DUCH V TĚLE KULTIVUJE SÁM SEBE


Vážení Milovaní, pro ty z nás, kteří se rozhodli zúčastnit velkého Probuzení a velkých změn na planetě, existuje povinnost vlastního osobního vzdělávání každý den, abychom byli schopní pochopit duchovní podvody, včetně toho, jakým způsobem jsme Temnou stranou ovlivňováni. Mnoho lidí jde po falešné cestě, doposud nepochopili, co je to Vzestup, ačkoliv pravdivé informace zde existují již mnoho let.

Trvalo mi dlouho, než jsem pochopila nenápadné hry a lsti Temné strany a porozuměla, jak je lidská bytost zachycena v hologramu. Jaká falešná blaženost a iluze zůstat v blátě a neusilovat o vítězství!

Osvobozování duše a těla, aby Duch sestoupil do těla, je v hologramu velmi těžké, velmi těžké. Musíme být vysoce bdělí a ostražití, cílem se musí stát pravdivost a čistota a neustále věnovat pozornost tomu, co ovlivňuje mysl a chování a kde se berou myšlenky v naší hlavě, které nemají nic společného se sebeláskou, Láskou a cestou Vzestupu. Snaha manipulovat naše volby a myšlení je velmi nepostřehnutelná, pokud nejsme opravdu vědomí a bystří. Existuje velká snaha zabránit Vzestupu a přeji vám, abyste odhalili, jakým způsobem se to týká konkrétně vašeho života. Budete překvapeni, jak skrytá je kontrola a manipulace. 

Naše nejslabší místa jsou a budou vždy testována, protože v této oblasti nejsme neposkvrnění. Každý z nás proto pracuje se svou vlastní temnotou, konkrétními tématy, kde sami sobě bráníme stoupat po životní spirále a necháme se polapit Temnou stranou. Byly nám ukradeny vzpomínky a paměť, kdo skutečně jsme jako lidská bytost. Lidé nemají nejmenší tušení, jaké schopnosti v těle mají. V dětství jsem měla několik silných vzpomínek na království Boží a moji kamarádi chtěli vyprávět o planetách. Bylo mi deset a pak to všechno zmizelo. Z mé paměti to bylo vymazáno. Dodnes je těžké pochopit, že jsem to přežila až dodnes, ale právě to  mi dnes pomohlo pochopit moji sílu.

Už víme, že do roku 2012 se Světelné paprsky Krista na planetu ani nedostaly, protože se zcela rozpadly v nízké dimenzionální frekvenci. Matrice životní síly a Života byla neuskutečnitelná. Temná strana vytváří hologramy, které vypadají jako Světlo, a toto "Světlo" lidé často channelují jako zprávy Světelné bytosti. Je to omyl. Mnoho informací je zavádějících. Musíme poznat nadvládu, manipulaci a kontrolu vědomě a následně osvobodit svého vlastního Ducha. Jak? Musíme se vzdát všeho, co není založeno na Lásce, na vlastní pravdivosti, protože jinak nám nebude umožněno cestovat po časové ose Vzestupu. Po každé malé smrti ega, jsem prožila velké osvobození a Život mi položil k nohám něco mnohem cennějšího. Vyžaduje to mnoho vnitřní práce. Jsme staženi z kůže falešného člověka, svlečeni do úplné nahoty, abychom o něco později zažili svobodu, aby zazářila čistota pravdivého původního lidského Já. Čím více budete pravdivější a čistší, tím více budete druhým zrcadlit. Mnoho lidí dělá volby ze strachu a jejich Duch a duše se rozpadají.

NENÍ JINÁ CESTA VZESTUPU NEŽ VLASTNÍ KULTIVACE ŽENSKÉ SÍLY. TATO PRÁCE TRVÁ ROKY! TĚLO SE MUSÍ ČISTIT, DOKUD NENÍ VĚDOMÍ ROZŠÍŘENÉ NA GALAKTICKÉ VĚDOMÍ, KTERÉ MÁME ZTĚLESNIT V TĚLE SKRZE ŽENSKÉ VYSVOBOZENÍ. ŽIVOT SE VYVÍJÍ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ, NENÍ TO STRUKTUROVANÉ UČENÍ. SKUTEČNÁ SPIRITUALITA JE ZALOŽENA NA VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. VZESTUP NENÍ JEN TOUHA CHTÍT.

Pracujeme se svým vlastním Světlem, a tak ztělesňujeme znalosti skrze svůj vlastní život. Stále sleduji své tělo, svůj život, své myšlení. Čistím své tělo, život. Duch kultivuje práci v těle jako sám sebe a tak chrání Život.

Chceme-li vzestoupit, musíme se začít učit a pochopit Přírodní zákony, aby se mozek rekonfiguroval, pochopit Posvátnou Trojici a nejdůležitější je integrace polarity, kterou to vše začíná. Jestliže chceme žít život, musíme pochopit Život. Aby bylo možné dosáhnout svým tělem vyššího dimenzionálního spektra a páté dimenze jako reality na Zemi, musíme studovat polaritu, porozumět, že tělo je elektromagnetické. Základní stavební kámen tvoření VŠEHO a organického života je záporná a kladná polarita, která generuje neutrální sjednocenou polaritu - JEDNOTU a dosáhnout toho v těle tím, že se uvnitř energie sjednocují, přijímám, procházím skrze Temnotu jako Světlená Bytost. Tak je umožněno a tělo stoupá po životní spirále. Sjednocená polarita v kontextu fyziky - elektron se zamiluje do protonu a společně vytvoří neutron jako své dítě. Toto dítě je třetí energie v trojúhelníku, je vytvářeno postupně věčné fyzické tělo. Toto tělo je shodné s tělem Mistra Krista, s energií Svaté Trojice a se Zdrojem. Pokud pracujete pouze se Světlem, je to jako tvrdit, že vaše tělo je jen elektrické, není magnetické, že v těle máte pouze mužský ne ženský princip, pouze kladný pól ne záporný. Je to jako uznávat polovinu těla. To není celistvost.

V současné době se nachází na planetě velmi extrémní polarita, proto je to pro jemnou Světelnou bytost těžké přijímat, nechat absorbovat do srdce, sjednocovat se s tím v těle. To je jinými slovy to, co učil Kristus, když říkal: Milujte druhé jako sebe sama. My jsme přišli projít Temnotou, poznat ji skrze vlastní temnotu a zarovnat se s šablonou nebo vzorem Kosmického Krista - Zdrojovou Trojicí. Takové tělo je DÁRCEM ŽIVOTA NA ZEMI. Mnoho Světelných pracovníků to nedělá nebo dělají, že se jich to netýká. Další věc je s hlubokou Láskou k mužům, že mužské učení zde je velmi strukturované a dogmatické. Nemám na myli Božské Mužství. Ženské Božství je vysvobozeno, když Mužské Božství drží ochranu, sloup Světla pro bezpečí Ženy, aby mohla tvořit a rozšiřovat se. Vědomí se neustále rozšiřuje, to je osobní růst, který vede k Vzestupu. Cesta integrace polarity nahrazuje umělou inteligenci a činí ji neúčinnou pro náš život. 

Cítím stále více v současné době dělat méně, ale pracovat více s Duchem.
Přeji vám velké objevování sebe jako DÁRCE ŽIVOTA.