28/6 Eucharistické tělo je tělo, kde je oživena krev Krista. Eucharistie je skutečným živým duchovním tělem inteligence Krista a tak jsem neustále zaměřena na oživování těla, kostí i krve, protože Vzestoupené tělo je zastoupeno ve funkcích fyzického těla a ve vývoji Světelného těla. Dnes mě Duch vedl na místa, kde jsem nikdy před tím nebyla a kde na mě čekalo tolik organických čistých pokladů!

28/6 Hermes Trismegistos napsal: K dosažení dokonalosti je potřeba hodně píle, času, učení se už od dětství, příroda a hlavně požehnání Boha. Mnoho činů lidí zůstává nešťastných, protože odmítají Boha. Integrací bez oddanosti principům Zákona Jednoho a přírodním zákonům, je rozvíjen Luciferianský potenciál. Tito lidé, jejichž Světlo roste jen částečně, zažívají také částečný Vzestup, protože nevyužívají vlastní životní sílu. V roce 2019 mi bylo ukradeno z telefonu 900 fotogragií, text v mém blogu i na těchto stránkách je přepisován. To je zkušenost Krista na cestě boření falešných časových os, než je Bohyně zcela osvobozena. Mám hodně síly a hodně tréninku. Těším se Domů, Země není můj domov, ale to, co mě nikdy nepřestane fascinovat je příroda a její vysoká čistá inteligence a moudrost.

19/6 Slunovrat má kořeny v dávné minulosti a Bohové, podle dávné mytologie a bájesloví, jsou v ten den nakloněni podpoře úrody, růstu, rozkvětu a plodnosti. Tento Slunovrat bude velmi silný. Udělejte rituál s ohněm a vyjádřete svá přání, nikoliv jen hlavou, což odpovídá mužské elektrické straně, ale především silnými emocemi, vizualizací a pocity, že přání je splněno, to je ženská magnetická tvorba. Oheň spaluje a oživuje. Také o svatojánské noci se provádějí různé rituály, které sahají až do starověku. Jde třeba o skákání přes oheň nebo házení věnců do vody. 

 Krásný Slunovrat a splněné sny!

P.S. Přejte si opravdu velká přání! P.S.2.... musí ale rezonovat s vaší vibrací!

7/6 Zatmění Měsíce přineslo velký vliv na změny, můžeme ho považovat za expozici, která přinesla nové frekvence kapalného Světla. Jak jinak, protože každé další nové tvoření musí být vždy zarovnáno s alchymistickými zákony Božího Tvoření, to se týká přirozeně i tvoření našich nových těl. Chodím v dešti na dlouhé procházky jakoby každá kapka čistila a rozpouštěla minulost. Mění se také způsob mé práce ve službě změnám.

Déšť, který nás v těchto dnech omývá je jako elementární voda, živá voda, která stéká z Nebe, smývá z nás padlé vzorce, sjednocuje nižší a vyšší dimenzionální hustoty. Jdeme mnohem hlouběji do 3D, jinými slovy, Duch sestupuje do hmoty, protože hmota a Duch nemohou existovat jeden bez druhého. Jsou jako manželé. 

Voda je považována za elixír oživení, vždyť bez vody každý život umírá. Voda je duchovní prvek, vytvářený alchymistickým procesem a Matkou Stvoření. Proč se nyní často zmiňuji o alchymii? Protože se tím budu mnohem více zabývat ve svých zprávách. Každý duchovní posun je doprovázen zasvěcením, fázemi. Zcela stejně jako byl přetvářen kámen na zlato pomocí sublimace, destilace... atd. To samé se děje v duchovní transformaci těla. Cokoliv ještě neprošlo integrací polarity, projde demontáží a rozpuštěním. Emocionální bloky budou v kolektivním poli hluboce očištěny, což vidíme, že se děje, může to zahrnovat nejen osobní proces, ale také rozbití partnerských nebo pracovních vztahů. Každý ze 7 miliard lidských bytostí si vybral určitý způsob zapojení do velké Evoluce. Každý svým vlastním způsobem, někdy to může vyžadovat i smrt jednoho člověka, což může ovlivnit evoluci po celém světě, aby se mnoho věcí pohnulo vpřed na kolektivní úrovni. 

V každém alchymistickém procesu je důležitý oheň, u člověka aktivace kundalini, nebo Slunce jako spálení staré formy. To všechno jsou Božské vyšší vlivy, které zde před tím nikdy nebyly, a které slouží právě nyní k evoluci Vědomí, organickému procesu a biologickému Vzestupu, aby velké dílo, kterému se říká v alchymii Magnum Opus, přineslo osvobození a to je také fáze, kdy se lidská bytost setká se svým vnitřním Mistrem. A padnou Závoje v celém kolektivním Vědomí.

