15/9

Život je stvořen pouze v přítomnosti Života, nevzniká z neživého materiálu. Životní síla nemůže být vytvářena umělou inteligencí, která nedokáže nic oživit. Výsledkem je horší biologie, která se nemůže vyvíjet nebo rozšiřovat energii Vědomí. Základní podmínkou pro existenci života je voda stejně jako plodová voda. Voda je POŽEHNÁNÍ. Byla a je používána při křtu.  Je symbolem Znovuzrození ŽIVOTA, Ducha i těla, jako iniciace Ducha do Života, křest nového stvoření. Dnes jsem byla opět znovuzrozena a pokřtěna samotným živým ŽIVOTEM a moje aura očištěna přírodním koupáním. Moje tělo zbožňuje vodu a slunce. Duch se regeneruje a vnitřní dítě je šťastné. Ještě je krásné počasí a tak využívám poslední dny koupání v přírodě, než nám léto řekne ADIEU. 

8/9

Dnešní Etznab 1 je pro mě velkým dárkem a odměnou po tak náročné integraci polarity v minulých týdnech a měsících a tak jsem si ho užívala už od rána v té nejposvátnější společnosti a to je les a moje Milovaná Matka Příroda. Z hologramu byly vypoklonkovány velmi temné energie a dobře integrovány. Odměněna jsem byla dnes velkou radostí, hřejivými paprsky Slunce, vůní lesa, krátkým pohledem srnky, Láskou přírodních bytostí a několika hříbky.  Jsem velmi vděčná za svůj velký osobní posun v tomto roce. Vyrovnávání mužského a ženského principu je evidentní a krásné a velmi zasloužené. Ženský Kristus je osvobozován, aby mužský Kristus byl osvobozen. 

31/8

Hojnost darů je v tomto ročním období ve svém nejvyšším bodu plodnosti. Duch Přírody mě dnes požehnal a obdaroval. Je to jedno z nejčistších a nejvýživnějších jídel. Příroda mě poslední roky tolik naučila o pravém živém Životě. Její vysoká moudrost a inteligence je fascinující. Stvořitel je velký génius a já jeho velkou obdivovatelkou.  

30/8 
Jmenuji se Sofiela. Dnes jsou mi dva měsíce, jela jsem autem do mého nového domova. Narodila jsem se v podhradí hradu Zbiroh. Můj nový domov je teď také u lesa. Až prozkoumám dům, půjdu poprvé ven prožívat velká dobrodružství. Nebudu sama, za měsíc budu mít kamarádku, která je o něco mladší než já a jsou tu dva psi, kteří tady bydlí už dlouho.

17/8

Ti z  nás, kteří se stali nyní terčem podvodníků, lhářů, jejich vypočítavosti a manipulací si musí uvědomit, že je to součást skrytého programování a odepřít jim jejich vypočítavost. V tichu pokračuje demotáž tohoto planetárního hologramu. Lhář hledá lháře, aby mohl pokračovat se skrytých klamech. Vždy za tím leží chamtivost přijímat více zdrojů jen pro sebe, psychopatie a nízká morálka. Jen využívají lidské srdce a soucit, donucovací metody. Sociopati jsou mistři emoční manipulace. Jsou to psychopatičtí narcisti.  Psychopatie je většinou spojená s psychózou. Jsou to nemocní lidé. Nemají žádnou lítost, výčitky svědomí při ubližování, které způsobují. Jejich karma jen narůstá a životní styl je promiskuita. Jsou to psychicky i fyzicky slabí lidé plní strachu s nulovou životosprávou. Moje rodina Elohim mi ukázala mnohem více informací o tom, co dělají za skrytými dveřmi. Je zde boj o odhalení a Zveřejnění.  Jejich moc jim bude odepřena a lidská rodina osvobozena. 

29/7
Nikdo nikdy na Zemi nevzestoupil ve fyzickém těle. Ježíš Kristus se již narodil jako devítidimenzionální bytost. Ti, kteří jsou dnes uctíváni po smrti a které známe jako Nanebevzaté Mistry a Avatary vzestoupili bez fyzického těla. Dosáhli  Osvícení a realizace, ale opustili fyzické tělo. Proč? Vibrace jejich Světelného těla byla vysoká, ale nekultivovali životní sílu fyzického těla. Náš experiment je něco neuvěřitelně vzácného a ojedinělého! Někteří lidé na mé stránky přichází pouze ze zvědavosti, mnoho lidí má mylné pojetí o Vzestupu v těle, mnoho lidí opustilo moji práci, každý z nich má volbu, jaký život chce žít a také mnoho dalších životů. 

