CHICCHAN 105 - 117

Přehled od 26/8 - 7/9

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.

Chicchan - BOŽSKÁ ŽIVOTNÍ SÍLA, NOSITEL DEŠTĚ, SMYSLNOSTI, VÁŠNĚ, PRVOTNÍCH ZNAKŮ DUALITY A ROZŠÍŘENÍ SRDCE SKRZE SLUŽBU DRUHÝM

Had ztělesňuje hlubokou instinktivní moudrost, inteligenci, ale také hluboké emoce a energie, které mohou způsobit velké pozdvižení a změny. Nedá se říci, jestli je to dobré nebo špatné. Nemůžeme nic předpokládat: co je pro někoho nežádoucí změnou, je pro druhého poselstvím z Nebes.

Ideální je vždy rovnováha a Jednota, spíš než množství a objem, bohatství, sláva či moc.

V tom tkví posvátnost, a to je výzva Hada. Buďte otevřeni celoživotnímu učení, životním objevům i dopadům. S velkou silou přichází i velká zodpovědnost. Čím více víte, tím více vládnete a tím je větší vaše zodpovědnost vládnout dobře a moudře. Čím větší je vaše síla, tím více se musíte rozhodovat a žít vyrovnaný a klidný život, aby vaše rozhodnutí měla dopad na stabilitu vaší cesty. V Indii existuje jedno krásné rčení.... Moudrost není něco, co jste získali, ale čím jste se stali.

Had spojuje naši původní prvotní plazí podstatu s duchovními aspiracemi. Když se dotýkáme a vnímáme tuto energii, jsme spojeni a žijeme ve dvou realitách -materiální (každodenní světské) a duchovní (magické) realitě, kde je možné všechno. V současné době je to velmi relevantní, protože žijeme mezi dvěma paradigmaty - Starým a Novým.

Na nové vyšší úrovni Vědomí jsou spojeny éterické energie s hmotnou rovinou.

Chicchan je Stvořitel a Tvůrce Vesmíru, lidské Evoluce, spirituálního růstu, stejně jako každého růstu. DNA, která obsahuje generační rodový kód i kolektivní paměť lidstva.... také pravdu, spravedlnost, inteligenci a mír. Symbolizuje oběžnou dráhu planet. Symbolizuje cykly času a změny. Symbolizuje integraci, autonomní funkce, schopnost jednat i hbitost akce. Je to energie poznání, znalostí, vědomostí, transmutace do moudrosti, hadí síly, moci a sexuální magie.

Trecena začíná číslem 1 a končí číslem 13. Čísla 6, 7, 8 představují hřeben Vlny. Hřeben může být interpretován jako velmi silné energie, i když samotný vliv Treceny se samozřejmě počítá od počátku. Kanál Světelných energií má hřeben v 6 OC - Pes (odvaha, víra vést nás po duchovní cestě), 7 CHUEN - Opice (umělecká dokonalost inspirovat a tvořit naši duchovní cestu), 8 EB - Cesta, Člověk (náš duchovní osud nebo také cesta života).

REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ CHICCHAN

Zvláštností Vlny HADA je, že deset ze třinácti pozicí jsou galaktické portály. V těchto dnech působí na Zemi nejvyšší síla z Vesmíru. Může se tedy stát, že toto období nebude pro vás příjemné a zcela bezproblémové. Druhou kuriozitou je symbol CHICCHAN sám o sobě, protože zde představuje formu celého života. HAD uchovává přesnou kopii vzorce Galaktického Programu Uzdravení, ukazuje ty prvky, které je třeba plně vyléčit, aby přesně odpovídaly Světelnému vzorci CELKU. Prakticky není žádná oblast, která neporušuje hodnotu života na Zemi.

To, že respektování Spirituálních práv veškerého života na Zemi je zanedbáváno v důsledku lidské nedbalosti nebo vnějšího omezování, je věc druhořadá. Ve svévolném karmickém poli lidstvo rozvinulo různé iluze, které ho opravňovalo k ničení forem života zvířat, které se mu zdály nepohodlné. Lidé se legitimovali právem zabíjení lidských životů v době válek. Zabíjení také vnesli do právních kodexů jako (legální) způsob při vykonávání spravedlnosti. V mnoha zemích stále udržují trest smrti, ale i tam, kde zákonodárce zrušil tento nesmyslný trest, je v přesvědčení lidí považován za spravedlivý.

Podívejte se na Vlnu HADA z pohledu životního postoje, ale ne toho vnějšího, ale toho vnitřního. To, na co je kladen důraz v této Vlně, je vztah a respekt k vlastnímu životu. Podívejte se na sebe a odpovězte velmi krátce ANO nebo NE. To, co bude nahráno (načteno) v této Vlně pronikne až do morku kostí.

Využijte tuto Energii ke spojení s vaší duší. Mějte víru v osud, vděčnost v srdci a Lásku ve vašich činech. Nechť vás intuice vede.

Jak budeme cestovat touto Trecenou:


CHICCHAN 1

CIMI 2 galaktický portál

MANIK 3 galaktický portál 

LAMAT 4 galaktický portál 

MULUC 5 galaktický portál 

OC 6 galaktický portál 

CHUEN 7 galaktický portál 

EB 8 galaktický portál 

BEN 9 galaktický portál 

IX 10 galaktický portál 

MEN 11 galaktický portál 

CIB 12 

CABAN 13

26.8.2020 1 CHICCHAN kin 105

Chicchan - Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.

Otevřete své srdce, svou duši a pohled do svých vlastních očí. V tom tkví věčné rytmy Vesmíru. Nikdy nezapomínejte, že jste součástí velkých cyklů života, spojeni a propojeni se všemi ostatními živými bytostmi. Popírání a ignorování tohoto zásadního spojení vás odtrhává od ostatních. Přerušení kontaktu s přírodou vás odřízne od hlavních zdrojů a podpůrných sítí, vede k sociálním nemocem a destruktivním vzorcům převládajících dnes tolik na všech úrovních moderního života. Znovu se napojte, obejměte a slaďte se svým vnitřním ohněm, vaším koyopou. Nechte ho znovu hořet jasně.

Vlna HADA vás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je vaše tělo.

TEĎ je nejlepší čas pečovat o zdraví a zvýšit sílu.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽÁDAT O DOBRÉ ZDRAVÍ, DUCHOVNÍ OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ I VAŠÍ OSOBNÍ OCHRANU, DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE

CHICCHANPOHYB, TVOŘENÍ ČASOPROSTORU A SPRAVEDLNOST

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Životní síla je základem zdravé existence. Dnes přizpůsobím své jednání úrovni životní síly. Instinkt a moudrost mně pomáhají pohybovat se ve světě. Dnes věnuji pozornost znamením, které mi dává mé tělo. Symptomy nemocí přináší cennou informaci na téma úrovně mého Vědomí. Dnes zkontroluji své touhy, zamyslím se nad vztahem k opačnému pohlaví a sexu.

Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost, nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.

Symbol Hada zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti. Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma a jsou silní fyzicky i psychicky.

***

Jsem Chicchan s Tónem 1. Vítejte v čase našeho sdílení. Vzhledem k archetypálnímu symbolu Hada, bychom se dnes rádi zabývali otázkou starých zvyků. Dnes je ideální čas začít. S vědomým úsilím a silou chtít se uvolnit ze starých kódů, které vás zavedly na místo, kde jste nyní, se stává snadné.

Jsme tu, abychom vás povzbudili, abyste převzali plnou zodpovědnost za každý čin, každou emoci ve svém každodenním životě. Není třeba věšet se na staré pocity obětování nebo pocity "běda mně". Je čas transformovat staré vzpomínky na nové kódy přesvědčení, což vám umožní stát se krásnou bytostí, kterou ve skutečnosti jste. Vždycky jste byli dokonalí, i když mnozí jste na tuto pravdu zapomněli.

Nejsou zde žádní hříšníci odsouzeni na věčnost zatracení. Dokážete si představit, kolik energie potřebujete na udržení tohoto přesvědčení? Dává smysl, že by místo věčného zatracení stvořil váš milující Otec? Je pravda, že cokoliv zasejete, budete muset sklidit, a to buď v tomto životě nebo v další inkarnaci. Prožijete bolest, kterou jste způsobili druhým, to bude vaše peklo. Neznamená to ale, že se v něm musíte povalovat celou věčnost. To znamená, že na úrovni duše zažijete, co jste zaseli.

Jak můžete shodit strachy a kódy přesvědčení, které vás udržují uzamčené v životě bolesti a smutku? Když se obrátíte dovnitř sebe, musíte mít odvahu čelit všem svým strachům a přijmout zodpovědnost za své emoce a činy. Neříkáme, že jste zodpovědní za činy, které druzí spáchali na vás. Říkáme, že jste zodpovědní za to, jak na tyto činy reagujete.

Mnozí z vás žijí svůj život na základě volby, kterou jste provedli ze strachu před zraněním, zneužíváním nebo zesměšňováním. Už to tak nemusí být a nikdy nemuselo. Je čas zbavit se staré kůže a začít žít nový život. Lze to udělat, ale budete k tomu potřebovat píli a odvahu. Musíte se naučit odpouštět a pustit všechny staré křivdy, které si stále s sebou nosíte.

Nemáte žádné právo či povinnost opravovat to, co druzí dělají. Nemáte žádnou moc nad možnostmi, které si druzí vybírají. Nechte je jít svou cestou. Všechno je v pořádku, protože pro všechny vede stejná cesta ke Zdroji. Do té doby umožněte každému dělat jejich vlastní rozhodnutí, neboť oni budou sklízet to, co zaseli, stejně jako vy. Každý z vás je zodpovědný za každé slovo, které vyslovíte, každou myšlenku, kterou myslíte, každý pohyb, který uděláte, každou emoci, kterou cítíte.

Nezáleží na tom, v jakých okolnostech se ocitnete, vždy jste zodpovědní za své činy a své emoce. To je důvod, proč tak často mluvíme o tom, jak najít klid a rovnováhu ve všem, s čím se setkáte. Podívejte se na duchovní vůdce. Jejich srdce jsou naplněná Láskou, a to i k těm, kteří vůči nim zhřešili. Oni jsou vaše vzory, můžete toho dosáhnout také, ale vyžaduje to praxi, píli a odvahu.

Vraťte se ke scénáři, kdy jste měli pocit zranění nebo ublížení. Když o tom mluvíte s druhými a převypravujete celý příběh, podívejte se pozorně na tyto ukazatele nezahojených ran, které vás drží přivázané k myšlení "běda mně". Pokud jste schopni podělit se o příběh pouze jako o prostředek pomoci druhým uzdravit se, pak budete vědět, že jste vyléčili své vlastní rány. Jakmile jste je zcela vyléčili, nebude existovat žádný emocionální náboj, když budete tento příběh znovu vyprávět. Přijde čas a odsunete všechny takové příběhy stranou, protože je nebudete potřebovat, dokonce ani pomáhat druhým, protože se přestěhujete na místo, kde bude jen naslouchání a spojení srdcem, to je všechno, co bude potřeba pro pomoc druhým.

Jakmile odhalíte nevyřešené problémy a nezahojené rány, pozorujte je zblízka. Odpusťte všem a uvolněte nepřátelství, vůči druhým, včetně sebe. Většina z vás jste sami sobě těmi největšími nepřáteli, protože jste postavili odpor a hněv a nametli vinu a hanbu do každé rány. Považujte všechno jako vzdělávací zkušenost bez ohledu na to, jak nepříjemné to bylo. Najděte si čas uvědomit si, co všechno jste se naučili z každé události. Pokud jste reagovali na situaci nevhodným způsobem, přehrajte si scénář, jak budete reagovat v podobné situaci příště.

Pokud jste se něco naučili, vnímejte vděčnost za zkušenost a ponaučení. Teď máte možnost pomáhat ostatním, kteří zažívají podobné situace. Není to nádherný dar? Není ani jedna událost, která nemá hodnotu nebo účel, ať už hrajete roli oběti, pachatele nebo pozorovatele. Hodnota je ve všem. Jakmile si budete více vědomi své schopnosti spoluvytvářet s těmi ve vyšších frekvenčních sférách, budete v obraze, co se na vaší planetě děje.

Neexistuje žádná vyšší emoce, než je Láska. Není důležitější místo než TADY. Není důležitější čas než TEĎ. Milovat lidi TEĎ a TADY je tou nejdůležitější prioritou, jakou můžete mít. Stejně jako Mistři učí, že bez ohledu na to, co jiní dělají nebo říkají, můžete se chránit tím, že si udržíte smysl pro mír a důstojnost. Pouze vy můžete dát svou sílu pryč, když se budete rozčilovat nad činy druhých.

Nikdo vás nemůže udělat šťastným. Nikdo vás nemůže udělat smutným. Nikdo nemůže cítit to, co cítíte vy. Každá emoce je osobní volba. Máte uvnitř sebe moc rozhodnout se, jak budete pokaždé reagovat. Naučíte se, jak neopakovat určité zkušenosti, neboť jakmile se uzdravíte, potřeba těchto scénářů zmizí. Není to dobrá zpráva?

Máte sílu vybírat si mír a radost v každé situaci. Dokonce, i když tomu nevěříte, zkuste to a uvidíte, jestli je to pravda. Bez ohledu na to, co si, o jaké situaci myslíte, vždy tam byli lidé, kteří to měli zažít. V každém z těchto scénářů lidé reagovali různými způsoby. Mnoho lidí trpí traumatickým zraněním nebo nemocí. V důsledku toho jsou někteří lidé mrzutí do té míry, že přemýšlí o sebevraždě, zatímco druzí rozkvetou. Copak nevidíte, že každý člověk si vybírá svobodně, jak bude na každou situaci reagovat? Opět platí, že jste to vy, kdo má kontrolu nad svými vlastními emocemi. Avšak mnozí z vás jsou náměsíční nevěda, že vaše vzorce jsou jen naučené chování. Toto chování je nastaveno tak, aby se prosadily kódy přesvědčení, které si volíte po celou dobu vašeho života.

Změňte své kódy přesvědčení. Uvědomte si vzorce chování a vyměňte ty, které již dávno neplatí. Jakmile tyto věci uděláte, váš život se bude rozvíjet jako lotosový květ. Tuto schopnost máte uvnitř sebe. Jsme tu, abychom vás podpořili. Přijďte za námi ve dne, v noci. Uvolněte úzkost, která vás uvnitř dusí, abyste mohli slyšet naše slova. Buďte stateční a udělejte krok vpřed v očekávání.... očekávejte, že vše je v pořádku. Máte uvnitř sebe sílu změnit všechny věci, které vám způsobují nerovnováhu.

Také vám doporučujeme více dbát na to, co dodáváte svému tělu. Všechno má frekvenci, která ovlivňuje každý váš aspekt. Pilně studujte produkty, které používáte. Tím, že pečujete o tělo, jako by to byl posvátný chrám, což také je, můžete lépe vyčistit mysl a energetické pole a můžete dosáhnout vyšších stavů Vědomí. Je mnohem víc, co bychom mohli na toto téma říci, ale není na to čas.

Doporučujeme vám, abyste věnovali několik okamžiků modlitbě, jděte na klidné místo a požádejte o pomoc vaše Vyšší Já. Věřte, že jste milováni a požehnáni nadmíru. Bez ohledu na to, jakou bolest jste v minulosti cítili, nemusíte jí maskovat léky, zlozvyky a strachem. Najděte odvahu jít do své vnitřní skříně. Vyhoďte ty věci, které se vám nehodí, abyste byli člověkem, kterým chcete být.

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Instinkt, vitální síla.....
HAD náleží k nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské Vědomí založeno na právech duchovních, energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici. Ten, kdo se řídí pravidly stanovenými egem, se nemůže divit, pokud ho HAD konfrontuje se skutky egoistického chování. HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského ega, jelikož v samovůli ega vzniká nejvíce karmického odpadu. Všechny nepříjemné pocity ve dnech HADA jsou znakem nedostatku Lásky k sobě a k druhým lidem. Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje své zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla. Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k našemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte, že naše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme. Nepřímo tak budeme obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu. Člověk pohrdající dary života, závislostmi, špatnou životosprávou, nedostatkem hygieny nebo negativním postojem k životu, by se měl co nejrychleji spojit s energií CHICCHAN, než se objeví nemoc.

