APLIKACE ALCHYMIE PRO VZESTUP

APLIKACE ALCHYMIE NA LIDSKÉ TĚLO

Vážení Milovaní, ze srdce děkuji za dnešní spojení s vámi. Alchymistické procesy jsou zodpovědné za celé stvoření. Je to Božská věda s vlastní Božskou silou.

Božská jiskra uvnitř nás jako vnitřní oheň oživuje Život a ničí všechno, co není zarovnáno s velkou Pravdou, tam, kde musí nastat proměna. Bohužel všichni chtějí dobývat čisté z nečistého, ale Duch utváří vyšší bytí sjednocením Ducha a Světla.

Nyní mě Duch směruje jít mnohem hlouběji a zabývat se těmito principy v kontextu vědy Vzestupu & Alchymie. Vzestup je jinými slovy velké Alchymistické dílo, zahrnující mnoho věd, ať si to uvědomujeme nebo ne.

Jak víme, kořeny alchymie sahají do starověkého Egypta a Řecka, a každý z nás může udělat své vlastní výzkumy z dostupných pravdivých zdrojů a svým vlastním životem reintegrovat do svého života Dílo Boží. Mnozí si pod pojmem alchymista představí temné mágy, staré výstřední staříky nebo čaroděje míchající elixíry, ale alchymie je vytváření živého Života. Věřím, že Alchymie jako taková bude zcela očištěna, protože je přirozenou částí Života každého z nás. Kristus je alchymie, muž a žena je alchymie, početí dítěte je alchymie, příroda je alchymie.

Budeme-li zkoumat Vesmírné Zákony, starověká díla jako například Smaragdovou desku, učení Herma Trismegista a zároveň vlastní cestu Vzestupu, dojdeme pozorováním k poznání (gnóze), že se uvnitř nás odehrávaly v minulosti velké hádky mezi vnitřním mužem a ženou, ale postupně se sjednocují tyto dvě nevyvážené polarity, dva protiklady, vnitřní muž a vnitřní žena, kteří během minulosti utrpěli mnoho velkých zranění.

Známá moudrost "Jak nahoře, tak dole" nevystihuje nic jiného než zkoumání a aplikování zákonů o člověku, Vesmíru a přírodě, a to se také stalo součástí života některých z nás. Cesta Vzestupu obsahuje mnoho etap, fází, mnoho přechodů a postupné porozumění, odhalování a aplikování zákonů, které ačkoliv jsou zcela zřejmé a nepopiratelné, byly skoro zcela smazány z povrchu pozemského. Pomocí meditací a sebepoznávání probouzíme své Vědomí a tělo.

Současná velká doba Temna, je výsledkem nevědomosti nebo nesprávného využívání nebo zneužívání znalostí. Proto je čas začít rozšiřovat Vědomí dál a poznávat další vyšší principy stvoření, a to je možné nejen skrze znalosti, ale především prostřednictvím vlastní zkušenosti, která vede k pochopení. Něco jiného je číst o výrobě oleje z růží, něco jiného je vytvořit jej a používat ho.

V kontextu alchymie má Vzestup přesně daný postup několika fází, duchovních zasvěcení: Čištění, kalcinace, transformace, sjednocení, rozpuštění, demontáž, absorpce, asimilace, destilace, sublimace, transmutace, separace, hojení, spalování, vzkříšení, fermentace, osvícení, násobení, duchovní ctnosti, Nanebevstoupení, dokonalost, krystalizace - věčné tělo, bytost, která se vymanila z karmy a kola reinkarnací. Zde je dosaženo svobody, konečného Vzestupu.

Duch je v alchymii aktivní přítomnost v nás všech, která usiluje o dokonalost. Duch používá fyzické hmotné tělo pro své vyjádření. Takže sestupuje do těla. Klíčem k pochopení alchymie je uvědomit si, že alchymistické myšlení je nesmírně dynamické a probíhá na třech úrovních najednou: fyzické, psychologické a duchovní. 

Rozvíjením této schopnosti myslet a pracovat na všech třech úrovních reality najednou vytvořili alchymisté duchovní technologii, která se vztahovala na jejich laboratoře, ale také na vlastní osobnost, na jejich vztahy s ostatními lidi i Boha.

Takže přeměna olova na zlato znamenala nejen fyzickou přeměnu základního kovu na ušlechtilý kov, ale také přeměnu základních návyků a emocí na zlaté myšlenky a pocity, jakož i přeměnu naší temné duše na zlaté Světlo Ducha. 

V kontextu galaktického Vědomí některých z nás, připomíná neustálé maření Temné strany nekonečnou chůzi hustým dýmem. Luciferianská hra, která oddělena od nás, hraje svou vlastní hru, protože má svůj vlastní herní řád a význam a místo ve Stvoření. Metaforicky to můžeme přirovnat k žábě sedící na prameni, zdroji života. Přesto ji přijímáme. My tvoříme ŽIVOT.

