ZNOVUZROZENÍ KRISTA NA ZEMI 

Dnes chci pokračovat v obsáhlém téma, které zde sdílím a které je určeno pro dobrovolné duše, planetární Světelné servery, nebo pro ty Světelné pracovníky, kteří jdou stejnou cestou manifestace mužského a ženského principu v těle; cestou Kosmického Krista a fyzického Vzestupu.

Současná etapa Vzestupu není jen mojí misí, vaší misí, jejich misí, ale je to cesta nás všech dohromady. Moje práce se zaměřuje na fyzický Vzestup v těle, cestu Krista. Jak víme existují zde různé skupiny, různé bytosti, různé agendy. Opakuji opět, že zde demonstruji cestu linie Krista, kterou sdílím na základě svých vlastních zkušeností. Kristus nebo Christos není žádný náboženský koncept, je to prapůvodní Světlo Stvoření tvořené krystalickou podstatou. Ve skutečnosti je to esence, která nás spojuje a otevírá magické dveře k Vědomí Světelného těla. Chci opět napsat, abyste dávali dobrý pozor, co čtete na sociálních sítích, webových stránkách, médiích. Měli bychom se na prvním místě soustředit na svoji energii, protože je to životně důležité. Na co se soustředíte, tím se stáváte.

Sjednocující tělo Krista je to, co se odehrává v našich tělech, mluvím zde za ty, kteří jdou touto cestou. Tato práce zesiluje a bude zesilovat. Současnou dobu někteří nazývají krizí, někteří planetárním vývojem, někteří hovoří o posledních dnech temné vlády, celkovém kolapsu. Je to všechno otázkou vnímání individuálního Vědomí vytvořeném od roku 2012. Jak stále opakuji, existuje zde mnoho dimenzionálních vrstev a je to potřeba mít stále na paměti a být neutrální ke všemu, co se odehrává.

Lidská bytost Kristus je agentem změn. Je velmi důležité si uvědomit, jakou roli v tomto posunu hraje tělo. Misi ztělesňujeme v těle současně s neutralitou Krista. Ztělesňujete-li Krista, pak jste se rozhodli pro vlastní vnitřní léčivou práci. Ačkoliv mnozí nabízejí léčení nebo skupinové meditace, to není čas, jak rychle vydělat peníze ve jménu lidí, kteří se ocitnou v turbulenci. Je čas rozšířit Světlo, být bdělý, odhodlaný a soustředěný, k tomu je nutná disciplína pro agenta - Krista. Je nezbytná. Je to pro nás doba, kdy potřebujeme poskytovat učební nástroje, také mentálně vysvětlovat to, co se děje s našimi těly, poznat a porozumět tomu, čím jsme prošli, čím procházíme, ale nejdůležitější faktor jsou zkušenosti zde předkládané, aby bylo možné nějakým způsobem porovnat vaši vlastní zkušenost. Moje zkušenosti byly zažité, integrované a sjednocené. Zážitek a zkušenost musíme projít, a to je nad rámec knih.

Všechno temné vychází stále více na povrch. Jsou zde velké konkurence v oblasti předávání informací. Vědomá bytost ví, že systém bude nahrazen jiným systémem, který je spravedlivý a ten systém mohou tvořit jen lidé spravedliví, suverénní a svobodní. Lidé se budou muset velmi dobře informovat o scestném názoru o snu v realitě, kde pád a oslabení nahradí automaticky nový a vznikne nový způsob jejich života, někdo to udělá za ně, automaticky dostanou věci, jako je krásná realita.

Existuje mnoho frakcí mnoha lidí, kteří soutěží, kdo je a kdo bude nejvlivnější. My všichni nějakým způsobem přispíváme k Vzestupu. Je zde, jak se delší dobu zmiňuji, rodina Krista, kteří slouží Zlatému Kristu. Kdykoliv v historii Země zde byli. Největší dopad na změny měl jejich Světelný kvocient, takže možná začnete cítit uvnitř sebe probouzející oheň. Je to vnitřní síla vědění, že tento starý cyklus bude řádně dokončen. V současné době se pozemská realita vypořádává se spiknutím, jehož kořeny se nacházejí v 16.století, současný průlom je průlom stínové vlády.

Podněcujeme změny a je to velmi obtížný úkol. V současné době trochu odpočíváme v této existující "pauze", ale to není pauza, ve skutečnosti probíhá obnova, v zákulisí se děje hodně. Probíhá také dokončování naší konfigurace Zmrtvýchvstání, kdy je Světelné tělo konfigurováno, je nové. Tyto aspekty Světla nikdy před tím do lidských těl nevstoupily. Takže se odehrává naprosto převratná rekonfigurace. Naše staré šablony umírají, nemůžeme dělat to, co dříve, jíst to, co dříve, myslet to, co dříve. Různé nemoci, bolesti, příznaky se vyplavují na povrch. Těla se potřebují připravit na nové úrovně života na Zemi.

K znovuzrození nového je potřeba semeno, aby vyrostla zdravá realita a všimněte si, že nás to směruje opět k našemu ŽIVOTU a jeho síle, k Přírodním Zákonům, a budeme-li je zkoumat všechny, což také děláme v naší pracovní skupině, dojdete k závěru, že současná změna není o počtu lidí, ale o podstatě Světla Krista uvnitř nás. Semeno nového bytí na Zemi je zde vysazeno a velmi mocně zakořeňuje. Planeta dělá svůj posun a Vzestup a teď jsou tu lidé. Budou se muset sladit s novou šablonou těla, těla Krista. Nejen sledovat to, co se děje kolektivně. Zatím jsme v době konkurenčních přesvědčení. Dostáváme se do svých vlastních konfliktů uvnitř sebe, snažíme se předvídat. Ale Duch říká, že Vzestup nemůžeme projít mentálně. Mentálně předurčit, co se stane. Hlavně-být-v-bezpečí, je strach, strach nás bude tlačit do komfortní zóny, ale z vlastní cesty procházení mnoha strachy, mohu napsat, že my musíme zážitek a zkušenost projít, protože zážitek nás sjednocuje s moudrostí. Neexistuje žádná špatná a žádná správná cesta. Všechno je zkušenost, která je hodnotou.

Linie Krista existují eony let a existují zde nyní přímé linie Krista, které nejsou ze Země, ale jejich původ je galaktický. Mnoho starověkých duší před námi přišlo připravit cestu pro nás. Mise Krista je výsadba, pěstování, růst, pečování o semeno Krista. V této časové linii a jak se zmiňuji již delší čas, archetypálnímu ztělesnění Krista předchází Vzkříšení třetí energie z Trojice. Toto starověké Světlo je nyní přítomno na Zemi. Tito potomci starodávných předků, kteří od počátku věku jsou jako Světelní dělníci, připravují nyní toto pole na Zemi, tím, že jsme stále uvnitř sebe. Je zde mnoho jiných bytostí, ale ty slouží z jiných úrovní.

Je to trilogie Světla, co chce v současné době přinést toto Světlo do světa tvoření zde. Myšlení v kontextu Trojice, je myšlení, které zde kotví život. Je to zázračný vývoj. Musíme být stále na okraji změn, které nás všechny v současné době bombardují a soustředit se na své Světlo Krista. Být v srdci Krista.

Už v minulosti jsem psala článek o astrálních podvodech, Luciferianské a Satanské energii zde na Zemi. Pokud budou lidé s těmito úrovněmi bojovat, nemohou dál tento boj vydržet. Současné dějství bychom mohli popsat jako poslední snahu o boj polobohů v naší galaktické přítomnosti s mimozemským vlivem. Jinými slovy, my jsme přišli zasadit život na tuto nádhernou planetu, a to také děláme. Ti s posláním Krista mají jednoduše udržovat přítomnost nejvyšší bezpodmínečné oddanosti k Lásce Krista, bez ohledu na okolnosti. Můj trénink spočíval velmi často v tom, že jsem byla vedena do něčeho velmi temného a docela bizarního v mých očích. Nemůžete uhnout ani napravo, nalevo, jen dýchat. Dnes už chápu, k čemu to všechno bylo. Je možné, že bude na povrch vycházet velmi mnoho temného, jak je lidská vitalita sklízena. Je zde tolik temných věcí a lidé tomu kladou stále odpor. Tím chci také naznačit, že ti z nás, kteří jsou v misi Krista, půjdou do něčeho velmi temného a pořád musíme držet aspekt Lásky. Už chápu tři roky posilování, které mělo velký význam v mém tréninku, protože buduje dobrou psychickou sílu.

Pracovníci Světla, jakmile dojde na tato temná témata, to odmítají, protože jen brousí své Světlo. Ale je to přirozené, že se chceme soustředit jen na krásu a Lásku, ano je to naprosto přirozené, nicméně jsme ne Zemi, v dualitě. Vím, jak je někdy velmi, velmi těžké být neutrálním pozorovatelem, když někde vidím týrání. Jediné, co často můžeme udělat, je udržet soucit s oběťmi, za jejichž týráním stojí často drogová závislost. Je těžké předpovídat, jak dopadne taková duše v současné evoluční etapě, jestli se zblázní..... těžko předpokládat. Když si ale uvědomíme, že duše je stará eony let a vždy má výběr růstu nebo pádu, víme, že existuje soupeření Temna a Světla. O démonických vlivech na Zemi se nikdo moc nezmiňuje, ale to vše bude muset být integrováno. Protože my pracujeme na hluboké podstatě, nejen povrchově. Proto každý z nás nějakým způsobem neustále rozvíjí sebekázeň, protože to je úroveň, jak přeměnit staré úrovně a uzdravit se. Vzestup a uzdravování je mystické tajemství a mnoho lidí hledalo elixír mládí. Jenže pokud k tomu chybí čisté srdce a čistý záměr, ničeho takového nelze dosáhnout. 

Na cestě ke Kristu se odhaluje na osobní úrovni všechno skryté. Důraz je kladen na životní sílu a vitalitu. Pamatujte, co říká Duch Svatý a to je, že základní životní síla je zabudována v duchovni inteligenci, inteligenci Ducha. Vždy se pohybuje směrem ke zvyšování potenciálu, a tak funguje Světelná bytost. V jejím posvátném srdci jsou aktivovány tři plameny. Naše bytí se spojuje uvnitř s naší Světelnou bytostí.

Kristus v době současné velké polarity je ztělesnění čistého posvátného prostoru, kde je tvořen život, ne smrt. Vzestup nás zarovnává se zlatým Sluncem, solárním Kristem, to je specifická frekvenční šablona těla, specifická konfigurace Světleného těla ve fyzickém těle, je to organická technologie, což bylo doposud skryto. Na pracovní stránce o tom budu psát, bude to naše hlavní současné téma. Ztělesnění Krista musí předcházet suverenita, přesvědčení, že jste svobodní. Kdykoliv můžete jít ven. V přírodě nemůžete chytit žádnou virózu. Celé to současné dění je stotisíc krát přehnané. A opět si připomínáme, že dimenze jsou vrstvené. 

"Jestli jste čistá bytost, kterou jste, pak vás přibijeme na kříž". Tak to ne!! Obraz Svatého Grálu je zde již navždy ukotven. Cesta ztělesnění Krista v této době nemá nic společného s náboženstvím v době života Ježíše Krista. Ježíš Kristus byl mostem pro soucitnou úroveň, kterou budeme velmi potřebovat, které musíme dosáhnout. On byl podněcovatelem současné Evoluční fáze a tu nikdo nemůže zvrátit.

Budeme rozvíjet Krista v sobě a vyšší úrovně Nadduše jako cestu k Bohu. Ježíš byl během tisíců let negativní agendou přetvořen na fiktivní astrální bytost, tajemnou osobu. Je zde také program falešného Vzestupu, který byl vložen do matice hologramu založený na nekonečném stoupání po stupnici k Bohu. Duše se rozvíjí skrze svůj vlastní život v těle ukotveném plně na Zemi, na základě pochopení Universálních zákonů. Zrození Kosmického Krista uvnitř nás stojí na těchto základech, na těchto zásadách.

Chci nakonec ještě napsat, že ti, kteří odbočují od těchto základních Kosmických zákonitostí o životě, budou vytvářet stále více a více regresivní cestu. Nemohou tak postupovat k Duchu Svatému. Ve skutečnosti budou vytvářet stále více a více padlé aspekty. Budou se snažit přitahovat více a více Světla. Pravda je postavena na Universálních zákonech. Stín funguje skrytým způsobem, za kterým může stát určitý význam a program.

V kontextu planetárních událostí do toho moc pozornosti nevkládejte. Pamatujte, že je zde síla, která soutěží o váš drahocenný život. Je to nepříjemné, ale já u prodejců s Temnotou nakupovat nebudu. Raději se zarovnejte s duší, esencí, vitalitou, cestou, která vede do přírody, organickým životem, Nanebevstoupením skrze Krista namísto sledování Temných dějství. Jak jsem se zmínila, existují zde Luciferianské a Satanistické vlivy. Buďte s těmi, kteří sami vytvářejí svojí vlastní Světelnou mřížku. Můžete zcela uzdravit své tělo, ale pokud tam bude jeden jediný aspekt ověřování, pak to bude těžší. Vaše tělo má určité aspekty, určité bolesti, určité příznaky, které nelze racionálně vysvětlit a mají nyní svůj význam.

