Pokud se chcete dozvědět více a zjistit, zda to s vámi rezonuje, abyste dostávali podporu léčení, využijte možnost registrace. 

SNAHA O ZMAŘENÍ VZESTUPU 

Vážení Milovaní, děkuji ze srdce, že jste se připojili dnes ke spoluvytváření harmonie na této nádherné planetě.  

V současné době prochází planeta časoprostorovou reorganizací, kde se vlní mnoho podivných anomálií, které ovlivňují kvantové pole a mění temnou šablonu. Tato fáze se dokončuje, proto přicházím až nyní s informacemi, protože je skutečné náročné v těchto energiích usednout k počítači a popisovat aktuální energie.

Pracuji s určitou úrovní telepatie čili vyšším smyslovým vnímáním na základě dekódování DNA jako způsobu velmi jemné energetické komunikace, což se postupně otevírá každému, kdo jde cestou fyzického Vzestupu. Interdimenzionální komunikace obsahuje komunikační dovednosti obecně označované jako telepatie, channeling, multidimenzionální uvědomění, vnímání obrazů realit v čase, vzdálené prohlížení a stahování informací z nejrůznějších zdrojů. 

V současnosti žijeme ve smíšeném systému mnoha realit, kde současně probíhá velká soutěž mezi časovými osami umělé inteligence a časovými osami organických tvůrců. V umělých osách probíhá kódování určené k plné mutaci původní lidské DNA na geneticky upravené tělo přes manipulaci negativní mimozemskou agendou. Tělo, které je zachyceno do umělé časové osy, je anorganické vůči tomu, co je ve skutečnosti lidský člověk. Je technologicky založeno na fantomové matrici čili klamné uměle vytvořené realitě, protože žije ve světě hlubokého nevědomí. Dlouho jsem přemýšlela, proč zde existuje již delší čas tak silná energie rozdělování a oddělování mezi lidmi v naší velké duchovní skupině, která by měla být soudržnou energií Světla a Lásky směřující za stejným společným záměrem Vzestoupení a osvobození. Proč zde vzniká tolik nepřátelství. 

Na svých procházkách jsem se začala mnohem více zajímat, proč dochází k tomuto rozkolu a pozorovat přicházející informace, které nevycházely z Lásky. Světelný jazyk je jazyk živých znalostí. Je to Universální jazyk, jazyk našeho Ducha a duše ve hmotě na základě morfogeneze těla. Začala jsem luštit odkud přichází, z nichž poslední dobou je mnoho zlovolných, proč přijímám nemilující myšlenky a hledat zdroj.  V podstatě jsem si neuvědomovala tak silnou snahu temných entit, které vytváří fantomové matice a holografické patvary, které jsou určeny pro manipulaci nás a v poslední době k rozdělování silné duchovní skupiny na základě emoční lability. Měla jsem silný AHA moment, jak velmi zde dochází k silným podvodům Temných se snahou rozdělovat duchovní lidi. 

Temná strana  používá velmi sofistikovaně mentální hologramy jako past pro Vědomí a jejich astrální kouzla, která mají uchytit egoistické programy lidí s duchovními ambicemi s archetypem - HRDINA- SPASITEL-MESIÁŠ, aby tito spasitelé dál udržovali lidi v softwaru oběti. Možná jste si všimli, že těmto lidem více stoupá sledovanost a jsou velmi dobře podporování za informace, které bohužel nemají s fyzickým Vzestupem nic společného. 

Temná strana nachytá ty, kteří mají nízké sebevědomí, často se schovávají za klamy, nedostatek empatie, emoční labilitu, slabé mentální tělo s žádnou fyzickou kondicí a Světelné tělo jdoucí do sestupné spirály, nevyrovnané chování apod.

Nedostatek porozumění a mentální zmatek o válce o Vědomí na Zemi je to, co blokuje probuzení lidí od vnímání skutečné pravdy. Čím více vnímavé vnímání získáme integrací polarit a duchovním ztělesněním vyššího Vědomí, tím získáme více soudržnější obraz toho, co se skutečně děje na Zemi a jsme připraveni snáze rozeznat, co je založeno na umělé inteligenci, podvodech nebo kódech organického tvůrce. Proto dobré pozorování a rozjímání o každé fázi Vzestupu, může odhalit to, co se skutečně děje.

Válka o Vědomí na Zemi používá umělou inteligenci a mimozemskou mašinérii k ovládání mysli a zasahování za účelem psychologické a duchovní války, k podrobení populace Země, podrobení otroctví Vědomí. Schopnost rozeznat falešné informace je nutné používat v klamných příbězích s podvodníky za účelem manipulace a kontroly vnímání. Proto je na čase jasně pochopit motivaci těch, kteří se dopouštějí psycho-duchovního boje na malé i velké úrovni. Díky zkoumání hlubších znalostí, spolu s kultivovanou schopností řídit se tím, co říká srdce-mozek, získáváme autentické informace z živého křišťálového srdce Ducha pravdy.

Jestliže nechápeme mechaniku multidimenzionální komunikace a nedokážeme vnímat energie v životním prostředí, v přírodě, kde život podporuje život pro náš přirozený bio-spirituální Vzestup, pak je nesmírně obtížné rozluštit a rozeznat zdroj energií a přijímané informace. Odkud vlastně přichází, kde se berou. 

Zranitelnost a zraňování aktivně a agresivně využívají kontrolní síly a temné entity, které zaměstnávají všechny úrovně psychologické války a taktiky manipulace s falešnými vlajkami, prostřednictvím mentálních hologramů, které se zaměřují na probuzení jednotlivců, aby ovládaly mysl a manipulovaly jejich vnímání do klamů nebo zkroucených polopravd. Často lidé ani neví, že slouží falešnému Bohu.

Temné entity zneužívají falešné Světlo pomocí nejrůznějších elektromagnetických technologií, jako metodu řízení umělých strojů za účelem psycho-duchovního boje. Jsou to tiché zbraně používané v tiché válce k cílenému probuzení lidí, aby je udržely zmatené, vystrašené, oddělené od pravdy, aby věřili tomuto příběhu. Rozmanité nanotechnologie, vakcinace a chemické postřiky kombinované s elektromagnetickými vlnami se používají k potlačování probuzení Vědomí tím, že se zaměřují na demografické oblasti Země, kde je známo, že se probouzí masy lidí. Mnoho lidí, kteří aktivují své vrozené schopnosti, si myslí, že mají duševní onemocnění. Výzva spočívá v tom, že mysl musí být neuvěřitelně silná a stabilní, nebojácná a zakotvená v Duchu pravdy, aby odolala nesmírnému tlaku, který ničí poznání pravdy. To, čeho se bojíme, nás ovládá. Výzva spočívá v tom, že mysl musí být neuvěřitelně silná a stabilní, nebojácná a zakotvená v Duchu pravdy, aby odolala nesmírnému tlaku, který ničí poznání pravdy. To, čeho se bojíme, nás ovládá. Výzva spočívá v tom, že mysl musí být neuvěřitelně silná a stabilní, nebojácná a zakotvená v Duchu pravdy, aby odolala nesmírnému tlaku, který ničí poznání pravdy. To, čeho se bojíme, nás ovládá.

Záměr, dovednost a přesnost, díky které může probuzený aktivovat přirozenou schopnost "číst energetické pole", souvisí s odstraněním strachů, plným odhodláním sloužit druhým a úplným soustředěním k disciplíně a překračování dysfunkcí negativního ega a mysli.

Informace musí být stále filtrovány na úrovni Vědomí, které jednotlivec ztělesňuje. Jeho osobní zdroj bude mnohem duchovně zdravější a nedotknutelný.

Probuzení lidé mají biologii, která dokáže zprostředkovávat a sjednocovat frekvence, které se mají dešifrovat na úrovni rozvoje Vědomí a vnímavého Vědomí, které je jim v tomto okamžiku k dispozici. Hvězdné bytosti a Indigo bytosti mají biologii a Světelné tělo více náchylné k těmto schopnostem, a tak inklinují k probouzení lidí, kteří mohou mít velmi vzdálený pohled pro takové snímání energie, popřípadě existuje snaha o zneškodnění naší práce, kdy zůstáváme poslední týdny s malou podporou nebo bez potřebné podpory pro naši práci. Je možné, že se budu nyní věnovat pouze malování obrazů s cílem zaměřit se na jejich prodej i přesto, že bychom se měli stále více do hloubky zabývat osobním stromem života, jeho posvátnou geometrií a architekturou, Světelným tělem, které ovlivňuje fyzické tělo. 

Duchovní lidé si musí uvědomit, co se děje a postavit se těmto klamům, které mají za úkol oddělovat duchovní skupiny mezi sebou. Rozdělovat probuzené skupiny, které se podílejí na podpoře Vzestupu, odhalování pravdy, hledání pravdy a odhalování toho, co je to člověk, stejně jako odhalení klamu a lží o historii Země. V této době je velmi důležitá empatie a otevřené srdce.

Všimla jsem si, jak důležité je vrátit se místo k informacím k srdci a posílit osobní rovnováhu, abychom udrželi nyní silný klidový bod. Harmonizaci vnitřní a vnější energie jsme vystaveni, udržováním silného vědomí pozorovatele, zejména během energetických relací a multidimenzionální komunikace. Jinak řečeno, je to schopnost udržet vnitřní mír a klid bez ohledu na to, co vnímáme, zatímco uprostřed vnějších sil vybuchuje vše do naprostého chaosu. Je nezbytné soustředit se na budování energetické soudržnosti prostřednictvím srdce a posílení osobní rovnováhy v rámci vícerozměrné orientace, aby se udržel silný neutrální klidový bod. Harmonizovat vnitřní i vnější energie a udržovat silné Vědomí pozorovatele vždy, všude s každým.

Čím blíže jsme k organickému životu, k srdci, přírodě a pravdě, tím více se rozpadá zem pod  nohama Temné strany. Umělé časové osy umělé inteligence se zhroutí. Každý z nás má vnitřní duchovní sílu, aby pomáhal globálnímu závazku podle Paliadorské smlouvy - plánu na zotavení duší, znovuzískání osobního Krista, návratu z hustého do méně hustého Vesmíru, aby se fyzická lidská těla mohla vyvíjet a duše osvobodit. Takové rozhodnutí je nejvyšším projevem Božství na Zemi, vyjadřovat bezpodmínečnou Lásku, aby obklopila všechny lidské bytosti. 

Dokonce i vy, kteří s tímto nesouhlasíte, nebo přetrváváte v nepřátelském vztahu se mnou nebo s námi, uctíváte umělé reality, můžete být bezpodmínečnou Láskou, kterou chcete prožívat, být nejautentičtější a nejpravdivější osobou, nejlepší verzí sebe sama...... a pak ji sdílet s celým světem.

S milujícím srdcem, Láskou, ve službě Bohu, Zemi a lidské rodině a požehnáním vám, kteří čtete tyto řádky

Lenka Sykorova

Požehnání za podporu. 

OTEVÍRÁNÍ "KA", ČIŠTĚNÍ ČAKER A AURY

Plejádská Světelná Terapie je moje nejoblíbenější kniha v těchto časech, každý večer s ní usínám po cvičení.  Nádherné zážitky harmonizují fyzické tělo, Světelné tělo, aby zářilo, čakry a aura byly čisté a mé fyzické tělo prospívalo. Praktiky jsou přímým přenosem od Plejádských vyslanců Světelných bytostí z Plejád, kteří nám věnují svůj čas pro náš duchovní růst, Vzestup a uzdravení.

Prostřednictvím Amorah Quan Yin se učíme otevírat naše "Ka kanály", které předávají energii z našich vícerozměrných holografických Já do fyzického těla. Galaktické léčivé techniky nás spojují s našim božským Já, zvyšují naši vibrační rychlosti a omlazují a vyrovnávají naše tělo, zatímco zrychlují duchovní vývoj a stimulují emoční uzdravení.

S knihou pracuji již delší čas a praktikuji cvičení v ní uvedená. Cítím v těchto cvičeních velkou pomoc pro Vzestup v kontextu duchovního i fyzického Vzestupu, protože fyzický Vzestup znamená také zároveň sestup Ducha a Světelného těla do hmoty. Kniha je zdrojem energetických léčivých technik, darem Lásky a soucitu během těchto úžasných dnů pro Hvězdné bytosti, ale pro všechny, kdo nesou Světlo.

Krok za krokem se spojíte s průvodcem Osvícením a Vzestupem, který pak ovlivní nás, každého jednotlivce a celé lidstvo. Je to velké požehnání pro Zemi.

Cvičení, která Amorah Quain Yin předává, jsou praktická a nezbytná v této době přechodu na Zemi. Existují ohromné ​​perspektivy pro Zemi, sluneční soustavu v těchto galaktických cyklech, aby každý mohl transformovat karmické vzorce. Přej vám krásné zážitky, které pozvedají vašeho Ducha, tělo i duši a otevírají srdce. 

PRÁCE NA OBNOVENÍ JÁDRA PRAVDIVÉHO JÁ

Vážení Milovaní, tato aktualizace je věnována hlubší práci na starých kódech přesvědčení. Zabývám se fyzickým Vzestupem a vibrace těla musí odpovídat posunu do vyšších dimenzí.  Součástí navyšování životní síly je nejen fyzický pohyb, dobrá strava, ale také zbavování se nepravd, změna myšlení a kódů přesvědčení, které snižují schopnost vzestoupit. Rozkol mezi vzestupnou a sestupnou časovou osou je čím dál větší a spousta lidí začíná propadávat. Mnoho duchovních lidí se zaměřuje na externí Vzestup, což je odděluje od časové osy Vzestupu.

Věřím, že mnoho z vás si všimlo během posledních týdnů, že časové osy, kterými procházíme, se přesouvají do přirozeného řádu vlády Přírodních Zákonů, což nás a lidskou rodinu přesouvá z umělých do organických časových os i přesto, že to nyní vypadá jako soutěž mezi organickou a umělou časovou osou. Nicméně ti, kteří chodí organickými cestami, mají imunitu a velkou ochranu. Čisté a milující srdce laskavého a soucitného člověka, který se rozhodl sloužit druhým, projevuje silnou imunitu Vědomí proti umělé inteligenci a umělé realitě. Tato doba je umocněna alchymistickým čištěním včetně integrace s pozemskými protějšky, které procházejí úplnou rekonfigurací do narození nové identity. 