1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI

Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.

Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu.

Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.

Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí. V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY

Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.

27.8.2020 2 CIMI kin 106 galaktický portál

Cimi - Spojka. Vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok.

Snad nejvíce bolestně dojemné na dualitě života a smrti je, že nic není tak pulzující extatické, tak naprosto strhující jako život a jeho nekonečné škály barev, forem a rytmů, a nic není tak nehybné, tak tiché jako smrt, která se dotýká všeho, co žije. Berte smrt jako aspekt, který slouží vyššímu účelu. Užívejte si život a respektujte smrt.

CIMI, TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

JE TO DOBRÝ DEN SPŘÁDAT VOLNÉ VLÁKNO ŽIVOTA

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes rozpoznávám neshody a práva dominující mému životu. Udělám selekci, eliminuji to, co škodí mému zdraví. Touha zachovat kontrolu, předsudky a zastaralé hodnoty, vyvádí mé tělo ze stavu rovnováhy. Dnes ukončím boj, pustím se pesimistických myšlenek a učím se pustit do zapomnění všechna zranění. Nemoci a bolestné procesy mi ukazují zaslepení a chyby mého ega.

Pokud máte problémy rozloučit se s něčím starým, je jedno, s čím, dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může uvolnit z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli, ale nemůžete odtrhnout.

V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme Osvícení a získáváme Vědomí moudrosti našich předků.

Narození, smrt a znovuzrození jsou základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro Cimi přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.

***

Zdravím vás. Jsem Cimi s Tónem 2. Dnes bychom se rádi podělili o zprávu týkající se sourozenců. Všichni jste v podstatě sestry a bratři, ale ne všichni jste z lidského rodu. Ale v každém z vás je běžná forma DNA. Vlákna DNA mají kódy a ty lze vypnout nebo kdykoliv zapnout. Málokdy jsou tyto kódy vypnuté, to je vzácné, ale může se to objevit. Když vstupujete do této Sféry, jako dítě máte určité množství kódů v poloze ON. Všichni mají obvykle zapnuto stejné množství kódů.

Ti, kteří mají zapnutých více kódů, mají psychické schopnosti jako je telekineze, vnitřní vize a telepatie. Aby bylo možné zapnout více spínačů, člověk musí projít zkušenostmi Lásky. Tento druh je bezpodmínečná Láska a předčí všechny předchozí zkušenosti. To jsou ty AHA okamžiky, kdy najednou chápete něco duchovního. Možná někdo skrývá hněv a po přečtení knihy si uvědomí, jak odpustit s tak hlubokým pochopením, že se přestane hněvu vůči druhým držet. Jedná se o vyšší chápání bezpodmínečné Lásky.

Láska, stejně jako všechny jiné emoce, má specifickou energetickou vibraci. Pokaždé, když člověk dosáhne nové úrovně bezpodmínečné Lásky, dosáhne vyšších vibrací. To je doba, kdy se zapne další kód DNA. Je to podobné elektrické energii, jakmile vodičem prochází příliš mnoho energie, nastane zkrat nebo vypnutí pojistek. Nedojde-li v pojistce k přerušení obvodu, může dojít k přehřátí a požáru.

Vaše tělo je plné elektrických obvodů. Pokud byste do nich pustili příliš mnoho proudu, mohli byste spálit své obvody. Kódy jsou podobné pojistkám, mohou zastavit havárii v těle. Jakmile člověk začne chápat Lásku mnohem více, bude rezonovat na vyšších frekvencích, to je podobné jako pustit do těla více proudu. Čím více kódů máte zapnutých, tím více jste schopni rezonovat na vyšší frekvenci.

Pokaždé, když je zapnut další kód, máte k dispozici další psychický dar. Najednou je člověk schopen vidět duchy nebo duchovní bytosti, zatímco někteří jsou schopni komunikovat s neviditelnými bytostmi na mnohem jasnější úrovni. Mnohým se zlepší schopnosti telekineze, telepatie, intuice. Někteří mají věštecké sny a vize.

I když vše je spojeno s rostoucím množstvím Lásky, tyto dary mohou být použity pro účely chamtivosti, slávy a války. Každý jedinec má svobodnou vůli. Může si myslet, že způsob, kterým svými dary pomáhá, je pro blaho společnosti. To se stává často, když vlády ovlivňují jasnovidné děti a vnímavé dospělé. Jejich mysl je přeškolena, aby si mysleli, že pomáhají světu stát se lepším místem.

Nechceme se držet rozsudku proti těmto osobám, přejeme si jen, abyste věděli, že tyto věci se odehrávají a přejeme si, aby tato činnost byla známá široké veřejnosti. Je naše naděje, že nic z toho nebudete soudit. Uvědomte si, že každý z vás jde po jedinečné cestě, která tak jako tak vede zpátky ke Zdroji.

K tomu, abyste měli zapnutých více kódů, budete muset zažívat více Lásky. Lze to provést prostřednictvím upřímného hledání pravdy, ale těchto zkušeností a integrace pravdy musí být dosaženo. Jedna věc je něco slyšet, další úroveň je chápat to a zcela něco jiného je realizovat tyto znalosti ve svém každodenním životě. Chápete ten rozdíl?

Ve vzácných případech lze kódy vypnout. To se stane, když jedinec používá vědomě své psychické dary takovým způsobem, že vytváří ve světě zmatek. Tito jedinci jsou na Zemi vzácně. Dokonce i Adolf Hitler, kterého mnozí tak nenávidíte, do této kategorie nespadal, ve svém srdci opravdu věřil, že to, co dělá, je pro zlepšení světa. Opět platí, že nesoudíme činy druhých a doufáme, že ani vy nebudete nikoho soudit, protože to vytváří ve světě zmatek.

Jakmile budete mít nějaký kód zapnutý, může dojít ke změně ve vašem těle - začnete vibrovat na vyšší frekvenci. Je to podobné jako než se upraví tok vody v pumpě, může chvilku trvat, než začne voda proudit správnou rychlostí. Často tyto změny probíhají bez povšimnutí. Ti, kteří jsou vědomí a pozorní, mohou zaznamenat různé změny. Jedna věc je pro všechny společná a to je, že se zvyšuje váš smysl milovat druhé bezpodmínečně. Čím více kódů máte zapnutých, tím více krásy ve věcech vidíte a máte větší pocit Jednoty. Nakonec všechny vidíte jako sourozence, rovný s rovným, nikdo není menší, nikdo není větší. Dosahujete pochopení, že každý z vás je Dítě Boží, které hraje nezastupitelnou roli na Zemi. Začnete se dívat jeden druhému do očí, uvidíte obraz sebe sama a budete vědět, že každý člověk je součástí vašeho Já. Budete lépe rozumět, že jste skutečně duchovní Bytost s lidskou zkušeností.

Existuje mnoho příznaků spojených se změnami kódů. Většina fyzických příznaků je přechodná a trvá to jen krátkou dobu, než tělo provede patřičné změny a přijme větší tok energie. Mluvíme zde o jednoduchých podmínkách velmi složité situace. Můžete mít zimnici, můžete se třást nebo vibrovat. Můžete objevit potraviny, které se pro vás stanou nestravitelné, což s sebou na druhou stranu přináší chuť na zdravější potraviny.

Obecně platí, že jakmile se člověk začíná měnit, přestane toužit po potravinách, které jsou vysoce zpracované, sladké nebo s velkým množstvím umělých přísad. Ti, kteří jí i nadále tyto potraviny zjistí, že jejich tělo je přestane tolerovat, začnou se cítit unavení, nafouklí a bolaví. Dávejte pozor, co do vašeho těla dáváte a jak se po tom cítíte.

Mnozí mají příznaky alergie, vyrážky, unavené oči, letargie nebo problémy s dutinami. Často dochází ke zvýšené toxické očistě, jak se tělo snaží zbavit se uložených chemikálií za účelem získání více Světla do každé buňky. Příznaky jsou velmi podobné chřipce - bolesti, únava, horečka, průjem atd. V nejhorším případě to trvá několik dní. Doporučujeme vám nepoužívat k maskování příznaků léčiva.

Je pro vaše nejvyšší dobro hledat pomoc u těch, kteří mají znalosti v bylinné a přírodní léčbě. Jakmile se vaše tělo usadí v nových frekvencích, budete se cítit vyrovnanější a klidnější. Symptomy můžete zmírnit odpočinkem a pitím velkého množství čisté vody.

Změny mohou nastat také v jiných oblastech života. Můžete se začít dívat na váš život novou sadou očí a měnit chování, které vám nepomáhá. To může přerůstat jisté vztahy nebo způsoby trávení volného času. Můžete změnit zaměstnání. Někteří se přesunou blíže k rodině či svým přátelům. Mnozí se podívají blíže na svá duchovní přesvědčení a mohou provést změny, které je přesunou blíže k Bohu.

Často jsou změny jemné a všimne si jich spíše okolí než člověk sám. Přátelé, s kterými se již nechcete setkávat, se mohou snažit se na vás pověsit. Mohou se snažit nutit vás, abyste s nimi trávili více času. Mohou se vám vysmívat, mohou vás obviňovat, že jste zrádci nebo že jste "svatější" než oni.

Může být obtížné prolomit tyto zvyky, ale je třeba udělat to, pokud chcete pokračovat na cestě sebe-posílení. Časem možná zjistíte, že někteří z těchto přátel vás začnou respektovat, že jste vzali život do vlastních rukou a plavete proti proudu. Pokud k tomu dojde, máte příležitost stát se vzorem pro ty, kteří chtějí udělat ve svém životě podobné změny, až se dostanete ke svým bratrům, kteří jsou připraveni probudit se do svého plného potenciálu.

Možná jste si všimli, že mnoho dětí i dospělých vykazuje celou řadu psychických schopností. Jejich chápání Lásky je vysoké a jejich schopnost oslovit druhé, kteří jsou v nouzi je výjimečná. Je to proto, že mnoho z nich se inkarnovalo s více zapnutými kódy než předchozí generace.

Jsme opravdu v čase velkých změn a tyto děti a lidé jsou vaši průvodci a vzory, což vám umožňuje udělat velký kvantový skok v pochopení a provádění bezpodmínečné Lásky. Na Zemi se to nikdy nestalo, i když v historii Země jsou časy, kdy došlo k fyzikálním skokům jako je pochopení, jak vytvořit neuvěřitelné stavby či znalosti o pohybu hvězd.

Během této doby byli lidé ovlivněni Bratry, kteří mají bydliště daleko mimo vaší Galaxii. Ačkoliv existovalo obrovské vylepšení technologií, tento akt nebyl spojen se zlepšením schopnosti milovat bezpodmínečně.

Nacházíte se ve výjimečné době historie Země. Nezáleží na tom, jaké jsou vaše náboženské nebo politické názory nebo jaká je cena vajec. Důležité je naučit se milovat každého jako svého nejdražšího sourozence. Bez ohledu na rasu, kulturu, etnický původ, všichni pocházíte z jedné Nebeské rodiny.

Jakmile se dostanete mimo bariery oddělenosti a začnete žít ve společné harmonii, zjistíte, že Země je Rájem pro všechny, kteří si přejí žít v míru a Lásce. Doufáme, že se vám tato slova dostanou do srdce a pomohou vám pochopit, že nejdůležitější je uvolnit emoce a rozsudky, které blokují tok Lásky, která je vaším prvorozeným právem a zásadním uspořádáním celé Galaxie.

Dívejte se na ostatní jako na rozšíření sebe sama. Dívejte se na každou zkušenost jako na požehnání a poučení, které vám dává schopnost posunout se blíže ke Světlu a Lásce. Zapamatujte si, že temné energie se slepují k sobě a tvoří husté vrstvy s nízkou energií. Světelné energie bezpodmínečné Lásky lehce proudí všemi věcmi a plynou jako hebký vánek v jarním ránu.

Vybírejte si pouze situace, které vás dovedou k Lásce, a sledujte, jak se váš život magicky rozvíjí. Vyberte si, jak budete reagovat na každou situaci. Máte schopnost pohybovat se dopředu a měnit věci, které vám přináší štěstí v každém okamžiku.

Všechno, co potřebujete, máte uvnitř sebe. Jsme tu jen proto, abychom vám připomněli, že jste úžasný člověk! Přivítejte každý den novýma očima, dívejte se na každého člověka s vědomím, že je to váš bratr nebo sestra. Najděte odvahu prolomit překážku, která vás udržuje v oddělenosti.

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Rovnováha, minulost, změna.....

Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení se od starých programů, autorit a zlozvyků. Přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces. I když SPOJKA často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo, CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.

V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok směrem k novému cíli, je další z vnitřních smrtí. Energie SPOJKY pracuje jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. Válčí se zápalnými ohnisky a odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života.

Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM, je jedno, s čím, dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli - ale nemůžete odtrhnout.

2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY

Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla, kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete své pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.

Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

Dny s energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní energií, např. přes kin narození.

DRUHÝ Tón - POLARITA. Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování. Vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.

28.8.2020 3 MANIK kin 107 galaktický portál

Manik - Ruka / Jelen. Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.

Dnešní den není procházkou. Ox (3) rušivé energie vytváří silnou dysbalanci Manik a mocného Jelena vyhazují z jeho stabilní chůze na pevných kramflecích. Ale Manik je, jak se říká, příliš velký na pád. Síla a moc tohoto denního Znamení může způsobit mnoho zmatku, může vás destabilizovat a vyslat na špatnou cestu. Respektujte svoji energii, věnujte čas učení, jak využít svoji sílu a dejte ji jasně najevo lidem, situacím nebo místům, která mohou vnášet pochybnosti, riziko a nejistotu.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Pohyb je podstata zdravého Bytí. Když jednám, vím, že žiji. Touha po vědění mi nedovoluje zůstat stát na místě. Než udělám další krok, nejprve dokončím, co jsem začal. Dnes vyřídím drobné záležitosti, ovážu lehké rány, abych nabral víru ve vrozenou schopnost léčit. Dnes se počítají jen činy. Přestanu přešlapovat na místě. Začnu od uspořádání světa představ.

Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.

***

Dobrý den. Jsem Manik 3. Jsme potěšeni, že vám můžeme poskytnout naše služby. Jsme spokojeni s pokrokem, který děláte, a jsme nadšeni vaším zájmem o plné probuzení. Neexistuje velkolepější dobrodružství než si plně uvědomovat svou duchovní povahu, zatímco máte lidskou podobu.

Jsme tu dnes, abychom sdíleli několik informací týkajících se manifestace všeho, po čem toužíte. Možná, pokud jste s námi od 1. dne, jste zaznamenali velké změny ve svém životě. Každý kód přesvědčení, který jste změnili, a každý překonaný strach otevírá další sérii dveří, které můžete zkoumat. Neexistuje nic, co by mohlo zastavit vaši schopnost kdykoliv něco změnit. Jsme tu, abychom vás povzbudili, abyste otevřeli každé další dveře. Nahlédněte a vstupte do každých, které vás zajímají. Pokud otevřete dveře, které vás nezajímají, prostě je zavřete a pokračujte dál.

Jakmile se naučíte říkat NE na požadavky druhých a začnete říkat mnohem častěji "ANO, to chci udělat!", váš život rozkvete a vaše schopnost vyjádřit nadšení stejně tak. Zjistíte, že máte více času, energie, peněz, bohatství, jakmile zrušíte věci, které děláte, abyste na druhé zapůsobili nebo jakmile přestanete plnit očekávání druhých. Užívejte si tyto časy. Naučte se více odpočívat. Stres způsobuje jen stárnutí těla a ubírá smích z vašeho života. Spěte, když jste unavení. Jezte, když máte hlad. Bavte se, když máte chuť a potřebu.

Když je vaše tělo svěží a vaše mysl je jasná, máte možnost být více kreativní, a právě v tomto okamžiku je optimální stanovit si jasné záměry věcí, které chcete manifestovat a zážitků, které chcete prožít. Mnoho metod, jak věci manifestovat, najdete v předchozích Zprávách.

