BUDOVÁNÍ DOMU KRISTA

Vážení Milovaní, dovolte mi poslední prázdninový den přivítat vás u nejnovější aktualizace. Mnozí z nás se pohybují hlouběji a hlouběji do Božské Lásky, což je opravdová Láska Duše jak v Nebi tak na Zemi.

Jsem požehnána setkávat se s vámi tímto způsobem. Moje práce je zaměřena na osobní Vzestup ve fyzickém těle. Protože existuje také Vzestup po smrti. 

Pro mnoho z nás se nyní otevírá nová kapitola vyjádření Zdrojové podstaty, autentické esence duše, hojnosti, spoluvytváření s novými lidmi zcela naplno, aniž bychom se ohlíželi na to, co si o nás, kdo myslí. Nová Země je založena na fyzickém těle jako Zdroji, který tvoří z této podstaty své bytí stejně jako Stvořitel. 

Můj osobní 9 letý cyklus se nyní uzavřel, dokončují se a dobíhají úpravy a opravy, tělo dolaďuje to, co je potřeba v kontextu procesu Nanebevstoupení, ačkoliv spirální proces bude pokračovat dál a dál. Nikdy se nezastaví.

Zatímco posledních 9 let jsem procházela hlubokým uzdravováním na vlastní pěst, poustevnickým životem v osamělosti, umíráním a znovuzrozením, nořila se do sebe, do srdce, alchymie, kosmologie, Universálních zákonů, galaktické historie Země, těla a přírodních zákonů, obnovovala a posilovala imunitní systém, kosti a svaly, nyní mě Duch obdaroval přátelstvím s lidmi, kteří pracují s Amazonskými léčivými rostlinami a pomáhají na mnohem jemnějších úrovních obnovovat rovnováhu všech 4 těl. 

Během Vzestupu jsou všechny duchovní části uzdravovány, reorganizovány, zdokonalovány. Vzestup ve fyzickém těle je založen na oddanosti tomuto procesu, má několik hlavních fází a 7 zasvěcení, které si často ani nemusíme vědomě uvědomovat. 

Moje zkušenost Vzestupu je velmi bohatá, obsáhlá, také dramatická a může být cenná pro ty, kteří s ní mohou rezonovat. Je postavena na velké odvaze a oddanosti. Jestliže chcete poznat velké Světlo, musíte poznat velkou Temnotu, musíte mít odvahu podívat se do očí smrti a Luciferovi. To byla, je a bude součást Vzestupu založená na integraci extrémních polarit. Dokázat sjednotit a sloučit všechny polarity uvnitř těla.

Současné kolektivní probouzení a rozšiřování lidského Vědomí je jiná kapitola než náš osobní proces Nanebevstoupení Páně a jak jsem se zmínila, lidské ego ho neguje a bude negovat, protože nerozumí tvoření Stvoření.

Naše role je postavena na tom, dokázat rozebrat postupně dvouvlnová energetická pole na Zemi, naprogramovanou strukturu převést, přenést, vyměnit za trojvlnové pole. Zbořit konstrukci vysávání životní síly, zneužívání sexuální energie, její zotročování. 

Jakmile je dvojvlnové pole zbořeno, je umožněno dosáhnout vnitřního párování mužského a ženského principu, Svatého Manželství, postaveného na tantrické Unii v srdci. Zjevení těchto párů je ohromující, protože má vliv na dimenzionální Vzestup a účel.

Jak vidíme po celém světě, lidé se probouzí, protože je zde vytvářena skupinou Světla velmi pilně a neúnavně vyšší dimenzionální realita, kde už platí zcela jiné zákony, Přírodní zákony, a které začínají mocně uplatňovat svůj vliv. Lidé chtějí svobodu, zdraví, hojnost a mír. Chtějí být součástí jedné velké pozemské rodiny a spoluvytvářet. 

Osobní Příběh Krista je postaven na vlastním autentickém zážitku a prožitku, kdy se Světelné tělo geometricky poskládá do správné světelné šablony skrze živý život podle Přírodních zákonů. Tyto příběhy různých lidí si mohou být podobné.

Tělo Krista čerpá energii ze Zdrojového pole a tato energie se opět vrací do Zdroje. Staré energie se vrací, jsou absorbovány do lůna Kosmické Matky a tělo je tak obnovováno trojvlnovým polem.