Boží plán se naplňuje a my vstupujeme do zážitku Kosmického Vědomí jako svobodní kosmičtí občané. Přesunem do přímějšího vztahu s Přírodními Zákony si uvědomujeme, že Vědomí se více zarovnává s přirozeným vývojem podle Božích harmonizujících frekvencí, ale i New Age "odborníky" a ezoterické kabalisty, kteří mají snahu oddělovat, to přesouvá na organickou časovou osu, aby se osvobodili z recyklace reinkarnací. To jsou duše, které věří kabalistickému poznání s přesvědčením, že jsou strážci nebo vyvolení. Jejich učení je založeno na obráceném učení, které záměrně vede lidské duše k udržování umělých časových os. Hodně z Vědomí Atlantských tajných škol je nyní na Zemi a prochází vývojem, aby také ztělesnili fyzický a duchovní Vzestup. Cílem mnoha z nás je rozebrat pozemskou temnou energetickou základnu tím, že ztělesňujeme původní plán Krista a pomáháme, aby tyto duše byly osvobozeny, a které se nemohly spojit v minulosti se svými pravými Božskými atributy, takže pomocí upgreadů v jejich těle se mění jejich původní plán neustálých recyklací (pomocí biologické změny v krvi).

Snahou je pomocí těchto znalostí podpořit schopnosti vytvářet, mimo jiné, nové nastavení centrálního nervového systému, aby mohl být uskutečněn Vzestup. K tomu je zapotřebí spousta vlastní práce a aktivity, každý je schopen měnit svůj metabolizmus, molekulární systém, krev, hormony, duchovní inteligenci, zbavovat se strachů, být v kondici a zdráv v každém věku.

Tento čas je obzvláště náročný pro ty, kteří nemají silný morální kompas a základní smysl pro sebe. Jak se spirály záporné polarity a pozitivní polarity stávají extrémnější a zesilují, začnou ti, kteří vědomě či nevědomě slouží oběma, ztrácet soudržnost. Abychom zůstali hluboce spojeni s  jádrem Já a vydrželi masivní dopady kolizí těchto protichůdných sil, musíme každý den podniknout vědomé kroky k ztělesnění osobní integrity, každé ráno vytvářet radostnou vizi dne v souladu s vnitřním dítětem. To je také jeden z mnoha důvodů, proč tak pilně pracuji na tom, aby mé vnitřní dítě bylo spokojené. Pracuji na své tělesné kondici, protože tělo je těmito současnými temnými kolizemi zatěžováno a naším úkolem je držet stabilitu.

Mnoho lidí prochází extrémním vnitřním a vnějším chaosem během změny frekvence a výsledných změn, které ukazují na špatný životní styl. Síly transformace jsou chaotické a matoucí pro nepřipravenou mysl a tělo. Pro ty, kteří jsou povoláni k probuzení, cyklus Vzestupu ukládá rozebrání předchozích egových identit a přetvoření stresujícího a nevyváženého životního stylu. Když v našem životě stagnujeme, běžíme na běžícím pásu opakovaných vzorců, tyto vzorce se opakují znovu a znovu, což utlačuje a potlačuje růst Vědomí. Díky tomu se člověk cítí skutečně nešťastný a izolovaný od spojení a smyslu života.

Být stagnující v naší identitě, rutinním a denním rozvrhu také potlačuje osobní rozvoj. Když se zavazujeme používat nástroje pro růst, můžeme se naučit, jak získat zpět své skutečné lidství a najít hodnotu v rozšiřování a ochraně své životní síly. Rozšiřování a ochrana životní síly je energetickou měnou nadcházejících časů a příliš mnoho z nás prostituovalo naši životní sílu za hmotné věci, které nemají pro duši žádnou hodnotu. Tato stagnace duše podporuje anti-životní hodnoty a duchovní úpadek. Tento úpadek zatěžuje ještě více zatíženou mysl, která zatěžuje ještě více zatížené tělo. Zatížené tělo a zaplněná mysl dělá mnoho lidí nešťastnými, odpojenými, chaotickými a pak nemocnými. Nemoc duše pramení z nemoci mysli.

Dnes bych chtěla také psát na téma OSOBNÍ INTEGRITA. Osobní integrita je kvalita, kdy jsme pravdiví a čestní vůči sobě a ostatním. Osobní chování a jednání jsou sjednocené, aby se shodovaly s naším vlastním hodnotovým systémem, morálními principy a etikou. Obecně to vyžaduje osobní volbu a závazek, abychom se přizpůsobili, abychom zůstali v souladu s osobními hodnotami a etickými standardy. Když hovoříme, máme na mysli to, co říkáme.

Pokud existujeme ve falešných identitách a chováme se neautenticky, používáme masky v každodenním životě, potlačujeme naše skutečné emoce a pocity, zabýváme se neupřímnými rozhovory, nejsme schopni rozeznat, co je skutečné a co je falešné. Pokud přispíváme k falešným rozhovorům, abychom zachovali současný stav přátelství nebo vztahů, rozhodujeme se chovat ve formě nepoctivosti. To vede k sebeklamu z nedostatku osobní integrity a člověk, který si nevyvinul základní vnitřní já, má jen velmi malou emoční stabilitu a mentální jasnost.

Mnoho lidí v současné době pociťuje vnitřní tlak, protože jsou nuceni se pohybovat ve starých 3D identitách a pustit se falešného Já. V důsledku současných posunů jsou všichni tlačeni, aby rozpoznali a cítili rozdíly mezi autentickým jádrem Já a falešnou identitou používanou k maskování bolesti a traumatu. Jediným způsobem, jak znovu získat pochopení osobní integrity, je znát rozdíl mezi tím, co je pro nás autentické a co není, a přestat opakovaně požívat neslučitelné chování, které je bez integrity.

Falešné Já nebo falešná identita se obvykle vytváří tak, aby vytvářela uvnitř nevědomé mysli v důsledku nezdravých bolestí trauma a strachy. Lidé v bolesti nebo nemocní lidé tvoří protikladné kompenzující chování, což znamená, že jednají takovým způsobem, že jsou ve skutečnosti opakem toho, kým skutečně jsou. Děje se to proto, aby si udrželi vnější okolnosti nebo splňovali externě vnímaná očekávání, spojená s jejich systémem víry vynucené jejich mentálním tělem. Toto kompenzační chování proměňují ve vyrovnávací mechanismy založené na strachu, kdy žijí s falešnou fasádou, falešnou identitou. Předstírají při setkání s lidmi jiné chování, aby se cítili bezpečně, tvoří masku falešné identity, kterou ukazují světu.

Rozvíjení osobní integrity je zásadní pro to, abychom se stali stabilním, jasným a důvěryhodným člověkem, který sladí svá rozhodnutí v životě s vlastními vybranými osobními hodnotami. Je to milník budování silné osobnosti vedené vybranými osobními hodnotami a odráží se v člověku, který je pevně soustředěn na svůj účel a v životě směrován vlastním jádrem. Naši základní integritu kompromitujeme, kdykoli necháme ostatní, aby za nás rozhodli špatně nebo když zradíme důvěru, protože pak zradíme naše osobní hodnoty nebo zradíme to, o čem víme, že je to pravda pro nás. Když ohrožujeme naši osobní integritu, dovolujeme zranitelnost zadních dveří pro manipulaci s temnými silami, které mnohokrát přináší ještě více temnoty a chaosu do situace, když jsme udělali kompromis. Abychom podpořili ztělesnění naší skutečné podstaty, dosáhli obsazení jedné duše a neustálého rozšiřování Vědomí, je nezbytné, abychom rozuměli, jak vytvářet a udržovat osobní integritu.

S ohledem na současné výzvy, kterými procházíme během Vzestupu, je důležité zkoumat osobní přesvědčení a hodnotový systém, abyste se dostali k hlubšímu objasnění toho, co je vodítkem pro vaši nejpravdivější povahu. V kontextu Vzestupu bychom se měli vědomě účastnit duchovně prospěšných jednání, která nám pomáhají definovat vylepšený hodnotový systém a pokyny pro budování vylepšeného charakteru a osobní integrity. Naše osobní hodnoty poskytují vnitřní bod porovnání nebo vzor, co je rozlišováno jako prospěšné, důležité, užitečné, krásné a produktivní chování a činy, kterým jsme zavázáni účelem rozvoje, růstu a vedení našeho života. Naše osobní hodnoty jsou to, co motivuje a generuje naše chování a jednání. To je to, co ovlivňuje rozhodnutí, která děláme v každodenním životě.

Každý si musí vybrat ten druh člověka, kterým chce být na tomto světě, ať už se rozhodne nosit masku, kterou mu poskytli jiní, nebo jednat samostatně, abyste zjistil, čeho si opravdu cení, jak  myslí a jak se cítí pro sebe .

Během procesu Vzestupu se začne zvyšovat schopnost důvěřovat sobě a žít v souladu s vlastní autentickou povahou v případě, že začneme být plně přítomni v našich komunikacích tím, že řekneme, co si opravdu myslíme, abychom odráželi osobní integritu bez toho, co si o nás kdo myslí. Na cestě k budování osobní integrity a rozvíjení důvěry a úcty mezi vzájemnými stranami v komunikaci je důležité, abychom říkali, co máme na mysli, mysleli to, co říkáme, a byli milí, když to prezentujeme.

Přizpůsobujeme svá slova tak, že se reprezentujeme takoví, jací jsme a budeme dělat to, co říkáme  a chystáme se udělat. Když komunikujeme, přemýšlejme o úmyslu slov, která vybereme jako čestná, pravdivá a důvěryhodná, protože tyto vlastnosti vytvářejí silnou vnitřní a vnější osobní integritu. Být pravdivý a čestný je základem pro rozvoj lidských ctností. Když jsme pravdiví a čestní, je možné spojit se s našimi nejvyššími duchovními atributy, vnitřním Kristovým Duchem, který rozvíjí vrozené Božské vlastnosti nebo ctnosti.

Po registraci ve Třídě Vzestupu najdete hlubší praktiky Ducha, integrace polarity, duchovního manželství na cestě fyzického Vzestupu.

V Božské Lásce, Světle a Službě

Lenka Sykorova 31/10/2019 

ZÁKLADY, KTERÝM POTŘEBUJEME POROZUMĚT LEŽÍ V PŘÍRODNÍCH ZÁKONECH. 

Vážení Milovaní, srdečně vítejte v tomto velmi unikátním čase u dnešní harmonické zprávy. Mnozí si stále hlouběji uvědomujeme zodpovědnost za své myšlenky, činy a chování ve všech podmínkách, kterým jsme vystaveni. To jsou aktuální současné přímé volby, které každý nyní provádí každý den, každým okamžikem. Musíme si uvědomit, že jsme se v určitém okamžiku rozhodli přijít na Zemi, abychom prožili a dodržovali po určitý čas kontrolní matici, fantomové prostory a podvod, který se zde děje.

Přišli jsme se specifickými duchovními misemi, abychom pomohli uzdravit tuto negativitu na Zemi prostřednictvím našeho těla a vyššího Vědomí. Z tohoto důvodu musíme převzít odpovědnost za účel, s kterým jsme se vtělili na Zemi, bez ohledu na to, jak stále obtížnější se vnější svět může zdát. Existují hluboké důvody k inkarnaci během tohoto Evolučního cyklu Vzestupu, takže musíme tuto skutečnost akceptovat, přijmout plnou odpovědnost.

Všichni jsme stále více vedeni zjednodušovat život, převzít odpovědnost za to, co děláme a za svoji aktuální životní situaci. Lidé se učí odstranit vinu, správně uvést do běhu zákon příčiny a následku, takže tento zákon bude moci pozitivněji pracovat na výsledcích léčení a aktualizaci duchovního účelu.

Jsme ve fázi cyklu planetárního Vzestupu, kde každý jednotlivec musí sladit všechny své existující vnitřní světy s Přírodními Zákony, nebo bude konfrontován s narůstajícími negativními důsledky. Na své nejzákladnější úrovni je sladění s Přírodními Zákony v zásadě chápáno takto: když žijeme v pravdě a harmonii se sebou samými a ostatními, žijeme v pravdě a harmonii v rámci Universálních Přírodních Zákonů, což dramaticky zvyšuje kvalitu našeho života. Ať už si lidé jsou vědomi těchto Přírodních Zákonů, nebo o nich nevědí, ovlivňují nás všechny stejně, protože na konci časového cyklu bude každý z nás zodpovídat za rozhodnutí a jednání přijímaná po celý tento život. Všichni jednotlivci jsou odpovědní za svá rozhodnutí o myšlenkách, činech a chování, ať už tomu věří nebo ne. A pro mnoho z nás je trojdimenzionální úroveň tak těžko pochopitelná. 

Fyzický Vzestup a budoucí směr života na Zemi je definován na základě VYROVNÁVÁNÍ, které si každý vybírá. Velká část vnitřní práce je hledat pravdu o tom, jak se můžeme lépe vyrovnat a spojit s vnitřním Duchem, který nám pomáhá organicky se vyrovnávat s Přírodními Zákony, abychom žili šťastný život a optimalizovali naše duchovní ztělesnění na planetě.

Výsledkem  ne-úsilí v tomto směru je, že mnozí zažívají zvýšené vnější tlaky, které jsou způsobeny stupni vibračních propastí, které existují mezi vnitřním světem jemných sil a vnějším světem hmotných sil. Tlaky, které se objevují, mohou rozebrat vnější realitu nebo se projevit jako řada problémů, které vedou k vědomé účasti na rozhodování při rozhodování, které je ve větší míře v souladu s vyšším vyjádřením nebo volby, které vedou ke zvýšenému vyrovnání, což mnoho lidí vůbec nedělá. 

Tímto způsobem se každý z nás musí hlouběji podívat na rozhodnutí, která děláme, abychom byli více v souladu s Přírodními Zákony, a objevovat skrytá místa, kde jsme nevědomky špatně vyrovnáni. Jsem každý den na procházce v lese, kde je mnohem jednodušší zpracovávat fáze Vzestupu, komunikovat s přírodními silami, vpustit silné fotonické Světlo do temných částí našeho Já a získávat odpovědi na aktuální vlastní Vzestup. 

Když mají lidé vnitřní svět drasticky opačný nebo nesouvislý s vnějším světem, ve kterém působí nebo spoluvytváří, vytváří frekvenční spektrum tzv. zkřížených spirál, což může mít silný energetický dopad. Zkřížené spirály jsou vytvářeny za přítomnosti nepřátelství, což vytváří extrémní polarity v těle a Vědomí. Tyto protichůdné síly se protínají v určitém časovém okamžiku a vyvolávají výbušný efekt, když je přítomno "násilné" vyrovnání. To je většinou způsobeno nedostatkem sebevědomí v situacích nebo během interakcí s ostatními a jejich kontrolními strukturami, kde mají zkřížené spirály destruktivní účinek na osobnost, což má za následek mnoho poruch.