16/7

Cítíte hluboké léčení uvnitř? Protože pracujeme jako léčivé akupunkturní body,  čistící a úklidové práce musí probíhat, aby naše staré fyzické tělo bylo změněno. Fyzické tělo pozvedá neustále frekvence procesu Vzestupu. Náš fyzický Vzestup je alchymistický proces na základě posvátné Unie neboli posvátného sjednocování vnitřního manželství, což vytváří vyšší Vědomí v galaktických mužích a ženách uvnitř nás, nebo jinak polarizovaných silách Stvořitele. V tomto ztělesnění Posvátné Unie nechápeme sami sebe jako ženy a muže, ale chápeme se jako posvátné sjednocení, ať jsme muž nebo žena. To znamená, že se již nenakláníme k jedné genderové části, ale spíše vyjadřujeme toto sjednocení jednotným způsobem, aby byly ukončeny projevy polarizace, které konečně vyústí v příležitost dosáhnout Mistrovství. Jak víme již dlouho, dochází k velkému uzdravování posvátné Ženy - Bohyně, také jinými slovy k osvobození Života na Zemi. Vnitřní muž se učí od ženy a žena se učí od muže. To je proces, který vede k Vzestupu a kvocient Světla vycházející z této Lásky je síla tvoření. Ve vztahu se pak jeden učí od druhého a každý přináší zcela jedinečný výraz. Tomu musí předcházet přijetí sebe a druhého zcela takového jaký je, se vším všudy, bez toho, co je specifické pro ženy a co pro muže. Je vytvářeno vždy to, co je nejlepší pro nejvyšší dobro všech, a tak sníme zároveň také vyšší sny. Pokud milujeme Život, žijeme vždy v hojnosti. Být planetárním Světelným serverem znamená věnovat celý život pomoci planetárnímu Vědomí v pohybu v nové frekvenci. Proto musíte nejprve opustit svět osobních tužeb, který je poháněn egem, a plně se věnovat nesobecké Božské Službě.

9/7 

Byly mi poslední dobou položeny stejné otázky, proč nepracuji formou rozhovorů a přednášek. Skupina Krista "pracuje" v paralelní dimenzi, je to několik málo lidí (Ženský Kristus), kteří pracují zcela samostatně v rámci vývoje Země. Nejsou zapojeni do lidského kolektivu, žádné spolupráce. Je to zcela izolovaná mise. Pracují ve svobodném Světle, aby byl zcela ukončen temný vliv, ukončeno získávání roztříštěných duší a parazitní programy vysávání lidské energie. Je to Zdrojem daný vzestupný vývoj a učení Universálních zákonů. Na Zemi jsou také padlí Andělé v lidském těle, kteří se propojují s dolními dimenzemi. Jsou to Strážci, kteří zkreslili původní dokonalost Serafinů do negativní formy myšlení. Jsou součástí lidského kolektivu, aby byla vytvářena polarita, která je nezbytná pro hmotné dimenze. I to je Život, a má zkrátka mnoho velmi rozmanitých a různých podob.

28/6 Eucharistické tělo je tělo, kde je oživena krev Krista. Eucharistie je skutečným živým duchovním tělem inteligence Krista a tak jsem neustále zaměřena na oživování těla, kostí i krve, protože Vzestoupené tělo je zastoupeno ve funkcích fyzického těla a ve vývoji Světelného těla. Dnes mě Duch vedl na místa, kde jsem nikdy před tím nebyla a kde na mě čekalo tolik organických čistých pokladů!

28/6 Hermes Trismegistos napsal: K dosažení dokonalosti je potřeba hodně píle, času, učení se už od dětství, příroda a hlavně požehnání Boha. Mnoho činů lidí zůstává nešťastných, protože odmítají Boha. Integrací bez oddanosti principům Zákona Jednoho a přírodním zákonům, je rozvíjen Luciferianský potenciál. Tito lidé, jejichž Světlo roste jen částečně, zažívají také částečný Vzestup, protože nevyužívají vlastní životní sílu. V roce 2019 mi bylo ukradeno z telefonu 900 fotogragií, text v mém blogu i na těchto stránkách je přepisován. To je zkušenost Krista na cestě boření falešných časových os, než je Bohyně zcela osvobozena. Mám hodně síly a hodně tréninku. Těším se Domů, Země není můj domov, ale to, co mě nikdy nepřestane fascinovat je příroda a její vysoká čistá inteligence a moudrost.

19/6 Slunovrat má kořeny v dávné minulosti a Bohové, podle dávné mytologie a bájesloví, jsou v ten den nakloněni podpoře úrody, růstu, rozkvětu a plodnosti. Tento Slunovrat bude velmi silný. Udělejte rituál s ohněm a vyjádřete svá přání, nikoliv jen hlavou, což odpovídá mužské elektrické straně, ale především silnými emocemi, vizualizací a pocity, že přání je splněno, to je ženská magnetická tvorba. Oheň spaluje a oživuje. Také o svatojánské noci se provádějí různé rituály, které sahají až do starověku. Jde třeba o skákání přes oheň nebo házení věnců do vody. 