Dnes jsme chtěli zdůraznit, abyste odstranili věci, které vám ubírají čas a energii a odvádějí vás od toho, co si skutečně přejete. Když nastavujete své záměry, buďte odpočatí, neboť dát věci do pohybu stojí energii. Dnes si vědomě uvědomujte, jak budete trávit svůj čas a čemu budete dávat energii, která vás udržuje v pohybu vpřed za svými sny. Začněte tím, že řeknete NE, děkuji všem věcem, které vás odvádějí od uvolnění času a energie pro sebe. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili a dovolte nám éterické objetí a polibek radosti. Opravdu jste milováni a požehnáni víc, než si vůbec dokážete představit!

3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU

TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.

DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU

Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetuum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru. Udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.

29.8.2020 4 LAMAT kin 108 galaktický portál

Lamat - Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost

Jednou z nejmoudřejších věcí, kterou můžete udělat, je věnovat nějaký čas během dne odpočinku, relaxovat a užívat si. Nic extrémního není zdravé, ani práce ani produktivita nebo zaneprázdněnost nejsou tak velké ctnosti, jak tomu Západní společnost věří. Starověké civilizace věděly, že bohatství a hojnost nejsou v životě získávány tím, že pracujete 90 hodin týdně, ale obohacováním mysli, těla i ducha a zdravou rovnováhou mezi prací, zábavou, odpočinkem a aktivitou.

DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA HOJNOST VŠEHO

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Každá vnitřní disharmonie ničí mé zdraví a způsobuje nemoci. Jen já sám/sama si způsobuji všechny defekty. Dnes nedělám nic na sílu, zůstanu takový/á, jaký/á jsem. Jedině tak odhalím své slabé a své silné stránky. Stav mého těla způsobuje můj vnitřní stav. Čím více miluji své tělo, tím rychleji se regeneruje moje síla. Dnes se postarám o svůj vnitřní vzhled.

Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této Energii, mívají zpravidla šťastný osud - ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokáží pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.

Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.

***

Dnes je den Lamat 4. Je to velký den pro velké oslavy vás, kteří jste se rozhodli žít na planetě Zemi. Mnozí z vás považují svůj život za samozřejmost, často ani nevíte o velikosti své síly ani o své duchovní Podstatě. Jsme tu, abychom vám pomohli rozpomenout se na vaši vnitřní sílu a efekt každé vědomé myšlenky

Většina z vás se cítí oddělena od své rodiny a přátel, kteří "přešli na druhou stranu", ale nemusí to tak být, protože žijí stejně jako vy, vibrují jako vy, i když jejich svět je pro většinu z vás neviditelný. Tato doba se blíží ke konci, protože Závoje se stále více ztenčují a stále více lidí je schopno vidět na Druhou Stranu, byť jen na krátký okamžik. Jsou to život měnící okamžiky. Jak můžete nevěřit v život po životě, když jste ho zažili?

Někteří z vás se cítí odděleni od rodiny a od přátel, kteří jsou daleko od vás. Ale být to tak nemusí. Každý z vás má schopnost komunikovat více způsoby než jen pomocí elektronických zařízení. Zdokonalujte své schopnosti a intuici a budete tomu rozumět. Existuje mnoho knih a mnoho lidí, kteří mohu pomoci těm, kteří si přejí zvýšit své psychické schopnosti.

Bohužel mnozí z vás odmítají takové věci, protože vám církve vštípily přesvědčení asociující ďábla s psychickými schopnostmi. To je nešťastné, ale někteří pro to mají své důvody. V mnoha případech existovali lidé, kteří tuto pravomoc zneužívali a manipulovali s druhými. Přesto ti samí lidé nakonec odmítali předat tyto schopnosti obyčejným lidem. Jak skvěle můžete ovládat druhé lidi, když nemají stejné chápání jako vy.

Mnoho z těchto kódů přesvědčení bylo zahrnuto do náboženských dokumentů jako prostředek pro ovládání lidí, aby se cítili méně než Bůh nebo méně než církevní vůdci. Chcete-li ovládat lidi, první věc, kterou musíte udělat, je předat jim vědomí, že vy máte vyšší chápání a oni nemají schopnost pochopit. Tato hierarchie ovládání znamenala pád člověka v celé historii Země.

Nadešel čas, aby se každý z vás velmi pozorně podíval na každé přesvědčení, kterého se držíte, aby to byla skutečná pravda. Nejvíce přesvědčení bylo vdechnuto slepou vírou bez jednoho jediného zpochybnění autorit, které tuto pravdu hlásaly. Už jste si udělali čas a vrátili se k původním dokumentům, abyste viděli, co skutečně bylo napsáno? To je velmi obtížný úkol a opravdu většina z těchto dokumentů byla zničena, ale přesto jsou některé nově objevovány. Můžete zjistit, že mnoho z těchto pravd bylo zkresleno. To, čeho se drží vaše drahé srdce, se nezakládá na pravdě.

Bez ohledu na to jaká slova byla napsána nebo ztracena, pravda je stále přítomna kolem vás. Mnoho se můžete naučit pozorováním přírody, která je odrazem Stvořitele. Pokud nezasáhne člověk, vše je dokonale harmonicky vyváženo. Už jste někdy studovali symbiózu rostlin, zvířat a krajiny? Každý porod, každý nový výhonek je sám o obě zázrak. Mají schopnost klíčit a růst, pokud jim to okolnosti umožňují.

Věříte, že existuje trestající Stvořitel, který vybírá lidi a hází je do věčného zatracení? Děje se něco takového v přírodě? Vidíte stromy, že by bojovaly o pozici autority? Takové věci můžete vidět ve světě zvířat, ale je to otázka přežití nikoliv nadvlády nad ostatními. Už jste někdy viděli, jak se spojují ptáci, aby šli do války proti jiným ptačím kmenům? Můžete vidět některé ptáky, jak se pokouší vykrádat cizí hnízda za účelem potravy. Ale opět se jedná o symbiotický vztah, který byl navržen kvůli rovnováze přírody. Lidé vedou války z důvodu chamtivosti a předstírají, že jsou zachránci ve snaze získat vládu a kontrolu nad zdroji těchto národů.

Jsme velmi zarmouceni územními mapami. Vidíme čáry vyměřující území států a zemí oddělující bratry a sestry. Lidé označují své pozemky jako drahocenné vlastnictví a dělají všechno, co je v jejich silách, aby druzí neuplatňovali nárok na tato území. Když byla vytvořena Země, byla navržena pro užívání všech ne k parcelování malých oddělujících částí. Těšíme se na dobu, kdy se naši lidští bratři znovu probudí k pravdě, protože všichni pocházíme od jednoho stejného Stvořitele a ani jedna církev nemá cestu, která by vedla ke spáse.

Mnohé z vašich náboženství hovoří o tom, že jen jejich cesta vede k pravdě. Jak je to možné? Nevěříte, že by vám Stvořitel neumožnil spojit se s ním přímo? Chtěli byste vytvořit něco takového ve vaší vlastní rodině? Jaká škoda, opravdu. Myslíte, že je nějaký člověk, který nemá schopnost spojit se se svým vlastním Bohem? Nebo že Bůh čeká, až se objeví vyvolený člověk? Dává to nějaký smysl? Jsme tu proto, abychom vám pomohli sjednotit lidstvo do Jednoty, protože pocházíme z jednoho Zdroje a všichni se do něj jednou vrátíme.

Mohli bychom pokračovat dál a dál, ale víme, že ti, kteří by nejvíce potřebovali slyšet tato slova, mají pravděpodobně zavřenou mysl a odhodí tato slova stranou. Přesto víme, že mnozí z vás hledají. Jste zkušení ve světových náboženstvích, ale máte touhu vědět víc, protože uvnitř víte, že je třeba vše ověřovat. Tleskáme vám za vaši odvahu a hledání pravdy.

Možnost jít dovnitř sebe, spojit se se svým Vyšším já a Zdrojem máte na dosah ruky. Mnozí si neuvědomují, že jsou schopní to učinit. Je to vaše intuice, vaše vnitřní znalost, vaše vnitřní spojení. Věnujte pozornost těmto vědomostem, je to váš klíč k jemnému vyladění na Zdroj. Každý z vás má tuto schopnost. Je pravda, že někteří jsou více zběhlí, protože mají s těmito schopnostmi delší vztah. To ale neznamená, že někdo je více či méně důležitý, všichni jsme Jedno.

Lidská perzistence v kategorizaci a souzení druhých je hlavním pádem a újmou vašeho celkového růstu. Existuje mnoho knih na téma zvýšení schopností a jak se spojit se svým Vyšším Já, s Anděly, Průvodci. Nebudeme to zde blíže vysvětlovat, nicméně vám dáme nějaké návrhy, jak najít knihy, které by dokázaly odpovědět na vaše dotazy.

Zajdete-li do knihkupectví nebo budete hledat online, ujasněte si otázky ve své mysli např. "Ukažte mi knihu, která mi pomůže, jak se spojovat s mým Vyšším Já." Dávejte pozor, co se kolem vás děje. Jste-li v knihkupectví, můžete mít pocit, že máte zajít do určité uličky, kde může vypadnout kniha přímo k vašim nohám. Další metoda je: držíte knihu, zatímco pevně stojíte na zemi, kolena máte od sebe a stojíte rovně. Tendence zhoupnout se dopředu znamená ANO, zaklonění dozadu je odpověď NE.

Pokud jste na počítači, může se na monitoru objevit vhodná kniha. Někteří z vás jsou kvalifikovaní v kineziologii nebo používání kyvadel, i to mohou být nástroje vhodné pro nalezení knihy nebo aktuálních odpovědí na otázky. Mnozí mají senzitivní pocity. To platí i při reakcích, co je pro vás v tu chvíli správné a co ne.

Existuje celá řada způsobů, jak zjistit, co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Začněte zdokonalovat své schopnosti, dokud nebudete plně důvěřovat svým odpovědím ve všech situacích. Upřímně se podívejte na církve nebo studijní skupiny, kterých se zúčastňujete. Je to formát, kde se můžete zeptat na otázky týkající se tohoto učení? Pokud tomu tak není, pak je to skupina s uzavřeným myšlením. Najděte si jinou formu, kde se můžete učit a růst svým vlastním tempem. Uvědomte si, že to, čemu jste věřili v mládí, v časech náboženství vašich rodičů, může být zastaralé.

Mějte odvahu být otevření a hledat pravdu ve všech věcech. Ptejte se a to zejména těch, kteří mají odlišné myšlení. Místo toho, abyste objevovali rozdíly, hledejte raději podobnosti. Prolomte bariery oddělenosti. Neexistují dva z vás, kteří by měli stejný názor na jednu věc. Každý z vás je jedinečný s možností měnit své názory. To je krása lidského Bytí - schopnost vybírat si a měnit, co není pro vás to pravé. Je to Bohem dané právo, kterým jste byli obdarováni, když jste vstoupili do této sféry. Toto právo se jmenuje svobodná vůle, a ačkoliv vám umožňuje dělat všechno, co si vyberete, s každou volbou také přicházejí následky.

Avšak kdykoliv se rozhodnete využít svobodnou vůli k dělání věcí, které jsou laskavé a pokorné a pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, ocitnete se v životě na vyšší vibrační frekvenci, která se nazývá Láska. To neznamená, že váš život bude snazší nebo, že si získáte respekt ostatních. To znamená, že budete žít v celistvosti a mír, radost a laskavost jsou dary, které budete dostávat. Dokážete si představit lepší způsob, jak trávit dny na Zemi?

Došli jsme k závěru s doporučením, abyste se obrátili dovnitř sebe a uvědomili si přesvědčení, která jsou vašemu srdci drahá a našli odvahu ptát se, zda pro vás platí i nadále. Jsme tady, abychom vám pomohli, jakmile jste připraveni udělat změny a uvolnit strachy spojené s těmito změnami. Milujeme vás nadmíru lidského chápání a máme k vám úctu. Dokonce, i když nás nevidíte ani neslyšíte fyzickými smysly, věřte, že jsme blízko vás a pomáháme vám na vaší cestě.

4. TÓN - TVAR A MÍRA - SÍLA VIZE CÍLE

ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaši tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s Časem i Prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,

VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny, v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů, se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.

ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD

Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.

30.8.2020 5 MULUC kin 109 galaktický portál

Muluc - Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, DHARMA, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, Síla očištění, progresivita, Síla změny pohledu, podvědomí

Někdo věří, že, aby v životě uspěl, musí se dostat tam nebo tam, tak rychle, jak je to jen možné, než to udělá někdo jiný. Ve skutečnosti opak je pravdou. Chcete-li cokoliv urychlit, musíte zpomalit. Totéž platí i pro dosažení rovnováhy v pracovním životě, kde se všichni honí na denním pořádku. Není to o tom, jak rychle nebo jak brzo to uděláte. Všechno je o tom, jak hluboce milujete, jak se chováte k ostatním a jak moc respektujete sami sebe. Postavte dnes takto pilíře vašeho každodenního života a všechno ostatní bude následovat přirozeně.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Krev je fyzickým nosičem životní síly. Žije jen to, co se proudí. Dnes dám do pohybu vše, co se zastavilo a vím, že rozběh může být bolestný. Dnes osvěžím svoji paměť; pokládám otázky, na které odpovídá můj život. Nic se neděje bez příčiny.

MULUC v yukatanském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere. Význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.

Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví, co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC. Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum. Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.

***

Jsem Muluc 5 a jsme vděční za čas našeho společného sdílení. V této době existuje na vaší planetě mnoho změn. Jak studujete s námi i s ostatními, uvědomujete si, že se s vaším tělem něco děje. Možná jsou chvíle, kdy můžete mít pocity šílenství, protože máte myšlenky, pocity nebo možná fyzické vibrace, které jste nikdy nezažili.

Nebojte se, žádné fyzické změny se nedějí. Všechno je součástí toho, čemu říkáte Vzestup, o kterém se psalo téměř v každém náboženském textu. Vzestup může být definován mnoha způsoby, různými interpretacemi. Každý z vás má svobodnou vůli vybrat si cestu, která odpovídá vašim kódům přesvědčení.

Takže pokud si myslíte, že existuje peklo, místo věčného zatracení, pak si buďte jisti, že při opuštění tohoto světa, zažijete peklo svých snů. Neznamená, že se tam budete povalovat věky, ale zůstanete tam tak dlouho, dokud nedojdete k závěru, že musí existovat něco lepšího a budete se o to snažit.

Vaše aktuální kódy přesvědčení mají obrovskou moc nad schopností rozhodovat se pro to, co je ve vašem nejlepší zájmu. Vzpomeňte si na dobu, kdy jste se drželi nějaké pravdy bez ohledu, jak triviální to mohlo být a pak si vzpomeňte na pocity, jaké to bylo, když jste měli AHA okamžiky a likvidovali tak jednu myšlenku za druhou. Všimněte si, jak jste také změnili chování spojené se starými kódy, které už neodpovídaly novému paradigmatu.

Jako příklad uvedeme, že jste jako dítě neměli rádi špenát. Možná byste byli ochutnali špenát, ale byli jste svědky, jak ostatní, kteří také neměli rádi špenát, dělali při jídle obličeje nebo měli poznámky, jak je špenát odporný. Takže jste si vytvořili kód "špenát chutná hrozně". Jakmile jste spustili tento program, po celá léta jste odmítali cokoliv, kde špenát byl.

Ale jednoho dne se rozhodnete špenát ochutnat a zjistíte, že je vynikající. Na základě tohoto zážitku začnete špenát přidávat do vašich oblíbených salátů a v restauraci začnete přidávat špenát velmi často do vašeho menu. Dokonce se rozhodnete pěstovat špenát na zahradě. A pak začnete přemýšlet: "Zajímalo by mě, kolik dalších potravin jsem jako dítě neměl rád, a které by mi možná teď chutnaly." Začnete zkoušet další potraviny.

