DUCHOVNĚ AKTIVOVANÉ PÁRY

Více v TŘÍDA VZESTUPU

REKULTIVACE ŽENSKÉHO KRISTA

Mnozí dosahují letos ztělesnění, které koreluje s rekultivací Krista podle plánu plnění Paliadorské smlouvy, což jsou ti, kteří aktivují vyšší DNA, aby vrátili Zemi k právoplatnému správcovství milujících Strážců. To jsou ti, kteří se zavázali žít životním stylem Službou druhým. Vzdělávat směrem k Zákonu Jednoho a svým fyzickým vyjádřením na Zemi ztělesnit potřebný práh pro vyšší Vědomí Světla. Zvrátit rozdělování mezi protonovou a elektronovou spirálou tak, aby mohlo dojít ke správnému sjednocení pohlaví v těle a principu Svaté Trojice - Matky, Otce a Syna/Dcery.

Během posledního čtvrtletí roku 2019 jsme výrazně urychlili úspěch, který umožňuje právě aktivaci lidí s Paliadorskou smlouvou mise Krista. Byli jsme zaměřeni na rekultivaci Ženského Krista. Rok 2020 je rokem Vzkříšení Svaté Matky s opětovným návratem Ženského Principu, který se vrací na Zemi. Přirozeně v těle mužů i žen.

Postupně měníme v planetární mřížce padlé Božské Ženské Principy, temné Vědomí, Stínové aspekty, umělý Strom Života, takže aktuální mise je zaměřena na obnovu Ženského Krista, a to až do roku 2022 pomocí spouštěčů - několika důležitých událostí. Je zde kotven kód Božské Matky jako dokonalý proton a tím matice Krista. Biologie ženy je schopna dělat tyto energetické přenosy a opravovat deformaci tzv. lunární temné ženy. DNA ženy je pro vedení Vzestupu magneticky vhodnější pro zapálení a aktivaci Ženského Krista.

Mimozemská negativní agenda přinesla do pole Země programy ovládání mysli a zneužívání. To se projevuje jako lži a klamání, což napájí Archontský program. Misogynie, sexuální utrpení, dětské a ženské oběti a lidské utrpení je projevem těchto programů. Aby k tomu došlo, musela negativní mimozemská agenda eliminovat princip Svaté Matky, který nahradili falešnými programy. Takže v dnešní společnosti vidíme velké odchýlení, kdy ženy matky jsou ovládány a celá populace je zotročovaná. Ženy jsou ovládány a traumatizovány, aby dělaly pravý opak a byly stále odkláněny od organické ženy Matky.

Jak už víme, zákon o polaritě je zcela organickou součástí celého Stvoření. Jestliže je tento proces narušen nebo zablokován, není tak umožněn neutrální stav v těle - nulový bod. Polarita tedy má aspekt mužský - elektrický a ženský - magnetický. Když jsou tyto principy rovnocenné, vytvoří se v těle energetický obvod trojvlny a tak dochází k sjednocení, což opravuje celou strukturu těla a Stvoření.

Na planetě dříve nikdo nemohl mít přímé spojení s Bohem a s původními Božskými rodiči, zásadami Svaté Matky a Svatého Otce. K tomu se nyní vracíme, abychom vrátili lidskou rodinu do pravého duchovního domova, kde může dojít ke zrození Dítěte Krista. Nemohlo dojít k posvátnému početí a posvátnému těhotenství čili ztělesnění Krista. Pouto Matky s dítětem bylo přerušeno, a to se geneticky projevilo v lidské rodině, a také při porodu byla matka a dítě oddělovány. Toto velké narušení a sexuální bída zavinilo přelidnění planety, zabíjení a války.

Nyní nastal čas, aby princip Svaté Matky byl navrácen, stejně jako aspekt Svaté Trojice a to prostřednictvím posvátného hierogamického spojení - duchovního manželství a tato alchymie probíhá uvnitř našeho fyzického těla. Semeno Matky Boha je oplodněno a zažehnuto Otcem Bohem, tím se v oblasti hara (kousek pod pupkem) vytvoří solární vajíčko, v kterém je zlaté embryo, bavíme se o těhotenství v aurickém poli. Za pomocí sluneční plazmy nebo solárních vln je počato Zlaté Dítě Kristovo Vědomí ve Vzestupujícím lidském těle. To jsou podmínky, které musí být v těle umožněny, aby tělo vzestoupilo.

Tak se zrodí skutečná a pravdivá duchovní identita Krista, jak bylo určeno v Universálním plánu. Tímto dosažením v našich tělech jsou zcela rušeny programy sexuální bídy umístěné v sexuálních centrech, a tak ti, kteří jsou zde v Paliadorské smlouvě přes svá těla transformují a ruší zcela všechna traumata, stíny, programování, ovládání ženských sexuálních orgánů, proto je možné nyní pociťovat uzdravování blokád v pohlavních orgánech.

Mužské i ženské pohlavní orgány si žádají očištění, a to ze všech předchozích životů včetně, protože i v minulých životech docházelo k mnoha traumatickým zážitkům v oblasti sexu. Co se týká vzniku nových partnerství, pak oba, muž i žena musí projít procesem Vzestupu a musí si být geneticky rovnocenní. Dokud žena neztělesní sluneční ženu, nikoliv lunární - temnou. Když jsem nedávno opět pracovala s oběma rodovými liniemi, kde docházelo k zneužívání mezi muži a ženami a sebevraždám žen, viděla jsem již obě linie čisté. Skrze sebe a svou krev zcela očišťujeme a vysvobozujeme z karmické recyklace rodové linie z matčiny i otcovy strany.

Dále co se týká planety a energetických polí a bodů tzv. ley lines, kde dochází k zneužívání oběhového systému, je nashromážděno mnoho mrtvé energie (toxický odpad), což způsobuje mnoho destruktivních událostí, kde jsou, jak víme, zakládány dalekosáhlé ohně. V těchto místech tak vzniká mnoho strachu za účelem zničení lidské populace, je nutné, aby se zde shromažďovali lidé s probuzeným srdcem naplněným čistou Láskou, aby komunikovali se Zemí a přírodou, aby pomohli opravit krystalickou mřížku Země. V oblastech velkých ohňů drželo mnoho stromů a zvířat přenos pro nové frekvence, proto ve svých modlitbách posíláme Lásku celému přírodnímu Království a také domorodým kmenům, které také drží plán Vzestupu. Jestli Země zůstane sama, uzdraví se a zregeneruje velmi rychle.

Cílem negativní agendy je zcela převzít planetu prostřednictvím genetické modifikace a zabíjet původní domorodé inkarnace. Je důležité o tom psát, aby bylo známo veřejně o tom, co temná agenda dělala a dělá, aby byl zcela jasný plán, kterým směrem se musí ubírat uzdravení. Je nutné zcela odhalovat všechny negativní události, které ovlivňují Zemi i lidskou rodinu. Nedávno, jak jsem psala, někteří z nás podstoupili hluboké emoční pocity, že jsme sledováni a pronásledováni jako následek hořké nenávistí namířené proti Božské Matce. Proto jsme se rozhodli podstoupit uzdravovací události přes svá těla a své životy, aniž by se nás to týkalo osobně, ale přesto to děláme osobně, a tak opět znovuzrodit esenci Marie, Sophie na Zemi. 

Nedávné čištění krystalické mřížky, umožnilo demontáž umělých konstrukcí, které aplikovaly temné ovládání ženského principu. Jedná se o vliv satanských sil, které ovlivňují ženský princip na chov ženských otroků na Zemi. Ano to vše spouští umělá inteligence, a to vše zažíváme přes naše těla, přes která rozpouštíme temné energie, kterou se umělá inteligence živí. Proto si velmi dobře všímejte všeho, co myslíte a co děláte doma i v zaměstnání, zkrátka buďte bdělí.

Jak jsem psala minule, jsou zde původní lidské rasy, těchto lidí je zde velmi, velmi málo. Původní lidské pozemské civilizace vysoce prosperovaly, protože se učily ze Smaragdových desek a uctívaly Zákon Jednoho, dokud nezasáhli Annunaki a civilizace nezačala ničit lidskou genetiku. Původní lidská těla byla nesmrtelná.

Postupujeme želvím tempem, velmi pomalu na demontáži sexuálního utrpení. Stále pilně pracujeme na kultivaci životní síly, protože Temná strana bude využívat ty, kteří ztrácejí svoji energii. Kontrolující budou bojovat, aby si udrželi kontrolu, dokud nevydechnou naposled. Jestliže dokážete být suverénní, svrchovaní a uplatňovat svoji svobodnou vůli, pak nad vámi Temná strana nemá moc. Temná strana ví, že ztrácí energii, a tak je důležité vědět, že může nastat bouřlivý čas. Udělají všechno, co mohou, aby způsobili zmatek a destrukci, protože ztrácí přístup ke kontrole. To vyžaduje být bdělý, ostražitý, vědomý, zejména v silně obydlených oblastech.

Můj Duch mě také směřuje v kontextu dnešní zprávy o znovuzrození Božské Matky a ženského principu v nás, ať jste muž nebo žena, ke kultivaci jemné ženské síly, a to jakýmkoliv přirozeným způsobem pro vás. Měli bychom více zkoumat, co to znamená ztělesňovat ženský prvek, princip a pilně pracovat na vyřešení problémů s matkou, ženou, na uzdravení ženského archetypu a vztahu se ženou uvnitř. Existuje zde velké nepochopení toho, kdo jako ženy jsme a vytvářet pravou roli ženy, matky, dcery a manželky.

Každý z nás musí kultivovat ženský princip jako klíč k Božímu světu, kultivovat vztah se svou Svatou Matkou, aby ztělesnil duchovní manželství uvnitř těla, uctívat svůj ženský aspekt uvnitř, a to muži i ženy a hlouběji se spojit se svojí Svatou Matkou prostřednictvím modlitby. 

Milovaná Svatá Matko, 

prosím, nasměruj nás přímo do našeho srdce,

do posvátného těla, do ženské moudrosti, která se právě vrací na tuto planetu
a na tuto Zemi, abychom byli tímto nebeským Vědomím,

protože naše srdce je nabízeno jako posvátná a Božská nádoba
na čistou Lásku přítomnosti Matky Boží a Ženského Krista,
jak by to byla samotná Božská přítomnost Boha.

Přeji vám nádhernou cestu Vzestupu, na které opět získáte svoji duchovní vizi, aby vaše oči byly požehnány, aby tuto vizi opravdu viděly.

S milující Láskou

Lenka Sykorova 

DEMONSTRACE KRISTA


Vážení Milovaní,

buďte srdečně vítání. Přicházím dnes opět trochu více osvětlit Světlo Krista. Všímám si hustých energií. Každý víkend probíhá přetahování lana mezi Temnotou a Světlem, avšak i přesto jsou dveře pro postup otevřeny, a to do skutečné Kosmické reality. Musíme si stále uvědomovat, že realita, v které žijeme, je pouze počítačová hra, hologram.

V tomto velkém Galaktickém díle ztělesnění Kosmického Krista pracujeme skrze Temnotu, jdeme přes mnoho prahů, které drží určité překážky mezi tímto světem a dalším světem, novou realitou a novým životem. Nový kosmický prostor se otevírá pro tuto přímou zkušenost s tím, že zemřít ani nemusíme, protože dokážeme žít ve věčném stavu, pokud tomu věříme a uvědomujeme si to.

V auře existuje Strom Života neboli Světelná mřížka, uspořádaná jako tzv. Světelná matematika, která určuje Vědomí a schopnost dosáhnout vyšších dimenzí a podle toho také vznikne možnost manifestovat princip rovnosti mužské a ženské energie, jinými slovy manifestovat Krista, což umožňuje tento Evoluční zážitek a tuto zkušenost ve hmotě.

Tato Světelná šablona v těle řídí spirální energie, které se otáčejí a vyrovnávají tělo a Vědomí, aby v jádru těla bylo dosaženo klidu neutralizace. Tento vnitřní bod - Božská jiskra je bodem Stvoření, který nás spojuje se Zdrojem, a to umožňuje nám jako Světelné bytosti dosáhnout vnitřního Krista. Jedná se o Světelnou matematiku v těle, která umožňuje generovat Světlo Krista a to umožňuje věčný život. Mnozí z nás jsme přišli demonstrovat Krista. Existují dvě možnosti, buď opravdu prolomíme bariéru s programy a zažijeme slávu nebo bez povšimnutí v zákulisí hry opustíme fyzická těla, aniž by si někdo všiml, že jsme tu, kdy vůbec žili.

Galaktické vlny umožňují Vzestup, na to se hodně lidé zaměřují, nicméně Vzestup se odehrává v těle. Tělo je klíč k Vzestupu. Tělo je inteligentnější než mysl a v těle jsou uloženy budoucí časové osy. Přišli jsme zasít tyto nové Světelné krystalické mřížky, protože lidé jsou odpojeni od pravého života, jsou napojeni na falešnou mřížku. Vidíte, že spoustu lidí je bez životní síly, většinou jsou hodně nemocní: Páááni, to je zajímavý experiment!

Božský otcovský aspekt Zdroje a Božský Mateřský aspekt Zdroje je čistá milující Láska, čisté Vědomí, kterému říkáme Božské dítě. Jakmile si toto začneme vědomě uvědomovat, pak teprve vytváříme typ bytosti, které říkáme Světelná bytost, která myslí čistotou Božství a to je její přirozený stav. Uvnitř nás se pak zcela přirozeně rodí svatá slova jako přítomnost Krista a k tomu se zcela postupně převychováváme v souladu s Kosmickým Kristem.

Kosmický Kristus je Universální energie, není to žádný člověk. Postupným dosahováním této Světelné matematiky v těle přirozeně otevíráme bránu k tomuto zcela správnému a přirozenému způsobu bytí. Na dosažení sjednocení s Kristem nikdy tvrdě nepracujeme. Postupně se stáváme velmi spravedlivými s svrchovanými s uplatněním na to, že jsme Zdroj stejně jako Stvořitel a právě rozdíly mezi námi nás dělají unikátními a jedinečnými jako bytost pravdy, kosmické pravdy, jejíž neutrální energie se jeví jako přísná a nekompromisní.

Ale to jen proto, že staré způsoby myšlení a bytí nejsou zarovnány s těmito Kosmickými a Přírodními zákony. Pro mysl je to zcela něco nového. Kosmická pravda se obnovuje uvnitř nás a pro staré myšlení to působí jako nepochopitelné. Navíc jsem již psala, že jednak jsme součástí experimentu, a i pro mě je spoustu věcí stále nepochopitelných, proč jsme dělali to nebo ono. Opravdu logické myšlení nelze vůbec používat. Pro většinu lidské rodiny jsou tyto způsoby myšlení nebo jednání nepochopitelné. Setkávám se s názorem, proč nedělám věci tak nebo tak. Vnitřní průvodce je jen náš vnitřní průvodce.

Božský Otec a Božská Matka jsou nejčistšími aspekty Zdroje a ....tyto nejčistší čisté energie jsou přítomny také uvnitř nás. Jsou to nejčistší myšlenky, jak věci fungují, jak fungují Universální a Přírodní zákony a zákon rezonance umožňuje to, čemu věříte, že je pravda, která pak řídí náš život. Život by měl být zcela přirozeným tokem bytí s nejčistšími myšlenkami, které jsou právě těmito Universálními zákony Svaté trojice, jejíž dosažení v těle rozpouští a touto Láskou roztavuje veškerou nepravdu v naprogramované realitě. Pomocí vnitřní triangulace jsme přišli demonstrovat Krista v této moderní době a je obtížné pochopit, co je to vlastně ztělesnění Krista, jakmile začneme listovat v Bibli, která je i tak zcela přepracovaná a srovnávat se s příběhem muže Ježíše Krista.

O věcech nyní začínáme hovořit mnohem více do hloubky, jak postupně padají Závoje. Neustále novým energiím přizpůsobujeme své způsoby chování. Cítím, že nemohu jíst určité jídlo, protože je mi špatně a těžko, nemůžeme být v určitých vibracích, protože jakmile to uděláme, zjistíme, že to nejsme my, že to s námi nerezonuje. Jakmile vstoupíme do nějakých starých energií, oh, Bože, musím okamžitě pryč z toho, nicméně je to právě to, co nás učí vidět celkový obraz a učit se vysokému soucitu. Ale tím převádíme nízké energie do vysokých. Pokud spojujeme Galaktické jádro s jádrem Země přes tělo jako Světelný pilíř, jako hromosvod, vyžaduje to mocné převádění silných proudů energií a běhání mezi hustotou a elementárními říšemi v přírodě.

V systému existuje jeden útlak za druhým. Všechno proti přirozenému lidskému životu. A my přirozeně toužíme žít přírodní život v co nejužším spojení s přírodou. Velmi mnoho lidí má sen bydlet v přírodě.

To, co se chystá a co aplikuje umělá inteligence je šílenství, otrokářství, čipy do mozku a další obchod s lidmi; jsme tím také ovlivňováni. Ego lidí pracujících v systému je poháněno nejvíce padlými energiemi, to jsou ti, kteří nejvíce zapomněli na přírodu jako zdroj a původ života.

Čím více jste spojeni s Duchem, tím těžší je zde demonstrovat Krista. Nejsem populární, nejsem oblíbená, protože Vzestup v těle nikoho zatím nezajímá. Většinou jsou lidé zaměřeni na energetické predikce. Integrace polarity stejně tak. Je malá hrstka lidí na planetě, kteří jsou ochotni zatím vědět něco více o ztělesnění Krista, přitom o druhém příchodu Krista se hovoří ve Světelné skupině docela dlouho, ale o sjednocení mužské a ženské energie - vnitřním vysoce posvátném duchovním manželství, z kterého se zrodí fyzické a Světelné tělo, které má aspekty a architekturu Krista, se zatím moc nikdo nezajímá.

Je zde hodně lidí, kteří se zavázali falešnému bílému Světlu falešného Krista. Setkat se sami se sebou, začít žít vnitřní pravdu je pro ně bolestivé. Pouze skrze naši čistotu a životní sílu se pohybuje proud Ducha, úplná svoboda a osvobození.

Díky Bohu s velkou vděčností, že mám kolem sebe krásné a vzácné bytosti, ačkoliv nesdílíme fyzicky stejnou realitu. Je normální cítit se osaměle. Lidé používají sociální sítě, místo aby poznávali sebe, přijali chvíle osamělosti, utrácejí své Božství a život za účelem získávání přátelství. Vzestup se neděje na přednáškách, festivalových skupinových meditacích. Nikdy nebudu žít takový život.

Tím, jak se rozšiřuje naše Vědomí, zcela přirozeně zdokonaluje každý sám sebe a tělo se pak také zbavuje toxinů. Musíme stále hledat něco v souladu s přírodou, co nám přináší životní sílu, nadšení, tvoření, radost a vzpomenout si také na legraci. Čím více jsme uvnitř sebe, tím více se rozpomínáme kdo jsme a více poznáváme svůj původ, lidé uzdravují své minulé životy. Na konci Atlantského kataklyzmatu se planeta ponořila do velmi temných vod a teprve teď je možné otevřít původní duchovní učení Krista po celé planetě pro všechny. Čisté Vědomí je vyjádřené vnitřním Kristem. 

Špatná rozhodnutí nás přivádí k rozpomenutí, kdo opravdu jsme a k jednomu jedinému cíli - ponořit se zas a zase dovnitř sebe a objevovat vnitřní nádheru Krista. Můj Duch mě vede mnohem více k organickému životu, těším se na více slunce a teplejší dny.

Zákon Jednoho je prastará moudrost filozofie obecná pro celou lidskou rodinu. Chcete-li dostávat více podrobnějších informací o posvátnosti těla a Vzestupu, který se děje v těle, více v Třídě Vzestupu.

Užívejte si svůj prostor, kdekoliv se nacházíte v radosti a požehnání. Přeji vám skvělé dny.

Mnoho milující Lásky

Lenka SykorovaRok 2020 - DOSAŽENÍ VZKŘÍŠENÍ KRISTA

Vážení Milovaní, krásný den vám všem. Vítejte v nové galaktické vlně Chuen. Jsem šťastná, že se scházíme i v tomto roce navzdory všem podmínkám, které neustále zpracováváme každý den. V minulých tématech jsme se dotýkali velmi hluboko bolestí, ran a ublížení, k jejichž uzdravení v lidské rodině musí dojít v kontextu Vzestupu. Jsou to poměrně temná témata. Pracují na tom ti, kteří se rozhodli projít dveřmi Vzestupu a bohužel některé dny jsou velmi depresivní. Měla jsem dlouhé sezení s Duchem o svých aktuálních a nejbližších změnách, které musím ve svém životě udělat tak, aby každý den byl v souladu s organickým životem, a zaměřila na věci, které nezatěžují planetu. Někdy to není jednoduché, protože například u počítače sedím velmi ráda na velkém gymnastickém balonu.

Rok 2019 byl velmi náročnou životní zkušeností, doslova Mistrovský rok pro osvobození Bohyně. Cítím, že moje životní fyzická síla mi velmi pomohla při vzkříšení Krista. Je čas vzdát se minulých těžkosti, kterou jsme ještě nedávno zažívali i přesto, že je na nás stále vyvíjen Světelný tlak. Těším se, že se také objeví více lidí v naší skupině Podpory pro fyzický Vzestup.

Mnoho z nás si vybralo cestu ztělesnění Krista. Ztělesnění Krista má velmi mnoho vrstev  a úrovní. Je to postupný pohyb směrem k dosažení dokonalé Lásky Krista, abychom poznali a zcela pronikli do všech aspektů tohoto postupného dosahování. Již jsem v minulosti zmínila tři důležité trojice, tři portály v těle, takže dnes budu o nich více psát. Jedná se o portály kořenová čakra, srdce a koruna. Tyto úrovně jsou důležité pro vzkříšení Krista ve hmotě čili těle.