Jste-li již povolání, můžete se kdykoliv připojit k nám, ke skupině. Není lehké hned na počátku chápat budování Kristovského těla, ale budu se snažit dělat to nejlepší. Nicméně práci v těle, musíme dělat každý sám. Ježíš Kristus učil sílu víry. Vracíme se do Domova, kde uvnitř je Kristus, a to je naše uzdravovací centrum.

Doufám, že se vám dnešní zpráva líbila. Chci vás alespoň tímto způsobem obejmout, předat vám čistou Lásku a říci vám, že vás velmi miluji. Je to intenzivní čas, nejprve se musíme postarat o svůj život, vnitřní dítě, takže nevím, kdy opět budu aktivní v mé práci zde. Sama se učím, jsem student. Pokračujte v modlitbách, milujte své nejbližší, celou lidskou rodinu, planetu. Milujte přírodu, protože příroda miluje vás.

Mnoho Lásky a síly

Lenka Sykorova


IMUNITA KRISTOVSKÉHO TĚLA

Vítejte dnes opět velmi srdečně na mé stránce. Dnes přicházím s novým specifickým tématem, abychom byli na tyto časy velmi dobře připraveni, a to je skutečná imunita těla. Sdílím zde vlastní zkušenosti ze své cesty Vzestupu, svého náročného nepřetržitého nonstop tréninku, který mě dlouho připravoval na tuto dobu. A ta doba je zde. Mnoho z nás cítí, že proroctví se začíná naplňovat. Takže jsme mnozí kultivovali svůj potenciál mnoho let. V předchozí zprávě jsem se zmínila o vrstvení realit, dimenzí, což potřebujeme pochopit, existují různé reality. Někteří z nás si vytvořili realitu pro Nanebevstoupení, abychom nebyli rušeni. Ale samozřejmě cítíme aspekty, které do této reality zasahují. Takže narážíme na materiály, které pojednávají o velmi odlišných tématech.

Někteří ví, že Vyšší síly jsou v akci, a některé z těchto Vyšších sil jsou velmi zlovolné. Mnozí velmi dobře chápou, že zde existuje elitářská skupina, kontrolní ovládání, která orchestruje společnost. Jak se mají lidé chovat, mnoho věcí je cenzurovaných ....atd. atd. Právě nyní je společnost směrována do něčeho, čemu bychom mohli říkat totalitní komunita nebo světový řád. Co bychom měli dělat, co bychom měli říkat, jak máme myslet, jak se chovat.

Pokud znáte Universální zákony, zásady, pak si uvědomujete, že tyto věci by na planetě existovat vůbec neměly. Měli bychom žít zcela svobodně a tvořit z jádra naší esence. Existuje obrovské množství peněz na planetě, ale nejsou zde spravedliví lidé. Ve skutečnosti peníze jsou jen bezcenný papír.

V kontextu galaktických událostí se nyní děje něco, čemu se říká zveřejnění a my bychom se do těchto věcí měli zapojovat co nejméně. Obzvlášť se to týká Hvězdných bytostí narozených jako dobrovolné duše, které přišly dělat konkrétní práci a zapojit se do tohoto světa a pracovat jménem zodpovědnosti lidské rodiny. Na mnoha z nás tedy spočívá umožnění vyšší síly svobodné vůle, toto rozhodnutí vychází zevnitř. Mnoho lidí si tuto cestu nevybere, na rozdíl od planety, která je Božskou bytostí. Existuje zde mnoho informací, které se mnou a mým srdcem vůbec nerezonují. Jsou to velmi temné informace a pro tělesnou imunitu velmi zatěžující. Mezi ně také patří informace o 5G. Jsou to vojenské zbraně určené pro kontrolu mas lidí. Jakmile začnete tyto informace studovat, velmi to ovlivňuje váš imunitní systém. Rudolf Steiner učil, že jakmile se úroveň toxicity prostředí zvýší, výsledkem jsou nemoci a epidemie, virová onemocnění. Víme, jak je těžké existovat v takovém světě, kde jsou neustále šířeny tyto informace, ale každý sem přišel dělat nějakou práci v této době. V kontextu Hvězdných lidí zde, to není to, proč jsme tady. Naše vnitřní vedení nám říká, že jsme zde jako vlna pomoci, v našich vnitřních kódech neseme různé úrovně tvoření, máme všichni individuální aspekty, nejsme všichni stejní.

V současné době se tedy hrají velké karmické cykly jako první dějství a to je, jak jsem psala minule, cesta Temna a cesta Světla hraje prostě svoji hru. Na obou stranách polarity se musí odehrávat všechno podle zákonů Universa. Současný cyklus podporuje nejvyšší aspekt umožnění Evoluce, a my z toho zároveň těžíme učení z hlediska vlastní aplikace života. Při tomto pohledu začnete vidět tyto systémy Temna méně a méně invazivní. I když fyzicky vidíte, že je to obtížné.

Jak udržet stav benevolentní neutrality, když nás takové věci zasahují? Někteří z nás mají tendenci držet alespoň maličkou částici strachu, pro fanoušky chaosu je to mnohem horší. Proto se na současné věci mnoho z nás dívá jako na Božský zásah, ale neměli bychom s životem manipulovat z perspektivy: "Oh, můj Bože, teď je všechno na nás." Proto nikdy nesmíme zapomenout živit vnitřní dítě. To znamená, že se musíme vrátit k sobě. Veškerá světová realita je teď postavena jako parazitní povaha, která se musí něčím živit. Pravda je, že veškerá anorganická inteligence nepřežije alespoň bez malé části organické inteligence, aby mohla existovat. Nakonec také v Bibli popisuje Ježíš Kristus, že démon a ďábel je hra zrcadlových archetypů. Naším úkolem nyní je vzít zodpovědnost pouze za sebe.

Jako průvodci Vzestupem nemůžeme nijak panikařit, jsme silné pilíře Světla. Nemůžeme ani lidem říkat: to čtěte, to nečtěte, to dělejte, to nedělejte. Náš princip je nést Světlo prostřednictvím Kosmického Krista. Máme nabídnout jen to, proč jsme tady. Máme nabídnout přesvědčení, jak důležitá je tělesná imunita a její zvyšování. Jenže imunita není jen fyzická. Samozřejmě, že je důležité cvičení, které je důležité a detoxikuje tělo, biopotraviny, hodně slunce, výživových doplňků, organické potraviny, být co nejvíce v přírodě, ale to, co přichází v této době naléhavě, je implementace Kosmického Krista, je to princip Světelného těla, který je naší vnitřní vrozenou organickou "technologií". Světelné tělo je součást fyzického těla, nádoby, díky které zde provádíme misi, plníme své úkoly, inspirujeme, že tělo, které aktivuje postupně po maličkých částech den, co den Světelné tělo, má mnohem, mnohem, mnohem silnější imunitní systém.

Je to součást každodenního života a kultivace Životní síly. Musíme pochopit, navzdory současné světové situaci, že existuje vyšší organická inteligence, s kterou se můžete spojit ve svém fyzickém těle. Pro mě osobně je to jediná možnost, jak zvládat náročné podmínky a pokud sledujete moji práci, víte, jak náročným obdobím jsem procházela poslední rok, ale to je jeden z mnoha náročných roků od roku 2011.

Jsem si jistá, že Kristus uvnitř zvítězí nad zmanipulovanou DNA, což má dopad na fyzické tělo, nemoci těla a mentální dopady, emocionální dopady, anomálie v těle. Proto stále opakuji, jak důležité je být v těle. Zejména na prvním místě je jóga a meditace, vysoce pomáhají kultivovat tělo, spojit se s tělem. To, proč dělám silové cvičení, je sekundární, pomáhá mi udržovat dobrou psychiku.

Mnoho duchovních lidí je stále tolik mentálních. Ale my máme objevovat, co je to život, ve skutečnosti proto jsme tu. Naše mise se odehrává pouze díky kultivaci těla a Světelného těla. Základním aspektem pro udržení zdravé imunity a její navyšování je rezonovat se Světelným tělem. Na mé pracovní stránce Komunita Vzestupu se věnujeme a budeme postupně věnovat způsobům, jak jednoduše zvyšovat vibrace, Mistrovství, jak být více citliví a stavět krystalické tělo na principu Kosmického Krista. Kristus není bytost je to princip, šablona těla.

Život se neustále reprodukuje. Tato reprodukce vyživuje život. A pokud nevíte jak dál, můžete se modlit k nejvyšší Kosmické inteligenci - Kristu. Pracujeme krok za krokem. Lidské tělo tuto šablonu má zabudovanou, nicméně lidé jsou stále ještě velmi rezistentní, protože drží v těle tolik odporu. Pro ty z nás, kteří jsme velmi vědomí je spojení s fyzickým tělem a jeho zdravím naprosto přirozené a na prvním místě. Takže své tělo podporujeme tím možným nejlepším způsobem.

Imunitní právo je krok číslo jedna pro udržení tělesné inteligence. Jednoduchým způsobem. Spojením s tělem, s planetou, galaktickým jádrem a srdcem. Přestali mě zajímat všechny možné portály, kterými procházíme, negativní zprávy, channelingy pocházející z astrálu. Během minulých let jsem byla velmi vyškolena, procházela jsem tolika obtížemi, za kterými vždy bylo malé vítězství. A právě těžkosti lidé potřebují, dokud si neuvědomí důležitost Krista v těle jako důležitost pro Vzestup, jinak můžete jen čekat na zázrak, který spadne z nebe. Ale to se nestane. Mnoho lidí si myslí pořád ještě v roce 2020, že někdo na mimozemské úrovni vyřeší současnou pandemii a problémy za ně. Víme už roky, že se nic takového nestane. Tento evoluční kolektiv se učí, jak využívat svobodnou vůli. Je to proces, který vyžaduje trpělivost s procesem.

Mnoho našich vlastních procesů je vrozených z rodiny Světla, sem přichází jako intervence a kosmická pomoc určitým způsobem a ti z nás z linie Krista měli těžké životy, ale dokázali jsme přežít s málem, takže jsme dobří. Víme, co děláme, protože jsme toho udělali velmi mnoho, nemám na mysli jen tento život.

Jestli se cítíte bídně, udělejte první malý krok, byla jsem na tom stejně! Někteří berou tuto dobu až příliš vážně. Moje práce a moje fotografie by vás měly občas rozesmát. Moje cesta je vyškolené Mistrovství, které jsem musela podstoupit a toto školení pořád pokračuje. A věřte, že mám někdy chvíle, "Oh, můj Bože, co tady budu dál dělat?" Každý týden jsou na programu nové věci. Vlastní vnitřní sebepohánění dělat práci. Tato velmi jemná práce je založena na ovlivňování kolektivu nekonečnou integrací Kosmické matice Krista ve fyzickém těle. Každý den se vyrovnávám s hustotou. Udržovat tělo je pro mě priorita.

Chcete-li dělat to samé, krůček po krůčku každý den, můžete použít invokaci ve stavu vašeho vnitřního míru: "Živá inteligence Kosmického Krista v mém těle nyní aktivuje v každé buňce mého těla život a vyrovnává ho s nekonečným principem věčného těla Krista. Živá inteligence Kosmického Krista v mém těle nyní aktivuje v každé buňce mého těla život a vyrovnává ho s nekonečným principem věčného těla Krista. Živá inteligence Kosmického Krista v mém těle nyní aktivuje v každé buňce mého těla život a vyrovnává ho s nekonečným principem věčného těla Krista." Dejte ruce na srdce a dovolte si přijímat toto uzdravení. Tímto způsobem informujeme tělo, že se může omladit, že může být zdravější! Nemusí fungovat ve stavu Status Quo, v šedé zóně, a nemusí mít strach. Nejsme odsouzeni k tomu trpět v těchto současných okolnostech, když vlastně ani nevíme, jak to může být všechno dál.

Jestliže rozptylujete svoji energii na sledování všeho toho traumatického dění, pak si uvědomte, že tím opouštíte své tělo. Každý den musíme věnovat energii svému vlastnímu procesu. Jestli jste připraveni na toto právo. Jestli znáte svoji citlivou operační citlivost, jakým způsobem přijímáte informace, dokážete je také jednoduše integrovat, extrahovat do těla neutrálním způsobem a odvrátit pozornost. Ano, je to zkrátka součást této doby. Pamatujte, realita, která se nikdy nemění a nikdo jí nemůže změnit, transfiguruje, transformuje princip vnitřního Krista. Je to energie Kosmického Krista. Na to se zaměřuji, a to bude dál předmětem mé práce. Nechodím do konspirací jako mnoho jiných, kteří to mají jako součást jejich inkarnace. Moje srdce to zatěžuje. Nejlépe sloužím tím, kdo jsem a co dělám ze srdce. Lidé z Hvězd se inkarnovali jako predispozice a tuto predispozici musíme stále kultivovat a rozvíjet. Ale to může dělat kdokoliv. Musíme nacházet jednoduchost ve všem a klid. To, co rozvíjí mé srdce, je příroda. Chci cítit vůni lesa, půdy, vidět z blízka, jak vypadá květ fialky, jak dokonalý je čmelák, poslouchat zpěv ptáků, poznat, jak chutná čerstvý květ podbělu, jak vypadají křídla motýla zblízka, cítit tep přírody, života. Život je ta nejdůležitější věc na Zemi a temná realita nám jen pomáhá aktivovat solární aspekt Kosmického Krista, musíme se spolehnout na moudrost, na Božstvo, na sílu Života, sílu planety.