Snaha o sladění s pravdou. Hledání duchovní pravdy je cestou, kdy zažíváme Přírodní Zákony vlastní principům našeho Vědomí, které řídí naši realitu. Duchovní pravdu obvykle nelze definovat přesnými slovy, ale musí ji každý přímo prožít a zažít. Základem vnímání pravdy ve hmotě je jednoduše pochopit, že to je to, oč tu běží - přesné posouzení událostí, které se kolem nás v minulosti nebo v současnosti vyskytují. Abychom lépe porozuměli pravdě, musíme pochopit, že pravda je první a přesně porozumět událostem, které v současnosti probíhají. To znamená, že musíme vědět nebo vidět, kdy jsme podvedeni, abychom nezatemnili faktické události reality. Velké pravdy jsou získány z moudrosti dokonalého porozumění toho, co prostě existuje kolem nás - takové, jaké to je. Pravda je přesně vnímána z neutrálního postavení, kdy pozorujeme objektivní fakta, která zůstávají nezaujatá. Člověk podle osobních názorů nebo emocionálních připoutaností nepotřebuje kontrolovat vnímání událostí nebo dokonce kontrolovat výsledek. Dovolte sami sobě, aby pohled byl vždy neutrální, nestranný z otevřeně smýšlející perspektivy.

Pravda spočívá v srdci a Duchu každého z nás a právě ve zkoumání obsahu srdce a nejvyššího Vědomí lze nalézt Ducha pravdy. Je tak málo těch, kteří hledají uvnitř sebe sami sebe.

Každý se musí řídit pravdou, která sídlí hluboko v jeho srdci, žádný jiný člověk nemá právo nutit jiného, ​​aby jednal podle jeho vlastní verze pravdy. Jedná se o porušování Přírodních Zákonů a existují důsledky. 

Každý se musí řídit pravdou, která sídlí hluboko v jeho srdci, žádný jiný člověk nemá právo nutit jiného, ​​aby jednal podle jeho vlastní verze pravdy. Jedná se o porušování Přírodních Zákonů a existují důsledky. 

Každý se musí řídit pravdou, která sídlí hluboko v jeho srdci, žádný jiný člověk nemá právo nutit jiného, ​​aby jednal podle jeho vlastní verze pravdy. Jedná se o porušování Přírodních Zákonů a existují důsledky. 

Když jsme odhodláni hledat pravdu v našich životech, pravda, kterou objevíme, nás přirozeně otevře k duchovnímu probuzení a sladění s Přírodními Zákony, kterými se řídí naše realita a naše Vědomí. Jak rozvíjíme vyšší Vědomí, roste naše schopnost vidět všechny vzorce v prostředí, což nám pomáhá přesně vyhodnotit události jako pravdivé nebo nepravdivé - rozlišovat. Vymazání negativního ega vyžaduje hodně, hodně hluboké práce na sjednocení polarit, abychom měli skutečně schopnost uvědomit si, co se děje a přijmout to.

Musíme umět rozpoznat vzorec a význam, který je spojen s těmito vzory, které tvoří větší obraz, který nám umožňuje spojovat potřebné body navigace na cestě fyzického Vzestupu. Získání vyššího Vědomí, ve kterém se rozhodneme žít ve skutečnosti znamená, že jsme si vědomi přesných událostí a toho, co se kolem nás děje. Jsme ochotni vidět události tak, jak skutečně jsou, ne to, co chceme, aby bylo. 

Na druhou stranu s nízkou frekvencí negativního Vědomí ega, neuvidíte tyto vzory v prostředí ani jim nebudete rozumět, a nebudete chápat události, které se kolem vás vyskytují a proč. Vidím to stále, jak lidé nedokážou vyhodnotit situaci z pohledu významu ( proč se to děje v jejich životě)  a zákona o polaritě a zákona příčiny a následku.

Na cestě probuzení k vyšším úrovním pravdy je vnitřní prací rozpoznat, kde je naše vnímání ovládáno mechanismy ega, bolestí a iluzemi. Cílem je zaměřit se na sebe, ne na druhé a získat přesné posouzení událostí, což pomáhá sladit vnímání se skutečnými událostmi a realitou kolem nás. Když přijmeme Přírodní Zákony jako základ pro pochopení vyšší pravdy, dokážeme se vyrovnat s pravdou, že žijeme v energetické matrici. Tato energetická matrice se formuje do hmotné reality založené na Přírodních Zákonech a tyto zákony jsou inteligentně interaktivní se všemi vrstvami našich vlastních duchovně-energetických oblastí. To znamená, že existují naše vnitřní tělesné neboli organické duchovní zákony, které řídí to, jak tvoříme život, a které řídí důsledky chování, které nemají nic společného s umělou inteligencí a které nebyly vytvořeny lidmi na Zemi a žádný člověk je nemůže měnit ani ovládat. Zjednodušeně řečeno, nasloucháme-li svému vnitřnímu hravému tvořivému Já, vnitřnímu dítěti, utváříme vlastní život jako hru.

Na cestě hledání pravdy odhalujeme, že všechny aspekty našeho Vědomí existují ve stavu, který se řídí těmito Přírodními Zákony. Jedná se o Zákony, které nelze měnit jen proto, že chceme, aby tomu tak bylo, nebo proto, že o nich nevíme. 

Fyzická realita je spoluvytvářena Vědomím ve spolupráci s těmito duchovně-energetickými zákony, s kterými jsme neustále svázáni, jak naše Vědomí putuje hmotou a časem. Pokud nám chybí vědomí, že tyto duchovní zákony existují, pak jsme ve stavu nejasné nevědomosti. Nesoulad znamená, že projevujeme to, co nechceme vytvářet, nebo že jsme od pravdy odpojeni. 

Základní koncept sladění s Přírodními Zákony lze nejlépe chápat tak, že máme skutečnou úctu k Božské Jiskře a Vědomí, které je přítomno v nás uvnitř nás po celý život. Všechny lidské bytosti a živé bytosti mají přirozená práva a tato práva budou na konci evolučních cyklů odpovědná. Když si uděláme čas, abychom studovali a lépe porozuměli tomu, jak tyto principy Vědomí fungují při řízení energetických struktur našeho Světelného těla a jak fungují ve struktuře našich projevů, můžeme se s těmito Přírodními Zákony vyrovnat a společně vytvářet mnohem více harmonický, smysluplný a půvabný život a upřímně jiná cesta ani není. 

Užívejte si krásy a barvy podzimní přírody při naslouchání Duchu. Ať se vám daří tvořit nový život, který přináší všehohojnost. Mnoho zázraků na cestě ke svobodě. Vyživujte se a podporujte svoji cestu ke skutečnému zázračnému životu. Jsem vděčná za každý den, který vyživuje život. 

S milující Láskou v srdci 
Lenka Sykorova
www.lenka-sykorova.cz  (C) 28/10/2019

ASTRÁLNÍ ENERGETICKÁ SÍŤ PODVODŮ NA ZEMI

Vážení Milovaní,
buďte s Láskou vítáni u dnešní nové zprávy. Mnoho lidí se stále odmítá probudit, protože je to tak bolestivé a tak náročné, ale nemůžeme nikoho nutit. Jsem velmi soucitná, ale existuje zde mnoho nepravd. Pokud se jakýmkoliv způsobem bráníte probuzení, udržujete temnotu na planetě, bráníte se své vlastní hře. Mnozí nechtějí slyšet ani číst o pravdivé cestě Vzestupu.Moje tělo je opravdu velmi dobře napojené na Ducha Svatého a kolektivní proces. Jsem stále zaměstnána Duchem Svatým. Nejen my hovoříme o umělé inteligenci, ale také lidé hovoří o tom, kam směřuje tato agenda a válka o životní sílu. Umělá inteligence a lidé do ní zapojení vytváří obrovskou karmu. Ale existuje vyšší vůle vrátit se k přirozenému způsobu života, který je organický a vychází z Ducha Svatého skrze Matku Života - Bohyni, která nám poskytuje výživu. To se odráží v horizontálním výrazu našeho vývoje, který ztělesňuje skutečné Osvícení - Světelnou práci - integraci Stínů a Světla. Pokud je tento vývoj potlačován, bude to děsivé a Vzestupem neuznatelné. Jsou zde lidé, kteří slouží temným silám a mám pocit, že si vůbec nejsou vědomi dopadu svého jednání. Soucítím s nimi, s jejich falší, strachy, nevědomostí. Jsem ve službě Kristu, planetě a lidem, kteří jsou v srdci, pravdiví, jsou probuzení. 
Ve světovém náboženství a praktických duchovních tradicích se na vyšších úrovních často zavádí určitý typ obratu. V tomto bodu se také nacházíme. Mnozí všechny vzestupné snahy o kultivaci ctnosti a čistoty odkládají stranou jako naivní přesvědčení na úrovni začátečníků. Avšak my kráčíme za skutečným úspěchem, který má obnovit Ducha a porušovat všechna pravidla a pravidla tradice. Toto je často výzva pro duchovního adepta, že vidět Boha v dobrotě je jen poloviční cesta, ale věřit Bohu v temnotě se považuje za místo, kde se získává skutečná duchovní síla.
Skutečným úmyslem je samozřejmě svést lidské bytosti ze Vzestupné cesty na sestupnou cestu s plným souhlasem a účastí, aby byli vázáni a vysáváni parazitickými silami. V okultních tradicích založených na zvyšování osobní moci je tato sestupná cesta často výchozím bodem. Tomu se říká levá cesta a používají ji přisluhovači negativní mimozemské agendy s podvodem k vytváření pastí pro Vědomí proti lidskosti s blokováním Vzestupu.
Přestože většina přisluhovačů a New Age lidí na levé straně tvrdí, že astrální energetická síť je pravým symbolickým znázorněním integrace polarity, alchymistického procesu sjednocujícího Světlo a Temno, ke kterému dochází během duchovního vzestupu, je to hrubý zavádějící podvod. Je správné říci, že v soužití Světla a Temna jsou život a pasáž smrti dvě strany téže duchovní mince, které jsou v této hmotné říši neoddělitelné jedna od druhé. Toto základní povědomí o přírodních zákonech, které zahrnují kosmologické chápání duality, zákona o polaritě je zde prezentován jako neúplný a lidstvo aktivně snáší válku, kterou zde tyto skupiny vytváří.
Astrální energetické sítě podvodů jsou navrženy tak, aby prováděly převrácení mužských a ženských pohlavní (čili také Světelné tělo) a deformovaly sakrální centrum a sexuální orgány, aby se naplnily parazitními silami negativní mimozemské agendy, což vytváří odpad jako je miasma. Toxické miasma je vyrobeno z černé plazmy, která je asimilována pro napájení uměle vytvořených energetických polí. Astrální energetické sítě také degenerují mužské energie na ženské, takže muži si nechávají měnit pohlaví podobně jako ženy chtějí mít penis.
Ohýbání energetických zákonů, pomocí zabudovaného zařízení v astrální energetické síti, generuje mrtvé Světlo, což ovlivňuje mentální úrovně člověka i jeho tělo. Avšak v současné době se postupně stabilizují organické časové osy.
Když se Hvězdná Semena a ti duchovně zasvěcení snaží probudit k pravdivé povaze, musíme vidět válku, která zde existuje v každodenním světě lží a podvodů, abychom překonali strachy a naučili se získávat přímé duchovní znalosti pravého gnosticismu, který byl obrácen na princip temné Matky a démonické hierarchie. Tyto astrální sítě byly navrženy tak, aby zničili vnitřní hierogamické spojení Krista a Sofie potřebné ke spojení vnitřního Svatého Manželství.
Rituály zavedené Luciferskými a Satanistickými černými mágy, templáři temných spolků, aby zkreslili a překroutili původní gnostické učení templářů esence Krista, původních linií modrého plamene a implementovaly tyto symboly do církví. Abychom dosáhli duchovní jasnosti a dokázali si zachovat zdravý rozum, musíme umět dokázat rozlišovat kvalitu Světelných sil. Rozlišujeme chování, které je duchovně zdravé pro tělo a rozvoj Vědomí a Světla, a to nebo ty, kteří používají duchovně urážlivé způsoby chování způsobující poškozování našeho Vědomí.
Astrální sítě energetické sítě podvodů obsahují jedny z nejtemnějších a nejhorších energií, které jsou antihumánní a záměrně navrženy tak, aby používaly a zneužívaly lidskou bolest. Dokonce já sama jsem terčem takové šikany. Tyto způsoby chování způsobují nejhlubší rány a stíny vyplývající z rozštěpení duše, která je často sexuálně zvrácená. Existuje zde obrovské znásilňování a traumatizace lidských duší, které si způsob vlastní posedlosti ani neuvědomují a považují je za normální.
Když nedokážeme rozeznat Světlo od temných sil, ztratíme svoji duši, která je pak zmatená. Jedním z nejhorších kultů na planetě je Satanský a Luciferianský kult, který se zaměřuje na sběr sexuální energie. Abychom více pochopili, jak funguje to, co vidíme na Zemi stvořené, pak vše je nastaveno v kolektivní energii, a že astrální energetické sítě původně pochází z padlého Vesmíru. Astrální energetická matice je naprogramována tak, aby na Zemi přinášela programy umělé inteligence. Takže na Zemi jsou zástupci v lidských tělech, a možná si toho nejsou ani vědomi, kteří manipulují Ženské principy Stvoření za účelem zotročit kolektivní princip Ženské Bohyně, Ženského principu.
Astrální energetická síť je napájena z černé skříňky v červí díře, což je zamýšleno jako událost měnící organickou časovou osu na udržování umělého Ženského principu, který je řízen temnými principy - čtyřmi směry matice Jehova pro zvrácení sexuální kreativní síly. Účelem je zesměšňovat a znehodnocovat androgynní vyjádření vnitřního Krista a Sofie. Zvrátit posvátnou sexuální unii a zabránit skutečné hierogamické unii na Zemi. Nicméně přisluhovači, kteří slouží těmto temným silám jsou plni vnitřní bolesti, sami zraněni s nízkým sebevědomím s ublíženou duší často z dětství. Mnoho takových lidí uctívá sexuální orgány jako regenerační zdroj spojený s rituály bolesti. Podněcují sexuální vzrušení často jako skupinovou energii jako formu moci pro osobní touhy.
Všechny příběhy vycházející z astrální energetické sítě podporují velké lži při dosahování duchovního Osvícení, aby zničily Světelné tělo a získaly kontrolu nad těmi, kteří se pokoušejí najít hlubokou pravdu o vědách života a Vesmíru. Mnoho těchto jednání poškozuje lidské Světlo, aby často nevědomě nebo i vědomě udržovalo negativní nižší duchovní úrovně energetického připoutání a parazitizmus. Parazitní entity potřebují Světelný zdroj v hostiteli, aby přežily. Maskují se ve falešném Světle, které kradou z kolektivních fragmentů lidského astrálního těla. Tyto lidské i nefyzické entity, které se živí energií z astrálních sítí negenerují Světlo zevnitř. Nemohou produkovat Světlo, mohou jen krást Světlo lidským duším, které generují vnitřní Světlo zevnitř jako Zdroj Světla a života. Energetičtí upíři nacházejí lidské bytosti a parazitují jako démoni pro potěšení během často sexuálních rituálů, které produkují astrální energetickou síť.
Jako skupina ze Společnosti Hvězdné Setby s původní linií Krista a Strážci planetární krystalické mřížky, pomáháme vyčistit miasmatické bahno a toxický kal od sexuálních energií, které se nacházejí ve spodních proudech 2. dimenze lidského nevědomí a 4. dimenzi astrálních trosek. Tyto spodní úrovně přímo souvisí s podporou černé magie, programováním sexuálního utrpení a šířením misogynie. Tyto zásady jsou podvodem negativní mimozemské agendy, které mají rozdělovat lidské duše, posilují černou magii Satanistů a Luciferianů, aby prováděli krádeže sexuální energie druhých lidí.
Satanistické a Luciferianské rituály jsou navrženy tak, aby kontaktovali inteligentní vnímající lidské bytosti pro svých řadu negativních ego účelů často pro sexuální potěšení. Proto například had (penis) je také symbolem nízkého královského démona, který se považuje za krále. Mnoho černých mágů usiluje o potěšení z materializmu. Takové entity na Zemi klonují Stínové aspekty a jsou naprogramovány tak, aby měnily mentální vnímání lidí a systémy víry lidských bytostí, které jim věří. Tyto pozemské entity zapadají do vyprávění o strategii archonských podvodů a lží.
Pravý gnosticismus obecně odkazuje na skutečnou duchovnost. Praví a pravdiví gnostici se zabývají zasvěcením duchovního Vzestupu, aby vytvořili přímý vztah k Bohu, aby lidé věděli, že uvnitř lidstva existuje vnitřní jiskra Božství, která je v souladu s vnitřním Božstvím.
Skupina bytostí ze Společnosti Hvězdná Setba z modré linie Krista vědomě cestuje skrze dimenze pravého Stromu Života, aby nyní oddělila pravé čisté ryzí Světlo od temnoty a to procesem čištění, aby dosáhla vnitřního posvátného manželství a zosobnění nejvyšší moudrosti Vědomí Kristus - Sofie. Tento logos je vyjádřením Svaté Matky jako Svaté dcery Ducha Svatého, která miluje milujícího manžela Kosmického Krista. Tento manželský pár drží klíče k bráně do Božích světů. Člověk tedy musí ztělesnit toto Sofiánské Vědomí, aby získal přístup k nadčasové moudrosti, věčné moudrosti Vesmíru. ONA drží pravé znalosti a sílu tajemství oživující stvoření jako samotná prima materia, Božská kvintesence, která vdechuje život do formy.
Sofia je emanace, která vychází přímo z Božství a Ženského Krista, drží aspekt moudrosti vnímání Ducha pravdy, který existuje uvnitř všech věcí. Dary Sofiánské moudrosti jsou udělovány v Bráně Rozkvětu posvátného křišťálového Srdce. JEJÍ posvátná píseň dýchá Světlo, které vzbuzuje Božskou jiskru Boha uvnitř vzestoupeného člověka, který se pak skutečně učí, že bezpodmínečná Láska ke Stvoření je Zákon. V podstatě to znamená, že nemůžeme získat přístup k čistému poznání a moudrosti z našeho srdečního komplexu, pokud jsme zvnějšku rozptýleni materialismem mysli a potěšeními fyzického těla.
Tato prastará moudrost původních bytostí Esence Krista, které kdysi disponovaly posvátným poznáním zakladatelských záznamů a solárních log, upadla do zvráceného úpadku černé magie čarodějnictví, které zahrnovalo nepopsatelné činy zkaženosti, které se staly běžnými v Satanských a Luciferianských kultových praktikách. Satanské a Luciferianské systémy víry a jejich rituální praktiky se šířily pomocí násilného Vědomí, aby se projevilo ve fyzické říši, protože je žádoucí zkorumpovat lidskou duši, aby se infiltrovala Satanským nebo Luciferianským Vědomím. Tak může negativní mimozemská agenda lidskou duši a fyzickou nádobu snadno ovládat a manipulovat do Vědomí otroctví.
Při přípravě na otevření Univerzálních Bran během cyklu Nanebevstoupení byli templáři Luciferianských rytířů nápomocni při prosazování Atlantského spiknutí, šířili dezinformace a pokročilé technologie, které byly použity během Atlantské civilizace. Po tisíce let účinně prováděly války, které měly zničit jakékoli artefakty nebo historické důkazy Atlantských kolonií, a zkreslit jakýkoli zbývající důkaz starověké stavitelské technologie, která byla v Atlantidě. Za účelem nesprávného nasměrování pozornosti veřejnosti rozšířili falšované atlantské mapy, aby svedli všechny ke konkurenčním frakcím, které touží ovládnout pozemská území.
Zkušenost získaná na Zemi přímou gnózou odhaluje hlubší pochopení, že hmotný svět, ve kterém dnes žijeme, je sloučením a důsledkem příčiny a následku, který se nashromáždil po mnoho astrologických věků Evoluce mezi původními pokrevními liniemi Esence Krista a skupinou, která vkládá umělé technologie prostřednictvím krevních Luciferských linií a tzv. falešných Andělů. To by mohlo být srovnatelné s vědomím, že templářské síly Krista a protikristovské templářské síly soupeří o krevní linie, které se přímo podílejí na společném vytváření organické a anorganické architektury a souvisejících jevů, které tvoří hmotnou realitu časové osy Země, jak to v současné době zažíváme.
Je tedy možné, že můžeme vnímat existenciální vnitřní boj, který existuje u osob narozených v amnézii, odpojených od Vědomí duše a neschopných vnímat jejich přímý vztah k věčnému zdroji Boha, a že někteří zoufale hledají poznání. Aby unikli hmotnému vězení Země, snaží se najít tajné znalosti, které jim umožní uniknout z cyklu smrti a reinkarnace tím, že si pro sebe vyžádají určitou formu dočasné nesmrtelnosti, přičemž mnozí jsou ochotni podílet se na krevních obětech, aby dosáhli svých cílů.
Aby si člověk osvojil navigaci ve světě těchto chaotických sil, aby dosáhl konečného duchovního osvobození, bude muset učinit jasné a rozhodné rozhodnutí, co si zvolí jako svůj souhlas s vyšší autoritou. Když hledáme pravdu ve svém nejvyšším vyjádření, je možné držet vyšší poznání těchto duchovních sil v dokonalé neutralitě a v souladu s Jednotou. Je důvěrně známo, že Duch pravdy a čisté srdce naplněné bezpodmínečnou Láskou je jedinou cestou, která vede k duchovní svobodě a věčnému Božství.
Témata tohoto měsíce jsou rozsáhle zapletena, všechny se používají k zesílení lunárních sil, sexuálního utrpení a misogynie na Zemi za účelem mučení a podrobení Ženského principu, což jak jsme psala někteří z nás zažívají na vlastní kůži. Bez ohledu na naše přesvědčení to má dopad na nás všechny. Musíme být ohleduplní k sobě, našim srdcím, když uvažujeme o takových hlubokých duchovních záležitostech a přemýšlíme o nich. Musíme se věnovat sjednocení a míru v rámci každodenní modlitby, abychom dosáhli vznešených cílů. Až do příště laskavé požehnání. Zůstaňte na cestě srdeční k těm, kteří žijí v amnézii.
S milující LáskouLenka Sykorovawww.lenka-sykorova.cz