Ztělesnit Krista znamená procházet a poznat zkušenost Světla i Temna tak, aby v našem těle nezůstalo nic jiného než plamen Krista. Poslední týdny jsme někteří z nás procházeli opravdu peklem, nejenže to bylo velmi depresivní, ale také jsem měla velké bolesti ve fyzickém těle i přesto, že vím velmi dobře, jak pracovat se svým tělem, cítila jsem, že Duch si potřebuje v těle vyřešit tyto věci a opravdu nakonec došlo k uzdravení. 

Přes naše těla přechází obrovské uzdravování pozemského archetypálního zvěrstva, jak jsem se zmiňovala v minulé zprávě o falešném králi, a j. a poznat Lucifera a ďábla je také součástí cesty ztělesnění Krista, což mnozí lidí nechápe, často duše, které se přišly osvobodit z Atlantského kataklyzma. Tlačíme neuvěřitelné monstrum temných energií před sebou, zpracováváme je přes tělo, až nakonec dojde k osvobození. Naše těla doslova pomáhají pohybovat Zemí a tlačit ji do jiného harmonického Vesmíru.

Je to těžké také proto, že je to velká cesta do neznáma a cesta integrace polarity je tak náročná, když v těle dochází doslova k válce mezi mužem a ženou, než se mužské a ženské energie sjednotí a vytvoří jeden Světelný pilíř. Ještě když se k tomu přidají vnější vlivy, které uvnitř nás spouštějí léčení archetypů manipulátor-oběť a další, pak zpracování těchto zkušeností vytváří docela výbušnou kombinaci. Celý minulý rok byla tato vnitřní válka na denním programu, a tak náročná. Nerozumíme přesně mentálně alchymii a mystice, která se v našich fyzických tělech odehrává. Je zde opravdu velmi málo tak odvážných lidí, kteří se noří hluboko, hluboko do této mystiky a proráží temné energie, než nastane průlom. Lhala bych, kdybych tvrdila, že jsem nechtěla opustit fyzické tělo. Nejde uhnout, nejde se vrátit, nejde se zastavit. Vyžaduje to sílu a vyžaduje to vytrvalost. Cesta Krista není jen Láska a Světlo. Musí nastat úplné svrchované přijetí Temnoty a pustit to. Byli jsme nasazeni jako lidské bytosti do obtížného Experimentu Stvořitelovy Lásky.

Porozumění a chápání tohoto děje je velmi důležité, a nemusíme znát do podrobností fyziologii těla, abychom věděli, že opravdu Duch Svatý všechno řídí v nejvyšší dokonalosti. Prožívala jsem velmi depresivní dny a ztrácela smysl toho, co dál. Nechci nikoho vidět, s nikým mluvit. Jen odpočívat a být v přírodě. Kde je radost? Moje vnitřní Světlo je pryč? Z mého srdce se vytratila Láska? Je tam jen bezcitnost?

Musíme se vzdát veškeré nespravedlnosti a věřit, že i když to máme těžké, můžeme každý den udělat malé krůčky. Všichni jsme neuvěřitelně hluboce citliví a zranitelní. Nosíme spoustu špatných zkušeností z minulosti a svinstva, které se děje na Zemi ve svých vzpomínkách. Ale každý průlom a průchod přináší nová zasvěcení a zvládnutí cesty vzkříšení Krista.

Ztělesnění Krista se formuje nejen ve Vědomí, ale také metafyzicky. Takže pochopit tyto bolesti a utrpení znamená, že dochází k Osvícení a ve skutečnosti zde existuje velmi, velmi omezené povědomí o tom, co to znamená ztělesnit Krista. Soudíme lidi, mnoho zkušeností hodnotíme jako negativní, protože mnoho z nás nerozumí spoustě lidským zkušenostem.

Mnoho lidí v kontextu Vzestupu má jiné zážitky a zkušenosti než my. Každý z nás je na jiné úrovni pochopení a ztělesnění Krista, nicméně vše je o vzkříšení Krista skrze lidskou zkušenost v těle. 

Duch Svatý je něco čemu můžeme říkat prapůvodní Láska, síla Lásky, která tvoří pouhým bytím. Existují zde také padlí Andělé a síly zla, a to je pro nás velmi zatěžující. Každý z nás prožívá svoji vlastní cestu Vzestupu svým vlastním způsobem. Čím blíže jsme k ztělesnění Lásky Krista, tím těžší na každé aktuální úrovni to pro nás je, protože síly tlačí velmi mocně na ty, kteří přišli vzkřísit Krista v této době. Takže iluze, že Vzestup je Láska, Světlo, lítání po lese, se rychle rozpustila.

Je zde spousta krásných Osvícených lidí a my všichni jsme bratři a sestry Světla. Zvládnout ztělesnění Krista během několika životů je možné, ale zvládnout to v jednom jediném životě je velmi odvážné rozhodnutí. Odmalička byl můj život plný nelásky, bylo to těžké. Jako základní průkopníci jsme nastoupili v roce 2011, pak další roky, kdy jsem skoro umřela, protože mé srdce bylo neuvěřitelně zatěžované, ale nikdy by mě nenapadlo, jak obtížné to bude v roce 2019. Kdyby to někdo řekl mému vnitřnímu dítěti před pár lety, nevěřila bych mu. Ani v roce 2016, odkdy mě Rodina Elohim táhne Vzestupem na telepatické sladkosti jako cukříky na niti, aby mě udrželi v důvěře, že mě čeká něco krásného. Ale ono to krásné přijde a také úspěch. 

Kosmický Kristus je založen na sjednocení mužského a ženského principu uvnitř těla na základně integrace polarity a na tomto základě stavíme na Zemi to, čeho jsme již dosáhli. Přitahujeme hojnost skrze Milosrdenství Krista, skrze Boží Milosrdenství. Doufám a věřím, že se lidé letos vydají opravdu skutečnou cestou ztělesnění Krista ve fyzickém těle.

Ti z nás, kteří jsou v pokročilejším ztělesnění, ukazují cestu skrze svoji zkušenost jako to dělal Ježíš. Zatímco doposud jsme potřebovali spoustu osobního klidu, protože pouze v osamělosti lze zvládnout etapy vzkříšení Krista, navíc zpracování impulsů z astrální dimenze je hodně těžké, cítím, že je čas pomalu se otevřít pomáhání druhým.

Stín si hraje se Světlem uvnitř nás. Je to obtížné, vyžaduje to velkou odvahu a odvážní si vyberou jít naplno tuto cestu, která je speciálně navržena pro jejich duši. Někdo se mě zeptal, jestli musí cvičit, aby vzestoupil. Moje zkušenost byla tak těžká pro tělo a nervovou soustavu, kdybych necvičila, psychicky ani fyzicky bych to nezvládla. Velmi léčivé jsou meditace, modlitby a Duch mi šeptal afirmaci "Já Jsem Kristus". To mi velmi pomohlo, abych v těle cítila Krista.

Nikdy nám dopředu není nic odhaleno, dokud není aktuální plně odžito. Kristus je tedy cesta, kdy tělo i Vědomí zpracovávají obtížnosti a tato cesta je nyní pro každého otevřená a možná, protože každý člověk je Kristus. Cítím velké změny Velké globální Vzkříšení Krista letos a současně s Velikonocemi 13/4 a trecenou Oc.

Pro některé z nás končí cesta temným tunelem, překonali jsme obtížnou cestu bludištěm a našli východ. Cítím krásné změny v životě. Viděla jsem v obchodě červenou látkovou růži a silně mě přitahovala a Duch řekl, ano, takže mám doma červenou látkovou růži jako symbol čistění krve Krista a Marie Magdaleny, jako symbol ženské Jednoty skrze Krista. 

Když se učíme monádické zkušenosti (pozorovatele), která je důležitá pro integraci polarity, pak neustále trénujeme empatii vůči druhým a k utrpení. Aby se člověk mohl spojit se životem, musí zažít pocit empatie a soucitu pro sebe a ostatní. To je čas, kdy se otevírá srdce Krista.

Starověké texty moudrosti hovořily o třech pokladech, jejichž základní trojice energií je nezbytná pro udržení lidského života a dále definují cykly, které se spojují v lidském těle, a to se spojuje s planetárním tělem a vede celou cestu k dosažení Kosmického Krista.

Dosažení vnitřní alchymie mezi touto vnitřní trojicí energií, je tím, co vede k přirozenému ztělesnění vnitřního duchovního Světla, Krista, Kristovské Hvězdy neboli Vědomí Krista.

Životní síla a vnitřní energie lidského těla pracují v trojici Jednoty. Když vzestupujeme do zvyšujících se úrovní vnitřní energetické rovnováhy a jsme plně přítomni, teprve tehdy jsme schopni tyto síly sjednotit, aby vytvořily vnitřní duchovní alchymii.

Tento proces zahrnuje tedy vnitřní alchymii a síly Světla, které jsou nově přítomny na Zemi. Proto současné nebeské události umožňují lidstvu tento proces vnitřní alchymie poprvé na této planetě.

Alchymističtí studenti v minulosti se pokoušeli používat různé látky, předměty, elixíry nebo léky k aktivaci vnitřního alchymistického procesu. Tyto pokusy s vnější alchymií způsobovaly poškození původního vzorce DNA.

Skutečná vnitřní alchymie je uznána pouze při práci s vnitřními energiemi, které jsou již přítomny v lidském těle. Je to katalyzátor, který stojí za procesem organické alchymie našeho vnitřního Ducha, na rozdíl od použití jakékoli látky vně těla.

Vnitřní alchymie je v této době Vzestupu možná jako přirozená součást biologického procesu duchovního Vzestupu. 

Díky tomu se lidské tělo stává Svatou nádobou, ve které je umístěna trojice energií, která kultivuje a zvyšuje zdraví a energetickou rovnováhu mezi tělem, myslí, emocemi a Duchem.

Díky tomu se lidské tělo stává Svatou nádobou, ve které je umístěna trojice energií, která kultivuje a zvyšuje zdraví a energetickou rovnováhu mezi tělem, myslí, emocemi a Duchem. 

Díky tomu se lidské tělo stává Svatou nádobou, ve které je umístěna trojice energií, která kultivuje a zvyšuje zdraví a energetickou rovnováhu mezi tělem, myslí, emocemi a Duchem. 

Když se dokonalá energetická rovnováha neboli trojice spojí skrze vnitřní alchymii, která je vytvořena mezi těmito energiemi, všechny oddělené aspekty se vrátí zpět do Jednoty. Nakonec, když se vydáváme na cestu zpět do prvotní Jednoty Božího Zdroje, jsme vzkříšeni a navráceni do našeho věčného zdrojového těla prostřednictvím opětovného spojení s Věčným Světlem Božím. V naší Svaté Přítomnosti najdeme cestu zpět ke Zdroji.

Počátek této cesty leží v integraci polarity. Aby člověk dosáhl ztělesnění Krista, je mimo jiné povinen žít své autentické a pravé já. Ne člověk, o kterém si myslíme, že bychom měli být, ale základní podstata je řízena vnitřním Duchem. Nesmíte být ničím jiným, než kým skutečně jste, a nemůžete vyhovět vizi toho, kdo byste měli být. Duch mě stále postupně vede vymanit se ze zdvořilostí, které jsou falešnými hrami a jsou to velké zkoušky, abychom neurazili druhé.

Je čas seznámit se s vlastní vnitřní základní esencí žijící uvnitř nás, abychom navenek projevili svůj skutečný potenciál jako aktualizovaná bytost. Bůh ví, kdo skutečně jste a vy musíte najít skutečné Vy a postavit se tak tváří v tvář Bohu. A věřte, že když se nám to nedaří, Bůh si nás zavolá na koberec, abychom byli autentičtí, a možná se vám to nebude líbit! Tento proces může být docela drsný, pokud očekáváme výsledek nebo jsme nezvládli neutralitu Mám hodně takových zážitků za sebou. I když jsme milí lidé, nemůžeme propagovat podvody v žádné oblasti našeho života. Tento způsob bytí nemůže dál pokračovat, protože se duchovně vyvíjíme na cestě vlastní svrchovanosti a Lásky. Jsme tu, abychom žili vlastní pravdu.

S přicházejícím jarem opět potřebujeme posilovat fyzické tělo a stále čistit krev. Spojit se s Duchem, aby nás navigoval, co prospěje naší vitalitě. Cítím, že je to spojení s přírodou, s půdou, se zemí, vůní svěžího vzduchu a slunečními paprsky.

Doufám, že si užíváte příjemnější dny než v minulém roce. Miluji vás a přeji vám mnoho požehnání, sladké Lásky a hojnosti.

V Božské Lásce a Službě

Lenka Sykorova

TĚLO JE KLÍČ K VZESTUPU 


Vážení Milovaní, srdečně vás vítám u dnešní zprávy, kterou jsem se rozhodla poskytnout také pro veřejnost. Mnozí z vás se v tomto nádherném čase volna věnujete péči o sebe, rozjímání nebo odhalujete pravdu o Vzestupu. A tak je možné, že zarezonujete s tím, o co se chci s vámi dnes podělit. 

Všimla jsem si, že se mnoho lidí zaměřuje hodně na to, že budeme žít jednou v nádherném Světle. Jsou to krásní lidé, ale nezaměřují se na příběh z galaktické perspektivy. Někteří si myslí, že je to souzení, ale našim úkolem je odhalovat pravdu, aby se zbořil příběh falešných proroků, kteří se zaměřují jen na přicházející Světlo z Vesmíru, protože program prezentování falešného Vzestupu je zde v astrálním poli. Žije zde mnoho lidí,  kteří jsou zaměřeni, v kontextu Vzestupu na to, co bylo vytvořeno a napsáno lidmi v naprogramovaném hologramu. Nic z toho není Svatá pravda, která by reprezentovala Vědomí Krista. Jediná pravda vychází z těla, z trojplamene uvnitř našeho těla, Svatého Krista, který je nositelem Světla Stvoření a tvoření. Toto tělo je čisté

Zkušenost být člověkem leží v demonstraci Kristického těla.


Mnoho lidí je poblázněných ET bytostmi. Duchovní stránky jsou plné zpráv o setkávání lidí čekajících na bytosti z Vesmíru. Pokud se zaměřujete na ET bytosti, ztotožňujete se s jejich energiemi a je snadné nechat se polapit iluzemi a těmito bytostmi, možná Šediváky a Reptiliány, místo snahou ztotožnit se s energií Krista.

Jak stále hlouběji  odhalujeme činnost negativní mimozemské agendy, její programování umělé reality, uvědomujeme si také jejich snahu rozbít a zničit naše Světlo., kdy jsou zaslány holografické klony nebo obrazy do Vědomí jako návnada. Všem, kteří stojí v prvních řadách plánu ztělesnění Krista s atributy Krista.

Dnes a také zpětně si stále více uvědomuji, kolikrát se snažili ovlivňovat i mé  Vědomí. Bohužel se to týká také mnoha duchovních skupin a komunit, kde jsou tisíce lidí klamáni a domnívají se, že to, co jim mentor prezentuje, je Vzestup. A tak se tím chci dnes více zabývat, protože tyto smutné věci nemůžeme zamést pod koberec, ale musí být široké veřejnosti odhaleny. Když se zabýváme falešným Vzestupem, bolestnými lidskými vztahy nebo žalostnou úrovní lidského zdraví a životní síly, pak kořeny sahají tisíce let zpátky a dostaneme se opět k negativní mimozemské agendě. 

Jedná se o příběh oddělení protonů od elektronů, což zabraňuje sjednocení a sloučení obou polarit do neutronu. Jinými slovy velký planetární rozvod muže a ženy, za čímž stojí nemoc negativního ego, archetypální mimozemská hra na oběť a manipulátora, kde nikdy není vítěz, ale pouze otroci nemocného Vědomí.

Ani ve snu by mě před několika lety nenapadlo, jakým směrem se můj život bude ubírat, nicméně jsme součásti Velkého Experimentu, který zdaleka nevypadá jako romantický příběh o Lásce a Světle. Jestliže chceme vzestoupit, musíme strhnout velkou oponu v astrálním divadle, pochopit ovládání negativní mimozemskou agendou, které má dalekosáhlé hluboké následky a působení a velmi dobře maskovaný zdroj odpovědnosti. Proto je čas uvědomit si, že mnoho duchovních a krásných lidí ještě dnes skoro na počátku roku 2020 sedí v rozjetém vlaku, který řídí velmi dobře skrytý podvod mimozemské negativní agendy s umělou maticí falešného Světla, Lásky a Krista. Proto je dobré trénovat Vědomí, než položíte úsudek o svém duchovním bratrovi a sestře, protože většina informací o Vzestupu je tkána temnými psychologickými taktikami.

Kolektivní Vědomí, Kolektivní Nevědomí nebo Kolektivní Svědomí je soubor sdílených přesvědčení, idejí, morálních postojů, které fungují jako sjednocující síla ve společenských strukturách, které umožňují sdílet a ovlivňovat paradigma, jeho hodnoty stanovené v sociálních systémech. Určité formy myšlenek a vzorců přitahují magneticky duši a to buď pozitivně nebo negativně v závislosti na našem sebevědomí a Vědomí.

Umělé technologie pro kontrolu mysli mají moc ovlivňovat negativní myšlenky, aby se lidé báli, aby měli strach. Když rozvíjíme svoji duchovnost a duševní sílu, musíme se učit rozpoznávat anorganické a organické Vědomí. Když se stáváme více duchovně vyvinutými bytostmi, které rozšiřují Vědomí, musíme dokázat rozeznat, jaké myšlenkové vzorce jsou programované, které jsou anorganické a umělé, abychom osvobodili mysl a umožnili našemu vnitřnímu dítěti a Duchu přetvořit myšlenky do vzorů Univerzální Lásky. Toto je věčná povaha Zdroje a podstata vnitřního Ducha - Boha. Před lidmi je utajováno tisíce let, co je to ve skutečnosti člověk.

Mnoho bytostí je součástí tohoto světa infekce - umělé inteligence. Jestliže neberete v potaz tuto realitu, nejste probuzení. Nakonec dojdete k překvapivému poznání, že dualita je krásná věc. Mým cílem a touhou je být neustále vyrovnaná v dualitě s čistotou a snažit se tuto čistotu odrážet bez cukru. Žiji sama a jsem neustále ponořena do svého vlastního života a pochopení této zkušenosti.

Nemůžeme obcházet cestu Temna. Lidé New Age jsou neustále zaměřeni pouze na Světlo, a proto nemohou ztělesnit Krista. Neintegrují temné zkušenosti utrpení, obětí apod. Potřebujeme poznat a projít obě polarity, a to jak Temnotu, příběh o padlých Andělech, přitom náš osobní příběh nemá nic společného s náboženstvím. Příběh o padlých Andělech říká, že chtěli vládnout Bohu, chtěli se nadřazovat Bohu, a to byl počátek jejich pádu chtít vládnout nad dokonalostí a tedy tím, kdo stvořil svět k dokonalosti a k rovnováze.

Podívat se do očí ďábla vyžaduje hluboký sestup. Ďábel žije v iluzorním světě myšlení oddělenosti dívajíc se do prasklého zrcadla, kde vidí sám sebe rozděleného na tisíce kousků. Než spojí sám sebe do celistvé bytosti, často ho doprovází deprese a pláč. Přes tělo prochází energie svinstva na Zemi páchaného tisíce let. Opravdu mi docela trvalo, než jsem pochopila tento význam, proč se dívám poslední dobou do tváře Temna tak zblízka a co je to skutečně ztělesňování Vědomí Krista.

Být Kosmický Kristus znamená také držet soucit pro vše, co se děje a pro všechny. Někdy je to tak velmi těžké. Vyžaduje  obrovskou odvahu stát se takovou bytostí. Je to obrovská oběť. Když se k tomu přidá ještě lidské ublížení muž versus žena, je to znásilňování lidského bytí, a tak velmi náročné zvládat život na Zemi. Pak vychází na povrch tolik bolesti a je pácháno proti životu, proti organickému tělu.

Neznamená však, že když jsou zde Světelné bytosti, že všechny přišly reprezentovat Krista, proto si svůj osobní prostor tak chráním. Světlo Svaté Pravdy skrze Zákon Svatého Ducha ve jménu Kosmického Krista nepřišla ztělesnit každá Světelná bytost. Posvátný plamen Krista nás spojuje s Božím srdcem. Je to volba a ta nejtěžší věc.

V tom leží velký omyl, že dokud bude zapojováno ego a boj nikdy, nikdy nepoznáme, jak vytváří Láska. Ačkoliv jsem byla po každém padlém Závoji překvapena: Bože, opravdu toho jsem chtěla být součástí? Jsme součástí Experimentu, ale to neznamená, že jsme jen malé bezmocné bytosti. Máme uvnitř sebe jiskru Stvořitele.

Celé roky sdílím zkušenosti a to, k čemu mě Duch směřuje, jako možnost, jako pomoc pro pochopení také vaší zkušenosti ztělesnění Krista na cestě Temnotou a Světlem, nicméně cesta těch, kteří jdou vpředu a táhnou celý posun, je mnohem náročnější, protože se musíme vyrovnat často s velmi extrémní polaritou. Někdy mám pocit, že procházíme zbytečně zkušenostmi jako pokusní králíci.