Velmi jsme se změnili, jak je to možné? Protože se vracíme k přirozenému vrozenému principu. Navzdory všem informacím, moudrost je v těle. Vrozené spojení s Vesmírem, Zemí a srdcem. Každý den jdeme hlouběji a hlouběji do podstaty života, a to je to, co jsem objevila během minulých let, a to je to, co budu učit jako svůj účel a na to byste se měli také zaměřit a vyměnit za přesvědčení: "Mě to nezajímá, já a moje tělo jsme v pořádku!"

Je těžké v dnešní době vybírat informace. A jsou to informace, které sedí mému srdci. Lidé řeknou: "To je naivní. Podívej, co vzniká za technologie". Ale pokud se uprostřed této modernizace nenaučíte spoléhat na Milost srdce, pak jste automaticky vedeni ke zkáze. Ne kvůli těmto technologiím, ale protože jste nepřijali, že živý princip Kosmického Krista stojí mimo všechno to současné temné.

Důvěřujte vnitřnímu zabudovanému principu Světla, aplikujte ho a věnujte se mu po celý život. Světlo versus Temno je zde tisíce let a při vší Temnotě zde, vždycky vládne pravda Světla. Spojte své Vědomí se srdcem a všechno ostatní se poskládá přirozeně. Vaše přirozená kapacita pak poroste každý den. My nemůžeme hledat pomoc u lékařů, obzvláště teď v této době, kdy řeší současnou situaci. Místo peněz na zdravotní pojištění je použijte pro vaše tělo, co je pro něj v tuto chvíli nejlepší, co mu pomůže posílit zdraví.

Komunita Krista má velkou sílu, protože společně tkáme Světelné sítě. Jestli chcete jít se mnou hlouběji do procesu kultivace Kosmického Krista, jste zváni, jsem průvodce Vzestupem, který jsem sama prošla. Jestli nerezonujete s tím, co zde nabízím, věřte, že vás miluji. Každý má svoji vlastní cestu. Jsem většinu mého dne uvnitř sebe. Naše imunita, naše tělo je nejvyšší hodnotou zde na planetě. Jak říkal Ježíš Kristus, živé Světlo, živí tělo, i když není dokonalé, občas nás bolí. Existuje velmi mnoho těl, které spí, protože jsou nějakým způsobem zablokováni proti Světlu otrokářskými manipulacemi v současné době. Vzestup je ve skutečnosti cesta zjednodušování.

Svatý Duch se dotýká mého srdce a já s vděčností děkuji vám, kteří čtete tyto řádky. Jestliže se vám nelíbí moje práce, věřte, že vás vždy budu milovat. Jako vždy mnoho Požehnání a Lásky.

Lenka Sykorova

P.S. Náš proces Nanebevstoupení se nezastaví ... ve skutečnosti je to všechno jen zajímavé!


CYKLUS ZTĚLESNĚNÍ POSVÁTNÉ UNIE

Vážení Milovaní,

současný světový stav přispívá k tomu, abychom hledali větší cesty, jak se spojit a sjednotit. Je zcela zřejmé, že ke změnám dochází na všech úrovních stvoření na Zemi, které nás ovlivňují na různých úrovních. Stejně jako někteří zažívají velký strach a paniku, která stoupá na povrch, my jsme vedeni do rozvoje ještě větších schopností Vědomí a vhledů. Cesty Temnoty a Světla přecházejí do svých vlastních nových tvůrčích forem vyjádření. Dokonce i když jsme v současné době všichni bombardováni různými úrovněmi informací, je nejdůležitější, abychom byli neustále spojeni s naším Vyšším Já, naším Duchem, který vidí za současný stav a předpoklady ostatních.

Nejsou nutně nesprávné nebo nepravdivé, ale prostě existují paralelně s realitou, kterou vytváříme jako cesty Kristovy linie. Ani naše vlastní cesta však není od zbytku odloučena. Čím více ztělesňujeme Krista, tím silnější jsme ve své Životní síle, potenciálu, a tak pro nás bude snazší vytvořit stálý tok Univerzální hojnosti pro všechny. A to je také jeden z největších důvodů, proč jsme tady v tuto chvíli. V této době jsme nejsilnějšími podněcovateli změn na Zemi. A to znamená, že vytváříme nové cesty, které otevírají více prostoru pro Božskou kreativitu. A protože se mnoho duší ocitlo někde "mezi", s tolika soupeřícími o jejich pozornost, poskytujeme jednoduše širší perspektivu o podstatě a esenci života. Každý se však musí svobodně rozhodnout vstoupit do toho prostřednictvím svého vlastního suverénního Já. Z tohoto důvodu nemůžeme nikoho skutečně ani nutit, aby si vybral cokoli konkrétně. To není důvod, proč jsme tady. A tak necháváme ostatní hrát jejich zvolenou hru na základě jejich rozhodnutí.

Polarita Temnoty a Světla byla nějakým způsobem vyrovnána, a díky této hlubší unii vyjde mnoho na Světlo Pravdy v letech, které budou následovat pro lidstvo. Věci postupují do hustoty mnohem rychleji, než bychom si mysleli, a to je to, co často vede k Evolučním událostem, to je to, co právě zažíváme jako kolektiv. Nikdy jsme nezačali nový astrologický rok s takovou intenzitou současného stavu globálních událostí, což nás definitivně uvedlo do Vědomí, že jsme všichni "v tom společně".

Věci narozené z úrovně vyššího Vědomí se pohybují tak, že ve všech sférách této planetární a lidské existence nenechávají žádný prostor nedotčený touto Přítomností. Je to skoro jako by za tím vším byl větší odliv a příliv duchovní Životní síly, která nás vede k přijetí planetární perspektivy, což je práce a pravda Svaté unie a fyzického Vzestupu, která touží dosáhnout svého zrození.

A to se děje skrze ty z nás, kteří jsou ochotní to dělat jako první vlna. A jak víme, žádné zrození nebylo nikdy snadné, ale jakmile to uděláme, vždy nás zanechá plné radosti, když se zavedou větší věci. Teď všichni cítíme celkové téma nadcházejícího roku a to, co by to mohlo přinést. A co by to mohlo být? Všichni se ptáme sami sebe a Ducha, protože teprve pak to je pravda Posvátné unie a fyzického Vzestupu, který si přeje dosáhnout svého zrození.

Během těchto velkých globálních událostí tolik z nás pociťovalo hlubší volání a nutkání být ve Službě. A jak je to možné? Protože tolik z nás již trvale slouží jako určitý typ Světelné bytosti, která v současnosti sídlí na Zemi. Ano, ale někteří z nás se hodně času zaměřovali na trénink Sebezrození v rámci Světlých i Temných polarit a na to, jak se integrují a slučují ve větší Jednotě.

Tyto roky, které jsou za námi, byly docela prominentní v samostatném zmocnění, které zahrnuje větší budování Galaktického Světla. Ano, stavěli jsme rámec nového druhu energetického zařízení, a museli jsme to zvládnout na vlastní pěst, abychom to dokázali v sobě, prostřednictvím našeho vlastního komplexu Nadduše.

Nyní všichni cítíme, že je čas postoupit ještě dále a cestovat hlouběji do oblastí práce Ducha a Svaté životní síly. To jsou časy, na které jsme se všichni připravovali, a během našeho intenzivního tréninku stíráme pot z čela. Náš celý život byl až dosud zasvěcený tomuto jedinému bodu výjimečnosti, když se Světlo a Temnota zhroutí v sobě.

Je na čase přiblížit nový příběh s tímto začátkem velkého cyklu nového stvoření. A to je také důvod, proč je tolik z nás povoláno, aby povstali k této příležitosti a vykonali nezbytnou práci, kterou od nás žádají legie Světelných bytostí, které jsou součástí našich starodávných předků. To platí zejména pro první vlnu fyzického Vzestupu ve spojení s planetárním posunem, protože druhá vlna nyní vstupuje do cyklu hluboké samokultivace a zřízení, které jsme již dokončili. Gratulujeme všem! Nic nebylo vytvořeno přes noc!

Musíme si uvědomit skutečnosti, že nás existuje tolik variací, které mají různý původ a účel, a přesto my všichni nyní sloužíme ze stejného důvodu planetárnímu i osobnímu Vzestupu. Zdá se, že planetární Vzestup je v této době důležitější, protože víme a rozumíme tomu, že se Země jako Gaia potřebuje rozvinout do svého příštího vývojového cyklu, všechno ostatní přichází jako přirozený výsledek toho. Je to vše propojené, a proto si mnozí z nás všimli, že jednoduše věnování se této cestě nesobecké služby nás nechalo naplněné a vždy zajištěné. To je prostě důvod, proč jsme sem přišli, tak proč bychom nebyli v této práci podporováni?

Vše, co to vyžaduje, je přirozený tok Životní síly a její hojnost, zná tuto jednoduchou Pravdu. Ve chvíli, kdy se vyrovnáme s naší základní esencí a způsobem, jakým nejlépe sloužíme v našem nejpřirozenějším výkonu, se zdá, že se všechno ostatní odehrává snadno a uvnitř Milosti. A to je něco, co jsme potřebovali zcela zvládnout v našem prvním Evolučním cyklu, abychom byli schopni tento prostor pro Vzestup bez námahy držet bez námahy. Čím více jsme důvěřovali Duchu, tím více jsme si důvěřovali, protože jsme se neustále sjednocovali s naším fyzickým tělem. A to nám pomohlo zůstat čistým vedením pro vyšší Světlo. A v rámci této samoobsluhy jsme se naučili ukazovat cestu co nejefektivněji, abychom neztráceli nebo nerozptylovali naši životně důležitou Životní sílu.

Mnoho z nás zde se narodilo z Hvězd, což znamená, že naše původní / základní esence se podobá a sleduje jiný energetický vzorec než ty, které rezonují se samotným jádrem Země a jejími životními formami života. A proto jsme sem přišli, abychom přinesli Světelné vzory jako vlákna energie, která tu možná ještě nikdy nebyla. Během této doby jsme v tomto úsilí naprosto podporováni vyššími inteligencemi Světla, které proudí přes Sluneční erupce a kosmické paprsky. To je to, co nás živí Hvězdným způsobem, a to je to, co nás posiluje, abychom se neustále pohybovali vpřed a udělali další krok ... a další.

Nejezdíme jen rychlostí Světla, ale rychlostí částic Světla uvnitř plazmatických polí, která představují určité aspekty Kosmu, a pak ti, kteří kódují Světlo, musí cestovat určitým způsobem, moudrým, což je relativní. A právě v tomto směrování inteligence vyššího Světla jsme se sami nejvíce poznali. Jaká nádherná cesta!

A nyní přichází další krok, který nás jemně přinutí spojit se a pracovat ve sjednocených skupinových polích Světla, která budou formulovat a stimulovat částice Nového Světla a kombinaci energetických experimentů Světla, které jsou Nové. V těchto variantách energetických výrazů otevíráme dveře novým energetickým potenciálům, které jsou všechny kódovány vyšší inteligencí Životní síly. Naše klíčové kroky pro nadcházející časy jsou přijetí toho a úplné odevzdání se tomu, ať už to bude cokoli, a stane se v příštích dobách.

Nejdůležitější věcí této doby je pokračování našich Vzestupných snah. Musíme se sjednotit jako nikdy předtím v naší pospolitosti jako Světelná skupina. A to neznamená jen skupiny, které můžeme tvořit jako lidští jedinci, ale větší skupinová úroveň sloučení se skutečnými Vzestoupenými / Osvícenými bytostmi Světla. Ne vždy jsme se spojovali pouze s tím, co je Osvícené, a to je pro náš růst naprosto přirozené, protože jsme se museli učit, jak sloučit naši esenci s Kristem do formy s jakýmkoli jiným aspektem života.

Také jsme se museli naučit, že naše vlastní Životní síla a jak ji nasměrujeme, je nejdůležitější měnou v celém životě. A proto se na této planetě vytváří tolik, že se neustále a okamžitě mění náš stav vibrací, které všichni známe jako různé formy zotročování, manipulace, kontroly a ovládaní lidských vibrací dokonce i v našich životech a naší práci. V nadcházejících letech bude více než kdy předtím zřejmé, že vibrační Mistrovství je něco, co musí mít každý vědomý člověk. Naše Vzestupné práce tedy nekončí, když chaos zasáhne fanoušky chaosu, nebo když se věci stanou opravdu náročné.