Toto konkrétní tělo vyzařuje energetické neutrální pole Jednoty, Vědomí Krista dosaženého prostřednictvím integrace polarit a drží uvnitř sebe trojvlnové Vědomí. Všechny tři energie v těle jsou v rovnováze. Známe je jako Svatou Matku, Svatého Otce a Svatou Dceru/Syna (Krista) - Svatou Trojici.

Toto tělo je zcela absolutním ohrožením pro upírství a konzumní model společnosti. Rozpouští umělé struktury.

Boha nelze dosáhnout nijak jinak než dosažením Vědomí Krista. Toto tělo rezonuje se zvukem Zdroje. Sjednocující energetické pole vytváří věčnou zásobu životní síly, která omlazuje, regeneruje a obnovuje, nakonec rozšiřuje Vědomí. 

Můj Duch mě proto poslední roky vedl ke každodennímu pohybu, který mi poskytuje radost - procházky, kolo, plavání, posilování nebo chůze do kopce, abych okysličovala a čistila krev a tělesné orgány. Nyní jsem přidala léčivé rapé. Očišťuje negativní energie, bloky, pomáhá, aby v těle a čakrách proudila energie, léčí fyzické nemoci....

Jestliže jsme se rozhodli pro cestu Vzestupu, je potřeba duchovně se rozvíjet a rozvíjet nejvyšší možné Vědomí a matematicky ztělesnit trojice energetických polí v těle, což může navrátit volné energie opět na Zemi. Zdrojový kód tří vln je aplikován do hmoty skrze Světelné sítě stoupající v našem těle směrem ke korunní čakře.

Tento proces je vždy přímá duchovní zkušenost a zážitek, nestačí jen chápat a číst. Nejlepší způsob, jak vzestoupit je Služba, otevření srdce, praktikování bezpodmínečné Lásky, soucitu, laskavosti, odpuštění a soucitu vůči sobě i druhým. 

Pokud praktikujete životní styl Zákona Jednoho, můžete se kdykoliv spojit s trojvlnovým polem a životní spirálou, která tvoří živý ŽIVOT. Je to závazek sloužit svému nejlepšímu a nejvyššímu ztělesnění. To je pro váš Vzestup to nejdůležitější. 

Jsem si jistá, že se vám to bude velmi líbit a bude vás to velmi bavit. Na každém maličkém posunu, pokroku a úspěchu budete stavět další a další úspěchy. Zdokonalovat se. Bude vám to přinášet radost z úspěchu. 

Alchymistický proces Vzestupu se tvoří násobením těchto maličkých pokroků, což ovlivňuje energetickou sféru vlivu vašeho biologického zdroje věčného Světla Svatého manželství v těle.

Jakmile je tělo postupně čištěno od všech temných vlivů, implantátů a energií, postupně jsou vzestupným směrem vytvářeny body spojující trojice od kořenů až ke korunní čakře, jako růst a rozšiřování koruny Stromu Života. 

Tělo je součástí přírody. Analogie Vzestupu se nachází v přírodě, v pozorování procesu, který Mayové vyjádřili ve třinácti tónech, bodech - od semene, klíčení, kvetení až po vnitřní smrt a znovuzrození. Je důležité stát se součástí této orchestrace přírody. Sedět a tiše naslouchat moudrosti Matky Přírody, slovům Ducha Svatého, Svaté Matky a dovolit velké síle, aby nás uzdravila.

Abychom cítili Božskou Lásku, o které hovořil s nejvyšší pravděpodobností Mist Ježíš Kristus, musíme zcela odevzdat ego a padnout do krásy a magie Duše. Musíme se zcela sjednotit s realitou, v které se každý den individuálně nacházíme, protože tam leží učení a Světlo Krista. 

Rozšířit srdce, přijímat a dávat více z našeho Božského Já. Jakmile se to stane, nezbývá nám nic jiného než to sdílet ve vztazích. Jakmile se rozhodneme mluvit pravdu a být autentičtí, vždy následuje "duchovní odměna" ve formě osvobození. Naše srdce musí být neustále otevřené.

Nabízím individuální konzultace v oblasti integrace polarity a procesu osobního Vzestupu uprostřed vaší současné individuální fáze, nebo matrici dne narození, která je dobrým průvodcem Vzestupu. Více ZDE.

S požehnáním a milujícím srdcem

Lenka Gloriah Magenta