BIOCHEMICKÉ BUNĚČNÉ SOLI


Od roku 2015 se intenzivně věnuji studiu těla a v ten rok také započal můj tréninkový program na základě autoimunitního onemocnění. Na základě svých zkušeností přicházím na doporučení mého Týmu s informacemi o buněčných biominerálech, které možná mnozí znáte. Mnoho duchovních stále zaměřuje svoji pozornost ven, ale požehnán ten, kdo se noří do hlubin zkoumání a péče o tělo, zabývá se harmonizací sebe sama a uzdravením z hlediska nutnosti dosáhnout zdraví, aby tělo mohlo dosáhnout úrovně 9 D na Zemi. Kdo v této době na Zemi může tvrdit, že je 100% zdravý.

Vědomí je energetická inteligence, nerozlišované kvality energie. Každé Vědomí má svůj osobní plán. To, co má duše naplánováno, bude vládnout tělu, myšlenkám, řídit inteligenci. Existuje určitá matice osobní tělesné mřížky, kterou řídí posvátná geometrie.

... aby se změnilo tělo nebo uzdravilo srdce, je třeba nejprve změnit nebo uzdravit energetický plán anebo duchovní plán. Když jsme si vědomi bolestivých zkreslení, máme sílu prostřednictvím Vědomí změnit náš energetický plán stejně jako rekonstrukci domu.

Vidíme všude kolem nás, jak je lidská rodina poškozená manipulací, strachem negativní mimozemskou agendou, aniž si vůbec uvědomujeme, že za současným zneužíváním duše stojí negativní mimozemská skupina. Nový plán, ve spolupráci s mimozemskou Světelnou rodinou a Vyšší galaktickou radou je nový ozdravující plán s vyváženým životním prostředím pro vztahy, rodiny, děti a planetu.

Existují stavební plány, jak každé tělo funguje na úrovni fyzické, duchovní, emocionální a duševní. Je-li člověk ochoten se o těle dozvědět víc, je možné zvýšit zdraví, aby se znovu spojilo s vyššími úrovněmi, aby se odstranil stres, strach, zmatek a bolest. Když člověk roste v uvědomění a touží se spojit s inteligencí Vědomí uzdravujícího plánu, je schopen provádět (frekvenční) změny, které ovlivňují fungování těla a jeho energií.

Biochemie, tato prastará znalost, byla studována a pochopena mnoha starověkými mystériemi jako je Alexandrie, Egypt a Řecko. Význam solí minerálních buněk v procesu duchovního zasvěcení do hierogamického svazku (Hieros Gamos) umožňuje, aby vyšší frekvence byly ztělesněny skrze výživu buněk s mineralizovanou energetickou formou, která je nutná k přeměně buňky. Tkáňové soli se skládají z přírodních prvků vyskytujících se v těle samotném tzv. identických látek. Ty tvoří základní složky buněk, tkání a orgánů a tělo využívá jejich energie pro metabolické funkce. Když jsou přítomny pro tyto funkce potřebné tkáňové soli, měla by být v těle a v tekutinách k dispozici dostatečná zásoba, aby se mohla použít. Pokud existuje jejich nedostatek, buňky přeměňují svou materiální strukturu, aby poskytly energii, a buňka jde do vyčerpaného stavu. Pokud by tento cyklus pokračoval, totiž přeměna materiálové látky na energii bez nutriční výměny, buňky ztratí svou schopnost správně fungovat, přichází nemoc, která se často neléčí.

Aplikace buněčných minerálních solí, které jsem se rozhodla v aktualizacích zmínit, jsou založeny na alchymistických zákonech zvěrokruhu a sestaveny na úrovni Biochemické medicíny. Jejich doporučení je přímo posvěceno Plejáďany jako tzv. suplementy pro bytosti ze Společnosti Indigo a Hvězdná Semena...... a samozřejmě pro kohokoliv.

Život je neustálá proměna. Základním předpokladem je bezvadná buněčná chemie. Je dokázáno, že určité minerální soli - elektrolyty, mění buňky, zlepšují buněčnou vitalitu a životní pochody. Můžeme zlepšit vodivost v těle a mezi molekulami. Používají se k podpoře strukturované osnovy člověka a spojení Ducha a intelektu, těla duchovního a fyzického. Dokáží rozpouštět a odstraňovat blokády.

Využití tkáňových solí a rozlišování může vyžadovat požadavek jedné nebo všech solí minerálních buněk na základě symptomologie, současných podmínek nebo osobního kosmologického plánu. Jsou nasazovány jak v oblasti nemocí tak v oblasti prevence. Osobně je využívám pro vyladění biochemické rovnováhy a jsem nadšená tím, jak tělo vyvažují do úplného zdraví.

