BIOCHEMICKÉ BUNĚČNÉ SOLI


Od roku 2015 se intenzivně věnuji studiu těla a v ten rok také započal můj tréninkový program na základě autoimunitního onemocnění. Na základě svých zkušeností přicházím na doporučení mého Týmu s informacemi o buněčných biominerálech, které možná mnozí znáte. Mnoho duchovních stále zaměřuje svoji pozornost ven, ale požehnán ten, kdo se noří do hlubin zkoumání a péče o tělo, zabývá se harmonizací sebe sama a uzdravením z hlediska nutnosti dosáhnout zdraví, aby tělo mohlo dosáhnout úrovně 9 D na Zemi. Kdo v této době na Zemi může tvrdit, že je 100% zdravý.

Vědomí je energetická inteligence, nerozlišované kvality energie. Každé Vědomí má svůj osobní plán. To, co má duše naplánováno, bude vládnout tělu, myšlenkám, řídit inteligenci. Existuje určitá matice osobní tělesné mřížky, kterou řídí posvátná geometrie.

... aby se změnilo tělo nebo uzdravilo srdce, je třeba nejprve změnit nebo uzdravit energetický plán anebo duchovní plán. Když jsme si vědomi bolestivých zkreslení, máme sílu prostřednictvím Vědomí změnit náš energetický plán stejně jako rekonstrukci domu.

Vidíme všude kolem nás, jak je lidská rodina poškozená manipulací, strachem negativní mimozemskou agendou, aniž si vůbec uvědomujeme, že za současným zneužíváním duše stojí negativní mimozemská skupina. Nový plán, ve spolupráci s mimozemskou Světelnou rodinou a Vyšší galaktickou radou je nový ozdravující plán s vyváženým životním prostředím pro vztahy, rodiny, děti a planetu.

Existují stavební plány, jak každé tělo funguje na úrovni fyzické, duchovní, emocionální a duševní. Je-li člověk ochoten se o těle dozvědět víc, je možné zvýšit zdraví, aby se znovu spojilo s vyššími úrovněmi, aby se odstranil stres, strach, zmatek a bolest. Když člověk roste v uvědomění a touží se spojit s inteligencí Vědomí uzdravujícího plánu, je schopen provádět (frekvenční) změny, které ovlivňují fungování těla a jeho energií.

Biochemie, tato prastará znalost, byla studována a pochopena mnoha starověkými mystériemi jako je Alexandrie, Egypt a Řecko. Význam solí minerálních buněk v procesu duchovního zasvěcení do hierogamického svazku (Hieros Gamos) umožňuje, aby vyšší frekvence byly ztělesněny skrze výživu buněk s mineralizovanou energetickou formou, která je nutná k přeměně buňky. Tkáňové soli se skládají z přírodních prvků vyskytujících se v těle samotném tzv. identických látek. Ty tvoří základní složky buněk, tkání a orgánů a tělo využívá jejich energie pro metabolické funkce. Když jsou přítomny pro tyto funkce potřebné tkáňové soli, měla by být v těle a v tekutinách k dispozici dostatečná zásoba, aby se mohla použít. Pokud existuje jejich nedostatek, buňky přeměňují svou materiální strukturu, aby poskytly energii, a buňka jde do vyčerpaného stavu. Pokud by tento cyklus pokračoval, totiž přeměna materiálové látky na energii bez nutriční výměny, buňky ztratí svou schopnost správně fungovat, přichází nemoc, která se často neléčí.

Aplikace buněčných minerálních solí, které jsem se rozhodla v aktualizacích zmínit, jsou založeny na alchymistických zákonech zvěrokruhu a sestaveny na úrovni Biochemické medicíny. Jejich doporučení je přímo posvěceno Plejáďany jako tzv. suplementy pro bytosti ze Společnosti Indigo a Hvězdná Semena...... a samozřejmě pro kohokoliv.

Život je neustálá proměna. Základním předpokladem je bezvadná buněčná chemie. Je dokázáno, že určité minerální soli - elektrolyty, mění buňky, zlepšují buněčnou vitalitu a životní pochody. Můžeme zlepšit vodivost v těle a mezi molekulami. Používají se k podpoře strukturované osnovy člověka a spojení Ducha a intelektu, těla duchovního a fyzického. Dokáží rozpouštět a odstraňovat blokády.

Využití tkáňových solí a rozlišování může vyžadovat požadavek jedné nebo všech solí minerálních buněk na základě symptomologie, současných podmínek nebo osobního kosmologického plánu. Jsou nasazovány jak v oblasti nemocí tak v oblasti prevence. Osobně je využívám pro vyladění biochemické rovnováhy a jsem nadšená tím, jak tělo vyvažují do úplného zdraví.

Být zdráv znamená žít ve shodě s vlastním tvůrčím potenciálem, s duchovními zákonitostmi a s přírodními zákony, podílet se na životodárných silách přírody, být na slunci, vidět jej vycházet i zapadat, prožívat mír ve dne i v noci. My všichni se od sebe lišíme tím, jakým způsobem se staráme o fyzické vozidlo a řešíme nerovnováhu, za níž následuje nemoc. Lišíme se tím, jak se staráme o své zdraví. Zdraví nám umožňuje nořit se do života a rozvíjet se v souladu s kosmickými rytmy a zákonitostmi těla. Rozvoj našeho bytí a vnitřní podstaty předpokládá schopnost nacházet uvnitř sami sebe, hloubat, chápat fungování těla, sebepoznávat se. Poznání vlastní esence umožňuje disponovat vlastními schopnostmi, pracovat se svými slabinami a svými silnými stránkami. Zdraví vyžaduje aktivní formování vlastního života, jeho správu, kdy převezmeme plnou zodpovědnost za péči o mysl, tělo, duši a jejich posilování, místo čekání na mimozemské lodě.

Strach o zdraví dovedl lidi k pojišťování zdraví, aby se jím nemuseli zabývat, aby se nemuseli zabývat smyslem a významem jejich onemocnění, ale spoléhali na návštěvu u lékaře: Oprav mě!

Vím z vlastní zkušenosti jaké to je být spokojená s utvářením životního stylu, který generuje zdraví, tvůrčí sílu a radost ze života. Takový životní styl si musíme tvrdě zasloužit, protože neodpovídá chování širokých mas. Abychom snížili stres a vyloučili kyseliny z těla, potřebujeme rovnováhu v buňkách. Mnohdy je nutné změnit od základů životní styl a udělat prostor stavbě a regeneraci sil celého těla.

Existuje mnoho názorů na výživu a stravování, buďto jsou v módě bílkoviny, sacharidové diety nebo raw diety, ale jednostrannost tělo dlouho nevydrží a proto se osobně držím zásady pestrosti v malém množství. Výživa by měla posilovat životní sílu a protože je v současné době chudá na minerály, máme možnost použít suplementaci buněčných minerálů.

