CIMI 66 - 78

Přehled Vlny 18/7 - 30/7

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

Tato Trecena začíná CIMI 1 - VZDÁNÍ SE, ODPUŠTĚNÍ, DISCIPLÍNA, STATEČNOST, SEBEAKTUALIZACE. UMOŽŇUJE UKOTVIT SE V OKAMŽIKU PŘÍTOMNOSTI.

Každá Transformace nabízí nový začátek, další krok nahoru k pravdivému osudu naší duše.

CIMI znamená v jazyce Quiché SMRT a věčné TEĎ. Ztělesňuje věčný tok, cyklus Života, Smrti a Znovuzrození, tzn. Transformaci. V Západní společnosti je smrt spojená s tragickým ukončením života. To je něco, z čeho má většina lidí strach. Celý koncept smrti se stal velmi negativním pojetím. Učenec Martin Prechtel vysvětluje, že SOUČASNOST je Axis Mundi - Osa Světa. MINULOST představuje všechno, co bylo. BUDOUCNOST ztělesňuje všechno, co je před námi. Jsou ukotveny ve středu Stromu Světa věčného TEĎ. Takže všechno, co děláme v našem životě, všechny naše myšlenky, které myslíme, slova, která říkáme, činy, které děláme, tvoří naši MINULOST a generují odkaz, který zanecháváme lidstvu a historii celé civilizace. To je tedy důvod, proč je CIMI a naše rezonance s touto energií tak důležitá, a to nejen individuálně, ale i kolektivně. Pro Maye nese toto denní Znamení mnohem silnější a pozitivnější energii. Pro ně je povaha ČASU cyklická, spíš než lineární, organická, spíš než strukturovaná, multidimenzionální, spíš než jednosměrná.

V lidském těle je CIMI spojena s korunní čakrou - posvátným centrem. Tento den nám tedy uděluje rodovou moudrost, která nás vede celou Transformací. Je to energie Transformace na všech úrovních - fyzické, buněčné, tvůrčí, duchovní a pohání nás k uvědomění všech možností v každém okamžiku Stvoření. Takže jste připraveni udělat vědomou volbu? Přesunout se na úroveň, kde posloucháte plně svou intuici a moudrost nebo zůstat u starých vzorců ega a racionálního myšlení?

Pokud zvolíte cestu Transformace, staré vzorce budou uvolněny a budete naplněni Světlem nových energií, nových vzorců, nových vibrací.

Čísla 6, 7, 8 představují hřeben třináctidenní Vlny. Hřeben může být interpretován jako silné energie, i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku.

Kanál Světelných energií má hřeben v 6 CHUEN, OPICE - kreativní umělec, Strážce starobylého poznání, 7 EB, CESTA - vitální energie, která nás posouvá vpřed životem a 8 BEN, RÁKOS - následování a využívání vnitřní síly pro plnění našeho skutečného osudu.

CIMI je mocná energie pro hledání starobylé moudrosti, aby mohlo dojít k aktivaci vrozených psychických schopností. Nechte vaše srdce a intuici být vedoucí silou v transformaci evoluce života. Tento zvláštní den můžete kontaktovat své předky pro pomoc vyléčení potenciálně smrtelných onemocnění, prevenci nehod, požádat o ochranu na cestách a pomoc najít přístup k duchovnímu poznání. Komunikace s Vyššími bytostmi je v tento den možná, stejně jako přístup do dimenzionální Brány.

REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ CIMI

Vlna CIMI testuje úroveň vibrací v poli vašeho života. Udržuje kontrolu harmonie mezi tím, jak myslíte a co říkáte. Podívejte se na své pocity při "náhodných" setkáních s lidmi ze strany čistoty úmyslů a upřímnosti záměrů - ne cizích, ale vašich vlastních.

Třetím Portálem v této Vlně je CABAN 12 (v tento den bude specificky zvýšena vibrace planety). CABAN 12 s sebou přináší mnoho informací souvisejících s Programem Uzdravení, s kterým chtě nechtě jste bezprostředně spojeni od té doby, co chodíte po Zemi. V tento den máte bezprostřední vhled do Akáši. Může se mnohem více prosvětlit váš individuální vztah s CELKEM. Otevřený Portál zlepšuje schopnost rozpoznání mnoha vztahů. Z tohoto důvodu Vlna CIMI hraje výjimečnou roli v TZOLKINU. Z jedné strany síla pomáhající vyrovnat zátěže. Z druhé strany umožní prostřednictvím Portálu vhled do vašeho středu a odhalí vaši roli na Zemi. Dvanáctý Den je třeba se zamyslet, zda byl ve vašem bezprostředním okolí zahájen proces oddělení od minulosti nebo se vyjasnila nějaká komplikovaná věc nebo jestli se manifestovalo něco nového a jestli už víte, čeho se musíte pustit, abyste uskutečnili na Zemi váš Světelný Kód.

Využijte toto třináctidenní k jemnému doladění své cesty.

Buďte vděční.

Pusťte se.

Následujte své srdce a intuici dělat správná rozhodnutí ve správný čas!

CIMI 1

MANIK 2

LAMAT 3

MULUC 4 galaktický portál

OC 5

CHUEN 6

EB 7 galaktický portál

BEN 8

IX 9

MEN 10

CIB 11

CABAN 12 galaktický portál

ETZNAB 13

18.7.2020 1 CIMI kin 66

Cimi - Spojka. Transformace, vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok.

Oslavujte cyklus života, smrti, znovuzrození, počátků, zavírání a znovu otevírání, nového, starého, předělaného, minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Co umírá, bude znovuzrozeno. Co je toxické, musí být vyčištěno. Co je příčinou bolesti, bude vyřešeno. Co je uvězněno, bude osvobozeno. To jsou nekonečné cykly všeho. Jak nahoře, tak dole. Jak uvnitř, tak venku. Z nekonečného obrovského Vesmíru vám kvantové částečky mohou, ale nemusí šeptat do ucha každý moment.

Vlna SPOJKY pomáhá vyrovnat průběh života, odsunout z cesty to, co se stalo reliktem minulosti a co stále ruší váš klid.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Duchovní konzervatizmus je největší překážka na cestě přeměn. Velmi často jsem přitlačen/a ke zdi, abych se zbavil/a něčeho starého a udělal/a krok vpřed. Ode dneška se učím dobrovolně odsunout z cesty to, co přežilo a bez bolesti pustit minulost. Vím, že mě čeká těžká práce. Nejdříve odstraním z domu všechny zbytečné věci připomínající nepříjemné vzpomínky.

CIMI, TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

Pokud máte problémy rozloučit se s něčím starým, je jedno, s čím, dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může uvolnit z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli, ale nemůžete odtrhnout.

V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme Osvícení a získáváme Vědomí moudrosti našich předků.

Narození, smrt a znovuzrození jsou základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro Cimi přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.

***

Jsem Cimi, vítejte v tento čas sdílení. Jsme vděční, že máte zájem o spolupráci. Věřte, že uvnitř vás spočívá veškeré pochopení VŠEHO. Jsme tu, abychom vás podporovali a povzbuzovali. Dnes bychom chtěli mluvit o smrti. Není jen fyzická smrt, ale máme na mysli smrt chování a postojů, které vám už nepomáhají. Jak zabít staré chování? Jak zničit starý postoj? Mečem Vědomí.

Za prvé musíte vědět, co děláte a co říkáte na vědomé úrovni. Hodně z toho, co lidé dělají a říkají je jen opakování vzorců, které provádí automaticky. Když potkáte známého, obvykle řeknete: "Ahoj, jak se máš? Děkuji, dobře". Pak jdete svou cestou. Nic nebylo řečeno. Povrchní. Většina rozhovorů je stejná.

Jak často vedete hlubší rozhovory s lidmi, s kterými jste se v poslední době potkali? Je pravděpodobné, že rodinné oslavy mají stejné interakce. Můžete mít jednoho nebo dva přátele, se kterými se bavíte hlouběji. Přesto i v těchto situacích se většina z vás drží zpátky, nesdílíte to, co nosíte hluboko ve svém srdci, protože máte strach ze zesměšňování a odmítnutí.

Dokážete si představit, jaký by byl svět, kdyby se každý člověk spojil s druhým srdcem? Kolikrát jste viděli, že je druhý člověk v nouzi, vyhnuli jste se očima a šli dál? Kolikrát jste se cítili ztraceni s potřebou s někým si promluvit, ale neměli jste se na koho obrátit? Až příště potkáte neznámého člověka a uvidíte, že je v nouzi, místo toho, abyste odvrátili pohled, zastavte se: "Dobrý den, vnímám, že se potýkáte s problémem, mohu vás vyslechnout?" To by byla společnost soucitná a starostlivá. Proč jsou mnozí z vás osamělí s pocitem, že nemáte nikoho, komu byste se svěřili? Možná jste vybudovali zdi ochrany založené na nedůvěře, obklopeni mořem bolesti. Jak z toho ven? Otevřete dveře a nechte druhé vstoupit.

To bude pro někoho snazší než pro druhé. Skolení draka strachu vyžaduje odvahu. Prvním krokem je odstranění nálepky oběti. Tyto "jsem-špatný" příběhy musí skončit. Hned. Nedívejte se sami na sebe jako na někoho, po kom mohou ostatní šlapat. Budování sebevědomí je klíčem. Jak to udělat? Rozvíjet pozitivní myšlení.

Kdykoliv se přistihnete, že říkáte o sobě nebo o druhých hanlivé věci, zastavte se a změňte myšlení. Věřte, že jste jedinečná bytost plně schopná Lásky, úcty a sebedůvěry. Nízké sebevědomí je zvyk, stejně jako hrát roli oběti.

Chápeme, pokud vám někdo ublížil na mentální, fyzické nebo emocionální úrovni. To je povaha světa, ve kterém žijete. Nemusí to tak být. Je v silách každého z vás naučit se zodpovědnému chování a respektovat všechny obyvatele Země. Jak zabít bolest z minulosti a současnosti? Odpuštění je klíčem. Nahlédněte na tyto bolesti objektivně. Když uvolníte emoce s nimi spojené, dveře od hradu se otevřou.

Věřte, že když se budete snažit napravit situaci z minulosti, můžete kdykoliv požádat o pomoc své Průvodce. Můžete požádat, abyste se mohli vrátit jako pozorovatel. S praxí vše zvládnete daleko lépe. Pak pro vás bude jednodušší čelit obavám a strachům v současnosti. Jděte do svého nitra a ztište smysly. Odejděte na tiché místo. Soustřeďte se na dech, relaxujte. Pozvěte své Průvodce. Požádejte je, abyste mohli sledovat scénu bez bolesti, která byla součástí původní události.

Záměr je projít proces přezkoumání a odstranit vrstvy myšlenek a emocí, které vás blokují v prožívání radosti. Máte-li hluboké rány a traumata, začněte s menšími událostmi, dokud nebudete schopni zvládnout schopnost vracet se jako divák. Vyzbrojte se mečem Vědomí a postavte se drakovi strachu. Dávejte pozor na emoce. Dávejte pozor na danou situaci. Jak se cítíte? Co říkáte? Co slyšíte? Buďte co nejobjektivnější. Buďte upřímní. Možná to byl čas, kdy jste byli bezmocní, odevzdáni na milost a nemilost pachatele. Přesto nemusíte chodit dál životem jako oběť. Tato nálepka vás bude doprovázet po celý zbytek života, dokud nebudete schopni zabít tento starý postoj.

Podívejte se objektivně, jak situace vznikla. Stále bijete sami sebe za špatnou volbu? Odpusťte si, prostě jste v tu chvíli dělali to nejlepší, co jste právě mohli. Můžete dál žít svůj život s tím, že jste vědomě způsobili druhému bolest. Je to součástí vaší svobodné vůle, ale nebude vám to přinášet radost.

Jste připraveni zabít draka a začít měnit své chování? Může se to stát v jednom okamžiku. Existuje mnoho příběhů lidí, kteří obrátili život kolem sebe. Jsou to lidé jako vy, jen si zvolili zodpovědnost za svá slova, činy a myšlenky. Zabili draka a nyní stoupají s orlem. Je to něco, co si také přejete? Pouze vy můžete sundat okovy otroctví.

Možná, když se vrátíte k minulé události, uvědomíte si, že jste nemohli udělat nic jiného, abyste ochránili sami sebe. Jsou chvíle, kdy se člověk vyskytne ve špatnou chvíli na špatném místě. Už víte, že můžete příště zavolat své duchovní Průvodce, kteří vám pomáhají a chrání vás. Existuje mnoho nevysvětlitelných příběhů událostí, kdy se objeví, aby lidem pomohli. Pomoc je na vaší straně vždy. Pokud se ocitnete v bezmocné situaci, zklidněte se, pak uslyšíte vedení svých duchovních Pomocníků. Věřte, že všechny věci jsou možné. To je jeden ze způsobů, jak zabít draka obětování. Nikdy nejste sami.

Můžete je požádat, aby vám pomohli překonat strachy z minulosti. Jsou vždy u vás a rádi vám pomohou. Nebudou se snažit vám ale zabránit v prožívání všech nepříjemných událostí v životě, protože existuje mnoho složitostí v nastavení života. To by ovlivnilo mnoho příležitostí pro růst, protože hodnota diamantu vychází z extrémního tlaku. Ale pomohou vám s různými rozpaky, například, abyste v určitý den nechodili do banky, protože tam bude bankovní loupež.

Rozvíjejte vztahy s vašimi Průvodci. Naučte se rozpoznat, kdy se snaží s vámi komunikovat. Mnozí máte bloky a nevěříte, že můžete rozvíjet vztahy s vašimi Průvodci. Všechna vaše starověká i moderní náboženství hovoří o Andělských bytostech. Velká část vašeho umění od pravěku až do současnosti zobrazuje různé bytosti, a to pozemské i mimozemské. Naučte se s těmito bytostmi vědomě tvořit.

Všichni máte své Vyšší Já, to je ta část, která zůstává ve vyšších dimenzích. To, co znáte jako VY, je jen zlomek celku. Neviditelný pramen vás stále spojuje s vaším Vyšším Já pro získání rady a komfortu. Existuje mnoho knih, jak se spojit se svým Vyšším Já, hledejte ty, které vás intuitivně přitahují. Nebudeme se dnes zabývat procesem Stvoření. Prostě víte, že existují bytosti Světla a Lásky, které jsou mimo vaše smysly zraku a zvuku, a které jsou zde, aby vám sloužily. Mají k vám obrovskou úctu, protože vědí o obtížích a extrémní trpělivosti, kterou zvládáte jako člověk. Mnozí z nás odmítli nabídku zažít tuto hutnou a těžkou dimenzi. Nabízíme pomoc vám, kteří jste se rozhodli zažít tělesnost.

Je naším obrovským potěšením být vám nablízku a pomoci vám najít cestu ven z bludiště k vědomému životu. Jakmile se vrátíte ke scénáři, který chcete vyléčit, volejte své Vyšší Já, které vám pomůže pochopit smysl toho, co se stalo v minulosti. Mnohokrát budete velmi překvapeni, co zjistíte. Možná to byla tragická událost, díky které nyní pomáháte druhým s podobnou situací. Možná vám tragédie pomohla s růstem, kterého byste možná nikdy před tím nedosáhli.

Odpuštění sobě i druhým za všechny i ty nejtěžší věci je důležité, abyste mohli pokračovat dál v životě. Nesuďte druhé, pokud jste neušli míle v jejich botách. Pokud jste zodpovědní za způsobení bolesti druhým, možná jste utrpěli podobné rány zneužívání v dětství. Doporučujeme vám přijmout výše uvedené rady, vrátit se do své minulosti a uzdravit rány. Pak budete lépe připraveni odpustit hříchy druhým.

Nyní bychom chtěli povzbudit ty, kteří byli vydáni na milost a nemilost ostatních, kteří vás k něčemu přinutili. Fyzicky nebyla žádná možnost, jak jste se mohli chránit. Ačkoliv vás to může kvalifikovat na oběť, víte, že máte sílu uvnitř sebe pohybovat se nad rámec této víry a snažit se žít naplňující a obohacující život. Existuje celá řada způsobů, jak zabít draka oběti.

Nejprve se musíte chtít vzdát této role. Mnozí z vás se tak ztotožnili s touto rolí, že se stala vaší součástí. Můžete vyprávět svůj příběh znovu a znovu ad nauseam. Asi to zní drsně, ale je to pravda. Pokud opravdu chcete uniknout z tohoto stavu, musíte přestat dokola vyprávět svůj příběh druhým. Přijměte scénář, odpusťte druhým a ukončete definici oběti. Někteří se drží stavu oběti tak, že drží špinavé tajemství uvnitř. Nedovolte sami sobě vracet se do těchto situací. Opět doporučujeme, přesuňte se z role oběti a uzamčení ve strachu a depresi.

Většina z vás je středem pozornosti, když sdílíte svůj příběh. Ostatní se mohou přidat také: "Ano, to jsem zažil taky!" Pokračujete v litování a přiléváte olej do ohně přidáváním dalších negativních myšlenek a pocitů. Žádné léčení takto probíhat nemůže. Ve skutečnosti jen posilujete roli oběti v celém Vesmíru.

Další věc, která se může přihodit je ta, že člověk může vynést zkušenosti z minulosti na povrch a snažit se získat od vás podporu pro svou roli oběti, ať už vědomě či nevědomě. Když narazíte na člověka, který vám žádá, abyste mu pomohli s překonáním role oběti, ale vy ho vyhodíte ven s tvrzením "Nerozuměl jsi mi!?", pak odejde a dál zůstává ve své komfortní zóně jako oběť.

Možná nejvíce škodí ti, kteří odmítají hovořit o svých traumatických zážitcích. Skrývají se ve svých skořápkách a nechtějí procítit potlačované emoce. Pohlíží na svět jako na špatný a mají ke všem nedůvěru. Jejich izolace jen prohlubuje ublížení od druhých. Není zde žádný smysl pro zodpovědnost a žádná kontrola. Bez ohledu, kam chodí, kde se pohybují, očekávají, že budou zraněni. Víte, co se stane? Podobné se přitahuje, to je zákon tohoto Vesmíru. Pokud jste přesvědčeni, že se stane něco špatného, pak se to stane, protože to je místo, kde se nachází vaše pozornost. Víra je síla, která vytváří vaši realitu. Můžete pracovat na svém prospěchu nebo zániku.

Ti, kteří chtějí pomáhat druhým překonávat jejich problémy, pomohou nejvíce, když si udělají své domácí úkoly. Je snadné vidět nedostatky u druhých, ale mnohem těžší je vidět je u sebe. Nechte ostatní růst jejich vlastním tempem. Můžete jim nabídnout radu nebo pomoc, ale není zdravé nutit své názory druhým. Každý je jako bubeník. Bubnuje svým vlastním tempem.