Vidíte, jak jeden jediný jednoduchý kód přesvědčení může přinést změny do života? Takových kódů máte zapnutých tisíce. Je ve vašem nejlepším zájmu se rozhodnout, které je třeba posílit a které je třeba zlikvidovat. Váš život se stane kouzlem, jakmile vyčistíte kódy přesvědčení zotročující vás myšlenkami strachu.

Každý kód, který zlikvidujete, otevře dveře, které jsou v současné době pro vás zavřené. Máte schopnost tuto práci udělat. Je to ta nejdůležitější práce, kterou máte a benefity budou obrovské! Mnozí z vás se příliš koncentrují při změnách na pomáhání a šetření druhých, ale starejte se raději o svoji vlastní vnitřní práci. Doporučujeme, abyste se podívali nejprve na kládu, kterou máte ve vašem vlastním oku, než začnete hledat třísky v oku druhých. Jinak prostě slepý vede slepého.

Věnujte se v každém okamžiku svým myšlenkám, činům a emocím. Zeptejte se upřímně sami sebe: "Proč si myslím, že to tak má být?" Požehnejte každé záležitosti jako učební lekci nebo prostě jako zážitku. Dovolte si léčit sami sebe a dovolte svému Já provést změny, které prodlouží váš čas na Zemi!

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Očištění, probuzení....

Spolu se Znamením MULUC vchází do života energie prolamující blokády. MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení energií a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC ukončující parádu Stínů, v nás může vyvolat vzpouru nebo přinést nepříjemné vzpomínky. To ale bude velmi prospěšné našemu procesu růstu. MULUC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády ega, které nám na základě nepochopení minulosti dává pocit oběti nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem. Kdo je ve shodě se svým srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost. Život takového člověka běží hladce, všechno je v pořádku jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na energii MULUC. Napětí a vlny klidu proložené chvilkami zklamání je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost konkrétnímu dopadu těchto sil, jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací a pesimismu vidět svět černě, ještě, než MĚSÍC vstoupí do pole oprav.

5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ

Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do středu, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě, k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým Já. Zůstaňte tišší a pokorní. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU

VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny, z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role. Díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA

PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. PÁTÝ Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ, takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

31.8.2020 6 OC kin 110 galaktický portál

Oc - Pes. Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání

Oc, nagual sexuality, stojí dnes v pozadí Chicchan, Opeřeného Hada, který ztělesňuje sexuální záležitosti. Tato kombinace přináší explozivní sexuální energii, která může rychle přetéci v nekontrolovatelnou vášeň, kdyby nebylo stabilního a uklidňujícího účinku Uac (6). Ctěte svou sexualitu jako základní přirozenou zdravou část svého Bytí s tím, že to není žádný hřích nebo neřest, která má být skrývána nebo hanobena.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Má operativnost vyrovnává běh mého života. Dnes se nebudu ohýbat pod tíhou emocí. Láska je síla, která vyrovnává každé přetížení. Dnes přezkoumám přístup k tělu a sexu, a přestanu popírat to, co je mi příjemné. Sex není hříchem, ale Božským darem, zdrojem životodárné energie. Mé emocionální, mentální a fyzické tělo mi dnes ukazuje, co musím v životě zharmonizovat.

OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI - cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost. Bavte se dnes s rodinou a přáteli.

Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své "smečce", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.

***

Zdravíme vás. Jsem Oc s Tónem 6, vítáme vás v čase našeho společného sdílení. V nejlepším zájmu všech je, aby v tomto čase spolu všichni spolupracovali, a to všech na Zemi i mimo ni. Všichni jsme ze stejného Zdroje a všichni se k němu nakonec vrátíme. Mnoho z vašich starověkých a náboženských prohlášení uvádí, že jsme všichni Jedno, že jsme Bratři a Sestry a opravdu to je pravda. Ve vašem srdci to víte. Když se podíváte jeden druhému do očí, tuto pravdu spatříte. Dokud si neuvědomíte, že vaše srdce jsou stejná, vytváříte oddělení a pád civilizace.

Učte se od zvířat, ví, že jsou Jedním se Všemi. Neoddělují se od sebe a nevytváří nadvládu nad ostatními. Podívejte se na mravence, žijí v okamžiku přítomnosti a nepřednáší o válkách. Prostě dělají jako tým, co je třeba. Pozorováním symbiotického vztahu v přírodě se můžete hodně naučit. Když si lidé vytvořili nálepky oddělenosti, všem to přineslo jen peklo.

Nebe na Zemi se může stát realitou, pokud se pro to rozhodnete. Existuje jedno základní téma, které můžete také rozvinout a to je - miluj bližního svého jako sebe sama. Problém je v tom, že mnozí z vás se nenaučili milovat sebe. Jak můžete očekávat, že vás bude někdo milovat jako bližního svého, když nemilujete sami sebe? To je nemožná realita.

Tyto Zprávy jsou navrženy tak, aby vám to pomohly pochopit a pomohly v tom, jak milovat sebe. Vždycky to začíná tím, že jdete do svého Středu. Mnozí z vás věnují obrovské množství času a energie svému vnějšímu Já, péči o zevnějšek, vzhled a vystupování. Ale mnohem méně času věnujete svému vnitřnímu Já a nezbytné péči, která umožňuje zářit vnitřnímu Světlu. Nejlépe se to provádí v hluboké meditaci, ale můžete to však praktikovat kdykoliv během dne. Lze toho dosáhnout pouze když není vaše mysl přeplněna strachem, zaneprázdněností a roztržitostí, což vás odvádí od sebelásky. Doporučujeme vám udělat závazek a najít si čas a pracovat na svém vnitřním Já. Naučte se spojovat se svými osobními Průvodci, kteří čekají, až je požádáte o pomoc.

Najděte odvahu podívat se na utrpení a bolest nashromážděnou z minulosti za účelem jejího uzdravení. Najděte kódy přesvědčení, které vás uzamknuly v páchnoucím myšlení. Vytvořte nové kódy přesvědčení, které otevírají dveře k hluboké Lásce k sobě i druhým, v tom leží vaše spása. Nechceme tím naznačit, že se vzdáte jakýchkoliv náboženských textů, ve kterých nacházíte pohodlí. Nicméně vám doporučujeme podívat se na přesvědčení, která uvádí, že někteří jsou lepší než ostatní, protože to není přesné. Každý z vás má uvnitř sebe schopnost najít pravou Lásku Zdroje, nepotřebujete žádného prostředníka.

Pouze vy můžete odpustit druhým. Pouze vy se můžete rozhodnout milovat všechny bezpodmínečně. Pouze vy můžete učinit volbu být uctiví k přírodě. Pouze vy můžete naplnit svůj osud. Nabízíme vám klíče ke spáse pouhou otázkou: chcete jít do svého Středu a vyčistit odpadky, které páchnou a obtěžují vás? Existuje mnoho cest ke Zdroji. Každý má jedinečný mix nápadů a prostředků.

Každý z vás je nekonečně důležitý a milován těmi, kteří ani nevíte, že existují. Mluvíme o těch, kteří bydlí v jiných dimenzích a které většina z vás není schopna vidět svým fyzickým zrakem. Věřte, že jsme vám stále k dispozici a jsme ochotni a schopni vám pomáhat při procesu Vzestupu.

Nastal čas posunout se do vyšších dimenzí. Víme velmi dlouho, že budete opět na té naší straně. Vidíme vaše slzy, slyšíme vaše prosby ve Sféře zapomnění. Přináší nám obrovskou radost, když bratr najde cestu Domů a rozpomene se na své skutečné duchovní kořeny. Nabízíme vám stejnou pomoc. Mnozí z vás se rozhodnou na nějaký čas zůstat v lidské podobě. Život na Zemi bude mnohem jednodušší, když se rozpomenete na svou Rodinu, když se můžete spolehnout na podporu svých Bratrů a Sester. Věřte, že jsme Jedno - jeden hlas, jedna poezie. Máte nadosah ruky všechna řešení, včetně radosti a Míru.

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Pocity, loajalita, přátelství....

Dny s energií PSA pronikají do celého našeho emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKY. PES vyvolává otázky Lásky v partnerství, prosvěcuje pole pocitů v rodinném kruhu i v mezilidských vztazích. Jak dlouho Vědomí člověka nechápe lásku vyšší pravdy, tak dlouho se bude potýkat s milostnými závody a s hlubokým rozčarováním. Pokud se Vědomí člověka opírá o moudrost srdce, může brát i dávat lásku - miluje a je milován. Setkává se se souhlasem vnějšího světa, chce obejmout svět kolem ramen, je vysoce tolerantní, každý problém zkoumá z pozitivního pohledu znalostí. Jeho život se ubírá šťastně, přijímajíc všechny, nejen ty příznivé situace. Nicméně každé rozčílení či ustavičné negace jsou důsledkem nedostatku Lásky. Komu je toto pole energie blízké, měl by pečlivě zvážit zkušenosti zaregistrované v den OC. Dovolte spojit se se Světelným světem PSA. Otevřete se radosti!

6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ

Organická rovnováha má kořeny v CELISTVOSTI TOHO, KÝM JSTE. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své SVĚTELNÉ JÁ. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.

ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemských věcech to, co je Božské čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy, proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI

DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu a na druhé straně se koncentrují energie harmonie odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.

ŠESTÝ TÓN - PROUD - TOK - SÍLA VYROVNÁNÍ

Plynutí tvoří pohyb - Panta Rhei - nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Aby bylo možné zobrazit pohyb v akci - například balet nebo pohyb sportovce, Uac přináší do pohybu dynamiku.

1.9.2020 7 CHUEN kin 111 galaktický portál

Chuen - Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce

Když opice tančí při měsíčním světle, divné věci se zdají normální a obvyklé se otočí v bizarní. Naší tendencí je vždy kvalifikovat neobvyklé nebo neznámé, hodnotit nebo soudit bez rozmyslu či přemýšlení. Ale dnes není potřeba, energie hrají vaši hudbu. Takže relaxujte, užívejte si neodolatelné žertování a nechte svoji tvůrčí šťávu proudit naplno, bez souzení, omezení nebo toužení. Zkoumejte, bavte se, vyzkoušejte nové způsoby myšlení a nechte Uuc (7) vést vás k rozhodnutí, které z těchto semen byste měli zasadit a pěstovat, a které byste měli nechat zaniknout.

CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ Z NICH PLÁTNO VAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO VAŠEHO ŽIVOTA.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Lehkost a duševní pohoda jsou ukazatelem na cestě ke štěstí. Dnes se stanu klaunem, který rozveselí své mrzuté ego. Dnes prolomím smutek, který mi otravuje život, přinesu úsměv do okolí, kde se pohybuji. Dnes rozveselím každého, koho na cestě potkám a sám/sama se neurazím pro žerty druhých.

Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.

Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři..... všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a "zlaté ruce", ale někdy i velké ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, fantazie, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste začali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.

***

Jsem Chuen 7. Vítáme vás. Je mnoho změn, které se nyní dějí na planetě a které ovlivňují každého z vás. Mnozí cítíte, že je třeba něco udělat. Mnozí z vás cítí, že je třeba najít si nové bydliště nebo máte problém najít si nové pracovní uplatnění. Jedná se o přirozené události. Nechte tyto věci procházet skrze sebe, nenechte se chytit do pocitů úzkosti.

Mnozí opouští planetu, umírají rychle nebo často neobvyklým způsobem. Mnozí mají emocionální nebo psychické problémy, které mohou vznikat v důsledku potlačovaných pocitů a vzpomínek z dětství. Nemocnice jsou plné lidí s nemocemi, jako je rakovina nebo srdeční onemocnění. To všechno je součástí procesu Vzestupu.

Eony let jste nebyli schopní uplatňovat svobodnou vůli. Tyto časy se mění. Zkušenosti, které vám nedovolovali zažívat, co bylo vaším přáním, se blíží ke konci. Je to podobné jako se vstupenkou na lunapark. Můžete jít na jakoukoliv jízdu, hrát hry, sníst všechna kandovaná jablka, párky v rohlíku a dělat všechno, co si jen přejete. Ale o půlnoci se lunapark zavře a vy musíte jít domů.

To, co se děje v současné době na Zemi, je konec lunaparku. Je čas jít domů. Tyto změny budou mít vliv na mnoho z vás ne příliš hladce a elegantně. Když se podíváte kolem sebe, máte pocit, že některé tyto změny sotva zasáhly, stále mají dobrou práci, své domovy a spoustu peněz na triviální věci. Můžete žárlit, můžete být rozrušeni. Tvrdě jste pracovali a cítíte, že si potíže v životě už nezasloužíte.

Těm, kterým se daří, mají pocit, že jsou v určitém ohledu lepší, zejména v morálních otázkách nebo, protože se cítí být více duchovní. Ať tak či tak, všichni jste si rovni, každý z vás si prostřednictvím myšlenek, slov a pocitů vytvořil realitu na základě kódů přesvědčení, které jste nahromadili.

Pro mnohé to bude tvrdá lekce, naučit se přijmout zodpovědnost za všechny své aktuální problémy. Budete si muset uvědomit, že to, jak soudíte ostatní, se vám vrátí, stejně jako těm, kteří soudí vás. Každý akt laskavosti projevený druhým se vám také vrátí. Obdržíte ho s pocity vděčnosti nebo bezvýznamnosti?

Vaše finanční situace je závislá na pocitech nedostatečnosti nebo si blokujete hojnost na mnoha úrovních. Vaše vztahy jsou zrcadlové reakce vaší schopnosti milovat bezpodmínečně. Ti, kteří milují bez souzení, jsou schopni přijímat Lásku bez pocitu nedůvěry nebo pochybností.

Ti z vás, kteří jsou sami bez domova nebo na pokraji ztráty svého světského majetku zjistí, že se hluboko uvnitř sebe drží kódů přesvědčení týkající se chudoby. Jakmile tyto kódy odhalíte, bude moudré, abyste se na sebe nezlobili. Stačí jen vidět, co jste nashromáždili za kódy, požehnejte schopnosti vidět jasněji a podnikněte nové kroky k vytvoření reality podle vašeho přání.

Ve zprávách můžete slyšet příběhy o vládním utajování, což ovlivňuje všechny oblasti vašeho života. Můžete si uvědomit, že pojišťovny, bankovní instituce, vzdělávací systémy a zdravotní průmysl byly navrženy tak, aby vás mělo pod kontrolou několik bohatých rodin, jejichž konečným cílem je ovládnutí světa. Možná to pro vás zní jako fantazie, ale pokud jste četli knihy o historii, každá generace v minulosti tento cíl měla. Proč by to teď mělo být jinak?

Během několika tisíciletí jste odevzdali svou sílu těm, kteří vás oslepili a drželi ve tmě. Dovedli vás k přesvědčení, že jsou moudřejší a vševědoucí, aby mohli dělat právní a finanční rozhodnutí za vás. Slepě jste tyto velkorysé nabídky přijali a teď se vrátili, aby vás zastrašovali a utlačovali. Jakmile si tuto pravdu uvědomíte i jejich vpád do vašeho života, je důležité, abyste měli své emoce pod kontrolou.

Jak jsme uváděli v minulých Zprávách, emoce a myšlenky jsou vysoce nabité a ovlivňují celý Vesmír. Je to látka, která tvoří vaši realitu. Dokážete si představit, kdyby se miliony lidí zlobily, kdyby objevily všechny trestné činy, ke kterým došlo? Pamatujete si, že negativní emoce se slepují dohromady. Pokud by se uvolnil všechen hněv, vytvořilo by to světovou katastrofu. Výsledkem takového jednání jsou tornáda, hurikány, zemětřesení a sociální nepokoje.

Na druhé straně, pokud se podíváte na tyto věci s pocitem klidu a odpuštění, můžete vidět velmi odlišný výsledek. Buďte vděční za to, že máte nyní jasnější představu o tom, co se na planetě děje. Buďte vděční, že jste v současné době na planetě, zejména v době velké Transformace. Mějte radost s vědomím, že máte sílu vytvořit si svoji vlastní realitu. Jaké požehnání!

