ALCHYMIE VZESTUPU


Dnes jsem rozmlouvala v lese s Duchem. Cítím stále tolik omezující temné energie, Bohyně a Život se osvobozují tak velmi ztěžka. 

Zapomněla jsem blok a tužku, takže jsem udělala jen krátké poznámky do telefonu, nasbírala květy opadajících růží a s mokrými vlasy a oblečením se v dešti vrátila domů.

V mém původním plánu na dnešní den nebylo nic o tom, že bych chtěla usednout k počítači a psát, ale Duch chtěl, abych pokračovala o Alchymii, protože Vzestup je alchymistický proces. 

Je to velmi obsáhlé téma, zapomenutá věda. A tak se nyní ponoříme do hlubšího porozumění, vstupujeme do tajemství záhad alchymického procesu Vzestupu, který se pokoušelo popsat, napodobit a reprodukovat mnoho mistrů, učenců, mystiků a mudrců.

Jedna z alchymistických zákonitostí říká, že cílem Velkého Díla  - Vzestupu je zdokonalování a přeměna zpět na Božskou podstatu. Takže Duch, aby mohl projevit sám sebe, potřebuje k tomu fyzické tělo. Tato transmutace je známá jako Elixír věčného života, má za cíl zdokonalování lidského těla na Zlaté tělo, které se uzdravuje, omlazuje, léčí a obnovuje.

Když se odvážíme sestoupit do temnoty a stínů tak hluboko, že umře ego, když se odevzdáme alchymistickému ohni, aby spáleny byly zchátralé energie skrze léčení krizí tak, že zbydou jen trosky a popel, teprve pak je tělo napojeno na Božský plán, Duch Svatý započte masivní léčení.

Procházela jsem touto fází a cítila zčernalou energii smrti několikrát. Ležela v naprostém klidu odevzdána na milost a nemilost. Život nebo smrt v úplné samotě? Jakmile ego přijalo říši pekla, pach hořící síry, Fénix vzlétl z popela, vzkříšeno bylo tělo Krista a Vzestupné Vědomí obnoveno. Zesláblé vyčerpané tělo a psychika potřebovaly mnoho času na zotavení.

Jsou to postupné fáze Přechodu z nižšího Já. Ego musí úplně zemřít. Čištění ohněm je první fáze, kde je ego zcela zničeno. Další proces je proces čištění, kdy musí být propuštěna veškerá kontrola v oblasti obživy, peněz, majetku, zaměstnání, aby se vynořil pohřbený materiál, objevují se kundalini zkušenosti, dochází k očištění pohlavních orgánů a první čakry.

Další fáze je znovuobjevování vlastní podstaty, kultivace vnitřního Zlata. Je to fáze, kdy lidé opouští partnery, rodiče, přátele, nastává proces odloučení a izolace. V hlubokém osamoceném odloučení hledáme sebe, vracíme se do dětství, vztahů. Je to hluboká introspekce. Následuje uzdravování vnitřního dítěte pomocí tvořivé hry, přijetí a sjednocení mužské a ženské polarity. Otevírá se intuitivní Vědomí. Sexuální energie je využívána pro vlastní transformaci, otevírá se srdce, cítíme spojení se srdcem.

Během další fáze se narodí vnitřní dítě z Lásky vnitřního muže a ženy. Zde nastává však další smrt a počátek nového životného stylu. Nastává návrat z Temnoty, další zmrtvýchvstání, další vzkříšení.

Šestou fází je otevření psychické síly, zde je zajišťováno, aby nebyly začleněny žádné nečistoty nafoukaného ega. Nastává odříznutí od identity, která není naše vlastní Já. Zde se zvyšuje fyzická neboli životní síla. Poslední sedmou fází je zrození sebevědomí a sebedůvěra, je prožíváno nové - druhé tělo, nové Vědomí, pomocí Elixíru v krvi se omlazuje tělo, obnovuje se zdraví. Elixír proudí z mozku jako ambrozie, zde se objevuje zlatá korunní čakra, koruna a moudrost. Zde je získána sláva vítězství a Vesmíru, je to síla všech sil, která překoná všechny temné síly. Od roku 2011 tím postupně procházím, fyzické tělo si stále vyrovnává mužská zranění, proto někdy cítím bolesti pravé strany těla. 

Během tohoto procesu má každá duše svůj konkrétní scénář, někdy tělo skoro zemře, někdy žije na pokraji přežívání, mohou zde být dluhy, rozvody, velké ztráty majetku. Temná noc duše a očištění ohněm může být hrůzostrašné.

Je to místo setkání, kde se náš vnitřní Mistr setká s mnoha zkouškami v souladu se sestupným nebo vzestupným časovým cyklem. Ti, kteří se přesunou do Vzestupné časové osy, vstoupí do této fáze Alchymie, která je zcela řízena přírodními Zákony. 

V kontextu plánu na osvobození je Božské Světlo nyní opět více zesíleno a tím pádem Přírodní zákony. Aby byla v těle postupně obnovena nevinnost a čistota. 

Sama tím procházím a postupně se mé tělo a zdraví skutečně obnovilo především integrací polarit a samozřejmě v tom hraje velkou roli životní styl. Měli bychom proto v našem životě dělat změny, aby tělo a duše byly spokojené. To je cesta k tomu stát se obrazem Boha. Napodobujeme přirozený řád Přírody. Tento návrat je v těle již zabudovaný program, ale vzhledem k toxicitě prostředí, strachu, nevědomému myšlení, které je ovlivňováno hologramem, to není vůbec lehké. Všichni Vzestupující procházejí mnoha přechody tzv. iniciačními přechody a zasvěceními a na cestě se snaží najít vlastní autenticitu skrze zkušenost, poznáváme, co je to být neautentický.

Proto se zabývám nyní hlubším porozuměním duchovní alchymii a budu pravděpodobně ještě dál.  Naše těla jsou sjednocena se zemskou rovinou, takže je možné, že budeme více studovat z jakých prvků je tělo vůbec složeno, ale přirozeně je součástí přírodních prvků Země. Sůl a Síra jsou v alchymii jedním ze základních prvků stvoření, jsou důležitým prvkem pro transmutaci našeho těla na tzv. tělo Krista. Jste srdečně vítáni, kdykoliv pocítíte nějaký význam této prác pro vaši cestu. 

V Božské Lásce 
Lenka Gloriah Magenta