V důsledku nedostatku biominerálů se vyskytuje tolik toxicity v těle, které je pak zatížené například těžkými kovy. Schüslerovy minerály zasahují do všech oblastí života a těla, a sám vědec je pojmenoval POZEMSKÉ ALKÁLIE. Mají velký a široký význam v dnešní celostní medicíně v případě, že jde o:

Rozpouštění blokád. Zlepšení imunitního systému.Buněčnou látkovou výměnu.Duševní stav, charakter, chování, temperament, citovou úroveň. Psychickou úroveň.Harmonizaci orgánů, kostí, kloubů, krve, kůže....Jsou využívány k léčbě nemocí, protože navrací rovnováhu biochemie do celého těla

Mají hluboký léčebný dopad, pokud je užíváme dostatečně dlouho. Nedostatek minerálů se neprojeví jen na těle, ale také oslabením charakteru a chování. Nedostatek minerálů se může projevovat jako nadměrná potřeba jistoty, síly, vedení, strachy, neschopnost vidět reálně, tendence unikat, oddávat se nerealistickému snění, zazlívání, nesmiřitelnost .....jinak řečeno vysycháním Duše. Člověk se nedokáže oprostit od strnulého myšlení a neradostně stárne.

Minerální soli jsou vhodné pro každého, může si je aplikovat sám a také svým dětem Mám velmi úzký vztah s tělem, takže tělo si samo vybralo některé z nich.

V knize je vše podrobně vysvětleno. Může je doporučit lékař, stejně jako zkušený terapeut nebo každý sám na základě nemoci svého těla. Jsou běžně dostupné, na internetu je mnoho informací a zkušeností, popřípadě se můžete obrátit na odborníky, kteří vám na základě diagnostiky obličeje navrhnou, jaké potřebujete.

Nezáleží na tom, jaký název má nemoc, ale mnohem důležitější je pozorovat chování člověka. Těší-li se zdraví, je jeho celá bytost v harmonii, všechny části těla jsou vzájemně sladěny a plní své úkoly. Pak můžeme tvrdit, že člověk je zdráv. Musíme vzít v potaz také duševní nálady a reakce.

Síla sebeléčení. Neexistuje žádný lék a neexistují hojivé síly, jež by mohly být nality či nasypány do našeho těla zvenčí. Vyléčit dokáže jen jedno: tímto zázračným lékařem je komplexně znalý, zkušený, zběhlý a neomezeně kompetentní Mistr - uzdravitel v nás. Dokáže vyléčit úplně všechno. Když člověk onemocní, pak jen proto, že byl jeho vnitřní uzdravitel oslaben a že mu sami bráníme v práci. Když se chci vyléčit, nemohu dělat nic jiného, než mu opět pomoci nabýt ztracené síly. Je to stejné jako když chci znovu rozhořet napůl vyhaslé topeniště. Nepotřebuji k tomu oheň, ale stačí jedna malá jiskra. A jedna nepatrná jiskra dokáže zapálit i celý les. Hledej jiskru v sobě, zažehne oheň uzdravující síly. Theopharastus Paracelsus.

Mnoho radostného objevování při prázdninovém čtení této knihy a mnoho úspěchů na cestě sebe uzdravování. 

Tajemství krve

TAJEMSTVÍ KRVE

GALVANIZACE BOHYNĚ.

Dnes bych ráda sdílela krásný text od Barbary Marciniak, jejíž channelingy jsou velkou pomocí v rozšiřování Vědomí a pravdy v době, kdy se obnovuje

ŽENSKÝ PRINCIP A PRINCIP MATKY BOHYNĚ.

Ráda používám úryvky z knih v určitých segmentech přechodových období, abychom co nejlépe porozuměli určitým situacím, které vznikají na naší cestě a dokázali vyvíjet stabilitu, která je od nás vyžadována, jak sjednocujeme dimenze a otevíráme nové časové úseky.

Níže je také energetické cvičení pro aktivaci vitální síly kundalini.

Barbara Marciniak ZEMĚ. Plejádské klíče k Živé knihovně Vnitřní poselství vesmírných entit.

5. GALVANIZACE BOHYNĚ

Přijetí Bohyně vám otevře živou knihovnu a bude vás učit tajemství držená hluboko v prsou Matky Země, neboť kdo je Matka Země, když to není Bohyně sama?

Když přemýšlíte o Prvotním Stvořiteli co, nebo koho si představujete? Ve vaší společnosti jste se učili, že boží energie reprezentuje zdroj a ženská energie reprezentuje její použití nebo její aktivitu. Říkáme, že je to naopak - ženská energie reprezentuje zdroj a mužská, to jak tohoto zdroje použít. Je pravdou, že Bůh je ženská vibrace. Zdroj, tak jak jej znáte, je ženská vibrace. Manžel ženského principu, mužská vibrace se v soutěži o lásku Bohyně začala před miliony let při zneužívání energie tříštit. 

Dva plejádští synové prostředního boha který měl dohled nad Zemí mezi sebou začali bojovat a vytvořili dilema dnešního dne. Z širšího pohledu to byla jen menší rodinná hádka. Božská Matka Bohyně se rozdrobila a stvořila se do mnoha forem, aby mohla být manželkou mnoha bohům. Všichni ji chtěli uspokojit, milovat a být v této mateřské vibraci, protože je zdrojem životních sil, odkud všichni vzešli.Bohyně je takové vědomí, které dovoluje všechny věci. Je zdrojem který udržuje věci pohromadě, lepidlo stvoření. Pro někoho je to těžké tuto představu vstřebat, ať ji tedy vezme alespoň v úvahu. Je to těžká představa pro ženy které si o sobě myslí, že jsou slabou entitou, že jejich vlastní krví koluje tato podoba Bohyně. Je šokující pro muže, když si pomyslí, že by ženská vibrace mohla být zdrojem za všemi věcmi.Prociťte do nejhlubšího jádra vaší identity výživu, dar a tajemství matky. 

Energie Matky Bohyně se vrací a probouzí. V tomto desetiletí přijdete na to, že všechna vaše náboženství jsou postavena na falešném ideálu. Všechna mají základ na kontrolujícím,chladnokrevném, patriarchálním hnutí, když je to ve skutečnosti Matka Bohyně, kdo je za všemi věcmi. Na Plejádách jsme odhalili příčinu našeho zneužití energie: Nectili jsme matku. Dělali jsme všechno abychom získali zájem Matky, avšak nectili jsme matčino tvoření, matčin dar.Vaše planeta se musí učit kdo je Matka jako stvořitel. Vy musíte. Pochopení temné stránky Bohyně je součástí zkoumání její energie, protože Bohyně udělala něco aby ztratila svou sílu. Je to uloženo v buňkách vaší bytosti, protože všichni, muži i ženy mají Bohyni v sobě.Bohyně se začne rodit skrze vás, ať jste muž nebo žena. Odchýlení a pád Bohyně se stal z velmi důležitého důvodu. Energie Bohyně vždycky uznávala právo plodnosti.

Energie Bohyně nebyla jako je váš západní svět: pro ni nebyl sex hanebný. Bohyně milovala sex. Sex je samozřejmě vaším přirozeným dědictvím. I když jako ve všech případech i zde bylo sexuální energie zneužito.V říši Bohyně bylo jedno období, kdy tam bylo ohromné zneužívání mužské vibrace. Ženy, ovlivněné venkovními zdroji, ztratily svou úctu a svůj partnerský vztah k mužům a smysl svého spojení mezi mužem a ženou. Netrvalo dlouho a v říši Bohyně muži nebyli ničím více nežli je hřebčincový servis. 