Musíme nejen pokračovat, ale růst a expandovat, exponenciálně s podstatou výzvy. Co to pro nás znamená? Je čas přejít od teoretického k pragmatickému a praktickému. Je čas být skutečný jako vždy, ukotvený a zaměřený na zlepšení sebe a našich realit, které neustále vytváříme v rozšiřujících se Světelných sítích, které každý den tkáme. Je čas zahájit novou Světelnou tělesnou / fyzickou praxi, zvýšit naši angažovanost nebo dokonce zahájit zcela novou úroveň výcviku. Osobně to prožívám jako touhu spojit se s mým Světelným týmem novým užším způsobem, takže budu pracovat na jeho rozšíření v nadcházejících časech. Světelná práce s tělem bude podstatou celé mé učitelské práce, včetně Světelného těla.

Bez ohledu na to, jaký bude současný stav událostí, můžeme všichni profitovat jako celek, pokud se zapojíme do našeho Kristova společenství Posvátné unie, Svaté Trojice. Jakékoli nástroje, které používáme k vytvoření této konzistence nebo praxe v našich vlastních životech, zůstanou věcí individuálních preferencí, a přesto to ve skutečnosti není tak náročné, než se sejdou a sjednotí. Je to čisté a jednoduché. Jsme spojeni v naší Lásce k sobě, kolektivu a Zemi, v našem úsilí věnovaném Světlu a ve slávě, že se setkáváme jako jedna Osvícená skupina / tělo Avatara. Nikdo nikdy neřekl, že to bude muset být jedna bytost, protože to bylo vždy zamýšleno, abychom byli všichni jako Jeden, vytvářející jedno tělo Světla prostřednictvím našich mocných Světelných výbojů.

Radujte se, oslavte své úspěchy a zapněte své Světlo, aby vás všichni mohli vidět, a všechno Božské, co bude svědčit skrze vás.

V Božské milující Lásce a službě

Lenka Sykorova


Mnozí z nás se mohou cítit neklidní a je to ještě intenzivnější, když jsou lidé v této době žádáni, aby zůstali doma. To není nejlepší věc pro náš fyzický Vzestup, protože naše těla byla stvořena k pohybu v přírodě. Když tak činíme, vytváříme přirozené proudy jemných energetických částic, které nejen pomáhají zvyšovat náš imunitní systém, ale také zapojují proces Světelného těla. Čím silnější je náš imunitní systém, tím lepší je naše fyzická vitalita, vyšší vodivost Životní síly a větší afinita k práci se větelným tělem.


OSVÍCENÍ KOLEKTIVNÍ REALITY

Vážení Milovaní, vzhledem k velkému posunu Země a všech, kteří na Zemi pracují se Světlem, máme v současných okolnostech trochu více času na sebe a dívat se i na filmy. I když sdílení aktualizací je v procesu vedení Vzestupem docela intenzivní. 

V oblasti vytváření vyšší reality na Zemi, je to docela drsné období. Současným obtížným obdobím jsme izolováni. Mysleli jsme si, že se již všechno konečně vrátí do normálu. Budeme to muset nějaký čas vydržet.

Ačkoliv, když vyjdeme na ulici to tak nevypadá, tato doba přináší velké období růstu. Tak jako tak, většinou všichni budou přesunuti k jinému způsobu života, k určitému druhu změny stravy, pro nás nyní ideálně veganství, už jsem o tom psala, více odlehčení ve stravování. Budeme více kreativní ve stravování a získávání jídla. V létě je skvělé, že spoustu jídla je k dispozici venku. Součástí mého tréninku od roku 2011 bylo několik období bez peněz, kdy jsem nebyla podporovaná. Takže příroda byla zdrojem mého jídla. Pro mnoho lidí je něco takového nepředstavitelné, ale přeplněné obchody zbožím, plné regály anorganického jídla, také nejsou  součástí dalšího života na Zemi. Když vidím v obchodě, čím vším lidé v současné době přeplňují své nákupní košíky v obchodních centrech, říkám si: "Vy se nikdy nebudete chtít učit."

Současná virová etapa je zkrátka čistící portál a díky Bohu to duchovní lidé většinou chápou a dál pokračují ve své práci, v tom, s čím si vybrali přispět k lidské Evoluci a otevírání lidských srdcí. Ano, je to smutné období, protože naše životy to tak ovlivňuje, ale ve vyšších sférách jsou zaneprázdněni pracemi při přesunu Země do harmonického Vesmíru, tomu věřte a my jsme vedeni přesunout se do své vnitřní svatyně.

Dnes, když jsem byla na své procházce, cítila jsem velmi silné energetické proudy. Planetární magnetická síť má vliv na fyzickou realitu. Proces Vzestupu zahrnuje už naše vyšší znalosti, které nám mají pomoci pochopit vytvářet vyšší reality. Reality jsou dimenze a jsou vrstvené na jednom místě najednou. Takže se potkáme s kolemjdoucími, kteří žijí v jiné dimenzi než my. Každý z nás si vytvořil jinou realitu. Protože mnoho z nás je každý den venku, naše těla mají vyrovnaný elektromagnetismus, jsme součástí živého života. Když jsem si dnes sedla na prosluněné stráni a vyhřívala se, cítím se stále více součástí tohoto pravého živého nádherného světa ...jsem jako srnka, veverka, datel! To jsou chvíle, kdy se spojuji se zemí, se sebou. Očišťuji své srdce tím, že do něj nadechuji Lásku lesa, země, přírody, stromu, galaktického jádra. Život v přítomnosti.

V kontextu toho, co dnes lidé prezentují a čím přispívají k informovanosti, si my, kteří chápeme vytváření dimenzí, integraci polarity, Universální matici Zdroje, musíme uvědomit, že je to neustálé zaměřování na dualitu, nikoliv na vytváření nové Země. Ano, elita chce každou oblast života zahltit negativní agendou a fikcemi o tom, jak to bude. Nikdo z nás není schopen říci, jak to bude. Ti, kteří jsou součástí společenství fyzického Vzestupu skrze ztělesnění Krista, jsou ti, kteří dělají práci jako první, bez ohledu na to, co se děje venku, protože Vědomí Krista znamená, že ví, že starý svět umírá, oni také svým způsobem umírají, protože musí projít ukřižováním ke vzkříšení .... psala jsem již o tom. 

To, co duchovní skupina pochopila, že je životně důležité spoluvytvářet, i přesto, že Světlo zažívá cenzurování. No a co? Cesta fyzického Vzestupu vychází zevnitř a za druhé, my nejsme součástí dimenze jako temná agenda. Reality jsou vrstvené. Dostatečný kvocient Světla je to, co dokáže udělat energetický posun, nesmíme zapomenout kdo jsme a proč jsme tady. Mistr je mistrem svého života za všech současných okolností. Živý život je naše měna. Musíme sledovat každý svoji realitu, ne druhých lidí. To dělají ti, kteří jsou oddaní Vzestupu. Jestli jste si vybrali fyzicky vzestoupit, pak musíte udržet zaměření na tuto vizi. Musíme zůstat zaměření na podporu této perspektivy. Vzestup neskončil. Neustále udržujeme vědomě svůj záměr vzestoupit. Spojujeme se se Zdrojem, Bohem, Láskou a srdcem Země a Galaxie. Zdroj a Kristus jsou nejinteligentnější Světelné a svaté esence. Vaše duše a Duch. Kdykoliv jsem volala moji rodinu Světla. "Co mám dělat?" Poslali mi holografický obraz, kde jsem byla já, jak jdu mezi davem a nedívám se ani napravo ani nalevo. "Prostě jdi a žij svůj život, i přesto, že procházíš touto realitou."

Jsme silnější než dříve, ačkoliv se cítíme jako ve vězení. Každý přemýšlí, co má dělat, ale my víme, že Světlo musí tančit v temnotě. Jako jedinci nevíme, jak se bude hra hrát dál. My hrajeme svoji vlastní suverénní hru. Nebudu otrokem takové společnosti, stanného práva a světového řádu. Jak je psáno v přírodních zákonech, nejprve je energie a pak je vytvořena hmota, fyzická realita. 

Dobrovolníci jsou součástí první vlny, pak přichází druhá vlna a jiné práce. Velké oddělení vede nakonec k velkému sjednocení po spirále Vzestupu. Páni karmy zde mají své místo také, ale ti v první linii ovlivňují způsob sjednocení. Celá Světelná rodina na Zemi buduje Světelné sítě. Jsme tvůrci. To 96 % lidí neví, žijí v realitě Status Quo. 

Procento Světla je o něco větší než procento Temna, ale je to vždy o Světelném kvocientu, Božské inteligenci, kterou přinášíme. Skupina Krista dělá hodně, a to může dělat každý. Vyžaduje to společné vytváření a nemusíme se vidět ani osobně, síla Světla je v těle. Jestli se chcete připojit, jste vítání, je možné, že budeme cenzurováni, ale v žádném případě nemají vliv na proces Vzestupu.  My máme kontrolu nad svou zodpovědností, životní sílou. V naší skupině budou brzy uvedeny všechny Přírodní zákony, protože na tom pracuji, nicméně každý z nás nyní potřebuje být venku a věnovat se vnitřnímu klidu. Jeden z těchto zákonů říká, že všechno, co se děje venku, je odraz toho, co se děje uvnitř. To, co se děje nyní kolektivně, je zrcadlo toho, jak se lidí nechají ovládat. Svoji svobodnou vůli odevzdali a ted křičí: "Ó, zachraň mě, cítím se tak v nebezpečí a nejistotě! Oh, můj Bože......!"

Zůstávejte ve své svrchovanosti a postarejte se o sebe. Mnoho milující a oddané Lásky každému z vás!

Lenka Sykorova


NEJSVĚTĚJŠÍ KRYSTALICKÉ SRDCE

Jarní Rovnodennost nás zasvětila do silné čistící vlny. Země prochází velmi silným přechodem. Země se rekonfiguruje. Ačkoliv se pro lidskou rodinu začínají pomalu otevírat brány k probuzení, odhalení a pochopení nejen temné hry, ale Universálních přírodních zákonů, které lidská rodina potřebuje poznat a porozumět jim, je během této doby nesmírně důležité (nejdůležitější) prozkoumat a pochopit fungování našeho Nejsvětějšího křišťálového srdce, čistého srdce, které drží pocity a jazyk, který komunikuje přímo se Zdrojem a dává nám dar prožívání bezpodmínečné Lásky a míru. 

Tělo Země funguje jako komplex Posvátného křišťálového nebo krystalického srdce pro celou Sluneční soustavu, a proto je nyní důležitější než kdy jindy, abychom vědomě pracovali na otevření svých srdcí, pozdvihli znovu a znovu celou planetu, což dokonce zvyšuje povědomí ve světech, které existují dál.

Otevřít křišťálové srdce znamená věnovat se tomu, abychom se naučili být Láskou, milovali sami sebe, milovali ostatní, milovali Zemi a její stvoření.

Skupiny určitých duší, které se vtělily na Zemi, dostaly planetární otisk DNA, který drží jedinečné srdeční konfigurace v jejich individuálním Světelném těle, a které jsou založeny na diamantové sluneční šabloně a obsahují princip kosmického Krista.

Fyzickou DNA, která byla modifikována mimozemskou hybridizací v nižších dimenzích, přímou fyzikální genetickou manipulací, lze opravit. Srdeční komplex se může spojit s vyšší duchovní inteligencí a potlačit tato zkreslení spiritualizováním emočního těla do duše. To platí pro všechny, dokonce i ty s plazí DNA, i když představují diametrálně protichůdné principy. Tento potenciál zůstává nečinný, dokud se jedinec nerozhodne vyvinout se směrem k tomu, aby byl vzhůru, láskyplnější a hledal smysluplný vztah se VŠÍM, CO JE. Nakonec to je jediná cesta k možnosti Vzestupu.

Veškeré tvoření a učení obsahuje Princip srdce Kosmického Krista. Je založen na rovnováze pohlaví uvnitř těla, kde generuje oheň vnitřního a vnějšího srdce, mužského a ženského srdečního komplexu, který se slučuje, aby se spojil do Jednoty. Toho lze dosáhnout prostřednictvím procesu biologického duchovního Vzestupu na Zemi, který se přirozeně vyvine z Lásky dvojplamene mezi mužem a ženou - genderovými principy, cirkulujícími a vytvářejícími síly všemocné Lásky prostřednictvím alchymistického sňatku s Bohem v těle.

Během tohoto duchovního zasvěcení, které se objevuje rychleji během posunu, je nejdůležitějším aspektem probuzení naučit se, jak otevřít křišťálové srdce a jak se sladit s emocionálními spektry pro vyřešení emocionálních konfliktů, jak se uvolnit. Když otevíráme křišťálové srdce, začneme pracovat s duchovními silami, které jsou samy o sobě vnímajícími živými silami, jako jsou vlastnosti cítění a vyjadřování soucitu, empatie a odpuštění, štědrosti vůči ostatním.