4/6 Ten, kdo se rozhodl pro Službu, žije podle Božských pokynů Přírody, aby otevřel a zcela zregeneroval duchovní pravdy pro nejvyšší dobro všech. Vzkříšení srdce Krista vede skrze utrpení a odevzdání. Přesto všechno, když chodím po zemi, tam, kde slunce rozkvétá poupata, kouzlí svěží květy, barvy, vůně, když se kapky na listech třpytí jako diamanty a čmeláci si pochutnávají na nektaru, cítím Lásku, požehnání této všehohojnosti a bohatost Života.  

31/5 Temnota se nás snaží vtáhnout do své hry extrémní duality. Jsme v čase, kdy je důležité být tiše, ne reagovat.  Svobodná vůle určuje jejich osud, stejně jako moje svobodná vůle tvoří mé tělo i život. Cesta z 3D přes 4D do 5D je zcela něco jiného než zkušenost Krista. 

Je květen a z poupat se probouzí růže. Když kvetou, kvete moje srdce, pozvedají moji vibraci, jsem v milující náruči Svaté Matky. Věděli jste, že růže je nejstarší květina na Zemi? Když k nim přivoním cítím posvátnost Života, spojení se Zemí a nemohu se nasytit vůně a krásy. Kéž by kvetly celý rok! Ochutnala jsem okvětní lístky, bylo to jako Svaté Přijímání. 

17/6 Po roce jsem se vrátila k Schüsslerovým solím, které ovlivňují informační úrovně organismu. Spojují Ducha s tělem, léčí podle principů přírody. Ovlivňují dokonce i povahu člověka a rozpouští blokády a odstraňují je. Zlepšují dokonce i charakter, duševní stav i citovou úroveň. Život bez minerálních solí není možný. Duch nás vždy směruje k tomu, co je pro nás nejlepší v každém okamžiku a tak nyní příchází do mého života mnoho informací o alchymii v kontextu těla. Zlato je obsaženo právě v Schüsslerových minerálech a není velkým překvapením, že sjednocuje mužské a ženské aspekty, srdce a podporuje funkci epifýzy. 

9/6 Osovobození je vnitřní práce, transmutace ustrašeného ega, naučených podvodů, manipulací a lží, neautentického bytí k znovu sjednocení,  původnímu autentickému bytí. 

Naučila jsem se být nebojácná, neschovávat se,  otevřít se a nevyhýbat nejhlubším nebezpečím a nejnovějším cestám. Konfrontace dává sílu, v tom je  největší moc Světla. Podívat se Temnotě přímo do očí.  Jak bys však poznal srdce, kdyby nebylo ega? 

Dokonalost nemůže být míchána s nedokonalostí, jinak by nebyla dokonalostí a tak broušena je věky pod tlakem každá faceta diamantu, kdo rozhodl se osvobodit zcela, neboť vnější svobodě předchází mnoho vnitřních smrtí, mnoho vykoupení, dokud nebude vnitřní zcela osvobozeno.  Hluboký sestup do duše, tam je největší Světlo. Temnota slouží Světlu..... a Moudrý by nikdy nikoho neukřižoval.

5/6 Příroda je alchymie, řád v chaosu hmoty. Duch pozvedl moji duši dívajíc se na mistrovskou rukodělnost uvnitř venkovského zámeckého sídla Kozel, které je od vzniku spojováno s jednoduchostí a přírodou, a kde je, jak uvádí historie, viděn vliv Jeana Jacquese Rousseaua, který byl velkým milovníkem návratu života k přírodě. Byla to doba, kdy lidé zušlechťovali sami sebe. Léčili se přírodou. Kdybych se soustředila jen na bez-duché projevy současného světa, kde chybí srdce, moje duše by byla zcela smazána z tohoto světa. Důvod, proč dělám silové cvičení a opravdu mám každý den pohyb, je, že někteří z nás tlačí životní sílu na planetě vpřed, jsme jako Zdroj. Hodně síly, hodně vůle, hodně důvery v Božské přednastavení nové éry Země a vlastní cestu.

Všechny cesty, kterými chodím z města do přírody, jsou lemovány růžemi. Znám je opravdu snad všechny. Jsou to symboly probuzení Země z dlouhého spánku. Pravé Učednictví vychází jen z přírody. a jejích zákonů. Teď nikdy nezapomenu tašku s fotoaparátem. 