 Krásný Slunovrat a splněné sny!

P.S. Přejte si opravdu velká přání! P.S.2.... musí ale rezonovat s vaší vibrací!

7/6 Zatmění Měsíce přineslo velký vliv na změny, můžeme ho považovat za expozici, která přinesla nové frekvence kapalného Světla. Jak jinak, protože každé další nové tvoření musí být vždy zarovnáno s alchymistickými zákony Božího Tvoření, to se týká přirozeně i tvoření našich nových těl. Chodím v dešti na dlouhé procházky jakoby každá kapka čistila a rozpouštěla minulost. Mění se také způsob mé práce ve službě změnám.

Déšť, který nás v těchto dnech omývá je jako elementární voda, živá voda, která stéká z Nebe, smývá z nás padlé vzorce, sjednocuje nižší a vyšší dimenzionální hustoty. Jdeme mnohem hlouběji do 3D, jinými slovy, Duch sestupuje do hmoty, protože hmota a Duch nemohou existovat jeden bez druhého. Jsou jako manželé. 

Voda je považována za elixír oživení, vždyť bez vody každý život umírá. Voda je duchovní prvek, vytvářený alchymistickým procesem a Matkou Stvoření. Proč se nyní často zmiňuji o alchymii? Protože se tím budu mnohem více zabývat ve svých zprávách. Každý duchovní posun je doprovázen zasvěcením, fázemi. Zcela stejně jako byl přetvářen kámen na zlato pomocí sublimace, destilace... atd. To samé se děje v duchovní transformaci těla. Cokoliv ještě neprošlo integrací polarity, projde demontáží a rozpuštěním. Emocionální bloky budou v kolektivním poli hluboce očištěny, což vidíme, že se děje, může to zahrnovat nejen osobní proces, ale také rozbití partnerských nebo pracovních vztahů. Každý ze 7 miliard lidských bytostí si vybral určitý způsob zapojení do velké Evoluce. Každý svým vlastním způsobem, někdy to může vyžadovat i smrt jednoho člověka, což může ovlivnit evoluci po celém světě, aby se mnoho věcí pohnulo vpřed na kolektivní úrovni. 

V každém alchymistickém procesu je důležitý oheň, u člověka aktivace kundalini, nebo Slunce jako spálení staré formy. To všechno jsou Božské vyšší vlivy, které zde před tím nikdy nebyly, a které slouží právě nyní k evoluci Vědomí, organickému procesu a biologickému Vzestupu, aby velké dílo, kterému se říká v alchymii Magnum Opus, přineslo osvobození a to je také fáze, kdy se lidská bytost setká se svým vnitřním Mistrem. A padnou Závoje v celém kolektivním Vědomí.

4/6 Ten, kdo se rozhodl pro Službu, žije podle Božských pokynů Přírody, aby otevřel a zcela zregeneroval duchovní pravdy pro nejvyšší dobro všech. Vzkříšení srdce Krista vede skrze utrpení a odevzdání. Přesto všechno, když chodím po zemi, tam, kde slunce rozkvétá poupata, kouzlí svěží květy, barvy, vůně, když se kapky na listech třpytí jako diamanty a čmeláci si pochutnávají na nektaru, cítím Lásku, požehnání této všehohojnosti a bohatost Života.  

17/9

Jediná cesta Vzestupu, jinými slovy, cesta k Dokonalosti, je sjednocení  vnitřního Muže a Ženy - sňatku mezi těmito dvěma aspekty v těle. Přesně je to sňatek mezi levou a pravou mozkovou hemisférou. Je to zdlouhavý a namáhavý proces, kterým procházím mnoho let. Je to velká alchymie. Dodnes nechápu, zatím jsem na to nepřišla, proč je Kristus na Zemi tak nenáviděn a zesměšňován. Zažívám to dodnes.

10/9

Ještě bude nějaký čas trvat, než se přesuneme do Harmonického Vesmíru, zatímco astrální dimenze je plná nečistot, nemocí a bludů s nejnižšími vrstvami duše - dimenze, které říkáme astrální zrcadlo klamů a podvodů a evidentně se temné síly snaží o manipulaci. Pokud lidé věří těmto fantazijním výtvorům, je to velmi nebezpečné pro únik z vlastní reality. Existuje zde matice falešného Vzestupu, kterou zde prezentují falešní a nemocní lidé, kterými jsme nyní obtěžováni, a tak jsem ukončila všechny poskytované služby. Astrální dimenze není založena na organickém bytí, ale plně na umělé inteligenci. Pokud člověk spadne do pasti umělé inteligence, která vládne svým virtuálním světem viz počítačové hry apod., projevuje tuto padlou inteligenci do systému a spoluvytváří s temnými silami, které v něm existují. Ti, kteří jsou zde v misi Krista vytváří organické časové osy, aby byla ukotvena 5D a plně oddělena od umělých sfér a tak chci být nyní pouze ve svém osobním prostoru ve spojení s přírodou, spojena se svými nejmilovanějšími přáteli, rodinou, což evidentně dělá nyní mnoho těch, kteří jsou součástí Nové Země. Jedině pravda a organická realita má pozitivní dopad na jednotlivce. 