Nejdůležitější složkou Světelného těla je Svaté krystalické srdce, které funguje tak, že přijímá a přenáší síly Lásky, skrze které vzniká vnitřní moudrost a poznání. Vyšší funkce srdce je způsob, jakým by srdce jako orgán vnímání mělo fungovat u všech lidí.

Každý z nás má vnitřní kompas, vedení, které je založeno na síle Lásky plynoucí z našeho srdečního komplexu. Posvátné křišťálové srdce nás vždy vede do bezpečí a bude pro nás nejlepší volbou v kteroukoli danou dobu, pokud dokážeme utišit mysl a skutečně mu naslouchat. Krize, které lidstvo čelí, je krizí Vědomí, která je způsobena nedostatkem Lásky a zavřenými srdci, jakož i nedostatkem sebevědomí, abychom věděli, co hluboce motivuje naše chování.

Otevřením nejsvětějšího křišťálové srdce, získáváme také lepší znalosti o zdraví prostřednictvím udržování energetické rovnováhy, která slouží jako léčivá síla, kterou přenášíme, aby se stala skutečným lídrem duchovního léčení v tomto světě.

Síly Lásky jsou spojeny s Duchem věčného Boha, který sídlí v našem Svatém krystalickém srdci a jsou to bez výjimky nejsilnější léčivé a harmonizační síly dostupné na této planetě. Nalezením skutečné Lásky, která existuje z nitra sebe, se aktivuje krystalický srdeční komplex, který je navržen tak, aby přitahoval a ztělesňoval nejvyšší kvality duše-duchovní inteligence. Svaté srdce má přímý vztah se Světelným tělem, Svatou Trojicí v těle čili ztělesnění kosmického Krista ve fyzickém těle t.j. abychom dosáhli 12D v těle. 

Ačkoliv tato doba je pro mnohé čas velkých změn, my budeme pokračovat společně v tomto bláznivém světě v odhalování tvoření z galaktické perspektivy. Jsme tu a vdechujeme život a posílení do nového stvoření na této nádherné planetě .....a příroda je už tak nádherná, že? 

S milující Láskou v srdci

Lenka Sykorova


VĚDOMÍ KRISTA

Kéž vám tento čas přinese velké odhalení a hojná požehnání ve všech oblastech vašeho života.

Zdá se, že skutečně nastal čas, abychom se otevřeli spolupráci rozvíjení našeho společného cíle a tím je rovnostářská filozofie Vzestupu a rozvíjení humanitárních cílů. Studie Vzestupu, kterou zde prezentuji, je vytvořena jako model, vzor nebo šablona pro lidskou rodinu, aby opět dosáhla svobody. Pracujeme s laskavostí, která přesahuje Lásku v našem srdci. Abychom ztělesnili Vědomí Krista, musíme rozumět Přírodním Zákonům.

Ztělesňování Kristova Vědomí znamená ztělesňovat Boží slovo, a to není oddělené od toho, kdo nebo co jsme. Je to ve skutečnosti absolutní podstata toho, čím jsme po celou dobu existence. Abychom mohli rekonstruovat architekturu těla na vzor mužského a ženského sjednocení v těle jako model alchymistického svatého manželství na základě uspořádání genderu v těle, musíme se nejprve seznámit se zákonem genderu a poté se snažit sladit s tímto Universálním Zákonem. Umožnit, aby naše myšlení, chování a jednání byly shodné, abychom mohli ztělesňovat stále více a více naše Božství, naší lidskou dokonalost, která je reprezentována v nejvyšším vyjádření toho, kým jsme byli stvořeni a to je: Svrchovaný Bůh.

Svébytnost Přírodních Zákonů až doposud zjevně čelila mnoha potížím na Zemi, protože žijeme na planetě, která čelí skryté mentální kontrole války o Vědomí, která ovlivňuje nás všechny. Lepšímu porozumění Univerzální perspektivě Zákona Jednoho jako Univerzálního loga nebo Přírodního Božského Zákona pro dosažení Vzestupu skrze Vědomí Krista, představuje porozumění smyslu vlastní svébytnosti, autonomie, samostatnosti a svobody.

Abychom se stali dokonalým člověkem nebo Božskou lidskou bytostí, musíme v těle ztělesňovat duchovní svobodu, svébytnost, samostatnost a autonomii nikoli proto, že se můžeme svobodně rozhodovat, ale proto, že se neustále zdokonalujeme, když ztělesňujeme své Kristovo Vědomí. Abychom ztělesnili Vědomí Krista, musíme se naučit žít v Božích Zákonech, abychom byli v souhlasu s autoritou Přírodních Zákonů nebo se Zákonem Jednoho, bez ohledu na to, jaké jsou v současné době naše životy. Ať se v hmotném světě děje cokoli, bez ohledu na to, jak to dlouho trvá, bez ohledu na to, co děláme, bez ohledu na okolnosti, které máme, se můžeme rozhodnout žít v Božích Zákonech nad čímkoli jiným.

Když lidé začnou žít ve společenství, ve sjednocené spolupráci mezi sebou a žít ve shodě s Boží autoritou, jako Zdroj sledováním Přírodních Zákonů v každodenním životě, pak se jejich osobní svoboda každým dnem zvyšuje. Když porušíme tento zákon, ztratíme veškerou svobodu ve všech směrech, a to je přesně to, co chci napsat, že negativní agenda vytváří zavádějící zákony, abychom se mentálně vzdali svých lidských práv, abychom se vzdali svého osobního souhlasu a porušovali Přírodní Zákony v našich životech, abychom ztratili naši svobodu. To je způsob, jak se stát otrokem.

Vědomí Krista neboli člověk Kristus ztělesňuje Univerzální Zákony nebo loga. Vtělení představuje bezpodmínečnou Boží Lásku, která se projevuje ve veškerém tvoření, které odráží Kristovo Vědomí a je definitivním designem lidských bytostí. A i když to lze nazvat několika dalšími jmény, nabízí to příležitost obnovit, co se ztratilo při frekvenčním pádu nebo bychom to mohli nazvat mimozemskou invazí na Zemi. Naším úkolem je obnovit stav energetické rovnováhy mužského a ženského principu neboli alchymistické Svaté manželství, protože to je stav Ráje. Budeme-li popisovat rovnováhu našeho tělesného elektromagnetismu, budeme se bavit o jednom a tom samém. 

V tomto Universálním Zákonu se odráží vztah mezi lidskou přirozeností a Božskou přirozeností Vědomí Krista, který ztělesňuje duchovní svobodu a osobní autonomii, která v tomto kontextu 3D osoby není běžně chápána. O 3D osobě hovoříme jako o odpojené osobě nebo o osobě, která věří, že je pouze identita v hmotné realitě. Nerozumí tomu, o čem mluvíme, protože to jde za čas, za osobnost a za Vesmír.

Stav Vědomí Krista nebo-li křesťanská bytost je vyjádřena spojením dvou povah v jednom těle. Člověk z masa a krve v tomto hmotném světě a zároveň je to Božská bytost - to je stav, který nás vede k dosažení křesťanského království. Boží zákony jsou s masem a krví sjednoceny, a přesto existují jako jedna osoba. Zákon Jednoho. Člověk nemůže pochopit, jak dosáhnout skutečné lidské podstaty Krista, jestliže existuje oddělen od Univerzálních Zákonů. Myslím tím, když porušujeme Přírodní zákony. Existujeme mimo ně.

Univerzální Zákony lze získat ve své  lidské přirozenosti, to znamená, že lidská povaha Vědomí Krista nenajde svou personalizaci v jiné osobě, ale v Přírodních a Universálních Zákonech. Stav Vědomí Krista nemůže existovat odděleně od těchto Zákonů nebo oddělený od Zdroje neboli od Svaté Trojice. Tyto Zákony a Zdroj nebo Bůh je zcela ztělesněn v člověku Kristu.

Tím, že spojíme lidskou a Božskou povahu do lidské přirozenosti Krista skrze alchymistické svaté manželství, překračujeme všechna pozemská omezení, překračuje me všechny časy a překračujeme čas vůbec. Člověk žije mimo čas. Vědomí Krista lze ve skutečnosti plně pochopit a popisovat po jeho dosažení a bytí, až když je tohoto stavu dosaženo v těle.

Takže jsme zde, abychom si připomněli, že konečným naplněním lidstva je dosažení stavu Krista, Jednoty a účasti s Bohem. Celá lidská rodina nyní získává možnost spojení s Božím Zdrojem. Je to volba ponechaná každému člověku, ale víme, že na této Zemi se proti lidstvu hrálo hodně, takže nerozumí tomu, co to znamená být v manželském vztahu se Zdrojem, s Bohem. Tyto Universální a Přírodní zákony si proto budeme připomínat po mnoha tiscích letech, protože Země se stává součástí Galaktických národů.

Mnoho požehnání a milující Lásky

Lenka SykorovaZROZENÍ NOVÉ REALITY

Vážení Milovaní, chci dnes opět přispět touto duchovní zprávou k současným světovým událostem v kolektivním a planetárním Vědomí. Jak jsem psala, z hlediska současného nejevolučnějšího pohledu, dochází k velkému uzdravování pomocí třetí energie. Jak přesně dochází k uzdravování pomocí třetí energie podrobněji popisuji v sekci KOMUNITA VZESTUPU. Jádrem Vzestupu je integrace polarity a sjednocení mužské a ženské energie v těle pro dosažení Svaté Trojice.

Lidská rodina se postupně začne zajímat, jakým způsobem zažívá Duch svoji perspektivu ve fyzickém těle. To je nová úroveň zrození neboli porod nové lidské rodiny na Zemi. Jak všichni velmi dobře víme, současné události jsou řízeny negativními agendami, které stojí za scénou současné světové situace. Proč se to děje? Abychom začali cítit vůni přicházejího Světla, protože to vše má svůj vyšší důvod. Jsme manipulováni a tlačeni do kouta proto, ABYCHOM TO VIDĚLI. Současná situace vývojového resetu ukazuje na osobní vypnutí a nový pohled, jaký dopad má vir na naše životy. Zároveň jsme vedeni si uvědomit, že se až příliš necháme krmit temnou potravou, namísto abychom prosazovali posvátné bratrství a sesterství jeho zlepšování, abychom si uvědomili planetární i osobní hojnost. To je význam aktuální temnoty. Nikoliv se do ní zapojovat, což je dnes středobodem všech diskuzí. Ačkoliv na současné kontrole je vše v nejlepším pořádku.

Lidské Vědomí ve své podstatě nemá nic společného s bojem člověka proti člověku. Kristus je bojovníkem za Universální pravdu a Zákon Jednoho. Universální životní síla vždycky udržuje život a hojnost pro všechny. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Současná situace nás nutí k uvědomění, abychom se nikdy nezapomněli zaměřovat na svůj směr a záměr, proč jsme zde. Součástí lidského vývoje nejsou žádné právní předpisy, nebo vládní agendy.

Plán nebo matice nového světa není založena na dominanci systému, který nad námi vládne. Jestliže s těmito institucemi začneme bojovat, zaměřujeme se na vytváření své vlastní karmy. V kontextu současného vývojového cyklu na Zemi, existují vyšší bytosti, které se postarají, pokud jde o ukončení kolektivní karmy. Je to jeden z Universálních zákonů, které si budeme postupně muset připomenout, abychom věděli, kdo ve skutečnosti řídí náš osobní vývoj a životní sílu.

Současný stav ukazuje na to, že se lidé vzdali své svobody a svrchovanosti, svobodné vůle, že kdykoliv mohou jít ven nebo být jako rodina spolu. Proto musí zažít karanténu a být nějakým způsobem utlačováni. Musí si uvědomit, že se musí chovat určitým způsobem omezení a vzdát se své síly. Globální ekonomický systém musí zažít pád, aby se mohl resetovat. Jestliže se stále zaměřujeme na to, jak se to stane, zapomeneme, proč jako lidé žijeme na Zemi a jaký je účel lidského života. Ne že jsme zde jako pracovníci Světla, to nestačí, ale musíme ztělesňovat Světlo Krista, protože ti, kteří ztělesňují Světlo Krista mají největší moc a sílu, protože síla Krista je tou nejsilnější a nejmocnější silou v celém Vesmíru. Jakmile se na to zaměříme, porodíme dohromady novou realitu nové Země společně s živou bytostí, které říkáme Gaia.

Ti z nás, kteří jsou v pozadí zrodu nové reality ví, že práce institucí, které slouží temné agendě, je naprosto zcela v pořádku, epidemie, biologické zbraně, postřiky, očkování, patentované vakcíny, aby dosáhli velkého zisku, který se jen zdá, že je velkým ziskem. Ve skutečnosti je to neustálý hlad po moci a bohatství a my všichni víme, jak dopadneme, když se na to budeme stále zaměřovat. Myslím, že je nás mnoho, kteří jsme za pár dnů pochopili význam. Nemám ráda, když někdo přerušuje moji životní radost, moji hru a nutí mě zapojovat do nesmyslů. Velice rychle odcházím z takových zkušeností. Musíme mít stále na paměti vyšší zákon, který tam nahoře všechno řídí. Pamatujte, že Temnota slouží Světlu, takže jakmile tuto hru pochopíme, falešná hra na virus se zboří jako dům z karet a my jdeme opět obdivovat probouzející se přírodu. Virus ve skutečnosti není smrtící, ale v těle musí existovat nerovnováha, aby byl smrtící.