Místo toho, abyste se zaměřovali na pomstu a zášť, uvědomte si raději, jak si vytvořit život svých snů. V předchozích Zprávách jsme sdíleli, že Láska je plující energie. Proudí skrze všechny věci a pokračuje dál ke všem, kteří jsou schopní jí přijímat. Ti, kteří jsou plní temných energií a myšlenek, nejsou schopni Lásku přijímat, neboť jejich energetické pole je příliš husté.

Chcete-li změnit stav Země, budete muset uvolnit husté energie, které vám brání v přijímání požehnání a Lásky. To je důvod, proč se o tyto Zprávy s vámi dělíme. Máme hodně starost o ty z vás, kteří jsou tvrdohlaví a s největší pravděpodobností vytváří tolik temné energie, kolik pravdy o utlačovatelích vychází najevo.

Doporučujeme vám, abyste věnovali hodně času přemýšlení o vaší vnitřní temnotě a Stínech, spíš než tomu, co napáchali druzí, protože nemáte nad jejich volbami žádnou kontrolu. Mluvili jsme dlouho o tom, jak se zbavit temných energií a jak praktikovat energie Lásky. Teď je čas začít, protože neexistuje na Zemi žádná jiná důležitější věc.

K dispozici je velká změna, která na Zemi nastane. Mnozí věří, že Země bude zničena a jejich život se stane peklem. Jsme tady, abychom vám řekli, že vaše role bude přesně taková, jakou si představujete, protože vaše kódy přesvědčení vytváří vaši realitu. To je také důvod, proč někteří nejsou ovlivněni přílivem chudoby a nemocemi; vidí sami sebe v jiné realitě. Už jste někdy zkoušeli přesvědčit druhé, aby věřili něčemu, co je drahé vašemu srdci, a přesto vás neposlechli ani nezměnili svůj názor? Nic na světe je nepřesvědčí, dokud se nerozhodnou udělat volbu sami. To je krása svobodné vůle a platí to i pro vás.

Je mnoho věcí, které jsou drahé vašemu srdci a bez ohledu na to, co jiní říkají, se jich budete držet, jak dlouho budete chtít. To je důvod, proč vás povzbuzujeme, abyste pracovali na sobě, nikoliv na druhých. Váš svět bude přesně takový, jaký si ho vytvoříte. Pokud vytváříte pocity nehodnosti, bezcennosti a nedostatku, budete v této pozici. Pokud se rozhodnete, že jste obětí útlaku, zůstanete v této realitě.

Stejně jako v příběhu o lunaparku máte na výběr, co budete dělat po půlnoci. Můžete jít domů do postele nebo se sejít s přáteli. Toto všechno říkáme jen proto, abyste věděli, že vy jste Tvůrcem své reality. Ano, je pravda, že existují věci mimo vaši kontrolu v důsledku masového Vědomí velkých skupin. Je však možné, aby vás tyto problémy vůbec neovlivňovaly, pokud se rozhodnete věřit něčemu jinému.

Nemoc, deprese, strachy, utlačování, oběť, to všechno mohou být kódy přesvědčení drahé vašemu srdci nebo je můžete odmítnout. Podívejte se hluboko dovnitř sebe a rozhodněte se, zda chcete s těmito kódy pokračovat nebo se jich zbavit a nahradit jinými.

Máte sílu vytvořit utopickou společnost i mezi všemi úzkostmi světa. Vyhledejte podobně smýšlející jedince, kteří nejsou zachyceni ve zkáze a šeru nesmyslných činů těch, kteří převzali kontrolu nad masami. Promluvte si s těmito jinak smýšlejícími jedinci a zeptejte se jich, co dělají v současné době, aby se vyhnuli zachycení v síti hysterie. Spřátelte se s těmito lidmi. Přesuňte se na jiné místo, pokud máte pocit, že tam, kde jste nyní, není ve vašem nejlepším zájmu. Věnujte pozornost svým vášním. Co si opravdu přejete? Jakmile najdete své vášně, udělejte všechno pro to, aby se staly součástí vaší reality.

Všechno, co potřebujete pro vytvoření života snů, máte uvnitř sebe. Jak efektivnější bude, když vy, kteří máte vizi Nebe na Zemi, začnete pracovat na společném cíli. Stejně jako svítí svíčka, světlo překoná tmu. Víme, že každý Lightworker vyruší obrovské množství těch, kteří pracují s temnotou. Vaše síla exponenciálně a rychle ruší všechno, čeho se snaží v temných sférách dosáhnout.

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Humor, lehkost.....
V den CHUEN začíná proces odpálení tvořivých myšlenek. Fyzická materie se nyní přesouvá do oblasti sféry nemateriální. Dny OPICE nás zalívají impulsy pomáhajícími transformovat tíhu komplikací v jednoduchou lehkost. Pokud jste velmi silně spojeni se světem fyzické materie (majetek, postavení, autorita), dny OPICE se mohou ukázat velmi únavné. Pokud jste v životě zapomněli na hlubší smysl pro humor, CHUEN vám to připomene dosti bolestně. V případě, že jste našli svoji lehkost - svého vnitřního klauna - otevře se před vámi svět BÍLÉ MAGIE. Budete vyvedeni do reality, ze které přichází vaše tvořivost. Obtížné životní situace se vyřeší téměř spontánně, především ty, v kterých vaše staré Vědomí vidělo Gordický Uzel. OPICE probouzí vaše magické schopnosti a vynáší na povrch váš tvůrčí potenciál dřímající v podvědomí. Tady poznáte zákon Rezonance, možnosti mysli, moc slova a sílu vůle. Pokud vám chybí svoboda a lehkost, pokud stále namáhavě bojujete se životem, přijměte úvahy OPICE. Její moudrost vám pomůže bezbolestně se uvolnit od těžkostí, s kterými se setkáváte. Zátěží je úplně všechno, co vám překáží v radosti ze života! Pokud váš klaun - váš vnitřní Obr - ještě nadále spí, pokuste se ho probudit ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se - to je motto OPICE.

7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ

Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě, věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům.

PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ

Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší energií, která proniká až do naší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.

2.9.2020 8 EB kin 112 galaktický portál

Eb - Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu

Ctěte dnes svou životní cestu nebo někoho blízkého, kdo cestuje s vámi, protože tato cesta je posvátná a životně důležitá. Uaxac (8) představuje pro Maye tkanivo života, vlákno času a existuje pro něj jen velmi málo příznivějších energetických partnerů, než je Eb. Dvojitá spirála vytvořená Eb, posvátnou cestou a Uaxac, vlákno života, osvěcují, léčí, hojí a vyživují vaše tělo, mysl i duši a umožňují vám připojit se přímo ke zdroji vašeho koyopy (Mayský koncept kundalini). Ctěte dnes svoji životní cestu.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST, ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR NAŠEHO LIDSTVÍ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes mi životní moudrost a instinkt pomáhají vyhnout se nástrahám a chrání mě před emocionálními propady. Neustále chybování, objížďky a klikaté cesty mě mnoho v životě naučily. Dnes překonám každou krizi, protože mě doprovází síla, která nezná strach. Dnes začínám myslet na sebe, abych znovu získal/a svoji autentičnost. Dnes jen já si pro sebe vytvářím nejlepší podmínky a život je mým trenérem.

Význam energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.

Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.

Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.

***

Jsem Eb 8. Vítejte v tento opravdu velký a slavný den. Mějte v úctě, že žijete na planetě Zemi. Příslib toho, co si přejete vytvořit, máte na dosah ruky. Je pravda, že existují určité parametry, které vás drží svázané, přesto velkolepost toho, co jste schopni obdržet, je nad rámec vaší fantazie. Někteří z vás budou číst tato slova a myslet si, že hlásáme nesmysly. Praktikujte vnitřní práci, spíš než hledání venku a velmi brzy zjistíte, že vaše schopnost zlepšit svůj osud exponenciálně roste. Jak toho můžete dosáhnout? Nemůžeme dostatečně nezdůraznit, jak je důležité najít si každý den čas na zamyšlení.

Nedoporučujeme používat tento čas pro hry na ubohé nebo "běda mně", ale obrátit se dovnitř sebe a hledat věci, které vás odklání od vašeho skutečného osudu, kterým je život naplněný radostí a hojností. Jděte do svého středu a věnujte zvláštní pozornost tlačítkům, na které ostatní tlačí s vědomím, že jsou to vaši největší učitelé. Emoce, které uvnitř vás spouští, vám umožňují přístup k léčebným procesům. Pokud nemáte pocity vzteku, odporu, nelibosti, radosti a další, nemáte možnost připomenout si, co je třeba léčit.

Všimli jste si někdy, že věci, které na vás nemají silný vliv, se obvykle ztrácí v mysli? Druzí mohou vyprávět příběh, ve kterém hrajete nějakou roli, ale pokud tam není žádný emocionální náboj, pak je možné, že celá záležitost jen proklouzne vaší myslí. Na druhou stranu, pokud se setkáte se silnými emocemi, pak se čas jakoby zpomaluje a vy máte tendenci všímat si věcí mnohem detailněji. O mnoho let později můžete převypravovat příběh s pocity stejnými jako byste se vrátili zpět v časovém horizontu se schopností přesně vnímat, cítit, slyšet a prožít emoce obklopujících událostí.

Doporučujeme vám požehnat svým emocím, ať už jsou dobré nebo špatné. Přijde čas a uvědomíte si význam a hodnotu každé z nich. Ve svých každodenních zamyšleních probuďte všechny vysoce nabité emoce, kterými můžete naplnit své vášně i to, co vám brání v naplnění snů. Pomocí těchto emocí budete pumpovat energii (E), která tlačí e-moce - sílu - vpřed. Dovolte si procítit emoce minulých událostí, které spouští aktuální dění. Pokud je to cokoliv jiného než radost, věnujte tomu pozornost.

Podívejte se, jakým způsobem můžete situacím z minulosti požehnat, odpusťte sobě, druhým a pokračujte s dalšími emocemi, které vytvářejí strach, hněv, frustraci a všechno, co blokuje tok vaší Lásky, radost a mír.

Vaše chování je závislé na emocích. Už jste někdy zpívali radostí, když jste plni smutku? To je velmi obtížné. Ačkoliv má někdo velké herecké schopnosti a může se snažit druhé klamat, vnitřně budete vědět, že úsměv na tváři jen zakrývá bolest, kterou cítí.

Proč si přejete bolest ukrývat? Proč nejste upřímní k sobě a k ostatním? Najděte příčinu své bolesti a vymažte ji. Jsou chvíle, kdy je naprosto v pořádku cítit bolest a nechat téct slzy. Pokaždé, když budete jednat z té části, která není v zákrytu s pravdou, blokujete si tok energie v těle.

Když je energie v těle blokována, umožňuje to frekvenčně těžkým energiím slepovat se k sobě. To je začátek všech nemocí. Zpočátku se hromadí v energetickém poli, kterému se obecně říká aura. Jakmile se slepuje stále více těžkých energií dohromady, začne se to projevovat ve fyzické podobě. Tato energie pak může způsobit v těle chaos a bez pomoci výživné stravy a vědomé pozornosti základnímu problému, začnou buňky v těle atrofovat, až nakonec dojde k deformaci.

Jak se tělo snaží překonat cizí energetické pole, vydává obrovské množství energie. Toto úsilí v boji s nemocnými buňkami snižuje imunitní systém, což umožňuje nemoci s názvy rakovina, diabetes nebo únavový syndrom.

Tělo je velmi složitý komplex s vrozenou schopností bojovat se vším, co ho odvádí od optimálního fungování. Avšak člověk často používá své tělo jako vozidlo, kterému nedává to, co potřebuje ke své práci a kráse. Naučte se, jak se lépe starat o své fyzické tělo a budete se divit, čeho můžete dosáhnout za jediný den. Naučte se relaxovat a lépe se rozhodovat. Vaše tělo, mysl a duše budou mnohem lépe fungovat. Když je fyzické tělo mimo rovnováhu, má to vliv na další systémy.

Vědecký výzkum, který máte k dispozici, dokazuje účinky toxinů, které uvnitř bombardují lidi. Vzdělávejte se a proveďte nezbytné úpravy pro udržení optimálního zdraví. Váš Přechod bude mnohem plynulejší, jakmile se vědomě postaráte o potřeby těla, mysli, duše.

Postarejte se o potřeby své duše. Věřte, že vaše tělo má požadavky, které musí být splněny, aby pracovalo optimálně. Nenechte se oklamat myšlenkami, že musíte stárnout a že se vaše tělo musí rozpadnout, protože to celé může trvat mnohem déle, než si myslíte. Proces stárnutí je kód přesvědčení; zlomte tento kód a pracujte s tělem, dejte mu, co potřebuje, a uvidíte, co se stane. Rozhlédněte se kolem sebe a zjistíte, kolik lidí objevilo toto tajemství - tito lidé vibrují Láskou, radostí a klidem.

Vaše mysl je nádoba na odpad. Lidé využívají velmi malou část své mozkové kapacity. Hodně z toho má co do činění snaha organizmu využít všechny prostředky jen pro udržení základního fungování. Jakmile budete o své tělo pečovat jako o chrám, uvolní se hodně energie, což umožňuje poskytování mnohem silnějších informací. Je to podobné jako být více mentálně čilí a fyzicky dělat věci, které jsou třeba pro splnění potřeb těla. Už jste se snažili myslet jasně, když jste dehydratovaní? Už jste se snažili o intenzivní cvičení po týdnu přijímání nezdravého jídla? Dávali jste někdy pozor, jak vaše tělo reaguje při přijímání určité potravy?

Tělo, mysl, duše - všechno musí spolupracovat. Když člověk hladoví, všechny tři části trpí. Dbejte více na to, jak trávíte každý okamžik vašeho života. Věnujte pozornost každému soustu, které vložíte do úst a všemu, co používáte na svoji pokožku. To, co dáváte na kůži, tělo vstřebává. Chtěli byste jíst šampon nebo opalovací krém? Pokud ne, pak zvolte výrobky, které jsou jedlé.

Je nemožné mít čistou hlavu, když jste vyčerpaní a rozptyluje vás tolik irelevantních věcí. Kde trávíte svůj čas? Jsou tam věci, které vás upozorňují, že to není vaše práce? Jsou tam věci, které vás upozorňují, že se vzdalujete svým vášním? Jsou vaše vztahy naplňující nebo je zachováváte z povinnosti? Je na čase obnovit energii a čas, které potřebujete pro plnění vašich vášní.

Nenaznačujeme vám, že půjdete do extrémního upínání "já, já, já " osobních potřeb. Ale chtěli bychom zdůraznit, že je třeba se postarat o všechny vaše potřeby a umožnit druhým, aby byli zodpovědní za jejich vlastní potřeby (nemáme na mysli základní životní potřeby jako je jídlo, oblečení a přístřeší). Existuje obrovské množství času, které lidé vynakládají na potřeby druhých, zatímco jim ve skutečnosti jen umožňují pokračovat v jejich "běda mně" stavu bezmoci.

Nejlepší způsob, jak pomáhat druhým je povzbudit je, aby pracovali se svými problémy sami. Ať ví, že tuto schopnost mají. Nechte druhé myslet za sebe a vyzkoušet různé možnosti. Nechtěli byste totéž pro sebe? Když budete nutit své názory druhým, často jen klonujete své kódy přesvědčení, aby je druzí přijali jako svoji víru. Nebyl by to docela nudný svět?

S touto myšlenkou se dnes loučíme. Udělejte si čas jít dovnitř sebe a podívat se na oblasti, které vám způsobují nemoci těla, mysli a ducha. Vytvořte si plán a začněte dělat kroky k vytvoření rovnováhy v každé oblasti vašeho života. Jakmile dosáhnete dokonalosti ve všech oblastech, budete lépe vybaveni pro správné poradenství. Ironií je, že jakmile zvládnete své vlastní Já, uvědomíte si, že ostatní vaši pomoc nepotřebují. Nebude to nádherný den? V ten moment skončí souzení a bezpodmínečná Láska zavládne na celé planetě.