DODRŽOVÁNÍ MORÁLNÍCH HODNOT 

To, co mi stále Duch ukazuje, je zaměřovat se na učení, co je to důvěryhodné chování a nedůvěryhodné chování. Důvěryhodné chování je modelováno v etickém chování, které pozorujeme u lidí se silným morálním charakterem, ztělesňuje silné jádro, které demonstruje energetickou rovnováhu nebo principy soudržnosti.

Účelem je učinit vylepšená rozhodnutí o tom, kdy se člověk rozhodne důvěřovat ostatním a jak budovat silný morální charakter, a tak budovat důvěryhodné atributy Já. Bohužel, pokud se nezakládá na silné etické povaze a morální struktuře soudržnosti, jsou všechny tyto termíny zneužívány za účelem páchání podvodů, manipulací a kontroly a to je způsob New Age. Mnozí to stále ještě nevědí, že jde o učení velké zrady důvěry s povrchními květnatými slovy bez podstaty a významu za nimi. Toto je samozřejmě nekontrolované chování negativního ega, které ovlivňuje nízké morální chování.

V každé životní zkušenosti, ať už se jedná o samozvanou "duchovní osobu", průvodce Vzestupu, duchovního gurua, aktivistu, politika nebo účetní, najdeme stejná společná témata negativního ega, které je potenciálně přítomné u všech lidských bytostí.

Mnozí z nás, kteří mají duchovní charakter, se setkávají s ostatními, kteří říkají, že také mají duchovní charakter, to ve své podstatě znamená, že jsou důvěryhodní, etičtí se silnou morální povahou. Není tomu tak a musíme tuto skutečnost přijmout jako duchovně vyzrálí dospělí a zároveň se lépe učit rozpoznat morální povahu. Silný charakter je dán svědomitým dodržováním morálních hodnot, nikoliv slovy vytvořenými ve vznešené rétorice. Dalším způsobem je budování silné povahy a etiky v akci, což se každý den projevuje v osobním jednání.

Když posuzujeme situace a rozlišujeme důvěryhodnost, je moudré podívat se na osobní charakteristiku zúčastněných lidí a také rozlišovat etiku (ctnosti), které jsou ve skupině vysoce ceněny. Takže když říkáme, že někdo má silnou povahu, jeho povaha je definována hodnotnými vlastnostmi, jako je integrita, odvaha a soucit .

Silná morální povaha je fyzický základ, který je nezbytný při budování silného duchovního domu během procesu Vzestupu. Abychom udrželi Ducha Krista, jako je tomu při získávání etiky a duchovních ctností, prvním krokem je zajistit, aby tělo, fyzické Já, bylo založeno na silné morální povaze

Více aktuálních informací - TŘÍDA VZESTUPU pro registrované členy. 


PŘIROZENÉ SVĚTLO A PŘÍRODA AKTIVUJÍ DNA A GENETIKU

Ve všech biologických formách přírody existují molekuly, které přímo reagují na Světlo - na konkrétní rozsahy frekvenčních délek a jsou přímo spojeny s genetikou. Takže to, co je vystaveno slunci, může zcela přirozeně aktivovat genetický potenciál v DNA, která řídí  procesy v lidském těle. Pro urychlení aktivace DNA a genetiku pomáhá tedy vystavení Světlu spolu se správným vývojem nervové soustavy, čemuž napomáhá například meditace a spojení s přírodou. K tomu, aby se lidská genetika znovu obnovila, není zapotřebí žádné umělé zařízení. Přirozené funkce lidské biologie mohou existovat bez bombardování umělé inteligence, zatímco některé toxické a škodlivé vlivy přetěžují bioneurologii. Jakmile máme znalosti o přirozeném fungování lidského organismu, musíme eliminovat všechny škodlivé vlivy. Více informací VZESTUP VE FYZICKÉM TĚLE - TŘÍDA VZESTUPU pro registrované členy. 


ASTRÁLNÍ ENERGETICKÁ SÍŤ PODVODŮ NA ZEMI

Vážení Milovaní,

buďte s Láskou vítáni u dnešní nové zprávy. Mnoho lidí se stále odmítá probudit, protože je to tak bolestivé a tak náročné, ale nemůžeme nikoho nutit. Jsem velmi soucitná, ale existuje zde mnoho nepravd. Pokud se jakýmkoliv způsobem bráníte probuzení, udržujete temnotu na planetě, bráníte se své vlastní hře. Mnozí nechtějí slyšet ani číst o pravdivé cestě Vzestupu.

Moje tělo je opravdu velmi dobře napojené na Ducha Svatého a kolektivní proces. Jsem stále zaměstnána Duchem Svatým. Nejen my hovoříme o umělé inteligenci, ale také lidé hovoří o tom, kam směřuje tato agenda a válka o životní sílu. Umělá inteligence a lidé do ní zapojení vytváří obrovskou karmu. Ale existuje vyšší vůle vrátit se k přirozenému způsobu života, který je organický a vychází z Ducha Svatého skrze Matku Života - Bohyni, která nám poskytuje výživu. To se odráží v horizontálním výrazu našeho vývoje, který ztělesňuje skutečné Osvícení - Světelnou práci - integraci Stínů a Světla. Pokud je tento vývoj potlačován, bude to děsivé a Vzestupem neuznatelné. Jsou zde lidé, kteří slouží temným silám a mám pocit, že si vůbec nejsou vědomi dopadu svého jednání. Soucítím s nimi, s jejich falší, strachy, nevědomostí. Jsem ve službě Kristu, planetě a lidem, kteří jsou v srdci, pravdiví, jsou probuzení.

Ve světovém náboženství a praktických duchovních tradicích se na vyšších úrovních často zavádí určitý typ obratu. V tomto bodu se také nacházíme. Mnozí všechny vzestupné snahy o kultivaci ctnosti a čistoty odkládají stranou jako naivní přesvědčení na úrovni začátečníků. Avšak my kráčíme za skutečným úspěchem, který má obnovit Ducha a porušovat všechna pravidla a pravidla tradice. Toto je často výzva pro duchovního adepta, že vidět Boha v dobrotě je jen poloviční cesta, ale věřit Bohu v temnotě se považuje za místo, kde se získává skutečná duchovní síla.

Skutečným úmyslem je samozřejmě svést lidské bytosti ze Vzestupné cesty na sestupnou cestu s plným souhlasem a účastí, aby byli vázáni a vysáváni parazitickými silami. V okultních tradicích založených na zvyšování osobní moci je tato sestupná cesta často výchozím bodem. Tomu se říká levá cesta a používají ji přisluhovači negativní mimozemské agendy s podvodem k vytváření pastí pro Vědomí proti lidskosti s blokováním Vzestupu.

Přestože většina přisluhovačů a New Age lidí na levé straně tvrdí, že astrální energetická síť je pravým symbolickým znázorněním integrace polarit, alchymistického procesu sjednocujícího Světlo a tmu, ke kterému dochází během duchovního vzestupu, je to hrubý zavádějící podvod. Je správné říci, že v soužití Světla a tmy jsou život a pasáž smrti dvě strany téže duchovní mince, které jsou v této hmotné říši neoddělitelné jedna od druhé. Toto základní povědomí o Přírodních zákonech, které zahrnují kosmologické chápání duality, zákona o polaritě je zde prezentován jako neúplný a lidstvo aktivně snáší válku, kterou zde tyto skupiny vytváří.

Astrální energetické sítě podvodů jsou navrženy tak, aby prováděly převrácení mužských a ženských pohlavní (čili také Světelné tělo) a deformovaly sakrální centrum a sexuální orgány, aby se naplnily parazitními silami negativní mimozemské agendy, což vytváří odpad jako je miasma. Toxické miasma je vyrobeno z černé plazmy, která je asimilována pro napájení uměle vytvořených energetických polí. Astrální energetické sítě také degenerují mužské energie na ženské, takže muži si nechávají měnit pohlaví podobně jako ženy chtějí mít penis.