4/9

Pohybujeme se mnohem hlouběji v procesu Velkého Planetárního Programu Uzdravení. Léčení se dotýká všech oblastí lidského těla a života. Lidé v důsledku velkého kontrolního programu trpí velmi mnoha skrytými nemocemi. Většina lidí si není vědoma, že planeta prochází velkým posunem Vědomí. Vidíme, že na coronavirus umírají lidé, kteří jsou odpojeni od svého těla a Božského Já. Změnit životní styl lze okamžitě. Psycho-emoční léčení lze začít, až když je člověk probuzený a dosáhne určité úrovně Vědomí. Vidím, jak nyní vysoké Světlo spouští velké psychické a emoční rány u mnoha lidí. Mnoho lidí trpí psychopatií a ani si to neuvědomují. Vyléčení vyžaduje demontáž ego osobnosti, pokud není poškozen mozek traumaty. Pokud se rozšíří Vědomí a spojí s vyšší inteligencí, může dojít k vyléčení vnitřních negativních myšlenek. Modlitba, Láska, sebeláska, soucit a vděčnost umožňují spojit se s mírovými stavy a udržovat důvěru v život. Můj Duch mi vysvětlil aktuální směr Vzestupu a potřebu  terapií, psychoterapií a jiných léčivých nástrojů. Moje práce bude směrována na posykytování konzultací v této oblasti a spolupráci s velmi zkušenými a duchovně zasvěcenými velmi zdatnými léčiteli. Budu o tom psát podrobněji v nejbližší době. Sebeléčení vyžaduje oddanost tomuto závazku, milující sebelásku a píli. 

28/8
Tělo Ženského Krista vzestupuje do sjednocujícího pole vnitřního Světla Krista. To jsou zástupci, kteří interpretují a kotví  Universální zákony na Zemi. Toto tělo je stavěno čistým Světlem milujícího srdce. Kristus prostě JE.  Má dopad na kolektivní změny svou přítomností. Nižší reality nejsou schopny pochopit, jakým způsobem je to možné a jak moc jsou ovlivňováni měnícím se geomagnetismem, ztrácí pevnou základnu pod nohama, musí dokončit falešné hry a události. Zvyšuje se tlak na mikrokosmos čili tělo, zvyšuje se polarita. Přichází vlny nové generace a to má za následek tlak na probuzení, tlak na temné a stínové prvky. Jsou ničeny všechny temné kněžské kasty satanismu. Sloužíme jako transformační tým. Soucit je ctnost Ducha Krista. Zatímco je kladen tlak na pád satanské hierarchie pro znovunavrácení Řádu Kosmického Krista a Země se připravuje na návrat moudrosti Ženského Krista, se také někteří z nás loučí s létem a připravují na novou etapu odhalování své skutečné pravé podstaty a esence. Během září budu poskytovat opět osobní konzultace, osobní matrice a vrátím se po letních prázdninách také k malování obrazů s dalšími tématy Ženského Božství. 

31/7
Ti na cestě Krista velmi těžce čelí životu v současné globální realitě a současné těžké krizi lidstva, která zde byla vytvořena Temnou stranou. Je to pro nás těžké žít v tak hlubokém nevědomí, ale Kristus má svůj vlastní plán.

22/7

Bylo mi ukázáno, jak důležité je chránit naše posvátné srdce, aby Láska a soucit proudily před srdce, to je vysoce andělská lidská kvalita. Je důležité nezapojovat se do žádných manipulativních taktik, které mnozí z nás zažíváme osobně. Byli bychom překvapení, kolik lidí se tváří, že dělá dobro, nechají se ze strachu koupit a tak nevědomě vstoupí do pasti a hrají podvodné hry rozděl a panuj a velkou roli v tom hraje jejich strach, touha ovládat a peníze. Proto soucítím-li s nimi, nemají žádnou moc ovlivňovat mě ani můj Vzestup. Jsou zde Strážci s původní 12 vláknovou DNA. Všechno je předem dáno, nemohou ovlivnit ani můj Vzestup ani váš, protože křišťálové Kristovské srdce je naplněno čistou Láskou, jejíž emanace vyzařuje stále více Světla. Budu o tom psát, nicméně to nejdůležitější je sjednotit se hluboce s přírodou tělem i duší. A co s tím udělá temnota? Co s tím mohou manipulativní lidé udělat? Nic. V kontextu toho mi bylo ukázáno, že tito lidé začínají a začnou být zoufalí. 