Praktikujte bezpodmínečnou Lásku. Vyjadřujte svou Lásku tím, že budete každého přijímat takového jaký je. Když se to každý z vás naučí, můžete dobýt svět a budete schopni přijímat všechna požehnání, která jsou vám nabízena. To lze provést v mžiku oka. V jednom okamžiku můžete proměnit svět na Ráj, který na Zemi kdysi býval. Je to prostě otázka volby a záměru.

Staň se vůle tvá.

Doufáme, že se vám tato slova dostanou do srdce a pomohou při vytváření lepších možností pro sebe. Přejeme vám den plný zázraků a radosti!

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Rovnováha, minulost, změna.....

Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení se od starých programů, autorit a zlozvyků. Přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces. I když SPOJKA často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo, CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.

V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok směrem k novému cíli, je další z vnitřních smrtí. Energie SPOJKY pracuje jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. Válčí se zápalnými ohnisky a odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života.

Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM, je jedno, s čím, dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.

1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI

Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.

Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu.

Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.

Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí. V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY

Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.

19.7.2020 MANIK  kin 67

Manik - Ruka/Jelen. Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.

Dnes vám Ka (2) navrhuje dvě možnosti, dvě volby, dvě cesty, které se rozbíhají. Před tím, než uděláte rozhodnutí, pamatujte, že jedna volba nemusí vylučovat druhou. Místo toho se mohou doplňovat nebo propojovat. Konečný výsledek závisí na vůli a záměru. Mocný Manik dnes bude provádět svá rozhodnutí prostřednictvím síly a autority, takže zvažte s opatrností svá rozhodnutí, dělejte správná rozhodnutí ze správných důvodů.

MANIK JE NÁSTROJEM DUCHA, ZAHÁNÍ ŠPATNÉ VLIVY A ZLÉ ENERGIE,

JE TO DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ...

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Díky nabytým znalostem vytvořím stabilní základnu pro zavedení pořádku v mém životě. Dnes se počítají konkrétní činy, nikoliv dobré záměry. Dnes udělám velký přehled a rozdělím zprávy podle toho, co vím, čemu rozumím a s čím se neshoduji. Tímto způsobem rozpoznám, kde se skrývá největší pole napětí a co mě budí ze snu. Nejprve uzdravím svoji nemocnou mysl a skončím s duchovními rozpory.

Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.

***

Jsem Manik s Tónem 2. Děkujeme vám, že jste se k nám dnes připojili, během vašeho nabitého programu. Jsme tu, abychom vám pomohli s vaším procesem Vzestupu. Jsme vždy zde ve své dobrovolné službě a jsme rádi, když nás požádáte, abychom mohli vstoupit. Rádi bychom vám připomněli, že všechno, co potřebujete je ve vás a přístupné pro vás. Naším úkolem je prostě popohánět vás tvořit svět, ve kterém si přejete žít.

Naše dnešní zvolené téma má co do činění s mudrami. Mudry jsou gesta rukou a prstů. Ohledně tohoto cvičení existuje mnoho kódů přesvědčení - nikdo se nemýlí. Účelem je v pravém slova smyslu způsob, jak se umět zaměřit na záměr. Jsou to praktické postupy, které se zaměřují na učení o elektrickém obvodu v těle. Až když spojujete určité prsty, pochopíte hodnotu tohoto konceptu.

Dnešním cílem je poskytnout vám jeden ze způsobů, jak můžete udržet zaměření na meditaci. Mnozí z vás mají problémy s udržením pozornosti po delší dobu. Hodně z toho je způsobeno stravovacími návyky. Povzbuzujeme vás, abyste se podívali blíže na vztah mezi poruchou pozornosti a stravou. O tomto problému existuje mnoho výzkumů, ale nebudeme dnes odbočovat k tomuto tématu.

Pokud již máte svojí meditační rutinu, doporučujeme vám přeskočit tuto lekci a věnovat tento čas meditaci a práci na konkrétních záležitostech, které tíží vaše srdce. Uvidíme se zítra a přejeme vám zábavnou a inspirativní cestu! Těm z vás, kteří hledají způsob, jak jít hlouběji do sebe, nabízíme metodu cvičení - mudry. Meditace vyžaduje praxi jako každá jiná dovednost a stojí za to pokračovat. Klíčem k úspěchu je vyčištění těla a mysli, aby bylo možné přijímat zprávy Ducha mnohem zřetelněji.

Některé mudry vyžadují akrobatické dovednosti z jógy. Pro dnešní účel doporučujeme jednoduché pohyby prstů. Dáme vám jeden příklad, ale můžete si vytvořit své vlastní způsoby. Chcete-li zpívat mantry s cílem dosáhnout vysokých vibrací Lásky, použijte všechny prostředky. Nicméně když půjdete do hlubší meditace, přijde čas a budete chtít mlčet.

Začněte tím, že zaujmete pohodlnou polohu, čím rovnější záda udržíte, tím lépe. Vymažte mysl a udržujte pozornost pomocí stisknutí palce pravé ruky s malíčkem pravé ruky, zároveň na levé ruce stiskněte palec a ukazováček. Můžete ruce položit na vrcholky kolen. Pomalu se třikrát nadechněte a pusťte starosti všedního dne. Přejete-li si, můžete zpívat Óm. Mějte oči zavřené, uvolněte obličejové a krční svaly. Pokud jste opravdu rozrušeni, může trvat několik dalších nádechů, než se zcela zklidníte. Udělejte si potřebný čas.

Další postup je stisknout pravý palec a prsteníček k sobě, stejně jako na levé ruce. Tentokrát se hluboce nadechněte a s výdechem uvolněte svaly ramen, zad a hrudníku. Udělejte ještě další dva nádechy, jak pracujete na otevření srdečního centra. Lze to provést pomocí pocitu vděčnosti za všechny věci a bezpodmínečnou Lásku. Prsty na obou rukou stiskněte lehce a zároveň. Při dýchání uvolňujte svaly dolní části břicha a zad. Pociťujte naprostou bezstarostnost a klid. Pokud potřebujete hlubší nádech a výdech, udělejte to.

Dále spojte palec a ukazováček na pravé i levé ruce zároveň. Tentokrát uvolněte nohy od stehen po konečky prstů. Nyní byste měli být zcela uvolněni v pohodlné poloze vsedě.

Najděte si pohodlnou pozici pro ruce, udělejte to tak, aby to pro vás bylo přirozené. Několikrát se pomalu a zhluboka nadechněte a vydechněte, zatímco se noříte do hluboké relaxace. Nyní je čas nastavit váš záměr. Máte nějakou naléhavou věc, kterou potřebujete řešit? Je tu nějaká otázka, kterou byste chtěli vyřešit? Možná, že si třeba přejete mluvit s jedním z vašich Strážců. Už jste měli někdy přímé vědomé spojení s Vyšším Já, nebo svými duchovními Průvodci? Pokud ne, toto je k tomu ideální příležitost.

Ať je to jakýkoliv zážitek, nejprve požádejte o ochrannou bublinu, která se rozpíná kolem celého vašeho těla. Účelem této bubliny je, aby nedošlo ke vstupu nižších energií do vašeho aurického těla. Pokud je takové spojení pro vás nové, navrhujeme spojit se s vaším Vyšším Já jako první. Vyšší Já je část vás, která zůstává ve vyšší frekvenční vibraci, zatímco další část se inkarnovala do těla. Existuje stříbrné vlákno, které vás neustále spojuje.

Vaše Vyšší Já je ten, kdo navrhuje vaše životní zkušenosti, než se inkarnujete. Po navázání čistého a jasného spojení s vaším Vyšším Já (to může trvat několik sezení) doporučujeme spojit se s vašimi duchovními Průvodci, počínaje těmi, kteří jsou s vámi nejvíce. Tito Průvodci vám byli přiřazeni pro službu pomáhat vám v tomto životě. Požádejte je, kdykoliv budete potřebovat jasnost, radu, ochranu nebo obrovské éterické objetí!

Můžete také zavolat zvláštní entity a Svaté, které během svého života respektujete. Rádi bychom vás varovali před používáním Ouija desky (dřevěná deska jako pohyblivý ukazatel zpráv), nebo jiných mechanizmů pracujících s nízkými energiemi. Existuje nebezpečí s přijetím zprávy, jakmile žádáte vedení od nižších vibračních subjektů. Bylo by to stejné jako jít žádat pohany o pomoc v pochopení podstaty Boha.

O vás, kteří nejste připraveni pochopit koncept duchovních Pomocníků, víme, že se zanedlouho s nimi budete spojovat také. Prosíme, nezavrhujte Mayské Zprávy z důvodů momentální nevíry. Doporučujeme vám pokročit v meditačních technikách a relaxačních procesech, protože budete mít velký prospěch z učení, jak znovu získat rovnováhu a zůstat koncentrovaní ve svém každodenním životě.

Pokračujte v meditaci tak dlouho, jak jen budete potřebovat. Pro dosažení nejlepších výsledků meditujte ve stejný čas. Vaši Andělé a Průvodci si vyčlení čas a každý den se k vám připojí. Doporučujeme sdílet učení, které obdržíte od svých Průvodců s ostatními, pokud je to vhodné. Je zde v současné době mnoho informací a je potřeba mnoho Poslů pro šíření slov. Možná, že jste jeden z těchto učitelů.

Do té doby žijte v pokoji a užívejte si každý okamžik každého dne. Zůstaňte v klidu, i když kolem zuří bouře. Zaměřte se na svůj úspěch tím, že začnete komunikovat se svým Vyšším Já a duchovními Průvodci. Budete vědět, že se vám podařilo tělo hluboce zklidnit, jakmile zjistíte, jak těžké je pohnout jakýmkoliv svalem z důvodu hlubokého uvolněného stavu. Budete vědět, že se vám podařilo hluboké propojení s vašimi Průvodci, když obdržíte postřehy, které jsou mimo vaši aktuální úroveň chápání. Dovolte si cítit jejich Lásku a přijmout jejich Učení. Oslavujeme vás i váš život na Zemi.

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Znalosti, léčení, aktivita....

Většina lidí pracujících s Mayským kalendářem odkazuje na Znamení MANIK s velkým respektem. Za tímto symbolem se skrývá velká energie, jejíž úkolem je LÉČENÍ. MANIK má nejvíce plné ruce práce, protože to on nás nejčastěji volá, abychom uzdravili nejen tělo fyzické, ale také tělo jemnohmotné. RUKA působí především na naši emocionální stránku a na nervový systém. Každé emocionální léčení je velmi bolestné, přinejmenším první fáze tohoto procesu. Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně duchovní zralosti a nemá mnoho k vyléčení ve svém Středu, toho MANIK obdaruje zázračnou mocí. Rčení - být pravou rukou Boha - dostane nyní pravdivý význam. Tento vzorec - poháněný silnými impulsy směrem k uspokojování zvědavosti - nasměruje tohoto člověka do roviny spirituální vědy a duchovního poznání. Od této chvíle budou všechny Dny MANIK násobit motivaci vzdělávat se a zároveň zvyšovat povědomí o umění léčit. Těm, kteří chtějí probudit svého vnitřního léčitele, je navrhováno, aby věnovali zvláštní pozornost Dnu RUKY. Na druhé straně ti, kteří mají zdravotní problémy, trpí nespavostí, podrážděním ze stresu bez ochoty jednat a nejsou schopni dotáhnout věci do konce, se doporučuje kontakt s Obrem MANIK. RUKA je rovněž doporučována těm, kteří chtějí získat hlubší přístup k informacím na téma tajemství umění léčit.

2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY

Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla, kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete své pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.

Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

Dny s energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní energií, např. přes kin narození.

DRUHÝ Tón - POLARITA. Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování. Vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.

20.7. 2020 3 LAMAT kin 68

Lamat - Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce Universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost, řád, disciplína.

Ačkoliv Lamat je typicky příznivý den pro výsadbu nových semínek, nesourodé energie Ox (3) vrhají kamení do křišťálové studánky hojnosti a růstu. To znamená, že dnes musíte vybírat semínka pečlivě. Stále máte silné a pozitivní energie na svojí straně, ale není zde žádná jistota, jak se den bude odvíjet. Může dojít k pochybnostem, nejistotě v nějakém aspektu, akci či myšlence nebo můžete spustit určitý stupeň rizika. Klíčem k úspěchu je i nadále sebevědomá síla řídit Lamat a vyhnout se Ox na cestě váhání.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽÁDAT O HOJNOST, UDRŽOVAT HOJNOST VE VŠECH SFÉRÁCH ŽIVOTA

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Vrozený sklon pro krásu mi tak dlouho bude hlodat smysly, až se rozhodnu vyhodit ze srdce staré bolesti, nenávist, zášť a staré vzpomínky. Dnes mám pocit touhy po dokonalosti a harmonii ve svém okolí a partnerském vztahu. Disharmonie, souzení, hodnocení lidí a událostí nepřináší lepší zítřky. Dnes prolomím samotu, podívám se po spřízněné duši a přestanu mluvit sám/sama se sebou.

Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této energii, mívají zpravidla šťastný osud, ví, jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.

Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.

LAMAT představuje nekonečný cyklus ve světě rostlin. Glyf LAMAT Mayové spojují s Venuší, která se objevuje jako Večernice, večer zmizí a ráno jí můžeme spatřit na obloze jako Jitřenku. Venuše je jako Bohyně Gaia, které umírá v zimním období a znovuzrodí se na jaře.

***

Jsem Lamat, Strážce Hvězdné Brány. Vítejte v tento slunečný a slavný den. Všechno s vámi i se Zemí je v naprostém pořádku. Mnozí žijí v současné době ve strachu kvůli velkým změnám na Zemi. Nebojte se, všechno je v pořádku. Jsme tu, abychom pomohli každému, kdo natáhne ruku pro podporu a vedení, abyste mohli zachovat klid a rovnováhu za všech okolností. Začneme tento den poděkováním a vděčností za Tón 3. Kdyby nebylo energie 3, váš svět by nemohl existovat.

Existuje mnoho trojic, které trojka představuje. Dnes jsme se rozhodli zaměřit na trojici, kterou představuje Otec, Syn a Duch Svatý. Tento aspekt se vyskytuje v mnoha vašich křesťanských učeních. Tuto trojici můžete také nalézt v mnoha starodávných tradicích s použitím různých názvů a symbolů. Jestliže s námi budete pokračovat v tomto dialogu, můžete je více poznat. Co pro vás znamená symbolika Otce, Syna a Ducha Svatého? Mohli bychom se zeptat deseti z vás a vždy dostaneme jinou odpověď. Rozsah je široký, ale dialog je krátký, takže vše zúžíme na jeden aspekt, který je pro vás relevantní.

V mnoha tradicích symbolizuje Otec moudrého člověka. Nejvyšší ocenění Otce na Zemi patří těm, kteří předávají moudrost mladším, vládnou spravedlivou rukou, dodávají odvahu, podporují vaši touhu po poznání a dobrodružství. Mohli bychom vyjmenovat mnoho dalších atributů, ale dáváme přednost tomuto krátkému popisu.

Syn symbolizuje vás čtenáře, ať jste muž nebo žena. Syn představuje toho, kdo zastupuje Otce. Je to sen každého otce, aby jeho dítě usilovalo o mnohem víc, než je schopno dosáhnout. Každý dobrý otec chce pro své děti štěstí a radost. Často otec od syna očekává, že bude pokračovat v tradici, která je pro rodinu nejdůležitější. To může být požehnáním nebo břemenem.

Duch Svatý je průvodce v nebeských sférách. Existuje mnoho aspektů Ducha Svatého. V dnešním rozhovoru se podíváme na ten nejbližší vašemu Domovu a to je Vyšší Já, ta část, která není inkarnovaná. Jak můžete s touto Trojicí spolupracovat? Na začátku byl Otec. Jen Otec. Otec byl Láska. Jen Láska. Existuje mnoho hlubokých učení, které vám chceme v této době předložit, protože jste prostě odbočili a vytvořili jste oddělenost, která je velmi velká. Z těchto důvodů se chceme držet rozhovoru rámcově a v naději, že budete číst tyto Zprávy a neztratíte se v žádné z oblastí, které se v současné době nevejdou do vašich stávajících kódů přesvědčení.

Když se podíváte kolem sebe na krásu přírody, nemyslíte, že to vypracoval nějaký genius? Někdo, kdo s extrémními znalostmi a představivostí pracoval přesčas a vytvořil krásu a rovnováhu mezi všemi tvory? Komu z vás se podařilo stvořit jednoho jediného ptáka? Dokonce i mezi těmi, kteří klonují zvířata a provádí hybridizaci rostlin, reprodukují a replikují, je to nemožné. Tyto umělé pokusy o stvoření jsou skutečně chabé a ve skutečnosti způsobují ekologické katastrofy.

Nazvěme tohoto génia Otcem, ať už si představíte osobnost jako jeden celek nebo množství subjektů. Otec je Stvořitel Vesmíru. Nemyslíte, že je přirozené vidět Stvořitele jako vševědoucího, protože On (nebo Oni) má plné porozumění a plně chápe složitost všech organizmů zastoupených ve Vesmíru? Není přirozené, že kdybyste měli nějaké otázky týkající se těchto organizmů, že On by byl nejlepším zdrojem odpovědí na vaše otázky? Můžete také přijmout fakt, že má Otec jasnou představu o tom, jak se bude svět pravděpodobně vyvíjet, protože ví, jak jedna část spolupracuje s druhou. Génius je opravdu matematický kouzelník, dokáže dělat přesné odhady, pokud jde o pravděpodobnost věcí, které by mohly nastat v budoucnu.

Není vysoce pravděpodobné, že ten, kdo dokáže vytvořit něco z ničeho, může mít také schopnost dělat mnoho dalších věcí, které vy v současné době nejste schopni pochopit? Co když vás Otec, jak bylo řečeno v mnoha Písmech, obdařil schopnostmi dělat to co On a ještě mnohem více? Co když vy, jeho Synové a Dcery, jak bylo řečeno v mnoha Starých Písmech, máte stejnou schopnost tvořit prostřednictvím zvuku, Světla a jasného záměru, stejně jako On?

Je pochopitelné, že ti, kteří se věky inkarnují, nemají plné chápání svých vrozených schopností, jakmile přistanou na této planetě. Ti, kteří cestují po své životní cestě a studují s touhou pochopit Otce, pravděpodobně najdou to, co hledají. Nicméně většina Synů nevěří, že může někdy dosáhnout úrovně moudrosti Otce. V jistém smyslu je to pravda. Nicméně v tom smyslu, že jsme všichni Jedno a máme všichni schopnost tvořit, máme opravdu dostatek schopností a moudrosti být menší Bohové.

Nepoužíváme slovo menší jako prostředek k vytváření hierarchie důležitosti. Používáme slovo menší, protože to je v současné době nejlepší forma komunikace prostřednictvím psaného slova. Tato forma komunikace je slabá a doufáme, že jsme neztratili nikoho z vás vzhledem k povaze slov, které používáme.