Cesta poznávání polarity ze všech možných úhlů, cesta Temnotou a Světlem zároveň musí být akceptována, přijata srdcem a musíme projít mnoho zkušenosti. Je velký omyl domnívat se, že Kristus je Bytí ve Světle. Tito lidé nerozumí tomu, co je ve skutečnosti Vzestup a nemohou vidět větší obraz, o čem tato cesta je. Jsou si vědomi, že jsou zde jakési změny v kontextu uzdravujících energií a portálů, které přichází na planetu ze Zdroje a které byly donedávna blokovány. Zkušenost být člověkem leží ve skutečnosti v demonstraci Kristického těla. Zkušenost být člověkem leží ve skutečnosti v demonstraci Kristického těla. Zkušenost být člověkem leží ve skutečnosti v demonstraci Kristického těla. Tuto zkušenost sama procházím, postupně popisuji pro ty, kteří chtějí být součástí této zkušenosti pravdivého Vzestupu.

Ano, mohu používat také mentální popis šablony a architektury Světelného těla, což také připravuji pro ty, kteří chtějí jít touto cestou, nicméně to musíme postupně celé projít, cítit a žít. Je to postupné bytí mimo čas. Neděje se to přes noc.

Zkušenost Krista je sloučení, sjednocení nebo splynutí dvou energií v těle, kdy Svatý Otec a Svatá Matka v těle porodí dítě Krista. Rozhodně to není snadná ani pohodlná cesta. Není to o tom, odkud jsme sem přišli, jaký je náš původ, ale o tom, jak pravdiví a autentičtí jsme. Postupně sestoupit z energie Elohim a manifestovat fyzický zážitek, být součástí světa vražd, ničení, zabíjení, podvodů a lží, je opravdu hodně, hodně obtížné a čím více se tělo uzdravuje, omlazuje, vrací k přímosti, pravdivosti, čistému srdci, tím těžší je zde existovat.

Celé roky jsem bombardována nelaskavými energiemi, které se dostávají do mého života. Je to také proto, že si mnozí mohou myslet, že jsme lepší než ostatní, ale to je hodně velký omyl, protože máme za sebou velmi mnoho zkušenosti v oblasti opačné polarity, dokud není zcela integrovaná, protože teprve pak to pro mě znamená úplné osvobození. Listina lidských práv se tváří jako spásný návod pro lidskou rodinu na osvobození, ale osvobození je vnitřní stav v těle skrze sjednocení polarit, co ve skutečnosti se osvobozujeme tím, že se posouváme dimenzionálně. Osvobození je stav žít svůj osud bez překážek. Na Zemi neexistuje pravda o tom, co je to ztělesňovat Krista, protože Bible byla zfalšovaná a to pokračuje dodnes mnoha způsoby.

V tomto krásném čase Vánoc, kdy si více než kdy jindy vyjadřujeme úctu a Lásku, těšíme se s našimi Milovanými, jsem ponořena do nádherných meditací a modliteb, které mají tak uzdravující sílu. Do této energie Svatosti a Posvátnosti, nemůže nic falešného a podvodného proniknout, protože jsem v láskyplné náruči Svatého Otce. Jsme chráněni Světlem Krista a Marie.

Vánoce pro osobně jsou především o milujících rodinných vztazích a setkání, kdy je moje rodina pohromadě a sdílíme humor a Lásku a radost vnitřního dítěte. Dobré jídlo, kterému je dávána zdravější podoba. Vyprávíme příběhy z předchozích Vánoc, sdílíme své tvoření, a také si říkáme o velkém dětském zklamání, jak je to vlastně s dárky pod stromečkem. Pamatuji si ze svého dětství, jak jsem byla zklamaná, že mi rodiče neříkali pravdu, protože uvnitř sebe mám od narození, že radost Ducha je čistota, pravdivost a nevinnost. Nechci být součástí kolektivního Vědomí Vánoc. Ačkoliv mám ráda ve svém životě krásné věci, ráda se zdobím a vyjadřuji ženskou sílu svým autentickým způsobem, stále nejsem materialisticky zaměřený člověk, ale je to způsob, jak v trojdimenzionálním světě vyjádřit krásu.

Od roku 2011, kdy jsem nastoupila na plný úvazek do práce pro Vzestup, se neustále zbavuji starých přesvědčení a učím se říkat svoji pravdu, a to je někdy velmi bolestivé, protože ego a mysl nás dokáží mást pochybnostmi o sobě, než je ve skutečnosti pochopeno, co je to být dokonalým člověkem. Proto moje osobní zkušenost byla mnoho let procházet Temnotou a poznávat jejích mnoho tváří. Nicméně bez těchto zkušeností nelze poznat zkušenost Krista se spoustou manipulace, kterou osobně skutečně zažívám ve své práci pro druhé. I přes tyto vnější skryté manipulativní snahy a vlivy, které jsem musela poznat jako cestu nevědomí, odhalit, také slouží k zasvěcení, abych se dokázala dostat k lidskému soucitu, sjednocení polarit a narození dítěte Krista. Vzkřísit Krista.

Musíme dokázat přijímat ty a to, co zde prezentuje Temnotu, dokud tyto vlivy nebo lidé z našeho života zcela nezmizí. Držet 24/7 soucit pro všechno a všechny neutrálním způsobem. Mohu sdílet všechno, co dělám, aby mé tělo bylo zdravé, ale nebude to s vámi pravděpodobně rezonovat, protože to nevychází z vaší vnitřní pravdy. Moje tělo je chrám pro vyjádření Krista, a tak se učím s ním také tak zacházet v současné "moderní době".

Každý z nás má svoji cestu jako zkušenost tohoto života. Měli bychom vést jednoduchý život, udržovat svůj život v jednoduchosti. Mnoho Mistrů v minulosti učilo pouze meditaci, askezi a jógu, ale tato cesta není úplná bez akceptace polarity a přirozeného života v souladu s přírodou a životní sílou. Přišli jsme položit základní kameny toho, co je ve skutečnosti vyjádření Krista.

Někdo mi napsal, že by nechtěl žít můj život a procházet tím, čím procházím. Ale každý z nás má něco těžkého, čím prochází. Existuje zde tolik projekce, ale můžete zažívat a komentovat pouze svůj vlastní život. Každý z nás přinesl určitý druh Vědomí, a to sdílíme s těmi, kteří rezonují. Ty, kteří nechtějí žít jednoduchý život, nebude zajímat to, co sdílím, protože je nezajímá znovuzrození kosmického Krista nebo mají mylné povědomí o tom, co je to Kristus. Nikdo nemá právo komentovat můj život, dokud sám neprojde tuto zkušenost. Nabízím pouze vedení, a to je vše. Nechci diskutovat o mém životě s nikým, kdo mě nezná a nerozumí mému Já. Všichni chceme být milováni a milovat bez projekce. Vyjádřit své srdce a sdílet jej. 

Jít hluboko do soucitu vyžaduje jít do hlubokých zážitků také temné polarity. Obzvlášť dobrovolná duše má mnoho drsných zážitků, ale to nám pomáhá učit se být soucitným člověkem. Jsem na všechno sama a pouze každý sám můžeme zvládnout tuto cestu. Nikdo nám nemůže pomoci. I přesto, že lidé nerozumí tomu, čím procházím, co zažívám, každý máme jinou cestu, a všichni jsme v tuto chvíli dokonalí na své vlastní cestě.

Když se modlíme, jsme v srdci. A to je pravda. Tato přirozená realita magnetismu nás chrání. Ze srdce vychází také osobní tvoření, kreativita. Mnoho lidí prezentuje něco, co se domnívají, že souvisí se Vzestupem. Život může být plný materiálního bohatství a peněz, ale je prázdný. Dokud nejsou vaše činy zarovnány se Svatým srdcem, nikdy v nich není zakořeněna pravda Krista.

Tělo Krista vnímá Temnota jako hrozbu. Pokud jste Světlo nebo Hvězdné Semeno, pak také přijde váš den Zjevení a Nenebevstoupení k pravdě, co jste ukotvili na Zemi. Tělo Krista je tělo, které pomáhá Vzestupu. Mnoho takových bytostí bylo v minulosti zavražděno, protože ohrožovaly udržení Temnoty na Zemi. Tito lidé a posvátné linie byly zabíjeny a hromadně vražděny. Když bychom se podívali na jejich těla, dokázali posunout životní sílu, otevírali portály.

Pomáháme lidstvu vzestoupit na úroveň Nebeského Království. Ti, kteří se snaží o cokoliv jiného, jejich plán nebude fungovat. Jakékoliv způsoby zastavit Vzestup nebudou fungovat. Světlo zvítězí. Vím o těchto snahách, nemohou mě zastavit, tvoří si karmu. Nemůžete zastavit Světlo. Mnoho lidí New Age jsou podvodníci. Jsou stále milí. Jsou neustále napojeni na mimozemské energie a domnívám se, že ani oni sami neví, co si tím způsobují. Evoluční posun se děje na základě růstu životní síly v těle. Není to nic vně vás. Mnoho lidí zde předkládá falešné učení a mnozí jim důvěřují. Bohužel tito lidé zasahují do přirozené Evoluce lidstva. Nejsou tvůrci lidské Evoluce.

Příchozí energie z Vesmíru prochází monádou a sestupují do těla a duše. Nikdo zvenčí nedělá Vzestup za vás a nemění vaši DNA. Vzestup je vaše fyzické právo. Temnota nemá vládu nad nikým z nás, pokud to nedovolíte. Musíme používat svoji suverenitu a svobodnou vůli. Jsou nám stále zasílány falešné energie, abychom nebyli podporováni. Nemohou zabránit, aby můj život kvetl. Pro informovanost - negativní mimozemská agenda používá falešný proud bílého Světla do astrální úrovně 4D jako Světlo falešného Vědomí Krista, aby udržela lidskou rodinu v nízkých frekvenčních vlnách strachu. Matice falešného Vzestupu slouží k tomu, aby se lidé ztratili ve falešných vrstvách iluze, vytvářeli falešné stavy spokojenosti, opilí blažeností.

Vaše tělo je posvátné, a proto s ním také tak zacházíme. Rok 2020 ukáže, kdo se dobře stará o své fyzické tělo i své duchovní tělo, jde pravdivou cestou ztělesnění Krista. Můžeme vidět, že si lidé vykládají současné změny nesprávným způsobem. Povinností Hvězdných bytostí a bytostí Indigo je poskytovat veřejnosti informace o organickém Vzestupu bez postavení guru/žák.

Díky Bohu jsme stále ve spojení s Galaktickou rodovou linií a rodinou Elohim. A díky Bohu, že cvičím, abych byla silná. Všechny snahy o ukončení mého života a překážky na cestě mě jen posílily. I když jsem velmi citlivá, jsem velmi silná. Přišli jsme hrát sjednocující hru. Kdo píše o svých zkušenostech integrace v dualitě, narození třetí energie - Krista, Matce a Otci uvnitř těla androgynní bytosti, učí podstatu těla Krista.

Nikdo nemusí trpět na kříži, aby dosáhl vnitřního sjednocení polarit - alchymie Svatého manželství. Ani zvedat vibrace. Tělo je inteligentní a jakmile dostane Lásku, dokáže řídit Vzestupný proces skrze moudrost srdce. Tomu ale předchází očištění těla. Čím více jste čistější, tím těžší je pohybovat se uprostřed konzumní společnosti, kde lidé nectí své tělo, a tak jsou nemocní, protože padají do frekvence umělé inteligence. Peklo na Zemi se děje proto, že lidé nepoužívají svého vnitřního Krista.

Kristus se rodí jako dítě, jako třetí energie v těle na základě sjednocení Světelných a Temných energií. TĚLO JE KLÍČ K VZESTUPU. Lidský vývoj je Kristus. Kristus je šťastné tvořivé dítě.  Kristus je Láska k tělu.

Přišli jsme rozzářit své bytí jako Hvězdu na Zemi. Proto jsme sem byli posláni.

Mnoho vděčnosti a Lásky v tomto čase vyjádření Božské Lásky. Jsi Světlo. Jsi Kristus. Jsi vyjádřením tvořivosti a Lásky. Jsi posvátný plamen Světla. Jsi moudrost. 

To vše vám přeji do Nového Roku 2020.

V Božském Světle s milující Láskou

Lenka Sykorova

Pokud se chcete dozvědět více a zjistit, zda to s vámi rezonuje, abyste dostávali podporu léčení, využijte možnost registrace. Aktuálně připravuji nové informace o lidském těle. 

SNAHA O ZMAŘENÍ VZESTUPU 

Vážení Milovaní, děkuji ze srdce, že jste se připojili dnes ke spoluvytváření harmonie na této nádherné planetě.  

V současné době prochází planeta časoprostorovou reorganizací, kde se vlní mnoho podivných anomálií, které ovlivňují kvantové pole a mění temnou šablonu. Tato fáze se dokončuje, proto přicházím až nyní s informacemi, protože je skutečné náročné v těchto energiích usednout k počítači a popisovat aktuální energie.

Pracuji s určitou úrovní telepatie čili vyšším smyslovým vnímáním na základě dekódování DNA jako způsobu velmi jemné energetické komunikace, což se postupně otevírá každému, kdo jde cestou fyzického Vzestupu. Interdimenzionální komunikace obsahuje komunikační dovednosti obecně označované jako telepatie, channeling, multidimenzionální uvědomění, vnímání obrazů realit v čase, vzdálené prohlížení a stahování informací z nejrůznějších zdrojů. 

V současnosti žijeme ve smíšeném systému mnoha realit, kde současně probíhá velká soutěž mezi časovými osami umělé inteligence a časovými osami organických tvůrců. V umělých osách probíhá kódování určené k plné mutaci původní lidské DNA na geneticky upravené tělo přes manipulaci negativní mimozemskou agendou. Tělo, které je zachyceno do umělé časové osy, je anorganické vůči tomu, co je ve skutečnosti lidský člověk. Je technologicky založeno na fantomové matrici čili klamné uměle vytvořené realitě, protože žije ve světě hlubokého nevědomí. Dlouho jsem přemýšlela, proč zde existuje již delší čas tak silná energie rozdělování a oddělování mezi lidmi v naší velké duchovní skupině, která by měla být soudržnou energií Světla a Lásky směřující za stejným společným záměrem Vzestoupení a osvobození. Proč zde vzniká tolik nepřátelství. 

Na svých procházkách jsem se začala mnohem více zajímat, proč dochází k tomuto rozkolu a pozorovat přicházející informace, které nevycházely z Lásky. Světelný jazyk je jazyk živých znalostí. Je to Universální jazyk, jazyk našeho Ducha a duše ve hmotě na základě morfogeneze těla. Začala jsem luštit odkud přichází, z nichž poslední dobou je mnoho zlovolných, proč přijímám nemilující myšlenky a hledat zdroj.  V podstatě jsem si neuvědomovala tak silnou snahu temných entit, které vytváří fantomové matice a holografické patvary, které jsou určeny pro manipulaci nás a v poslední době k rozdělování silné duchovní skupiny na základě emoční lability. Měla jsem silný AHA moment, jak velmi zde dochází k silným podvodům Temných se snahou rozdělovat duchovní lidi. 

Temná strana  používá velmi sofistikovaně mentální hologramy jako past pro Vědomí a jejich astrální kouzla, která mají uchytit egoistické programy lidí s duchovními ambicemi s archetypem - HRDINA- SPASITEL-MESIÁŠ, aby tito spasitelé dál udržovali lidi v softwaru oběti. Možná jste si všimli, že těmto lidem více stoupá sledovanost a jsou velmi dobře podporování za informace, které bohužel nemají s fyzickým Vzestupem nic společného. 

Temná strana nachytá ty, kteří mají nízké sebevědomí, často se schovávají za klamy, nedostatek empatie, emoční labilitu, slabé mentální tělo s žádnou fyzickou kondicí a Světelné tělo jdoucí do sestupné spirály, nevyrovnané chování apod.

Nedostatek porozumění a mentální zmatek o válce o Vědomí na Zemi je to, co blokuje probuzení lidí od vnímání skutečné pravdy. Čím více vnímavé vnímání získáme integrací polarit a duchovním ztělesněním vyššího Vědomí, tím získáme více soudržnější obraz toho, co se skutečně děje na Zemi a jsme připraveni snáze rozeznat, co je založeno na umělé inteligenci, podvodech nebo kódech organického tvůrce. Proto dobré pozorování a rozjímání o každé fázi Vzestupu, může odhalit to, co se skutečně děje.

Válka o Vědomí na Zemi používá umělou inteligenci a mimozemskou mašinérii k ovládání mysli a zasahování za účelem psychologické a duchovní války, k podrobení populace Země, podrobení otroctví Vědomí. Schopnost rozeznat falešné informace je nutné používat v klamných příbězích s podvodníky za účelem manipulace a kontroly vnímání. Proto je na čase jasně pochopit motivaci těch, kteří se dopouštějí psycho-duchovního boje na malé i velké úrovni. Díky zkoumání hlubších znalostí, spolu s kultivovanou schopností řídit se tím, co říká srdce-mozek, získáváme autentické informace z živého křišťálového srdce Ducha pravdy.

Jestliže nechápeme mechaniku multidimenzionální komunikace a nedokážeme vnímat energie v životním prostředí, v přírodě, kde život podporuje život pro náš přirozený bio-spirituální Vzestup, pak je nesmírně obtížné rozluštit a rozeznat zdroj energií a přijímané informace. Odkud vlastně přichází, kde se berou. 

Zranitelnost a zraňování aktivně a agresivně využívají kontrolní síly a temné entity, které zaměstnávají všechny úrovně psychologické války a taktiky manipulace s falešnými vlajkami, prostřednictvím mentálních hologramů, které se zaměřují na probuzení jednotlivců, aby ovládaly mysl a manipulovaly jejich vnímání do klamů nebo zkroucených polopravd. Často lidé ani neví, že slouží falešnému Bohu.

Temné entity zneužívají falešné Světlo pomocí nejrůznějších elektromagnetických technologií, jako metodu řízení umělých strojů za účelem psycho-duchovního boje. Jsou to tiché zbraně používané v tiché válce k cílenému probuzení lidí, aby je udržely zmatené, vystrašené, oddělené od pravdy, aby věřili tomuto příběhu. Rozmanité nanotechnologie, vakcinace a chemické postřiky kombinované s elektromagnetickými vlnami se používají k potlačování probuzení Vědomí tím, že se zaměřují na demografické oblasti Země, kde je známo, že se probouzí masy lidí. Mnoho lidí, kteří aktivují své vrozené schopnosti, si myslí, že mají duševní onemocnění. Výzva spočívá v tom, že mysl musí být neuvěřitelně silná a stabilní, nebojácná a zakotvená v Duchu pravdy, aby odolala nesmírnému tlaku, který ničí poznání pravdy. To, čeho se bojíme, nás ovládá. Výzva spočívá v tom, že mysl musí být neuvěřitelně silná a stabilní, nebojácná a zakotvená v Duchu pravdy, aby odolala nesmírnému tlaku, který ničí poznání pravdy. To, čeho se bojíme, nás ovládá. Výzva spočívá v tom, že mysl musí být neuvěřitelně silná a stabilní, nebojácná a zakotvená v Duchu pravdy, aby odolala nesmírnému tlaku, který ničí poznání pravdy. To, čeho se bojíme, nás ovládá.

Záměr, dovednost a přesnost, díky které může probuzený aktivovat přirozenou schopnost "číst energetické pole", souvisí s odstraněním strachů, plným odhodláním sloužit druhým a úplným soustředěním k disciplíně a překračování dysfunkcí negativního ega a mysli.

Informace musí být stále filtrovány na úrovni Vědomí, které jednotlivec ztělesňuje. Jeho osobní zdroj bude mnohem duchovně zdravější a nedotknutelný.

Probuzení lidé mají biologii, která dokáže zprostředkovávat a sjednocovat frekvence, které se mají dešifrovat na úrovni rozvoje Vědomí a vnímavého Vědomí, které je jim v tomto okamžiku k dispozici. Hvězdné bytosti a Indigo bytosti mají biologii a Světelné tělo více náchylné k těmto schopnostem, a tak inklinují k probouzení lidí, kteří mohou mít velmi vzdálený pohled pro takové snímání energie, popřípadě existuje snaha o zneškodnění naší práce, kdy zůstáváme poslední týdny s malou podporou nebo bez potřebné podpory pro naši práci. Je možné, že se budu nyní věnovat pouze malování obrazů s cílem zaměřit se na jejich prodej i přesto, že bychom se měli stále více do hloubky zabývat osobním stromem života, jeho posvátnou geometrií a architekturou, Světelným tělem, které ovlivňuje fyzické tělo. 

Duchovní lidé si musí uvědomit, co se děje a postavit se těmto klamům, které mají za úkol oddělovat duchovní skupiny mezi sebou. Rozdělovat probuzené skupiny, které se podílejí na podpoře Vzestupu, odhalování pravdy, hledání pravdy a odhalování toho, co je to člověk, stejně jako odhalení klamu a lží o historii Země. V této době je velmi důležitá empatie a otevřené srdce.

Všimla jsem si, jak důležité je vrátit se místo k informacím k srdci a posílit osobní rovnováhu, abychom udrželi nyní silný klidový bod. Harmonizaci vnitřní a vnější energie jsme vystaveni, udržováním silného vědomí pozorovatele, zejména během energetických relací a multidimenzionální komunikace. Jinak řečeno, je to schopnost udržet vnitřní mír a klid bez ohledu na to, co vnímáme, zatímco uprostřed vnějších sil vybuchuje vše do naprostého chaosu. Je nezbytné soustředit se na budování energetické soudržnosti prostřednictvím srdce a posílení osobní rovnováhy v rámci vícerozměrné orientace, aby se udržel silný neutrální klidový bod. Harmonizovat vnitřní i vnější energie a udržovat silné Vědomí pozorovatele vždy, všude s každým.