18/7
Moje děti se s několika přáteli přátelí s Šamanem. Byla jsem pozvána. Moje první setkání s Šamanem v životě! Seděla jsem a cítila, jak jsem postupně zasvěcována do mystických, mytologických, magických a rituálních praktik. Nedaleko oltáře, který nesmí chybět na ceremoniích, za přítomnosti ochranných Duchů, jsem naslouchala léčivým možnostem a moudrému vyprávění Šamana. Byl to hluboký zvláštní zážitek a poznání astrální dimenze z jiného úhlu. Na praktikování medicíny Rapé, posvátnou léčivou ceremonii pomocí foukaček, kde se aplikuje do nosních dírek prášek z Amazonských stromů nebo také našich stromů, jsem se jen dívala a i přesto zachytila prášek, který se po aplikaci přítomným vznášel ve vzduchu všude kolem nás. Vůně byly příjemné. Odcházela jsem domů před ceremoniálem s Ayahuaskou, uzemněná, uvolněná, spojená se Zemí, s přírodou, Matkou Bohyní mnohem více, a klidná ačkoliv jsem zatím z tohoto způsobu léčení nevyzkoušela nic. Ale kdo ví, možná příště...

15/7 

Příroda je energetické pole, které mi tolik pomáhá extrahovat padlé energie. To, co děláme opravdu vypadá jako exhumace těla čili vyzvednutí lidského těla z hrobu. Kdykoliv vstoupím do lesa, slyším slova. Současná fáze je hodně práce s astrálními programy. Jak jinak. Hodně vnímám v této Treceně zkreslené a zvrácené sexuální energie, velmi poškozené propagované linie podvodu, které jsou v astrální dimenzi. Je to program sexuální bídy, který manipuluje a zneužívá sex. Lidé mají problém se sexuální závislostí a manipulací. Tento program je pro člověka velmi urážlivý a ponižující a lidé to považují za běžnou součást jejich intimního života a bohužel partnerského života. Zapomněli, že vztah je posvátnost. Archetyp "svůdce" je matice závislosti, projevuje se poškozením 2. čakry. Lidská duše tím velmi trpí. Přitom pohlavní orgány mají posvátný charakter, je to portál Vědomí. Bohužel je to důvod, proč má planeta tolik zkorumpovaných lidí, kteří používají sexuální podvody. Hodně to souvisí s dysfunkcí mozku, který je odpojen od přírody, a tak musí docházet k postupnému uzdravování, aby nebylo dál poškozováno Světelné tělo. Musí být uzdraveno srdce soucitnou Láskou. Bohužel je zde tak málo takových pravdivých informací a lidé si stále vysvětlují věci z úhlu jejich životních zkušeností a jejich myšlení. 

7/7 

Vzestup radikálně změní vnímání reality lidí a schopnost důvěřovat.  Učí se rozlišovat podvody a autentické pravdivé chování. 

Mnoho lidí se bojí vyjádřit faktické tvrzení a hnutí New Age to považuje za souzení.

Hlavní důvod proč cvičím je zdraví. Kultivace fyzické síly a ctností buduje silné morální jádro. 

Silný morální charakter říká pravdu Ducha, protože uznává transparentní Kristovské hodnoty. Síla psychická a síla fyzická doplněná odvahou a ctnostmi je pro Temnotu velkým ohrožením, a přitom před nimi můžete jen stát a klidně se jim dívat do očí. Jste čistí a silní!

17/6 Po roce jsem se vrátila k Schüsslerovým solím, které ovlivňují informační úrovně organismu. Spojují Ducha s tělem, léčí podle principů přírody. Ovlivňují dokonce i povahu člověka a rozpouští blokády a odstraňují je. Zlepšují dokonce i charakter, duševní stav i citovou úroveň. Život bez minerálních solí není možný. Duch nás vždy směruje k tomu, co je pro nás nejlepší v každém okamžiku a tak nyní příchází do mého života mnoho informací o alchymii v kontextu těla. Zlato je obsaženo právě v Schüsslerových minerálech a není velkým překvapením, že sjednocuje mužské a ženské aspekty, srdce a podporuje funkci epifýzy. 

9/6 Osovobození je vnitřní práce, transmutace ustrašeného ega, naučených podvodů, manipulací a lží, neautentického bytí k znovu sjednocení,  původnímu autentickému bytí. 