Ohýbání energetických zákonů, pomocí zabudovaného zařízení v astrální energetické síti, generuje mrtvé Světlo, což ovlivňuje mentální úrovně člověka i jeho tělo. Avšak v současné době se postupně stabilizují organické časové osy.

Když se Hvězdná Semena a ti duchovně zasvěcení snaží probudit k pravdivé povaze, musíme vidět válku, která zde existuje v každodenním světě lží a podvodů, abychom překonali strachy a naučili se získávat přímé duchovní znalosti pravého gnosticismu, který byl obrácen na princip temné Matky a démonické hierarchie. Tyto astrální sítě byly navrženy tak, aby zničili vnitřní hierogamické spojení Krista a Sofie potřebné ke spojení vnitřního Svatého Manželství.

Rituály zavedené Luciferskými a Satanistickými černými mágy, templáři temných spolků, aby zkreslili a překroutili původní gnostické učení templářů esence Krista, původních linií modrého plamene a implementovaly tyto symboly do církví. Abychom dosáhli duchovní jasnosti a dokázali si zachovat zdravý rozum, musíme umět dokázat rozlišovat kvalitu Světelných sil. Rozlišujeme chování, které je duchovně zdravé pro tělo a rozvoj Vědomí a Světla, a to nebo ty, kteří používají duchovně urážlivé způsoby chování způsobující poškozování našeho Vědomí.

Astrální sítě energetické sítě podvodů obsahují jedny z nejtemnějších a nejhorších energií, které jsou antihumánní a záměrně navrženy tak, aby používaly a zneužívaly lidskou bolest. Dokonce já sama jsem terčem takové šikany. Tyto způsoby chování způsobují nejhlubší rány a stíny vyplívající z rozštěpení duše, která je často sexuálně zvrácená. Existuje zde obrovské znásilňování a traumatizace lidských duší, které si způsob vlastní posedlosti ani neuvědomují a považují je za normální.

Když nedokážeme rozeznat Světlo od temných sil, ztratíme svoji duši, která je pak zmatená. Jedním z nejhorších kultů na planetě je Satanský a Luciferianský kult, který se zaměřuje na sběr sexuální energie. Abychom více pochopili, jak funguje to, co vidíme na Zemi stvořené, pak vše je nastaveno v kolektivní energii a že astrální energetické sítě původně pochází z padlého Vesmíru. Astrální energetická matice je naprogramována tak, aby na Zemi přinášela programy umělé inteligence. Takže na Zemi jsou zástupci v lidských tělech, a možná si toho nejsou ani vědomi, kteří manipulují Ženské principy Stvoření za účelem zotročit kolektivní princip Ženské Bohyně, Ženského principu.

Astrální energetická síť je napájena z černé skříňky v červí díře, což je zamýšleno jako událost měnící organickou časovou osu na udržování umělého Ženského principu, který je řízen temnými principy - čtyřmi směry matice Jahveho pro zvrácení sexuální kreativní síly. Účelem je zesměšňovat a znehodnocovat androgynní vyjádření vnitřního Krista a Sofie. Zvrátit posvátnou sexuální unii a zabránit skutečné hierogamické unii na Zemi. Nicméně přisluhovači, kteří slouží těmto temným silám jsou plni vnitřní bolesti, sami zraněni s nízkým sebevědomím s ublíženou duší často z dětství. Mnoho takových lidí uctívá sexuální orgány jako regenerační zdroj spojený s rituály bolesti. Podněcují sexuální vzrušení často jako skupinovou energii jako formu moci pro osobní touhy.

Všechny příběhy vycházející z astrální energetické sítě podporují velké lži při dosahování duchovního Osvícení, aby zničily Světelné tělo a získaly kontrolu nad těmi, kteří se pokoušejí najít hlubokou pravdu o Vědách života a Vesmíru. Mnoho těchto jednání poškozuje lidské Světlo, aby často nevědomě nebo i vědomě lidé udržovali negativní nižší duchovní úrovně energetického připoutání a parazitizmus. Parazitní entity potřebují Světelný zdroj v hostiteli, aby přežily. Maskují se ve falešném Světle, které kradou z kolektivních fragmentů lidského astrálního těla. Tyto lidské i nefyzické entity, které se živí energií z astrálních sítí negenerují Světlo zevnitř. Nemohou produkovat Světlo, mohou jen krást Světlo lidským duším, které generují vnitřní Světlo zevnitř jako Zdroj Světla a života. Energetičtí upíři nacházejí lidské bytosti a parazitují jako démoni pro potěšení během často sexuálních rituálů, které produkují astrální energetickou síť.

Jako skupina ze Společnosti Hvězdná Setba s původní linií Krista a Strážci planetární krystalické mřížky, pomáháme vyčistit miasmatické bahno a toxický kal od sexuálních energií, které se nacházejí ve spodních proudech 2. dimenze lidského nevědomí a 4. dimenzi astrálních trosek. Tyto spodní úrovně přímo souvisí s podporou černé magie, programováním sexuálního utrpení a šířením misogynie. Tyto zásady jsou podvodem negativní mimozemské agendy, které mají rozdělovat lidské duše, posilují černou magii Satanistů a Luciferianů, aby prováděli krádeže sexuální energie druhých lidí.

Satanistické a Luciferianské rituály jsou navrženy tak, aby kontaktovali inteligentní vnímající lidské bytosti pro svých řadu negativních ego účelů často pro sexuální potěšení. Proto například had (penis) je také symbolem nízkého královského démona, který se považuje za krále. Mnoho černých mágů usiluje o potěšení z materializmu. Takové entity na Zemi klonují Stínové aspekty a jsou naprogramovány, aby měnily mentální vnímání lidí a systémy víry lidských bytostí, které jim věří. Tyto pozemské entity zapadají do vyprávění o strategii archontských podvodů a lží.

Dnes pravý gnosticismus obecně odkazuje na skutečnou duchovnost. Praví a pravdiví gnostici se zabývají zasvěcením duchovního Vzestupu, aby vytvořili přímý vztah k Bohu, aby lidé věděli, že uvnitř lidstva existuje vnitřní jiskra Božství, která je v souladu s vnitřním Božstvím.

Skupina bytostí ze Společnosti Hvězdná Setba z modré linie Krista vědomě cestuje skrze dimenze pravého Stromu Života, aby nyní oddělila pravé čisté ryzí Světlo od temnoty a to procesem čištění, aby dosáhla vnitřního posvátného manželství a zosobnění nejvyšší moudrosti Vědomí Kristus - Sofie. Tento logos je vyjádřením Svaté Matky jako Svaté dcery Ducha Svatého, která miluje milujícího manžela Kosmického Krista. Tento manželský vnitřní pár drží klíče k bráně do Božích světů. Člověk tedy musí ztělesnit toto sofiánské Vědomí, aby získal přístup k nadčasové moudrosti, věčné moudrosti Vesmíru. ONA drží pravé znalosti a sílu tajemství oživující stvoření jako samotná prima materia, Božská kvintesence, která vdechuje život do formy.

Sofia je emanace, která vychází přímo z Božství a Ženského Krista, drží aspekt moudrosti vnímání Ducha pravdy, který existuje uvnitř všech věcí. Dary sofiánské moudrosti jsou udělovány v Bráně Rozkvětu posvátného křišťálového Srdce. JEJÍ posvátná píseň dýchá Světlo, které vzbuzuje Božskou jiskru Boha uvnitř vzestupujícího člověka, který se pak skutečně učí, že bezpodmínečná Láska ke Stvoření je Zákon. V podstatě to znamená, že nemůžeme získat přístup k čistému poznání a moudrosti z našeho srdečního komplexu, pokud jsme zvnějšku rozptýleni materialismem mysli a potěšeními fyzického těla.

Tato prastará moudrost původních bytostí Esence Krista, které kdysi disponovaly posvátným poznáním zakladatelských záznamů a solárních log, upadla do zvráceného úpadku černé magie čarodějnictví, které zahrnovalo nepopsatelné činy zkaženosti, které se staly běžnými v Satanských a Luciferianských kultových praktikách. Satanské a Luciferianské systémy víry a jejich rituální praktiky se šířily pomocí násilného Vědomí, aby se projevilo ve fyzické říši, protože je žádoucí zkorumpovat lidskou duši, aby se infiltrovala Satanským nebo Luciferianským Vědomím. Tak může negativní mimozemská agenda lidskou duši a fyzickou nádobu snadno ovládat a manipulovat do Vědomí otroctví.

Při přípravě na otevření Univerzálních bran během cyklu Nanebevstoupení byli templáři Luciferianských rytířů nápomocni při prosazování Atlantského spiknutí, šířili dezinformace a pokročilé technologie, které byly použity během Atlantské civilizace. Po tisíce let účinně prováděly války, které měly zničit jakékoli artefakty nebo historické důkazy Atlantských kolonií, a zkreslit jakýkoli zbývající důkaz starověké stavitelské technologie, která byla v Atlantidě. Za účelem nesprávného nasměrování pozornosti veřejnosti rozšířili falšované atlantské mapy, aby svedli všechny ke konkurenčním frakcím, které touží ovládnout pozemská území.

Zkušenost získaná na Zemi přímou gnózou odhaluje hlubší pochopení, že hmotný svět, ve kterém dnes žijeme, je sloučením a důsledkem příčiny a následku, který se nashromáždil po mnoho astrologických věků Evoluce mezi původními pokrevními liniemi Esence Krista a skupinou, která vkládá umělé technologie prostřednictvím krevních Luciferských linií a tzv. falešných Andělů. To by mohlo být srovnatelné s vědomím, že templářské síly Krista a protikristovské templářské síly soupeří o krevní linie, které se přímo podílejí na společném vytváření organické a anorganické architektury a souvisejících jevů, které tvoří hmotnou realitu časové osy Země, jak to v současné době zažíváme.

Je tedy možné, že můžeme vnímat existenciální vnitřní boj, který existuje u osob narozených v amnézii odpojených od Vědomí duše a neschopných vnímat jejich přímý vztah k věčnému zdroji Boha, a že někteří zoufale hledají poznání. Aby unikli hmotnému vězení Země, snaží se najít tajné znalosti, které jim umožní uniknout z cyklu smrti a reinkarnace tím, že si pro sebe vyžádají určitou formu dočasné nesmrtelnosti, přičemž mnozí jsou ochotni podílet se na krevních obětech, aby dosáhli svých cílů.

Aby si člověk osvojil navigaci ve světě těchto chaotických sil, aby dosáhl konečného duchovního osvobození, bude muset učinit jasné a rozhodné rozhodnutí, co si zvolí jako svůj souhlas s vyšší autoritou. Když hledáme pravdu ve svém nejvyšším vyjádření, je možné držet vyšší poznání těchto duchovních sil v dokonalé neutralitě a v souladu s Jednotou. Je důvěrně známo, že Duch pravdy a čisté srdce naplněné bezpodmínečnou Láskou je jedinou cestou, která vede k duchovní svobodě a věčnému Božství.

Témata tohoto měsíce jsou rozsáhle zapletena, všechny se používají k zesílení lunárních sil, sexuálního utrpení a misogynie na Zemi za účelem mučení a podrobení Ženského principu, což jak jsem psala, někteří z nás zažívají na vlastní kůži. Bez ohledu na naše přesvědčení to má dopad na nás všechny. Musíme být ohleduplní k sobě a našim srdcím, když uvažujeme o takových hlubokých duchovních záležitostech a přemýšlíme o nich. Musíme se věnovat sjednocení a míru v rámci každodenní modlitby, abychom dosáhli vznešených cílů. 

Až do příště laskavé požehnání. Zůstaňte na cestě srdeční k těm, kteří žijí v amnézii.

S milující Láskou

Lenka Sykorova

www.lenka-sykorova.cz


VLNY INTEGRACE TEMNA & SVĚTLA

Vážení Milovaní,

nová vlna stvoření začíná tento týden, pokud jste připraveni ji přijmout a začít znovu, pak vítejte srdečně v novém Mayském cyklu a také na mém novém webu! Mnoho let jsem toužila po novém vyjádření mé Světelné práce s designem mých fotografií. A je to tu! Často jsme překvapeni, že dokážeme něco, o čem jsme si mysleli, že nikdy nedokážeme :)

Jsem zpátky z prázdnin, mých výletů, z mé lesní "džungle" v krásné vlně počasí! Toto je jediné místo, kde mohu být sama a stále se cítím dobře a mohu dělat své správné kotvení. I servery planetárního Světla potřebují odpočinek a samotný čas, aby se prohloubilo naše posvátné spojení s vnitřním plamenem a abychom viděli, co nám Duch zasílá za zprávy, čím procházíme a kam směřujeme prostřednictvím sladění se s Božským plánem Ducha Svatého. Avšak žádný dokonalý odpočinek se nekonal, protože masivní vlny temna nás neustále ruší. Nová vlna přicházející energie byla intenzivně stravována, děláme to tím, že procházíme branami matice pekla do svobody designu kreatrixu.

Práce duchovní služby a oddanosti nikdy nekončí, prohlubuje se pouze nekonečnými točivými vlnami v souladu s energiemi. Není to statická věc, kde můžeme usnout na vavřínech nebo si být něčím jisti. V žádném případě! Neustále budeme čelit novým způsobům Božského tajemství, protože tato planeta je v transformaci a existuje mnoho nepokojů, chaosu a dokonce zoufalství. Společné energie byly v poslední době velmi intenzivní a v každém rohu světa je obrovské tření. Měsíc září je čas opět se pustit vzdělávání a do společné práce, budu psát o tom, jak neustále chodit v připravenosti a Mistrovství, abychom je zcela vlastnili, bez ohledu na to, co se děje v hustotě. Je čas na seriózní mistrovský trénink!

I přesto, že jsem nebyla aktivní, bylo to velmi prospěšné a posílilo mnoho krásných duší ve své vlastní vnitřní práci. Opravdu jen málo nádherných duší je tak pilných. To jsou těžké časy života pro ty, kteří jsou skutečně vzhůru a uvědomují si, co se tady děje a vše, co je v sázce. 

Energie tlačí naše nejlepší dovednosti Světelné bytosti na povrch. Je smutné, že několik málo z těchto duší musí vykonávat energetickou práci jménem celku. Ale nesmíme se chovat jako oběť nebo si stěžovat. Udělejme to společně, jak nejlépe umíme.

Budu psát také pro všechny mé milované zaregistrované spolu-tvůrce o tom, jak více porozumět mechanice Vzestupu, Stvoření. Zprávy Ducha by měly být zdarma (možná k tomu jednou dojde), ale zatím platby za měsíční registrace slouží jako zdroj mých finančních příjmů, abychom udrželi svůj život na Zemi. Vděčnost a požehnání několika vzácným a výjimečným bytostem, které podporují moji práci, která se děje především v zákulisí.