Čím blíže jsme k organickému životu, k srdci, přírodě a pravdě, tím více se rozpadá zem pod  nohama Temné strany. Umělé časové osy umělé inteligence se zhroutí. Každý z nás má vnitřní duchovní sílu, aby pomáhal globálnímu závazku podle Paliadorské smlouvy - plánu na zotavení duší, znovuzískání osobního Krista, návratu z hustého do méně hustého Vesmíru, aby se fyzická lidská těla mohla vyvíjet a duše osvobodit. Takové rozhodnutí je nejvyšším projevem Božství na Zemi, vyjadřovat bezpodmínečnou Lásku, aby obklopila všechny lidské bytosti. 

Dokonce i vy, kteří s tímto nesouhlasíte, nebo přetrváváte v nepřátelském vztahu se mnou nebo s námi, uctíváte umělé reality, můžete být bezpodmínečnou Láskou, kterou chcete prožívat, být nejautentičtější a nejpravdivější osobou, nejlepší verzí sebe sama...... a pak ji sdílet s celým světem.

S milujícím srdcem, Láskou, ve službě Bohu, Zemi a lidské rodině a požehnáním vám, kteří čtete tyto řádky

Lenka Sykorova

Požehnání za podporu. 

OTEVÍRÁNÍ "KA", ČIŠTĚNÍ ČAKER A AURY

Plejádská Světelná Terapie je moje nejoblíbenější kniha v těchto časech, každý večer s ní usínám po cvičení.  Nádherné zážitky harmonizují fyzické tělo, Světelné tělo, aby zářilo, čakry a aura byly čisté a mé fyzické tělo prospívalo. Praktiky jsou přímým přenosem od Plejádských vyslanců Světelných bytostí z Plejád, kteří nám věnují svůj čas pro náš duchovní růst, Vzestup a uzdravení.

Prostřednictvím Amorah Quan Yin se učíme otevírat naše "Ka kanály", které předávají energii z našich vícerozměrných holografických Já do fyzického těla. Galaktické léčivé techniky nás spojují s našim božským Já, zvyšují naši vibrační rychlosti a omlazují a vyrovnávají naše tělo, zatímco zrychlují duchovní vývoj a stimulují emoční uzdravení.

S knihou pracuji již delší čas a praktikuji cvičení v ní uvedená. Cítím v těchto cvičeních velkou pomoc pro Vzestup v kontextu duchovního i fyzického Vzestupu, protože fyzický Vzestup znamená také zároveň sestup Ducha a Světelného těla do hmoty. Kniha je zdrojem energetických léčivých technik, darem Lásky a soucitu během těchto úžasných dnů pro Hvězdné bytosti, ale pro všechny, kdo nesou Světlo.

Krok za krokem se spojíte s průvodcem Osvícením a Vzestupem, který pak ovlivní nás, každého jednotlivce a celé lidstvo. Je to velké požehnání pro Zemi.

Cvičení, která Amorah Quain Yin předává, jsou praktická a nezbytná v této době přechodu na Zemi. Existují ohromné ​​perspektivy pro Zemi, sluneční soustavu v těchto galaktických cyklech, aby každý mohl transformovat karmické vzorce. Přej vám krásné zážitky, které pozvedají vašeho Ducha, tělo i duši a otevírají srdce. 

PRÁCE NA OBNOVENÍ JÁDRA PRAVDIVÉHO JÁ

Vážení Milovaní, tato aktualizace je věnována hlubší práci na starých kódech přesvědčení. Zabývám se fyzickým Vzestupem a vibrace těla musí odpovídat posunu do vyšších dimenzí.  Součástí navyšování životní síly je nejen fyzický pohyb, dobrá strava, ale také zbavování se nepravd, změna myšlení a kódů přesvědčení, které snižují schopnost vzestoupit. Rozkol mezi vzestupnou a sestupnou časovou osou je čím dál větší a spousta lidí začíná propadávat. Mnoho duchovních lidí se zaměřuje na externí Vzestup, což je odděluje od časové osy Vzestupu.

Věřím, že mnoho z vás si všimlo během posledních týdnů, že časové osy, kterými procházíme, se přesouvají do přirozeného řádu vlády Přírodních Zákonů, což nás a lidskou rodinu přesouvá z umělých do organických časových os i přesto, že to nyní vypadá jako soutěž mezi organickou a umělou časovou osou. Nicméně ti, kteří chodí organickými cestami, mají imunitu a velkou ochranu. Čisté a milující srdce laskavého a soucitného člověka, který se rozhodl sloužit druhým, projevuje silnou imunitu Vědomí proti umělé inteligenci a umělé realitě. Tato doba je umocněna alchymistickým čištěním včetně integrace s pozemskými protějšky, které procházejí úplnou rekonfigurací do narození nové identity. 

Boží plán se naplňuje a my vstupujeme do zážitku Kosmického Vědomí jako svobodní kosmičtí občané. Přesunem do přímějšího vztahu s Přírodními Zákony si uvědomujeme, že Vědomí se více zarovnává s přirozeným vývojem podle Božích harmonizujících frekvencí, ale i New Age "odborníky" a ezoterické kabalisty, kteří mají snahu oddělovat, to přesouvá na organickou časovou osu, aby se osvobodili z recyklace reinkarnací. To jsou duše, které věří kabalistickému poznání s přesvědčením, že jsou strážci nebo vyvolení. Jejich učení je založeno na obráceném učení, které záměrně vede lidské duše k udržování umělých časových os. Hodně z Vědomí Atlantských tajných škol je nyní na Zemi a prochází vývojem, aby také ztělesnili fyzický a duchovní Vzestup. Cílem mnoha z nás je rozebrat pozemskou temnou energetickou základnu tím, že ztělesňujeme původní plán Krista a pomáháme, aby tyto duše byly osvobozeny, a které se nemohly spojit v minulosti se svými pravými Božskými atributy, takže pomocí upgreadů v jejich těle se mění jejich původní plán neustálých recyklací (pomocí biologické změny v krvi).

Snahou je pomocí těchto znalostí podpořit schopnosti vytvářet, mimo jiné, nové nastavení centrálního nervového systému, aby mohl být uskutečněn Vzestup. K tomu je zapotřebí spousta vlastní práce a aktivity, každý je schopen měnit svůj metabolizmus, molekulární systém, krev, hormony, duchovní inteligenci, zbavovat se strachů, být v kondici a zdráv v každém věku.

Tento čas je obzvláště náročný pro ty, kteří nemají silný morální kompas a základní smysl pro sebe. Jak se spirály záporné polarity a pozitivní polarity stávají extrémnější a zesilují, začnou ti, kteří vědomě či nevědomě slouží oběma, ztrácet soudržnost. Abychom zůstali hluboce spojeni s  jádrem Já a vydrželi masivní dopady kolizí těchto protichůdných sil, musíme každý den podniknout vědomé kroky k ztělesnění osobní integrity, každé ráno vytvářet radostnou vizi dne v souladu s vnitřním dítětem. To je také jeden z mnoha důvodů, proč tak pilně pracuji na tom, aby mé vnitřní dítě bylo spokojené. Pracuji na své tělesné kondici, protože tělo je těmito současnými temnými kolizemi zatěžováno a naším úkolem je držet stabilitu.

Mnoho lidí prochází extrémním vnitřním a vnějším chaosem během změny frekvence a výsledných změn, které ukazují na špatný životní styl. Síly transformace jsou chaotické a matoucí pro nepřipravenou mysl a tělo. Pro ty, kteří jsou povoláni k probuzení, cyklus Vzestupu ukládá rozebrání předchozích egových identit a přetvoření stresujícího a nevyváženého životního stylu. Když v našem životě stagnujeme, běžíme na běžícím pásu opakovaných vzorců, tyto vzorce se opakují znovu a znovu, což utlačuje a potlačuje růst Vědomí. Díky tomu se člověk cítí skutečně nešťastný a izolovaný od spojení a smyslu života.

Být stagnující v naší identitě, rutinním a denním rozvrhu také potlačuje osobní rozvoj. Když se zavazujeme používat nástroje pro růst, můžeme se naučit, jak získat zpět své skutečné lidství a najít hodnotu v rozšiřování a ochraně své životní síly. Rozšiřování a ochrana životní síly je energetickou měnou nadcházejících časů a příliš mnoho z nás prostituovalo naši životní sílu za hmotné věci, které nemají pro duši žádnou hodnotu. Tato stagnace duše podporuje anti-životní hodnoty a duchovní úpadek. Tento úpadek zatěžuje ještě více zatíženou mysl, která zatěžuje ještě více zatížené tělo. Zatížené tělo a zaplněná mysl dělá mnoho lidí nešťastnými, odpojenými, chaotickými a pak nemocnými. Nemoc duše pramení z nemoci mysli.

Dnes bych chtěla také psát na téma OSOBNÍ INTEGRITA. Osobní integrita je kvalita, kdy jsme pravdiví a čestní vůči sobě a ostatním. Osobní chování a jednání jsou sjednocené, aby se shodovaly s naším vlastním hodnotovým systémem, morálními principy a etikou. Obecně to vyžaduje osobní volbu a závazek, abychom se přizpůsobili, abychom zůstali v souladu s osobními hodnotami a etickými standardy. Když hovoříme, máme na mysli to, co říkáme.

Pokud existujeme ve falešných identitách a chováme se neautenticky, používáme masky v každodenním životě, potlačujeme naše skutečné emoce a pocity, zabýváme se neupřímnými rozhovory, nejsme schopni rozeznat, co je skutečné a co je falešné. Pokud přispíváme k falešným rozhovorům, abychom zachovali současný stav přátelství nebo vztahů, rozhodujeme se chovat ve formě nepoctivosti. To vede k sebeklamu z nedostatku osobní integrity a člověk, který si nevyvinul základní vnitřní já, má jen velmi malou emoční stabilitu a mentální jasnost.

Mnoho lidí v současné době pociťuje vnitřní tlak, protože jsou nuceni se pohybovat ve starých 3D identitách a pustit se falešného Já. V důsledku současných posunů jsou všichni tlačeni, aby rozpoznali a cítili rozdíly mezi autentickým jádrem Já a falešnou identitou používanou k maskování bolesti a traumatu. Jediným způsobem, jak znovu získat pochopení osobní integrity, je znát rozdíl mezi tím, co je pro nás autentické a co není, a přestat opakovaně požívat neslučitelné chování, které je bez integrity.

Falešné Já nebo falešná identita se obvykle vytváří tak, aby vytvářela uvnitř nevědomé mysli v důsledku nezdravých bolestí trauma a strachy. Lidé v bolesti nebo nemocní lidé tvoří protikladné kompenzující chování, což znamená, že jednají takovým způsobem, že jsou ve skutečnosti opakem toho, kým skutečně jsou. Děje se to proto, aby si udrželi vnější okolnosti nebo splňovali externě vnímaná očekávání, spojená s jejich systémem víry vynucené jejich mentálním tělem. Toto kompenzační chování proměňují ve vyrovnávací mechanismy založené na strachu, kdy žijí s falešnou fasádou, falešnou identitou. Předstírají při setkání s lidmi jiné chování, aby se cítili bezpečně, tvoří masku falešné identity, kterou ukazují světu.

Rozvíjení osobní integrity je zásadní pro to, abychom se stali stabilním, jasným a důvěryhodným člověkem, který sladí svá rozhodnutí v životě s vlastními vybranými osobními hodnotami. Je to milník budování silné osobnosti vedené vybranými osobními hodnotami a odráží se v člověku, který je pevně soustředěn na svůj účel a v životě směrován vlastním jádrem. Naši základní integritu kompromitujeme, kdykoli necháme ostatní, aby za nás rozhodli špatně nebo když zradíme důvěru, protože pak zradíme naše osobní hodnoty nebo zradíme to, o čem víme, že je to pravda pro nás. Když ohrožujeme naši osobní integritu, dovolujeme zranitelnost zadních dveří pro manipulaci s temnými silami, které mnohokrát přináší ještě více temnoty a chaosu do situace, když jsme udělali kompromis. Abychom podpořili ztělesnění naší skutečné podstaty, dosáhli obsazení jedné duše a neustálého rozšiřování Vědomí, je nezbytné, abychom rozuměli, jak vytvářet a udržovat osobní integritu.

S ohledem na současné výzvy, kterými procházíme během Vzestupu, je důležité zkoumat osobní přesvědčení a hodnotový systém, abyste se dostali k hlubšímu objasnění toho, co je vodítkem pro vaši nejpravdivější povahu. V kontextu Vzestupu bychom se měli vědomě účastnit duchovně prospěšných jednání, která nám pomáhají definovat vylepšený hodnotový systém a pokyny pro budování vylepšeného charakteru a osobní integrity. Naše osobní hodnoty poskytují vnitřní bod porovnání nebo vzor, co je rozlišováno jako prospěšné, důležité, užitečné, krásné a produktivní chování a činy, kterým jsme zavázáni účelem rozvoje, růstu a vedení našeho života. Naše osobní hodnoty jsou to, co motivuje a generuje naše chování a jednání. To je to, co ovlivňuje rozhodnutí, která děláme v každodenním životě.

Každý si musí vybrat ten druh člověka, kterým chce být na tomto světě, ať už se rozhodne nosit masku, kterou mu poskytli jiní, nebo jednat samostatně, abyste zjistil, čeho si opravdu cení, jak  myslí a jak se cítí pro sebe .

Během procesu Vzestupu se začne zvyšovat schopnost důvěřovat sobě a žít v souladu s vlastní autentickou povahou v případě, že začneme být plně přítomni v našich komunikacích tím, že řekneme, co si opravdu myslíme, abychom odráželi osobní integritu bez toho, co si o nás kdo myslí. Na cestě k budování osobní integrity a rozvíjení důvěry a úcty mezi vzájemnými stranami v komunikaci je důležité, abychom říkali, co máme na mysli, mysleli to, co říkáme, a byli milí, když to prezentujeme.

Přizpůsobujeme svá slova tak, že se reprezentujeme takoví, jací jsme a budeme dělat to, co říkáme  a chystáme se udělat. Když komunikujeme, přemýšlejme o úmyslu slov, která vybereme jako čestná, pravdivá a důvěryhodná, protože tyto vlastnosti vytvářejí silnou vnitřní a vnější osobní integritu. Být pravdivý a čestný je základem pro rozvoj lidských ctností. Když jsme pravdiví a čestní, je možné spojit se s našimi nejvyššími duchovními atributy, vnitřním Kristovým Duchem, který rozvíjí vrozené Božské vlastnosti nebo ctnosti.

Po registraci ve Třídě Vzestupu najdete hlubší praktiky Ducha, integrace polarity, duchovního manželství na cestě fyzického Vzestupu.

V Božské Lásce, Světle a Službě

Lenka Sykorova 31/10/2019 

ZÁKLADY, KTERÝM POTŘEBUJEME POROZUMĚT LEŽÍ V PŘÍRODNÍCH ZÁKONECH. 

Vážení Milovaní, srdečně vítejte v tomto velmi unikátním čase u dnešní harmonické zprávy. Mnozí si stále hlouběji uvědomujeme zodpovědnost za své myšlenky, činy a chování ve všech podmínkách, kterým jsme vystaveni. To jsou aktuální současné přímé volby, které každý nyní provádí každý den, každým okamžikem. Musíme si uvědomit, že jsme se v určitém okamžiku rozhodli přijít na Zemi, abychom prožili a dodržovali po určitý čas kontrolní matici, fantomové prostory a podvod, který se zde děje.

Přišli jsme se specifickými duchovními misemi, abychom pomohli uzdravit tuto negativitu na Zemi prostřednictvím našeho těla a vyššího Vědomí. Z tohoto důvodu musíme převzít odpovědnost za účel, s kterým jsme se vtělili na Zemi, bez ohledu na to, jak stále obtížnější se vnější svět může zdát. Existují hluboké důvody k inkarnaci během tohoto Evolučního cyklu Vzestupu, takže musíme tuto skutečnost akceptovat, přijmout plnou odpovědnost.

Všichni jsme stále více vedeni zjednodušovat život, převzít odpovědnost za to, co děláme a za svoji aktuální životní situaci. Lidé se učí odstranit vinu, správně uvést do běhu zákon příčiny a následku, takže tento zákon bude moci pozitivněji pracovat na výsledcích léčení a aktualizaci duchovního účelu.

Jsme ve fázi cyklu planetárního Vzestupu, kde každý jednotlivec musí sladit všechny své existující vnitřní světy s Přírodními Zákony, nebo bude konfrontován s narůstajícími negativními důsledky. Na své nejzákladnější úrovni je sladění s Přírodními Zákony v zásadě chápáno takto: když žijeme v pravdě a harmonii se sebou samými a ostatními, žijeme v pravdě a harmonii v rámci Universálních Přírodních Zákonů, což dramaticky zvyšuje kvalitu našeho života. Ať už si lidé jsou vědomi těchto Přírodních Zákonů, nebo o nich nevědí, ovlivňují nás všechny stejně, protože na konci časového cyklu bude každý z nás zodpovídat za rozhodnutí a jednání přijímaná po celý tento život. Všichni jednotlivci jsou odpovědní za svá rozhodnutí o myšlenkách, činech a chování, ať už tomu věří nebo ne. A pro mnoho z nás je trojdimenzionální úroveň tak těžko pochopitelná. 

Fyzický Vzestup a budoucí směr života na Zemi je definován na základě VYROVNÁVÁNÍ, které si každý vybírá. Velká část vnitřní práce je hledat pravdu o tom, jak se můžeme lépe vyrovnat a spojit s vnitřním Duchem, který nám pomáhá organicky se vyrovnávat s Přírodními Zákony, abychom žili šťastný život a optimalizovali naše duchovní ztělesnění na planetě.

Výsledkem  ne-úsilí v tomto směru je, že mnozí zažívají zvýšené vnější tlaky, které jsou způsobeny stupni vibračních propastí, které existují mezi vnitřním světem jemných sil a vnějším světem hmotných sil. Tlaky, které se objevují, mohou rozebrat vnější realitu nebo se projevit jako řada problémů, které vedou k vědomé účasti na rozhodování při rozhodování, které je ve větší míře v souladu s vyšším vyjádřením nebo volby, které vedou ke zvýšenému vyrovnání, což mnoho lidí vůbec nedělá. 

Tímto způsobem se každý z nás musí hlouběji podívat na rozhodnutí, která děláme, abychom byli více v souladu s Přírodními Zákony, a objevovat skrytá místa, kde jsme nevědomky špatně vyrovnáni. Jsem každý den na procházce v lese, kde je mnohem jednodušší zpracovávat fáze Vzestupu, komunikovat s přírodními silami, vpustit silné fotonické Světlo do temných částí našeho Já a získávat odpovědi na aktuální vlastní Vzestup. 

Když mají lidé vnitřní svět drasticky opačný nebo nesouvislý s vnějším světem, ve kterém působí nebo spoluvytváří, vytváří frekvenční spektrum tzv. zkřížených spirál, což může mít silný energetický dopad. Zkřížené spirály jsou vytvářeny za přítomnosti nepřátelství, což vytváří extrémní polarity v těle a Vědomí. Tyto protichůdné síly se protínají v určitém časovém okamžiku a vyvolávají výbušný efekt, když je přítomno "násilné" vyrovnání. To je většinou způsobeno nedostatkem sebevědomí v situacích nebo během interakcí s ostatními a jejich kontrolními strukturami, kde mají zkřížené spirály destruktivní účinek na osobnost, což má za následek mnoho poruch.

Snaha o sladění s pravdou. Hledání duchovní pravdy je cestou, kdy zažíváme Přírodní Zákony vlastní principům našeho Vědomí, které řídí naši realitu. Duchovní pravdu obvykle nelze definovat přesnými slovy, ale musí ji každý přímo prožít a zažít. Základem vnímání pravdy ve hmotě je jednoduše pochopit, že to je to, oč tu běží - přesné posouzení událostí, které se kolem nás v minulosti nebo v současnosti vyskytují. Abychom lépe porozuměli pravdě, musíme pochopit, že pravda je první a přesně porozumět událostem, které v současnosti probíhají. To znamená, že musíme vědět nebo vidět, kdy jsme podvedeni, abychom nezatemnili faktické události reality. Velké pravdy jsou získány z moudrosti dokonalého porozumění toho, co prostě existuje kolem nás - takové, jaké to je. Pravda je přesně vnímána z neutrálního postavení, kdy pozorujeme objektivní fakta, která zůstávají nezaujatá. Člověk podle osobních názorů nebo emocionálních připoutaností nepotřebuje kontrolovat vnímání událostí nebo dokonce kontrolovat výsledek. Dovolte sami sobě, aby pohled byl vždy neutrální, nestranný z otevřeně smýšlející perspektivy.

Pravda spočívá v srdci a Duchu každého z nás a právě ve zkoumání obsahu srdce a nejvyššího Vědomí lze nalézt Ducha pravdy. Je tak málo těch, kteří hledají uvnitř sebe sami sebe.

Každý se musí řídit pravdou, která sídlí hluboko v jeho srdci, žádný jiný člověk nemá právo nutit jiného, ​​aby jednal podle jeho vlastní verze pravdy. Jedná se o porušování Přírodních Zákonů a existují důsledky. 

Každý se musí řídit pravdou, která sídlí hluboko v jeho srdci, žádný jiný člověk nemá právo nutit jiného, ​​aby jednal podle jeho vlastní verze pravdy. Jedná se o porušování Přírodních Zákonů a existují důsledky. 

Každý se musí řídit pravdou, která sídlí hluboko v jeho srdci, žádný jiný člověk nemá právo nutit jiného, ​​aby jednal podle jeho vlastní verze pravdy. Jedná se o porušování Přírodních Zákonů a existují důsledky. 