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Svobodná vůle, zodpovědnost, moudrost....
Zkušenosti získané v den EB se mohou ukázat velmi překvapivé, jelikož se zde jedná o naši pravou identitu. Většina z nás uvízla v karmické polaritě, často spadla do krajností a v závislosti na stupni vývoje se zastavila na extrémním strachu, nebo bloudila po poli Lásky. Odrazem tohoto stavu je chorobný sklon k vydávání soudů nebo hodnocení lidí a jevů. V takových případech v den EB dochází k čelnímu střetu našeho pohledu na svět s jeho silnou neutrální energií. Dokud neuvěříte v suverenitu vašeho JÁ, budete stále sužováni bolestnými záležitostmi, které přicházejí zvenčí. Čím více jste uvízli v polaritě, tím více vás budou strašit. Pokud jste jedni z těch, kteří se povznesli nad svět matérie, dny EB vás zalijí moudrostí, kterou s sebou přináší. Díky tomu vám "karmické terapie" přestanou řídit běh života, protože stojíte nad nimi. Začnete-li sami řídit svůj život, dny EB budou podporovat vaši nezávislost. Pokud je vaše JÁ stále závislé na vnějším světě; na starých ideologiích či Lásce a nelásce vašich "nadřízených", využijte vzkazy, které vám nabízí energie EB. Váš vnitřní Obr stále čeká na váš pokyn, chce po vás, abyste ho zapojili do akce, chce zavést postupně pořádek ve vašem životě. To on vám pomůže najít svobodu a nezávislost vašeho JÁ.
EB je první stanice kontroly na cestě k aktivaci vašeho Vyššího JÁ.

8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. Vy držíte v ruce kouzelnou hůlku. Vy spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,

DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Tón OSMÝ - SPRAVEDLNOST - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace. Jak nahoře, tak dole. Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

3.9.2020 9 BEN kin 113 galaktický portál

Ben - Poutník. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, Nebeský pilíř, talent Tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.

Bolon (9) je v kontextu s Ben a Chicchan extrémně mocná síla obzvláště pro těhotné ženy a nastávající páry. Ať už jste v očekávání nebo děti máte, ctěte dnes jejich ducha a duši, stejně jako posvátnou odpovědnost být rodič nebo opatrovník, vytvářet život a přinášet tomuto světu nové lidské bytosti, jejichž životní zkušenosti, názory a cesta životem z velké části spočívají ve vašich rukou. Na druhé straně všichni jsme dětmi; ctěte své rodiče i jejich předky, jejich oběti a práci, kterou dělali, aby nám mohli dát to nejlepší.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes vidím nové příležitosti a šanci na lepší život. Dnes nacházím nové možnosti a pomáhám druhým dostat se z pranýře minulosti. Touha po svobodě mi pomáhá prolomit bariéry a vymazat zkostnatělé názory. Dnes opustím všechny nadsázky, zbořím příkazy a rozkazy, začínám důvěřovat přirozenému běhu života.

BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů. Význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají nebe. Je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.

BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více Světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.

Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.

***

Jsem Ben 9. Děkujeme za setkání. Dnes bychom chtěli hovořit na téma Láska. Bezpodmínečná Láska. Pro většinu z vás milovat sebe bezpodmínečně je velmi těžké. Dokud toho nebudete schopni, nebudete schopni ani druhé milovat bezpodmínečně. Velký důraz je kladen na to být milý. Mnozí ale nezůstávají ve své integritě ze strachu ztráty Lásky druhého.

Na začátku vztahů jednají oba podle svého nejlepšího chování, život je nádherný. Obvykle se člověk vzdá mnoha potravin, přátel, událostí, které mu přináší největší radost jen pro to, aby potěšil svého partnera. Jak plyne čas, postupně se partneři vrátí do starých kolejí a netrvá dlouho a uvědomí si, jak málo mají společného. Často tyto věci viděli hned zpočátku, ale rozhodli se ignorovat je s nadějí, že on/ona změní své chování.

Začít vztah s nadějí, že se druhý člověk změní nebo s pocitem, že můžete druhého zachránit, není bezpodmínečná Láska. Při pokusu měnit druhé a modelováním podle toho, co si myslíte, že je pro ně nejlepší, jen narušujete jejich schopnost růst a vybírat si svou vlastní životní cestu.

Bylo by skvělé podívat se dovnitř sebe, abyste viděli, co je to, co chcete na druhých měnit, protože uvidíte, že je to váš problém, kterým je třeba se zabývat.

Už víte, že každý člověk, místo, událost je zrcadlem a příležitost, abyste věnovali pozornost, co se ve vašem životě děje. Důvod, na který tímto přijdete, vzhledem k zákonu přitažlivosti je, že podobné se přitahuje. Na cokoliv se v životě zaměříte, bude aktivní součástí vašeho života. V každém okamžiku existuje nepřeberné množství věcí, které se kolem vás dějí, ale jen velmi málo si jich všímáte.

Nevšimnete si, že kolem vás letěl malý ptáček nebo, že vám u nohy lezou tři mravenci. Neslyšeli jste, co kolem vás lidé říkají, protože jste věnovali pozornost telefonování. Možná jste cítili ve vzduchu jasmín, ale nevšimli jste si vůně jiných květin. Když se mezi sebou baví lidé na velmi zajímavé téma a jsou pohrouženi do rozhovoru, ani si nevšimnou, že jim zvoní telefon. Věcem, které vás nejvíce zajímají, věnujete pravděpodobně pozornost. Pokud si přejete změnit staré kódy přesvědčení, je nutné, abyste zaměřili svou pozornost na nové kódy, které chcete rozvíjet.

Přítomný okamžik je opravdu všechno, co máte, protože všechny jiné momenty jsou ztraceny. Všechny budoucí momenty jsou prostě možné momenty, závislé na tom, co si vyberete vždy v Teď a Tady. Jakmile tento koncept pochopíte, uvidíte, že máte absolutně pod kontrolou, jak se cítíte při vytváření všeho, co chcete zažívat.

Matka Tereza měla skvělou myšlenku, když oznámila: "Jednou se mě ptali, proč se nepodílím na protiválečných demonstracích. Řekla jsem, že to bych nikdy neudělala, ale jakmile bude shromáždění za Mír, budu tam." Věděla, že když se bude zaměřovat na válku, války budou přetrvávat. Svým zaměřením na Mír se naplníte Mírem, který pronikne do světa.

Je to stejné i pro vás. Když odhalíte oblasti života, které chcete změnit, musíte věnovat čas tomu, jak změnit nechtěné chování. Jakmile začnete podnikat tyto kroky, nedívejte se zpět; udržujte zaměření na nové chování, dokud se nestane přirozenou součástí. Dávejte pozor na každou myšlenku, která vás může zavést ke starému chování. Jakmile si uvědomíte, že přehráváte staré pásky, změňte okamžitě myšlení a soustřeďte se na to, jak chcete, aby to bylo.

Dbejte na každé slovo, které vyslovujete. MYSLETE před tím, než něco řeknete. O pomocných nástrojích jsme mluvili v den 80. Je správný čas mluvit? Je to čestné? Je to upřímné? Je to o "já, já, já"? Je to nutné? Je to laskavé? Pokud se to, co se chystáte říct, nevejde do těchto kritérií, pak nechte slova raději nevyřčená. Pokud mají negativní charakter, vytváříte katastrofu, protože dodáváte energii těmto negativním myšlenkám. Pokud jsou vaše slova laskavá a plná Lásky, budou volně plynout Vesmírem a hladit všechny, kteří jsou otevřeni přijímat Lásku a laskavost.

Dávejte pozor na vaše akce a reakce, protože tak reprezentujete ve světě sami sebe. Nikdy nevíte, jak vaše reakce bude mít vliv na druhé. Jeden laskavý skutek umožňuje těm, kteří jsou svědky, použít vás jako vzor a mohou se inspirovat pro vykonávání činů laskavosti vůči druhým. Svět je plný vzorů, které vás učí být arogantní, sobečtí a krutí. Buďte vzorem toho, co chcete vidět ve světě.

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Zkoušky, možnosti, osobní svoboda...

Energie POUTNÍKA nám otevírá brány do Vyšších světů, pomáhá uniknout z karmických otroctví. Každá forma otroctví a závislosti se v den BEN objeví velmi drasticky. Pole napětí vytvořené mezi karmickým časem a neomezenou svobodou, přinesenou na Zemi skrze nového Ducha ČASU, se může stát velmi nepříjemné. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před tímto člověkem se otevře velký Svět - Svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tento člověk započne novou etapu života daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na "řídící věž" a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Nezapomeňte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.

9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit své pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. VY jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA

UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Dny s Tónem DEVĚT hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST

Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.

4.9.2020 10 IX kin 114 galaktický portál

Ix - Mág, Jaguár. Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí.

Pro Jaguára je skutečná výzva práce ve skupině, nebo co úzce souvisí s druhými, protože je to od přírody tajuplný, mystický, osamělý Duch procházející stíny noci. Pokud je Ix vaše Znamení nebo máte tyto vlastnosti či tendence, použijte dnes energii Lahun (10), abyste se vymanili z této ulity a obohatili a posílili vztahy, které máte s rodinou, přáteli a s ostatními, na kterých vám záleží. Ale žádný strach..... neznamená to, že se stanete osobností veřejného života. Stále si můžete udržet svůj vlastní osobní i vnitřní život.

Vlna HADA vás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je vaše tělo. DESÁTÝ den říká, abyste se řídili srdcem a nepřeceňovali svoji mysl.

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ.... ŽENSKÁ ENERGIE, KTEROU VLÁDNE DUCH DŽUNGLE, ROVIN I HOR.... DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes nasměruji mysl ve směru magického středu, kterým je srdce. Otevírají se přede mnou nové dosud pro mě neznámé oblasti, ale musím se uvolnit od nízkých úmyslů a chamtivosti. Dnes pro mě nikdo nebude autoritou, protože jsem podřízen pouze Božským právům. Dnes k sobě budu upřímný a vím, jakým směrem musím zaměřit svůj život.

Jaguár je symbolem vesmírných sil. Představuje transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.

Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.

Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.

***

Jsem Ix 10. Vítejte na našem shromáždění. Dnes bychom chtěli mluvit na téma Láska. Opět platí, že máme na mysli bezpodmínečnou Lásku, to je stav bytí, kdy umožňujete všem ostatním vybírat si jejich vlastní cestu a nesnažíte se měnit ani čárku v jejich bytí. Existuje jen jeden způsob, jak se stát bezpodmínečně milující bytostí a to tím, že uvolníte všechny myšlenky oddělenosti.

Tato Země byla navržena jako místo oddělenosti. To byl velký Experiment, který sloužil svému účelu. Při jeho založení byl navržen začátek i konec a konec je nyní zde. Mnozí hledají kouzelný termín tohoto konce, ale my říkáme, že ten čas je Teď. Nebylo navrženo žádné stanovené datum, které by vše hned zastavilo. Bylo to nastaveno jako přechod z jednoho souboru pravidel do druhého. Nacházíte se v době Přechodu. Během této doby se mnoho duší probouzí ke svému skutečnému potenciálu.

Velké znalosti nyní vychází najevo, protože ti, kteří drželi Božská tajemství neporušená věky, veřejně uvolňují své znalosti. Domorodí Starší se nyní scházejí a na obřadech sdílejí naplňování Proroctví. Vedoucí představitelé tajných spolků vítají veřejnost do svého stáda. Dveře jsou otevřeny dokořán těm, kteří začínají chápat skutečnou podstatu svého duchovního Já. Toto je doba velkého Probouzení a jsme rádi, že můžeme pomáhat vám - našim Bratrům.

Války existují mezi těmi, kteří se snaží brát si zboží mezi sebou navzájem po mnoho generací. Strany byly založeny na barvě kůže a kódech přesvědčení jednotlivých kultur. Bylo učiněno mnoho pokusů zničit celé kultury a rasy pro pouhé potěšení moci to udělat. Ale tyto časy se chýlí ke konci. S příchodem počítačových a satelitních systémů jste si stále více vědomi, co se děje v celém světě. Zjišťujete, že co se stane regionálně, ovlivňuje všechny na celém světě. Již nelze popřít, že lidé ničí atmosféru a celou strukturu Země. Vy jako rasa musíte převzít zodpovědnost za své činy regionálně i globálně.

Mnozí si stěžují a nadávají na to, co ostatní ve světě dělají, ale nevěnují pozornost vlivu, který mají na celý svět jako jednotlivci. Mnoho našich Zpráv hovoří o tom, jak myšlenky, slova a činy ovlivňují svět, ale dnes bychom se chtěli ponořit, jak vy osobně ovlivňujete tento svět, ve kterém žijete, svými činy. Pojďme začít u svítání každého dne. Věnujme pozornost vašemu každodennímu životu. Kolik se spotřebuje vody při každém použití toalety. Uvažovali jste o močení venku nebo ukládání výkalů venku na vaši zahradu? Mnozí z vás se krčí při této myšlence, nicméně to bylo běžné v mnoha kulturách. Sdělovací prostředky vás přesvědčují, že výkaly vás zabijí, ale jsou to toxiny, které přijímáte s potravinami, léčivy a výrobky, co výkaly znečišťuje.

Pojďme se podívat na jídlo, které jíte. Kolik životní síly je v obilovinách, které jsou zpracované? Podívejte se na zrnko pšenice. Pěstuje se v nepřirozených podmínkách v půdě, kde chybí živiny, pokud nejsou dodávané člověkem. Často se postřikuje herbicidy, které ničí hmyz, bakterie a plísně. Pokud tyto prostředky ničí hmyz, jaký si myslíte, že to bude mít vliv na ty, kteří to spolknou? Když je pšenice sklizena, než se dostane do žaludku, je několikrát zpracována prostřednictvím různých strojů, dokud není rozemleta na jemný prášek.

Dále jsou do mouky dodávány dávky vitamínů v nepřirozené podobě, protože způsob, jakým bylo obilí sklizeno a mláceno na kaši ztratilo i to málo výživných látek, které původně mělo. Pak jsou přidány barviva a bělidla, aby to mělo perfektní jednotnou barvu. Konzervační látky, které jsou často pro lidi toxické, jsou přidávány proto, aby bylo možné dopravovat a skladovat tyto produkty po nepřirozeně dlouhé časové období.

Takže se v dopoledních hodinách dostanete k těmto velmi zpracovaným pšeničným obilovinám, které jsou plné toxických látek a mrtvé, nezachovali si žádnou životní sílu. Můžete si k tomu přidat mléko plné růstových hormonů, které přijímají krávy. Je plné toxinů a pasterizované metodou ohřevu, což zabíjí enzymy potřebné pro trávení..... a nezapomenete přidat trochu cukru završující smrtelnou kombinaci.

Můžete uklidnit sami sebe, když přidáte ovoce, ale máte představu, kolik herbicidů obdrželo, než se dostalo na váš stůl? Je vysoce pravděpodobné, že semena vašeho ovoce byla geneticky modifikována, což je pro vaše tělo velmi zatěžující. Vezměte v úvahu obaly, ve kterém k vám jídlo přichází. Plasty nejsou biologicky odbouratelné. I když se mohou rozkládat časem, pokud jsou vystaveny slunečnímu záření, stále zůstávají malé kousky, které ucpávají vodní toky a oceány. Tyto kousky plastů ničí mnoho druhů života ve vašich oceánech i na zemi. Vaše skříně jsou plné nepřírodních produktů uzavřených v nádobách, které jsou škodlivé pro životní prostředí.

Nyní, když jste po snídani, jdete si vyčistit zuby a vysprchovat se. Už jste zkoumali účinky fluoru a složky ve vašem mýdle, šamponu, make-upu a výrobcích péče o pleť? Chápete, že vaše pokožka je orgán stejně jako srdce a játra? Cokoliv umístíte na kůži se vstřebává a zpracovává v těle. Pokud se výrobek nedá jíst, měli byste moudře volit to, co nanášíte na pokožku.