Na planetě existují lidé, kteří mohou vzestoupit vystoupením z duality sjednocením neboli integrací polarity mužského a ženského principu a sjednocením Světla a temna do neutrálního bodu čili nulového bodu v těle. V předchozích aktualizacích na mém blogu je vše popisováno. Na planetě je také skupina bytostí, které dosáhnou Nanebevstoupení v těle čili Osvícení. Dosažení toho je těžké a nejtěžší práci dělají ti, kteří napojují planetární jádro na galaktický střed.

Dnešní téma není nijak veselé, ale předávám zprávy tak, jak skutečně přicházejí. Dělám to ze srdce a i přesto mě někteří lidé vnímají jako nepříjemnou. Dosažení úrovně Vzestupu není lehké v čase, kdy temná energie útočí ze všech stran. Světlo dělá jeden krok, temno dělá jeden krok a tak to jde postupně. Tato cesta je stále více obtížnější pro našeho dětského zářivého vnitřního Ducha.

Léto v tomto ohledu bylo opravdu obtížné. Necítila jsem takovou lehkost, hravost a Duch mě neustále zastavoval, abych tak často neseděla u počítače. Některé dny to byla tak velká srážka s temnými energiemi, že jsem celý den prospala v posteli. Tělo bylo některé dny velmi unavené i přesto, že se domnívám, že mám dobrou kondici a hodně energie. Cítila jsem těžkost a smutek. Milující stavy a milující myšlenky se vytrácely. Mnoho z vás to vnímá určitě stejně. Odložila jsem také zatím malování obrazů, protože nejsem schopná soustředit se. Věřím, že se k malování vrátím později.

Čím dál více cítím zátěž pohybovat se mezi lidmi ve městě. Zatěžující toxiny, jako například chemtrails, ovlivňují naše těla. Podobně jako najít místo v lese, kde nikoho nepotkáte, je čím dál náročnější. Přesto pracovat s vlastní životní silou je vždy priorita. Cesta dosažení Hieros Gamos - posvátného vnitřního manželství je pro ty, kteří toho dosáhnou v těle, velmi náročná. Procházíme tvrdými zkouškami.

Někteří lidé se k nám chovají neuctivě a už to trvá roky, ano jsme velmi zranitelní a mnozí toho zneužívají. To všechno nám způsobuje emocionální a fyzický stres. Existují zde bytosti, které slouží temnotě, říkám jim přisluhovači a jejich jediným úkolem je vysílat negativní slova a myšlenky. Stále se drží mylného přesvědčení, že když budou podvádět, vzestoupí. Můžete lhát, blokovat mě, ničit, vymýšlet falešné emaily, používat falešné profily, hrát se mnou falešnou hru a snažit se obelhat Vesmírné zákony, ale ta samá energie se vždy vrací každému zpět.

Každá vlna je čím dál náročnější, je to obtížný výcvik, ale život se musí stále přesouvat do optimálního stavu, stavíme mosty ve spolupráci s temnými vlnami, protože život touží po pravdivém čistém ryzím vyjádření.

Ti, kteří slouží jako Světelný pilíř, mají určitý životní styl a k tomu patří také meditace. Všechna práce s Duchem Svatým se děje uvnitř. Mnoho lidí stále nenachází cestu dovnitř sebe. Umělá inteligence se snaží unést životní sílu, možnost žít organický život, takže život vypadá jako vybitá baterie, pokud nejste naladěni na galaktický střed, ale na telefony, počítače, televize a pobyt v místech, kam neproudí prána. Jak poznáte, že se pohybujete v proudu života? Vše ve vašem životě jde snadno, všechno vypadá, že jde bez námahy jakoby bez starostí, problémů. Tak přesně pracuje Stvořitel. Nesedí s hlavou v dlaních: Sakra, nevím si rady! Slunce svítí. Měsíc se otáčí mezi zářivými hvězdami. Přesto žijeme v neustálé připravenosti, co bude a nikdy nevíme, co bude zítra. Jsme najednou bombardováni věcmi, které jsme před tím nikdy nemuseli řešit.

Pokud si nezvolíte cestu Vzestupu, váš Vzestup bude blokován, protože vlastně vytváříte energii odporu, bráníte se jít po vzestupné spirále. Pokud narazíte na překážku a vzdáte se jejímu přijetí, jdete proti sjednocení polarity.

New Age učí mentální cestu Vzestupu, místo toho, aby byli uvnitř sebe, uvnitř svého nádherného vnitřního světa - jádra svého bytí a s odvahou v srdci přijímali nepříjemné, poznávali Vesmír, Ducha Svatého nebo Boha, jakkoliv to nazvete a vytvářeli svůj život v souladu s vnitřní intuicí, vnitřním Duchem, vyšším Já. Vstávat v souladu se svými biorytmy, jíst v souladu s tím, co oživuje vaši životní sílu, pracovat, když tělo je připraveno, sportovat nebo cvičit cviky, které miluje vaše tělo, chodit na procházky tam, kam vás vnitřní Duch směruje. To je krok za krokem cesta k osvobození. Nesmíte se bát, bát se probudit, nesmíte se bát dělat nové věci, poznávat novou pravdu. Jakmile usnete na vavřínech, osud vás nakope do zadku.

S každým krokem na procházce se ptejte sami sebe, jaké techniky pro Vzestup vám pomáhají. Může to být používání karet, můžete nacházet zprávy kolem sebe, když se budete dívat a dokážete symboly kolem sebe správně interpretovat. Může to být nějaká hravá činnost. Osobně, když si nehraji, což může být úprava mého bytu, houpací síť v lese, hledání hub, jízda na kole někam, kde jsem ještě nebyla, pak moje vnitřní dítě strádá. Mého Ducha nejvíce povznáší fotografování a můj Flicker, kde nikdo nekomentuje mé výtvory. 

I přes nevyžádané názory nás lidé bombardují temnými myšlenkami. Je zde mnoho falešného dogma. Hodně cítím takové lidi a pokud mají silnou mentální energii, telepatické přijímání je zatěžující. Bez ochranných štítů, musíme zvládat Světelnou technologii uvnitř, protože pak rosteme. A k tomuto růstu nám pomáhá také temnota. Místo stěžování si na podmínky, si jich musíme být vědomi. Tančíme a bavíme se na základě přijmutí těchto podmínek s vnitřními tichými ceremoniemi za posvátných obřadů. Máme úctu k životu, který je posvátným darem. Ctíme život od mravence, stébla trávy, až po moře, oceány a pralesy.

Jako Světelné bytosti si uvědomujeme zcela vědomě, jak integrujeme Světlo a Temno. Fyzické tělo je příjemcem všeho toho náročného. Často hovořím se svým Světelným Týmem, kdykoliv se vyplavuje mnoho emocí, aby celé Stvoření vědělo, že jen potřebuji čistit své emoce, že nejsem perfektní, že dělám chyby. Vstřebáváme do těla tak obrovské vlny temna, že někdy přemýšlím, že tu nechci být. Ale jakmile jsou takové vlny vstřebány, vše se leskne ve třpytu Lásky a znovuzrození. Nikdo neví, jak tento experiment dopadne a jen doufám, že to nebude stejné jako s Maldekem, který byl zcela zničen. Všechno designuje Vesmír.

Důležitá věc: Fyzický pohyb. Neustále trénujeme: chůze, běh, silové cvičení, tanec, kolo, plavání, jóga, hodně turistiky, pokud bydlíte na horách, pak horské turistiky. A co je důležité také odpočinku. Někteří z nás pracují především na transpersonální úrovni, proto jestli chcete nějaké odpovědi, domluvte si od září se mnou konzultaci a nepište žádné otázky, protože Duch mě často nepouští k přímé práci. Světelná bytost má zcela jiný vývoj než lidská bytost. Vždy pro mě byl zatěžující robotický život. Každé ráno ve stejný čas vstát, dělat tu samou práci, skončit ve stejný čas, obstarat domácnost, jít spát a druhý den to samé. To není živý život!

Celé tělo prochází celulárními změnami, také nervová soustava prochází změnami, budu psát více o Vzestupu fyzického těla. Pokud procházíte těžkým obdobím, buďte více hravější, pozvedne to vaše vibrace. Tato doba je někdy opravdu extrémně toxická. Celá planeta se nachází v třetí světové válce na astrální úrovni, která naštěstí kolabuje každý den víc a víc. Proto se každý den noříme do přírody. 

Houbaření je skvělá uzemňující věc a navíc houby jsou tak čisté jídlo, jsou velmi výživné. Voda, potoky, řeky, vodopády, rybníky jsou jako stvořené pro uzdravování a čištění energií těla. Neustále doplňujeme svůj vnitřní energetický zdroj pobýváním v přírodě a těšením ze všeho, co milujeme. Ve městě jde moje životní úroveň okamžitě dolů. Miluji být osamělým poustevníkem v přírodě, kde nejsou slyšet zvuky nízké energie jako jsou auta, motorky, stavební stoje.

To je pro dnešek vše, užívejte nejkrásnější období v roce, je tolik zábavné, ačkoliv sníh v zimě má více očišťující účinky na planetární energii i náš osobní Světelný paprsek. Přes všechny obtíže si musíme uvědomovat, proč jsme nyní zde a pozvedat sami sebe, protože utlačující vlny temnoty se snaží přijít s myšlenkami na opuštění Božského Plánu, ale vždy po nesnesitelné vlně přijde úleva a uvolnění. Hodně jsme poznali, hodně jsme zažili. Někdy pláčeme, někdy se potřebujeme vykřičet. To je jeden z důvodů, proč cvičím s kettlebell. Pomáhá mi s uvolněním emocí. A po takové vlně si dám duchovní koupel, odpočívám při svíčkách nebo ležím pod stromy.

Temné vlny nás mohou někdy omezovat, proto vzniká odpor a tření mezi Světlem a temnotou. Nalaďte se na vše, co není umělá inteligence, na vše co, je organické..... až jednoho dne Světlo pohltí tmu a tma Světlo a půjdou spolu společně po vývojové spirále. Postupná integrace se děje v takových vlnách. Jakmile je periodicita temných vln častá, blíží se uvolnění a osvobození.

Všechny vás miluji, respektuji s velkou Láskou, milostí a oddaností. Jděte ven do přírody a oceňujte její krásu. Život na Zemi je krásný, ale cesta do Nové Země je náročná. V těchto intenzivních etapách musíme pro sebe vytvářet životní podmínky, které nám přinesou právo zažívat to, co chceme. Myšlenky o rozpadu experimentu, které zachytáváme, nejsou naše. Přisluhovači hrají svoji hru dobře a pravděpodobně za to dostávají i odměny. Kdo ví? Pomalu začínám vytvářet další zprávy. Odpočívejte a užívejte léto. Jste v mém srdci, miluji vás tak moc!

V Božské Lásce, Světla a Službě.

Lenka Sykorova

Dary jsou s vděčností oceňovány!


Nikdy nás nikdo nemůže oddělit od posvátné mise Ducha Svatého, Božské Matky. Jsme  zaměřeni a stále přesměrováváni k novému znovunapojení galaktické přítomnosti na Zemi, protože jsme si velmi dobře vědomi své síly. Je čas více si hrát s Luciferskými energiemi a zasmát se dualistickému světu, protože jsme hráči velké hry Stvoření!


NOVÉ ŠABLONY STVOŘENÍ

Vážení Milovaní, vítejte po delší době u dnešní zprávy. Přesouváme se do nové šablony Stvoření, není to lehké. Osobně se cítím apatická vůči všemu, jak se dějí kolektivní změny. Procházíme hlubokou celulární úpravou. Vstupujeme velmi intenzivně do chaotického stavu na planetě. Mnoho z nás cítí velkou prázdnotu s čekáním na nové galaktické uspořádání, tak aby byly ztělesněny nové šablony a nové fáze evolučního vývoje na Zemi. Nacházíme se v neustálém příběhu zvládání duality, a proto mnoho z nás ve stoupajícím planetárním chaosu ustoupilo a věnuje se více novému uspořádání nového života včetně osobního prostoru. Náš posvátný prostor, který držíme čistý vždy odráží všechno, čím jsme. Než se začneme věnovat kolektivu a sklízet, co jsme zaseli, musíme nejprve rozvinout svoji vlastní jedinečnou cestu. Tento proces vyžaduje úplné uznání a přijetí VŠEHO, CO JE bez hodnocení projekce.

Vstupujeme do nové spirály galaktického života, všechno se mění. Všechny formy života jsou tím ovlivněny. Když jsem se v roce 2016 obdržela informace, že půjdeme přímo do temných oblastí, a to jsem skutečně zažila na vlastní kůži, moje imunita se zhroutila, protože jsem nebyla schopná udržet své fyzické tělo, jak se otevíraly nové Brány. Resuscitace těla trvala rok, aby životní síla proudila skrze tělo, které zde má určitý úkol. Žijeme v normálním lidském těle, aby nikdo nepoznal, kdo je kdo, přesto jsme pod neustálým útokem. Jakmile je v každé etapě nejtemnější bod integrován, vždy přijde odlehčení. Dokud nebudete silní ve svém fyzickém těle, vždycky na vás bude mít okolí vliv.

V mém okolí se neustále opravují silnice, pod lesem developer začíná stavět 10 rodinných domů za účelem prodeje, staví se dva nové obchodní domy.... to jsou vibrace násilí ve světě, ve kterém žijeme. Hodně se mluví o třetí světové válce a třetí světová válka je skutečně zde. Válka člověka proti člověku a proti přírodě. Buď jsou zde lidé ignorující nebo ti, kteří se vznáší ke Světlu. Nový svět nemůžeme nikdy vytvořit bez integrace polarity. Životodárný život nemůže vzniknout, dokud zde budou polarizované bytosti, dokud nebude plně integrována temnota a ovládána životní síla. Je to jednoduché a je to radikální. Světlo se nebojí Luciferských aspektů. Nebojí se temna, nebojí se drama.

V současné době existuje stále velké kolektivní nevědomí, což s sebou přináší také velké zkreslení. Ačkoliv existují paralelní reality, nikdy nevychází z našich nevědomých stavů. Mnoho lidí na planetě vůbec neví, že nová realita je vytvářena pouze na základě osobní pravdy v srdci. Ze strachu a zoufalství vždy malujeme iluzorní a falešný svět. Pravda je získávána pouze tím, že uznáme všechny polarity.