Naučila jsem se být nebojácná, neschovávat se,  otevřít se a nevyhýbat nejhlubším nebezpečím a nejnovějším cestám. Konfrontace dává sílu, v tom je  největší moc Světla. Podívat se Temnotě přímo do očí.  Jak bys však poznal srdce, kdyby nebylo ega? 

Dokonalost nemůže být míchána s nedokonalostí, jinak by nebyla dokonalostí a tak broušena je věky pod tlakem každá faceta diamantu, kdo rozhodl se osvobodit zcela, neboť vnější svobodě předchází mnoho vnitřních smrtí, mnoho vykoupení, dokud nebude vnitřní zcela osvobozeno.  Hluboký sestup do duše, tam je největší Světlo. Temnota slouží Světlu..... a Moudrý by nikdy nikoho neukřižoval.

5/6 Příroda je alchymie, řád v chaosu hmoty. Duch pozvedl moji duši dívajíc se na mistrovskou rukodělnost uvnitř venkovského zámeckého sídla Kozel, které je od vzniku spojováno s jednoduchostí a přírodou, a kde je, jak uvádí historie, viděn vliv Jeana Jacquese Rousseaua, který byl velkým milovníkem návratu života k přírodě. Byla to doba, kdy lidé zušlechťovali sami sebe. Léčili se přírodou. Kdybych se soustředila jen na bez-duché projevy současného světa, kde chybí srdce, moje duše by byla zcela smazána z tohoto světa. Důvod, proč dělám silové cvičení a opravdu mám každý den pohyb, je, že někteří z nás tlačí životní sílu na planetě vpřed, jsme jako Zdroj. Hodně síly, hodně vůle, hodně důvery v Božské přednastavení nové éry Země a vlastní cestu.

Všechny cesty, kterými chodím z města do přírody, jsou lemovány růžemi. Znám je opravdu snad všechny. Jsou to symboly probuzení Země z dlouhého spánku. Pravé Učednictví vychází jen z přírody. a jejích zákonů. Teď nikdy nezapomenu tašku s fotoaparátem. 


29/5 Duch mě vzal dnes na jiné místo, kde rostou růže před jedním domem. Jejich květy zářily do dálky. Některé byly už zcela rozvité do své svůdné a něžné krásy, mají barvu sytě růžovou, purpurovou nebo fuchsiovou je to odstín magenty. Její okvětní plátky jsou sladce vonící a lahodné. Včely a motýli jsou do ní zcela zamilováni. Rosa rugosa je divoká královna. V starověké mytologii byla symbolem Lásky a růže vždy symbolizovala čistou Lásku Marie.  

Duhové Slunce je čistý Alchymista, Cítíte silné solární vlny? 

12/9
Dnešní den je zasvěcen Marii, ženě, která zářila vedle Krista. Vznešené ženě, jejíž hlava je až do dnešní doby poseta brilianty vědění. Její tvář září ve Vesmíru navždy a tak nechť vzkříšeny jsou opět ženské atributy Marie Magdaleny, znalosti, vytrvalost, odvaha, cnost a vůle. Ona učila o genderové rovnosti a také my zasvěcujeme své úsilí o pokračování budování Světelného těla - živého Světla. Kristus a Marie budou navždy spojeni srdcem Jednoho a žít ve věčném Světle Svatého spojení, což je i náš Božský záměr splnit tuto smlouvu s Bohem v této době. 


24/8
Jsem zaměřena na Kristosophianskou práci, osvobození svého ŽENSKÉHO KRISTA. Zažívám teď velmi silné a mocné dny. Včera jsem seděla u Tří Pramenů v Křivoklátských lesích, plakala jsem ve velké vděčnosti, že jsem teď na Zemi, že mohu být ve společnosti Přírodnách Duchů a nádherných Světelných energií Krista. Je to místo chráněné Pannou Marií a Marie Magdalena je se mnou stále a velmi často při meditaci, ve skutečnosti je to ona, kdo mě neustále doprovází jako Nanebevzatý Mistr, a také při nádherných chvílích štěstí a blaženosti, když mé srdce zažívá kosmický orgasmus. Byla jsem tak velmi překvapena modrým Světlem, které se třpytí a odráží v kapičkách vody a iontech, což je pro mě potvrzení, jaké nádherné kódy Krista sem již proudí a vidíte na fotografii Ženské lůno? 