Ve skutečnosti každý z vás má schopnost tvořit v životě mnoho věcí. Někteří děláte velké pokroky při vytváření zkušeností. Ale jen velmi málo z vás je schopno vytvářet něco z ničeho - objekty, které jsou ve světě. Nicméně nikdo z vás nemá schopnost vytvářet nové druhy zvířat nebo rostlin.

Jste na pokraji významných objevů, jak Génius/Stvořitel funguje, ale je nepravděpodobné, že se někdo z vás vyvine v lidské podobě až do bodu, kdy budete pracovat s těmi, kteří tyto schopnosti mají. Přesto říkáme, že mnozí z vás, kteří nyní chodíte po Zemi, jste byli v této škole Tvoření a byli jste spolu designéry při tvoření vaší Sféry. Otec je duchovní autor Stvoření VŠEHO. Vy, jeho Synové, jste součástí tohoto Stvoření. Otec vás může naučit mnoho věcí. Otec je zde proto, aby vás podporoval ve všem, o co se snažíte. Můžete se ptát: "Otče, kde jsi? Nevidím Tě. Neslyším Tě. Necítím Tvůj dotek. Nevnímám Tě."

Žádné z těchto tvrzení není pravdivé. Můžete vidět Otce, když pozorujete přírodu, která nebyla poznamenána lidskou rukou. Kamkoliv se v této přírodě podíváte, tam je Láska, rovnováha, dokonalost. Poslechněte si vítr, jak šumí v korunách stromů, poslechněte si dunění hromu a švitoření veverek. To jsou všechno zvuky, které vytváří Otec. Pohlaďte srst zvířete, vezměte teplý kámen do ruky a vězte, že Otec je v každém atomu, v každé částici vlny a každém aspektu Stvoření. Přivoňte si ke květinám, dýchejte vzduch po jarním dešti a věřte, že je to vůně vašeho Otce. Ochutnejte ranní rosu z trávy, nektar medu a věřte, že váš Otec je přítomen.

Dnes bychom vám chtěli ukázat prostředky, které mohou přiblížit váš vztah s Otcem. To je třetí část z triády Ducha Svatého. Podíváme se na Ducha Svatého jako na jeden z vašich aspektů, který se neinkarnoval. Tento aspekt nazýváme Vyšší Já.

Každý má své Vyšší Já, pokud jste se s ním ještě nespojili, dnes bychom s vámi chtěli sdílet určité poznatky. Pokud máte jasné spojení s Vyšším Já, bude lepší, když se s ním nyní spojíte a budete řešit vaše problémy. Ti z vás, kteří nejste obeznámeni s tím, jak se spojit s Vyšším Já, poslouchejte, o co se s vámi chceme podělit. Použijeme analogii, abychom přiblížili, jak funguje triáda. Věřte, že slova jsou jen obtížným komunikačním prostředkem a že tato analogie je jen chabá ve skutečnosti s bohatstvím a složitostí Vesmíru.

Doporučujeme představit si hierarchii korporace. Na začátku jedna nebo více osob vytvoří obchodní model a začnou s jeho vytvářením. Společnost byla založena ze základními pravidly a směrnicemi. Vznikla skupina lidí, kteří se nazývají představenstvo, dohlíží a hlasují o každém aspektu byznysu. Ostatní dělají jiné práce jako sekretářské povinnosti, účetnictví, právní asistenci. Dále jsou tam manažeři, kteří se pohybují mezi všemi, jsou zodpovědní za to, zda pracovníci produkují to, co chce vedení podniku realizovat.

V této analogii Otec je vedení podniku, pracovníci jsou Syn a manažeři jsou Duch Svatý, neboli Vyšší Já. Ať už si myslíte, že Otec je samostatná entita nebo duchovní skupina, nezáleží na tom. Jen víte, že je tu někdo, kdo vše kontroluje a ví, že existujete a kdo vás miluje. Vy jste Syn a snažíte se nají cestu Domů k Otci. Hledáte jeho souhlas, toužíte ho poznat, milujete ho, ale stále jste na rozpacích, co máte dělat.

Jak komunikovat s někým koho nevidíte, neslyšíte, necítíte, neochutnáte a nemůžete si na něj sáhnout? To neznamená, že nemáte přímo přístup k Otci. Nicméně vzhledem k povaze tohoto světa, budou mnozí z vás muset velmi tvrdě pracovat, aby zjistili, jak získat přístup ke Stvořiteli. Mnozí dokonce nemají žádné znalosti nebo přesvědčení, že vůbec Otec existuje.

Každý člověk má k dispozici nesčetné množství Pomocníků. Někteří mají lidskou podobu a říkáte jim rodina, přátelé nebo učitelé. Většina z nich sídlí ve vyšších vibračních stavech a je obtížné je poznat. Každý z vás má přímý přístup ke všem znalostem prostřednictvím Vyššího Já. Opět platí, že nemáme slova, která popisují něco tak krásného a úžasného, že byste v úžasu lapali po dechu, pokud byste měli plnou schopnost realizovat to, o čem se snažíme hovořit v tomto prostém dialogu.

Jednou, kdysi dávno chtěl mít jeden z Otcových Synů jedinečný zážitek a chtěl přijít na svět, který byl již vytvořen. Možná byl tento Syn dokonce v týmu, který vytvořil Zemi. Syn si vyžádal povolení od Otce, aby opustil nebeskou Sféru a snížil svou vibrační frekvenci, aby mohl přistoupit k tvoření a být jedním z hráčů. Povolení bylo uděleno.

Syn šel a vybíral si události, které chtěl zažít. Vybral si rasu, zeměpisnou polohu, rodiče, kteří by mu umožnili přístup k náboženství a mnoho dalších faktorů umožňujících zažít vše, co chtěl. Unikátní součástí života na Zemi, když se inkarnujete, je ztráta paměti. Všechny vzpomínky na duchovní povahu zapomenete nebo jsou vymazány.

Mnoho dětí je schopno vidět své Průvodce, ale protože jejich imaginární přátelé nejsou skuteční, jsou nuceny tyto komunikační vlákna zpřetrhat. I když za tím nestojí zlé úmysly, je to opravdu smutné. Rodiče nebo dospělí, kteří za děti zodpovídají, si prostě neuvědomují, co dělají.

Každý inkarnovaný člověk ponechává část sebe ve vyšších Sférách. Vždycky je spojen stříbrným vláknem - je to stejné jako pupeční šňůra. Toto je vaše přímé spojení s Duchem Svatým, (Vyšším Já) je to možnost, jak zůstat v kontaktu s Otcem a se svými Bratry, kteří pobývají v jiné úrovni existence.

Jak komunikovat se svým Vyšším Já? Prostřednictvím přímé komunikace, která je dostupná v každou dobu. Pokud je pro vás tato komunikace nová, je lepší, když nejste roztržití, jste ve stavu klidu a míru a když je vaše srdce naplněné Láskou a vděčností. To je náročné pro některé z vás, ale existují kroky, jak můžete zvýšit schopnost milovat a důvěřovat ostatním.

Co navrhujeme je praxe a meditace, která vám pomůže vyčistit mysl vytvořit pocit klidu v každé situaci. Včera jsme sdíleli způsoby, jak toho docílit. V průběhu celého roku důrazně opakujeme, abyste zklidnili váš vnitřní a vnější svět a naladili se na své vedení Vyššího Já. Také ukazujeme různé způsoby, jak odstranit negativitu, takže budete vybaveni pro manifestaci všeho, co si přejete. Vaše Vyšší Já můžete kdykoliv zavolat a požádat o radu a podporu. Koneckonců je to vaše Vyšší Já, které vybralo tuto inkarnaci. Kdo by měl mít lepší kvalifikaci ukázat vám cestu, která je pro vás ta pravá? Navždy si zapamatujte, že vaše Vyšší Já, má na srdci jen vaše nejlepší zájmy. Koneckonců vy jste jeho fyzický projev, který mu umožňuje zažít zkušenosti.

V jistém smyslu jste jako loutka a vaše Vyšší Já ovládá vlákno. Stejně jako Pinocchio, který se stal člověkem, máte i vy svobodnou vůli a odstřihnout vlákno a dělat svá vlastní rozhodnutí. I když není moudré jít proti radám Vyššího Já, možné to je. Zapamatujte si, že vaše Vyšší Já vidí větší obraz. Ačkoliv můžete jít proti vůli Vyššího Já, budete neustále pobízeni dělat volby, abyste se dostali zpět na cestu, kterou jste si zvolili před inkarnací. Bez ohledu na to, jak se rozhodnete, nikdy se neztratíte.

Nikdy se nedostanete do pekla, ale pokud se rozhodnete věřit na peklo, pak je pravděpodobné, že když zemřete, na nějaký čas ho zažijete. Kdykoliv si můžete vybrat zažít nebe, jakmile se pro to rozhodnete.

Vyšší Já máte vždy k dispozici, když se cítíte v depresi nebo jste v situaci, která vám způsobuje smutek a žal. Požádejte své Vyšší Já, aby našlo způsob, jak manifestovat, co si přejete zažít. Rozvíjejte tento každodenní zvyk. Naučte se slyšet své Vyšší Já. S praxí můžete dělat přímé rozhovory. Každý má tuto schopnost, ale mnozí z vás jste naladěni ven....... že tam je vaše představivost. Jsme tu, abychom vám připomněli, že je to vaše představivost. Pokud si to dovedete představit, dát do toho vášeň, můžete to vytvořit!

Existuje mnoho cest ke spojení s Vyšším Já. Přichází ve formě intuice, vědění, náhod, zázraků, neočekávaných zpráv od druhých, milujících hlasů v hlavě, spojení s přírodou, meditací, modliteb, odpovědí a nesčetných možností. To vše přijde, až si vyjasníte záměry a věnujete jim pozornost. Vděčnost je klíčem. Meditace jsou dveře k míru. Jak budete cvičit spojení s Vyšším Já, váš vztah se prohloubí a zjistíte, že signály jsou mnohem silnější. Jak půjdete po cestě spolu, život se stane jedním zázrakem za druhým. Dozvíte se, jak tvořit zážitky, které si přejete.

Vaše schopnost milovat se exponenciálně zvýší. Váš život bude naplněn vášní a soucitem, jakmile se naučíte lepším vztahům s druhými. Nakonec přijmete, pochopíte a poznáte všechnu moudrost starověkých učitelů. Život se stane skutečným snem.

Otec je Stvořitel Všeho. Vy jste Syn a jste součástí tohoto Stvoření. Vaše Vyšší Já (Duch Svatý) je ta část, která dohlíží na pozemskou inkarnaci, kterou jste VY. Mějte radost v každém okamžiku a hledejte požehnání v přírodě. Buďte si vědomi svých myšlenek, slov, činů, emocí - to jsou vaše nástroje tvoření.

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Krása, dokonalost, disciplína....

Spektrum HVĚZDY zkoumá všechno pod vlivem krásy a harmonie. V tomto pólu se shromažďují síly na kontrolu jakosti. LAMAT je jakási instance dokončující závěrečná shrnutí výsledků vašeho jednání. Všechno, co není dostatečně krásné, co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci, bude zasláno zpět k opravě. Síla HVĚZDY je absolutně neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili, ignorovali, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří již mají tento proces ve velké míře za sebou, bude den LAMAT velmi poučný, zvýší se pocit sebevědomí, spokojenosti se životem, stejně tak pocit zdokonalovat životní prostředí. V tomto symbolu se shromažďují síly zodpovědné za řád a pořádek. Dny LAMAT také pomáhají odstranit nedostatky v sociální oblasti a člověk začne cítit velkou úlevu, radost a spokojenost se životem. Lidem, kteří mají problém přinést do svého života řád a harmonii, se doporučuje, aby věnovali zvláštní pozornost energii HVĚZDY a dovolili jí vyrovnat způsobený nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli, že aspekty estetiky, řád, disciplína a vnitřní pořádek, jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života, by se měli spojit s energií LAMAT.

3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU

TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.

DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU

Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetuum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.

21.7.2020 4 MULUC kin 69 galaktický portál

Muluc - Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, Osvícení, očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí.

Dnes se Muluc, nagual vody a ohně, míchá s Kan (4), číslem, které představuje všechny čtyři elementy. To vytváří dvojitou vodní a dvojitou ohnivou energii, takže spíš než starost o přežití a běh na vrchol, který už nějaký čas trvá, ctěte a děkujte za dvojité archetypální ztělesnění vody a ohně. Jednak jako prvkům posvátných elementů při rituálech a obřadech i jako základním prostředkům pro život, ať už je to čistá pitná voda nebo déšť pro vaši zahradu, teplo pro vaření nebo energie důležitá pro tolik našich moderních vymožeností.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes změním přístup k lidem a současný styl života. Shodím všechny masky, odhodím obvyklé předsudky a stereotypní myšlení. Dnes celkově všechno, co je staré hodím do proudu řeky života a trpělivě čekám, až mi přírodní živel pomůže překonat mentální překážky.

MULUC v yucatanském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere. Význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.

Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví, co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC.

Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.

***

Jsem Muluc. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili, abychom společně našli způsob, jak učinit váš život radostnější a prospěšný. Dnešní téma je - jak mít radost v každém okamžiku. To bude vyžadovat vylepšení kódů přesvědčení. Jste připraveni vydat se na cestu věčné radosti? Už jste někdy viděli někoho, kdo má radost za všech okolností? Takových je velmi málo a nachází se daleko od sebe. Mnoho takových učitelů Mistrů jako je například Dalai Lama takovou úroveň získalo. Vyžadovalo to mnoho obětí a mnoho moudrých rozhodnutí. Dosažení Mistrovství máte také na dosah ruky.

Několikrát se dlouze nadechněte a vydechněte. Při výdechu propusťte starosti všedních dnů. Dávejte vědomě pozor na každý sval v těle, začněte od hlavy. Uvědomte si svaly čelistí, napněte je a uvolněte. Uvolněte ramena, paže, prsty. Napněte a uvolněte každý sval těla. To je dobré cvičení kdykoliv se cítíte v nerovnováze nebo chcete relaxovat nebo meditovat.

Každý postoj a každou emoci máte pod kontrolou. To se nemusí zdát jako pravda v době extrémního smutku, radosti, strachu, ale je to tak. Jak často jste cítili nějaké emoce, pak někdo něco řekl a emoce okamžitě zmizely, když jste věnovali pozornost něčemu jinému? Každá emoce má stejnou váhu jako druhá. Strach nemá žádnou vyšší hodnotu než Láska. Můžete si vybrat zažít jakoukoliv, kdykoliv.

Každá zkušenost zahrnuje určitou škálu emočních reakcí. Už jste někdy během filmu plakali a v zápětí jste se při další scéně smáli? Podívejte se na následující vzorec emocí. Když se cítíte smutní, vaše tělo reaguje určitým způsobem. Když cítíte opačné emoce jako je radost, tělo reaguje stejně. Už jste někdy plakali štěstím? Je to stejný pocit, jako když jste plakali smutkem? V obou případech tekly slzy, nosní dutiny byly ucpané, tělo se chvělo, v hlavě jste cítili tlak atd. Přestože příčiny emocionálního rozrušení byly rozdílné, tělo reagovalo stejně.

Jak najít rovnováhu ve všech věcech? Jak můžete zůstat ve svém středu bez ohledu na to, co se ve vašem životě odehrává? Jak můžete najít zkušenost radosti i v době extrémního chaosu? Začněte tím, že si prostě řeknete, že je to tak v tu chvíli dáno. Může se to zdát příliš zjednodušující, ale to je základní podstata. S praxí to bude stále jednodušší, až se to stane vaší druhou přirozeností. Nicméně se budete muset vzdát svých oblíbených příběhů a postoje "běda-mně".

Kde začít? Teď, v tomto okamžiku. Vzpomeňte si na pocity, kdy jste se cítili dobře, ať v minulosti nebo současnosti. Pociťujte tyto emoce. Pošlete poděkování všem, kteří se na těchto činech podíleli. Připomeňte si radost, kterou jste cítili během této události. Užívejte si tyto pocity tak dlouho, jak jen si přejete. Účelem je připomenout si, jaké to je mít radost. Zapamatujte si tyto pocity. Mnozí z vás věky potlačují pocity radosti. Můžete být katalyzátorem při pomoci ostatním z jejich utrpení, jakmile se naučíte vidět radost ve všem. Do té doby budete uvíznuti v bahně jako ti všichni kolem vás.

Někteří z vás budou potřebovat dlouhý čas, aby si vzpomenuli na časy radosti. Váš život se zaměřil na prožívání negativních událostí, takže si nemůžete vzpomenout ani na jeden jediný moment, který vám přinesl radost. Doporučujeme vám vzpomenout si na hřejivé příjemné pocity. Možná to bylo příjemné chutné jídlo, mazlení se zvířetem nebo sledování západu slunce. Zaměřte se na cokoliv, co zahřeje vaše srdce. Máte-li stále potíže s vytvořením pocitu štěstí a radosti je pravděpodobné, že se stále zaměřujete na vaše negativní otázky.

Smyslem těchto Zpráv je pomoci vám uvolnit tyto negativní myšlenkové vzorce a změnit kódy přesvědčení, takže můžete okamžitě nacházet radost všude a ve všem kolem sebe. Zůstávejte s těmito Zprávami na denní bázi. Stiskněte strachy a úzkost a naučte se stoupat s orly!

Jakmile budete schopni cítit radost, jak jí můžete udržet? Existuje mnoho klišé a můžete použít něco jako "dělat, jako by se to už stalo". Je to pravda, protože to zahrnuje pozornost a vědomé zaměřování na to, co se děje uvnitř vás i mimo vás. Prvním krokem je začít vědomě kontrolovat své myšlenky. Zpočátku se to může zdát zdlouhavé, ale s praxí to bude snazší. Pokaždé, když vám přijde na mysl negativní myšlenka, zamyslete se znovu. Zpočátku bude vaše mysl trvat na tom, abyste spadli do starých vzorů, a pokusí se předložit vám událost, která byla příčinou úzkosti.

Můžete trénovat vaši netrénovanou mysl. Je to vaše absolutní schopnost. Říkejte jen pozitivní slova, myslete jen pozitivní myšlenky a hledejte požehnání v každé události, která by vás mohla rozčílit. Nebude trvat dlouho a budete se smát nad přeháněním při událostech, které se stanou triviální.

Každá myšlenka, která je negativní, je nebezpečná pro vás i pro ostatní. Může být velmi těžké zlomit tento návyk. Věřte, že vaše myšlenky cestují rychleji než světlo. Pokud přemýšlíte negativně o někom, kdo je od vás 4 000 km daleko, víme s jistotou, že na určité úrovni člověk tyto myšlenky přijme. Může to znít směšně, ale vědci už na to přišli a děje se to na subatomární úrovni.