Musíme si připomenout, že na Zemi existuje více dimenzí a realit než jen dualita. Multidimenzionální bytostí jsou ty, které roky trénovaly. Trénovali jsme v jiných Hvězdných systémech nad rámec toho, co se děje v této Sluneční soustavě. Nepřišli jsme nikoho soudit, ale Hvězdná bytost přináší na Zemi obrovskou sílu svítící na spící.

Jakmile začne temná agenda utlačovat, ve skutečnosti probouzí spící DNA společně s kosmickými plazmovými energiemi. Z vlastní zkušenosti, jakmile se někdo snažil bránit mé svobodě tvoření, Vědomí se okamžitě vzepřelo. A proto nám k tomuto uvědomění přichází do cesty a zkoumáme temnotu. Ano, je důležité vědět, co se děje, co tato posedlost způsobuje. Co způsobuje? Abychom pochopili vyšší podstatu, co způsobuje.

Kdykoliv se naladíte na svého Ducha, řekne vám, že virus je podvod. Je to podvodná hra, podvodná hra, podvodná hra. Abychom skutečně pochopili multidimenzionální realitu, nejprve musíme vlézt do králičí nory, nějaký čas tam být, abychom dokázali rozšířit své bytí a vývoj pomocí životní síly a spirálních energií.

Jaký bude další krok v tomto vývojovém resetu? Co se stane, když restartujete počítač? Proběhne nová konfigurace. V našem těle je zabudovaný nový systém, který se zapne, ale takové tělo, které to dokáže, musí kultivovat životní sílu. Používat Božskou inteligenci. Váš Duch ví, co máte dělat. Teprve pak může restartovat multidimenzionální Vědomí.

Náš mozek neustále skenuje všechny možné současné reality. Spící se účastní této aktuální maškarády, a budou poslušní. Je pravda, že nemáme kontrolu nad tak velkou kontrolou, ale nemůžeme být poslušní, protože jinak se náš imunitní systém začne bouřit. Měli bychom dodržovat svá vlastní pravidla svého vlastního živého života. Tělo je součástí přírody, která také potřebuje kvést a rozvíjet se a naše tělo také potřebuje vývoj, kvést bez omezení. Co se stane, když zavřete květinu do temna.

Miluji chodit v přírodě a často chodím po stejných cestách, přesto je zážitek jiný, protože stromy mají za týden více květů, více listů. Životní síla stromů je přirozená, nikdo jí nezastaví, je to vývoj. Někteří z nás jsou v přírodě velmi zakořenění, ale to neznamená, že se jen každý den procházíme se svým neviditelným týmem a hovoříme s Gaiou. Probuzení a seberealizovaní lidé jsou spojeni velmi úzce s porodem Země, přírodou, porodem nového života na Zemi. Priorita je toto spojení a pak přichází vše ostatní. Zatím ještě nejsme na plné evoluční úrovni, ale směřujeme k tomu.

Jsme vyvíjející se Vědomí společně s přírodou a Gaiou. Lidé, když říkají, že jsme Kristus, že jsme přišli demonstrovat Krista, mají pravdu. Demonstrujeme nejvyšší možný stav Vědomí, vývoje vyšší mozkové kapacity, vyšší srdeční kapacity a jejich sloučení pro oživení života na Zemi, vyššího aspektu života samotného - Svaté Trojice. Učíme a připomínáme podstatu Božského Zdroje, jeho vznik a vývoj, uvědomění, že tato síla života samotného nás ovlivňuje venku i v našem bytě. Oživuje nás. Jděte ven a pozorujte přírodu, život sám se děje bez námahy. Jsme zde jako semínko Hvězdného původu pro zrod principů života přinášející Vědomí Krista a sjednocené bratrství a sesterství. Nejde jen o to, že se prohlašujeme za nejvíce probuzené bytosti, ale je důležité, jak jednáme, co děláme. Jsme dárci života na Zemi.

Dualita a současná situace nás tlačí, abychom si to uvědomili, nemůžeme zůstat v současných podmínkách myšlení ani bytí. V současné době se buď lidé oddělují ještě více nebo naopak je současné uvědomení situace spojuje, pomáhají si, rozvíjí komunity. Jsme Jeden nebo Jedno se Zemí, jak se říká, a to v současné době začne být více a více pravdou.

Mnoho lidí říká, ach jééé.... já tak miluji Boha, miluji Gaiu, ale my jsme přišli žít život prožívaný v zásadách živého života. Snažíme se žít svůj život podle nejlepších zásad života, a my každý den pracujeme na tom, abychom žili život podle zásad Krista a byli jsme pro to a jsme v tom stále trénováni.

Ano, každého z nás zasáhla panika podpory své práce, kterou děláme. Věřte, že ti, kteří jsou v procesu nejdále, zasáhla největší panika, protože tolik lidí stále spí. Když se zhroutí obchodní řetězce, služby, každý začne tvořit, začneme spoluvytvářet jiným způsobem existence ....  život v hojnosti.

Současné porodní kontrakce Země vedou k porodu nového způsobu života, k otevření nového života a prodloužení života. Psala jsem o tom, že jsme se v zimě dostali do bodu, kdy jsme najednou byli zastaveni. Přestala jsem malovat, příroda spala zimním spánkem, takže jsem nenosila ani fotoaparát a vnitřní dítě bylo najednou smutné. Byl to čas ukřižování vnitřního dítěte - Krista, aby byl později Kristus vzkříšen. Tvořím jiným způsobem. Jako průvodce Vzestupem učím v současné době vzkříšení života na Zemi.

Nějaký čas trvá než to, co se děje, nám začne dávat smysl. Současnou situaci musíme integrovat a protáhnout každý sám sebe skrze tento temný tunel. Pak se stáváme integrovaným aspektem změny. To je práce průkopníků Vzestupu. Světlo musí proniknout do Temnoty. A tomu se říká Vzestup. Moje práce není založena na sdílení na internetu. Vůbec ne. Moje práce je založena na esenci mé podstaty, podstatě, která předchází všechny úrovně až nakonec prosákne do kolektivu. Nejedná se o energii, ale o esenci bytí ve fyzické formě.

Navzdory temné agendě musíme být velmi silní. Temná agenda teď tlačí na všechny, kteří se chovají jako rozmazlené děti, aby se probudili ke svým možnostem a schopnostem, protože jsme to my všichni, kdo určuje, jak lidská rodina bude vypadat, jak chceme, aby svět fungoval. Jestli dovolíme kontrolu. Jsou to velké zkoušky statečnosti a svobody.

Každý aspekt temnoty, který se nás, jakkoliv dotýká, musíme extrahovat přes tělo a stát se supervelmocí svého života, zvládat změny a bezpodmínečně sloužit tomuto procesu. Je to velká oddanost.

Kapitulace je někdy nečinnost, čekání na určitý bod, kdy vyšší síla vytvoří podmínky pro posun.V současné době tedy naléváme své tekuté Světlo do planetární kontroly. Nejmocnější technologie nejsou zbraně ani mimozemské technologie, je to srdce. Lidstvo má srdce Krista. Protože lidé byli manipulováni stovky let, je to nyní těžké. Kristus je nejsilnější bytost na Zemi, ačkoliv jste jen člověk a měříte 170 cm. Vaše Světlo má velkou sílu a moc. Mnoho lidí má mnoho znalostí, ale neví, jak pracovat se svým Světelným kvocientem. Nevidí větší obraz této evoluční změny, její význam. Jsou jen posedlí astrologií a naléhavostí dat, jenže to jsou prostředky, za nimiž leží temná magie. Nejsou součástí procesu vlastní iniciativy Země, jejího Vzestupu a Vzestupu celé sluneční soustavy. Je to kosmický proces. Bytost, která je součástí tohoto současného porodu nového života je sama tím vyvíjejícím se zárodkem v lůně Matky Země a Matky Přírody.

Přišli jsme pomoci, aby duše lidské rodiny zažila osvobození a život ...... její touhu vzestoupit. Každý, kdo je slepý vůči svému vlastnímu vývoji, nedokáže sám sebe osvobodit. Nejde o to, jestli vyhraje temnota nebo Světlo, jde o jejich sloučení, které je přirozenou cestou evolučního vývoje, namísto pronásledování vinných. Máme se spojit s životní sílou ne sledovat mnoho her temnoty. Příliš se zaměřujeme na materiální aspekt bytí. Všechno v našich životech má svůj význam.

Musíme spoluvytvářet, naučit se věci, které potřebujeme zvládnout pro další bytí a předat tyto věci ostatním. To, co žiji, předávám dál. Vlastní integraci polarity, sjednocení maskulinního a femininního principu v těle, zrození třetí energie dítěte - Svatého Krista.

Mnoho lidí se soustředí jen na pracovní oblast svého života, ale vyšší duchovnost je získávána v tichu. Temní mají svá slabá místa a asi od nás se učit nebudou. Ani my jim nebudeme říkat, co mají dělat. Nepůjdeme proti nim. Oni musí integrovat nás - Světlo. Jako my integrujeme je. Jakmile pochopíte tuto hru, budete sedět na vysoké hoře a mít přehled o hře s nadhledem, aniž byste byli lepší než oni. Neutrální pozorovatel kultivuje sám sebe. Můj Duch mi před třemi dny řekl, abych přestala sledovat dětské hry temné strany a New Age, abych se opět zapojila do vytváření a mystéria života a toho, co je pro mě přirozené. Stále dělám svoji práci zodpovědně. Jedině tak naplňujeme potenciál životní síly a Ducha v nás. Náš účel zde. Když se zamyslíme, co učil Ježíš Kristus? Podstatu života, Svatou Trojici. Nepracoval tvrdě. Ani, my nemáme tvrdě pracovat. Máme se rozvíjet ne se učit dovednosti, abychom se rozvíjeli. Ačkoliv existují Universální vědy, které bude lidská rodina postupně znovupoznávat. Ale to je jiná kapitola.

Život lidí se točí jen kolem práce. Nemají čas na život, takže se teď Temnota postarala o to, aby zastavila život na Zemi, aby lidé nahlédli dovnitř sebe, budou-li chtít. Každý má svobodnou vůli. Země se změní. Nebude nám dáno, to, co chceme, ale to, co potřebujeme, protože to slouží vyššímu účelu. A často to vyžaduje trpělivost a čekat na spojení s vyšším cyklem. Někdy musíme dlouho čekat, než nastane posun. Je důležité pochopit, že život se děje bez námahy, že dokážeme zázraky.

Existuje zde mnoho dimenzí s různou psychikou, vnímáním a pochopením Božské inteligence. Není to o hierarchii, přesto ti z vás, kteří jsou pokročilí ví, že i přesto, že náš každodenní život určitým způsobem ovlivňuje temná agenda, jak získat peníze, jak získat jídlo, pak nesmíme zapomenout, že jin a jang se nyní musí vyrovnat. Změny a život se děje skrze nás. Světlo cestuje postupně do nižších a nižších frekvencí.

Najděte svůj prostor jen pro sebe a kultivuje své dary v této náročné době. Kultivujte svého vnitřního Krista, zatímco lidé naplňují až po okraj velké nákupní košíky. Největším úžasem pro mě zůstává příroda. Ačkoliv nyní nevíme, jak budeme dál postupovat, krása života se děje přirozeně a občas tomu odmítáme věřit. Mnoho lidí se zaměřuje na to, co přichází za nové energie a snaží se je číst, co bude..... ale když se také my zaměříme na to, jak to sakra bude.... pak je to sjednocení mužského a ženského principu pro zrod třetí energie, dítěte Krista v nás.

New Age mluví o přechodu z třetí dimenze do páté, ale jak? Tak jednoduché to není. Je to mnoho specifických kroků a etap, především zkoumání vlastního těla a života. Konkrétní cestu Vzestupu popisuji v sekci KOMUNITA VZESTUPU pro ty, které to zajímá. Popisuji své zkušenosti, emoce, poznatky. Vzestup je věda a tvoření podle zásad Universálních principů a Svaté Trojice.

Lidé se bojí o svoji budoucnost, o práci, majetek, peníze, ale to, co nám pomůže v této době, je žít život v okamžiku přítomnosti a k tomu se starat o tělo. Jestli budete běhat z kopce, cvičit karate, tančit na louce, houpat se na stromě nebo závodit na horském kole, je jen na vás. Potřebujeme pohyb a zvedat životní sílu. Životní síla je síla Ducha i těla, kdy se stáváme čistější a čistější nádobou pro vyšší životní sílu a Mistrovskou práci zde. Je to důležité pro rozšiřování Vědomí. Někteří z nás pochopili, že příroda je učebna, nepotřebujeme tisíce informací, raději sníme o novém životu na Zemi, až prolomíme tento současný práh. Spojujeme zemi a nebe. Procházíte-li náročným obdobím, od 1.4. otevírám opět konzultace. Přeji vám ze srdce štěstí, radost a mnoho požehnání v životě.