29/5 Duch mě vzal dnes na jiné místo, kde rostou růže před jedním domem. Jejich květy zářily do dálky. Některé byly už zcela rozvité do své svůdné a něžné krásy, mají barvu sytě růžovou, purpurovou nebo fuchsiovou je to odstín magenty. Její okvětní plátky jsou sladce vonící a lahodné. Včely a motýli jsou do ní zcela zamilováni. Rosa rugosa je divoká královna. V starověké mytologii byla symbolem Lásky a růže vždy symbolizovala čistou Lásku Marie.  

Duhové Slunce je čistý Alchymista, Cítíte silné solární vlny? 

16/6 Baví mě poznávat všechno, co přichází do mého života. Jsem jako lvice. Matka, která  nechává dělat děti všechno, aby se učily životu. Nechává  děti a hry zajít často docela daleko, aby dosáhly vlastního poznání než je jasně a s Láskou upozorní, že překročily hranici. Než dospějí. 

13/6 K čemu jsou sladká slova obdivu, když život není veden srdcem, vyživován ctnostmi? Ne, opravdu nedělám žádná setkávání. A tak se pohybujeme dál v těchto nelehkých časech, dokud nebude integrováno to, co je právě docela těžké integrovat. Musíme stále dávat hodně Lásky vnitřnímu dítěti, které nežije v Míru, ale uprostřed falešnosti, války ega člověka proti člověku, kde cítím tolik ubližování, je to hodně, hodně těžké zde existovat, protože je tolik lidí bez soucitu. Jsem hluboce vděčná za spolu Tvůrce Nové Země, kteří mají čisté srdce. Málo je těch, s kterými můžeme hovořit srdcem. 


11/6 Kdykoliv vidím v lese denně další a další vykácené části, jak lesní technika zničila při těžbě dřeva nádherné mechy, rostliny a potoky, kam chodí zvěř pít, říkám si, kolik ještě má být zničeno a jestli vůbec dojde k osvobození Země od těchto energií. Jestli se příroda dokáže zregenerovat tak rychle. I přes tento smutek, byl ale můj den plný velké hojnosti a bohatých zázraků. Po dlouhé době jsem pekla koláč, nebyl veganský a strávila krásné odpoledne s rodiči. Poprvé letos ochutnala zahradní jahody a toulala se až do soumraku po lese. Zbožňuji čas, když den jde spát a Měsíc tiše rozsvěcuje hvězdy na obloze. Tajemství Elixíru je ukryté v přírodě. 

5/6 Dnes jsem praktikovala alchymii. Růže je podle alchymistů symbolem sjednocené mužské a ženské polarity, čisté Lásky. Vůně nás spojuje s naším Božským Já. Na louce jsem natrhala byliny a moje duše byla šťastná.  Z divoké růže, kostivalu a květu bezinky jsem vytvořila nápoj pro tělo a srdce. Vidíš v horním rohu sklenice srdce? Kdybych měla zahradu, bude plná růží! 

Na třetí oko si mi sedl brouk. Nejsem entomolog, možná to byl kvapník? Než jsem ho stačila vyfotit, byl pryč. Tak se mnou hovoří Duch. Schopnost rozumět tajemnému jazyku života, se kultivuje v přírodě. Světelné tělo se rozšiřuje skrze srdce a vnitřní dítě, které je v přírodě nejšťastnější a schopnosti se otevírají v tichu přírody. 

 Jsou to čisté duše a navíc vegani. 

Prošla jsem během devíti let velkým překonáváním strachů, jsem za tyto zkušenosti velmi vděčná. Bylo několik období, kdy jsem přišla skoro o všechno. Také o život a o zdraví. Jestli je vám více než 40 a necvičíte, věřte, že vám to tělo dá najevo, možná už se to děje teď. Toto jsou velké výzvy na cestě dosažení Krista. Musíme často přijít o mnoho, abychom si uvědomili pravdu o bohatství, pravdivé hodnoty. Jsou to velké zkoušky. Ale odměny jsou vysoké. Mnoho lidí něco takového odmítne podstoupit. Někteří se cíti v mém okruhu vlivu v bezpečí nebo hledají nějaké rady, nebo nějakým způsobem překračují mé osobní nebo pracovní hranice. Myslí si, že je nevidím. To je smutný dopad výchovy duality, zacyklený život v iluzi. Nemám zájem si takové lidi pouštět k sobě. Nejsem ani vaše manželka, ani tatínek ani maminka. Musíte vychovávat sami sebe. Musíte vyjít ze svého bezpečí, dříve nebo později k tomu budete nejspíše "donuceni" životem a je to bolestná zkušenost.