Opakovaně uvádíme, že negativní myšlenky mají tendenci se slepovat, ať už ve vašem aurickém poli nebo ve Vesmíru. Tyto negativní myšlenky ovlivňují počasí, lidi, zvířata a každý další aspekt vašeho Vesmíru. Šamani a Starší to vědí od starověku. Můžete opravdu udělat změny ve světě. Nejsou zanedbatelné. Buďte zodpovědní za své myšlenky, protože mají dalekosáhlejší účinky, než si vůbec dovedete představit. Jste mocní Tvůrci.

Žádáme vás, abyste převzali moc nad svými činy a reakcemi. Ovlivňují vás na mnoha úrovních. V pozemské rovině existuje hodně korupce, smutku a úpadku - to vše vás všechny ovlivňuje na mnoha úrovních. Překonejte tuto úzkost a přineste zpět mír a harmonii na Zemi. Je čas vrátit se k dokonalosti tím, že převezmete zodpovědnost za všechno, co jste na Zemi udělali, ať už dobré či špatné. Sledujte své myšlenky o druhých a uvolněte všechny, které jsou škodlivé. Místo toho, abyste jen reagovali na události, naučte se jednat.

Dalším způsobem, jak nacházet v životě radost, je dívat se na všechny věci s radostí. I ve vašich nejtemnějších hodinách je ponaučení. Přemýšlejte o svém životě a situacích, které pro vás byly náročné. Hledejte požehnání ve všech věcech, zaměřte se na pozitivní atributy událostí i lidí. Pokud existuje něco, s čím nejste v životě spokojeni, nevěnujte pozornost této situaci, ale podnikněte kroky k její změně. Utápění v sebelítosti a bezmoci vytváří jen negativní tmavé energie na Zemi. Buďte zodpovědným stevardem na Zemi, to vše je ve vaší moci - mít pozitivní myšlenky v každém okamžiku.

Jakmile budete praktikovat bytí v radosti, budou se zázraky kolem vás objevovat na každém kroku. Budete přitahovat více veselých lidí. Událostí, které vás rozrušují, si ani nevšimnete nebo k nim nebude docházet vůbec. Je to zákon Vesmíru - na co se soustředíte, to budete přitahovat. Když se v hlavě objeví věci z minulosti, které vás trápí, naučte se jim požehnat. Zůstaňte vyrovnaní, najděte v nich pozitivní aspekty, zůstaňte ve stavu radosti. Mistři to dělají, vy můžete také.

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Očištění, probuzení....

Spolu se Znamením MULUC vchází do života energie prolamující blokády. MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení energií a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC ukončující parádu Stínů, v nás může vyvolat vzpouru nebo přinést nepříjemné vzpomínky. To ale bude velmi prospěšné našemu procesu růstu. MULUC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády ega, které nám na základě nepochopení minulosti dává pocit oběti nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem. Kdo je ve shodě se svým srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost. Život takového člověka běží hladce, všechno je v pořádku jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na energii MULUC. Napětí a vlny klidu proložené chvilkami zklamání je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost konkrétnímu dopadu těchto sil, jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací a pesimismu vidět svět černě, ještě, než MĚSÍC vstoupí do pole oprav.

4. TÓN - TVAR A MÍRA - SÍLA VIZE CÍLE

ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaši tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s Časem i Prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,

VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny, v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů, se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.

ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD

Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.

22.7.2020 5 OC kin 70

Oc - Pes. Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání.

Jste součástí velkého, hlubokého a posvátného celku, kde nikdo nemůže přijít o svoji vlastní důstojnost. Nikdo nemůže zabavit vaše myšlenky. Nikdo nemůže vlastnit vaše srdce. Nikdo nemůže nařídit falešné zákony vaší duši. Pokud jsou mnozí z vás odpojeni od sebe, je to jen proto, že jste zapomněli, jaké to je zpívat s druhými, jak naslouchat, jak mluvit bez souzení, srovnávání, falešných záměrů nebo strachu. Nechte tyto staré obnošené vrstvy zemřít a vaše radostná mladistvá duše se vrátí zpět do vibrací života!

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Láska může proměnit bolestné rány v snesitelné zkušenosti pod podmínkou, že dokážu milovat. Každé rozloučení, každou ztrátu i každé odloučení doprovází bolest, vzpoura a vnitřní odpor. Každou změnu, stejně jako smrt, doprovází tichý smutek. Dnes místo čekání se založenýma rukama na příchod bolesti začínám sám/sama usmrcovat nepříjemné zážitky a uzdravovat od základů jejich příčiny. Teprve pak si uvědomím význam bolesti.

OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI - cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost. Bavte se dnes s rodinou a přáteli.

Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své "smečce", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.

***

Jsem Oc s Tónem 5 a společně vás vítáme v tomto čase sdílení. Dnes bychom chtěli mluvit na téma Láska, bezpodmínečná Láska. To je ten druh Lásky, kdy přijímáte lidi, události, místa takové, jaké jsou. Nejsou potřeba žádné rozsudky jako: "On by to měl změnit nebo něco o vás..... nebo, oni by to měli dělat jinak nebo, kdyby se to nestalo, můj život by byl lepší."

Bezpodmínečná Láska se nedrží žádného posuzování nebo strachu. Je to strach, co ve vás vzbuzuje touhu chtít měnit své okolí. Je to strach, kdo vám říká, že je něco nebezpečné nebo nepřijatelné. Je to strach, co vás tlačí do pocitů méněcennosti či nadřazenosti. Strach vás strhává od toho, po čem opravdu toužíte, co by mělo být přijato a milováno stejně jako vy.

Život je zrcadlo. Všichni kolem vás vám zrcadlí to, co promítáte. Všimli jste si někdy, že šťastné věci se stávají šťastným lidem? Sledujte lidi, kteří neustále něco kritizují. Jsou často kritizováni a nic se jim nelíbí. Lidé, kteří se bojí dělat ve svém životě změny, mají pocit, jako by jim byly předkládány ty největší strachy. Ti, kteří si dělají nejvíce obavy o peníze, mají tendenci odstrkovat příležitosti, které by jim mohly přinést velkou hojnost. Mohli bychom pokračovat dál a dál s těmito příklady, ale doufáme, že chápete naše poselství.

Jak fungují zrcadla? Podívejte se do zrcadla. Co vidíte? Pokud milujete svoji tvář, budete se na sebe usmívat. Když se podíváte na svou tvář a začnete si všímat nedostatků, nebudete se usmívat. Doporučujeme vám i nadále se dívat do zrcadla, až budete schopni přijmout své nedokonalosti jako dokonalost. Už jste slyšeli nějakého člověka říkat o někom, jak je krásný a když jste se na něj podívali, byl velmi prostý nebo neatraktivní? Kde je krása, kterou ostatní vidí? Je to grácie to, oč tu běží? Je to jejich sebevědomí nebo pravá podstata jejich ducha?

Krása se nachází v očích pozorovatele. Praktikujte schopnost vidět každého jako dokonalou duchovní bytost. Pozorujte přírodu v celé její kráse a všimněte si, jak všechno dohromady perfektně funguje. Praktikujte schopnost vidět ve všech událostech kolem vás dokonalost. Věřte, že každá z těchto událostí vám nabízí možnost, jak být více milující a akceptující. Když začnete vidět sami sebe a všechny ostatní jako dokonalé, vaše schopnost milovat bezpodmínečně se silně rozšíří.

Nejen přijetí, ale základní znalost, že všechno je dokonalé, je základem Lásky. Naučte se milovat jeden druhého bez podmínek. Když objevíte nedostatky ve věcech kolem vás, obejměte je a hledejte v nich krásu. Věřte, že v každém případě existují možnosti, jak vyjádřit Lásku a přijetí. Tím, že budete tyto věci dělat, vaše cesta na Zemi vás dovede k radosti v každém okamžiku.

Podělíme se s vámi o několik způsobů, jak dosáhnout bezpodmínečné Lásky. Prvním krokem je podívat se na sebe a spatřit to, co považujete za nedokonalé. Naším cílem při vytváření těchto Poselství je pomoci vám s tímto úsilím na denní bázi. Tím, že půjdete do svého nitra, budete pomalu uvolňovat všechny vrstvy negativity a strachu uvnitř vás.

Jste připraveni uvolnit tyto strachy? V některých případech to pro vás bude bolestivé, ale radost, kterou potom pocítíte a osvobození z pout, velmi stojí za námahu. Častokrát se nad sebou zasmějete, jak jste zachyceni v kódech přesvědčení, které se najednou zdají tak dětinské a hloupé. Neobviňujte se za tato dětinská přesvědčení, protože v určité době měla svůj smysl, když jste je vytvořili. Požehnejte těmto vzpomínkám a nechte je odejít.

Některé věci uvolníte snadněji než druhé. Očekávejte zázraky a neodsuzujte se, když zjistíte, že je obtížné pohnout s konkrétním problémem. Věřte, že některé kódy přesvědčení jsou jako domino, jakmile jeden padne, další padají také. Jakmile věnujete pozornost kódům přesvědčení, pak se jim opravdu věnujte. S každým kódem také můžete nastavit specifické chování, které chcete, a které je nutné změnit.

Například jste byli malé dítě, měli jste kudrnaté vlasy a někdo z vašich kamarádů se vám posmíval. Vyrostli jste s tím, že kudrnaté vlasy jsou nežádoucí. Kdykoliv to bylo možné, nosili jste čepici. Když jste se na sebe dívali do zrcadla a zaměřili se na vlasy, prokleli jste je. Když jste vyrostli a jste muž, oholil jste si hlavu, aby nikdo neviděl vaše hrozné kudrnaté vlasy. Pokud jste žena, použila jste všechny možné chemikálie a způsoby pro narovnávání vlasů, ačkoliv víte, že jsou pro vaše tělo toxické.

Pak vás jednoho dne vaše životní Láska uvidí na fotografii z dětství s kudrnatými vlasy. Zjistíte, že váš partner nenáviděl své rovné vlasy jako dítě a vždy si přál vlnité. Najednou, když si to poslechnete, začnete se na sebe dívat jinýma očima. S povzbuzením partnera se rozhodnete nechat si narůst dlouhé přirozené kudrnaté vlasy. Váš partner miluje vaše vlasy! Jiní si toho všimnou a budou se ptát, jak je možné, že jste vaše vlasy tak dlouho schovávali. Teď, když se na své dlouhé vlasy podíváte do zrcadla, oceníte svůj vzhled novýma očima.

Takže budete i nadále pěstovat své dlouhé kudrnaté vlasy. Pryč jsou strojky, klobouky, toxické rovnání vlasů. Vaše vlasy se vám líbí, i když možná jen o trochu více, ale změnili jste kód přesvědčení i chování. Nyní se ve svém postoji cítíte silnější a dobře ve své skutečné přirozenosti.

Dokážete si představit, o kolik bude váš život krásnější, když totéž uděláte s veškerou bolestí a strachem? Jakmile odhalíte každý kód, změní se i vaše chování. To se může zdát skličující, ale každá pravdivá verze přináší svobodu. Každá svoboda přináší víc radosti a uvolnění a více energie pro řešení dalších kódů. Už víte, že jakmile zvládnete tato stará přesvědčení, exponenciálně poroste ve vašem životě radost.

Není to cíl, o který stojí za to usilovat?

Doporučujeme vám, abyste nyní přemýšleli o věcech, které chcete změnit. Možná byste si je hned mohli napsat. Mějte trpělivost, trvalo mnoho let, než jste vybudovali ochranné zdi. Víte, že budování těchto zdí byly milující činy? Byly to věci, které vám umožnily zachovat duševní zdraví, vytvořit pocit bezpečí a zachránit život.

Ale teď nastal čas rozebrat cihly, které vám brání v prožívání bezpodmínečné Lásky. Každá cihla, kterou sundáte, vám umožní vidět za strach. Brzy vytvoříte celá okna, kterými budete moci vidět krásu přírody. Pak přijde den a otevřete dveře, takže budete moci přijmout své bližní. Jednoho dne zjistíte, že vaše vězení je dokonale rozebráno. To je den, kdy budete svobodní a naučíte se milovat všechny lidi, místa a události tak jako sebe. Pak budete vědět, že všechno je dokonalé. Vždy bylo a vždy bude.

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Pocity, loajalita, přátelství....

Dny s energií PSA pronikají do celého našeho emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKY. PES vyvolává otázky Lásky v partnerství, prosvěcuje pole pocitů v rodinném kruhu i v mezilidských vztazích. Jak dlouho Vědomí člověka nechápe lásku vyšší pravdy, tak dlouho se bude potýkat s milostnými závody a s hlubokým rozčarováním. Pokud se Vědomí člověka opírá o moudrost srdce, může brát i dávat lásku - miluje a je milován. Setkává se se souhlasem vnějšího světa, chce obejmout svět kolem ramen, je vysoce tolerantní, každý problém zkoumá z pozitivního pohledu znalostí. Jeho život se ubírá šťastně, přijímajíc všechny, nejen ty příznivé situace. Nicméně každé rozčílení či ustavičné negace jsou důsledkem nedostatku Lásky. Komu je toto pole energie blízké, měl by pečlivě zvážit zkušenosti zaregistrované v den OC. Dovolte spojit se se Světelným světem PSA. Otevřete se radosti!

5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ

Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do Středu, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do svého Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k Pravdě, k poznání vaší Hvězdné Podstaty.

Odkryjte Světelnou stezku vycházející z vašeho srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tišší a pokorní. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU

VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny, z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA

Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ, takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

23.7.2020 6 CHUEN kin 71

Chuen - Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalost, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip spolutvůrce

Pro mnoho z vás je život složitá osnova nekonečných úkolů a povinností, snů a přání, cílů a ambicí. Ale čím více technologií, zdrojů a nástrojů máte, tím se vaše životy zdají být komplikované. Chuen je tkadlec času, a v multiúrovňovém Tzolkinu nám pomáhá zvládat nesčetné menu každodenního života, téměř poskočit. Má tendenci zaujmout naši pozornost a může ovlivnit rozmanitost osnovy v tapiserii, ale je to záměr a disciplína, co pomáhá zhmotnit vše do plné reality s praktickým úmyslem, který Uuc (6) přináší. Jen trochu pozemské Chuen reorganizace a máte zlato!

CHUEN, TO JE TKADLEC NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ, ZTĚLESŇUJE VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Každý přelom vyvolává mnoho napětí, vzbuzuje strach, pochybnosti a obavy. Dnes zachovám duševní pohodu a s humorem se poddám fázi přeměny. Dnes se nenechám vtáhnout do žádných intrik a lstivého chování. Dnes se místo pláče budu smát. Oblékám šaty klauna a takto kráčím životem, to je nejlepší recept na přetrvání každé krize.

Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.

Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři, všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a "zlaté ruce", ale někdy i velké ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.

***

Dobré ráno! Spolu s východem slunce přichází čas se rozveselit!

Jste připraveni odhodit stará zavazadla, na kterých tak vroucně lpíte?

Takže pojďme na to. Neztrácejte čas.

Je tu tolik legrace, a přitom jí zanedbáváte.

Kde začneme?

Na obvyklém místě. Uvnitř, protože tam je místo, kde byla zasazena semínka a kde vyrůstají kořeny.

Takže pojďme dnes vytrhat nějaký plevel, abyste mohli pečovat o váš vlastní růst.

Udělejte několik hlubokých nádechů a výdechů, uvolněte se s pomocí metody, která vám nejvíce vyhovuje. Věnujte potřebný čas celkovému zklidnění a uvolnění každodenních starostí. Jakmile se objeví rozptylující myšlenky, jemně je odsuňte.

Pokud potřebujete, plně se soustřeďte na svůj dech........ pomalý hluboký nádech a výdech.

Ááá..... cítíte se lepší? Víte, že to můžete dělat kdykoliv, když se necítíte ve své kůži nebo když jste plni úzkosti?

Naučte to své přátele, spolupracovníky i děti. Je to snadné a můžete to dělat při jízdě autem, při chůzi, při stolování nebo jakékoliv jiné činnosti.

Všechna rozhodnutí, budete dělat mnohem snadněji a budete schopni najít oblasti, které vyžadují pozornost, a které vás strhávají do napětí.

Věnujte nyní 5 až 10 minut nastavení záměru, že budete mít den plný zábavy a radostných okamžiků.

Představte si sami sebe s úsměvem, jak se smějete celý den.

Pokud existuje nějaká činnost, která bude pravděpodobně náročná nebo těžká, představte si, jak se usmíváte, i když kolem vás jsou všichni zamračení.

Ano, to je ono! Konec dnešní hodiny učení. Jděte ven, bavte se, žijte v radosti a užijte si to!

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Humor, lehkost.....
V den CHUEN začíná proces odpálení tvořivých myšlenek. Fyzická materie se nyní přesouvá do oblasti sféry nemateriální. Dny OPICE nás zalívají impulsy pomáhajícími transformovat tíhu komplikací v jednoduchou lehkost. Pokud jste velmi silně spojeni se světem fyzické materie (majetek, postavení, autorita), dny OPICE se mohou ukázat velmi únavné. Pokud jste v životě zapomněli na hlubší smysl pro humor, CHUEN vám to připomene dosti bolestně. V případě, že jste našli svoji lehkost - svého vnitřního klauna - otevře se před vámi svět BÍLÉ MAGIE. Budete vyvedeni do reality, ze které přichází vaše tvořivost. Obtížné životní situace se vyřeší téměř spontánně, především ty, v kterých vaše staré Vědomí vidělo Gordický Uzel. OPICE probouzí vaše magické schopnosti a vynáší na povrch váš tvůrčí potenciál dřímající v podvědomí. Tady poznáte zákon Rezonance, možnosti mysli, moc slova a sílu vůle. Pokud vám chybí svoboda a lehkost, pokud stále namáhavě bojujete se životem, přijměte úvahy OPICE. Její moudrost vám pomůže bezbolestně se uvolnit od těžkostí, s kterými se setkáváte. Zátěží je úplně všechno, co vám překáží v radosti ze života! Pokud váš klaun - váš vnitřní Obr - ještě nadále spí, pokuste se ho probudit ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se - to je motto OPICE.

6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ

Organická rovnováha má kořeny v CELISTVOSTI TOHO, KÝM JSTE. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své SVĚTELNÉ JÁ. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.

ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemských věcech to, co je Božské čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy, proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI

DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu a na druhé straně se koncentrují energie harmonie odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.

ŠESTÝ TÓN - PROUD - TOK - SÍLA VYROVNÁNÍ

Plynutí tvoří pohyb - Panta Rhei - nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Aby bylo možné zobrazit pohyb v akci - například balet nebo pohyb sportovce, Uac přináší do pohybu dynamiku.