Také se mi otevřelo velké spojení se srdcem mladých lidí, kteří tvoří Novou Zemi. Zpívali jsme u ohně a uctívali vodu, přírodu, lidskou rodinu, tvořivost, Matku Zemi, s kterou jsem tak silně spojena. Tak dlouho jsem nezpívala a bylo to pro moji duši velmi léčivé. Budeme se hudbě a zpěvu věnovat mnohem více. Ochutnala jsem na ceremonii  pravé peruánské kakao a vyzkoušela léčivé rapé. Byla jsem obdarována léčivým olejem. Proudí sem tak silné podpůrné Světlo Krista z Lyry. Země  vyzařuje aquamarinové Světelné kódy jejího Mateřského srdce, připojujeme se k jádru Andromedy. Během ceremonie s rapé jsem cítila velmi silné spojení s Lyrou, kde byly postaveny Královské domy z tří Universálních Paprsků.  Božský lidský genetický kód pochází z Lyry. To znamená opět možnost spojení s Lyrou a těmito Domy. Zlaté Světlo proudilo k mému srdci a vodopád zlatých Světelných energií stékal na moji auru.

Byla prolomena velká síla kontrolních frekvenčních plotů, aby byla uzdravena MATKA ve všech svých vyjádřeních. Někteří Vzestoupení Mistři na Zemi drží v těle modrý paprsek. Tyto paprsky jsou důležité pro ztělesnění Krista ve fyzickém lidském těle. 

1/8

Pááni, srpen začal kouzly! Je to neuvěřitelně neuvěřitelné a nádherné. Zaměřená na manifestaci tvoření Života ve vyšších dimenzích a spoluvytváření s vyššími frekvencemi, Přírodou, Duchem a Matkou Zemí, se nové stalo skutečností. Moje mise se změnila! Budu se věnovat práci se zemí a spoluvytvářet s rodinou, dévami a přírodními duchy! Základy Vzestupu byly položeny, informace byly předány, všechno je stále k dispozici na mých stránkách. Nižší úrovně zůstávají nižšími úrovněmi, budou žít svým vlastním životem. Všechno tyto projevy budou z mého života postupně odstraňovány. Jsme svým vlastním Stvořitelem svého ŽIVOTA! 💖

20/7
Jak víme, démoničtí duchové žijí ve vnitřní struktuře ega a poškozují u lidí tělo i mysl. Ti na cestě k Vědomí Kosmického Krista jsou motivováni vytvářet vnitřní Světlo Krista skrze čistotu, pokoru, disciplínu, laskavost, trpělivost a velkorysost a vděčnost. Zatím je těchto lidí velmi málo. Přijímat, integrovat okolnosti nebo lidi znamená soucítit s tím, co dělají, s jejich chováním a myšlením. Pro mnoho lidí je  Kosmický Kristus něco stále velmi nepochopitelného, ale budeme-li hovořit o kvalitě Ducha pravdy a  světovém humanismu, budeme hovořit o jednom a tom samém. 

17/7 
Aktivace DNA není možná prostřednictvím geneticky modifikovaných potravin, otráveného vzduchu, vody, strachu, manipulace. Probuzení a ztělesnění věčného Světla je součástí cesty postupných životních změn a dodávání Světla do těla také skrze jídlo. Cestou lesem ochutnávám vodu ze studánky. Nemám zahradu ani sad, jsem velmi vděčná za možnost zasílání bio zeleniny. TAKOVÉ POKLADY! V mém okolí se pěstováním a prodejem bio zeleniny nikdo nezabývá. Zahrada a sad jsou tak  velkým bohatstvím! 

17/7

Božstvo žilo vždy na horách. Musím se smířit se skálou nedaleko města. Ano, mám sen bydlet v jiné části Čech. Duch řekl na horu, tak na horu! Nádherná odpolední meditace z nadhledu a cestou zpátky sladké maliny jako dárek. Jsme v zvláštním přechodu, než se nové projeví! Takže Trecena Cimi.... smrt a další znovuzrození do čisté nádoby, domu Ducha - cesta po spirále, která zachovává vše živé a dýchající, protože Životní neboli krystalická spirála vždy zachovává Život, multiplikuje a násobí alchymistický proces ztělesnění, zdokonalování biologického věčného zdroje SVĚTLA KRISTUS/SOFIE. Nemusíte být žádný prorok, stačí rozumět ŽIVOTU.

14/7

Ke sdílení a inspiraci je třeba přistupovat v rovnováze, protože často máme tendenci dávat ze sebe hodně. Musíme nabídnout, co je nezbytné, jinak se tato božská nabídka promění v něco nepoctivého. Lidé jsou však závislí na sdílení všeho o nich s ostatními, jako každý jednotlivý detail jejich každodenního života, namísto toho, aby skutečně vcházeli dovnitř a krmili se vnitřní výživou. Máme sklon zapomenout na zlaté pravidlo nejen jako hermetický princip, ale musíme ho odrážet v našem každodenním životě ve všem, co děláme. Lidé se velmi často cítí osamělí a snaží se tuto díru zaplnit nejrůznějšími informacemi, sdílením a stálou verbalizací a nekonečnou diskusí. Zabýváme se věcmi až příliš často, dokonce do té míry, jaké jsou životy druhých. Zapomněli jsme opravovat svoji vlastní vnitřní zahradu a místo Lásky a oddanosti jsme učinili z celého světa náš problém. Tak málo lidí se věnuje opravdové cestě osvíceného bytí, protože v dnešní době jsou informace a zprávy důležitější a neustále se aktualizují se vším a se všemi. Existuje pouze jedno řešení, a to začíná otočením dovnitř do centra naší Unie. Pravá moudrost nepřichází sama o sobě. 