Když jsme odhodláni hledat pravdu v našich životech, pravda, kterou objevíme, nás přirozeně otevře k duchovnímu probuzení a sladění s Přírodními Zákony, kterými se řídí naše realita a naše Vědomí. Jak rozvíjíme vyšší Vědomí, roste naše schopnost vidět všechny vzorce v prostředí, což nám pomáhá přesně vyhodnotit události jako pravdivé nebo nepravdivé - rozlišovat. Vymazání negativního ega vyžaduje hodně, hodně hluboké práce na sjednocení polarit, abychom měli skutečně schopnost uvědomit si, co se děje a přijmout to.

Musíme umět rozpoznat vzorec a význam, který je spojen s těmito vzory, které tvoří větší obraz, který nám umožňuje spojovat potřebné body navigace na cestě fyzického Vzestupu. Získání vyššího Vědomí, ve kterém se rozhodneme žít ve skutečnosti znamená, že jsme si vědomi přesných událostí a toho, co se kolem nás děje. Jsme ochotni vidět události tak, jak skutečně jsou, ne to, co chceme, aby bylo. 

Na druhou stranu s nízkou frekvencí negativního Vědomí ega, neuvidíte tyto vzory v prostředí ani jim nebudete rozumět, a nebudete chápat události, které se kolem vás vyskytují a proč. Vidím to stále, jak lidé nedokážou vyhodnotit situaci z pohledu významu ( proč se to děje v jejich životě)  a zákona o polaritě a zákona příčiny a následku.

Na cestě probuzení k vyšším úrovním pravdy je vnitřní prací rozpoznat, kde je naše vnímání ovládáno mechanismy ega, bolestí a iluzemi. Cílem je zaměřit se na sebe, ne na druhé a získat přesné posouzení událostí, což pomáhá sladit vnímání se skutečnými událostmi a realitou kolem nás. Když přijmeme Přírodní Zákony jako základ pro pochopení vyšší pravdy, dokážeme se vyrovnat s pravdou, že žijeme v energetické matrici. Tato energetická matrice se formuje do hmotné reality založené na Přírodních Zákonech a tyto zákony jsou inteligentně interaktivní se všemi vrstvami našich vlastních duchovně-energetických oblastí. To znamená, že existují naše vnitřní tělesné neboli organické duchovní zákony, které řídí to, jak tvoříme život, a které řídí důsledky chování, které nemají nic společného s umělou inteligencí a které nebyly vytvořeny lidmi na Zemi a žádný člověk je nemůže měnit ani ovládat. Zjednodušeně řečeno, nasloucháme-li svému vnitřnímu hravému tvořivému Já, vnitřnímu dítěti, utváříme vlastní život jako hru.

Na cestě hledání pravdy odhalujeme, že všechny aspekty našeho Vědomí existují ve stavu, který se řídí těmito Přírodními Zákony. Jedná se o Zákony, které nelze měnit jen proto, že chceme, aby tomu tak bylo, nebo proto, že o nich nevíme. 

Fyzická realita je spoluvytvářena Vědomím ve spolupráci s těmito duchovně-energetickými zákony, s kterými jsme neustále svázáni, jak naše Vědomí putuje hmotou a časem. Pokud nám chybí vědomí, že tyto duchovní zákony existují, pak jsme ve stavu nejasné nevědomosti. Nesoulad znamená, že projevujeme to, co nechceme vytvářet, nebo že jsme od pravdy odpojeni. 

Základní koncept sladění s Přírodními Zákony lze nejlépe chápat tak, že máme skutečnou úctu k Božské Jiskře a Vědomí, které je přítomno v nás uvnitř nás po celý život. Všechny lidské bytosti a živé bytosti mají přirozená práva a tato práva budou na konci evolučních cyklů odpovědná. Když si uděláme čas, abychom studovali a lépe porozuměli tomu, jak tyto principy Vědomí fungují při řízení energetických struktur našeho Světelného těla a jak fungují ve struktuře našich projevů, můžeme se s těmito Přírodními Zákony vyrovnat a společně vytvářet mnohem více harmonický, smysluplný a půvabný život a upřímně jiná cesta ani není. 

Užívejte si krásy a barvy podzimní přírody při naslouchání Duchu. Ať se vám daří tvořit nový život, který přináší všehohojnost. Mnoho zázraků na cestě ke svobodě. Vyživujte se a podporujte svoji cestu ke skutečnému zázračnému životu. Jsem vděčná za každý den, který vyživuje život. 

S milující Láskou v srdci 
Lenka Sykorova
www.lenka-sykorova.cz  (C) 28/10/2019

ASTRÁLNÍ ENERGETICKÁ SÍŤ PODVODŮ NA ZEMI

Vážení Milovaní,
buďte s Láskou vítáni u dnešní nové zprávy. Mnoho lidí se stále odmítá probudit, protože je to tak bolestivé a tak náročné, ale nemůžeme nikoho nutit. Jsem velmi soucitná, ale existuje zde mnoho nepravd. Pokud se jakýmkoliv způsobem bráníte probuzení, udržujete temnotu na planetě, bráníte se své vlastní hře. Mnozí nechtějí slyšet ani číst o pravdivé cestě Vzestupu.Moje tělo je opravdu velmi dobře napojené na Ducha Svatého a kolektivní proces. Jsem stále zaměstnána Duchem Svatým. Nejen my hovoříme o umělé inteligenci, ale také lidé hovoří o tom, kam směřuje tato agenda a válka o životní sílu. Umělá inteligence a lidé do ní zapojení vytváří obrovskou karmu. Ale existuje vyšší vůle vrátit se k přirozenému způsobu života, který je organický a vychází z Ducha Svatého skrze Matku Života - Bohyni, která nám poskytuje výživu. To se odráží v horizontálním výrazu našeho vývoje, který ztělesňuje skutečné Osvícení - Světelnou práci - integraci Stínů a Světla. Pokud je tento vývoj potlačován, bude to děsivé a Vzestupem neuznatelné. Jsou zde lidé, kteří slouží temným silám a mám pocit, že si vůbec nejsou vědomi dopadu svého jednání. Soucítím s nimi, s jejich falší, strachy, nevědomostí. Jsem ve službě Kristu, planetě a lidem, kteří jsou v srdci, pravdiví, jsou probuzení. 
Ve světovém náboženství a praktických duchovních tradicích se na vyšších úrovních často zavádí určitý typ obratu. V tomto bodu se také nacházíme. Mnozí všechny vzestupné snahy o kultivaci ctnosti a čistoty odkládají stranou jako naivní přesvědčení na úrovni začátečníků. Avšak my kráčíme za skutečným úspěchem, který má obnovit Ducha a porušovat všechna pravidla a pravidla tradice. Toto je často výzva pro duchovního adepta, že vidět Boha v dobrotě je jen poloviční cesta, ale věřit Bohu v temnotě se považuje za místo, kde se získává skutečná duchovní síla.
Skutečným úmyslem je samozřejmě svést lidské bytosti ze Vzestupné cesty na sestupnou cestu s plným souhlasem a účastí, aby byli vázáni a vysáváni parazitickými silami. V okultních tradicích založených na zvyšování osobní moci je tato sestupná cesta často výchozím bodem. Tomu se říká levá cesta a používají ji přisluhovači negativní mimozemské agendy s podvodem k vytváření pastí pro Vědomí proti lidskosti s blokováním Vzestupu.
Přestože většina přisluhovačů a New Age lidí na levé straně tvrdí, že astrální energetická síť je pravým symbolickým znázorněním integrace polarity, alchymistického procesu sjednocujícího Světlo a Temno, ke kterému dochází během duchovního vzestupu, je to hrubý zavádějící podvod. Je správné říci, že v soužití Světla a Temna jsou život a pasáž smrti dvě strany téže duchovní mince, které jsou v této hmotné říši neoddělitelné jedna od druhé. Toto základní povědomí o přírodních zákonech, které zahrnují kosmologické chápání duality, zákona o polaritě je zde prezentován jako neúplný a lidstvo aktivně snáší válku, kterou zde tyto skupiny vytváří.
Astrální energetické sítě podvodů jsou navrženy tak, aby prováděly převrácení mužských a ženských pohlavní (čili také Světelné tělo) a deformovaly sakrální centrum a sexuální orgány, aby se naplnily parazitními silami negativní mimozemské agendy, což vytváří odpad jako je miasma. Toxické miasma je vyrobeno z černé plazmy, která je asimilována pro napájení uměle vytvořených energetických polí. Astrální energetické sítě také degenerují mužské energie na ženské, takže muži si nechávají měnit pohlaví podobně jako ženy chtějí mít penis.
Ohýbání energetických zákonů, pomocí zabudovaného zařízení v astrální energetické síti, generuje mrtvé Světlo, což ovlivňuje mentální úrovně člověka i jeho tělo. Avšak v současné době se postupně stabilizují organické časové osy.
Když se Hvězdná Semena a ti duchovně zasvěcení snaží probudit k pravdivé povaze, musíme vidět válku, která zde existuje v každodenním světě lží a podvodů, abychom překonali strachy a naučili se získávat přímé duchovní znalosti pravého gnosticismu, který byl obrácen na princip temné Matky a démonické hierarchie. Tyto astrální sítě byly navrženy tak, aby zničili vnitřní hierogamické spojení Krista a Sofie potřebné ke spojení vnitřního Svatého Manželství.
Rituály zavedené Luciferskými a Satanistickými černými mágy, templáři temných spolků, aby zkreslili a překroutili původní gnostické učení templářů esence Krista, původních linií modrého plamene a implementovaly tyto symboly do církví. Abychom dosáhli duchovní jasnosti a dokázali si zachovat zdravý rozum, musíme umět dokázat rozlišovat kvalitu Světelných sil. Rozlišujeme chování, které je duchovně zdravé pro tělo a rozvoj Vědomí a Světla, a to nebo ty, kteří používají duchovně urážlivé způsoby chování způsobující poškozování našeho Vědomí.
Astrální sítě energetické sítě podvodů obsahují jedny z nejtemnějších a nejhorších energií, které jsou antihumánní a záměrně navrženy tak, aby používaly a zneužívaly lidskou bolest. Dokonce já sama jsem terčem takové šikany. Tyto způsoby chování způsobují nejhlubší rány a stíny vyplývající z rozštěpení duše, která je často sexuálně zvrácená. Existuje zde obrovské znásilňování a traumatizace lidských duší, které si způsob vlastní posedlosti ani neuvědomují a považují je za normální.
Když nedokážeme rozeznat Světlo od temných sil, ztratíme svoji duši, která je pak zmatená. Jedním z nejhorších kultů na planetě je Satanský a Luciferianský kult, který se zaměřuje na sběr sexuální energie. Abychom více pochopili, jak funguje to, co vidíme na Zemi stvořené, pak vše je nastaveno v kolektivní energii, a že astrální energetické sítě původně pochází z padlého Vesmíru. Astrální energetická matice je naprogramována tak, aby na Zemi přinášela programy umělé inteligence. Takže na Zemi jsou zástupci v lidských tělech, a možná si toho nejsou ani vědomi, kteří manipulují Ženské principy Stvoření za účelem zotročit kolektivní princip Ženské Bohyně, Ženského principu.
Astrální energetická síť je napájena z černé skříňky v červí díře, což je zamýšleno jako událost měnící organickou časovou osu na udržování umělého Ženského principu, který je řízen temnými principy - čtyřmi směry matice Jehova pro zvrácení sexuální kreativní síly. Účelem je zesměšňovat a znehodnocovat androgynní vyjádření vnitřního Krista a Sofie. Zvrátit posvátnou sexuální unii a zabránit skutečné hierogamické unii na Zemi. Nicméně přisluhovači, kteří slouží těmto temným silám jsou plni vnitřní bolesti, sami zraněni s nízkým sebevědomím s ublíženou duší často z dětství. Mnoho takových lidí uctívá sexuální orgány jako regenerační zdroj spojený s rituály bolesti. Podněcují sexuální vzrušení často jako skupinovou energii jako formu moci pro osobní touhy.
Všechny příběhy vycházející z astrální energetické sítě podporují velké lži při dosahování duchovního Osvícení, aby zničily Světelné tělo a získaly kontrolu nad těmi, kteří se pokoušejí najít hlubokou pravdu o vědách života a Vesmíru. Mnoho těchto jednání poškozuje lidské Světlo, aby často nevědomě nebo i vědomě udržovalo negativní nižší duchovní úrovně energetického připoutání a parazitizmus. Parazitní entity potřebují Světelný zdroj v hostiteli, aby přežily. Maskují se ve falešném Světle, které kradou z kolektivních fragmentů lidského astrálního těla. Tyto lidské i nefyzické entity, které se živí energií z astrálních sítí negenerují Světlo zevnitř. Nemohou produkovat Světlo, mohou jen krást Světlo lidským duším, které generují vnitřní Světlo zevnitř jako Zdroj Světla a života. Energetičtí upíři nacházejí lidské bytosti a parazitují jako démoni pro potěšení během často sexuálních rituálů, které produkují astrální energetickou síť.
Jako skupina ze Společnosti Hvězdné Setby s původní linií Krista a Strážci planetární krystalické mřížky, pomáháme vyčistit miasmatické bahno a toxický kal od sexuálních energií, které se nacházejí ve spodních proudech 2. dimenze lidského nevědomí a 4. dimenzi astrálních trosek. Tyto spodní úrovně přímo souvisí s podporou černé magie, programováním sexuálního utrpení a šířením misogynie. Tyto zásady jsou podvodem negativní mimozemské agendy, které mají rozdělovat lidské duše, posilují černou magii Satanistů a Luciferianů, aby prováděli krádeže sexuální energie druhých lidí.
Satanistické a Luciferianské rituály jsou navrženy tak, aby kontaktovali inteligentní vnímající lidské bytosti pro svých řadu negativních ego účelů často pro sexuální potěšení. Proto například had (penis) je také symbolem nízkého královského démona, který se považuje za krále. Mnoho černých mágů usiluje o potěšení z materializmu. Takové entity na Zemi klonují Stínové aspekty a jsou naprogramovány tak, aby měnily mentální vnímání lidí a systémy víry lidských bytostí, které jim věří. Tyto pozemské entity zapadají do vyprávění o strategii archonských podvodů a lží.
Pravý gnosticismus obecně odkazuje na skutečnou duchovnost. Praví a pravdiví gnostici se zabývají zasvěcením duchovního Vzestupu, aby vytvořili přímý vztah k Bohu, aby lidé věděli, že uvnitř lidstva existuje vnitřní jiskra Božství, která je v souladu s vnitřním Božstvím.
Skupina bytostí ze Společnosti Hvězdná Setba z modré linie Krista vědomě cestuje skrze dimenze pravého Stromu Života, aby nyní oddělila pravé čisté ryzí Světlo od temnoty a to procesem čištění, aby dosáhla vnitřního posvátného manželství a zosobnění nejvyšší moudrosti Vědomí Kristus - Sofie. Tento logos je vyjádřením Svaté Matky jako Svaté dcery Ducha Svatého, která miluje milujícího manžela Kosmického Krista. Tento manželský pár drží klíče k bráně do Božích světů. Člověk tedy musí ztělesnit toto Sofiánské Vědomí, aby získal přístup k nadčasové moudrosti, věčné moudrosti Vesmíru. ONA drží pravé znalosti a sílu tajemství oživující stvoření jako samotná prima materia, Božská kvintesence, která vdechuje život do formy.
Sofia je emanace, která vychází přímo z Božství a Ženského Krista, drží aspekt moudrosti vnímání Ducha pravdy, který existuje uvnitř všech věcí. Dary Sofiánské moudrosti jsou udělovány v Bráně Rozkvětu posvátného křišťálového Srdce. JEJÍ posvátná píseň dýchá Světlo, které vzbuzuje Božskou jiskru Boha uvnitř vzestoupeného člověka, který se pak skutečně učí, že bezpodmínečná Láska ke Stvoření je Zákon. V podstatě to znamená, že nemůžeme získat přístup k čistému poznání a moudrosti z našeho srdečního komplexu, pokud jsme zvnějšku rozptýleni materialismem mysli a potěšeními fyzického těla.
Tato prastará moudrost původních bytostí Esence Krista, které kdysi disponovaly posvátným poznáním zakladatelských záznamů a solárních log, upadla do zvráceného úpadku černé magie čarodějnictví, které zahrnovalo nepopsatelné činy zkaženosti, které se staly běžnými v Satanských a Luciferianských kultových praktikách. Satanské a Luciferianské systémy víry a jejich rituální praktiky se šířily pomocí násilného Vědomí, aby se projevilo ve fyzické říši, protože je žádoucí zkorumpovat lidskou duši, aby se infiltrovala Satanským nebo Luciferianským Vědomím. Tak může negativní mimozemská agenda lidskou duši a fyzickou nádobu snadno ovládat a manipulovat do Vědomí otroctví.
Při přípravě na otevření Univerzálních Bran během cyklu Nanebevstoupení byli templáři Luciferianských rytířů nápomocni při prosazování Atlantského spiknutí, šířili dezinformace a pokročilé technologie, které byly použity během Atlantské civilizace. Po tisíce let účinně prováděly války, které měly zničit jakékoli artefakty nebo historické důkazy Atlantských kolonií, a zkreslit jakýkoli zbývající důkaz starověké stavitelské technologie, která byla v Atlantidě. Za účelem nesprávného nasměrování pozornosti veřejnosti rozšířili falšované atlantské mapy, aby svedli všechny ke konkurenčním frakcím, které touží ovládnout pozemská území.
Zkušenost získaná na Zemi přímou gnózou odhaluje hlubší pochopení, že hmotný svět, ve kterém dnes žijeme, je sloučením a důsledkem příčiny a následku, který se nashromáždil po mnoho astrologických věků Evoluce mezi původními pokrevními liniemi Esence Krista a skupinou, která vkládá umělé technologie prostřednictvím krevních Luciferských linií a tzv. falešných Andělů. To by mohlo být srovnatelné s vědomím, že templářské síly Krista a protikristovské templářské síly soupeří o krevní linie, které se přímo podílejí na společném vytváření organické a anorganické architektury a souvisejících jevů, které tvoří hmotnou realitu časové osy Země, jak to v současné době zažíváme.
Je tedy možné, že můžeme vnímat existenciální vnitřní boj, který existuje u osob narozených v amnézii, odpojených od Vědomí duše a neschopných vnímat jejich přímý vztah k věčnému zdroji Boha, a že někteří zoufale hledají poznání. Aby unikli hmotnému vězení Země, snaží se najít tajné znalosti, které jim umožní uniknout z cyklu smrti a reinkarnace tím, že si pro sebe vyžádají určitou formu dočasné nesmrtelnosti, přičemž mnozí jsou ochotni podílet se na krevních obětech, aby dosáhli svých cílů.
Aby si člověk osvojil navigaci ve světě těchto chaotických sil, aby dosáhl konečného duchovního osvobození, bude muset učinit jasné a rozhodné rozhodnutí, co si zvolí jako svůj souhlas s vyšší autoritou. Když hledáme pravdu ve svém nejvyšším vyjádření, je možné držet vyšší poznání těchto duchovních sil v dokonalé neutralitě a v souladu s Jednotou. Je důvěrně známo, že Duch pravdy a čisté srdce naplněné bezpodmínečnou Láskou je jedinou cestou, která vede k duchovní svobodě a věčnému Božství.
Témata tohoto měsíce jsou rozsáhle zapletena, všechny se používají k zesílení lunárních sil, sexuálního utrpení a misogynie na Zemi za účelem mučení a podrobení Ženského principu, což jak jsme psala někteří z nás zažívají na vlastní kůži. Bez ohledu na naše přesvědčení to má dopad na nás všechny. Musíme být ohleduplní k sobě, našim srdcím, když uvažujeme o takových hlubokých duchovních záležitostech a přemýšlíme o nich. Musíme se věnovat sjednocení a míru v rámci každodenní modlitby, abychom dosáhli vznešených cílů. Až do příště laskavé požehnání. Zůstaňte na cestě srdeční k těm, kteří žijí v amnézii.
S milující LáskouLenka Sykorovawww.lenka-sykorova.cz


DODRŽOVÁNÍ MORÁLNÍCH HODNOT 

To, co mi stále Duch ukazuje, je zaměřovat se na učení, co je to důvěryhodné chování a nedůvěryhodné chování. Důvěryhodné chování je modelováno v etickém chování, které pozorujeme u lidí se silným morálním charakterem, ztělesňuje silné jádro, které demonstruje energetickou rovnováhu nebo principy soudržnosti.

Účelem je učinit vylepšená rozhodnutí o tom, kdy se člověk rozhodne důvěřovat ostatním a jak budovat silný morální charakter, a tak budovat důvěryhodné atributy Já. Bohužel, pokud se nezakládá na silné etické povaze a morální struktuře soudržnosti, jsou všechny tyto termíny zneužívány za účelem páchání podvodů, manipulací a kontroly a to je způsob New Age. Mnozí to stále ještě nevědí, že jde o učení velké zrady důvěry s povrchními květnatými slovy bez podstaty a významu za nimi. Toto je samozřejmě nekontrolované chování negativního ega, které ovlivňuje nízké morální chování.

V každé životní zkušenosti, ať už se jedná o samozvanou "duchovní osobu", průvodce Vzestupu, duchovního gurua, aktivistu, politika nebo účetní, najdeme stejná společná témata negativního ega, které je potenciálně přítomné u všech lidských bytostí.