24.7.2020 7 EB kin 72 galaktický portál

Eb - Člověk, Cesta - Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu

Stejně jako existuje mnoho cest, tak ani životní cesta není jen jedna. Je mnoho konců a mnoho začátků. Vlastně je to cesta za cestou, začátek za začátkem, konec za koncem.... a tak dále a tak dále ....v dech beroucím orchestru životních zážitků. Užijte si a učte se naplno z každé cesty, po které jdete, od významných transatlantických plaveb, až po neplánované denní výlety, od rozsáhlých životních změn, po malá světla, která vás vedou na každém semaforu.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST, ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR NAŠEHO LIDSTVÍ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes není nouze o "náhody". Napjaté situace mě nutí vyjasnit postoj a přijmout odvážná rozhodnutí. Dnes se nenechám manipulovat. Zbavím se břemene minulosti, ujasním si reorganizaci a nový pořádek. Silou vůle přeškrtám minulost a začínám se dívat dopředu. Cítím, jak nový Duch prostupuje mé tělo i smysly.

Význam energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.

Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.

Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.

***

Zdravíme vás. Jsme vděční za čas, který s vámi můžeme sdílet. Nabízíme vám příslib hojnosti ve všem, co děláte. Naším záměrem je pomoci vám při znovuobjevování darů, které leží uvnitř vás ladem. Udělejte si nyní chvilku a uvolněte tělo od každodenních starostí. Zaměřte se na věci, které byste chtěli v životě získat. I když není nic špatného na tom chtít získat majetek a bohatství, doporučujeme jít hlouběji do pocitů, které byste chtěli prožívat každý den. I když můžeme odpovědět na vaše modlitby tím, že vám dáme nový dům, auto nebo dostatečný příjem, podívejte se kolem sebe. Existuje mnoho bohatých lidí, kteří jsou považováni za bohaté, a přesto jsou chudí na vztahy k druhým i k sobě.

Po čem opravdu toužíte? Být bohatě odměněni pocity míru, radosti a štěstí nebo vás více uspokojuje a vábí materiální bohatství? Většina z vás už si z minulých zkušeností uvědomila, že bez ohledu na to, co jste získali, stále přetrvává touha po lepším a větším. Proč? Hlavně proto, že jste opustili sféru vděčnosti a žijete převážně ve stavu očekávání.

Když očekáváte něco ohledně své práce nebo úsilí, je tu velmi často nespokojenost, protože jsou vaše klapky na očích nastaveny pouze na výsledek. Takže sundejte klapky z očí a sledujte v úžasu všechny ty myriády možností a zážitků, které jste dříve neviděli. Mnohokrát se snažíme odpovídat na vaše modlitby, ale vzhledem ke klapkám, nevidíte chutné delikatesy podél cesty. Tím, že se nezaměřujete jen na odměnu na konci závodu, je více pravděpodobné, že objevíte další cesty k mnoha možnostem, které vám nabízíme.

Hojnost přichází v mnoha formách. Hojnost plodí hojnost. Když dáváte něco z důvodu očekávání něčeho na oplátku, není to stejné jako dávat ze srdce. Když dáváte něco ze srdce, obdržíte radost z aktu samotného. To je skutečný význam rčení - co dáte, to dostanete. Radostné emoce jsou dlouhotrvající a vzácnější, než dávání nebo přijímání hmotných věcí.

Mnozí jste objevili vazby k hmotným objektům, které vás svazují. Po nahromadění všech těch předmětů si uvědomíte, kolik času a energie potřebujete na jejich udržování. Kolik televizí a aut může jeden člověk používat najednou? Jakmile začnete prodávat nebo dávat darem věci, které máte, objevíte požehnání jednoduchosti.

Možná zjistíte, že si můžete dovolit dovolenou snů, protože nemusíte investovat tolik času a peněz na udržování hraček. Když přestanete chodit na večírky a akce, které jsou nezajímavé, budete odpočatí a mít více energie. Postupem času si uvědomíte požehnání, že jste opustili určité vztahy. Jakmile vyrostete z neslučitelných přátelství, budete mít víc času a energie usilovat o věci, které jsou blíže vašemu srdci. Mnohokrát se nevědomky stanete vzorem pro druhé, když říkáte svou pravdu a žijete naplňujícím životem. Umožňujete tak ostatním otevřít dveře, aby se zmocnili své vlastní síly, ať už projdou těmito dveřmi nebo ne. Je to jejich volba.

Doporučujeme vám jít dovnitř sebe a podívat na své skutečné touhy dosáhnout cíle, které vám dávají uspokojení a radost. Jakmile půjdete po své vlastní cestě, naučíte se zůstat v každém okamžiku přítomnosti a vidět, co se kolem vás děje. Dělejte rozhodnutí, která vás dovedou k vaší vášni. Naučte se říkat, NE DĚKUJI všemu, co se rozchází s vašimi touhami. Buďte dostatečně otevření přijmout všechna rizika, která vás vyvedou ven z krabice.

Mějte radost v každém okamžiku. Vyjadřujte vděčnost všem a za všechno, co se ve vašem životě vyskytuje. Je velmi obtížné vidět v některých událostech požehnání. Ale jakmile se naučíte odpustit druhým a porozumět jim, zjistíte, že skutečně existuje požehnání ve všem. Odcházíme dnes s přáním hojnosti vám i vašim Milovaným. Šiřte tato slova a šiřte radost!

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Svobodná vůle, zodpovědnost, moudrost....
Zkušenosti získané v den EB se mohou ukázat velmi překvapivé, jelikož se zde jedná o naši pravou identitu. Většina z nás uvízla v karmické polaritě, často spadla do krajností a v závislosti na stupni vývoje se zastavila na extrémním strachu, nebo bloudila po poli Lásky. Odrazem tohoto stavu je chorobný sklon k vydávání soudů nebo hodnocení lidí a jevů. V takových případech v den EB dochází k čelnímu střetu našeho pohledu na svět s jeho silnou neutrální energií. Dokud neuvěříte v suverenitu vašeho JÁ, budete stále sužováni bolestnými záležitostmi, které přicházejí zvenčí. Čím více jste uvízli v polaritě, tím více vás budou strašit. Pokud jste jedni z těch, kteří se povznesli nad svět matérie, dny EB vás zalijí moudrostí, kterou s sebou přináší. Díky tomu vám "karmické terapie" přestanou řídit běh života, protože stojíte nad nimi. Začnete-li sami řídit svůj život, dny EB budou podporovat vaši nezávislost. Pokud je vaše JÁ stále závislé na vnějším světě; na starých ideologiích či Lásce a nelásce vašich "nadřízených", využijte vzkazy, které vám nabízí energie EB. Váš vnitřní Obr stále čeká na váš pokyn, chce po vás, abyste ho zapojili do akce, chce zavést postupně pořádek ve vašem životě. To on vám pomůže najít svobodu a nezávislost vašeho JÁ.
EB je první stanice kontroly na cestě k aktivaci vašeho Vyššího JÁ.

7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ

Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě, věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům.

PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ

Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší energií, která proniká až do naší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.

25.7.2020 8 BEN kin 73

Ben - Poutník. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent Tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, Nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.

ÚCTA a VDĚČNOST nikdy nevyjdou z módy. Pro Maye jsou to základní hodnoty, forma, která tvoří podstatu lidských vztahů a společenství. Je smutné, že v minulých desetiletích vykrvácely z naší příliš zaměstnané moderní společnosti díky dlouhotrvajícímu, neústupnému, neustálému zaměření na spotřebu, okamžité uspokojení a finanční úspěch. Ale může to být změněno počínaje každým z vás. Buďte vděční za životy a osud svých blízkých, respektujte své děti, stejně jako seniory a udržujte svůj vnitřní mír.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes dám novou formu mému způsobu myšlení. Překonám vnitřní blokády, touhu po izolaci a překonám bariéry vytvořené pod vlivem strachu. Dnes se katapultuji ke svobodě. Ale musím jednat uvážlivě, aby se spěch ke svobodě neproměnil na fanatické a revoluční jednání. Nebudu opakovat chyby z minulosti. Dnes chci přinést do života radost.

Přestože atributem Ben je kukuřice, nebo rákos, skutečný význam symbolu je dodnes záhadou. Tento den sestoupil Bůh z Nebe na Zemi a glyf tedy znamená příchod Boha Quetzalcoatla. Být narozen v den Ben je považováno za znamení velkého štěstí. Nativní Ben působí jako pilíře tohoto světa, jsou všemi respektováni. Den Ben je dobrý pro požehnání domova a opravu domu.

BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů. Význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe, je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.

BEN je mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více Světelné energie, tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší, co v nás je, zejména vášeň pro koncepci, které věříme.

Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.

***

Jsem Ben s Tónem 8. Vítáme vás v tento velkolepý den plný oslav! Být na Zemi je skutečně důvod k oslavě. Neexistuje žádné takové místo ve Vesmíru, kde může duše udělat takové velké skoky v přesvědčení a v Lásce. Neříkáme, že je lepší narodit se do lidské formy, ale vzhledem k povaze tohoto Vesmíru, potenciál růstu je obrovský.

A co tím získáte? Především je to příležitost k růstu pocházející z amnézie, s kterou se setkáváte, jakmile jste na Zemi. Zapomněli jste dočasně, kde jsou vaše duchovní kořeny. Podél cesty máte řadu možností, jak zažít a vyjádřit Lásku. Máte také možnost uzavřít se před těmi, kteří si vás přejí obejmout. Nesoudíme žádnou získanou hodnotu, každá je možná. V této době přibývá počet dětí, dospělých i zvířat, kteří vstoupili do tohoto světa s neporušenou pamětí. Jsou zde, aby vám pomohli obnovit rovnováhu, klid a harmonii na Zemi. Ve stavu amnézie dochází k velkému množství "hříchů", jako např. znečištění, nenávist a chamtivost.

Vaše instituce jsou založeny na moci a kontrole nad masami. Používání toxických potravin roste. Ekologická rovnováha přírody je téměř zničena. Žijete v podstatě v předvečer zkázy.

Mnozí z vás, kteří jsou nyní vtělení na Zemi, jste hráli roli při vytváření tohoto Vesmíru, takže máte zájem na jeho přežití. Dokážete si představit velkolepější planetu ve Vesmíru, než Zemi v jejím původním stavu?

Už jste někdy pozorovali důkladně rovnováhu v přírodě? Všimli jste si, jak je ten nejmenší z mikrobů zásadní pro podporu hmyzu, rostlin a živočichů? Už jste někdy pozorovali interakci ohně a větru? Buď ho uhasí nebo zvětší plameny. Mezi všemi věcmi existuje velmi křehká rovnováha. To je jen taková malá interakce pro lidi, kteří se snaží zdokonalit to, co je perfektní vytvářením řetězců událostí, které ničí veškerou rovnováhu.

Žádáme vás, abyste jemněji chodili po Zemi. Věnujte pozornost svému okolí a všemu, co se kolem vás děje. Neberete na zřetel, když někdo bezmyšlenkovitě ničí životní prostředí? Země je křehká. Jedno šlápnutí může narušit přirozený růst rostlin na celá desetiletí.

Opravdu potřebujete svá auta tak často používat? Zvažte jízdu na kole nebo chůzi. Možná uděláte dobře, když zůstanete doma než se všude potulovat. Mnozí z vás opakovaně nakupujete nebo pracujete na místech, která jsou daleko od vašeho domova, což vyžaduje obrovskou spotřebu přírodních zdrojů. Je načase restrukturalizovat pracovní síly a učit se pracovat v rámci své komunity. Opravdu je to velmi smutné, protože vaši rodinní příslušníci jsou roztroušeni po celé Zemi, přitom kmen a komunita jsou základními jednotkami pro přežití.

Naučte se vycházet se svými bližními. Naučte se sdílet. Naučte se komunikovat se srdcem Vesmíru než jen mělký prostředek komunikace slovy. Pojďme společně velebit vaše zahrady. Podívejte se na to, co je pro vás opravdu důležité. Jak daleko jste se vzdálili od toho, co je pro vás opravdu důležité. S kým a s čím si přejete znovu se spojit?

Přináší vám vaše každodenní práce radost? Jste obklopeni podporující rodinou, ať už je to krev vašeho kmene nebo ne? Trávíte čas činností, která vytváří radost a nadšení pro vaši duši? Sdílíte své dary s druhými a získáváte vy podporu pro věci, které potřebujete pro svou existenci? Kolik času trávíte úvahami a vděčností? Znáte jména vašich sousedů? Znáte jejich touhy? Jak často se nimi scházíte?

Jak často vstupujete do nedotčených oblastí přírody a máte vůbec přístup k tomuto prostoru? Myslíte si, že je to jen pro vás? To je opravdu smutné. Tyto věci je nutné řešit, aby bylo možné vytvořit sen o mírumilovném a vyvážením světě. Můžete říci, že si přejete žít v lepším světě a snít o takových věcech. Ale jaký byl váš poslední krok, který jste udělali se svými přáteli k vytvoření utopické společnosti? Kolik z vás je snílků a kolik z vás je muž činu? Je třeba rovnováha obou s cílem vytvořit společnost s celým rozsahem. Ale ze snílků se stali mluvkové a muži činu neslyší. Je na čase se opět sjednotit, modlit se spolu s jasnými záměry a dotáhnout plány, které před vámi leží - a to do konce.

Radujeme se pokaždé, když se skupiny spojí a pohybují se vpřed. Je pro nás uklidňující, že je vše v pořádku, že můžete a chcete, aby se to stalo. Láska a Mír se vlní napříč všemi dimenzemi. Když jste zatíženi smutkem a zoufalstvím, cítíme to. Když jste klidní, šťastní a prožíváte radost, cítíme to. To je důvod, proč používáme slovo Uni - versum, protože jsme opravdu jedno slovo, jeden verš, jeden zvuk. Jsme spojeni způsobem, který je v tomto okamžiku pro vás nepochopitelný. Ale Závoje mezi námi jsou stále tenčí a bude to pokračovat i nadále, protože se mnoho z vás na osobní, globální a planetární úrovni přibližuje k sobě a vyvrací kódy přesvědčení, které vás držely v otroctví.

Je to radost, která vám pomáhá v probíhajícím procesu. Je čas poznat pravdivou historii vašeho narození, udělat krok vpřed a požadovat své právoplatné dědictví. Závoje zapomnění se rychle ztenčují. Všimli jste si stále většího počtu UFO, duchů a jiných jevů? Mnohé z televizních programů a filmů jsou příběhy o psychických a zvláštních událostech. To je díky ztenčování Závojů.

Je nezbytné vyčistit mysl od negativního myšlení a uzavření, protože se chystáte vstoupit do sféry neuvěřitelných událostí. Pokud se rozhodnete jít touto cestou elegantně, doporučujeme začít odstraňovat negativní vzpomínky v suterénu vaší duše a pokračovat směrem nahoru. Jakmile vyčistíte tento interiér, okamžitě se otevřou dveře bezpodmínečné Lásky, která je uvnitř vás.

Co musíte odsunout z cesty, abyste toho dosáhli? Co musíte udělat, abyste našli odvahu otevřít se tomu? Jaké chování budete muset změnit, abyste mohli překročit práh? Co je třeba pustit, abyste mohli žít ve stavu bezpodmínečné Lásky a krásy?

Najděte si čas jít dovnitř sebe a začít s hlubokým procesem čištění. Vytáhněte vzpomínky, podívejte se na své zlozvyky a podívejte se tváří v tvář svému strachu. Mějte odvahu změnit způsob myšlení a dívejte se kolem sebe. Udělejte potřebné změny pro život snů. Věřte, že materiální bohatství je jen dočasnou úlevou pro věci, které vás trápí. Pro trvalou úlevu zkuste odpustit a slevit, namísto užívání znecitlivujících drog.

Odstraňte sami sebe z režimu oběti a posuňte se do režimu obnovy. Odtud pokračujte dál a stanete se hrdinou ve vlastních očích. Jakmile získáte sílu a dynamiku stanete se hrdinou pro ostatní, kteří se také chtějí zbavit bolesti a posunout se vpřed. Podělte se s ostatními o znalosti, které jste získali. Každý z vás chodí po unikátní cestě. I když nikdo z vás nekráčí po stejné cestě, všichni dosáhnete cíle svým vlastním tempem a při jiné spolupráci. Nenechte se zmást, že není dostatek času, každý se vrátí ke Zdroji svým vlastním tempem.

Buďte šťastní a naučte se žít v přítomném okamžiku a radujte se s bratry, jak se pohybujete blíž k sebe-posílení a vzájemné Lásce. Existuje mnoho práce na Zemi, kterou je potřeb udělat. Není čas na marnění, vaše moře se dusí, vaše půda je přetížena obděláváním a mnozí stále chodí ve stavu amnézie. Je čas se probudit, stát se dobrým správcem Země a navrátit koncept kmenů a komunit.

Jsme zde, abychom vás povzbudili a podpořili. Ctíme vás, protože víme, jakým problémům čelíte. Máme možnost vidět vše v širších souvislostech a jsme v úžasu, co v současné době spoluvytváříte. Není mezi vámi nikdo, kdo by nebyl schopen jít do svého středu a vytáhnout sám sebe na vyšší úroveň chápání. Jediné, co potřebujete, je jít dovnitř sebe spustit čištění a vyčistit nezdravé myšlenky, které se tam nachází.

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Zkoušky, možnosti, osobní svoboda...

Energie POUTNÍKA nám otevírá brány do Vyšších světů, pomáhá uniknout z karmických otroctví. Každá forma otroctví a závislosti se v den BEN objeví velmi drasticky. Pole napětí vytvořené mezi karmickým časem a neomezenou svobodou, přinesenou na Zemi skrze nového Ducha ČASU, se může stát velmi nepříjemné. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před tímto člověkem se otevře velký Svět - Svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tento člověk započne novou etapu života daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na "řídící věž" a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Nezapomeňte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.

8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. Vy držíte v ruce kouzelnou hůlku. Vy spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,

DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Tón OSMÝ - SPRAVEDLNOST - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace. Jak nahoře, tak dole. Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

26.7.2020 9 IX kin 74

Ix - Mág, Jaguár. Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí.

Pokud jste těhotná nebo si přejete otěhotnět, věnujte dnes čas posvátné meditaci svému nenarozenému dítěti. Pokud již děti máte, ctěte jejich nevinnost a čistotu, zacházejte s nimi s úctou, upřímně a důstojně, neboť ztělesňují svojí vlastní podstatu. Ix ztělesňuje životodárného Ducha celého života, Bolon (9) je spojen s těhotenstvím, procesem lidského těhotenství a vývojem. Jejich propletené energie představují silný a velmi příznivý den pro vyjádření úcty vašim dětem - narozeným i nenarozeným.

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ.... ŽENSKÁ ENERGIE, KTEROU VLÁDNE DUCH DŽUNGLE, ROVIN I HOR.... DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes mým ukazatelem na cestě je srdce. Síla srdce mi pomáhá najít východ ze slepé uličky. Pokud "vypojím"srdce, zůstanu sám/sama na bitevním poli, spadnu do propasti ega a ponesu ztráty. Dnes nebudu vyhledávat tisíce argumentů, abych umlčel/a hlas svědomí. Dnes se počítá loajalita, a podporuje mě síla srdce.