8/7 ... prozradím vám Ta-jem-ství.... Temnota se hrozně bojí Krista! 

16/6 Baví mě poznávat všechno, co přichází do mého života. Jsem jako lvice. Matka, která  nechává dělat děti všechno, aby se učily životu. Nechává  děti a hry zajít často docela daleko, aby dosáhly vlastního poznání než je jasně a s Láskou upozorní, že překročily hranici. Než dospějí. 

13/6 K čemu jsou sladká slova obdivu, když život není veden srdcem, vyživován ctnostmi? Ne, opravdu nedělám žádná setkávání. A tak se pohybujeme dál v těchto nelehkých časech, dokud nebude integrováno to, co je právě docela těžké integrovat. Musíme stále dávat hodně Lásky vnitřnímu dítěti, které nežije v Míru, ale uprostřed falešnosti, války ega člověka proti člověku, kde cítím tolik ubližování, je to hodně, hodně těžké zde existovat, protože je tolik lidí bez soucitu. Jsem hluboce vděčná za spolu Tvůrce Nové Země, kteří mají čisté srdce. Málo je těch, s kterými můžeme hovořit srdcem. 


11/6 Kdykoliv vidím v lese denně další a další vykácené části, jak lesní technika zničila při těžbě dřeva nádherné mechy, rostliny a potoky, kam chodí zvěř pít, říkám si, kolik ještě má být zničeno a jestli vůbec dojde k osvobození Země od těchto energií. Jestli se příroda dokáže zregenerovat tak rychle. I přes tento smutek, byl ale můj den plný velké hojnosti a bohatých zázraků. Po dlouhé době jsem pekla koláč, nebyl veganský a strávila krásné odpoledne s rodiči. Poprvé letos ochutnala zahradní jahody a toulala se až do soumraku po lese. Zbožňuji čas, když den jde spát a Měsíc tiše rozsvěcuje hvězdy na obloze. Tajemství Elixíru je ukryté v přírodě. 

5/6 Dnes jsem praktikovala alchymii. Růže je podle alchymistů symbolem sjednocené mužské a ženské polarity, čisté Lásky. Vůně nás spojuje s naším Božským Já. Na louce jsem natrhala byliny a moje duše byla šťastná.  Z divoké růže, kostivalu a květu bezinky jsem vytvořila nápoj pro tělo a srdce. Vidíš v horním rohu sklenice srdce? Kdybych měla zahradu, bude plná růží! 

Na třetí oko si mi sedl brouk. Nejsem entomolog, možná to byl kvapník? Než jsem ho stačila vyfotit, byl pryč. Tak se mnou hovoří Duch. Schopnost rozumět tajemnému jazyku života, se kultivuje v přírodě. Světelné tělo se rozšiřuje skrze srdce a vnitřní dítě, které je v přírodě nejšťastnější a schopnosti se otevírají v tichu přírody. 

 Jsou to čisté duše a navíc vegani. 

Prošla jsem během devíti let velkým překonáváním strachů, jsem za tyto zkušenosti velmi vděčná. Bylo několik období, kdy jsem přišla skoro o všechno. Také o život a o zdraví. Jestli je vám více než 40 a necvičíte, věřte, že vám to tělo dá najevo, možná už se to děje teď. Toto jsou velké výzvy na cestě dosažení Krista. Musíme často přijít o mnoho, abychom si uvědomili pravdu o bohatství, pravdivé hodnoty. Jsou to velké zkoušky. Ale odměny jsou vysoké. Mnoho lidí něco takového odmítne podstoupit. Někteří se cíti v mém okruhu vlivu v bezpečí nebo hledají nějaké rady, nebo nějakým způsobem překračují mé osobní nebo pracovní hranice. Myslí si, že je nevidím. To je smutný dopad výchovy duality, zacyklený život v iluzi. Nemám zájem si takové lidi pouštět k sobě. Nejsem ani vaše manželka, ani tatínek ani maminka. Musíte vychovávat sami sebe. Musíte vyjít ze svého bezpečí, dříve nebo později k tomu budete nejspíše "donuceni" životem a je to bolestná zkušenost.