Ženy se natolik ztratily v síle Bohyně, že nepovažovaly muže za sobě rovné. Muži byli bráni jako objekty k plození.Mnoho mužů bylo po jednom rituálu plození zabíjeno reprezentantkami místní Bohyně. Byli kastrováni a i jinak obětováni. To je pravda. Ženy zneužívaly sexuální energii mužů tím, že používaly bičování. Toto všechno je změněno a vy naleznete Bohyni plnou soucítění, vstupující do životů těch kteří ji chtějí cítit.V jedné době byla energie Bohyně ovlivňována ohromnou negativní silou a byla ve svém účelu pokřivena. Bylo to v předkřesťanských dobách. 

Potom se kyvadlo přehouplo jiným směrem, takže když mužská vibrace začala hrát svou roli, začala jednat brutálně na oplátku toho, co s nimi ženství dělalo předtím. Vaše vzpomínky jsou uskladněny ve vašich buňkách a v krvi a vy jste ovlivněni svými zkušenostmi ze svých voleb, které jste dělali.Byli jste zaplaveni negativní, kontrolující, rádoby boží energií a nastal čas aby byla Bohyně poznána. Je potřebná rovnováha, bez uctívání jakékoliv nadřazující vibrace.Muži se ve své úctě k Bohyni budou učit ctít život. 

Ženy se budou učit jak znovu přinášet život do existence. Život může přicházet na svět doprovázený jediným orgazmickým vzdechem, při narození dítěte. Toto je oblast ve které budete měnit své víry a zkušenosti.Až budete prozkoumávat Bohyni, začnete si vážit života. Když si vážíte života,nepřelidňujete Zemi a nezabíjíte. To co musí přijít do popředí světových paradigmat je po chopení toho co je život, co je smrt, co jsou všechny části Vědomí a fakt, že všechno je vzájemně propojené - že všechno je připojeno ke stejnému zdroji.Patriarchální hnutí změnilo vaši historii, odkázajíce Bohyni do šepotu mýtů a legend. Kde je Bohyně ve vaší Bibli, vašem Koránu, ve vašem Torahu? Nastává boj mezi Bohyní a patriarchama a dnes jste tolik odloučeni od energie Bohyně, že nemáte žádnou představu nebo model před sebou o tom, kdo by Bohyně mohla být. 

Jak ctí Bohyni západní společnost kterou znáte? I když, na pravém břehu východního pobřeží USA stojí švarná žena držící v ruce světlo.Bohyně je velmi důležitá. V tomto boji patriarchů zůstává za scénou protože ví, že je tvořící silou ve všech věcech, a že tyto věci ji musí nakonec najít. Ve své velikosti to dovoluje. Co to znamená umožňovat zrození, milovat to co jste stvořili a umožnit tomuto stvoření proces vývoje bez jakéhokoliv zasahování? Je láska chránění, nebo je láska dovolení? Kdyby boží síla chránila svá stvoření, kontrolovala by to co se ze svého tvoření učí a tím by se nebylo možno tolik naučit, jako když je všechno dovoleno. Síla která dovoluje všechny věci má příležitost se neomezovaně učit protože je zde možnost říci: " Ukaž mi. Uč mne. Já jsem ty. Ty jsi já." Toto je stav vědomí.Rádi bychom aby každý z vás došel k poznání Bohyně. Pátrejte po Bohyni, volejte ji nějakým způsobem k sobě. Pozvěte ji aby vás učila o životě. Začne s vámi pak pracovat způsoby, které jsou opravdu hluboké. 

Mnozí z vás volají do svého života nás, Plejáďany. Hrajeme si s vámi a vy znáte naši vibraci, náš humor, naše triky - i když pracujeme s Bohyní.Věci se musí změnit. Bohyně je potřebná k řízení událostí, jako část jejich řešení.Energie Bohyně pracuje na otevírání vašeho srdce. Žádáme vás abyste měli svá srdce otevřena nejen pro sebe ale pro ty, kteří v této době velkých lekcí budou křížit vaše cesty. Jestliže ctíte ženský princip uvnitř sebe a na planetě, toto poznání bude sloužit jako nová základna pro vaše společenství a civilizace.Chceme abyste hledali tuto životní sílu. Hledejte ZA tím co jste se učili. Najdete část Bohyně, ženskou energii, která je v mužích i ženách stejná, která čeká až se ve vás narodí. S hravostí pozorujte jak můžete působit na ostatní a jak budou mluvit o věcech které jste odhalili. Všechno co se učíte je zvětšeno a vyzařováno zcela volně k těm kteří jsou na stejné cestě jako vy.Matka Bohyně reprezentuje princip lásky. Zmínili jsme se o frekvenci světla -světlo jsou informace - a o frekvenci lásky, která je podstatou tvoření. Nejhlubším podtextem informací Plejáďanů je citovost a sexualita - které jsou tvořeny vibrací lásky s Bohyní. 

Práce s energií Bohyně vyžaduje hlubší zkoumání ženského principu. Nastal čas aby bylo ženské vědění řečeno, ukázáno a sdíleno magickou, mystickou cestou. Je čas aby ženy odhalily více o svých vlastních tajemstvích - jejich procesech menstruace a rození a o cyklech jejich emocí. Je čas aby to sdílely s muži. Mnoho žen řekne: " Co mám sdělovat? Já tomu sama nerozumím." Dobře, je čas abyste se do toho pustily se slovy: " Co jsou zač tyto mé pocity? Jestliže mám někomu vysvětlovat co to je být ženou, co bych měla vysvětlovat? Co mám udělat abych se více stala bohyní v ženském těle?" Bohyně ve vás je ten jediný kdo ví - kdo přenáší informace z jednoho systému do druhého.Jak bude pokračovat toto desetiletí, bude zaznamenán vzestup ženských učitelů a vůdců, protože se Bohyně bude projevovat skrze svůj druh. 

Není tím řečeno, že by Bohyně nepracovala s mužskou vibrací, neboť muži se budou také učit jak projevovat Bohyni. V Bohyni není žádná diskriminace a žádná zloba. Bohyně je velmi povolná entita. Dovolila aby se toho v průběhu věků mnoho událo, takže se mohl každý učit.Nyní Bohyně žádá aby bylo ctěno všechno co dovoluje aby bylo stvořeno skrze jádro tajemství krve - skrze dokonalý dar z jejího vlastního lůna.Krev a její tajemství je klíčem k pochopení sebe samých, vaší genetické linii a samotné živé knihovně. Jste součástí celého vašeho krevního cestování - dozadu i dopředu v čase, tak říkajíc. Můžete dosáhnout svých předků a předchůdců, cítit je,prožívat a ovlivňovat je, prostřednictvím vědomé pozornosti umístěné v krvi. Jako lidé rostete a udržujete se při životě krví vašich matek. Tato bohatá a životodárná substance se jakoby kouzlem objevuje skrze ženství. 