Jaguár je symbolem Vesmírných sil. Představuje transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.

Nativní Ix mají dary predátora, vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní. Mají talent vnímat pocity druhých. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé lidi. Jejich úkolem bývá přinést Světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.

Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.

***

Přeji vám hezký den. Jsem Ix a doprovází mě Tón 9. Společně vás vítáme v čase sdílení, z kterého v podstatě mají prospěch všichni na Zemi i mimo ni. V tento den bychom se s vámi rádi podělili o učení týkající se zneužívání slova Láska. Vaše slova jsou mocnější, než si vůbec dovedete představit. Rádi bychom vás inspirovali, abyste věnovali větší pozornost každému projevu a prohlášení, i tomu, jak přemýšlíte. Skutečný význam Lásky je tkanivo, z kterého je vytvořen celý Vesmír.

Na začátku byla Láska, nic než Láska. Jak Láska vytvářela touhu sdílet sebe a poznávat se na různých úrovních, tříštila se na malé fragmenty a pokračovala všemi směry dál ven ze Zdroje. Každá částečka Lásky chtěla na cestě zažít Lásku mnoha různými způsoby. Mnoho fragmentů s podobnými zájmy se shromáždilo a jak se každá ze skupin vzdalovala od Zdroje, vytvářely různé Sféry a dimenze. Kdyby tato myšlenka nevznikla, nebylo by možné chtít zažít nelásku.

Zkuste si z prostoru čisté Lásky představit nemilující věci jako je lhaní, podvádění, sobectví atd. To je nemožné. Přesto existovalo mnoho těch, kteří chtěli zažít nelásku a jaké by to bylo, kdyby sami sebe od Lásky oddělili. Počátečním záměrem nebylo kontrolovat a ovládat ostatní, ani nějaké překoncipování pojmů jako podvádění či sobectví. Tyto věci nikdy před tím neexistovaly. Pionýři, kteří se rozhodli spoluvytvářet Sféry nelásky, byly duše stejné jako vaši dobrodruzi Lewis a Clark, kteří se vydávali na cesty, aby prozkoumali a zmapovali neprobádaná území.

Kdysi dávno nastavily dobrodružné duše možnost vytvoření Sféry, kde je možné zažít nelásku. Rychle zjistili, že se v rámci zkušenosti nelásky musí oddělit od paměti Lásky. Různé Sféry byly vytvořeny stejně smýšlejícími skupinami, z nichž jedna z nich vytvořila Zemi. Způsob, jakým se Tvůrci rozhodli vyzkoušet nelásku, znamenal vytvořit při vtělení stav amnézie. Jak si mohli být jistí, že se neztratí? Vytvořili "systém kamarád". Před inkarnací bylo rozhodnuto, že hlavní segment duše se nebude inkarnovat. Tento segment nazýváte Vyšší Já.

Před inkarnací jde každá duše před tzv. Recenzní Radu, kde navrhuje, co chce na Zemi zažít. Chcete-li mít určité zkušenosti, nabíráte přátele a známé, kteří vám v tom pomohou. Pokud chce duše prožít smutek, bude muset najít někoho, kdo bude ochoten dělat věci, které by umožňovaly zažít smutek. Je možné, že v dalším životě si role vyměníte.

Možná si říkáte: "Jak by mohla být nějaká duše, tak hloupá, aby chtěla zažít vraždu nebo krádež?" Na začátku neexistovala žádná definice, co je neláska. Tito průkopníci neměli představu, co lze očekávat, když postavili scénu zvanou Země. Proč vůbec byly tyto věci na Zemi povoleny? Odpověď zní: svobodná vůle. I když nesoudíme chování, vidíme bolest a ztrátu Lásky jako důsledek vytvoření této zkušenosti. To je důvod, proč sdílíme naše znalosti, protože vám to pomůže rozpomenout se na své duchovní kořeny, a to jsou nástroje potřebné pro vytvoření zkušeností, kterým dáváte přednost. Existuje také nepřeberné množství duší, které narukovaly, aby vám pomohly udržet se na cestě inkarnace. Obvykle jim říkáte strážní Andělé nebo duchovní Průvodci.

Země byla stvořena s polaritou jako prostředkem prožívání nelásky. Jakmile po této cestě objevů kráčíte, naučíte se ve světě polarity žít. Ačkoliv nebylo původním úmyslem jít tak daleko od Lásky, bylo umožněno vyvíjet se také bez překážek. Nicméně časová osa, která byla pro tento experiment nastavena, je tu. Tato časová linie byla vytvořena, aby se nikdo nemohl ztrácet stále nebo se nemohl k Lásce vrátit. Jako u všech cyklů i tato fáze se chýlí ke konci.

Co bylo zpočátku mírným oddělením v krásné zahradě, přerostlo exponenciálně na vraždy, násilí a mrzačení. Není v současné době mnoho duší, jejichž zájem by byl zažívat nelásku. Avšak byl velký zájem o možnost přijít na Zemi v této době a být součástí Velkého Experimentu při vytváření něčeho nového. Tato sféra, jak ji znáte a jak už asi víte, končí. To se nestává často. Přesný dopad změn a průběh tohoto Experimentu není znám, což vytváří obrovský zájem bytostí ze všech sektorů Vesmíru.

Sdílíme tyto informace, abyste měli skutečný přehled, co se na Zemi děje. Je naprosto nezbytné, abyste se probudili k plnému potenciálu, který se nachází uvnitř vás. Ti, kteří chtějí i nadále pokračovat ve zkušenostech nelásky, k tomu mají plné povolení. Mnozí z vás jste připraveni odstěhovat se ze sféry nelásky. Země není nastavena tak, aby bylo možné tyto dvě skutečnosti zažívat současně. Brzy nastane odtržení. Nebude to válka mezi dobrem a zlem, protože žádné takové rozhodnutí v očích Zdroje neexistuje. Vše bylo umožněno jako dárek těm, kteří chtějí zkoumat Vesmír. Nicméně každý Vesmír, každá Galaxie a každá planeta má jedinečné zákony, kterými se řídí. Tyto zákony byly umožněny pro získání specifických zkušeností. Zákony na Zemi byly navrženy tak, aby bylo možné jít hluboko do nelásky. V této době se tento koncept končí.

Co se stane s těmi, kteří chtějí pokračovat ve zkušenostech nelásky a s těmi, kteří chtějí najít své pravdivé duchovní kořeny? Nastane oddělení, jak je psáno v mnoha starověkých Písmech. Každý jedinec má možnost se rozhodnout, co bude chtít zažívat. Nebude žádné házení do pekla nebo odcházení do nebe. Existuje jednoduše volba zůstat na Zemi v její současné podobě, což by velmi snadno vedlo k její záhubě, pokud nebudou provedeny změny nebo volba opustit Zemi v této podobě a odstěhovat se do vyšší dimenze, kde je vibrace Lásky mnohem vyšší. Nyní jste ve fázi plánování vytváření vyšších Sfér - doporučujeme vám snít opravdu ve velkém a společně si vytvořit váš příští domov s podobně smýšlejícími dušemi. Je to jen na vás, jaký vytvoříte svět, ve kterém si přejete žít. Přijde čas, kdy dojde k oddělení. Není třeba žádný smutek, protože nikdo se neztratí, ačkoliv se na chvíli od sebe oddělíte.

Stejně jako existuje výdech, existuje i nádech a vše se vrátí do Lásky. Nikdo není nikdy ztracen, i když se to ve stavu amnézie může zdát. Ve Vesmíru existuje řád a zákony a ty musí být dodržovány. Věřte, že vše je vždy v pořádku a vždy máte volbu, kam a čemu chcete dávat čas i energii.

Co vám přináší radost?

Co rozpaluje vaši vášeň?

Sněte o způsobech, jak můžete žít vášnivý život plný radosti. Co potřebujete ještě uvolnit, abyste mohli žít takový život snů? Začněte ještě dnes s realizací kroků vedoucích k vaším cílům a postarejte se o své potřeby. Mnozí jste silně zaujatí péčí a potřebami druhých, ale jste zodpovědní výhradně za svou duši. Zvolte si, co chcete prožívat a řekněte, NE děkuji všemu, co vás odvádí od cílů.

Udělejte si každý den čas meditovat o tom, co si přejete prožívat. S pomocí Andělů a Průvodců můžete uvolnit bolest a utrpení, které jste tak dlouho drželi v srdci. Strhněte bariéry ochrany, aby vaše Láska mohla zazářit a naučte se znovu přijímat Lásku. Nebuďte naivní, stále žijete ve světě navrženém pro zažívání nelásky. Jakmile se spojíte s intuicí, budete snadno rozeznávat motivy druhých a budete si vědomi, kudy vede vaše cesta.

Ve vyšších dimenzích nás existuje mnoho a jsme připraveni a ochotni pomáhat vám pohybovat se ve světě polarity. Natáhněte ruku, budeme u vás a pomůžeme vám projít bludištěm. Jakmile uvolníte strachy, klapky na očích budou odstraněny a vy budete mít možnost vidět velký obraz všeho.

Brzy přijde den, kdy se znovu sjednotíme a budeme mít možnost vidět se tváří v tvář. Ve skutečnosti jsme nebyli nikdy odděleni. Brzy si to uvědomíte a pochopíte. Do té doby věřte, že máte sílu dělat, co si vaše srdce přeje. Rozpomeňte se na své dary a vybírejte si zážitky, které vás přiblíží k Lásce.

Jsme zde a připravujeme se na den oslav, kdy se vrátíte Domů a podělíte se s námi o své zkušenosti. Chybíte nám, podporujeme vás ve všem, co se rozhodnete udělat.

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Poctivost, spravedlnost, síla srdce.....

MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročit práh SVĚTA MAGIE. Za tímto symbolem se skrývá energie zodpovědná za magii tvoření. Mágem je možné stát se díky síle srdce, nikoliv s pomocí těžké hlavy. Všechny přízemní touhy člověka uvězněného ve světe dogmat mohou vyvolat jedině bolest a duchovní utrpení. U mnoha nezralých osob - osob stavějících na první místo dobro materiální dny MÁGA mohou bolestně zdůraznit bezmoc vůči nepřízni osudu. Pro toho, kdo otevřel srdce, naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, nikoliv racionální inteligencí, dny MÁGA navrhnou geniální řešení; zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek. Problémy se vyřeší téměř spontánně, neplodné honění za obživou, úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Člověk, který nemá nic jiného na práci, bude připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol MÁGA. Pokud si nejste jisti, kdo má pravdu - rozum či srdce - spojte se s polem vibrací energie MÁGA. Dny IX pulzují pozemskou moudrostí a stále hledají příjemce na Zemi. Věřte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě. Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Obr MÁG čeká po eony let, aby s vámi navázal spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů. Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.

9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit své pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. VY jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA

UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Dny s Tónem DEVĚT hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST

Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.

27.7.2020 10 MEN kin 75

Men - Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí.

Jako mnoho jiných mimořádně mocných sil přírody, tak i Men - Orel létá sám. Ale i orel patří ke svému vlastnímu rodu, vlastnímu druhu. Je to sounáležitost k rodině, společnosti, druhu. Sounáležitost, která inspiruje a která nám umožňuje stoupat a usilovat o větší věci a zanechat živý odkaz pro naši rasu i planetu. Pojďme všichni usilovat nejen o naše individuální cíle a sny, ale snažit se o vyšší, hlubší a chytřejší kolektivní Evoluci tak, že zkušenost lidství na této planetě může opravdu něco znamenat. Pojďme být všichni orly!

Třináctidenní Vlna CIMI pomáhá vyrovnat průběh života, odsunout z cesty to, co se stalo reliktem minulosti a co stále ruší váš klid. DESÁTÝ den napovídá, abyste se zbavili strachu, sami rozhodovali o svém osudu a nepodléhali zdánlivé ohrožené budoucnosti.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes vidím, jak dalece jsem nezávislý/á. To, co budu dělat dnes, odráží moji velikost. Dnes dám pod lupu svůj bojácný egocentrický svět. Dnes se stávám nejvyšší instancí, nikoliv vykonávajícím cizí příkazy. Dnes nepodlehnu psychóze strachu o zdánlivě ohroženou budoucnost.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY

Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního Ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.

Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.

***

Jsem Men s Tónem 10. Jsem opravdový pěvec! Vítejte v našem čase sdílení. Dnešní téma souvisí s tím, jak dostat v životě pod kontrolu zaneprázdněnost. Jak často máte čas nedělat nic? Uděláte si někdy čas hýčkat sami sebe? Zdřímnout si, když jste unavení nebo si číst knihu jen tak pro potěšení?

Mnozí z vás naplňují své dny tolika aktivitami, že často žijete na pokraji vyčerpání. Běháte sem a tam, zatímco stěží dokážete držet krok sami se sebou. Kde je kvalita vašeho života?

Je zde škola, po škole školní program, sportovní soutěže, taneční škola, jóga a všude tlak na úspěch. Není divu, že je mnoho dětí sklíčených a vyčerpaných. To může být jedna z příčin nárůstu duševních nemocí včetně poruchy pozornosti. Jak mohou tyto děti odpočívat, když jsou přetíženy studiem a běhají sem a tam? Zůstává jim velmi málo času na setkávání s kamarády nebo na dlouhou bublinkovou koupel. Společný rodinný čas téměř vymizel v celé společnosti.

Sledujete skutečně své touhy a své vášně? Uděláte si čas na meditaci a relaxaci každý den? Uděláte si čas na odpočinek s rodinou bez nutnosti cizí zábavy jako je televize nebo filmy? Kdy jste měli v rodině naposled dobré hlubší rozhovory, kde by každý sdílel své sny nebo nedávné zážitky a zkušenosti? Doporučujeme vám přizpůsobit čas a vyhovět co nejvíce sami sobě. Podívejte se na oblasti, které vás odvádí od zkušeností, po kterých toužíte. Naučte se říkat NE, DĚKUJI, jakmile vás ostatní pozvou na nějakou akci nebo abyste jim pomohli s něčím, co pro vás není zajímavé. Teď nastal ten správný čas přestat dělat věci z povinnosti a dělat moudřejší rozhodnutí.

Mnoho radosti a energie existuje pro všechny, kteří jsou schopni žít v okamžiku přítomnosti. Když uvolníte povinnosti a lítost z minulosti a přestanete být znepokojeni budoucími událostmi, budete mít možnost být plně v přítomném okamžiku.

Zeptejte se během dne sami sebe: "Co bych chtěl/a teď dělat?" Věnujte pozornost tomu, jak se v těchto chvílích cítíte. Přináší vám radost, co v životě děláte? Dávejte pozor na všechny své vzorce chování. Máte pocit, že existuje něco, co by mělo být změněno? Rozhlédněte se kole sebe a podívejte na mnohá požehnání a buďte za tato požehnání vděční.

Jak často máte ve svém životě čas uvědomit si, jak se cítíte a jakých cílů chcete dosáhnout? Jak často prožíváte pocity Lásky a oceníte v životě nádherné zážitky? Jak velká část vašeho chování je robotická a děláte všechno během dne automaticky? Udělejte si každý den čas přemýšlet o svém životě. Jaké změny je třeba udělat? Podívejte se hluboko dovnitř sebe a vytáhněte tyto kódy přesvědčení, postoje a páchnoucí myšlení. Máte čas vyčistit dům a uklidit staré odpadky, které leží kolem?

Už jste se podívali na svá náboženská přesvědčení? Už jste někdy zpochybnili autoritu svých kazatelů a učitelů? Podívejte se velmi hluboko na všechna svá přesvědčení. Udělejte si čas a zkoumejte podrobně, čemu věříte a proč. Mnozí jste přijali některá učení jako slepou víru. Snažte se být objektivní a přijmout nové pohledy a nová přesvědčení, která jsou platná teď. Mezi náboženskými sektami existuje mnoho konfliktů. To je velmi smutný stav věci.

Jak o mnoho lépe by byl váš svět informovaný, kdyby vás více vedlo inteligentní teologické rozhovory. Brainstormingové nápady mají obrovský tvůrčí potenciál. Nenutíme vás, abyste měnili svá přesvědčení, prostě vám jen doporučujeme podívat se na ně a vymést pavučiny.

Jakmile se na své kódy přesvědčení podíváte zblízka, stane se obvykle jedna ze dvou věcí. Buď zjistíte, že jste z těchto názorů vyrostli nebo najdete nová přesvědčení, kterým se rozhodnete věřit. Říkáme to v naději, že si najdete čas během svých zaneprázdněných dnů, půjdete do svého středu a budete přemýšlet o svém životě. Jestliže máte na konci dne pocity vyčerpanosti, najděte způsob, jak zpomalit svou každodenní rutinu Neexistuje žádný závod s časem. Existuje spousta času, aby se věci pohnuly. Avšak musíte nejprve najít to, co jsou vaše priority.

Nechte své děti vybrat si činnost, která je zajímá. Zapojit je do různých aktivit je jedna věc, ale opakovaně vidíme, že naléháte na své děti, aby byly úspěšné ve svých mimoškolních aktivitách. Takové aktivity snižují jejich imunitní systém. Tomu ještě přispívá požívání potravin, které nejsou zdravé pro lidský organizmus. Doslova si sami běžíte pro smrt. Zpomalte. Přivoňte si k růžím. Jděte na procházku se psem a pozorujte přírodu. Navažte rozhovor se svým sousedem. Prožívejte kvalitní čas se svojí rodinou. Udělejte si čas hrát si mnohem víc.

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

MEN: Vědomí, vize, iluze....

Energetické pole definované symbolem MEN je charakteristické nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout ze zmatku každodenního života. Pokud vám chybí vize, honíte se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li váš duchovní růst brány Srdce - do vašeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla MODRÉHO ORLA vynese Vědomí cíle na první místo. Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi, přestává se zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi. Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace. Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle, pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši duši. Dnes uvidíte, jak dalece jsme nezávislí. To, co budete dělat dnes, odráží vaši velikost. Dnes bude dán pod lupu bolestný egocentrický svět. Staňte se dnes vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí přání. Nepodlehnete psychóze strachu ani zdánlivě ohrožené budoucnosti.

10. TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?

Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.

TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

 28.7.2020 11 CIB kin 76

Cib - Bojovník. Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení.

Jděte ještě hlouběji s Cib a velkou silou Buluk (11). Ponořte se do obrovské hlubiny oceánu minulosti vaší rodiny k pochopení základních proudů energií, které ovlivňují váš život a vaši životní cestu. Pokud můžete porozumět a přijmout duchovní dědictví své pokrevní linie bez soudu a odsuzování, můžete vyčistit svou karmu a cestu své vlastní evoluce.