Až si půjdete pro oblečení, podívejte se do vašeho šatníku. Kolik vidíte věcí, které zřídkakdy nebo vůbec nosíte? Až budete dnes chodit vaším domem, uvědomujte si všechny položky, které jste nahromadili. Copak to nevidíte, jak vás krmí výrobní magnáti věcmi, které nejsou nutné pro přežití, ale způsobují ekologickou nerovnováhu? Kolik pozornosti věnujete způsobu dopravy? Uvažovali jste někdy o plném dopadu automobilů a naftového průmyslu na Zemi? Jak často řídíte vaše auto zbytečnými pojížďkami, kdy byste mohli jezdit na kole nebo hromadnou dopravou? Nechceme dělat žádné rozsudky nad vašimi volbami, které provádíte svým životním stylem.

Chceme jen poukázat na ty, kteří si neustále stěžují, co dělají ostatní, místo aby věnovali pozornost jejich vlastnímu vlivu na životní prostředí. Existuje mnoho způsobů, jak můžete zmenšit váš dopad a žít překypující život, pokud budete mít čas věnovat tomu pozornost a vzdělávat se.

Jak to všechno souvisí s naším tématem bezpodmínečné Lásky? Opravdu nemůžete milovat sami sebe, pokud budete zbytečně plnit tělo toxickými látkami. To není akt sebelásky, když si neustále vybíráte věci, které jsou stresující a nezdravé. Život v toxických domech a prostředí, ve kterém se cítíte mimo váš přirozený element, není milující čin. Neustále se držíte zlosti, strachu, odporu, to pro vás není zdravé a ani pro nikoho jiného. Nemůžete opravdu milovat druhého, dokud nebudete milovat sami sebe. Vaše činy ukazují, že to raději ignorujete nebo jste líní, než abyste vynaložili čas a energii na vytvoření zdravého životního stylu pro sebe.

Jako kultura jste odevzdali sílu ostatním a věřili, že to je pro vás nejlepší rozhodnutí. Nyní, když se zajímají pouze o svůj prospěch, se hněváte. Ale kdo je opravdu na vině? Postavte se a převezměte zodpovědnost za své činy a začněte dělat změny nezbytné pro vytvoření zdravého života pro sebe a pro své Bratry.

Zastavte zbytečnou nenávist vůči těm, kteří mají jinou barvu pleti i kódy přesvědčení. Pokud nedovolíte ostatním být tím, kým chtějí být, uvízli jste v paradigmatu oddělenosti. Podívejte se přes barvu pleti, oblečení a preference i na to, že pochází ze stejného Zdroje jako vy. Dokud to neuděláte, budou existovat války, hierarchie a zvyšování oddělenosti. Je to vaše kolektivní i individuální volba. Jaká je vaše schopnost reagovat?

Čas na Jednotu je tady. Ti, kteří chtějí udržet iluzi a oddělenost při životě zjistí, že bojují ztracenou bitvu. Ti z vás, kteří si představují Jednotu, budou mít úspěch. Dva nemohou zůstat na povrchu Země. Přijde čas, kdy nastane další oddělení. Ti, kteří chtějí zůstat v paradigmatu války a rozdělování, opustí planetu. Ti, kteří chtějí zůstat sjednoceni, zůstanou na planetě a vytvoří utopickou společnost.

Může to znít jako pohádka, ale možné to je, pokud se rozhodnete změnit své životy. Žádný člověk nemůže zůstat pod vlivem druhého, pokud se k tomu sám nerozhodne. Pokud je vaše volba být ve své síle a být nebojácný, nebudou to ti, kteří vás chtějí ovládat, moci dělat. Ve vaší společnosti bylo pár lidí, kteří měli moc a zbraně, přesto to jsou masy, které mohou vystoupit, pokud se sjednotí a setřesou tyranii a jejich vůdce. Je nutné mít odvahu, statečnost a změnit společnost. Vyžaduje čestnost a bezúhonnost měnit něčí Já.

Rozhlédněte se kolem sebe a věnujte velkou pozornost tomu, co vám přináší radost a co vás drží jako rukojmí. Začněte se zaměřovat na způsoby, jak si vytvořit život snů. Není to vždy snadné, ale vybírání snadnější cesty je to, co vás dovedlo do tohoto smutného stavu.

Jak můžete posílit sami sebe? Tím, že čas a energii věnujete vytvoření reality, která bude sloužit vašim potřebám. Naučit se být sobecký je první krok.

Byli jste školeni postarat se o potřeby druhých místo vlastních jako první. Přesto žít vyrovnaný život znamená postarat se o své vlastní potřeby jako první. Jak můžete mít čas a energii pro pomoc druhým, když jste sami vyčerpaní? Jak můžete milovat druhé, když nemilujete sebe? Jak můžete milovat sami sebe, když ani nevíte, kdo jste?

Naším posláním je pomoci vám objevit znovu sebe, abyste zjistili, kdo opravdu jste. Mnozí z vás netuší, co skutečně v životě chcete. Většina z vás jen sní o bydlení na místě, které rozezní vaši duši. Kolik z vás má talenty, které nectí nebo nepoužívá, protože trávíte tolik času děláním věcí, které nemáte dělat? Jak můžete najít energii tyto věci dělat, když plníte své tělo toxickými látkami? Jak se můžete cítit plni energie, když jste neustále obklopeni rodinou nebo přáteli, kteří vám neustále vysávají energii?

Doporučujeme vám, abyste postupovali vpřed a postarali se o svůj život. To se může zdát ohromující na první pohled, protože existuje tolik nerovnováhy ve všech oblastech života. Nicméně už jste zjistili, že život, který žijete, nefunguje, takže máte ještě co ztratit?

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

Poctivost, spravedlnost, síla srdce.....

MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročit práh SVĚTA MAGIE. Za tímto symbolem se skrývá energie zodpovědná za magii tvoření. Mágem je možné stát se díky síle srdce, nikoliv s pomocí těžké hlavy. Všechny přízemní touhy člověka uvězněného ve světe dogmat mohou vyvolat jedině bolest a duchovní utrpení. U mnoha nezralých osob - osob stavějících na první místo dobro materiální dny MÁGA mohou bolestně zdůraznit bezmoc vůči nepřízni osudu. Pro toho, kdo otevřel srdce, naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, nikoliv racionální inteligencí, dny MÁGA navrhnou geniální řešení; zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek. Problémy se vyřeší téměř spontánně, neplodné honění za obživou, úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Člověk, který nemá nic jiného na práci, bude připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol MÁGA. Pokud si nejste jisti, kdo má pravdu - rozum či srdce - spojte se s polem vibrací energie MÁGA. Dny IX pulzují pozemskou moudrostí a stále hledají příjemce na Zemi. Věřte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě. Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Obr MÁG čeká po eony let, aby s vámi navázal spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů. Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.

10. TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?

Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.

TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

5.9.2020 11 MEN kin 115 galaktický portál

Men - Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.

Men pluje ve větru vývoje a změn na svých silných křídlech. Jeho sílu násobí Buluk (11), duši posvěcuje Chicchan. Zapomeňte na nepatrné ambice jako je sláva, bohatství a moc, které jsou iluzorní a mohou rychle shořet v plamenech. Rozmlouvejte místo toho s vaší nejvyšší inkarnací, nejvyšším vyjádřením duše. Získejte absolutní jasnost vize a hloubku porozumění toho, co stojí v cestě naplnění vašeho skutečného potenciálu - od minulosti, současnosti až do budoucnost. Nesuďte, prostě to přijměte a dávejte pozor na postřehy, které dnes obdržíte a to zejména, pokud se objeví ve snu.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU

PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Nemoci jsou následkem pesimismu a nedostatku naděje. Bezmocnost a zdánlivá neschopnost jsou známkou duchovního manka. Dnes se probudím z letargie, otevřu třetí oko a podívám se na svět z neutrální duchovní perspektivy. Uvolním se od chorobného posuzování a vezmu odpovědnost za to, co dělám. Už nemiluji něco více, ale miluji vědomě. Dnes se mi vrací naděje a radost.

Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.

Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.

***

Dobrý den, jsem Men 11. Dnes si ještě jednou přejeme hovořit na téma Láska. Proč se v tomto týdnu tolik zaměřujeme na tuto otázku? Na Zemi není důležitější věc, o které je třeba mluvit. Láska je nejvyšší vibrační frekvence, která existuje. Aby bylo možné zůstat na Zemi, každý z vás bude muset zvýšit frekvenci. Důvod je, že Země zvyšuje frekvenci. Co se děje, když Země zvyšuje svou frekvenci? Každá živá věc na Zemi musí zvýšit frekvenci stejně tak. Kdyby tomu tak nebylo, tyto objekty by zemřely kvůli neschopnosti sladit se se Zemí. Je to podobné rozhlasové stanici. Když změníte frekvenci, ztratíte spojení.

Vzhledem k tomu, že frekvence Země stoupá, ovlivňuje to všechny živé i neživé objekty na povrchu i uvnitř Země. Pokud se tyto objekty neshodují s její frekvencí, ztratí spojení. Věřte, že všechny objekty, které se zdají pevné, včetně vašeho těla, je energie. Vědci to konečně objevili. Co bylo jednou myšlenkou z nejmenších atomů se ukázalo, že to není nic víc než obláček vzduchu.

Nebudeme se nyní zabývat vědou atomů nebo strukturou atomů. Chceme tím sdělit, že je ve vašem nejlepším zájmu udržet se v současné době na Zemi. Jak to udělat? Budete muset zvýšit svou frekvenční úroveň. V tomto okamžiku je jen velmi málo z vás, kteří se shodují se současnou frekvencí Země. Mnozí z vás zvyšují své frekvence, ale stále nejsou rovny Matce Zemi.

Nejrychlejší, nejefektivnější a nejjednodušší způsob, jak zvýšit svou energetickou úroveň, je hlubokými prožitky Lásky. Když milujete, vaše mozkové neurony jsou vzrušené. Nemáme na mysli ten druh vzrušení, ke kterému dochází při sexuální stimulaci. Máme na mysli vzrušení atomů a struktury těla. Při zvýšení Lásky si tohoto vzrušení můžete všimnout. Máte pocit euforie, zaznamenáte méně věcí, které vás normálně obtěžují. Vaše smysly jsou povznesené. Cítíte se Jedním se Vším kolem vás.

To jsou příznaky vyšších frekvencí Lásky. Nicméně vzhledem k hodnocení, strachům a nevhodnému chování je vzácné, že si člověk může tuto frekvenci udržet dlouho. Jakmile člověk, kterého milujete, dělá něco, co překračuje vaše hranice, Láska se zmenší a váš svět se vrátí do normálu, mnohokrát s větší bolestí a se silnějšími ochrannými zdmi. V zájmu zachování a vyživování vyšších frekvencí Lásky, se musíte pustit emocí nižších frekvenčních kmitočtů. Tak dlouho, jak se budete držet nízkých vibračních pocitů jako je hněv, strach, tužby a frustrace, tak dlouho budete trpět v důsledku bytí mimo melodie Země a jejich obyvatel.

Doporučujeme vám, abyste si našli každý den čas a uvolnili emoce, které snižují vaší frekvenci. Po mnoho věků bylo možné se těchto emocí držet. Mnoho z vás bylo přitahováno k inkarnaci na tuto planetu, abyste tyto emoce zakusili. Ale čas života v oddělenosti od vaší duchovní podstaty vašeho Já se chýlí nyní ke konci. Nikdo se neztratí, všichni se nakonec vrátí ke Zdroji. Ti, kteří chtějí zůstat na Zemi a zažívat Lásku, Mír a harmonii, budou muset udělat všechno pro to, aby jejich frekvence odpovídaly životu na Zemi.

Existuje mnoho příběhů lidí, kteří mají schopnost vidět Anděly a duchy. Mají tuto schopnost, protože se to naučili nebo mají vrozený dar zvýšit svou vibrační úroveň do bodu, kdy mohou vidět za Závoje jiných dimenzí. V té době jsou i Andělé a duchovní Průvodci schopní snížit svoji vibrační úroveň natolik, že se mohou zkontaktovat s lidmi. Nicméně schopnost udržovat tyto frekvence je obtížná, což má za následek jen krátké komunikační vstupy.

Některá zvířata a lidé jsou schopní vidět duchy a další objekty v době, kdy vzájemné frekvence na krátkou chvíli odpovídají. Časem jsou zesnulí schopní komunikovat s blízkými, pokud odpovídá jejich vzájemná frekvence. Přesto ti, kteří zůstali na Zemi zasaženi žalem, vytváří blok, takže komunikace mezi Závoji je obtížná.

Otázka systému přesvědčení je velmi důležitá, pokud jde o zvyšování vaší frekvenční vibrace. Kódy přesvědčení jsou velmi mocné a mohou vytvářet překážky, které udržují energii člověka uvězněnou uvnitř jejich aurického pole. Když člověk odmítne dovolit si přijímat nové myšlenky, zavře dveře k celé sféře možností. Je to jako vpustit teplo do místnosti a zavřít dveře. Teplo bude v této místnosti i nadále, ale neexistuje schopnost ohřát další místnosti. Jakmile se dveře otevřou, teplý vzduch se vřítí dovnitř a ovlivňuje i teplotu vzduchu na druhé straně místnosti.

S kódy přesvědčení je to stejné, jakmile si otevřete dveře, vznikají cesty k mnoha možnostem. Když jsou tyto dveře zavřené kvůli strachu a ochraně před zraněním, je to hustota, co snižuje frekvenci této osoby.

Když člověk dělá rozhodnutí založené na strachu, nedovoluje sám sobě prožívat vyšší vibrační emoce jako je Mír, radost a Láska. Už jste někdy viděli rozzlobeného člověka, aby měl radost? Můžete mít buď jedno, nebo druhé, protože jsou to různé vibrační vzorce. Podobné se přitahuje, nemůžete kombinovat vyšší frekvence s nižšími, stejně tak nemůžete zřetelně hrát najednou dvě rozhlasové stanice na jednom rádiu ve stejnou dobu.

Většina z vás má celou řadu emocí a nachází se buď v jedné, nebo druhé. Přesto v jednom okamžiku můžete mít pouze jednu frekvenci. To je důvod, proč zdůrazňujeme, abyste sledovali své myšlenky, slova a činy. Pokud jste naštvaní na přítele, je obtížné udržet si láskyplné pocity k vašemu partnerovi. Jak často jste odsekli jednomu člověku, protože jste byli na druhého naštvaní? Můžete mít dvě rádia a hrát dvě různé stanice, ale způsobí to chaotické zvuky.

Nicméně když máte dvě rádia a hrajete stejnou stanici, není to statické, častokrát se mění zvuk, protože prostupují širší rozsah. Proto, když se setkáte se skutečnou Láskou na konstantní úrovni s jedním člověkem, je mnohem snazší cítit Lásku k ostatním. Udržení této frekvence je zvyk. Proto vám doporučujeme, abyste uvolnili věci, které vás drží daleko od bytí v rovnováze a schopnosti milovat všechny bezpodmínečně v každém okamžiku svého života.

Život ve sféře bezpodmínečné Lásky je možný, i když se vám to může zdát jako fantazie. Ale jak to můžete vědět, dokud to nevyzkoušíte? Studujte Mistry a objevte jejich tajemství. Jak zvýšili svou schopnost milovat? Pravděpodobně uslyšíte věci jako: "Nikdy jsem nepotkal člověka, kterého jsem neměl rád. Mír začíná uvnitř. Milujte každého, jako by to byl váš Bůh. Začněte hned teď být člověkem, kterým chcete, aby byli ostatní." Uslyšíte od nich o laskavosti k druhým. Druzí budou rádi, pokud je budete milovat bez podmínek, to znamená, přijmete je takové, jací jsou, aniž byste soudili špetku jejich jakékoliv volby.

Tento proces je nutné zahájit tím, že se jako první postaráte o své vlastní záležitosti. Budete muset provést změny ve vašem vnějším světě, aby odpovídaly vašemu vnitřnímu světu. Tento úkol není nemožný. Můžete začít už dnes a my vám doporučujeme, abyste to udělali. Loučíme se pro tuto chvíli s nadějí, že budete dbát naše slova a zaměříte se na kládu ve vašem oku, než budete chtít odstranit třísku z oka druhého.

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

MEN: Vědomí, vize, iluze....