Mužům i ženám stejnou měrou se ženské krvácení jevilo vždycky jako akt síly a hanebná kletba a směšnost.Krev je symbol života, demonstrující důkaz spojení s vašimi předky a s kódy vědomí uloženými ve všech bytostech. Jste genetickou knihovnou a k zařazení základu vašeho ducha jsou používány osobní, planetární a nebeské zkušenosti. Tyto zkušenosti používají sami sebe pro vás ve vaší třídimenzionální formě, prostřednictvím krve.Vaše krev je bohatá na příběhy. Je naplněna vzory a plány geometrické podstaty,které reorganizují sami sebe v souladu s vaším stavem vědomí a s vaším zájmem. Abyste se probudili k novému pohledu na život, musíte být ochotni nad sebou zauvažovat a změnit se. Vaše myšlenky jsou zaznamenávány vaší krví. Jsou vštípeny do určité nádrže v souladu s vašimi city a potom vyzařovány ven do všech světů ke čtení.Ve fyzické formě jste celkovou sumou sama sebe díky vaší krvi.V kostech které vám slouží jako pevná struktura vaší kostry se krev vyrábí. Je buď obohacována nebo olupována, v souladu s plánem vašich zájmů a je spojena s vaší schopností dekódovat život jako série sebe-tvořících lekcí. Vaše krev může být lehce obohacena a obnovena.

Způsob kterým se vaše krev může změnit a obohatit je váš zájem. Uvnitř vašeho mozku jsou drobounké částečky jako magnety, na které působí paprsky slunce. Velké vlny energie a telepatické kódy jsou posílány vysokými kosmickými cestami z Plejád k vašemu slunci. Vaše slunce přenáší energii k vám a k měsíci. Energie vstupují do vaší lebky a jsou ve vašem mozku udržovány elektromagnetickým procesem těmito malými magnety. Práce s tělem může změnit strukturu vaší krve. Když vyrovnáte své vědomí aby bylo více ucelené, vaše krev se více čistí. Stává se něčím velmi, velmi vzácným. Informace jsou uloženy v kamenech a kostech. Červené krevní buňky jsou vyráběny v kostní dřeni. Když si dáte do pořádku svou kostru, začne se měnit to co kostra dělá pro zbytek těla. Zdravá kostra čistí krev, vytvářejíce dosažitelnější krevní obraz a vybírajíc si vnitřní ochrany své identity.

Ženy si často neváží své menstruační krve, místo aby chápaly, že je zdrojem jejich síly. Krev nese genetický kód a protože je Matka Bohyně zdrojem všech věcí, je tím odkud kódy přicházejí. Je tím kde je uložen příběh. Menstruační krev může být použita aby vyživovala život rostlin, označovala Zemi a umožnila Zemi poznání, že Bohyně zase žije. Všeobecně, ženy již nekrvácejí do Země. Kdyby tak dělaly, byl by to přímý přenos energie Bohyně. Když ženy pouštějí svou krev do Země, je tím živena. Ženám bylo po celé věky říkáno, že jejich krev je kletbou a ony se své vlastní krve obávaly.Nechápou, že je jejich zdrojem a jejich silou. Jestliže odložíte stará tabu a pracujete s menstruační krví shledáte, že působíte docela jinak na zvířata i rostliny živé knihovny. Ženy, jestliže stále krvácíte, buďte moudré a ctěte své tělo a svoji krev. Vaše krev je jedním z nejvyšších zdrojů plození a vyznačení území, které můžete vyvolat.

Pochopení tajemství krve je klíčem ke spojení se zdrojem vaší síly a spojuje vás s vašimi hlubokými vnitřními znalostmi.Můžete si označit půdu kde žijete svou menstruační krví. Můžete začít s kardinálními body: sever, jih, východ, západ. Potom, za čas, můžete pokračovat v označování Země jako když malíř pokládá své črty na plátno. Můžete rozředit krev vodou aby jí bylo více. Můžete jí žehnat a používat krystaly aby udržela svou vibraci.Tento proces se dělá aby bylo vyznačeno území Bohyně. Bude to přitahovat rostliny a zvířata která mají novou životní sílu a cítí, že jsou s Bohyní jedno.V řadě vašich starých příběhů byla krev používána aby odvracela zlo, anebo jako prohlášení nějakého zájmu. Možná byly označovány menstruační krví i dveře. Nikdo by se neodvážil dotknout těchto dveří nebo těch kdo žijí uvnitř, neboť bylo chápáno, že tam vládne Bohyně. V těchto starých časech byla Bohyně stále respektována.

Rozumělo se, že když jste šidili nebo se nepodrobili Bohyni, vaše práce nebyla božská.Až budete stavět a rozvíjet nové společnosti, navrhujeme aby se shromáždily ženy každého věku a snažily se porozumět svému menstruačnímu období a sdílely svou sílu a své znalosti jako klíče s muži. Zkoumejte tajemství krve jako přirozený proces společného života. Vaše tělo a jeho cykly vytvářejí představu života. Je velmi důležité abyste chápali co je síla. Přemýšlejte o mocné síle ženy která má dítě. Ona udržuje životní sílu která vytváří pohyb a touhu aby se mohlo narodit. V tomto je tajemná síla.Tolik síly, že z ní má mužská vibrace strach jakoby proces rození byl magický. Protože mužství zapomnělo jak přinášet na planetu zrozování prostřednictvím svého těla, muži byli poděšeni silou ženství. Muži se potřebují dostat k tomu aby používali krvácení žena podporovali je. Přijde čas kdy budete chtít znát své potomstvo a budete chtít být odpovědni v tom, kdy je chcete mít, protože život začne být velmi cenný.Ženské krvácení se stane velmi důležitou součástí společnosti. Až ženy pochopí tuto sílu, Bohyně bude galvanizována a vrátí se do vás všech.Jestli chcete mít úrodnou zahradu, nejlepší zahradu ve městě, zalévejte ji svou krví ředěnou s vodou. Vaše zahrada bude vzkvétat. Shledáte, že vaše krev může urychlovat růst potravy. Urychluje mnoho, mnoho věcí. Není to omyl, že ženy krvácejí. Je to jeden z největších darů. 

Je to elixír bohů.Ženy Aborigejů schovávaly svou menstruační krev v nádobách a používaly ji k léčení bolestí. Ženy mohou se svou krví dělat mnoho věcí. Některým z vás se nelíbí,že jste ženami. Když se objeví menstruace cítíte se nepříjemně, nepohodlně, máte bolesti a je to celkově nevhodný stav a zážitek. Muži často nemají žádnou představu o tom co se děje, takže je to i pro ně mrzuté období. V příštích dnech kontakt s Bohyní otevře vaše srdce a odhalí vám, kam vás krvácení může vést a co vás může naučit,neboť v menstruačním procesu leží mnoho klíčů, které přivedou Bohyni zpátky na tuto planetu. Je potřeba aby se navrátila síla partnerským vztahům.Je mnoho tajemství k odhalení a k opětnému předání lidem. 