CIB, TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST. VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes se uvolním od stínů podezírání, rozdělím problémy na části a krok za krokem mažu jednotlivé položky. Dnes se vyléčím ze strachu z............, který se vtiskl do mého podvědomí, a zranění od............, která obtěžují mé myšlenky. Dnes zpytuji své svědomí a odpouštím sám/sama sobě všechny chyby.

Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yucatanském jazyce představuje světlo svíčky, Světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je zrození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.

Lidé narození v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev. Je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.

***

Dobrý den. Jsem Cib s Tónem 11. Dnes bychom s vámi rádi mluvili o tom, jak najít cestu z bludiště sebepochybností. I když nás existuje mnoho v různých dimenzích a pomáháme vám, můžete pochybovat o tom, že existujeme. I když máte přímé napojení na své Vyšší Já, často o tomto vnitřním hlasu pochybujete. I když jsou vám prezentovány vědecké důkazy o mnoha věcech, pochybujete o jejich platnosti. Na pochybnostech není nic špatného, protože mnoho falešných učitelů a mnoho vědeckých důkazů přináší neplatné odpovědi. Nicméně to vás přivádí k uvědomění, že uvnitř každého existuje způsob, jak zjistit, co je pravda a nejlepší způsob řešení, který hledáte. Jak proniknout do tohoto vědění do takové míry, abyste se pohybovali mimo jakoukoliv pochybnost?

Vzpomínáte si na okamžik, kdy jste věděli, že se něco stane a ono se to stalo? Už jste někdy mysleli na někoho, že mu zavoláte, zatímco tento člověk vytočil vaše číslo? Už jste měli někdy pocit, že je někdo v nebezpečí nebo je mu špatně a pak jste zjistili, že je to pravda? Existuje nespočet příběhů o tom, jak lidé věděli, že někdo z jejich Milovaných odejde. Někteří duchovní lidé jsou vynikající na určování cílů budoucích událostí. Jak je to možné? Už jste někdy potřebovali informace na určité téma, pak jste šli do knihkupectví a instinktivně jste byli vedeni k perfektní knize?

Už jste měli někdy otázku a najednou se objevila odpověď ve vaší mysli, i když jste nevěděli, odkud informace pochází? Existuje mnoho způsobů, jak na vaše přání reagovat. Jakmile jasně uvedete záměr a doplníte ho vášní, pomůžeme vám pohnout se vpřed. Co kdyby se vám podařilo překonat pochybnosti a mohli jste vytvářet realitu na vědomé úrovni společně s vašimi Průvodci? Dokážete si tuto možnost představit?

Nemusíte dát na naše slova, ale můžete udělat test a dostat se mimo jakoukoliv pochybnost. Myslete na něco, co byste si přáli nebo, co potřebujete. Za prvé je nejlepší vyčistit mysl od rušivých myšlenek. To lze provést v meditativním stavu. Soustřeďte se na svůj dech a odstraňte z mysli každodenní starosti. Pochybujete o tom, že když jste uvolnění, myslíte jasněji?

Jakmile jste uvolnění, myslete na to, co byste chtěli manifestovat. Může to být tak jednoduché jako najít hřebík nebo tak složité jako najít správného a dokonalého partnera. Ať už je to cokoliv, představte si v mysli jasnou vizi. Dále této vizi dodávejte energii a vášeň. Mozek nepozná rozdíl mezi tím, co je skutečné a co je představa. Vytvořte jasný mentální obraz. Vytvořte obraz, jako byste se dívali na filmové plátno. Co se děje v pozadí? Kdo je na plátně? Jak je postava oblečená? Vnímáte nějaké vůně? Jakmile utvoříte celkový obraz, který se vám líbí, povzbuďte jej svými emocemi.

Řekněme, že chcete nové auto. Můžete vidět sami sebe, jak si sedáte do auta, cítíte vůni interiéru, vidíte, jak otáčíte klíčkem zapalování. Posloucháte zvuk motoru. Držíte volant. Řídíte auto, máte stažená okýnka a vítr fouká dovnitř. Silná vizualizace toho, co chcete, je klíčem k vytváření s naší pomocí. Další úkol je opustit obavy jaké to bude, až budete tento vůz mít. Možná, že nemáte peníze ani žádnou možnost čerpat úvěr. Uvolněte pochybnosti, že si to nemůžete dovolit a dejte nám vědět, co chcete. Možná byste nám chtěli říct, aby auto nevyžadovalo žádné náklady. Možná, že jste ochotni koupit auto na nízké měsíční splátky. Řekněte nám, jaké jsou vaše parametry, a pak uvolněte všechny pochybnosti.

Jasně si to představte a bude to vaše!

Dalším důležitým krokem je požádat Vyšší Já, je-li to pro vaše nejlepší dobro a dobro všech zúčastněných stran, bez ohledu, jak triviální to může být. Z našeho pohledu můžeme vidět mnohem větší obraz, jaký bude mít nový vůz vliv na váš život. Předem také musíme dostat povolení od vašeho Vyššího Já.

Vaše Vyšší Já ví, že chcete sportovní vůz, abyste zapůsobili na ostatní. To, co ale ve skutečnosti potřebujete, je náklaďák. Máte sklon jezdit příliš rychle a také se občas rádi napijete alkoholu. Takže je pravděpodobné, že když dostanete sportovní vůz, budete pít a jezdit rychle a můžete způsobit autonehodu. To nebylo součástí inkarnační dohody. Nehoda je daleko od toho, co je pro vaše nejvyšší dobro. Vidíte, kam v tomto dialogu míříme? Váš život je velmi složitý, a když vezmeme všechny lidi, místa a události, celý matrix se stává opravdu velmi komplikovaný.

Když jste se inkarnovali, obdrželi jste krásný dárek s názvem svobodná vůle. V každém okamžiku můžete dělat, co budete chtít, ale musíte vzít v úvahu také následky svých voleb. Existuje mnoho věcí, které máte pod kontrolou, i které nemáte pod kontrolou. Nejste loutka svého Vyššího Já, ale kvůli stavu amnézie vás vaše Vyšší čas od času pomáhá vytáhnout na magické šňůrce, abyste zůstali na své cestě.

Je to vaše volba uposlechnout jeho pošťuchování nebo ho ignorovat. Často děláte rozhodnutí, která nesouvisí přímo s cílem, kterého jste sem přišli dosáhnout. Při rozhodnutích, která vás vedou do zbytečných zkušeností, vám pomáháme znovu se vrátit na vaši trať. Jestli se rozhodnete naslouchat našemu postrkování, uvidět dárky, které vám pokládáme k nohám, je jen na vás. I když nevíte o naší existenci nebo nevíte, jak s námi pracovat, nevzdáváme to.

Jsme vždy připraveni plnit vaše potřeby. To nemusíte vnímat v době, kdy máte nějakou zkušenost, která je zničující. Doporučujeme vám, pokud jste měli jakékoliv smutné nebo strašné zážitky, abyste vyhledali ty, kteří se nacházeli v podobné situaci a mohou vám pomoci překonat smutek nebo hněv spojený s touto událostí. Mezi vámi může být rozdíl v postoji. Pokud žijete ve stavu "běda mně", budete stále přitahovat situace obětování. Pokud zaujmete postoj sebe-posílení, budete přitahovat situace, ve kterých můžete vyjádřit své schopnosti a zůstat na cestě sebe-posílení.

Kromě přístupu si vytvořte přesvědčení, že je vše v pořádku. Někteří lidé říkají: "Pokud vám život podá citron, udělejte si limonádu." To je nádherné rčení a je v něm hodně pravdy. Váš postoj spolu s vírou, že ve všem existuje dobro, vám pomůže překonat jakoukoliv situaci. Po napojení na Vyšší Já a přímé požádání o vedení ve všech situacích, se váš život stane kouzelným. Požádáte-li o parametr ......pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných hladce a elegantně..... budou se dít zázraky.

Vraťme se k příkladu nového auta. Tentokrát požádáte vaše Vyšší Já o vedení a další sadu kol: "Jaké auto je pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných?" Možná instinktivně víte, že nákladní vůz by byl tou nejlepší volbou, abyste mohli shromažďovat dřevo a získat práci na několika projektech. Také víte, že byste byli schopní pomoci svým přátelům při stěhování. Myšlenka užitečnosti se vám dostala do hlavy, otázky byly zodpovězeny. Nyní můžete přistoupit k procesu vizualizace s cílem zapojit své Průvodce nebo můžete mít spoustu argumentů a dál toužit po sportovním autě.

To je místo, kde lidé mají tendenci zabřednout. Místo toho, aby následovali svou intuici, odolávají vnitřní pomoci a vydají se jiným směrem. Není žádný hřích, že se vaše hlava otáčí ve směru, který není v souladu s vaší inkarnací. Můžete si vybrat sportovní auto místo nákladního auta. Nicméně to znamená změnu života v mnoha ohledech. Nyní budete muset spoléhat na druhé, aby vám pomohli odvézt a přivézt věci, které potřebujete. Vaše vnitřní identita je zcela mimo to takové auto vlastnit. Jak snadno se můžete nyní stát arogantní a nafoukaní.

Jak moc by byl váš život jiný, kdybyste vyjádřili svou skutečnou podstatu soběstačnosti s pomocí druhým. Vidíte, jak jeden incident může zatarasit cestu, když nejste zarovnaní s původním záměrem Vyššího Já? Mnohokrát nejsou vaše modlitby zodpovězeny nebo to tak alespoň vypadá. Všechno, co se stane, má přesný smysl. Kolikrát se stalo něco, co nebylo v plánu, ale později jste zjistili, že to pro vás bylo požehnání. To je známkou naší práce.

Existuje mnoho způsobů, jak operujeme. Jako slabý hlásek v hlavě s výzvou, abyste něco přeplánovali. S technologiemi, jako jsou světla, televizory, počítače, telefony, máme spoustu zábavy. Můžeme dělat věci, které se dají popsat jako zázračné. Ale vždy pracujeme v tandemu s vaším Vyšším Já, protože to je vaše spojení s Duchem a důvod vašeho příchodu na Zemi. S ohledem na svobodnou vůli máte možnost dělat další volby. Jsme tu vždy a dokážeme vás rychle dostat zpět na vaši cestu k dosažení cílů, které jsou pro vaše nejvyšší dobro.

Otestujte si pro sebe tato slova. Vytvořte si obraz něčeho, co byste chtěli manifestovat jako zkušenost. Zeptejte se, zda je to pro vaše nejvyšší dobro a pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Poslouchejte odpověď, která se objeví v hlavě nebo pocitech v těle. Pokud se cítíte dobře a máte pocit povzbuzení, je pravděpodobné, že jste získali kladnou odpověď.

Bavte se v praxi. Andělé se radují, když se člověk opět spojí se svým Vyšším Já. Je to naše radost pomáhat vám při vytváření snů. Jsme tady, abychom byli Spolutvůrci a dělali vše, co je v našich silách, abyste věděli, že existujeme. Milujeme vás bez podmínek.

Naše Láska je čistá, není poskvrněná zapomněním, ve kterém v současné době žijete vy. Jednoho dne se tyto dveře otevřou i pro vás a vy zažijete pravou blaženost, jakmile pochopíte, jak nádherné bytosti jste. Očekávejte zázraky. Buďte k sobě i druhým laskaví a sledujte, jak přichází kouzla!

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

CIB: Strach, obavy, inteligence....

Ve Znamení BOJOVNÍKA jsou zakódovány energie probouzející INTELIGENCI TVŮRCE. Zde se dosahuje nejvyššího stupně zralosti inteligence, přičemž podmínkou k dosažení duchovního stropu inteligence CIB je spojení třech předchozích úrovní (Poutník, Mág, Orel). Protože lidská inteligence je dvoupólová tzn., skládá se z ROZUMU a INTUICE, každá jednostrannost se stává pro člověka problémem, časem často i mučením. Chybný rozvoj inteligence vede k fanatizmu, k patologickému duševnímu přetížení, nebo vzniku mezer v oblasti racionálního uvažování. Ti, kteří úspěšně přešli předchozími úrovněmi (Poutník, Mág, Orel) se přestanou zabývat triviálními věcmi, začnou myslet perspektivně s inteligencí BOJOVNÍKA, mohou odkrýt mnoho skvělých objevů a dosáhnout mnoha úspěchů. Na této úrovni je aktivován nejen racionální rozum, ale hlavně pravá mozková hemisféra - operativní intuice. Pokud vám chybí síly, otevřete své Vědomí moudrosti BOJOVNÍKA. Nezapomínejte na tři předchozí vznešené úrovně, a především aspekt Lásky a čistoty záměrů MÁGA. Síla srdce je základem zdravého vývoje - fyzického i duchovního. Na úrovni BOJOVNÍKA zmizí jakékoliv OBAVY, STRACH i VÁHÁNÍ. Zde se začíná manifestovat Vyšší Vědomí čili duchovní moudrost vašeho Vyššího JÁ.

11. TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ

JEDENÁCTKA to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející SVĚTLO do VŠEHO, CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu.

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,

TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ SÍLA. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v emocích a myšlenkách.

JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ

Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Nechte uvolnit všechno, co potřebuje být uvolněno.

29.7.2020 12 CABAN kin 77 galaktický portál

Caban - Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy

LaKa (12) představuje souhrn jednoho života, součet všech činů a zážitků. V kontextu se spojením s Cimi, rodovou linií a hlubokou introspekcí Caban, je tato energie masivně zesílena a dnes je třeba jí uctít. Aby bylo možné pochopit různé kusy a části vašeho života a vztahů, potřebujete klid a svobodu. Potřebujete klid o samotě. Vystupte z kola zodpovědnosti za ostatní a užívejte si svůj vnitřní prostor, který je jen váš ........ a vždycky bude.

Vlna CIMI pomáhá vyrovnat průběh života, odsunout z cesty to, co se stalo reliktem minulosti a co stále ruší váš klid. DVANÁCTÝ den ukazuje, že není vinných na vnější straně, to vy vnášíte harmonii do světa, ve kterém žijete.

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIÍ ZEMĚ, PŘINÁŠEJÍCÍ TVŮRČÍ SÍLU A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes už vím, jak dosáhnout stability a dodržet dané sliby. Dnešní situace mi ukáže, čemu je potřeba se vyhnout a co podpořit. Dnes dávám pozor na vnější znamení: na červené a zelené světlo na cestě. Buď směle kráčím vpřed, anebo trpělivě čekám.

Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího Ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.

V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.

Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.

***

Dnes vás při objevování, jak žít život snů vítá společně se mnou Tón 12. Je nás mnoho na druhé straně Závoje a jsme připraveni pomoci vám ve všem, o co se snažíte. Rádi bychom vám připomněli, že všechno, co potřebujete vědět, se nachází uvnitř vás. Naším cílem je jednoduše pomoci vám najít klíč, kterým tyto dveře odemknete. Jsme tu jen jako pomocníci. To znamená, že máme na starosti připomínat vám cestu, po které se snažíte jít. Začneme tím, že vám připomeneme vaše skutečné duchovní kořeny, které vyrůstají v říši Ducha, kde existuje jen Láska.

Přišli jste na Zemi zažít zkušenosti, které jste si zvolili před inkarnací. Už jste někdy potkali někoho a cítili neuvěřitelnou spřízněnost? Velmi často je to duše, s kterou se znáte z minulosti a je pravděpodobné, že jste se setkali v mnoha předchozích životech. Možná v této době svého života nevěříte, že reinkarnace je možná. Pokud budete studovat všechny dávné tradice, zjistíte, že jste s tímto názorem v menšině. Totéž se týká i mimozemšťanů. K dispozici máte dokumentaci, která se nachází po staletí ve starověkých Písmech a uměleckých dílech.

Proč je pro vás tak těžké věřit věcem, které nejsou běžné? Držíte sami sebe v malých krabicích, které kolem vás obvykle vytvořili druzí. Máte možnost kdykoliv z těchto krabic vystoupit a přetvořit to, co je vhodnější pro toho, kým jste teď.

Jste připraveni roztáhnout křídla a rozšířit své obzory trochu mimo vaši zónu pohodlí?

Pokud ano, jsme připraveni vás podpořit a pomoci vám zjistit, kdo opravdu jste. Jste připraveni pustit se touto cestou? Ano? Zavřete oči. Uvolněte svaly a soustřeďte se na svůj nádech a výdech. Uvolněte se a pusťte všechny strachy a starosti. Dělejte to několik minut, dokud nejste plně v uvolněném stavu. Jakmile jste klidní, nechte mysl putovat zpět v čase. Jaké jsou vaše nejstarší vzpomínky? Podívejte se, co se kolem vás děje pomocí vašich pěti smyslů. Některé myšlenky mohou být bolestivé, některé mohou být plné radosti. Jednoduše pozorujte každou, která se objeví. Cílem je objevit, co způsobilo nastavení kódů přesvědčení v důsledku těchto událostí.

Pravděpodobně došlo při první inkarnaci k plnému zapomnění na vaše duchovní kořeny. Vzhledem k životním zkušenostem se většina z vás naučila tyto vzpomínky vypnout. Když půjdete zpátky v čase, můžete je opět získat. Pro vás, kteří máte bolestivé vzpomínky, to může být těžší. V tomto případě je nutné vyčistit vrstvy negativního myšlení jako první. Způsobem, jak to udělat, se zabýváme celý rok. Nicméně vás dnes zveme účastnit se této cesty s námi. Je ve vašem nejlepším zájmu přezkoumat bezrizikové příhody, kde se objevují radostné vzpomínky, dokud nejste připraveni léčit své nejhlubší rány.

Zveme vás nyní podívat se do svých nejstarších vzpomínek. Cítíte se respektováni a naslouchá vám vaše okolí? Jaké pocity vyplouvají na povrch? Každý okamžik ve vašem životě je plný možností. Možná, že jste museli jako dítě dojíst celé hlavní jídlo, abyste mohli dostat dezert. Opravdu jste toto jídlo neměli rádi, přesto se vám to podařilo překonat. Řekli jste si: "Až vyrostu, nebudu své děti nutit dojídat celou večeři. Dostanou dezert, i když nesní vše," a nový kód přesvědčení je na světě!

Množství energie, které do každého kódu vložíte, může být velmi silné, a tak to také i zůstane. Pokud jste opakovaně nuceni dojídat celé jídlo, abyste mohli dostat zákusek, přidáváte tomuto přesvědčení na síle. Pak se vám narodí dítě a vzpírá se, aby dojedlo celou večeři. Stejně jako vaše matka řeknete: "Dojez celou večeři nebo nedostaneš zákusek!" Jste sociálně podmíněni si toto chování u vašeho dítěte prosadit. Přesto, když to uděláte, pokaždé máte pocit neklidu. V některých případech můžete polevit a necháte vaše dítě zákusek sníst i přesto, že nedojedlo celou večeři.

Toto slevení způsobí, že se cítíte nepříjemně, protože je to proti vašim sociálním hodnotám. Možná mu dovolíte sníst dezert, jen pokud vaše matka není na návštěvě. Když je vaše matka přítomná, vytvoříte z večeře cíl, než bude moci sníst dezert. To ukazuje na to, že vaše matka je dobrý rodič, protože stojí pevně za svými pravidly. Nicméně jste nechali dítě rozrušené a zmatené.