Být zdráv znamená žít ve shodě s vlastním tvůrčím potenciálem, s duchovními zákonitostmi a s přírodními zákony, podílet se na životodárných silách přírody, být na slunci, vidět jej vycházet i zapadat, prožívat mír ve dne i v noci. My všichni se od sebe lišíme tím, jakým způsobem se staráme o fyzické vozidlo a řešíme nerovnováhu, za níž následuje nemoc. Lišíme se tím, jak se staráme o své zdraví. Zdraví nám umožňuje nořit se do života a rozvíjet se v souladu s kosmickými rytmy a zákonitostmi těla. Rozvoj našeho bytí a vnitřní podstaty předpokládá schopnost nacházet uvnitř sami sebe, hloubat, chápat fungování těla, sebepoznávat se. Poznání vlastní esence umožňuje disponovat vlastními schopnostmi, pracovat se svými slabinami a svými silnými stránkami. Zdraví vyžaduje aktivní formování vlastního života, jeho správu, kdy převezmeme plnou zodpovědnost za péči o mysl, tělo, duši a jejich posilování, místo čekání na mimozemské lodě.

Strach o zdraví dovedl lidi k pojišťování zdraví, aby se jím nemuseli zabývat, aby se nemuseli zabývat smyslem a významem jejich onemocnění, ale spoléhali na návštěvu u lékaře: Oprav mě!

Vím z vlastní zkušenosti jaké to je být spokojená s utvářením životního stylu, který generuje zdraví, tvůrčí sílu a radost ze života. Takový životní styl si musíme tvrdě zasloužit, protože neodpovídá chování širokých mas. Abychom snížili stres a vyloučili kyseliny z těla, potřebujeme rovnováhu v buňkách. Mnohdy je nutné změnit od základů životní styl a udělat prostor stavbě a regeneraci sil celého těla.

Existuje mnoho názorů na výživu a stravování, buďto jsou v módě bílkoviny, sacharidové diety nebo raw diety, ale jednostrannost tělo dlouho nevydrží a proto se osobně držím zásady pestrosti v malém množství. Výživa by měla posilovat životní sílu a protože je v současné době chudá na minerály, máme možnost použít suplementaci buněčných minerálů.

V důsledku nedostatku biominerálů se vyskytuje tolik toxicity v těle, které je pak zatížené například těžkými kovy. Schüslerovy minerály zasahují do všech oblastí života a těla, a sám vědec je pojmenoval POZEMSKÉ ALKÁLIE. Mají velký a široký význam v dnešní celostní medicíně v případě, že jde o:

Rozpouštění blokád. Zlepšení imunitního systému.Buněčnou látkovou výměnu.Duševní stav, charakter, chování, temperament, citovou úroveň. Psychickou úroveň.Harmonizaci orgánů, kostí, kloubů, krve, kůže....Jsou využívány k léčbě nemocí, protože navrací rovnováhu biochemie do celého těla
Mají hluboký léčebný dopad, pokud je užíváme dostatečně dlouho. Nedostatek minerálů se neprojeví jen na těle, ale také oslabením charakteru a chování. Nedostatek minerálů se může projevovat jako nadměrná potřeba jistoty, síly, vedení, strachy, neschopnost vidět reálně, tendence unikat, oddávat se nerealistickému snění, zazlívání, nesmiřitelnost .....jinak řečeno vysycháním Duše. Člověk se nedokáže oprostit od strnulého myšlení a neradostně stárne.

Minerální soli jsou vhodné pro každého, může si je aplikovat sám a také svým dětem Mám velmi úzký vztah s tělem, takže tělo si samo vybralo některé z nich.
V knize je vše podrobně vysvětleno. Může je doporučit lékař, stejně jako zkušený terapeut nebo každý sám na základě nemoci svého těla. Jsou běžně dostupné, na internetu je mnoho informací a zkušeností, popřípadě se můžete obrátit na odborníky, kteří vám na základě diagnostiky obličeje navrhnou, jaké potřebujete.

Nezáleží na tom, jaký název má nemoc, ale mnohem důležitější je pozorovat chování člověka. Těší-li se zdraví, je jeho celá bytost v harmonii, všechny části těla jsou vzájemně sladěny a plní své úkoly. Pak můžeme tvrdit, že člověk je zdráv. Musíme vzít v potaz také duševní nálady a reakce.

Síla sebeléčení. Neexistuje žádný lék a neexistují hojivé síly, jež by mohly být nality či nasypány do našeho těla zvenčí. Vyléčit dokáže jen jedno: tímto zázračným lékařem je komplexně znalý, zkušený, zběhlý a neomezeně kompetentní Mistr - uzdravitel v nás. Dokáže vyléčit úplně všechno. Když člověk onemocní, pak jen proto, že byl jeho vnitřní uzdravitel oslaben a že mu sami bráníme v práci. Když se chci vyléčit, nemohu dělat nic jiného, než mu opět pomoci nabýt ztracené síly. Je to stejné jako když chci znovu rozhořet napůl vyhaslé topeniště. Nepotřebuji k tomu oheň, ale stačí jedna malá jiskra. A jedna nepatrná jiskra dokáže zapálit i celý les. Hledej jiskru v sobě, zažehne oheň uzdravující síly. Theopharastus Paracelsus.Mnoho radostného objevování při prázdninovém čtení této knihy a mnoho úspěchů na cestě sebe uzdravování. 

Síla sebeléčení