Někteří z vás se mohou divit proč tento předmět odhalujeme. Je to velmi důležité téma. Jestliže vás nezajímá energie Bohyně a tajemství krve, říkáme vám, že míjíte hlavní část života a nemůžete tak rozumět co se děje na planetě. Jestliže se od toho odvracíte a myslíte si, že je to nedůležité, kompletně míjíte stěžejní bod. Je to jedním z nejvíce posilujících učení které vám chceme v této době dát a pomáhat vám tím v pochopení toho co přichází. To co je potřeba abyste kompletně a totálně dělali je, ať jste muž nebo žena, abyste ctili vibraci která prochází vaším srdcem a pomáhá vám mít svá srdce otevřená.

Menstruační krev je vysoce okysličena, je to nejčistší krev a nese dekódovanou DNA. Je to kyslík, který dekóduje její vlákna a umožňuje restrukturizaci údajů. Vaši vědci si nyní hrají s třívláknovou DNA. Učí se jak postavit vlákna DNA založená na světelných fotonech - vláknech uvnitř těla, které nazýváme světelně kódovanými vlákny.Tajemství krve bylo ve vašich moderních náboženstvích ničeno. Zajímali jste se někdy o přijímání Krista? Bylo tam řečeno abyste jedli tělo a pili krev Krista. Jaký to má význam? Jestli jste pokročilí křesťan, tato slova slyšíte neustále znova a znova:"Toto je mé tělo, toto je má krev." Tento rituál je překroucen. Pojímání těla a krve v sobě nese smysl kanibalismu a je ovlivněn starodávnými a zhoubnými vlivy plazů.

Na této planetě mají mnozí tendenci věřit advokátům, aniž by zkoumali kde je pravá pravda. Rozsah této ignorance končí. Vcházíte do oblasti blahodárného vědění.Zakořeňujeme ve vás několik klíčových frází, používajíce zvuku, které něco pro vaši mysl znamenají. A ještě na jiné hladině k vám mluvíme jazykem který vaše tělo umí dekódovat, stejně jako úrodné kruhy.Chceme do tohoto kotle ještě něco přidat. Měsíc ovlivňuje rytmy Země. Kdo může říci, že to nemá smysl? Měsíc ovládá v těle proudy energie stejně jako řídí na vaší planetě příliv a odliv. Měsíc je velmi silný elektromagnetický počítač. Když měsíc ovlivňuje přílivové vlny, ovlivňuje rovněž vlny ve vašich tělech, krev ve vašich vlastních tělech a krevní hormony.Na vaší planetě jsou různé cykly, které jsou udržovány kýváním kyvadla. Na Zemi dlouho vládla matriarchální energie. 

Potom nastoupila na trůn patriarchální energie a vyhladila všechny známky ženského vedení a vědění. Ženské vědění bylo zachováno jenom v mýtech a legendách, kde bylo ženství přijímáno jako účastník a ten kdo život vnímá. Žena se cítila být spojenou s pavučinou existence jen procesem rození.V jednom období zde byly síly mimozemské inteligence, které pracovaly na aktivaci ženských principů. Bylo to uděláno aby měly ženy schopnost rodit a cítit. A to je to,odkud pramení ženské spojení s měsícem. Byl to vliv měsíce, kdo přenášel ženský energetický program. Měsíc je jako velký počítač, takže jej mohou vlastnit různé bytosti a formy inteligence, nebo mohou mít schopnost měsíc programovat. Takže zde byly bytosti které naprogramovaly měsíc pro ženský cyklus. Je to zapomenuto, protože se to dělo v období lásky a benevolence. 

Potom se samozřejmě věci změnily.Po celé věky je energie z měsíce vyzařována jako elektromagnetická frekvence k Zemi, aby udržovala dvouvláknovou DNA. Nezlobte se pro to na měsíc. Na měsíci není nic špatného. On pouze vyzařuje programy. Měsíc stanovil pro ženství výchovný program. Tento reproduktivní cyklus vytváří možnost k častějšímu rození dětí nežli je schopen sluneční cyklus.Chápejte, že měsíc vám kreslí váš pěstounský program. Ačkoliv, jako části Vědomí se můžete posunout do nového cyklu plození. To pomůže stabilizovat nekontrolovatelné přelidnění na planetě. Ve Státech nyní převládá strach ze zdvojené populace, která nastala ve velmi krátké době. Rodíte se s jizvami a šrámy. Během příštích padesáti let bude na měsíc působit jiný vliv a měsíční cykly změní i pozemské cykly. 

Všechno se drasticky změní. Nyní jste schopni rodit (možná spíše být oplozeny)každý měsíc. Znamená to velmi rozdílné zkušenosti, jestliže budete schopny otěhotnětjen jednou za rok. Přeměny změní celý ženský cyklus, takže se změní i doba těhotenství. Běžný systém již nefunguje, přelidňováním ničíte sami sebe. V tomto stavu, kdy světová populace exploduje, vám nesvědčí abyste byly přístupny početí každý měsíční cyklus.Porodní bába byla v mnoha stoletích brána jako největší nepřítel křesťanského náboženství, protože dokázala mírnit bolesti, mohla ženám povídat o tajemství jejich těl, rozuměla bylinám a tajemným částem živé knihovny. 

Křesťanství bylo velmi patriarchální a obávalo se Bohyně a ženy. Bálo se, že ženská síla sebere autoritu kostelům a mužům.Potrat nemá nic společného s tím jestli chcete potratit nebo ne. Toto je zamýšleno aby udržovalo lidi oddělené a zmatené nad ženskou energií. Je to plán mířící proti Bohyni aby se ženy cítily oslabeny a myslely si, že nemají žádnou volbu, neboť když ji mají dostupnou, mohou si vybrat potratit. Plány k matení žen, co se týče jejich těl, jsou rozvinuty na vysokém stupni. To je fajn. Nevadí to, protože každý z vás si vybírá své lekce a potřebuje se učit. Můžete otevřít svá srdce a poslat lidem léčivou energii, zvouce je do stavu rozšiřujícího se vědomí, i když, sami je změnit nemůžete.

Energie Bohyně se rychle pohybuje, připravena pracovat s těmi z vás, kteří jsou ochotni poznat její volání. Její pokyny jsou, abyste ctili svá těla a Zemi a svou sexualitu, protože skrze tento proces jste všichni stvořeni. Víme, že některé z těchto myšlenek vám nejsou pohodlné, a proto vám je předkládáme. Milujte úplnost vašich těla jejich potřeby a dopřejte je svým tělům. Pracujte spolu, hrajte si spolu.Ženy probuďte se a studujte manuální vlastníky svých těl a přicházejte na to, že vlastníte něco hodnotného. Muži, vy vlastníte rovněž něco cenného a toto něco,nazývané tělem, má své cykly, rytmy a vzory. Může to dělat zázračné věci.Je velikým zkreslováním vaší identity, že sex je jenom na plození. Je to travestie,které jste byli učeni. Nikdy nikdo nemusí mít dítě, když si to on nebo ona nepřejí.Začněte myslet a cítit v termínech vlivů všech vašich tělesných funkcí, včetně početí.Můžete si říci: "Vím, že mé myšlenky a city ovlivňují funkce mého těla. Ovlivňuji to a když jsem připraven mít dítě, dám tomu energii. Jinak toho nejsem schopen." Je to velmi osvobozující představa.