Duch Svatý často skrývá pravdu co je to skutečný život, dokud my sami nedosáhneme Mistrovské pokory. Mnoho lidí mluví o probuzení jako o jednorázové akci. Probudíš se, a to je vše. Ale co většina duchovních neučí nebo neví je, že probuzení leží v integraci Světla a temna ženské a mužské polarity v mnoha cyklech mnoha úrovní uvnitř spirály života v těle. Je to ztělesňování nových a nových úrovní Mistrovství. Pouze tato cesta probuzení s sebou přináší plnou suverenitu a integraci životní síly Ducha, který se zde projevuje skrze nás. Je to velký soubor zkušeností, kterým procházíme den za dnem, vlnu za vlnou.

Na facebooku sledovalo moji práci tisíce lidí, dokud profil Posvátný Mayský kalendář nebyl zmanipulován. Koncept kalendáře velmi usnadňuje cestu Vzestupu, protože pomáhá stoupat po vývojových evolučních spirálách - k osvobození života v lidském těle. Kdykoliv vás někdo podvedl nebo ublížil, určitě si nebyl vědom zákona příčiny a následku, o kterém, jsem psala v minulé aktivaci.

Setkáváme se hodně s nepochopením ze strany New Age. Nicméně tito lidé jdou svým jednáním spíše sami proti sobě. Vertikální růst, kdy lidé stále stoupají jen skrze Světelné informace bez integrace temnoty, je pouze jednosměrný nikoliv mnoharozměrný růst a nevede k integraci polarity ale spíše k opuštění fyzického těla. Podobně jako když dostáváme informace, na které ještě nejsme připraveni. Pak můžeme velmi snadno opustit fyzické tělo. Součástí vertikální spirály je nejen růst nahoru, ale také sestup dolů ke kořenům jako spojení s pozemským jádrem. 

Světlo přichází skrze přijímání nesouhlasných frekvencí. Cesta Vzestupu není jen teorie, ale také zažívání života Božského člověka, který má uvnitř sebe mužský princip, ženský princip a Božské dítě. Pouze pochopení a bytí tohoto způsobu je skutečná cesta Vzestupu. Velmi málo lidí rozumí procesu probuzení, kdy souběžně spirála naším tělem stoupá a také sestupuje dolů ke kořenům do jádra planety. 

Světlo klesá do temnoty, kde nastává rozkol. To je provedení Vzestupného Světla. Potřebujeme cestovat směrem dolů ke svému jádru, abychom se spojili také s jádrem planety. Ten čas je teď ne v budoucnosti.

Duchovní zasvěcení je vždy výzva, protože pouze temnota nám pomáhá integrovat Světlo, které leží na vrcholu spirály. Musíte být velmi vědomí a jít přímo. Jakmile odbočíte z cesty, pohltí vás temnota a ztratíte Světlo, které nesete. Jako by temnota číhala za rohem, až uděláte chybu.

Jen málo lidí sdílí své vlastní zkušenosti ze života Vzestupu Božského člověka, který je vytvářen vlnu za vlnou, spirálu za spirálou a otevírá dimenzionální prostory tak, aby ostatní mohli cestovat podobným způsobem, aby měli vzor, a procházeli svým vlastním zasvěcením. Osobně čerpám zkušenosti z mé cesty, kde se nachází různé projekce, které stále přijímám. Někdy to jde hned, některé projekce integrujeme déle. 

Lidé z New age jsou probuzení, ale nechodí hlouběji a hlouběji. Ti z nás, kteří jsou přítomností Ducha, žijí zcela jiný život než lidé ve světském světě. Držíme velmi širokou přítomnost Světla, které bychom mohli nazvat zastřešující přítomnost. Můj život se hluboce změnil od roku 2012 pomocí aktivace za aktivací, zasvěcením za zasvěcením. Využívám ke svému růstu absolutně všechno, abych probudila svoji skutečnou sílu. 

Je obtížné udržet Světelné podmínky pro život, protože existuje neustály útlak a protivenství k tomu, co zde přinášíme. V den narození jsem se spustila do temné nehostinné temnoty, kde je život ničen a potlačován a tolikrát jsem se ptala se slzami v očích: "Bože, proč?" a Bůh řekl: "Abys probudila svoji skutečnou sílu realizace potenciálu". Přesto kdykoliv jsem řekla "vzdávám se", nový příliv Světla oživil moji cestu.

Nejnebezpečnějším aspektem na planetě právě teď je, že lidé mluví pouze o Světlu, což neustále udržuje na Zemi dualitu. Mluví jen o tom, jak je všechno sluníčkové a krásné, jak je vše pozitivní, což může být na jednu stranu pravda, ale na druhou stranu neuznávají nízké frekvence, temné energie, které jsou zaměnitelné s cykly Světla. Můj životní režim a pohyb životem je vždy pozorovací systém, jak se vše mění a zároveň v korelaci s mayskými vlnami.

Místo naříkání, jak je vše špatné, protože stále existují cykly temnoty, které se nás snaží pohltit, jen pozoruji lidi, kteří jednají v chaosu, zmatku, protože jsou zcela hypnotizovaní temnými bránami. Tito lidé nežijí život ve svém těle, ale zaměřují se na činnosti, které je zaměstnávají, nedokáží je vědomě pozorovat a integrovat. K mým aktualizacím přichází často lidé, kteří jen chtějí vědět, co se děje, ale nepracují na integraci polarity. Chtějí být udržování stále jen v pozitivní realitě, ale tak to nefunguje.

Temní se budou snažit vnutit vám, že nejste svobodní, protože se domnívají, že jsou zde nejvyšší a mají jakékoliv právo ovládat všechny. Samozřejmě, že existují falešní lidé, kteří se pod přetvářkou snaží ničit, odmítají a nechtějí postoupit do další vývojové fáze. Jedná se o záměrné potlačovaní životní síly, kdy nevěří Božské síle. Jsou falešně milí se snahou ovlivnit náš život. 

Mnoho temných myšlenek nejsou naše vlastní myšlenky, ale kolektivní astrální dimenze. Lidé se zabývají jen sami sebou, všechno jen o nich, ale je potřeba vědět, že jsme součástí něčeho mnohem většího a že velké změny se dějí na úrovni Galaxie, do jejíhož vývoje spadá také Země čili jsme součástí Universálních zákonů, které působí jak na Zemi, tak ve středu Galaxie. Mění se bytosti ve středu Galaxie stejně jako my získáváme novou šablonu těla i života.

Bytosti, které nejsou zarovnány v tímto vývojem, budou muset být součástí jiné galaxie a planety, jejímuž životu se budou muset přizpůsobit, protože nejsou schopni se přizpůsobit vývoji zde. Existuje zde velký odpor vůči přizpůsobení se změnám, jednotlivci odolávají změně přizpůsobit se novým impulsům a novým zákonitostem. Je zde budován velký odpor vůči změnám pomocí umělé inteligence a posunout se pomocí přirozené cesty magnetické přírody. Všechno se neuvěřitelně rychle mění a lidé odmítají uznat, že to, co žijí, není jejich vnitřní ideál. Život na Zemi bude přizpůsoben a otevřen galaktické spolupráci, protože Země je drahokam mezi drahokamy v této části Universa. Nikdo nebude násilím odstraněn, ale podléhá zákonům a řádu v tomto Universu. Čím hlouběji jdeme do nového, tím těžší to je.

Integrace temna a Světla má svůj bod vyvrcholení a největší problém je, že si lidé neuvědomují vetší obraz svého chování, větší obraz toho, co se skutečně děje v této době na Zemi. Jakmile se vše dokonale integruje, začíná nový cyklus Stvoření přirozeně organicky. 

Pracovník Světla není někdo, kdo by měl stoupat jen ke Světlu, ale uznat dualitu a integrovat ji uvnitř sebe v těle. Nemusíme zlepšovat lidi, ani planetu, ale jen uznat a přijímat to, co zde existuje. 

Ve světě se mluví o třetí světové válce, nicméně k této válce již došlo, jak jsem psala a to je válka člověka proti člověku, což je ten nejhorší vnitřní konflikt uvnitř. Existuje zde doslova únos planetární a lidské životní síly. Lidé jsou opravdu šílení a nechci o tom vůbec psát. Nicméně to, jak ničí přírodu a veškerý život na planetě, musíme integrovat uvnitř sebe a přijmout i ty, kteří si neustále říkají o pozornost. Vzhledem k tomu, že zasíváme nová semena nového života, svým způsobem přinášíme ohrožení pro takové lidi, kteří nás skutečně vnímají jako ohrožení svého "jistého". Proto je důležité pro nás uvědomit si: "Wau, jsem skutečně schopen/schopna něco takového dělat!!" Pozorování každý den je nesmírně důležité, jinak se ztratíte v hustotě temna. Lidé jsou přesvědčeni, že jejich život má být přisluhovačství, nemají vůbec ponětí, jak vypadá svobodný a přirozený život v souladu s jejich Duchem.

Temnota a Světlo jsou propojené a my všichni se můžeme osvobodit od všech Luciferských archetypů. Setkání Světla a temna je základní krok. Máme schopnost osvobodit všechny od karmických aspektů kolektivního nevědomí, Luciferských aspektů, když se budou chtít vyvíjet, aby vše bylo Jedním. Mnozí se snaží vymanit a vymknout kontrole se vztekem, který ještě navíc ovlivňují počasí. Používají svoji sílu destruktivním způsobem.

Mnoho lidí se bojí Lucifera, ale jsme mnohem silnější než tato nejvyšší temná bytost, jakmile jsme uvnitř integrovali polaritu a stali jsme se vědomě androgynní bytostí ve sjednocené polaritě. Uznat život jako surovou sílu vám pomůže se sjednocením s přírodou a sjednocení polarit. Dokud nejsou všichni osvobozeni ve skutečnosti není nikdo svobodný. Jakmile začnete sloužit Božskému plánu, je to závazek. Je velmi důležité, aby každý člověk začal integrovat své Světlo.

Evoluce spí na mnoha úrovních, ale čím více lidí začne integrovat svůj Světelný paprsek a dokončí sjednocení na fyzické úrovni, pak se může to, co se nazývá kontrola kontroly začít rozpouštět a vrátit se k Lásce. Žádná loď, žádná záchranná spása z nebe, žádný Světelný tým nepřiletí, aby udělali něco za nás, ačkoliv tam jsou vždy a podporují nás. Ti z nás, kteří přijali inkarnaci do fyzického těla, jsme si zvolili obtížné úkoly a zkušenosti.

Doufám, že jsem vám dnes pomohla zbořit nějaké iluze. Pokud se chcete pohybovat v bezpečném území, musíte uznat Lásku jako mocnou sílu života místo strachu. Chcete-li o tom hovořit na osobnější úrovni, od září poskytuji osobní skype konzultace. Pokud se nechcete připojit k mé skupině ani sdílet společnou cestu, pak vám ze srdce přeji nádhernou evoluci na vlastní pěst.

Zvu vás srdečně stát se členem a příznivcem spoluvytváření v mé skupině nádherných bytostí a dostávat informace pro cestu Vzestupu o tvoření životní síly, duchovní alchymii. Stačí se zaregistrovat a plnit měsíční závazek 1.111.- Kč.

Další kniha, která nám pomáhá pochopit vývojový přechod a která prezentuje padlé vesmíry a hovoří o zničení civilizací, planetě Maldeku, karmickém zkreslení, které je dnes tak přehlíženo. je od Amorah Quain Yin a jmenuje se Plejádské učení. Pokud jste doposud nečetli žádnou knihu, o kterých se občas zmiňuji, pak tato kniha je v mých očích učebnicí Vzestupu, protože vysvětluje různé evoluční fáze a přechody v minulosti. Krásná kniha hovoří o různých civilizacích na Venuši, Maldeku, Marsu a Zemi z hlediska konečného Osvícení.  

To je pro dnešek vše, děkuji, že jste se ke mně připojili a že jste součástí toho, co přichází, protože je to velmi důležité v této době. Doba, kdy přijede buldozer a zničí za jeden den to, co rostlo roky, může být velmi invazivní. Lidé neslyší, domnívají se, že válka je zabíjení sebe navzájem. Ale všechno zde je proti přirozenému životu a Jednotě mezi námi. Planeta je nyní obalena do velkého odporu a pouze my můžeme integrovat své Světlo uvnitř čili sjednotit se se Světlem a přinést ho do lidské říše a ukončit tento odpor rozpuštěním skrze milující Lásku, což vyžaduje velkou odvahu. Pokud se mnou rezonujete, těším se na vás v další zprávě. Mnoho Lásky.

V Božské Lásce, Světla a Službě

Lenka Sykorova


ASTRÁLNÍ DIMENZE & ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU

Vážení Milovaní, dnes se ponoříme ještě více do hloubky Vzestupu. Zažíváme velmi dualistické úrovně, a proto chci mnohem hlouběji otevřít další pravdy. Dnes o astrální dimenzi čili 4. dimenzi a její více vrstvách. Vzhledem k tomu, že je odhalováno velmi mnoho, také dnešní téma astrální roviny je v současné době na místě, protože mnozí se ztrácí v astrálních vrstvách iluzí, vytvářejíc spokojenost s opilou blažeností.

Když je duchovní duše zraněna, může ztratit vyšší smyslové vnímání a odmítat hmotnou realitu, nebo se s ní vypořádat. Lidé jsou buď plně ve hmotě a odmítají rozhovory o Bohu, nebo jsou duchovní a odmítají žít život v hojnosti. Během Vzestupu se tyto energie vyrovnávají.

Mnozí se vyhýbají zodpovědnosti za své tělo a v těle tak vytváří separační stěny. Tato stěna brání cítit a vnímat hluboce v těle. Tito lidé prožívají pouze povrchové instinktivní emoce, kdy jednu z těchto povrchových emocí zaměňují za Lásku. Tato iluzorní blaženost má návykové reakce. Člověk však musí přistupovat k pravdě a schopnosti vidět skutečnou realitu. Jestliže se někdo odmítá vypořádat se strachem a bolestí, má zablokovanou schopnost vidět pravdu.

Mnoho z materiálů New Age zde podporuje děsivé poškozování lidí, tím, co zde prezentují jako Vzestup. Poškozují je a emocionálně s nimi manipulují. V některých skupinách New Age existuje bludná psychóza, která podporuje špatné chování, kde není posilováno správné. Lidé v těchto skupinách odmítají růst směrem k etickému chování. Vzít zodpovědnost za svůj život a vyvíjet skutečnou duchovní zralost. Být pravdivý, přímý a upřímný je cesta po životní spirále. Vidím mnoho lidí, kteří mají klamné představy a domnívají se, že tyto klamy jsou pravda, protože nedokážou určit, která realita je pravda. Jedním z nejpřitažlivějších způsobů manipulace negativní mimozemské agendy je astrální blaženost, kdy se mnozí setkávají, aby dostali svůj fet falešné Lásky.