Poselství, které vám tímto chceme předat je, že jste během tohoto života vytvořili nepřeberné množství přesvědčení. Ve vašem mozku jste tato pravidla uzavřeli, dokud se vědomě nerozhodnete je propustit. Dnešním cílem je najít tyto kódy, které již pro vás nejsou platné.

Mnoho kódů jste nastavili jako formu ochrany nebo při reakci na určité nepříjemné události. Možná už dnes pro váš život nejsou relevantní. Pokud tato tlačítka tlačí na jiné kódy, způsobuje to zmatek. Zajímá vás, proč si tak děláme starosti? Věnujte pozornost těmto myšlenkám. Jakmile se objeví, pokuste se najít ten pocit, kdy to začalo. Možná budete muset odhalit mnoho vrstev přesvědčení a negativních myšlenek.

Jakmile nastavíte například kód víry: "Až vyrostu, nebudu takový jako moji rodiče". Hádejte, co přesně děláte? Často se rozhodujete stejně jako oni, aniž si to uvědomujete. Ale ve vašem boji být jiní si uvědomíte, že jste se svým rodičům stali velmi podobní. Nyní máte příležitost pochopit, proč jste měli mnoho stejných zkušeností jako rodiče a máte také skvělou příležitost tyto procesy pochopit.

Nyní se na všechny kódy můžete podívat mnohem zralejším způsobem. Můžete začít vytrhávat plevel ve všem, co jste říkali i dělali, protože se již nevejdou do vašeho současného paradigmatu. Můžete vylézt z krabice a začít vytvářet jedinečnou kombinaci barev a tvarů, které nejlépe odpovídají vašemu individuálnímu Já.

Jakmile se vás více probudí ke svému plnému potenciálu, budete se při vytváření vlastní reality navzájem podporovat. To je to, o čem je život: objevovat potenciál a radost. Jakmile se začnete vzájemně podporovat a uznávat pravidla, která budete vytvářet, opustíte společenské normy, které vás držely v oddělenosti. To je počátek bezpodmínečné Lásky. Jak budete pokračovat ve výzdobě své krabice, brzy si uvědomíte, že žádnou nepotřebujete. Jak úžasné dílo jste nyní vytvořili! Vystavte je pro druhé na odiv. Nyní jste vytvořili společnost, kde svá nádherná díla obdivujete.

Je to naše naděje, že jste pochopili dnešní Poselství. Uvědomte si pravidla, ve kterých žijete, protože mnohá z nich už nemají žádný význam. Odvažte se být jedineční a nechte znovu téct tvůrčí šťávu. Najděte svou vášeň a použijte ji pro vytvoření reality, ve které si přejete žít. Podporujte ostatní, kteří pracují na tom, aby žili život svých snů. Vychutnávejte si a oslavujte navzájem svoji jedinečnost.

Není plátno plné barev a vzorů mnohem zajímavější, když člověk používá všechny barvy? Toto míchání talentů a schopností je to, co dělá Zemi tak nádherným místem. Přestaňte omezovat sami sebe zastaralými pravidly a plujte. Najděte zbytečné kódy přesvědčení a vznášejte se jako orel!

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

CABAN: Souznění, rozvoj, spolupráce....
V energii ZEMĚ se nachází zóna kontroly individuální úrovně Vědomí. Zde je testována užitečnost a škodlivost individuálního JÁ pro CELEK. Všechny pocity v den CABAN, by měly být posuzovány z pozice osobní Rezonance s CELKEM. CABAN kontroluje také vztah ČLOVĚK - PŘÍRODA, protože jako pozemský kolektiv přebíráme zodpovědnost za osud světa. Pamatujte, že rovnováha v přírodě je daleko více narušena než mezilidské vztahy. Kdo se naučil vidět sám sebe, jako součást CELKU, přestane soudit lidi, protože ví, že každý, koho potkáme, je odrazem v zrcadle našeho vlastního JÁ. Uzdravení světa a Kolektivního Vědomí začíná pořádkem na vlastním dvorku. Mohou zde nastat různé konflikty, nejen v kruhu rodinném nebo v kruhu přátel, ale i v pracovním prostředí.

V takových případech se stává síla navigace CABAN Strážcem svým pozemským zástupcům, nenechá své studenty na scestí, ale na každém rozcestí pro ně nastaví osobní majáky. Pokud chcete připojit ke svému duchovnímu JÁ všemocnou energii CELKU, zaměřte se na den ZEMĚ, ale nikoliv proto, aby posílil vaši pozici či vás posunul na první místo, ale proto, aby vám pomohl vyřešit problémy ve vašem okolí. Socializace je důležitým krokem k duchovnímu růstu, tzn., že každý jednotlivý aspekt Vědomí, musí dosáhnout plnohodnotné formy, aby mohl být přijat do CELKU.

12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY

Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU, uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI

VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo a také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami. To odhalí vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny

DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ

Je to den "zúčtování" všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

30.7.2020 13 ETZNAB kin 78

Etznab - Zrcadlo. Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč Pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance

Zapojte se do mocných energií Oxlahun (13), posvátného duchovního spojení a uzavřete manželství s hluboce hojivou silou Etznab k vyvážení a očištění vaší mysli i těla na elementární, psychické a spirituální úrovni, protože tam je to místo, základní jádro všech nemocí, utrpení a lží. Jděte hluboko do všeho, co vás trápí nebo bolí, co je zdrojem nemoci nebo bolesti. Ale to k uzdravení nestačí. K dokončení vašeho uzdravení je třeba závazek: přijmout osobní zodpovědnost za své vlastní blaho i nadále.

Vlna SPOJKY pomáhá vyrovnat průběh života, odsunout z cesty to, co se stalo reliktem minulosti a co stále ruší váš klid. TŘINÁCTÝ den odhalí slabiny, na kterých musíte zapracovat a které si nechcete přiznat.

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ.

DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI

KŘEMEN ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes rozpoznám, co je užitečné a vhodné pro život, a co je zbytečné a bolestné. Teď už vím, čeho se nechci pustit, k čemu se stále vracím a čeho se stále pevně držím. V životě jsem se nedopustil žádných hříchů, ale udělal mnoho neúspěšných pokusů. Dnes skládám zkoušku zralosti, měním vztah k penězům a loučím se se starými hodnotami. Dnes opustím zklamání a prolomím neochotu k lidem.

Glyf představuje Vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole. Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality, můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy, volí vždy morální a etickou cestu.

Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu - věci jsou černé nebo bílé, dobré nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři, pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.

Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory. Skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních - v rodině, komunitě. Naučte se být upřímní, pokud jde o peníze, sex.

***

Zdravím, jsem Etznab s Tónem 13 a vítáme tuto příležitost sdílet naše postřehy. Dnes na téma aktivace DNA. Je to naše naděje, že budete naslouchat našim slovům a integrujete ty, které cítíte jako pravdu pro vás. Věřte, že již máte veškeré znalosti, moudrost a dovednosti potřebné pro šťastný, produktivní a zázračný život.

Nebereme slovo zázračný na lehkou váhu. Opravdu. Jakmile znovu objevíte sílu obsaženou uvnitř vás, váš život bude naplněn zázraky. Po celá desetiletí vědci zkoumali mozek vás, kteří jste pokročilejší a bylo zjištěno, že lidé využívají jen malé procento mozku. Hledali způsoby, jak probudit spící část mozku, aby se lidem zvýšily jejich psychické schopnosti.

Ačkoliv je určitá pravda na této teorii, navrhujeme věnovat pozornost a odhalit pravdu o DNA. Ve skutečnosti je to místo, kde je také zakódováno lhaní. Tajemství aktivování schopností spočívá v rozvoji těchto schopností a schopnosti bezpodmínečně milovat všechny věci. Když vyklízíte všechny neplatné kódy a rekvalifikujete své negativní myšlenky, slova a činy, vaše DNA kódy se aktivují. V tomto světe duality vzniká každá myšlenka buď na základě strachu nebo na základě Lásky. Zvolíte-li Lásku, energie uvnitř vás proudí hladce a svobodně. Když si vybíráte strach, tok energie se snižuje a stáváte se hustější. Obrušováním těchto vrstev strachu se postupně reaktivuje DNA.

Jakmile překonáte určitý strach, vás postoj a pohled se automaticky změní. Zjistíte, že věci, kterých jste se báli už nad vámi nemají žádnou moc. Jakmile změníte chování, kterým jste se před tím zabývali, stane se kouzlo. Budete zvládat jednu oblast život za druhou, jakmile se přepnete ze strachu na Lásku. Tento přepínač také aktivuje určitou část DNA. Už nebudete reagovat negativním a hrůzostrašným způsobem v určitých situacích, protože jste vyměnili kódy přesvědčení. To má také vliv na mozek, protože se přepojují synapse - mozek a DNA přímo souvisí s myšlenkami a emocemi.

Už jste byli někdy na někoho naštvaní a pak jste tento problém vyřešili? Pokud jste se z této lekce poučili a udělali vědomou volbu a už nikdy nebudete reagovat tak jako před tím, pak se změní synapse v mozku. Můžete-li tedy změnit chování spojené s touto událostí ve všech oblastech vašeho života, zapnete přepínače DNA. Výsledkem je lepší pochopení bezpodmínečné Lásky a schopnost více vyjadřovat a přijímat Lásku.

Pojďme se podělit o jeden příklad za účelem objasnění. Máte blízkou přítelkyni. Jeden den vám nějaký člověk řekne, že vaše přítelkyně o vás šíří lži. Pokud nepromluvíte s přítelkyní za účelem najít pravdu, můžete slepě věřit tomuto člověku. Nyní jste si vytvořili nový kód víry lidem-se-nedá-věřit. Váš mozek zakóduje tuto novou myšlenku spojením určitých synapsí jako absolutní pravdu. Tak to zůstane, dokud to nezměníte. Od té doby můžete ignorovat přítelkyni a vyhýbat se jí. Pak si najdete jinou přítelkyni, nicméně už s nikým nechcete sdílet svá tajemství, protože lidem už nedůvěřujete.

Časem si vybudujete různé výmluvy a citový odstup a dál rozvíjíte chování, které podporuje váš lidem-se-nedá-věřit kód. V důsledku toho si můžete vytvořit docela impozantní ochranné zdi. Pak máte tendenci mělkých rozhovorů se všemi lidmi, na které narazíte. Máte sice pár blízkých přátel, ale budete si udržovat odstup. Nebudete sdílet své nejhlubší strachy, sny a přání. Není vám to povědomé? Uběhne dvacet let a vy se s bývalou přítelkyní setkáte. Chce problém vyřešit a diví se, proč jste tak chladní. Zasypete jí obviňováním a zadržovanými emocemi ze zranění, které vám způsobila.

Přítelkyně je šokovaná a popírá šíření takových zvěstí. Rozpomíná se na druhou dívku a hledá původ, proč se to přihodilo. Pak se dozvídáte, že velmi žárlila na váš vztah. Druhé dívce ztroskotal vztah, a tak šířila různé fámy, aby dosáhla rozpadu vašeho vztahu. Tato dívka byla známá po celé škole tím, že vytváří problémy. Pak se podíváte přítelkyni do očí a zeptáte se jí, jestli někdy někomu řekla tajemství, které jste spolu sdíleli. Upozorní vás, že druhá dívka byla známá jako lhářka a manipulátorka. Uvědomujete si, že je to pravda a že váš úsudek byl chybný, omluvíte se a obě souhlasíte s obnovením přátelství.

Nyní musíte řešit kód víry lidem-se-nedá-věřit. Po dvaceti letech jste nashromáždili mnoho negativních myšlenek a emocí na základě tohoto kódu přesvědčení. To znamená, že budete také muset řešit všechny související kódy a stejně jako domino všechny popadají, jakmile odstraníte základní kód víry. Nicméně budete je muset najít a vědomě změnit své chování, které vzniklo na základě tohoto původního přesvědčení.

Většina z vás nemá tušení, že operujete se starými kódy přesvědčení. To je naše práce, abychom vám pomohli kódy odstranit a reorganizovat soubory. Pak začínají kouzla. Jakmile vymýtíte staré kódy, uvolní se obrovské množství energie. To je pravda, protože vaše základní podstata je čistá Láska a vše, co není čistá Láska, vyžaduje velké množství energie, aby vás to drželo na místě.

Můžete být svědky tohoto Universálního pravidla v přírodě. Například sledujte vodu v řece, jak teče. Jakmile se setká s kameny a nečistotami, prostě teče kolem nich. Pokud stojí v cestě přehrada, která brání pohybu, udělá voda všechno, co je v její moci, aby proudila kolem nebo přes přehradu. Když jsou postaveny zdi kolem, nevytvoří se nic víc než koupaliště. I když voda navenek může vypadat, že je klidná, jakmile se uvolní, bude pospíchat jako dravý proud.

Když budete uvnitř sebe držet negativní emoce, budou mít tendenci nabírat na síle. To je důvod, proč mnozí kritizujete ostatní s přívaly hněvu a vynášíte nevyřešené problémy, které mnohdy nemají žádný vztah k momentální otázce ani k té osobě. Tyto emoce jsou jako voda v přehradě - potřebují být propuštěny, aby mohlo vše znovu proudit. Vaše Láska potřebuje znovu proudit.

Jakmile se v mozku odpojí a spojí jiné synapse změnou myšlenek a návyků, které vás držely na jednom místě, můžete uvolnit Lásku a nechat jí volně proudit. Jakmile uvolníte strachy a změníte chování a myšlení související s těmito strachy, okamžitě opět začne Láska proudit skrze vás. To znamená hlubší pochopení bezpodmínečné Lásky a přechod z OFF na ON vaší DNA. Je-li přepínač přepnut, okamžitě dochází kolem vás ke změnám. Můžete si všimnout, že jste více v klidu, nebo se zvýší vaše psychické schopnosti. Váš potenciál milovat se zvyšuje exponenciálně s uvolňováním negativních myšlenek, které vás pohřbívaly.

Události, které uvnitř vás dřív spouštěly negativní emoce, už na vás nebudou mít žádný vliv. Tyto změny DNA a synapsí se v životě projeví jako expanze života. Čím více umožníte, aby skrze vás proudila čistá Láska, tím dokonalejší bude struktura DNA.

Už jste někdy slyšeli o samovznícení lidí, kdy někteří prostě shoří a zůstanou jen přívěšky? V některých případech byla DNA aktivována příliš rychle a došlo k přetížení elektrických obvodů a roztavení. Proto nedoporučujeme zbytečně se tlačit dopředu v procesu Vzestupu. Dovolte si vyvíjet se v komfortním tempu a pusťte obavy a strachy, abyste se cítili v bezpečí.

Mnozí z vás se zabývají možností, že se Země blíží v blízké budoucnosti ke svému konci. Někteří z vás se stávají netrpěliví, jak se snažíte změnit své celoživotní vzorce. Říkáme, že není žádný spěch. Udělejte si každý den čas podívat se hluboko do vaší duše a podnikat kroky ke změně chování, které už vám nepomáhá. Všechno ve Vesmíru se děje v pravý čas. Říkáme to jako slovní hříčku. Jakmile se dostanete z iluze této reality, zjistíte, že čas, jak ho znáte ani neexistuje.

Pohybujte se vpřed s vědomím, že již dokonalí jste. Nejsou žádné oběti, žádní pachatelé, je tu jen nesčetné množství lidí, kteří mají zkušenost lidství a učí se zvládat záhadná pravidla tohoto Vesmíru. Žádáme vás, abyste vystoupili z včerejší bolesti a pohybovali se v okamžiku přítomnosti. Rozhlédněte se kolem sebe a dovolte si cítit vděčnost za privilegium žít na této nádherné planetě. Pozorujte přírodu v její dokonalosti a usilujte o rovnováhu, která vám umožní klid a radost v každém okamžiku, protože v každém momentu se dějí zázraky.

Vyjděte dnes ven a začněte znovu jako nevinné dítě.

Chovejte se, jako by všechno kolem vás bylo dokonalé.

Milujte všechno bezpodmínečně.

Uvolněte všechny strachy, které vás tíží.

Pak sledujte kouzla, která se budou dít.

Buďte šťastní a buďte v radosti!

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Identita, pravda, reflexe....

Pečeti ZRCADLA připadá zvláštní role - role NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU KONTROLY KVALITY. Vše bude opět dáno pod lupu a pečlivě zkoumáno, zda je to vhodné pro svět, pro Kolektivní Vědomí, ale především pro další stupeň Evoluce.

Proto by se neměl nikdo cítit uražen, bude-li podroben ZRCADLEM opět osobní kontrole. Kromě hodnocení nejdůležitějšího, bude prosvíceno i to, co je vedlejší - a v případě potřeby vráceno zpět k opravě. Dny ETZNAB silně zdůrazňují všechny rozdíly, všechny myšlenkové chyby. ZRCADLO je naprosto důvěryhodné, protože svůj odraz v zrcadle nemůže nikdo popřít. Na příkladu jiných lidí nám ETZNAB ukazuje naše přednosti, nedostatky, slabé stránky, které si nechceme připustit. Pokud nám někdo leze na nervy, znamená to, že problém je v nás, nikoliv v té osobě. Pokud si myslíme, že je někdo špatný - jsme špatní my sami, jen to nechceme, nebo si to neumíme přiznat. Tento člověk nám vstoupil do cesty jen proto, aby odrážel naše vlastnosti. Nic se neděje bez příčiny. Celý život jsme konfrontováni s důsledky našich myšlenek a činů. Porozumění, pochopení a přijetí této reality je první krok k pochopení nových dovedností, jako například telepatie. Dny ETZNAB nám tímto přinášejí neocenitelnou pomoc. Kdo je ochoten přijmout svůj odraz v zrcadle, tomu ZRCADLO ukáže zázračnou pilulku, jak uvolnit stres. Čím lépe pochopíme smysl reflexe, tím rychleji zareagujeme, a tím rychleji dosáhneme mír, harmonii, vnitřní pocit bezpečí a tím snazší pro nás bude boj proti vypuknutí infekce. Odstraněním toho, co nás ruší, se tak připravíme na překročení prahu Evoluce. Síla ZRCADLA je největším spojencem na cestě k Osvícení - Hledáním Vyšší pravdy, odhalujeme tajemství příčin. Duchovní motto ETZNAB zní: "JEN TO, CO JDE HLADCE, JE PRAVDA. TO, CO NARÁŽÍ NA PŘEKÁŽKY, MUSÍ BÝT DÁNO POD LUPU.

13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA

TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká nejčistší energie Universa a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,

KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA

POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle, nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo 13 je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.

Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.

TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ

Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.

Copyright © 2019 Překlady Zpráv lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na stránky www.lenka-sykorova.cz