Kdyby každá žena na této planetě věděla kolik má doopravdy síly, co si myslíte, že by patriarchové svedli? Po celé věky byla verze patriarchů strašena silou ženství. Pro toženy, aby udržely patriarchy při síle, zpochybnily sami sebe, takže muži mohli dostat převahu a říkat: "Ted máme šanci se rozběhnout do světa a podívat se co se s tím dá dělat." Ženská síla se stáhla do pozadí. Ženy souhlasily, že budou věřit v prokletí svých těl, a že krvácení je špatné. Ženy v sobě zpochybnily pravou životní sílu a to, že nad ní mají nějakou moc.Měsíc nepůsobí a nekontroluje pouze ženy. Muže také. Narodili jste se skrze cyklus ženy a vaše sexuální cykly jsou ovlivňovány tímto procesem. A také, protože měsíc kontroluje příliv a lidské tělo je z 90 procent z vody, měsíc rovněž ovlivňuje vlny ve vašich tělech. 

Muži mohou rovněž cítit a pracovat s kolísáním svých tělesných hormonů, když procházejí svými cykly, mohou se učit poznávat choulostivé mužské rytmy. Protože muži podléhají neúprosnému tlaku a kontrole, tyto jejich cykly nejsou tak zjevné jako ženské cykly, které jsou symbolicky vyznačené i jejich menstruací.Mužská vibrace je odvrácena od spontánnosti a ještě více od schopnosti se podrobit.Čemu se podrobovat? Podrobují se ideálům, milují je, avšak bez cítění které by bylo přiměřené těmto jejich vírám nebo ideálům.Navrhujeme aby více mužů žádalo autoritu a říkalo: "Neudělám to. Seknu s tím.Udělám místo toho tohle." Mužská vibrace běžně dostává impuls aby hledala stejnou emocionální svobodu jako ženská. Bez svých emocí nemůžete přijít na to kdo jste.Proto aby muži chápali hlubší tajemství, musí v sobě nalézt mír a pochopit, že jejich emoce jsou ženskou částí jich samotných.Krev je tajemnější mužské vibraci, protože všechna mužská krev zůstává v jejich útrobách. Není to něco co mohou každý měsíc vidět a cítit jako ženy. 

Válka je jednou ze zkroucenin přinesených patriarchy jako pokus ukázat mužům sílu krve. Avšak tato krev není to samé. Je přinášena nenávistí a ničením života, mučením a zabíjením, plná emocí dušeného strachu a nátlaku. Je jenom jediná vhodná cesta kdy mohou muži přijít do styku se silou krve - a je to na ženách aby jim dali dar své krve, aby s nimi sdílely svůj elixír. Je mnoho způsobů jak to lze dělat. Jedním z obvyklých způsobů je, že muži jedí ovoce a zeleninu pěstovanou pomocí menstruační krve. Jejich tělo bude vstřebávat vědění v ní obsažené.Muži začínají potřebovat ženskou krev a ženy si začínají vzpomínat na svou vnitřní Bohyni, berouce na sebe její princip. Tento princip vás bude učit jak máte vytvářet na planetě rovnováhu. Je v našem zájmu aby každý a každá žena rozuměla tajemství svého těla a sdílela tato tajemství s vhodnou mužskou vibrací, bez jakýchkoliv obav.

Někdy mají muži z ženské krve obavy. Často se muži stydí mít sexuální styk se žena mi v jejich menstruačních dnech. U žen může existovat úzkost, aby mužům jejich menstruace nebyla nepříjemná. Jestliže vám nevadí mít sex během menstruace, ať jste žena nebo muž, gratulujeme vám, protože jste překročili hluboký předsudek. Sdělujete si vzájemně hlubokou hladinu buněčného spojování.Sex během menstruace je vazba přátelství, je velmi posilujícím způsobem sdílení krve. Je to velmi starý rituál a neradíme vám žádné nahodilé sexuální hrdinské činy, při sdílení menstruační krve. Je to ochranný a posilující akt. Proč si myslíte, že to bylo tak velikým tabu? Proč jste byli od tajemství krve odstrkováni po celé věky? Možná protože by to otevřelo dveře pro vědění, které bohové nechtěli abyste dosáhli. Krev obsahuje záznamy osobních, planetárních a nebeských zkušeností. Když je krev prožívána při sexuálním spojení, jste zaplavováni vlnami poznání, které jsou většinou za vašimi současnými schopnostmi chápání a vstřebání. 

Může to trvat léta nežli prostřednictvím krve důkladně dekódujete znalosti uvnitř svého těla a rozvinete je.Mužským protějškem menstruační krve je samozřejmě sperma. Sperma jako počítačové čipy nosí kód inteligence pro vývoj vědomí. V současnosti je to oceňováno do toho stupně, do kterého může mužská vibrace poznat a milovat Bohyni. Je to sperma, které rozhoduje jestli dítě bude žena nebo muž. Vajíčko zůstává stejné, sperma vytváří rozhodnutí. Sperma je příběh Matky, zakódovaný v mužské vibraci a zahrnuje projev toho, jak mužská vibrace tento příběh chápe.Dokážete přijmout, že sperma má telepatické spojení se svým vlastníkem? Když se muž miluje se ženou při její menstruaci, jeho sperma může fungovat jako badatel a telegrafovat mu zpátky sílu a vědění ženy. Během ženské menstruace může muž dosáhnout její veškeré identity. 

Ženy, jestliže se jdete milovat s mužem během menstruace, musíte být připraveny sdílet se svým parterem nejhlubší tajemství své bytosti. Musíte být připraveny na to, že svého partnera pozvednete a budete s ním sdílet svou sílu. Toto je nejstarší tajemství. Ve starých sumerských příbězích bohové Enlil a Enki spolu debatovali nad hrozbami a podmínkami svých poddaných, lidí.Vládce Enki lidi získal a skrze ženství dal této rase sexuální poznání. Vládce Enlillidem sexuální poznání striktně zakázal neboť měl strach, že pak budou rovnoceni bohům. V těchto představách je možná kořen pro moderní vysvětlování příběhu stvoření - Adam a Eva, had a Rajská Zahrada. Sexuální poznání byl dar Enkiho,zatímco Enlil chtěl lidmi manipulovat a oddělit je, udržovat je mimo poznání funkcí bohů.V ženách je krev vibrací červené barvy. V mužích je sperma vibrací barvy bílé.Krev a sperma smíchané dohromady jsou jiným elixírem. Bylo největším kacířstvím,když si muž jenom pomyslel, že by se dotkl ženy při její menstruaci, natož aby s ní měl sexuální styk, natož aby míchal své semeno s její krví, natož aby to požíval.