Porazit tento Závoj Temnoty, pro lídry v první řadě, není tak jednoduché. Je to velmi, velmi těžké. Zasadit semeno Života v době umělého, vyžaduje silnou vůli. Stále kolem sebe vidím, jak si lidé vybírají lehčí cestu, ale cena za tuto lehčí cestu je velmi vysoká v kontextu vývoje duše. Nicméně je to zároveň způsobeno nedostatkem Světla na Zemi. V minulosti až doposud bylo toto učení Vesmírných zákonů utajováno, alchymisté byli mučeni a zabíjeni, a to pokračuje dodnes. Podvody, lži, skrývání, klamy a podfuky se staly zcela přirozenou částí běžného života, a proto očišťování je nyní neúprosné, velmi namáhavé.

Mnohokrát jsem zmínila alchymii ve spojení se Vzestupem tzv. alchymistické manželství v těle. To je skutečný pravdivý význam dvojplamene, dvou milenců v těle. Už starověké učení hovořilo o polaritě muže a ženy. Existuje také mnoho současných knih a zdrojů, které nabízí falešný mýtus o chemické svatbě jako dvojplameni. Setkání dvou bytostí, například Ježíše Krista s Marií Magdalenou. 

Z lidského bytí byla vykastrována schopnost zplodit pravý živý nesmrtelný Život, pohlavní spojení Slunce a Měsíce jako alchymistický sňatek Temných a Světelných principů, kde se spojují polarity, Král a Královna, nevědomí a Vědomí.

Věda Života je zaměřena na vnitřní moudrost zářící skrze milostný vztah Kristus / Sofia. To je cesta k regeneraci těla i duše, kterému předchází očištění svědomí i těla pomocí Lásky v srdci, mnoho ukřižování, smrtí a vzkříšení. Cesta nekonečného pokořování, padání na kolena pro toho, kdo se rozhodl pro nejtěžší, cesta mnoha alchymistických procesů, než je dosaženo Krista, kterého může dosáhnout zcela každý, kdo je ochoten jít do temných hlubin, dosáhnout vlastností a podobenství obrazu Boha.

Cesta Krista je cesta alchymie, nikoliv chemie, nejde o chemické pokusy, ale postupné přechody, které alchymie popisuje. Čistého nemůže být dosaženo z nečistého. Dokonalé z nedokonalého. Je to velká namáhavá vnitřní transformace.

Kdykoliv otevřeme knihu o alchymii, často uvádí základní tři prvky síru, sůl a rtuť jako základní tři látky, tři nebeské prinipy tvoření na Zemi a tak se seznamujeme s další Trojicí Stvoření v kontextu Alchymie, síra je symbolem aktivitního principu, rtuť je symbolem pasivního principu. Rtuť je v alchymii považována za kosmické lůno, kde hnízdní čtyři elementy - voda. vzduch, oheň a země jako základní prvky potřebné pro zrození, tvoření. Každá surová látka podléhá očištění podle zákona o alchymii, aby dosáhla Velkého Díla s pomocí Světla - Slunce, které je zdrojem veškerého života. Alchymie je v mých očích nádherná věda, která zůstává-li nepovšimnutá, nemůže se projevit ve vývoji duše. Vzhledem ke Službě velkému Galaktickému Experimentu musí být znalosti projeveny ve hmotě, jinými slovy poznány skrze zkušenost.

Alchymie byla využívána také v oblasti výživných potravin a bylin pro tělo. Duše toho, kdo se rozhodl pro Vzestup, hledá vyšší poznání, touží po vyjádření etických ctností a aplikuje je ve svém životě. Vede k moudrosti a věčnému životu skrze transmutaci fyzickou a duchovní. Alchymie se zabývala dvěma směry, a to alchymií materiální, kdy se člověk pachtil za přeměnou kamene ve zlato a alchymií duchovní, aby dosáhl nesmrtelnosti, věčného života jako pravý člověk, který tuto schopnost, princip má zabudovaný v těle, jsou-li v jeho životě vymýceny zlozvyky a dodržovány určité zákony Přírody.

Osobní porozumění alchymii přikládám zkoumání přírody, sebe, mikrosvěta, který zachycený na fotografii, mi umožňuje porozumět tvořivé síle Života. Přitahuje mě alchymie bylin a květů, také čisté potraviny ze zahrady mají různý vysoce hojivý alchymistický význam a pomáhají harmonizovat tělo, a tak jsem učinila pokusy s macerací květů a výrobou vlastního růžového oleje. Věřím, že později rozšířím své tvoření. Duch mě vede k malování, protože cesta je nyní jemnější a plynulejší, a tak se věnuji malování, maluji obraz s přírodou. Jsem velmi vděčná za hojnost a hojnost požehnání Země. Děkuji vám ze srdce za výměnu energie, která je používána pro tvoření Nové Země. Pečujte o svoji vnitřní ženu a vnitřní dítě vyjádřením sebelásky, své tvořivosti, života, odpočívejte v přírodě. Miluji vás.

Ze srdce požehnané dny
V Božské Lásce
Lenka Gloriah Magenta