Lidé uctívající astrální blaženost mají prázdné oči, působí jako zmatení. Užívají jakékoliv drogy pro dosažení euforie. Na skype sezeních vždy procházíme životní styl. Dokonce jsem se setkala několikrát s názorem, že cigarety v procesu Vzestupu nijak nevadí. Tito lidé bohužel nejsou spojeni se svým tělem. Mají předpokládané duchovní představy o druhých. Bez těla v těle jsou náchylní ke klamům a podvodům. Nedokážou rozlišovat lidské energie. Jejich srdce je odpojeno od těla. Mají otevřené hranice, takže žijí v astrální dimenzi pokryti parazity. Říkají, že všichni jsme Jeden, a tak si mohou vzít cokoliv, i to, co není jejich. Mají bohémskou povahu. Postrádají disciplínu nebo samostatnou odpovědnost. Zaměřují se na drogový stav Vědomí, nemají ani ponětí o ovládání mysli a existenci temných implantátů. Vždycky se chovají ze strachu. Mají kyselý pot, dysbiózu, nezdravý mikrobiom (zanešená střeva v důsledku denaturované stravy). Zneužívají sexuální energii v astrální blaženosti. Tyto stavy vytváří New Age. Lidé, kteří odmítají vyrůst a dostat se z těchto nižších stavů, nedokážou čistit ego a postrádají vyšší stupně duchovní integrace.

Božská blažená Láska je zcela jiná frekvenční úroveň.

Lidé, kteří mají zablokovaný přístup ke Zdrojovému Světlu onemocní nebo jsou nemocní a jejich DNA se rychle zhoršuje. Proto nyní identifikujeme a znovu napojujeme poškozené a oddělené části, aby bylo dosaženo rovnováhy a bylo tak umožněno znovu spojení s multidimenzionálním Já. Dosažení sjednocení různých částí s multidimenzionálním Já se nazývá integrace polarity.

Prostřednictvím procesu alchymie integrace polarity v těle vyzařuje pozitivní a negativní náboj jako sjednocené neutrální energetické pole. Toto nulové pole je nepolarizované a umožňuje přístup k vnitřní rovnováze, zdraví a dobrým životním podmínkám. Je klíčem k Vědomí Jednoty čili ztělesnění inteligence Krista. Tak se staví krystalická forma těla, a tak je umožněno procházet procesem do stále menší hustoty těla pomocí slunce a přesunout se do jiného stavu v těle. Proto pobyt na slunci je důležitý, aby se mohla měnit atomární struktura těla z uhlíku na křemík. Čím více hustější energie těla, tím méně mají lidí rádi slunce.

Fyzické tělo je projevem vnitřní duchovní energetické životní síly. Vše, co se projevuje v životním proudu navenek, má plán uvnitř těla. Proto má velký smysl obnovovat rovnováhu těla tak, aby se zrovnovážily funkce v celém tělesném systému. Proto slezina a játra musí být očištěny, aby mohly přejít na nové funkce ve vyšších dimenzích. Slezina a játra jsou filtry, které zlepšují a očišťují krev a krevní plazmu. Proto tak pracujeme na omlazení těla.

Ti, z nás, kteří jsou schopní přijímat a přenášet vysoké plazmatické vlny do těla, umožňují snižovat tyto vysoké frekvence a tak aklimatizovat planetu, aniž by byl těmito vysokými frekvencemi poškozen zemský povrch. Vracíme na Zemi galaktické dědictví, které v sobě neseme. Existuje určitá konstanta, vyšší systém vedení, který dohlíží na náš pobyt na Zemi, aby skutečná potřeba byla spojena s duchovním účelem skupiny v souladu se zákonem příčiny a následku. Vidím to v každodenním životě, jak lidé svými myšlenkami, emocemi a chováním, uvádí do procesu pohyb - cyklus energie, který je nakonec vrátí zpět k zákonu příčiny a následku k dokončení tohoto obvodu.

V posunu nové časové osy jsou lidé, kteří se živí nízkými mentálními konstrukcemi, svědky rychlých dopadů tohoto zákona. Zatímco lidé, kteří mají snahu se probudit, jsou milující, pravdiví a laskaví, sklízí pozitivní energetické odměny mnohem rychleji. Existuje mnoho dimenzionálních rovin, kde nic neunikne zákonu příčiny a následku, protože na konci cyklu života se spočítá všechno. Lidé, kteří nejsou probuzení, si tento zákon v běžném životě vůbec neuvědomují, a proto je důležité v procesu Vzestupu tento zákon mít na paměti, aby se mohlo rozšiřovat Vědomí. Zjistíte, že budete muset odpovídat za všechno a dostávat zpět energii, kterou jste vyslali.

Je důležité povznést se nad negativní a masové myšlení a rozhodnout se, jak tvořit svůj život, aby následky odpovídaly chtěným situacím. Proto je důležité uvědomit si systém hodnot. Všichni jsme dostali svobodu myšlení a rozhodnutí zažívat spokojenost nebo klam. Nedostatek této znalosti, když jsou lidé zapleteni do zákona příčiny a následku, způsobuje anorganickou architekturu a na základě svého vlastního souhlasu tak spoluvytváří pozemskou rovinu zvanou astrální pláně. Pamatujte, že pozitivní akce přinášejí pozitivní výsledky. Každé jednání přináší výsledky.

Aby byli lidé udržování v cyklu reinkarnací, jsou učeni vinit druhé za své neštěstí. Když se člověk potýká s negativními výsledky, okamžitě obviňuje druhé. Toto myšlení vytváří mnoho osobního utrpení. Proto je důležité změnit životní podmínky, to, co v životě zažíváme. Musíme studovat svůj život.

Astrální pláně čili astrální rovina je 4. dimenze nebo také astrální rovina duše. Na planetě je mnoho velmi poškozených duší. Zelená energie, tedy energie 4. čakry, je dimenze s poškozením srdce, a proto je nejtěžší projít přes 4D do 5D.

Astrální dimenze 4D koreluje se čtvrtým energetickým centrem - 4. čakrou a její energie tedy odpovídá vlnovému spektru času a dimenze - tomuto čtyřdimenzionálnímu frekvenčnímu spektru. To znamená, že lidé žijí v pravidlech této dimenze. Proto bez integrace polarity není možné dosáhnout 5D v těle, dokud budou v auře energie výše popsané. 2. a 4. čakra jsou energetická centra nejvíce poškozena a jsou tedy spojena se srdečním centrem každé lidské bytosti.

Je zde používáno falešné bílé Světlo, vědomí falešného Krista známé jako falešné Nanebevstoupení nesprávného vedení Vzestupu. Tato škoda způsobovaná na lidských srdcích vyúsťuje v emoční zkreslení a nakumulované energii bolesti a závislostí v 2. čakře. Toto centrum je pak využíváno negativními mimozemšťany k rozdělení duše a matice srdce. Mnoho lidí zde dává příspěvky a informace, jejichž autoři jsou napojeni na tuto agendu a domnívají se, že to je správný Vzestup. Místo uzdravení a integrace polarity to však vede k sexuální bídě, kontrole sexuálních energií a podporování zkresleného sexuálního aktu. Je velmi důležité, aby ženy neměly sex během celého Vzestupu s manipulátorem, aby byla očištěna Ženská Bohyně.

Celé tělo duše je spojeno s třikrát třemi vrstvami, které spolu komunikují. Každé spektrum dimenzionální frekvence koreluje se stejným energetickým centrem čakry. O tomto téma bych se chtěla zmínit více na podzim, protože je pokročilé a určeno pro ty, kteří dosáhnou vyšších frekvencí těla, protože informace podávané předčasně přináší více zmatku než užitku, a tak jako tak, dokud nebude v těle dosaženo vyšší vlnové spektrum, dokud nebudete oddáni svému Vzestupu tak, aby došlo ke spojení těla a Ducha, pak jsou tyto informace k ničemu. Je to podobné jako chtít přeskočit střední školu a rovnou začít studovat vysokou. Vidím mnoho krásných lidí, kteří se nezaměřují dovnitř sebe, nemeditují, nerozjímají, nezaměřují se na svůj střed, nekultivují své fyzické tělo jako chrám Světla.

Astrální srdeční čakra je umístěna uprostřed hrudníku, je to zelená čakra a tím, jak se noříme do svého středu a naplňujeme srdce Láskou a svůj život láskyplnými činy, se mění její frekvence na modrou barvu - srdce Krista. Psala jsem o tom v některém z minulých článků.

U lidí, kteří jsou součástí astrální dimenze čili jejich vibrace odpovídá této frekvenci nevědomí a stínovému Já, degraduje DNA. Instinktivní nebo intuitivní tělo je odděleno od 4. srdeční čakry, kdy je srdce sloučeno s fyzickým tělem a solárním plexem. To vystavuje člověka nižším astrálním energiím a nižšímu astrálnímu cestování a odděluje a ztěžuje komunikaci nižších těl s královstvím elementálů (s přírodou), což velmi ztěžuje pocit tělesného vědomí nebo uvědomování si těla nebo komunikovat s tělem jako s přítelem. Člověk neslyší, co mu tělo říká. Hlava je od těla oddělena.

Kdo ovládá mysl, ovládá duši. Když má člověk kontrolu nad svými myšlenkami a činy, pak směruje své fyzické tělo tak, že společně s duší získává energii, je vitální a omlazuje se. Kdo neovládá svoji mysl a duši, toho ovládá astrální dimenze. Poškozená srdeční čakra blokuje skutečný srdeční účel, kterým je vyjádření duše přes srdce.

Existuje zde tedy falešný Vzestup, falešné bílé Světlo a mnoho duchovních lidí je toho součástí a stále o tom neví. Je to falešná struktura, anorganická reinkarnační struktura za účelem dalšího zotročování lidské duše a lidského Světelného těla. Pokračující proces lidské recyklace opakujících se reinkarnací. Tito lidé mají potřebu neustále kontrolovat bez schopnosti řádného přezkoumávání svého života nebo zpracovávání Vědomí. Paměť je záměrně vymazána, aby duše nemohla pokročit v duchovním Vzestupu, nebo v rozšiřování Vědomí.

Proto mnoho z nás rekonfiguruje planetární mřížku prostřednictvím těla, které se propojuje se Světelným tělem planety a současně se naše tělo posunuje a mění. Kromě toho se naše změna rozšiřuje na masu lidí, kteří tak získávají tuto Světelnou dynamiku. Tyto vlny vyzařující z našich těl se šíří a pozvedají kolektiv lidských bytostí, které se tím probouzí. Tato aktualizace mění konfiguraci čaker a Světelné tělo a tak se lidé odpojují od falešného Vzestupu.

Ještě se chci zmínit o satanismu, protože tady opravdu existuje v duchovní skupině, ale spíš to vnímám jako nevědomost a neinformovanost, než jako ortodoxní rituální energetické pole. Tato vibrační frekvence se spojuje s Reptiliány a dalšími účastníky ve spodní úrovni čtvrté dimenze. To je známo jako nejnižší astrální rovina nejnižších emocí - strach, vina, hanba, nenávist.....V nejnižší úrovni 4. astrální dimenze existují opravdoví démoni, jejichž rituály směřují k závislosti na traumatech, což člověk nemůže zastavit. Známe to jako program sexuálního utrpení, podvodného jednání, klamání, mučení, lidé kradou sexuální životní sílu. Mnoho toho je skryto pod falešnými "událostmi" a skupinami vzývající falešný Vzestup, ale vidím to spíš jako špatné rozlišování informací. Výsledkem těchto skrytých agend je roztříštěná duše odpojená od svého lidského těla. Toto odpojení těla Ducha a duše je výsledkem dysfunkcí souvisejících s psychologickými deformacemi mozku a poruchami osobnosti s chutí ovládat, ale všechno se dá uzdravit, pokud člověk chce. Pokud ano, je povinen resetovat solární plexus spojením s organickou frekvencí (přírodou) a tuto frekvenci pak ztělesňovat svým tělem. Mnoho lidí čeká na informace, ale číst informace je jen část, kterou musíte během svého dne udělat.

Hvězdné bytosti zde kultivují misi Krista, tedy přítomnost vědomí Kosmického Krista a jejich úkolem je zrehabilitovat organické časové osy pro rekultivaci časové osy pro obnovení lidské suverenity a svobody. Slovo Kristus je na planetě zkresleno, ve skutečnosti znamená toto slovo princip Vědomí Zákona Jednoho - věčný Bůh Zdroj. Vnitřní Světlo Kristus je ztělesněním Boha člověka a přímo odráží Věčnou Lásku, která je chráněna Strážci Zakladateli.

Všichni jsme povinni pochopit, že ať negativní nebo pozitivní síly se vrátí a projeví se jako energie v životě. Činy přinášejí výsledky prostřednictvím polarity - Strachu nebo Lásky.

Existuje mnoho úrovní duchovního Mistrovství a etap, které vedou k ztělesnění organického přirozeného Vědomí a tento stav je získáván pomocí duchovních ctností a duchovní etiky, což přináší výsledek Bůh-Láska-Blaženost. Jakmile bude dokončen Vzestupný cyklus, nikdo neunikne zákonu příčiny a následku.

Ještě bych chtěla zmínit krásnou knihu. Kniha Amorah Quan Jin Plejádská Světelná terapie je vzácným drahokamem v mé knihovně, protože má své místo v době transformace a přechodu. V knize jsou popsány prostředky pro dosažní celistvosti pomocí setkání s Plejádskými Světelnými energetickými lékaři a mnoho cvičení, spoustu energetických ochran sebe i domova, a především způsobů, jak více porozumět tělu v kontextu Vzestupu. Jsou v ní obsaženy účinné prostředky k dosažení osobního duchovního růstu v oblasti sebeléčení. Vzhledem k tomu, že se stáváme součástí kosmické rodiny, pak vzdělávání o Nanebevstoupení ve fyzickém těle tuto dynamiku rozšiřuje.

Jakmile se náš Duch a lidské srdce spojí, cítíme tu nejsladší Lásku, jak je to možné. Věřte, že je to možné a že to můžete prožít. Během Vzestupu se setkáváme s mnoha skutečnostmi, ale cesta do hloubky se nedá obejít. Jsem v režimu ústupu, a i když odpočívám, nikdy neodpočíváme, protože Božská nádoba slouží planetě v nepřetržité misi. Ukončování tohoto cyklu Mayského kalendáře s sebou nese mnoho zúčtování a vnitřních smrtí, abychom uvítali v dalším cyklu nové kosmické paprsky, které s sebou vždy nesou nové a s tím se otevře náš plný potenciál. Mnoho milující Lásky v další velmi hluboké kosmické vlně. Srpen bude ve znamení hluboké vnitřní rekultivace. Vypadá to jako planetární šílenství. Držet prostor v této době je náročný. Máte-li pocit, že dostáváte málo informací, obraťte svoji pozornost z vnějšího světa do vnitřního. Nejprve musíme stabilizovat sami sebe, aby tělo zářilo, než můžeme pomáhat ostatním. Buďte kreativní a buďte hraví.

V Božské Lásce, Světle a Službě

Lenka Sykorova

© www.lenka-sykorova.cz