Mnozí z nás, kteří mají duchovní charakter, se setkávají s ostatními, kteří říkají, že také mají duchovní charakter, to ve své podstatě znamená, že jsou důvěryhodní, etičtí se silnou morální povahou. Není tomu tak a musíme tuto skutečnost přijmout jako duchovně vyzrálí dospělí a zároveň se lépe učit rozpoznat morální povahu. Silný charakter je dán svědomitým dodržováním morálních hodnot, nikoliv slovy vytvořenými ve vznešené rétorice. Dalším způsobem je budování silné povahy a etiky v akci, což se každý den projevuje v osobním jednání.

Když posuzujeme situace a rozlišujeme důvěryhodnost, je moudré podívat se na osobní charakteristiku zúčastněných lidí a také rozlišovat etiku (ctnosti), které jsou ve skupině vysoce ceněny. Takže když říkáme, že někdo má silnou povahu, jeho povaha je definována hodnotnými vlastnostmi, jako je integrita, odvaha a soucit .

Silná morální povaha je fyzický základ, který je nezbytný při budování silného duchovního domu během procesu Vzestupu. Abychom udrželi Ducha Krista, jako je tomu při získávání etiky a duchovních ctností, prvním krokem je zajistit, aby tělo, fyzické Já, bylo založeno na silné morální povaze

Více aktuálních informací - TŘÍDA VZESTUPU pro registrované členy. 


PŘIROZENÉ SVĚTLO A PŘÍRODA AKTIVUJÍ DNA A GENETIKU

Ve všech biologických formách přírody existují molekuly, které přímo reagují na Světlo - na konkrétní rozsahy frekvenčních délek a jsou přímo spojeny s genetikou. Takže to, co je vystaveno slunci, může zcela přirozeně aktivovat genetický potenciál v DNA, která řídí  procesy v lidském těle. Pro urychlení aktivace DNA a genetiku pomáhá tedy vystavení Světlu spolu se správným vývojem nervové soustavy, čemuž napomáhá například meditace a spojení s přírodou. K tomu, aby se lidská genetika znovu obnovila, není zapotřebí žádné umělé zařízení. Přirozené funkce lidské biologie mohou existovat bez bombardování umělé inteligence, zatímco některé toxické a škodlivé vlivy přetěžují bioneurologii. Jakmile máme znalosti o přirozeném fungování lidského organismu, musíme eliminovat všechny škodlivé vlivy. Více informací VZESTUP VE FYZICKÉM TĚLE - TŘÍDA VZESTUPU pro registrované členy. 


ASTRÁLNÍ ENERGETICKÁ SÍŤ PODVODŮ NA ZEMI

Vážení Milovaní,

buďte s Láskou vítáni u dnešní nové zprávy. Mnoho lidí se stále odmítá probudit, protože je to tak bolestivé a tak náročné, ale nemůžeme nikoho nutit. Jsem velmi soucitná, ale existuje zde mnoho nepravd. Pokud se jakýmkoliv způsobem bráníte probuzení, udržujete temnotu na planetě, bráníte se své vlastní hře. Mnozí nechtějí slyšet ani číst o pravdivé cestě Vzestupu.

Moje tělo je opravdu velmi dobře napojené na Ducha Svatého a kolektivní proces. Jsem stále zaměstnána Duchem Svatým. Nejen my hovoříme o umělé inteligenci, ale také lidé hovoří o tom, kam směřuje tato agenda a válka o životní sílu. Umělá inteligence a lidé do ní zapojení vytváří obrovskou karmu. Ale existuje vyšší vůle vrátit se k přirozenému způsobu života, který je organický a vychází z Ducha Svatého skrze Matku Života - Bohyni, která nám poskytuje výživu. To se odráží v horizontálním výrazu našeho vývoje, který ztělesňuje skutečné Osvícení - Světelnou práci - integraci Stínů a Světla. Pokud je tento vývoj potlačován, bude to děsivé a Vzestupem neuznatelné. Jsou zde lidé, kteří slouží temným silám a mám pocit, že si vůbec nejsou vědomi dopadu svého jednání. Soucítím s nimi, s jejich falší, strachy, nevědomostí. Jsem ve službě Kristu, planetě a lidem, kteří jsou v srdci, pravdiví, jsou probuzení.

Ve světovém náboženství a praktických duchovních tradicích se na vyšších úrovních často zavádí určitý typ obratu. V tomto bodu se také nacházíme. Mnozí všechny vzestupné snahy o kultivaci ctnosti a čistoty odkládají stranou jako naivní přesvědčení na úrovni začátečníků. Avšak my kráčíme za skutečným úspěchem, který má obnovit Ducha a porušovat všechna pravidla a pravidla tradice. Toto je často výzva pro duchovního adepta, že vidět Boha v dobrotě je jen poloviční cesta, ale věřit Bohu v temnotě se považuje za místo, kde se získává skutečná duchovní síla.

Skutečným úmyslem je samozřejmě svést lidské bytosti ze Vzestupné cesty na sestupnou cestu s plným souhlasem a účastí, aby byli vázáni a vysáváni parazitickými silami. V okultních tradicích založených na zvyšování osobní moci je tato sestupná cesta často výchozím bodem. Tomu se říká levá cesta a používají ji přisluhovači negativní mimozemské agendy s podvodem k vytváření pastí pro Vědomí proti lidskosti s blokováním Vzestupu.

Přestože většina přisluhovačů a New Age lidí na levé straně tvrdí, že astrální energetická síť je pravým symbolickým znázorněním integrace polarit, alchymistického procesu sjednocujícího Světlo a tmu, ke kterému dochází během duchovního vzestupu, je to hrubý zavádějící podvod. Je správné říci, že v soužití Světla a tmy jsou život a pasáž smrti dvě strany téže duchovní mince, které jsou v této hmotné říši neoddělitelné jedna od druhé. Toto základní povědomí o Přírodních zákonech, které zahrnují kosmologické chápání duality, zákona o polaritě je zde prezentován jako neúplný a lidstvo aktivně snáší válku, kterou zde tyto skupiny vytváří.

Astrální energetické sítě podvodů jsou navrženy tak, aby prováděly převrácení mužských a ženských pohlavní (čili také Světelné tělo) a deformovaly sakrální centrum a sexuální orgány, aby se naplnily parazitními silami negativní mimozemské agendy, což vytváří odpad jako je miasma. Toxické miasma je vyrobeno z černé plazmy, která je asimilována pro napájení uměle vytvořených energetických polí. Astrální energetické sítě také degenerují mužské energie na ženské, takže muži si nechávají měnit pohlaví podobně jako ženy chtějí mít penis.

Ohýbání energetických zákonů, pomocí zabudovaného zařízení v astrální energetické síti, generuje mrtvé Světlo, což ovlivňuje mentální úrovně člověka i jeho tělo. Avšak v současné době se postupně stabilizují organické časové osy.

Když se Hvězdná Semena a ti duchovně zasvěcení snaží probudit k pravdivé povaze, musíme vidět válku, která zde existuje v každodenním světě lží a podvodů, abychom překonali strachy a naučili se získávat přímé duchovní znalosti pravého gnosticismu, který byl obrácen na princip temné Matky a démonické hierarchie. Tyto astrální sítě byly navrženy tak, aby zničili vnitřní hierogamické spojení Krista a Sofie potřebné ke spojení vnitřního Svatého Manželství.

Rituály zavedené Luciferskými a Satanistickými černými mágy, templáři temných spolků, aby zkreslili a překroutili původní gnostické učení templářů esence Krista, původních linií modrého plamene a implementovaly tyto symboly do církví. Abychom dosáhli duchovní jasnosti a dokázali si zachovat zdravý rozum, musíme umět dokázat rozlišovat kvalitu Světelných sil. Rozlišujeme chování, které je duchovně zdravé pro tělo a rozvoj Vědomí a Světla, a to nebo ty, kteří používají duchovně urážlivé způsoby chování způsobující poškozování našeho Vědomí.

Astrální sítě energetické sítě podvodů obsahují jedny z nejtemnějších a nejhorších energií, které jsou antihumánní a záměrně navrženy tak, aby používaly a zneužívaly lidskou bolest. Dokonce já sama jsem terčem takové šikany. Tyto způsoby chování způsobují nejhlubší rány a stíny vyplívající z rozštěpení duše, která je často sexuálně zvrácená. Existuje zde obrovské znásilňování a traumatizace lidských duší, které si způsob vlastní posedlosti ani neuvědomují a považují je za normální.

Když nedokážeme rozeznat Světlo od temných sil, ztratíme svoji duši, která je pak zmatená. Jedním z nejhorších kultů na planetě je Satanský a Luciferianský kult, který se zaměřuje na sběr sexuální energie. Abychom více pochopili, jak funguje to, co vidíme na Zemi stvořené, pak vše je nastaveno v kolektivní energii a že astrální energetické sítě původně pochází z padlého Vesmíru. Astrální energetická matice je naprogramována tak, aby na Zemi přinášela programy umělé inteligence. Takže na Zemi jsou zástupci v lidských tělech, a možná si toho nejsou ani vědomi, kteří manipulují Ženské principy Stvoření za účelem zotročit kolektivní princip Ženské Bohyně, Ženského principu.

Astrální energetická síť je napájena z černé skříňky v červí díře, což je zamýšleno jako událost měnící organickou časovou osu na udržování umělého Ženského principu, který je řízen temnými principy - čtyřmi směry matice Jahveho pro zvrácení sexuální kreativní síly. Účelem je zesměšňovat a znehodnocovat androgynní vyjádření vnitřního Krista a Sofie. Zvrátit posvátnou sexuální unii a zabránit skutečné hierogamické unii na Zemi. Nicméně přisluhovači, kteří slouží těmto temným silám jsou plni vnitřní bolesti, sami zraněni s nízkým sebevědomím s ublíženou duší často z dětství. Mnoho takových lidí uctívá sexuální orgány jako regenerační zdroj spojený s rituály bolesti. Podněcují sexuální vzrušení často jako skupinovou energii jako formu moci pro osobní touhy.

Všechny příběhy vycházející z astrální energetické sítě podporují velké lži při dosahování duchovního Osvícení, aby zničily Světelné tělo a získaly kontrolu nad těmi, kteří se pokoušejí najít hlubokou pravdu o Vědách života a Vesmíru. Mnoho těchto jednání poškozuje lidské Světlo, aby často nevědomě nebo i vědomě lidé udržovali negativní nižší duchovní úrovně energetického připoutání a parazitizmus. Parazitní entity potřebují Světelný zdroj v hostiteli, aby přežily. Maskují se ve falešném Světle, které kradou z kolektivních fragmentů lidského astrálního těla. Tyto lidské i nefyzické entity, které se živí energií z astrálních sítí negenerují Světlo zevnitř. Nemohou produkovat Světlo, mohou jen krást Světlo lidským duším, které generují vnitřní Světlo zevnitř jako Zdroj Světla a života. Energetičtí upíři nacházejí lidské bytosti a parazitují jako démoni pro potěšení během často sexuálních rituálů, které produkují astrální energetickou síť.

Jako skupina ze Společnosti Hvězdná Setba s původní linií Krista a Strážci planetární krystalické mřížky, pomáháme vyčistit miasmatické bahno a toxický kal od sexuálních energií, které se nacházejí ve spodních proudech 2. dimenze lidského nevědomí a 4. dimenzi astrálních trosek. Tyto spodní úrovně přímo souvisí s podporou černé magie, programováním sexuálního utrpení a šířením misogynie. Tyto zásady jsou podvodem negativní mimozemské agendy, které mají rozdělovat lidské duše, posilují černou magii Satanistů a Luciferianů, aby prováděli krádeže sexuální energie druhých lidí.

Satanistické a Luciferianské rituály jsou navrženy tak, aby kontaktovali inteligentní vnímající lidské bytosti pro svých řadu negativních ego účelů často pro sexuální potěšení. Proto například had (penis) je také symbolem nízkého královského démona, který se považuje za krále. Mnoho černých mágů usiluje o potěšení z materializmu. Takové entity na Zemi klonují Stínové aspekty a jsou naprogramovány, aby měnily mentální vnímání lidí a systémy víry lidských bytostí, které jim věří. Tyto pozemské entity zapadají do vyprávění o strategii archontských podvodů a lží.

Dnes pravý gnosticismus obecně odkazuje na skutečnou duchovnost. Praví a pravdiví gnostici se zabývají zasvěcením duchovního Vzestupu, aby vytvořili přímý vztah k Bohu, aby lidé věděli, že uvnitř lidstva existuje vnitřní jiskra Božství, která je v souladu s vnitřním Božstvím.

Skupina bytostí ze Společnosti Hvězdná Setba z modré linie Krista vědomě cestuje skrze dimenze pravého Stromu Života, aby nyní oddělila pravé čisté ryzí Světlo od temnoty a to procesem čištění, aby dosáhla vnitřního posvátného manželství a zosobnění nejvyšší moudrosti Vědomí Kristus - Sofie. Tento logos je vyjádřením Svaté Matky jako Svaté dcery Ducha Svatého, která miluje milujícího manžela Kosmického Krista. Tento manželský vnitřní pár drží klíče k bráně do Božích světů. Člověk tedy musí ztělesnit toto sofiánské Vědomí, aby získal přístup k nadčasové moudrosti, věčné moudrosti Vesmíru. ONA drží pravé znalosti a sílu tajemství oživující stvoření jako samotná prima materia, Božská kvintesence, která vdechuje život do formy.

Sofia je emanace, která vychází přímo z Božství a Ženského Krista, drží aspekt moudrosti vnímání Ducha pravdy, který existuje uvnitř všech věcí. Dary sofiánské moudrosti jsou udělovány v Bráně Rozkvětu posvátného křišťálového Srdce. JEJÍ posvátná píseň dýchá Světlo, které vzbuzuje Božskou jiskru Boha uvnitř vzestupujícího člověka, který se pak skutečně učí, že bezpodmínečná Láska ke Stvoření je Zákon. V podstatě to znamená, že nemůžeme získat přístup k čistému poznání a moudrosti z našeho srdečního komplexu, pokud jsme zvnějšku rozptýleni materialismem mysli a potěšeními fyzického těla.

Tato prastará moudrost původních bytostí Esence Krista, které kdysi disponovaly posvátným poznáním zakladatelských záznamů a solárních log, upadla do zvráceného úpadku černé magie čarodějnictví, které zahrnovalo nepopsatelné činy zkaženosti, které se staly běžnými v Satanských a Luciferianských kultových praktikách. Satanské a Luciferianské systémy víry a jejich rituální praktiky se šířily pomocí násilného Vědomí, aby se projevilo ve fyzické říši, protože je žádoucí zkorumpovat lidskou duši, aby se infiltrovala Satanským nebo Luciferianským Vědomím. Tak může negativní mimozemská agenda lidskou duši a fyzickou nádobu snadno ovládat a manipulovat do Vědomí otroctví.

Při přípravě na otevření Univerzálních bran během cyklu Nanebevstoupení byli templáři Luciferianských rytířů nápomocni při prosazování Atlantského spiknutí, šířili dezinformace a pokročilé technologie, které byly použity během Atlantské civilizace. Po tisíce let účinně prováděly války, které měly zničit jakékoli artefakty nebo historické důkazy Atlantských kolonií, a zkreslit jakýkoli zbývající důkaz starověké stavitelské technologie, která byla v Atlantidě. Za účelem nesprávného nasměrování pozornosti veřejnosti rozšířili falšované atlantské mapy, aby svedli všechny ke konkurenčním frakcím, které touží ovládnout pozemská území.

Zkušenost získaná na Zemi přímou gnózou odhaluje hlubší pochopení, že hmotný svět, ve kterém dnes žijeme, je sloučením a důsledkem příčiny a následku, který se nashromáždil po mnoho astrologických věků Evoluce mezi původními pokrevními liniemi Esence Krista a skupinou, která vkládá umělé technologie prostřednictvím krevních Luciferských linií a tzv. falešných Andělů. To by mohlo být srovnatelné s vědomím, že templářské síly Krista a protikristovské templářské síly soupeří o krevní linie, které se přímo podílejí na společném vytváření organické a anorganické architektury a souvisejících jevů, které tvoří hmotnou realitu časové osy Země, jak to v současné době zažíváme.

Je tedy možné, že můžeme vnímat existenciální vnitřní boj, který existuje u osob narozených v amnézii odpojených od Vědomí duše a neschopných vnímat jejich přímý vztah k věčnému zdroji Boha, a že někteří zoufale hledají poznání. Aby unikli hmotnému vězení Země, snaží se najít tajné znalosti, které jim umožní uniknout z cyklu smrti a reinkarnace tím, že si pro sebe vyžádají určitou formu dočasné nesmrtelnosti, přičemž mnozí jsou ochotni podílet se na krevních obětech, aby dosáhli svých cílů.

Aby si člověk osvojil navigaci ve světě těchto chaotických sil, aby dosáhl konečného duchovního osvobození, bude muset učinit jasné a rozhodné rozhodnutí, co si zvolí jako svůj souhlas s vyšší autoritou. Když hledáme pravdu ve svém nejvyšším vyjádření, je možné držet vyšší poznání těchto duchovních sil v dokonalé neutralitě a v souladu s Jednotou. Je důvěrně známo, že Duch pravdy a čisté srdce naplněné bezpodmínečnou Láskou je jedinou cestou, která vede k duchovní svobodě a věčnému Božství.

Témata tohoto měsíce jsou rozsáhle zapletena, všechny se používají k zesílení lunárních sil, sexuálního utrpení a misogynie na Zemi za účelem mučení a podrobení Ženského principu, což jak jsem psala, někteří z nás zažívají na vlastní kůži. Bez ohledu na naše přesvědčení to má dopad na nás všechny. Musíme být ohleduplní k sobě a našim srdcím, když uvažujeme o takových hlubokých duchovních záležitostech a přemýšlíme o nich. Musíme se věnovat sjednocení a míru v rámci každodenní modlitby, abychom dosáhli vznešených cílů. 

Až do příště laskavé požehnání. Zůstaňte na cestě srdeční k těm, kteří žijí v amnézii.

S milující Láskou

Lenka Sykorova

www.lenka-sykorova.cz


VLNY INTEGRACE TEMNA & SVĚTLA

Vážení Milovaní,

nová vlna stvoření začíná tento týden, pokud jste připraveni ji přijmout a začít znovu, pak vítejte srdečně v novém Mayském cyklu a také na mém novém webu! Mnoho let jsem toužila po novém vyjádření mé Světelné práce s designem mých fotografií. A je to tu! Často jsme překvapeni, že dokážeme něco, o čem jsme si mysleli, že nikdy nedokážeme :)

Jsem zpátky z prázdnin, mých výletů, z mé lesní "džungle" v krásné vlně počasí! Toto je jediné místo, kde mohu být sama a stále se cítím dobře a mohu dělat své správné kotvení. I servery planetárního Světla potřebují odpočinek a samotný čas, aby se prohloubilo naše posvátné spojení s vnitřním plamenem a abychom viděli, co nám Duch zasílá za zprávy, čím procházíme a kam směřujeme prostřednictvím sladění se s Božským plánem Ducha Svatého. Avšak žádný dokonalý odpočinek se nekonal, protože masivní vlny temna nás neustále ruší. Nová vlna přicházející energie byla intenzivně stravována, děláme to tím, že procházíme branami matice pekla do svobody designu kreatrixu.

Práce duchovní služby a oddanosti nikdy nekončí, prohlubuje se pouze nekonečnými točivými vlnami v souladu s energiemi. Není to statická věc, kde můžeme usnout na vavřínech nebo si být něčím jisti. V žádném případě! Neustále budeme čelit novým způsobům Božského tajemství, protože tato planeta je v transformaci a existuje mnoho nepokojů, chaosu a dokonce zoufalství. Společné energie byly v poslední době velmi intenzivní a v každém rohu světa je obrovské tření. Měsíc září je čas opět se pustit vzdělávání a do společné práce, budu psát o tom, jak neustále chodit v připravenosti a Mistrovství, abychom je zcela vlastnili, bez ohledu na to, co se děje v hustotě. Je čas na seriózní mistrovský trénink!

I přesto, že jsem nebyla aktivní, bylo to velmi prospěšné a posílilo mnoho krásných duší ve své vlastní vnitřní práci. Opravdu jen málo nádherných duší je tak pilných. To jsou těžké časy života pro ty, kteří jsou skutečně vzhůru a uvědomují si, co se tady děje a vše, co je v sázce. 

Energie tlačí naše nejlepší dovednosti Světelné bytosti na povrch. Je smutné, že několik málo z těchto duší musí vykonávat energetickou práci jménem celku. Ale nesmíme se chovat jako oběť nebo si stěžovat. Udělejme to společně, jak nejlépe umíme.

Budu psát také pro všechny mé milované zaregistrované spolu-tvůrce o tom, jak více porozumět mechanice Vzestupu, Stvoření. Zprávy Ducha by měly být zdarma (možná k tomu jednou dojde), ale zatím platby za měsíční registrace slouží jako zdroj mých finančních příjmů, abychom udrželi svůj život na Zemi. Vděčnost a požehnání několika vzácným a výjimečným bytostem, které podporují moji práci, která se děje především v zákulisí.

Na planetě existují lidé, kteří mohou vzestoupit vystoupením z duality sjednocením neboli integrací polarity mužského a ženského principu a sjednocením Světla a temna do neutrálního bodu čili nulového bodu v těle. V předchozích aktualizacích na mém blogu je vše popisováno. Na planetě je také skupina bytostí, které dosáhnou Nanebevstoupení v těle čili Osvícení. Dosažení toho je těžké a nejtěžší práci dělají ti, kteří napojují planetární jádro na galaktický střed.

Dnešní téma není nijak veselé, ale předávám zprávy tak, jak skutečně přicházejí. Dělám to ze srdce a i přesto mě někteří lidé vnímají jako nepříjemnou. Dosažení úrovně Vzestupu není lehké v čase, kdy temná energie útočí ze všech stran. Světlo dělá jeden krok, temno dělá jeden krok a tak to jde postupně. Tato cesta je stále více obtížnější pro našeho dětského zářivého vnitřního Ducha.