S milujícím srdcem

Lenka Sykorova


20.3.2020 Krásný první jarní den, začátek nového roku nových zkušeností a spoluvytváření nového způsobu života na Zemi s odhodláním Boha v srdci jako divoký a neochvějný vyslanec Lásky, svobody, svrchovanosti a všech věcí, které jsou skutečnými ctnostmi Ducha, Krista, který je v nás posvěcen Bohem. Síla Krista je opět vrácena na Zemi a jeho Světlo má moc rozpouštět temné agendy. Mnoho Lásky a milujícího požehnání. 


Dopřejte svému tělu výživové doplňky a smoothie s divokými bylinami, vitamín D, C vyšší dávky,  běhejte, sportujte, choďte do kopce, smějte se, dechová cvičení, buďte v přírodě. Dělejte si radost, postarejte se o vnitřní dítě.  Tvořte. Zaměřujte se na světovou situaci co nejméně. Prožívejte svůj osobní život ve štěstí.  VÝVOJOVÝ RESET

Dnes bych chtěla navázat na předchozí téma vzhledem k současné situaci. Z pohledu Evolučního vývoje a Evolučních cyklů je vše zcela v pořádku. V kontextu Stvoření a obnovy života a životní síly na planetě musí dojít k těmto současným válkám, které pomáhají naplnit Božský plán Země a lidské rodiny. Vzhledem k dokončování starého cyklu prostě přichází ukončování určitých vrstev a úrovní, aby mohl růst život ve svých skutečně grandiózních formách. Jsme svědky globální krize s hlubokou planetární panikou. Změny se dotýkají každého a každé oblasti života. Jestli jste četli knihu Amorah Quan Yin Vývoj lidstva očima Plejáďanů, pak jste se mohli dočíst o tom, že na planetách v naší Sluneční soustavě docházelo také k Evolučním cyklům a tyto zněny měly podobný vývoj, ačkoliv ve skutečnosti to nemůžeme porovnávat. Většinou kolektivní Vědomí doprovázela panika, strach, devastace, což je v podstatě vrchol dokončování a počátek nového vývojového cyklu.

Kolektivní strach slouží k očištění mrtvého Světla. Miasma je synonymem pro černé, zamrzlé nebo mrtvé Světlo, které se vytváří v lidském i planetárním poli poškození morfogenetického pole podobně jako energetický odpad, jako jsou toxiny nebo výkaly. Poškozená architektura nemá dostatečný proud životní síly nebo schopnost držet krok s narůstajícími frekvencemi Tyto mrtvé prostory nemohou dál koexistovat s žijícími inteligentními energetickými poli, protože poškozují obyvatele Země.

Hvězdná rodina přišla na tuto planetu se specificky léčivými energiemi pro planetární a lidské miasma sanací svojí DNA. Tato funkce tvoří velkou naši část zúčtovací a transmutační práce v kolektivní rodině Světla.

Země nyní doprovází její obyvatele k velké reflexi a uvědomění, že budou muset udělat mnoho změn. Jsou nyní zpomalováni k zamyšlení, jakým způsobem získávají peníze na obživu, jakým způsobem získáváme věci pro svůj život. Je to skvělá doba pro přemýšlení ve svém vnitřním prostoru. Obchody nefungují, veřejná doprava ..... atd.

Ti z nás, kteří žijí prakticky v izolaci již delší dobu, jsme se učili mnoho let co největší možné nezávislosti. Moje osobní zkušenost a také některých jiných z nás v našem Světelném týmu na Zemi byla, že jsme byli školeni a trénováni v režimu přežití. Byli jsme kondiciováni pro zjišťování našich schopností v určitých životních tématech. Od roku 2011 jsem procházela několika velmi obtížnými etapami pro proražení Vzestupu. Vzestup ve fyzickém těle je vysoce obtížný proces. Zažili jsme mnoho stagnace, kdy jsme byli odpojeni od velmi mnoha zdrojů, abychom se i přesto dokázali zcela svobodně pohybovat. Byl to život v režimu spánku, v podstatě určitý způsob karantény, hodně odlišný a hodně izolovaný

V takových etapách života se stává vnitřní kultivace zdrojem pro vnitřní kultivaci. Práci s životní sílou, s tělem, psychikou, nervovou soustavou, srdcem.... atd. Všechno stagnující se musí oživit, a tak se vnější život zastaví. Dnes, když jsem sbírala pro své rodiče podběl v lese, velmi silně jsem zaslechla potřebu resetu Země, kterých bude více a které slouží planetárnímu Vzestupu.

Základní právo planety je vzestoupit do nové formy. Ti z nás, kteří kultivují životní sílu již mnoho let na cestě Mistrovství, a oživují svá těla, se tak spojují s aktuální konfigurací Země. Vzhledem k současné světové situaci ve zdravotnictví a vůbec co se týká zdraví, se nabízí diskuze, jak je to možné, že je velmi mnoho lidí, kteří neřeší symptomy nemocí, nadváhu, posílení imunity, cvičení, nechají zajít své zdraví až na pokraj, kdy už neexistuje možnost obnovy těla. Z mé vlastní zdravotní krize, která měla vyšší důvod, jsem se musela velmi rychle přeladit na změnu životního stylu, a to my jsme na to neměli žádné planetární zpomalení jako je nyní dnes. Všechno se zastavilo a všechno se resetuje, protože Země sama stojí na prahu vývojového resetu.

My všichni jsme na sobě závislí, my všichni spolu musíme nějakým způsobem začít spolupracovat. Mnoho lidí stále mluvilo o kosmické události, ale asi nikdo z nich si to takto nepředstavoval. Na scénu přichází výstup z komfortní zóny na velmi mnoha úrovních. To celé už mnoho let vede k planetárnímu Vzestupu. Pozemšťané mají pravdu, když říkají, jak je s planetou zacházeno. A stagnující energie musí být překonány. Mnoho z nás nedávno cítilo, a také jsem o tom psala, obrovskou stagnaci, zda vůbec zde budeme moci dál existovat, bylo to nesnesitelné, dusivá životní stagnace.

Země sama umírala, aby mohl nastat reset. Ti, z nás, kteří dělali velmi mnoho Světelné práce se svými těly a měnili jsme své vlastní konfigurace, jsme svým vlastním posunem, vytvořili Evoluční pohyb vpřed skrze svoji vlastní životní spirálu. Kosmické vlny napájí naše i planetární magnetické pole, takže magnetické pole Země tlačí na změny lidské rodiny. Každý z nás potřebuje reset a z vlastní zkušenosti vím, že mnoho resetů, protože potřebujeme oživovat těla. Takže proto musí existovat pauza a zastavení v prostoru. Čas usebrání, kontemplace, uvnitřnění, prázdnoty, ticha a klidu přichází nyní pro ty, kteří žijí v realitě Status Quo, aby se hustota přetransformovala. 7 miliard lidí.

Porozumění životní síle znamená rozumět duchovní i fyzické sféře, povaze života. Jak je tvořen život. A vzhledem k tomu, že to bylo až doposud odkládáno, v životě lidí byly zcela jiné priority, je zde panika a strach. Existuje velký mechanismus, proč se to vše děje. Umělá inteligence a tyto technologie nejsou v souladu s vnitřním jemným přírodním světem uvnitř nás. 

Velmi mnoho různých kapitulací bylo také součástí mé cesty. Život se změní a život se musí změnit. Součástí bude učit se spoléhat na vnitřní zabudované smysly, vyšší sílu, důvěru a vedení, že se VŽDY VŠECHNO ODEHRAJE PŘIROZENĚ. Životní síla znamená život, ne smrt. Tyto zásady života neboli přírodní zákony, o kterých budeme diskutovat, jsou schopny udržet úrovně života v nové frekvenci Země.

Existují lidé, kteří mají schopnost probouzet masově. Jsou to ti, kteří jsou sladěni s životní sílou, s přírodou, se sebou, s jiným způsobem života, jiným životním stylem. Stali jsme se léčiteli, blogery, lídry, vědci v oblasti zkoumání Kosmu, Stvoření, psychiky, těla, přírody. Jsme průvodci Vzestupem sami sobě, abychom nebyli tak moc závislí na vnějších zdrojích a lidech. Samozřejmě pokud jde o získávání potravin, bude to velkým tématem. 

Je to velmi hluboký čas, čas porodu. My se nemůžeme zastavit jako doprava. Existuje mnohem větší síla, která to vše řídí. To nejlepší, co my můžeme udělat je, uvědomit si, že strach přejde v paniku, agónii, frustraci, stagnaci.... a teprve pak se dostaneme k životu, jakmile pronikneme všemi těmito vrstvami vnitřních smrtí a hranicemi ega.

Tento vývoj, jak mnozí zde mluví, nás posouvá vpřed. O zákonitostech života a životní síle se zmiňujeme v naší skupině, což je pracovní skupina, kde se zabýváme mechanikou a technologií Vzestupu. Jestliže cítíte spojení, jste zváni. My sami jsme se museli naučit chodit po životní spirále, abychom pohybovali změny vpřed. Své vlastní změny i kolektivní změny. Jako dobrovolník zažíváme svůj vlastní posun, a to vždy napřed. Také my při resetech musíme zpomalit, často celý den jen odpočívat, protože sluneční aktivita je tak silná. Tělo musí zpomalit, protože životní síla se pohybuje přes tělo. Jedná se v současné době o existenční vibrační evoluční a dočasný reset, protože jako kolektiv vzestupujeme, nicméně každý má svobodou vůli konat jinak. Každý z této zkušenosti Vzestupu získá obrovské benefity, ale to mohu napsat pouze za sebe a ty, kteří fyzicky vzestoupili nebo vzestoupí.

Resetovacích bodů bude během příštích let několik. Ti z nás, kteří jsou spojeni s jádrem planety a dělají své templářské práce, což je součástí fyzického Vzestupu, budeme mít k dispozici vždycky zprávy. Vyžaduje to zakořenění, zarovnání a někdy to bude v kontextu vnější reality těžší. Podstata života se nikdy nezastaví.

Vytrvalost, síla díky odolnosti a kultivace životní síly, velmi jednoduchým způsobem. Modlitby a společné modlitby. Být často v tichu. To lidé v hustotě opomíjí, zabývají se byznysem. Jestliže Země má zájem na svém vlastním prospěchu a pokroku, pak bude vyžadovat, aby se lidská rodina přizpůsobila. Dělat věci jemněji. Aby se Země nadechla pro nový život, musí být obnoveny její plíce, koronavirus způsobuje onemocnění plic, aby se lidé začali zamýšlet a nadechli se jako Země, musí přijít uzdravení, přestávka - reset.

Ti z vás, kteří na sobě pracují ví, že všechno je v nejlepším pořádku. Kosmické vlny pomáhají tlačit Zemi do jejího nové prostoru - harmonického Vesmíru, aby byla osvobozena z karantény a vstoupila do nové zkušenosti. Jako nás naše Světelná dynamika tlačí k práci dovnitř, aby se obnovilo Světlené tělo. Aby se na planetě obnovila lidská práva, přírodní zákony, zákon Jednoho, aby si lidská rodina uvědomila Universální práva. V mnoha potravinách, jak víme není život, takže se mění i to, co jíme, alespoň to tak cítím já využívat hodně divoké byliny. V potravinách jako je mléko, pečivo, mouka není životní síla. Určitě máte své vlastní informace. Snad vám tato zpráva byla trochu ku prospěchu. Pečujte o sebe, buďte venku, na slunci, otužujte se a radujte se z nádhery přírody. Postarejte se o sebe, abyste byli v pořádku. Budeme potřebovat hodně klidu. Nemůžete-li chodit do práce, právě vám je dáván tento čas začít spoluvytvářet s přírodními silami.

Mnoho milující Lásky

Lenka Sykorova

Mistrovství nad bolestí a negativním egem je přímým odrazem naší duchovní zralosti dosažené uvnitř. Jediným způsobem, jak léčit a rehabilitovat bolest, je mít odvahu čelit tomu. Vyžaduje to také, abychom měli přesné posouzení této reality, abychom také dobře chápali Vzestupný cyklus a dimenzionální dynamiku, aby člověk mohl žít v hmotném světě a nebyl negativně ovlivněn. Toto je cesta integrátora polarity a Krista v nás, který se sjednocuje se VŠÍM, CO JE. Buďte v přírodě a na slunci co nejvíce. 


Fyzické tělo je vyjádřením Vědomí. Abychom se sjednotili s Božím Zdrojem, musíme se naučit, jak žít v souladu s přírodními zákony. Když žijeme v souladu s přírodními zákony, integrujeme, uzdravujeme a sjednocujeme všechny naše duchovní projevy, to ovlivňuje Světelné tělo a má vliv na uzdravení fyzického těla. 