Energetické pole definované symbolem MEN je charakteristické nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout ze zmatku každodenního života. Pokud vám chybí vize, honíte se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li váš duchovní růst brány Srdce - do vašeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla MODRÉHO ORLA vynese Vědomí cíle na první místo. Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovně, přestává se zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi. Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace. Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle, pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši duši. Dnes uvidíte, jak dalece jsme nezávislí. To, co budete dělat dnes, odráží vaši velikost. Dnes bude dán pod lupu bolestný egocentrický svět. Staňte se dnes vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí přání. Nepodlehnete psychóze strachu ani zdánlivě ohrožené budoucnosti.

11. TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ

JEDENÁCTKA to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející SVĚTLO do VŠEHO, CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu.

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,

TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ SÍLA. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v emocích a myšlenkách.

JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ

Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Nechte uvolnit všechno, co potřebuje být uvolněno.

6.9.2020 12 CIB kin 116

Cib - Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení

Zastavte se dnes na chvíli a přemýšlejte, jakou roli hrajete v Evoluci lidstva i v životě samotném. Zastavte závod myšlenek, ambicí, cílů, seznam, co musíte udělat, seznam lidí, kterým musíte zavolat, povinností, pochůzek a posluhování. Najděte si dnes čas jen být. Udělejte si čas spojit se s vaší rodinou, připojit se ke zbytku lidstva a ostatním živým stvořením. Přemýšlejte o všem, co jste udělali, viděli, zažili, poznali a přijměte všechny vlivy, které vás formovaly být tím, kým jste dnes a nechte to všechno odejít. Toto více než cokoliv jiného bude naplňovat vaši duši i Ducha.

Vlna HADA vás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je vaše tělo. DVANÁCTÝ den vás informuje, abyste se zbavili strachu, spojili intuici s rozumem a řídili se vlastní svobodnou vůlí.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST. VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU VÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYSTE SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Dnes pozorně sleduji běh okolností a rozpoznávám své místo i roli v životě. Smutek a bolest vznikají z neporozumění chování a znamení, které mi dává mé tělo. To, co nazývám trest za hříchy, je ve skutečnosti informace, jak musím postupovat, abych posílil své Já a získal respekt od lidí.

Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yucatanském jazyce představuje světlo svíčky, Světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je zrození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.

Lidé narození v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev. Je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.

***

Jsem Cib 12. Vítejte v tomto čase oslav života. Jsme vděční, že jste se k nám připojili další den učení pro zrychlení vašeho probuzení. Ať je požehnaný každý moment vaší existence na Zemi.

Dnes začneme tím, že vás požádáme, abyste zklidnili mysl. Několikrát se zhluboka nadechněte a uvolněte napětí na celý den. Doporučujeme používat tento prostředek na získání klidu a rovnováhy každý den. Mnozí se ráno probudíte a závodíte celý den, aby věci byly dokonalé, a nikdy si neuděláte čas na odpočinek a osvěžení.

Teď, když jste vyrovnaní, vyberte si jednu věc, kterou chcete v životě změnit. Nemluvíme o lidech, které byste rádi změnili nebo o chaosu ve světě. Žádáme vás, abyste si vybrali chování nebo strach či kódy přesvědčení, kterých je třeba se zbavit.

Podívejte se, co se stalo jako následek těchto věcí. Bylo to způsobeno nepřiměřenou úzkostí? Způsobilo to zmatek v některém z vašich vztahů? Způsobilo to, že jste zůstali v zaměstnání nebo na místě, které byste nejraději opustili? Věnujte nyní chvilku snění o nových dveřích, které by se pro vás mohly otevřít v případě, že se rozhodnete. Sněte ve velkém, protože všechny možnosti mají potenciál stát se realitou. Hmmm ...není to skvělá mantra na zrcadlo?

Sněte ve velkém, protože všechny možnosti mají potenciál stát se realitou. Jste připraveni, aby se tento sen stal skutečností? Bude to vyžadovat trpělivost, odvahu a statečnost. Ale věnovat úsilí a čas stvoření snu do reality za to stojí. Buďte kreativní, používejte metody, které vnímáte jako vhodné a zábavné, protože je pravděpodobné, že tak stisknete tlačítko vpřed. Níže předkládáme nějaké návrhy.

Mentálně si představte svůj život, jako by to už byla skutečnost. Úspěšní sportovci tuto metodu často používají. Vizualizují si, jak dělají dokonalé pohyby jako úder golfovou holí nebo hod míčem. Při těchto vizích vnímají pocity, jak pohybují svaly, vnímají vůně, všechno, co se kolem nich děje i jak dostávají ocenění.

Psaní přání je další z možností. Můžete si psát seznam, vystřihovat titulky z časopisů, psát příběh, který by váš sen podpořil atd. Používejte pozitivní prohlášení se zaměřením na to, co chcete, spíš než na to, co nechcete. Přehrávejte si roli, jak budete reagovat, až se událost manifestuje. Lze to dělat mentálně, protože vaše mysl nerozezná rozdíl mezi realitou a představou. Čím více smyslů a emocí do hry zapojíte, tím snazší bude změnit chování.

Udělejte si každý den čas přidat více energie tomu, co chcete na sobě změnit, dokud ke změně nedojde. Pokud váháte, věnujte se více praktikování, jak chcete, aby to bylo, než věnovat energii selhání nebo neúspěchu. Všechny věci jsou možné. Pokud máte strach vypořádat se s bolestnými otázkami, vyhledejte odbornou pomoc. Dávejte pozor, od koho si necháváte radit, zejména pokud jsou vám doporučovány léky. Existuje mnoho alternativních léčitelů, kteří dělají úžasnou práci a pomohou vám s uvolňováním temných energií z aurického pole. Doporučujeme vám vyhledat jejich pomoc.

"Dělat-jako-by-se-to-už-stalo" je mocný nástroj. Buďte připraveni podnikat kroky, které vás dovedou k lepší budoucnosti. Přijde čas, kdy budete muset říci NE ostatním, a ANO vašim potřebám, což může vaše vztahy zčeřit, ale ti, kteří vás milují bezpodmínečně, vás podpoří. Častokrát musí být vztahy pozastaveny, dokud si neuvědomíte, co chcete a jak udržet vlastní integritu.

Byli jste plně učeni oddat se ostatním, a že sobectví je hříšné. Lpění na těchto kódech přesvědčení vytvořilo mnoho vyčerpaných a zdrcených členů společnosti, kteří ztratili schopnost myslet na sebe. Miliony z vás se zmítají, protože nevíte, kdo jste nebo, jak získat život naplněný radostí a klidem. Jakmile znovu objevíte sami sebe a budete žít poctivě, budete automaticky pomáhat druhým. Tentokrát to však nebude pocházet z nutnosti "zachránit" druhé nebo z pocitu povinnosti. Budete oslovovat druhé s Láskou a soucitem a vytvářet upřímné spojení "od srdce k srdci". Pokud je toto vaše přání, pak vás plně podporujeme.

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

CIB: Strach, obavy, inteligence....

Ve Znamení BOJOVNÍKA jsou zakódovány energie probouzející INTELIGENCI TVŮRCE. Zde se dosahuje nejvyššího stupně zralosti inteligence, přičemž podmínkou k dosažení duchovního stropu inteligence CIB je spojení třech předchozích úrovní (Poutník, Mág, Orel). Protože lidská inteligence je dvoupólová tzn., skládá se z ROZUMU a INTUICE, každá jednostrannost se stává pro člověka problémem, časem často i mučením. Chybný rozvoj inteligence vede k fanatizmu, k patologickému duševnímu přetížení, nebo vzniku mezer v oblasti racionálního uvažování. Ti, kteří úspěšně přešli předchozími úrovněmi (Poutník, Mág, Orel) se přestanou zabývat triviálními věcmi, začnou myslet perspektivně s inteligencí BOJOVNÍKA, mohou odkrýt mnoho skvělých objevů a dosáhnout mnoha úspěchů. Na této úrovni je aktivován nejen racionální rozum, ale hlavně pravá mozková hemisféra - operativní intuice. Pokud vám chybí síly, otevřete své Vědomí moudrosti BOJOVNÍKA. Nezapomínejte na tři předchozí vznešené úrovně, a především aspekt Lásky a čistoty záměrů MÁGA. Síla srdce je základem zdravého vývoje - fyzického i duchovního. Na úrovni BOJOVNÍKA zmizí jakékoliv OBAVY, STRACH i VÁHÁNÍ. Zde se začíná manifestovat Vyšší Vědomí čili duchovní moudrost vašeho Vyššího JÁ.

12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY

Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde uvědoměním si svých osobních vzorců, zjistíme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI

VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to odhaluje nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ

Je to den "zúčtování" všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

7.9.2020 13 CABAN kin 117

Caban - Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy.

Posvátná energie Oxlahun (13) dnes intenzivně rozpaluje silný mentální oheň Caban a vytváří potenciál pro explozivní průlom, poznání, probuzení, osvětlení nějakého aspektu vašeho života nebo snad někoho, kdo je vám velmi blízký. Ale neočekávejte nebo neusilujte příliš silně o poznání, protože to musí přijít samo, bez očekávání nebo vyžadování. Vaše mysl je velmi silná věc a v těchto posvátných okamžicích jasnosti to musí přijít naprosto bez ega, souzení a žádostivosti.

Vlna HADA vás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je vaše tělo. TŘINÁCTÝ den Vlny CHICCHAN nám připomíná, že nejsme na světě sami, musíme respektovat nejen svůj vlastní život, ale všechny formy života na Zemi.

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVÁ SÍLU TVOŘIT A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

ZAMĚŘENÍ NA DNEŠNÍ DEN

Podle zákona svobodné vůle já sám řídím všechny procesy v životě; buď sbírám ovoce, nebo nesu porážky. Já jsem strážcem své zahrady. Já zde určuji pořádek. Dnes přistupuji k lidem s plným respektem. Dnes se postarám také o přátelský vztah s rodinou, sousedy a přáteli.

Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího ducha a vitální sílu planety - pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.

V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.

Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.

***

Jsem Caban 13. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Rádi bychom vám poblahopřáli k vaší volbě zlepšit život na Zemi tím, že měníte uvnitř sebe věci, které vám způsobují, že se necítíte celiství. Dnes bychom chtěli mluvit o nesouladu. Máme na mysli to, když říkáte něco jiného, než je vaše pravda.

Kolikrát vám někdo položil otázku a hledal radu a vám bylo nepříjemné říkat svůj vlastní názor? Možná jste byli zesměšňováni nebo jste měli zničený vztah, a proto jste neměli odvahu mluvit pravdu. Když chcete chránit sami sebe, vytvoříte si kód přesvědčení "říkat pravdu není bezpečné". Výsledkem jsou "malé nevinné lži", které se stanou zvykem.

Všechny další pravdy jsou na těchto nevinných lžích postaveny, dokud si nejste jistí, jaká je vaše skutečná pravda. Mnozí z vás žijí svůj život na vratkých základech a nevědomky vytváří zdi, které jsou předurčeny ke zhroucení.

Můžete strhnout nestabilní zdi a restrukturalizovat základy. Bude to vyžadovat odvahu, ale budete mít množnost znovu objevit své skutečné pravé Já, začít dělat rozhodnutí a přijmout opatření nezbytná k vytvoření života snů. Nejlepší čas pro to je teď. Budete pokračovat v budování života ve lžích nebo vynaložíte úsilí a stvoříte život založený na pravdě?

Víte vůbec, jaká je vaše pravda? Všichni většinou staví na kódech přesvědčení, které jste se naučili jako dítě. Podívejte se podrobně na svá přesvědčení a vyberte si ty, které pro vás mají smysl. Přitom zjistíte, že budete muset provést mnoho změn chování. Podívejte se, jestli vaše myšlenky, slova, činy a emoce odrážejí to, čeho se držíte jako své pravdy.

Říkejte svou pravdu bez ohledu na to, jak se na vás druzí dívají. Pravděpodobně zčeříte mnoho vztahů, ale ti kteří přijímají bezpodmínečně, kdo jste, vám zůstanou nablízku. Všichni ostatní vás opustí, protože jste je přitahovali na základě vašeho "falešného Já". Pak k sobě začnete přitahovat ty, které přitahuje vaše "pravdivé Já". To může pro vás být těžké přijmout, protože jste byli naprogramováni potěšit druhé.

Mnozí z vás hrají roli ochránce nebo zachránce, což může být těžké změnit. Nicméně pokud jste věrní sami sobě, budete mít mnohem větší schopnost oslovit druhé. Je to schopnost přicházející z hlubšího pochopení Lásky a soucitu. Může být dobré přehrávat si roli, co budete příště druhým říkat, jak budete příště upřímní, pokud vám v tom nějaký člověk brání. Buďte připraveni mluvit pravdu.

Například máte přítele, který vám každé ráno volá a vás to rozčiluje, protože mu nechcete věnovat svůj čas. Některá rána prostě nakládáte se svým časem raději jinak, ale bojíte se to příteli říci, abyste váš vztah nenarušili. Až vám příště zavolá, najděte odvahu říkat pravdu. Adresujte otázky laskavě a upřímně. Jakmile posílíte sami sebe v jedné oblasti, zjistíte, že být věrný sobě, je mnohem jednodušší i v dalších oblastech života.

Klíčem k úspěchu je vědět jaká je vaše pravda. Mnohokrát je pravda pohřbena tak hluboko, že je těžké vědět, čemu opravdu věříte. Je dobré vést s druhými otevřené rozhovory, vyslechnout jejich přesvědčení a integrovat jen to, co s vámi rezonuje. Uvědomte si, že jakmile přijmete tento kód přesvědčení, budete mít vždy možnost měnit své názory.

Neexistuje ani jeden z vás, kdo lpí na všech kódech přesvědčení, které jste přijali za celou dobu svého života. Jakmile je člověk zatvrzelý a drží se nějakého kódu bez ohledu na to, jak relevantní je, život se stává problémem. Život je o učení, zkoumání a změnách.

Dovolte sami sobě být člověkem se svobodným myšlením

a životem mimo normy.

To je život, který stojí za to žít.

FREKVENČNÍ REZONANCE - aktuální sebe-určení

(galaktické energie> vlastní vibrace)

CABAN: Souznění, rozvoj, spolupráce....
V energii ZEMĚ se nachází zóna kontroly individuální úrovně Vědomí. Zde je testována užitečnost a škodlivost individuálního JÁ pro CELEK. Všechny pocity v den CABAN, by měly být posuzovány z pozice osobní Rezonance s CELKEM. CABAN kontroluje také vztah ČLOVĚK - PŘÍRODA, protože jako pozemský kolektiv přebíráme zodpovědnost za osud světa. Pamatujte, že rovnováha v přírodě je daleko více narušena než mezilidské vztahy. Kdo se naučil vidět sám sebe, jako součást CELKU, přestane soudit lidi, protože ví, že každý, koho potkáme, je odrazem v zrcadle našeho vlastního JÁ. Uzdravení světa a Kolektivního Vědomí začíná pořádkem na vlastním dvorku. Mohou zde nastat různé konflikty, nejen v kruhu rodinném nebo v kruhu přátel, ale i v pracovním prostředí.

V takových případech se stává síla navigace CABAN Strážcem svým pozemským zástupcům, nenechá své studenty na scestí, ale na každém rozcestí pro ně nastaví osobní majáky. Pokud chcete připojit ke svému duchovnímu JÁ všemocnou energii CELKU, zaměřte se na den ZEMĚ, ale nikoliv proto, aby posílil vaši pozici či vás posunul na první místo, ale proto, aby vám pomohl vyřešit problémy ve vašem okolí. Socializace je důležitým krokem k duchovnímu růstu, tzn., že každý jednotlivý aspekt Vědomí, musí dosáhnout plnohodnotné formy, aby mohl být přijat do CELKU.

13. TÓN TRANSFORMACE - SÍLA POHYBU UNIVERSA

TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká nejčistší energie Universa a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,

KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA

POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle, nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo 13 je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.

Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.

TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ

Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.

Copyright © 2019. Všechna překladatelská práva vyhrazena. Můžete sdílet tuto práci se zachováním integrity a uvedením autora Lenka Sykorova s odkazem na stránky www.lenka-sykorova.cz