Léto v tomto ohledu bylo opravdu obtížné. Necítila jsem takovou lehkost, hravost a Duch mě neustále zastavoval, abych tak často neseděla u počítače. Některé dny to byla tak velká srážka s temnými energiemi, že jsem celý den prospala v posteli. Tělo bylo některé dny velmi unavené i přesto, že se domnívám, že mám dobrou kondici a hodně energie. Cítila jsem těžkost a smutek. Milující stavy a milující myšlenky se vytrácely. Mnoho z vás to vnímá určitě stejně. Odložila jsem také zatím malování obrazů, protože nejsem schopná soustředit se. Věřím, že se k malování vrátím později.

Čím dál více cítím zátěž pohybovat se mezi lidmi ve městě. Zatěžující toxiny, jako například chemtrails, ovlivňují naše těla. Podobně jako najít místo v lese, kde nikoho nepotkáte, je čím dál náročnější. Přesto pracovat s vlastní životní silou je vždy priorita. Cesta dosažení Hieros Gamos - posvátného vnitřního manželství je pro ty, kteří toho dosáhnou v těle, velmi náročná. Procházíme tvrdými zkouškami.

Někteří lidé se k nám chovají neuctivě a už to trvá roky, ano jsme velmi zranitelní a mnozí toho zneužívají. To všechno nám způsobuje emocionální a fyzický stres. Existují zde bytosti, které slouží temnotě, říkám jim přisluhovači a jejich jediným úkolem je vysílat negativní slova a myšlenky. Stále se drží mylného přesvědčení, že když budou podvádět, vzestoupí. Můžete lhát, blokovat mě, ničit, vymýšlet falešné emaily, používat falešné profily, hrát se mnou falešnou hru a snažit se obelhat Vesmírné zákony, ale ta samá energie se vždy vrací každému zpět.

Každá vlna je čím dál náročnější, je to obtížný výcvik, ale život se musí stále přesouvat do optimálního stavu, stavíme mosty ve spolupráci s temnými vlnami, protože život touží po pravdivém čistém ryzím vyjádření.

Ti, kteří slouží jako Světelný pilíř, mají určitý životní styl a k tomu patří také meditace. Všechna práce s Duchem Svatým se děje uvnitř. Mnoho lidí stále nenachází cestu dovnitř sebe. Umělá inteligence se snaží unést životní sílu, možnost žít organický život, takže život vypadá jako vybitá baterie, pokud nejste naladěni na galaktický střed, ale na telefony, počítače, televize a pobyt v místech, kam neproudí prána. Jak poznáte, že se pohybujete v proudu života? Vše ve vašem životě jde snadno, všechno vypadá, že jde bez námahy jakoby bez starostí, problémů. Tak přesně pracuje Stvořitel. Nesedí s hlavou v dlaních: Sakra, nevím si rady! Slunce svítí. Měsíc se otáčí mezi zářivými hvězdami. Přesto žijeme v neustálé připravenosti, co bude a nikdy nevíme, co bude zítra. Jsme najednou bombardováni věcmi, které jsme před tím nikdy nemuseli řešit.

Pokud si nezvolíte cestu Vzestupu, váš Vzestup bude blokován, protože vlastně vytváříte energii odporu, bráníte se jít po vzestupné spirále. Pokud narazíte na překážku a vzdáte se jejímu přijetí, jdete proti sjednocení polarity.

New Age učí mentální cestu Vzestupu, místo toho, aby byli uvnitř sebe, uvnitř svého nádherného vnitřního světa - jádra svého bytí a s odvahou v srdci přijímali nepříjemné, poznávali Vesmír, Ducha Svatého nebo Boha, jakkoliv to nazvete a vytvářeli svůj život v souladu s vnitřní intuicí, vnitřním Duchem, vyšším Já. Vstávat v souladu se svými biorytmy, jíst v souladu s tím, co oživuje vaši životní sílu, pracovat, když tělo je připraveno, sportovat nebo cvičit cviky, které miluje vaše tělo, chodit na procházky tam, kam vás vnitřní Duch směruje. To je krok za krokem cesta k osvobození. Nesmíte se bát, bát se probudit, nesmíte se bát dělat nové věci, poznávat novou pravdu. Jakmile usnete na vavřínech, osud vás nakope do zadku.

S každým krokem na procházce se ptejte sami sebe, jaké techniky pro Vzestup vám pomáhají. Může to být používání karet, můžete nacházet zprávy kolem sebe, když se budete dívat a dokážete symboly kolem sebe správně interpretovat. Může to být nějaká hravá činnost. Osobně, když si nehraji, což může být úprava mého bytu, houpací síť v lese, hledání hub, jízda na kole někam, kde jsem ještě nebyla, pak moje vnitřní dítě strádá. Mého Ducha nejvíce povznáší fotografování a můj Flicker, kde nikdo nekomentuje mé výtvory. 

I přes nevyžádané názory nás lidé bombardují temnými myšlenkami. Je zde mnoho falešného dogma. Hodně cítím takové lidi a pokud mají silnou mentální energii, telepatické přijímání je zatěžující. Bez ochranných štítů, musíme zvládat Světelnou technologii uvnitř, protože pak rosteme. A k tomuto růstu nám pomáhá také temnota. Místo stěžování si na podmínky, si jich musíme být vědomi. Tančíme a bavíme se na základě přijmutí těchto podmínek s vnitřními tichými ceremoniemi za posvátných obřadů. Máme úctu k životu, který je posvátným darem. Ctíme život od mravence, stébla trávy, až po moře, oceány a pralesy.

Jako Světelné bytosti si uvědomujeme zcela vědomě, jak integrujeme Světlo a Temno. Fyzické tělo je příjemcem všeho toho náročného. Často hovořím se svým Světelným Týmem, kdykoliv se vyplavuje mnoho emocí, aby celé Stvoření vědělo, že jen potřebuji čistit své emoce, že nejsem perfektní, že dělám chyby. Vstřebáváme do těla tak obrovské vlny temna, že někdy přemýšlím, že tu nechci být. Ale jakmile jsou takové vlny vstřebány, vše se leskne ve třpytu Lásky a znovuzrození. Nikdo neví, jak tento experiment dopadne a jen doufám, že to nebude stejné jako s Maldekem, který byl zcela zničen. Všechno designuje Vesmír.

Důležitá věc: Fyzický pohyb. Neustále trénujeme: chůze, běh, silové cvičení, tanec, kolo, plavání, jóga, hodně turistiky, pokud bydlíte na horách, pak horské turistiky. A co je důležité také odpočinku. Někteří z nás pracují především na transpersonální úrovni, proto jestli chcete nějaké odpovědi, domluvte si od září se mnou konzultaci a nepište žádné otázky, protože Duch mě často nepouští k přímé práci. Světelná bytost má zcela jiný vývoj než lidská bytost. Vždy pro mě byl zatěžující robotický život. Každé ráno ve stejný čas vstát, dělat tu samou práci, skončit ve stejný čas, obstarat domácnost, jít spát a druhý den to samé. To není živý život!

Celé tělo prochází celulárními změnami, také nervová soustava prochází změnami, budu psát více o Vzestupu fyzického těla. Pokud procházíte těžkým obdobím, buďte více hravější, pozvedne to vaše vibrace. Tato doba je někdy opravdu extrémně toxická. Celá planeta se nachází v třetí světové válce na astrální úrovni, která naštěstí kolabuje každý den víc a víc. Proto se každý den noříme do přírody. 

Houbaření je skvělá uzemňující věc a navíc houby jsou tak čisté jídlo, jsou velmi výživné. Voda, potoky, řeky, vodopády, rybníky jsou jako stvořené pro uzdravování a čištění energií těla. Neustále doplňujeme svůj vnitřní energetický zdroj pobýváním v přírodě a těšením ze všeho, co milujeme. Ve městě jde moje životní úroveň okamžitě dolů. Miluji být osamělým poustevníkem v přírodě, kde nejsou slyšet zvuky nízké energie jako jsou auta, motorky, stavební stoje.

To je pro dnešek vše, užívejte nejkrásnější období v roce, je tolik zábavné, ačkoliv sníh v zimě má více očišťující účinky na planetární energii i náš osobní Světelný paprsek. Přes všechny obtíže si musíme uvědomovat, proč jsme nyní zde a pozvedat sami sebe, protože utlačující vlny temnoty se snaží přijít s myšlenkami na opuštění Božského Plánu, ale vždy po nesnesitelné vlně přijde úleva a uvolnění. Hodně jsme poznali, hodně jsme zažili. Někdy pláčeme, někdy se potřebujeme vykřičet. To je jeden z důvodů, proč cvičím s kettlebell. Pomáhá mi s uvolněním emocí. A po takové vlně si dám duchovní koupel, odpočívám při svíčkách nebo ležím pod stromy.

Temné vlny nás mohou někdy omezovat, proto vzniká odpor a tření mezi Světlem a temnotou. Nalaďte se na vše, co není umělá inteligence, na vše co, je organické..... až jednoho dne Světlo pohltí tmu a tma Světlo a půjdou spolu společně po vývojové spirále. Postupná integrace se děje v takových vlnách. Jakmile je periodicita temných vln častá, blíží se uvolnění a osvobození.

Všechny vás miluji, respektuji s velkou Láskou, milostí a oddaností. Jděte ven do přírody a oceňujte její krásu. Život na Zemi je krásný, ale cesta do Nové Země je náročná. V těchto intenzivních etapách musíme pro sebe vytvářet životní podmínky, které nám přinesou právo zažívat to, co chceme. Myšlenky o rozpadu experimentu, které zachytáváme, nejsou naše. Přisluhovači hrají svoji hru dobře a pravděpodobně za to dostávají i odměny. Kdo ví? Pomalu začínám vytvářet další zprávy. Odpočívejte a užívejte léto. Jste v mém srdci, miluji vás tak moc!

V Božské Lásce, Světla a Službě.

Lenka Sykorova

Dary jsou s vděčností oceňovány!


Nikdy nás nikdo nemůže oddělit od posvátné mise Ducha Svatého, Božské Matky. Jsme  zaměřeni a stále přesměrováváni k novému znovunapojení galaktické přítomnosti na Zemi, protože jsme si velmi dobře vědomi své síly. Je čas více si hrát s Luciferskými energiemi a zasmát se dualistickému světu, protože jsme hráči velké hry Stvoření!


NOVÉ ŠABLONY STVOŘENÍ

Vážení Milovaní, vítejte po delší době u dnešní zprávy. Přesouváme se do nové šablony Stvoření, není to lehké. Osobně se cítím apatická vůči všemu, jak se dějí kolektivní změny. Procházíme hlubokou celulární úpravou. Vstupujeme velmi intenzivně do chaotického stavu na planetě. Mnoho z nás cítí velkou prázdnotu s čekáním na nové galaktické uspořádání, tak aby byly ztělesněny nové šablony a nové fáze evolučního vývoje na Zemi. Nacházíme se v neustálém příběhu zvládání duality, a proto mnoho z nás ve stoupajícím planetárním chaosu ustoupilo a věnuje se více novému uspořádání nového života včetně osobního prostoru. Náš posvátný prostor, který držíme čistý vždy odráží všechno, čím jsme. Než se začneme věnovat kolektivu a sklízet, co jsme zaseli, musíme nejprve rozvinout svoji vlastní jedinečnou cestu. Tento proces vyžaduje úplné uznání a přijetí VŠEHO, CO JE bez hodnocení projekce.

Vstupujeme do nové spirály galaktického života, všechno se mění. Všechny formy života jsou tím ovlivněny. Když jsem se v roce 2016 obdržela informace, že půjdeme přímo do temných oblastí, a to jsem skutečně zažila na vlastní kůži, moje imunita se zhroutila, protože jsem nebyla schopná udržet své fyzické tělo, jak se otevíraly nové Brány. Resuscitace těla trvala rok, aby životní síla proudila skrze tělo, které zde má určitý úkol. Žijeme v normálním lidském těle, aby nikdo nepoznal, kdo je kdo, přesto jsme pod neustálým útokem. Jakmile je v každé etapě nejtemnější bod integrován, vždy přijde odlehčení. Dokud nebudete silní ve svém fyzickém těle, vždycky na vás bude mít okolí vliv.

V mém okolí se neustále opravují silnice, pod lesem developer začíná stavět 10 rodinných domů za účelem prodeje, staví se dva nové obchodní domy.... to jsou vibrace násilí ve světě, ve kterém žijeme. Hodně se mluví o třetí světové válce a třetí světová válka je skutečně zde. Válka člověka proti člověku a proti přírodě. Buď jsou zde lidé ignorující nebo ti, kteří se vznáší ke Světlu. Nový svět nemůžeme nikdy vytvořit bez integrace polarity. Životodárný život nemůže vzniknout, dokud zde budou polarizované bytosti, dokud nebude plně integrována temnota a ovládána životní síla. Je to jednoduché a je to radikální. Světlo se nebojí Luciferských aspektů. Nebojí se temna, nebojí se drama.

V současné době existuje stále velké kolektivní nevědomí, což s sebou přináší také velké zkreslení. Ačkoliv existují paralelní reality, nikdy nevychází z našich nevědomých stavů. Mnoho lidí na planetě vůbec neví, že nová realita je vytvářena pouze na základě osobní pravdy v srdci. Ze strachu a zoufalství vždy malujeme iluzorní a falešný svět. Pravda je získávána pouze tím, že uznáme všechny polarity.

Duch Svatý často skrývá pravdu co je to skutečný život, dokud my sami nedosáhneme Mistrovské pokory. Mnoho lidí mluví o probuzení jako o jednorázové akci. Probudíš se, a to je vše. Ale co většina duchovních neučí nebo neví je, že probuzení leží v integraci Světla a temna ženské a mužské polarity v mnoha cyklech mnoha úrovní uvnitř spirály života v těle. Je to ztělesňování nových a nových úrovní Mistrovství. Pouze tato cesta probuzení s sebou přináší plnou suverenitu a integraci životní síly Ducha, který se zde projevuje skrze nás. Je to velký soubor zkušeností, kterým procházíme den za dnem, vlnu za vlnou.

Na facebooku sledovalo moji práci tisíce lidí, dokud profil Posvátný Mayský kalendář nebyl zmanipulován. Koncept kalendáře velmi usnadňuje cestu Vzestupu, protože pomáhá stoupat po vývojových evolučních spirálách - k osvobození života v lidském těle. Kdykoliv vás někdo podvedl nebo ublížil, určitě si nebyl vědom zákona příčiny a následku, o kterém, jsem psala v minulé aktivaci.

Setkáváme se hodně s nepochopením ze strany New Age. Nicméně tito lidé jdou svým jednáním spíše sami proti sobě. Vertikální růst, kdy lidé stále stoupají jen skrze Světelné informace bez integrace temnoty, je pouze jednosměrný nikoliv mnoharozměrný růst a nevede k integraci polarity ale spíše k opuštění fyzického těla. Podobně jako když dostáváme informace, na které ještě nejsme připraveni. Pak můžeme velmi snadno opustit fyzické tělo. Součástí vertikální spirály je nejen růst nahoru, ale také sestup dolů ke kořenům jako spojení s pozemským jádrem. 

Světlo přichází skrze přijímání nesouhlasných frekvencí. Cesta Vzestupu není jen teorie, ale také zažívání života Božského člověka, který má uvnitř sebe mužský princip, ženský princip a Božské dítě. Pouze pochopení a bytí tohoto způsobu je skutečná cesta Vzestupu. Velmi málo lidí rozumí procesu probuzení, kdy souběžně spirála naším tělem stoupá a také sestupuje dolů ke kořenům do jádra planety. 

Světlo klesá do temnoty, kde nastává rozkol. To je provedení Vzestupného Světla. Potřebujeme cestovat směrem dolů ke svému jádru, abychom se spojili také s jádrem planety. Ten čas je teď ne v budoucnosti.

Duchovní zasvěcení je vždy výzva, protože pouze temnota nám pomáhá integrovat Světlo, které leží na vrcholu spirály. Musíte být velmi vědomí a jít přímo. Jakmile odbočíte z cesty, pohltí vás temnota a ztratíte Světlo, které nesete. Jako by temnota číhala za rohem, až uděláte chybu.

Jen málo lidí sdílí své vlastní zkušenosti ze života Vzestupu Božského člověka, který je vytvářen vlnu za vlnou, spirálu za spirálou a otevírá dimenzionální prostory tak, aby ostatní mohli cestovat podobným způsobem, aby měli vzor, a procházeli svým vlastním zasvěcením. Osobně čerpám zkušenosti z mé cesty, kde se nachází různé projekce, které stále přijímám. Někdy to jde hned, některé projekce integrujeme déle. 

Lidé z New age jsou probuzení, ale nechodí hlouběji a hlouběji. Ti z nás, kteří jsou přítomností Ducha, žijí zcela jiný život než lidé ve světském světě. Držíme velmi širokou přítomnost Světla, které bychom mohli nazvat zastřešující přítomnost. Můj život se hluboce změnil od roku 2012 pomocí aktivace za aktivací, zasvěcením za zasvěcením. Využívám ke svému růstu absolutně všechno, abych probudila svoji skutečnou sílu. 

Je obtížné udržet Světelné podmínky pro život, protože existuje neustály útlak a protivenství k tomu, co zde přinášíme. V den narození jsem se spustila do temné nehostinné temnoty, kde je život ničen a potlačován a tolikrát jsem se ptala se slzami v očích: "Bože, proč?" a Bůh řekl: "Abys probudila svoji skutečnou sílu realizace potenciálu". Přesto kdykoliv jsem řekla "vzdávám se", nový příliv Světla oživil moji cestu.

Nejnebezpečnějším aspektem na planetě právě teď je, že lidé mluví pouze o Světlu, což neustále udržuje na Zemi dualitu. Mluví jen o tom, jak je všechno sluníčkové a krásné, jak je vše pozitivní, což může být na jednu stranu pravda, ale na druhou stranu neuznávají nízké frekvence, temné energie, které jsou zaměnitelné s cykly Světla. Můj životní režim a pohyb životem je vždy pozorovací systém, jak se vše mění a zároveň v korelaci s mayskými vlnami.

Místo naříkání, jak je vše špatné, protože stále existují cykly temnoty, které se nás snaží pohltit, jen pozoruji lidi, kteří jednají v chaosu, zmatku, protože jsou zcela hypnotizovaní temnými bránami. Tito lidé nežijí život ve svém těle, ale zaměřují se na činnosti, které je zaměstnávají, nedokáží je vědomě pozorovat a integrovat. K mým aktualizacím přichází často lidé, kteří jen chtějí vědět, co se děje, ale nepracují na integraci polarity. Chtějí být udržování stále jen v pozitivní realitě, ale tak to nefunguje.

Temní se budou snažit vnutit vám, že nejste svobodní, protože se domnívají, že jsou zde nejvyšší a mají jakékoliv právo ovládat všechny. Samozřejmě, že existují falešní lidé, kteří se pod přetvářkou snaží ničit, odmítají a nechtějí postoupit do další vývojové fáze. Jedná se o záměrné potlačovaní životní síly, kdy nevěří Božské síle. Jsou falešně milí se snahou ovlivnit náš život. 

Mnoho temných myšlenek nejsou naše vlastní myšlenky, ale kolektivní astrální dimenze. Lidé se zabývají jen sami sebou, všechno jen o nich, ale je potřeba vědět, že jsme součástí něčeho mnohem většího a že velké změny se dějí na úrovni Galaxie, do jejíhož vývoje spadá také Země čili jsme součástí Universálních zákonů, které působí jak na Zemi, tak ve středu Galaxie. Mění se bytosti ve středu Galaxie stejně jako my získáváme novou šablonu těla i života.

Bytosti, které nejsou zarovnány v tímto vývojem, budou muset být součástí jiné galaxie a planety, jejímuž životu se budou muset přizpůsobit, protože nejsou schopni se přizpůsobit vývoji zde. Existuje zde velký odpor vůči přizpůsobení se změnám, jednotlivci odolávají změně přizpůsobit se novým impulsům a novým zákonitostem. Je zde budován velký odpor vůči změnám pomocí umělé inteligence a posunout se pomocí přirozené cesty magnetické přírody. Všechno se neuvěřitelně rychle mění a lidé odmítají uznat, že to, co žijí, není jejich vnitřní ideál. Život na Zemi bude přizpůsoben a otevřen galaktické spolupráci, protože Země je drahokam mezi drahokamy v této části Universa. Nikdo nebude násilím odstraněn, ale podléhá zákonům a řádu v tomto Universu. Čím hlouběji jdeme do nového, tím těžší to je.

Integrace temna a Světla má svůj bod vyvrcholení a největší problém je, že si lidé neuvědomují vetší obraz svého chování, větší obraz toho, co se skutečně děje v této době na Zemi. Jakmile se vše dokonale integruje, začíná nový cyklus Stvoření přirozeně organicky. 

Pracovník Světla není někdo, kdo by měl stoupat jen ke Světlu, ale uznat dualitu a integrovat ji uvnitř sebe v těle. Nemusíme zlepšovat lidi, ani planetu, ale jen uznat a přijímat to, co zde existuje. 

