou zástupci negativní mimozemské agendy a Archonského podvodu.

Egoismus popisuje člověka, který jedná tak, aby získal hodnotu pro svou samoúčelnou motivaci a přijal pro sebe nadměrné množství zdrojů, než které dává ostatním. Obvykle se jedná o přijímání energie, času a zdrojů a je doprovázeno velmi nízkými etickými standardy a projevem nízkých morálních povahových vlastností. Toto se také nazývá konzumní modelování nebo energetický vampirismus.

Egoista většinou využívá sympatií, traumat, emocí nebo nevědomosti druhých, využívá druhé a používá donucovací sílu, podvod, manipulaci, kontrolu mysli. Egoista má naprostý smysl pro ústřední postavení "Já", které funguje v jeho osobních kvalitách a osobní identitě. To je člověk, kterému nelze věřit, protože bude vždy manipulovat s okolnostmi, aby sloužil sobě jako primární a jediný zájem. Bez rozvíjení sebeuvědomění a ego disciplíny je nezkrotné negativní ego využíváno kontrolní myslí a dále se rozvíjí vážná duchovní patologie, která vede k psychopatii .

Patriarchální nadvláda je vynucována různými způsoby prostřednictvím zneužívání alfa mužské moci ke kontrole žen a těch, kteří jsou v sociálním nebo náboženském systému na nižší úrovni prostřednictvím strachu a zastrašování.

Jedná se o naučenou dovednost, která je podporována různými způsoby nebo je napodobována chlapci, kteří sledují autoritu svého otce nebo muže, aby prosadili strategii Archonského podvodu a podpořili misogynii, aby pokračovala v týrání žen nebo dívek. Toto je primární strategie programování lidí na úrovni mysli a pochází od Reptiliánů a z Orionu.

Strategie uplatňování moci a kontroly prostřednictvím misogynie existují na všech úrovních společnosti, počínaje domácím násilím a formami zneužívání, které utvářejí základní hodnoty a způsob, jakým jsou lidé naprogramováni.

Existuje pět pilířů hlavních struktur využívajících antihumánní kontrolu, které ovlivňují všechny planetární záležitosti. Tyto pilíře společnosti jsou manipulovány tak, aby formovaly všechny světové organizace prostřednictvím kontroly prosazované globální elitou: globální elita, kontrolní agenda, vojenský průmysl, zpravodajské agentury, tajné skupiny, vlády, náboženský, akademický, finanční, lékařský průmysl, média a tisk.

Zdá se nám, že tyto hlavní pilíře společnosti jsou od sebe zcela oddělené, ale ve skutečnosti všechny tyto agendy spolupracují. Všechny mají stejný základ a stejný cíl. Rozdělovat a dobývat, neustále vytvářet oběti a pronásledovatele. Tak fungují všechny tyto pilíře společnosti. Všichni vydělávají obrovské množství peněz pro finanční, lékařský a vojenský sektor s primárním cílem investovat do kontroly a utlačování lidských bytostí. Účinné jsou všechny a fungují v hlavních společných oblastech: oběť - manipulátor, sexuální zneužívání, sexuální utrpení, zneužívání dětí, dětské oběti a misogynie.

V tomto náročném roce se prostřednictvím Kosmické Matky znovu probouzí princip Kosmického Otce, který nahrazuje Falešného Otce a Reptiliánského Boha.

Mnozí jsme cítili v uplynulých dnech a týdnech, že bolest odporu, která vyžaduje Mistry Integrátory Polarity a Mistrovství v integraci polarity, byla ukončena.

Cítím, že moje práce byla v oblasti nejtěžší integrace polarity ukončena. Mnoho z nás bylo vedeno k dokončení cyklu, ve kterém jsme existovali už nějakou dobu. Nyní rozbíjíme mnoho zdí mezi ostatními lidmi tím, jak koexistujeme. Věc s cykly spočívá v tom, že jsou pro nás stejně přirozené jako dýchání, a když se do nich vrhne nové, často to ani neočekáváme, protože to přijde tak náhle a překvapivě.

Opravdu se nepotřebujeme do svého Bytí vnucovat, prostě to musíme udělat. Na konci každého cyklu života můžeme zažít životní situace nebo vztahy, které nás mohou šokovat a tlačit na naše tlačítka jako nikdy předtím, protože existují naše části, které chtějí být naplněny a uznány. Jako Mistři fyzického Nanebevstoupení od nás není očekáváno, abychom byli rigidní nebo se mísili pouze s tím, co cítí Světlo. Jsme sjednocováni, abychom spojili Stín a Světlo jako Jeden ve Vědomí Jednoty. Jsme zde, abychom spojili tyto světy do soudržného celku.

Toto je cesta k Osvícenému uzdravení prostřednictvím pouhé Přítomnosti tím, co je a milovat to. Toto je cesta k Osvícenému uzdravení prostřednictvím pouhé Přítomnosti tím, co je a milovat to. Toto je cesta k Osvícenému uzdravení prostřednictvím pouhé Přítomnosti tím, co je a milovat to. Jako lidé potřebujeme probuzení s aktivací, s integrací a zkušenostmi z druhého konce polarity. Abychom mohli žít svou autentickou realitu, musíme zažít všechno, a protože se setkáváme více se sebou samými, chceme přepsat staré příběhy a scénáře, abychom existovali v novém Světle. K tomu jsme nyní povoláni mnozí z nás.

Společné vytváření krásných partnerství, přátelství a spojenectví na této cestě je pro nás tou správnou cestou a pouze nás přiblíží naší konečné touze Duše, Jádru Svatého partnerství - ztělesnění v nás a fyzické zkušenosti s druhými. Čím více se tomu oddáme a budeme si užívat svůj život, vždy budeme mít posvátný prostor pro naši Unii, tím více budou plynout tyto energie skrze nás. Není se čeho bát.

S milující Láskou 

Lenka Gloriah Magenta