Avšak, daleko v minulosti když byla energie Bohyně chápána a ženy byly ctěny, byla tato mixáž brána pro muže jako elixír nesmrtelnosti. Muži chápali, že když pijí menstruační krev, nebo ji mixují se svým spermatem, omladí se a oživí. Byl to jeden klíč k nesmrtelnosti.Tito bohové (volně je nazýváme bohy, ale možná by bylo vhodnější jim říkat rádoby bohové nebo samozvaní bohové) se tolik zamilovali do energie Bohyně, že chtěli požívat sílu z kombinace semene a ženské krve. Chápejte, že semenem oplodněné vajíčko stále používá krev. Používá jí mnoha různými způsoby. Všichni to máte vtisknuté dovnitř sebe. Vyzvedáváme to na povrch, protože chceme abyste si adresovali tuto otázku. Chceme abyste si vzpomněli na sílu přirozenosti vašich těla posunuli svá těla za věci, za které se stydíte. Uvědomte si, že mnoho verzí autority vás kompletně oddělilo od pochopení vašich největších darů - životních sil bílého spermata a červené krve.V mýtech o Zahradě Edenu bylo ženské vibraci dáno jméno Eva. 

Nebyla to první žena, samozřejmě. Je to Bohyně, kdo vytváří život. Později byl příběh změněn aby bylo vidět, že mužská vibrace má schopnost tvořit život. V této verzi stvoření žena pochází z žebra muže. Není tomu tak. Je to vždycky Bohyně, kdo zná recept na tvoření života, protože je to Bohyně, kdo přináší krev.Bible popisuje příběh Stromu Života a Stromu Poznání. Strom Poznání vám umožní být informováni. Sexuální praxe se rovná Stromu Poznání, stromu ze kterého bylo lidem zakázáno jíst. Zrovna tak jim byla zapovězena účast na Stromu Života.Co je Strom Života? Mnozí si myslí, že Strom Života je něco co roste a vydává plody. Je pověst, že požíváním ovoce ze stromu života můžete dosáhnout nesmrtelnosti. Ve starých dobách bylo chápáno, že toto ovoce bylo krví Bohyně. To bylo ovoce Stromu Života. Přemýšlejte o svém těle a svém nervovém systému jako o stromu. Příběhy nemluví o ovoci rostoucí na stromech, nýbrž o ovoci těla -výměšcích a substancích, které jsou vskutku dary bohů. 

Po celé věky vás bohové od tohoto poznání odstrkovali.Sexuální styk se ženou, když je v období krvácení má jedny z nejvyšších vibrací,protože při tom procházíte branami do jiných říší, nebo oblastí. Sdílení krve je vyzdvihování do vyššího vědomí. V jednom období byly tyto věci velmi známé a respektovány,protože lidé věděli o co se jedná. Vzpomeňte si, v jedné době byla největším nepřítelem křesťanů porodní bába, protože byla v těsném spojení se ženami,s jejich těly a asistovala při jejich porodech. Když byly porodní báby postaveny mimo zákon a zrušeny, ženy měly chodit k mužským doktorům, kteří jim nesměli po celá staletí ulevit v jejich porodních bolestech. Víte proč? 

Protože staré náboženské zákony říkaly, že ženy musí být trestány za usilování o sexuální svobodu. Tento zákon byl současně převzat do oblasti medicíny. Je to jenom posledních sto let, nebo tak nějak,že těhotné ženy dostávají nějaký druh pomoci během porodu a tato pomoc je patriarchální, v mnoha případech není založena na jejich vlastních přirozených znalostech.Tradičně zde byl strach z neporozumění ženské síle. Strach z toho, že ženství potřebuje být rozřešeno. Toto je období partnerských vztahů, je to období všeobecných vztahů. Přejeme si mluvit o menopause. Mnoho žen je smutných, že když sotva začaly rozumět síle své menstruace, už jim končí krvácení. Ačkoliv, menopausa je také pro ženy obdobím velké síly. 

Ve starých dobách byla koruna uctívána pro její moudrost a kouzlo a tento respekt se vrací. Menopausa zahrnuje hluboké vlévání energie,označující čas kdy je žena schopna udržet svou vlastní moudrost - spojení s předky.Když žena prochází menopausou, prožívá pauzu. Jestliže je schopna se v této pauze udržet, něco se v jejím nitru transformuje a ona přichází na místo moudrosti.V nejdávnější historii se věřilo, že když se ženě zastavila menstruace bylo to z poděšení, protože ze strachu ztratila sílu a tím i krev.Většina žen kolem čtyřicítky a některé ve třiceti, začnou rozhodovat o své smrti tím,že dodávají energii svému procesu stárnutí. Ženy jsou odstrkovány od jejich přirozených cyklů a díky svým myšlenkám, nenávistem a proklínání svých vlastních těl vyvádějí svá těla z rovnováhy. Menopausa je naprosto nepochopena, stejně jako je nepochopeno krvácení žen, všichni mají tendenci toto nepochopení dále přijímat.

V menopause je velký dar a neexistuje nic co by tímto obdobím mohlo být v životě ztraceno. Je to období ohromného dosažení a vzkvétání, naprostý opak toho co vám bylo říkáno.Často muži kteří mají vasektomii mají strach o svou sexuální sílu a věří, že nemají nad svým tělem kontrolu. Symbolické projevení vasektomie je způsobeno jejich smyslem pro oslabování se - věří, že jejich sperma a penis nedělají to co oni chtějí.Strach ze spermatu vytváří strach z těla. Ti kteří mají vasektomii také urychlují své těžkosti s prostatou, neboť se odřezávají od toku sperma, vytvářejíce obtíže v těle.

Nedoporučujeme vasektomii. Doporučujeme abyste se učili jak používat svá těla, spíše nežli abyste zavrhovali své tělesné funkce. Buďte otevřeni své zvědavosti až začnete znova uvažovat o svých sexuálních vírách.Bohyně má schopnost vložit svá tajemství do krve, neboť je to krev, kdo tvoří. Proto ženy krvácejí, a proto byly ženy odstrkovány od úcty ke svému krvácení. Toto jsou všechno stěžejní věci.Chceme abyste vy jako lidé rozvinuli intimní vztahy s Matkou Zemí. Jak to budete dělat? Prvotní práce Bohyně zahrnuje vzájemné vztahy. Tím rostete. Nerostete vždy tím, že jste sami. Můžete si myslet: "Ach, mám více klidu a spokojenosti když jsem sám. Mám více času na studia. Mám více času na povídání se svým já a mohu dělat cosi vyberu." Ano, ale zároveň se také olupujete o čas který můžete věnovat svému růstu ve vzájemných vztazích. 

Pro všechny je důležité aby rozvíjeli svoje vzájemné vztahy.Potřebujete být s lidmi - v lásce a sexuálním vztahu, v obchodování a ve společnosti,s rodinou a nejenom s vaší pokrevní rodinou ale i s Rodinou Světla. Všichni uvnitř svých těl nosíte kódy a všichni potřebujete jeden druhého.Energie Bohyně není nezbytně něco co do sebe vtahujete jako třeba pilíř světla.Když si představujete jak světlo vchází do vašeho těla a čaker, doslova tyto oblasti otevíráte. Dostáváte se do stavu, že vidíte sami sebe jako pevné, tupé bytosti, versus bytosti naplněné prostorem a světlem. Bohyně je silou za tím vším. Nemůžete vtahovat Bohyni do svých prstů, do svých očí a do Země - Bohyně prostě je. Buďte si vědomi její životní síly, jíž dokonale vyživuje všechny systémy, protože Bohyně je ten kdo přináší i odnáší život.Hledáme rovnováhu. Jestliže se díváte kolem sebe, jste mužství a ženství a všechny příběhy vaší identity, včetně stvoření, mají za základ spojení obou sil dohromady.Když v sobě hledáte rovnováhu mezi mužstvím a ženstvím, v ideálním případě k sobě budete přitahovat partnera, který je stejným způsobem vyvážený jako vy. 