Ve světě se mluví o třetí světové válce, nicméně k této válce již došlo, jak jsem psala a to je válka člověka proti člověku, což je ten nejhorší vnitřní konflikt uvnitř. Existuje zde doslova únos planetární a lidské životní síly. Lidé jsou opravdu šílení a nechci o tom vůbec psát. Nicméně to, jak ničí přírodu a veškerý život na planetě, musíme integrovat uvnitř sebe a přijmout i ty, kteří si neustále říkají o pozornost. Vzhledem k tomu, že zasíváme nová semena nového života, svým způsobem přinášíme ohrožení pro takové lidi, kteří nás skutečně vnímají jako ohrožení svého "jistého". Proto je důležité pro nás uvědomit si: "Wau, jsem skutečně schopen/schopna něco takového dělat!!" Pozorování každý den je nesmírně důležité, jinak se ztratíte v hustotě temna. Lidé jsou přesvědčeni, že jejich život má být přisluhovačství, nemají vůbec ponětí, jak vypadá svobodný a přirozený život v souladu s jejich Duchem.

Temnota a Světlo jsou propojené a my všichni se můžeme osvobodit od všech Luciferských archetypů. Setkání Světla a temna je základní krok. Máme schopnost osvobodit všechny od karmických aspektů kolektivního nevědomí, Luciferských aspektů, když se budou chtít vyvíjet, aby vše bylo Jedním. Mnozí se snaží vymanit a vymknout kontrole se vztekem, který ještě navíc ovlivňují počasí. Používají svoji sílu destruktivním způsobem.

Mnoho lidí se bojí Lucifera, ale jsme mnohem silnější než tato nejvyšší temná bytost, jakmile jsme uvnitř integrovali polaritu a stali jsme se vědomě androgynní bytostí ve sjednocené polaritě. Uznat život jako surovou sílu vám pomůže se sjednocením s přírodou a sjednocení polarit. Dokud nejsou všichni osvobozeni ve skutečnosti není nikdo svobodný. Jakmile začnete sloužit Božskému plánu, je to závazek. Je velmi důležité, aby každý člověk začal integrovat své Světlo.

Evoluce spí na mnoha úrovních, ale čím více lidí začne integrovat svůj Světelný paprsek a dokončí sjednocení na fyzické úrovni, pak se může to, co se nazývá kontrola kontroly začít rozpouštět a vrátit se k Lásce. Žádná loď, žádná záchranná spása z nebe, žádný Světelný tým nepřiletí, aby udělali něco za nás, ačkoliv tam jsou vždy a podporují nás. Ti z nás, kteří přijali inkarnaci do fyzického těla, jsme si zvolili obtížné úkoly a zkušenosti.

Doufám, že jsem vám dnes pomohla zbořit nějaké iluze. Pokud se chcete pohybovat v bezpečném území, musíte uznat Lásku jako mocnou sílu života místo strachu. Chcete-li o tom hovořit na osobnější úrovni, od září poskytuji osobní skype konzultace. Pokud se nechcete připojit k mé skupině ani sdílet společnou cestu, pak vám ze srdce přeji nádhernou evoluci na vlastní pěst.

Zvu vás srdečně stát se členem a příznivcem spoluvytváření v mé skupině nádherných bytostí a dostávat informace pro cestu Vzestupu o tvoření životní síly, duchovní alchymii. Stačí se zaregistrovat a plnit měsíční závazek 1.111.- Kč.

Další kniha, která nám pomáhá pochopit vývojový přechod a která prezentuje padlé vesmíry a hovoří o zničení civilizací, planetě Maldeku, karmickém zkreslení, které je dnes tak přehlíženo. je od Amorah Quain Yin a jmenuje se Plejádské učení. Pokud jste doposud nečetli žádnou knihu, o kterých se občas zmiňuji, pak tato kniha je v mých očích učebnicí Vzestupu, protože vysvětluje různé evoluční fáze a přechody v minulosti. Krásná kniha hovoří o různých civilizacích na Venuši, Maldeku, Marsu a Zemi z hlediska konečného Osvícení.  

To je pro dnešek vše, děkuji, že jste se ke mně připojili a že jste součástí toho, co přichází, protože je to velmi důležité v této době. Doba, kdy přijede buldozer a zničí za jeden den to, co rostlo roky, může být velmi invazivní. Lidé neslyší, domnívají se, že válka je zabíjení sebe navzájem. Ale všechno zde je proti přirozenému životu a Jednotě mezi námi. Planeta je nyní obalena do velkého odporu a pouze my můžeme integrovat své Světlo uvnitř čili sjednotit se se Světlem a přinést ho do lidské říše a ukončit tento odpor rozpuštěním skrze milující Lásku, což vyžaduje velkou odvahu. Pokud se mnou rezonujete, těším se na vás v další zprávě. Mnoho Lásky.

V Božské Lásce, Světla a Službě

Lenka Sykorova


ASTRÁLNÍ DIMENZE & ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU

Vážení Milovaní, dnes se ponoříme ještě více do hloubky Vzestupu. Zažíváme velmi dualistické úrovně, a proto chci mnohem hlouběji otevřít další pravdy. Dnes o astrální dimenzi čili 4. dimenzi a její více vrstvách. Vzhledem k tomu, že je odhalováno velmi mnoho, také dnešní téma astrální roviny je v současné době na místě, protože mnozí se ztrácí v astrálních vrstvách iluzí, vytvářejíc spokojenost s opilou blažeností.

Když je duchovní duše zraněna, může ztratit vyšší smyslové vnímání a odmítat hmotnou realitu, nebo se s ní vypořádat. Lidé jsou buď plně ve hmotě a odmítají rozhovory o Bohu, nebo jsou duchovní a odmítají žít život v hojnosti. Během Vzestupu se tyto energie vyrovnávají.

Mnozí se vyhýbají zodpovědnosti za své tělo a v těle tak vytváří separační stěny. Tato stěna brání cítit a vnímat hluboce v těle. Tito lidé prožívají pouze povrchové instinktivní emoce, kdy jednu z těchto povrchových emocí zaměňují za Lásku. Tato iluzorní blaženost má návykové reakce. Člověk však musí přistupovat k pravdě a schopnosti vidět skutečnou realitu. Jestliže se někdo odmítá vypořádat se strachem a bolestí, má zablokovanou schopnost vidět pravdu.

Mnoho z materiálů New Age zde podporuje děsivé poškozování lidí, tím, co zde prezentují jako Vzestup. Poškozují je a emocionálně s nimi manipulují. V některých skupinách New Age existuje bludná psychóza, která podporuje špatné chování, kde není posilováno správné. Lidé v těchto skupinách odmítají růst směrem k etickému chování. Vzít zodpovědnost za svůj život a vyvíjet skutečnou duchovní zralost. Být pravdivý, přímý a upřímný je cesta po životní spirále. Vidím mnoho lidí, kteří mají klamné představy a domnívají se, že tyto klamy jsou pravda, protože nedokážou určit, která realita je pravda. Jedním z nejpřitažlivějších způsobů manipulace negativní mimozemské agendy je astrální blaženost, kdy se mnozí setkávají, aby dostali svůj fet falešné Lásky.

Lidé uctívající astrální blaženost mají prázdné oči, působí jako zmatení. Užívají jakékoliv drogy pro dosažení euforie. Na skype sezeních vždy procházíme životní styl. Dokonce jsem se setkala několikrát s názorem, že cigarety v procesu Vzestupu nijak nevadí. Tito lidé bohužel nejsou spojeni se svým tělem. Mají předpokládané duchovní představy o druhých. Bez těla v těle jsou náchylní ke klamům a podvodům. Nedokážou rozlišovat lidské energie. Jejich srdce je odpojeno od těla. Mají otevřené hranice, takže žijí v astrální dimenzi pokryti parazity. Říkají, že všichni jsme Jeden, a tak si mohou vzít cokoliv, i to, co není jejich. Mají bohémskou povahu. Postrádají disciplínu nebo samostatnou odpovědnost. Zaměřují se na drogový stav Vědomí, nemají ani ponětí o ovládání mysli a existenci temných implantátů. Vždycky se chovají ze strachu. Mají kyselý pot, dysbiózu, nezdravý mikrobiom (zanešená střeva v důsledku denaturované stravy). Zneužívají sexuální energii v astrální blaženosti. Tyto stavy vytváří New Age. Lidé, kteří odmítají vyrůst a dostat se z těchto nižších stavů, nedokážou čistit ego a postrádají vyšší stupně duchovní integrace.

Božská blažená Láska je zcela jiná frekvenční úroveň.

Lidé, kteří mají zablokovaný přístup ke Zdrojovému Světlu onemocní nebo jsou nemocní a jejich DNA se rychle zhoršuje. Proto nyní identifikujeme a znovu napojujeme poškozené a oddělené části, aby bylo dosaženo rovnováhy a bylo tak umožněno znovu spojení s multidimenzionálním Já. Dosažení sjednocení různých částí s multidimenzionálním Já se nazývá integrace polarity.

Prostřednictvím procesu alchymie integrace polarity v těle vyzařuje pozitivní a negativní náboj jako sjednocené neutrální energetické pole. Toto nulové pole je nepolarizované a umožňuje přístup k vnitřní rovnováze, zdraví a dobrým životním podmínkám. Je klíčem k Vědomí Jednoty čili ztělesnění inteligence Krista. Tak se staví krystalická forma těla, a tak je umožněno procházet procesem do stále menší hustoty těla pomocí slunce a přesunout se do jiného stavu v těle. Proto pobyt na slunci je důležitý, aby se mohla měnit atomární struktura těla z uhlíku na křemík. Čím více hustější energie těla, tím méně mají lidí rádi slunce.

Fyzické tělo je projevem vnitřní duchovní energetické životní síly. Vše, co se projevuje v životním proudu navenek, má plán uvnitř těla. Proto má velký smysl obnovovat rovnováhu těla tak, aby se zrovnovážily funkce v celém tělesném systému. Proto slezina a játra musí být očištěny, aby mohly přejít na nové funkce ve vyšších dimenzích. Slezina a játra jsou filtry, které zlepšují a očišťují krev a krevní plazmu. Proto tak pracujeme na omlazení těla.

Ti, z nás, kteří jsou schopní přijímat a přenášet vysoké plazmatické vlny do těla, umožňují snižovat tyto vysoké frekvence a tak aklimatizovat planetu, aniž by byl těmito vysokými frekvencemi poškozen zemský povrch. Vracíme na Zemi galaktické dědictví, které v sobě neseme. Existuje určitá konstanta, vyšší systém vedení, který dohlíží na náš pobyt na Zemi, aby skutečná potřeba byla spojena s duchovním účelem skupiny v souladu se zákonem příčiny a následku. Vidím to v každodenním životě, jak lidé svými myšlenkami, emocemi a chováním, uvádí do procesu pohyb - cyklus energie, který je nakonec vrátí zpět k zákonu příčiny a následku k dokončení tohoto obvodu.

V posunu nové časové osy jsou lidé, kteří se živí nízkými mentálními konstrukcemi, svědky rychlých dopadů tohoto zákona. Zatímco lidé, kteří mají snahu se probudit, jsou milující, pravdiví a laskaví, sklízí pozitivní energetické odměny mnohem rychleji. Existuje mnoho dimenzionálních rovin, kde nic neunikne zákonu příčiny a následku, protože na konci cyklu života se spočítá všechno. Lidé, kteří nejsou probuzení, si tento zákon v běžném životě vůbec neuvědomují, a proto je důležité v procesu Vzestupu tento zákon mít na paměti, aby se mohlo rozšiřovat Vědomí. Zjistíte, že budete muset odpovídat za všechno a dostávat zpět energii, kterou jste vyslali.

Je důležité povznést se nad negativní a masové myšlení a rozhodnout se, jak tvořit svůj život, aby následky odpovídaly chtěným situacím. Proto je důležité uvědomit si systém hodnot. Všichni jsme dostali svobodu myšlení a rozhodnutí zažívat spokojenost nebo klam. Nedostatek této znalosti, když jsou lidé zapleteni do zákona příčiny a následku, způsobuje anorganickou architekturu a na základě svého vlastního souhlasu tak spoluvytváří pozemskou rovinu zvanou astrální pláně. Pamatujte, že pozitivní akce přinášejí pozitivní výsledky. Každé jednání přináší výsledky.

Aby byli lidé udržování v cyklu reinkarnací, jsou učeni vinit druhé za své neštěstí. Když se člověk potýká s negativními výsledky, okamžitě obviňuje druhé. Toto myšlení vytváří mnoho osobního utrpení. Proto je důležité změnit životní podmínky, to, co v životě zažíváme. Musíme studovat svůj život.

Astrální pláně čili astrální rovina je 4. dimenze nebo také astrální rovina duše. Na planetě je mnoho velmi poškozených duší. Zelená energie, tedy energie 4. čakry, je dimenze s poškozením srdce, a proto je nejtěžší projít přes 4D do 5D.

Astrální dimenze 4D koreluje se čtvrtým energetickým centrem - 4. čakrou a její energie tedy odpovídá vlnovému spektru času a dimenze - tomuto čtyřdimenzionálnímu frekvenčnímu spektru. To znamená, že lidé žijí v pravidlech této dimenze. Proto bez integrace polarity není možné dosáhnout 5D v těle, dokud budou v auře energie výše popsané. 2. a 4. čakra jsou energetická centra nejvíce poškozena a jsou tedy spojena se srdečním centrem každé lidské bytosti.

Je zde používáno falešné bílé Světlo, vědomí falešného Krista známé jako falešné Nanebevstoupení nesprávného vedení Vzestupu. Tato škoda způsobovaná na lidských srdcích vyúsťuje v emoční zkreslení a nakumulované energii bolesti a závislostí v 2. čakře. Toto centrum je pak využíváno negativními mimozemšťany k rozdělení duše a matice srdce. Mnoho lidí zde dává příspěvky a informace, jejichž autoři jsou napojeni na tuto agendu a domnívají se, že to je správný Vzestup. Místo uzdravení a integrace polarity to však vede k sexuální bídě, kontrole sexuálních energií a podporování zkresleného sexuálního aktu. Je velmi důležité, aby ženy neměly sex během celého Vzestupu s manipulátorem, aby byla očištěna Ženská Bohyně.

Celé tělo duše je spojeno s třikrát třemi vrstvami, které spolu komunikují. Každé spektrum dimenzionální frekvence koreluje se stejným energetickým centrem čakry. O tomto téma bych se chtěla zmínit více na podzim, protože je pokročilé a určeno pro ty, kteří dosáhnou vyšších frekvencí těla, protože informace podávané předčasně přináší více zmatku než užitku, a tak jako tak, dokud nebude v těle dosaženo vyšší vlnové spektrum, dokud nebudete oddáni svému Vzestupu tak, aby došlo ke spojení těla a Ducha, pak jsou tyto informace k ničemu. Je to podobné jako chtít přeskočit střední školu a rovnou začít studovat vysokou. Vidím mnoho krásných lidí, kteří se nezaměřují dovnitř sebe, nemeditují, nerozjímají, nezaměřují se na svůj střed, nekultivují své fyzické tělo jako chrám Světla.

Astrální srdeční čakra je umístěna uprostřed hrudníku, je to zelená čakra a tím, jak se noříme do svého středu a naplňujeme srdce Láskou a svůj život láskyplnými činy, se mění její frekvence na modrou barvu - srdce Krista. Psala jsem o tom v některém z minulých článků.

U lidí, kteří jsou součástí astrální dimenze čili jejich vibrace odpovídá této frekvenci nevědomí a stínovému Já, degraduje DNA. Instinktivní nebo intuitivní tělo je odděleno od 4. srdeční čakry, kdy je srdce sloučeno s fyzickým tělem a solárním plexem. To vystavuje člověka nižším astrálním energiím a nižšímu astrálnímu cestování a odděluje a ztěžuje komunikaci nižších těl s královstvím elementálů (s přírodou), což velmi ztěžuje pocit tělesného vědomí nebo uvědomování si těla nebo komunikovat s tělem jako s přítelem. Člověk neslyší, co mu tělo říká. Hlava je od těla oddělena.

Kdo ovládá mysl, ovládá duši. Když má člověk kontrolu nad svými myšlenkami a činy, pak směruje své fyzické tělo tak, že společně s duší získává energii, je vitální a omlazuje se. Kdo neovládá svoji mysl a duši, toho ovládá astrální dimenze. Poškozená srdeční čakra blokuje skutečný srdeční účel, kterým je vyjádření duše přes srdce.

Existuje zde tedy falešný Vzestup, falešné bílé Světlo a mnoho duchovních lidí je toho součástí a stále o tom neví. Je to falešná struktura, anorganická reinkarnační struktura za účelem dalšího zotročování lidské duše a lidského Světelného těla. Pokračující proces lidské recyklace opakujících se reinkarnací. Tito lidé mají potřebu neustále kontrolovat bez schopnosti řádného přezkoumávání svého života nebo zpracovávání Vědomí. Paměť je záměrně vymazána, aby duše nemohla pokročit v duchovním Vzestupu, nebo v rozšiřování Vědomí.

Proto mnoho z nás rekonfiguruje planetární mřížku prostřednictvím těla, které se propojuje se Světelným tělem planety a současně se naše tělo posunuje a mění. Kromě toho se naše změna rozšiřuje na masu lidí, kteří tak získávají tuto Světelnou dynamiku. Tyto vlny vyzařující z našich těl se šíří a pozvedají kolektiv lidských bytostí, které se tím probouzí. Tato aktualizace mění konfiguraci čaker a Světelné tělo a tak se lidé odpojují od falešného Vzestupu.

Ještě se chci zmínit o satanismu, protože tady opravdu existuje v duchovní skupině, ale spíš to vnímám jako nevědomost a neinformovanost, než jako ortodoxní rituální energetické pole. Tato vibrační frekvence se spojuje s Reptiliány a dalšími účastníky ve spodní úrovni čtvrté dimenze. To je známo jako nejnižší astrální rovina nejnižších emocí - strach, vina, hanba, nenávist.....V nejnižší úrovni 4. astrální dimenze existují opravdoví démoni, jejichž rituály směřují k závislosti na traumatech, což člověk nemůže zastavit. Známe to jako program sexuálního utrpení, podvodného jednání, klamání, mučení, lidé kradou sexuální životní sílu. Mnoho toho je skryto pod falešnými "událostmi" a skupinami vzývající falešný Vzestup, ale vidím to spíš jako špatné rozlišování informací. Výsledkem těchto skrytých agend je roztříštěná duše odpojená od svého lidského těla. Toto odpojení těla Ducha a duše je výsledkem dysfunkcí souvisejících s psychologickými deformacemi mozku a poruchami osobnosti s chutí ovládat, ale všechno se dá uzdravit, pokud člověk chce. Pokud ano, je povinen resetovat solární plexus spojením s organickou frekvencí (přírodou) a tuto frekvenci pak ztělesňovat svým tělem. Mnoho lidí čeká na informace, ale číst informace je jen část, kterou musíte během svého dne udělat.

Hvězdné bytosti zde kultivují misi Krista, tedy přítomnost vědomí Kosmického Krista a jejich úkolem je zrehabilitovat organické časové osy pro rekultivaci časové osy pro obnovení lidské suverenity a svobody. Slovo Kristus je na planetě zkresleno, ve skutečnosti znamená toto slovo princip Vědomí Zákona Jednoho - věčný Bůh Zdroj. Vnitřní Světlo Kristus je ztělesněním Boha člověka a přímo odráží Věčnou Lásku, která je chráněna Strážci Zakladateli.

Všichni jsme povinni pochopit, že ať negativní nebo pozitivní síly se vrátí a projeví se jako energie v životě. Činy přinášejí výsledky prostřednictvím polarity - Strachu nebo Lásky.

Existuje mnoho úrovní duchovního Mistrovství a etap, které vedou k ztělesnění organického přirozeného Vědomí a tento stav je získáván pomocí duchovních ctností a duchovní etiky, což přináší výsledek Bůh-Láska-Blaženost. Jakmile bude dokončen Vzestupný cyklus, nikdo neunikne zákonu příčiny a následku.

Ještě bych chtěla zmínit krásnou knihu. Kniha Amorah Quan Jin Plejádská Světelná terapie je vzácným drahokamem v mé knihovně, protože má své místo v době transformace a přechodu. V knize jsou popsány prostředky pro dosažní celistvosti pomocí setkání s Plejádskými Světelnými energetickými lékaři a mnoho cvičení, spoustu energetických ochran sebe i domova, a především způsobů, jak více porozumět tělu v kontextu Vzestupu. Jsou v ní obsaženy účinné prostředky k dosažení osobního duchovního růstu v oblasti sebeléčení. Vzhledem k tomu, že se stáváme součástí kosmické rodiny, pak vzdělávání o Nanebevstoupení ve fyzickém těle tuto dynamiku rozšiřuje.

Jakmile se náš Duch a lidské srdce spojí, cítíme tu nejsladší Lásku, jak je to možné. Věřte, že je to možné a že to můžete prožít. Během Vzestupu se setkáváme s mnoha skutečnostmi, ale cesta do hloubky se nedá obejít. Jsem v režimu ústupu, a i když odpočívám, nikdy neodpočíváme, protože Božská nádoba slouží planetě v nepřetržité misi. Ukončování tohoto cyklu Mayského kalendáře s sebou nese mnoho zúčtování a vnitřních smrtí, abychom uvítali v dalším cyklu nové kosmické paprsky, které s sebou vždy nesou nové a s tím se otevře náš plný potenciál. Mnoho milující Lásky v další velmi hluboké kosmické vlně. Srpen bude ve znamení hluboké vnitřní rekultivace. Vypadá to jako planetární šílenství. Držet prostor v této době je náročný. Máte-li pocit, že dostáváte málo informací, obraťte svoji pozornost z vnějšího světa do vnitřního. Nejprve musíme stabilizovat sami sebe, aby tělo zářilo, než můžeme pomáhat ostatním. Buďte kreativní a buďte hraví.

V Božské Lásce, Světle a Službě

Lenka Sykorova

© www.lenka-sykorova.cz