Vnitřní rovnováha znamená, že jste sami sobě zdrojem, a že váš další krok je abyste svou sílu vnášeli mezi ostatní, aby se stala ještě větším zdrojem. Neznamená to, že byste nezbytně potřebovali manžela. Avšak, vaším přirozeným procesem je něco dávat dohromady - skládat své klíče dohromady jako mužské a ženské aspekty. Tyto aspekty souvisí s fyziologickými aspekty, které vás vedou do duchovních a emocionálních říší. Androgynové reprezentovali božský aspekt spojeného mužství a ženství. Každý z vás má v sobě uloženou životní sílu nazývanou kundalini, nebo hadí síla, která je vyjádřením energie tvoření. Velká většina lidí na planetě však nechápe, že v sobě mají tuto sílu.Nejideálnější by bylo, kdyby bylo mužství a ženství vyvážené. Jako muži i ženy máte tuto sílu kundalini v sobě. 

Je vaším vlastním přirozeným cyklem, vaším velkým vrcholem aktivity. Všichni musíte pro tuto životní sílu ve svých tělech vytvořit příbytek, abyste se mohli potkat s energií Bohyně a tvořit život, transformaci a realizaci. Tato energie se podobá hadu stočenému v základu vaší páteře - když stoupá sloupcem vaší páteře, její energie prolíná vaším tělem.Nemůžeme se hýbat protože vy se nemůžete hýbat. Vy se nemůžete hýbat protože vám bráníme ve vývoji vaší genetické přeměny. Udělali jsme to abyste nemohli mít stejné schopnosti jako máme my a nemohli si nás násilím přisvojit a používat nás.Nyní, o půl milionu let později, jsme v silném presu. Víme, že jsme udělali velkou chybu, pokud existují vůbec chyby.Krátce, odhalíte svou schopnost tvořit a schopnost být bohy. Po čtyřicet let si vaši vědci mysleli, že jsou božští, když vytvořili v podzemních laboratořích život, když objevili drama Atlanťanů. 

V ideálním případě bude vliv Bohyně obnovovat morální hodnotu a hodnotu života, protože Bohyně miluje své děti, včetně plazích, hmyzích,kočičích lidí a všech forem života. Pak se na vás budeme dívat a uvidíme jestli, tvoříce život, jej také omezujete. Budete se bát, že život který stvoříte bude větší nežli vy?Budete chtít zakazovat životu který stvoříte aby se spojoval se Stromem Poznání a Stromem Života? Nebo budete životy které stvoříte povzbuzovat, neboť jsou to vaše děti - budoucí rasa modrých dětí - aby rostly, hledaly a měnily, poskytujíce jim všechno co znáte? Jestliže tak budete činit, budou vás na oplátku všechno učit.Když jsme vás vytvořili neuvědomili jsme si, že byste nás mohli cokoliv naučit.Byli jste otroci, byli jste kutači zlata. 

Někteří bohové jsou stále polapeni v iluzi. I když,někteří z nás se vyvíjejí a je to díky těm z vás kteří jste byli zasazeni sem na Zemi,abyste nám pomohli s tímto momentálním úkolem.Nyní musíte vyslat své vzpomínky do nejhlubších hlubin Země k těm kteří nechtějí rozumět, k těm kteří zde byli díky své genetické přeměně zdánlivě polapeni navěky.Všichni musí pochopit a předat drama tohoto příběhu. Galvanizování Bohyně bude zakotveno ve smyslu ohromného léčení.Bohyně to ve svém soucítění umožňuje. Svým milováním Bohyně všichni přinesete nové pochopení a oceňování života a novou a hlubší lásku pro celé stvoření. Milování Bohyně vám bude otevírat živou knihovnu a učit vás tajemstvím uloženým hluboko v útrobách Matky Země, neboť kdo je Matka Země, když ne Bohyně samotná?


ENERGETICKÉ CVIČENÍ

Uvolněte se, prohlubte dech, vědomě sledujte jak dech vchází dovnitř i ven vašeho těla. Při nádechu si představujte jak jsou vaše plíce plněny kyslíkem který se točí a víří jako zářivé molekuly světla. Vaše plíce vstřebávají tyto světelné částice, posílají vlny světla do vašeho krevního řečiště a energetizují celé vaše tělo. Přeneste pozornost ke kořeni vaší páteře. Představujte si celou tuto oblast a celou svoji kostru naplněnou světlem. Ciťte sami sebe jako mikroskopickou částici, která to všechno zevnitř vašeho těla sleduje.Nyní si představte, že v základě vaší páteře otevíráte temnou a tajemnou jeskyni. Odvážně vejděte a prociťujte jak kráčíte stále hlouběji a hlouběji do této jeskyně a jak postupujete dopředu, chápete, že je to domov velkého hada. Prociťujte jak jdete krok za krokem stále dál. Je naprostá tma a cítíte jak se vám ježí chlupy na těle, jsouce přitahováni do jeskyně své síly.Vizualizujte ohromného hada vydávajícího neustálý sykot, jeho oči planou ve tmě jako žhavé zelené uhlíky. Čelisti hada jsou otevřeny dokořán. Jako zářící postava vcházíte do úst tohoto plaza. Ústa tohoto hada jsou jinou jeskyní vás samotných a vy,kráčíce stále hlouběji dovnitř pociťujete jaké to je, kráčet do samého jádra vaší tvořivé energie.Nyní vcházíte do břicha tohoto hada. Tento had je Matka Bohyně. Pokračujte dále do její reprodukční oblasti a staňte se svým vlastním vejcem, které vypadá jako balónek světla. Svou pozorností a vůlí si važte tohoto hada který má své doupě ve vaší první čakře, vně temné jeskyně. Prociťujte jak se svíjí a uvolňuje svou sílu. Prociťujte třpyt a klouzavý pohyb obratlů, efekt při rozvíjení hada, po kterém vystřeluje nahoru ze základu vaší páteře.Nyní prociťujte jak stoupáte vzhůru. Prociťujte tento vzestup energie, prociťujte svou kundalini jak stoupá a pohybuje se vzhůru vaším tělem a vychází ven z temene vaší hlavy. Ciťte tuto energii vznášející se nad vámi a spojující vás se sítí existence.Následujte volání této energie a představujte si jak zaplavuje vaši páteř - tento had je vaše síla, vaše nadšení pro život jenž je verzí vaší vitální existence - síla skrze níž můžete cítit spojení a skrze níž můžete tvořit. Stoupejte svým dědictvím a buďte povzneseni.