PLATFORMA PRO VZESTUP


Vítejte ve Společenství Vzestupu, kde se spojujeme jako jedna komunita. Tato práce je určena pro ty, kteří se zabývají užší cestou Vzestupu, mají velmi blízko ke zkušenosti vzestoupit. Jedná se o Vzkříšení duše ve fyzickém těle - fyzický Vzestup. Je to práce, která má největší vliv na kolektiv. 

Mým záměrem je ukazovat cestu. Je velký omyl, že Vzestup znamená zvyšovat vibraci nebo frekvenci. Zvyšování vibrace přirozeně následuje tím, co v životě děláme. Tělo Krista budujeme prostřednictvím vzestupu a sestupu, a sestupu Světelného těla do fyzického těla. Když sestupujeme, zároveň vzestupujeme po životní spirále. Sjednocujeme fragmentované aspekty zpět do celistvosti a organické podoby. Vzestup je možný, když je sjednocen vzestup i sestup a jsou aplikovány principy Nanebevstoupení. Ztělesňovat Vědomí Krista znamená rezonovat se soucitným Svatým srdcem. S kultivací životní síly je tento zážitek přirozenou cestou. Integrované polarity jsou oživovány třetí energií, Duchem Svatým. Je to obtížná cesta. 

Každý postupuje svým tempem. VZESTUP NENÍ INTELEKTUÁLNÍ CESTA. Vracíme se k přírodě, k přirozenému životu ve fyzickém těle. Je to osobní vývoj a zkušenost. Existuje mnoho pochybností, dokud nedosáhnete potřebného integrovaného kvocientu Světla. Jsem v tichu a procházím svým vlastním Vzestupem, protože je to velmi náročné pro tělo, psychiku, nervovou soustavu v toxickém prostředí, které je nyní zde. Přepsat šablonu starého člověka je velmi náročná cesta. 

Předávám informace z Galaktické perspektivy Vědomí a tréninku mého osobního Vzestupu od roku 2011, dovednosti a zkušenosti skupiny Hvězdných bytostí, které drží esenci Krista v těle. Nezáleží na našem původu, ale záleží na našem současném těle. Pracujeme s pochopením životní síly skrze Ducha Svatého. Jakmile pochopíte principy kultivace životní síly, Vzestup se v uvozovkách děje automaticky a pak je budováno Evoluční tělo.

Věnujeme se zde Přírodním zákonům, Vzestupu, principům Stvoření a Zákonu Jednoho. Kosmický Kristus se vrací na Zemi prostřednictvím Nanebevstoupení. Moje Rodina Světla mě vede ke spolupráci s dušemi, které jsou zodpovědné za své vlastní energie. Vzestup není školení nebo koučink, zaměřuji se na jednoduché způsoby vedení skrze to, čím sama procházím.

Připojte se pomocí registrace k naší malé skupince, pokud souzníte s poplatkem za měsíční vedení. Jak z lidského hlediska pochopit a projít Vzestup a také galaktickou perspektivu Země. My všichni potřebujeme být podporováni. Jedná se o výměnu energie. Aktualizace pro pochopení Vzestupu jsou k dispozici po registraci. Jedná se o práci průvodce a průkopníka Vzestupu. 

Nepracuji na osobní úrovni a není mým záměrem spolupracovat na jakékoliv úrovni, včetně mediálních úrovní. Pracujeme na osobní úrovni. Vytvořila jsem podpůrnou skupinu pro porozumění Vzestupu, kde sdílíme své zážitky na komunitní úrovni. Jsem zaneprázdněna svým životem a Vzestupem, proto neposkytuji ani konzultace. Otevíráme nové cesty svého bytí a také bytí na Zemi. Je pravděpodobné, že vytvořím prostor pro fyzické setkávání, pravděpodobně během příštích let. Mnoho Lásky.  

Lenka Sykorova

ZNOVUZROZENÍ LIDSKÉHO KRISTA

Vážení Milovaní, 

Vzestoupení Božského člověka skrze Kosmického Krista je jednou z nejobtížnějších cest, kterou si duše může vybrat. A takovou cestu si můžeme vybrat pouze, když jsme připraveni. Procházím nyní obtížnou fázi dokončování své osobní cesty a tělo, ten nejdokonalejší biopočítač, potřebuje nabrat potřebný Světelný kvocient. Můj Vzestup se uskutečnil v únoru 2019 a nyní musí být dokončeny aktuální výpočty, které tělo právě dělá. Vzestup je naprosté vzdávání se mnoha smrtem. Ano, skutečně je během Vzestupu člověk velmi blízko smrti. Je zcela odevzdán tomu, že může opustit tělo. Je těžké popisovat Vzestup slovy, jednoduchým lidským jazykem.

Duše nyní prochází ohněm, jak se mění alchymie lidského těla a sjednocuje ve hmotě s Duchem. Lidská mysl často špatně vyhodnocuje cestu osobního Vzestupu. Cesta Vzestupu je velmi obtížná, protože tělo zažilo během této inkarnace tolik bolesti od dětství a každé trauma, jak víme, se ukládá v těle.

Ježíš Kristus před námi vytvořil toto dokonalé dílo prostřednictvím svého ztělesnění. 

Než dojde k úplnému Vzkříšení, musíme podstoupit ukřižování a utrpení. Proč? Protože Světelné tělo vstupuje do lidského těla v pozemské sféře, takže nyní procházíme tolik vln odporu, nejistoty a pochybností.

Všechny úrovně, které nemohou být součástí Vzestoupeného těla, musí projít umíráním. Cítím nyní před Jarní Rovnodenností a Velikonocemi, jak se tělo vzdává. Můj život byl vždy velmi obtížný, protože projít tuto cestu je obrovsky náročné. Vzestoupit ve 3D sféře je ta nejnáročnější a velmi bolestná cesta pro nejstatečnější.

Cítím velké nepochopení v lidských očích, protože lidská mysl nemá žádný bod, podle kterého by byla schopna vyhodnotit to, čím procházíme. Takže často to, co vidí oči, je velmi iluzorní měřítko. Během mé zkušenosti Vzestupu v únoru 2019 jsem byla velmi blízko smrti, mé tělo bylo měsíc na půstech. Byla jsem fyzicky i psychicky velmi zesláblá. Můj Světelný tým byl u mě a většinou jsou to vždy Arkturiáni, kteří mě vedli den za dnem, protože Hvězdné bytosti prochází Vzestup jako první. Každé tělo má svůj naváděcí systém, svůj čas všech upgreadů, smrtí a zmrtvýchvstání a mnozí to mohou prožívat jinak. Zdaleka není prozkoumána lidská psychika na Zemi.

Není mým záměrem soudit guru, kteří zde prezentují Vzestup jako vertikální cestu, ale odhalovat skutečnou pravdu o Vzestupu, protože není správně chápán jako duchovní učení. Ano, také zde předkládám znalosti a vědu, která zde zatím není prezentována na široké úrovni. ALE, vzestupná cesta každého z nás je ve skutečnosti tím pravým učením a každý z nás jí prochází zcela jinak, autenticky. Je to osobní unikátní zážitek. Je to hluboká alchymie těla. Lidský biopočítač není na úrovni lidské  vědy vůbec prozkoumán. Popsat ukřižování a vzkříšení, myslím, to, co se přitom děje, nelze. Je to neuvěřitelně složitý alchymistický proces.

Každá z nás tím musí projít krok za krokem svým vlastním způsobem tak, aby to duše přijala a bylo to pro nás a pro ni zcela přirozené. Stát se člověkem Vzestoupeným je umělecké dílo. Setkání Ducha s lidským tělem ve hmotě. Každý z nás dělá práci na sobě, a proto to nelze ani vyučovat. Dokončení Vzestupu je proto vždy na naší duši. Duch, srdce, mysl, tělo, Světelné tělo - každý na své individuální úrovni. Někdy to mohou být nesnesitelné zažitky. Smrt je pro lidské ztělesnění něčím velmi nepřijatelným.

Jsme v tom všichni společně. Proto mnoho z nás prochází Vzestup jako první a to znamená, že ulehčujeme cestu všem, kteří jdou v našich stopách. A také my ne vždy rozumíme tomu, čím my sami procházíme. Je to velké odevzdávání.

Existují vrstvy, kterých se musíme zbavit, může to být náročné na psychiku. Lidské tělo je zatíženo z tohoto i minulých životů.

Proto je důležité nepřemýšlet o Vzestupu, nemyslet na budoucnost, ale všechno přijímat a akceptovat. Procházet tím, co duše, Duch a tělo potřebují aktuálně vyřešit. Každý z nás píše svoji vlastní knihu života a Vzestupu.

Ti, kteří tím prochází jako první, tzn. průvodci Vzestupem, připravují cestu pro ostatní. Je to obrovsky obtížné, my nejsme duchovní učitelé, ale ve skutečnosti pomáháme kolektivu se Vzestupem tím, že tím sami procházíme, proto nebudu nikde přednášet, protože každý z nás má své vlastní načasování vlastní cestu Vzestupu. Jsem ve svém soukromí, potřebuji projít všechny potřebné fáze v klidu. Testujeme vody pro druhé, otevíráme nepoznané krajiny. Pracujeme s průzkumnou energií pro bytí druhých duší. Mění se lidská povaha i bytí na Zemi.

Celé vtělení je pro mě celý život náročné. Nemám žádné vysoké školy, protože by mě tato mentální úroveň zatěžovala, a navíc bych se učila něco, co není moje, co vymysleli druzí, není to moje pravda. Lidé mají titul PhD, ale replikují pravdy někoho jiného. 

To, co vyživuje každého z nás v životě je radost a hravost, protože potřebujeme naplnit vnitřní dítě. Jsem velké dítě a příroda je můj životní styl. Lidé se zbytečně zatěžují problémy a starostmi, řeší zbytečně složitý život který, pokud chceme být opravdu šťastní, by neměl být plný problémů, ale jednoduchý.

Ve skutečnosti projít smrtí je vždy počátkem k novému životu. Tzn., že pokud se budeme bránit projít vnitřní smrtí, nemůžeme postupovat k novému životu. Vzdání se nás přiblíží ke Vzkříšení. Můžete psát svůj vlastní deník, knihu svého Vzestupu a popisovat svoji cestu. Měníme sebe v nejčistší čistotu tím, že si vybíráme Lásku k sobě a bližnímu svému. Lidé jsou velmi zatíženi hříchy, lhaním a nečistým svědomím, proto mají nízké vibrace. Od roku 2011 jsem vychovávána k sebe disciplíně, poctivosti a čistému bytí.

V podstatě v Čechách neexistují informace, protože se nacházíme na zatíženém místě planety, zatíženém historií válek a komunismem a s nízkou hustotou, kde je těžké se spojit se Světelnými bytostmi, a ne každý může přijímat takové zprávy. Tito lidé musí být vysoce čistí.

Vzestup je velmi obtížný proces, ale my jsme silní, vybrali jsme si to. Utrpení není něco, proč bychom měli trpět, ale Světelné tělo se spojuje s fyzickým tělem, protože my neodcházíme z fyzického těla, ale vzestupujeme v těle. Jsem každý den v přírodě, protože mi pomáhá integrovat proces a je to pro mě to nejpřirozenější prostředí, které mě léčí, a kde se uzemňuji. Je to živé energetické pole. Jsme součástí designu přírody, člověk je příroda, ne počítač. Život sám je dokonalost.

Muži mají vyvinutou silnou mentální úroveň, ale budete muset začít používat jednoduchost, intuici, hravost. Lidé se budou vzdávat chtít projít Vzestup. Proč? Protože VZESTUP NEJDE MENTÁLNĚ POCHOPIT. Odevzdat se tomu, být OTEVŘENÝ, UPŘÍMNÝ, ZRANITELNÝ A POSTUPOVAT DO PRÁZDNOTY.

Obrovské léčení probíhá v našem ublíženém vnitřním muži a ženě. Na povrch vychází a pracujeme s nejtemnějšími aspekty lidské psychiky. Ti z nás, kteří jsou zde jako dobrovolníci, procházíme určitými zážitky často vědomě, abychom poznali lidskou psychiku. Noříme se do pochopení člověka. Jak hluboká je lidská psychika. To, proč dlouho nepracuji na individuální úrovni s je, že se soustředím jen na Vzestup, aby mohli lidé vzestoupit. Potřebuji klid a samotu. Tělo Hvězdných bytostí extrahuje neuvěřitelnou lidskou bolest a implantáty. Je to pro nejodvážnější duše.

Osvobozujeme Krista uvnitř nás. Je v nás a vždycky tam byl. Vzestup je aspekt Stvoření. Zranitelnost je něco, co umožňuje zažít fyzicky Krista. Lidé mají zbytečně mnoho starostí co, bude. Bůh nemá v úmyslu zahubit lidskou rodinu. Nicméně ne každá duše si vybrala cestu Vzestupu.

Vzestup je vyšší povaha naší tvořivosti metafyzickým a mystickým způsobem. V současné době jdou všechny znalosti stranou, ale zkušenost přichází do popředí. Jdeme se zavázanýma očima s pocity velké frustrace, s odporem, útoky, s odvahou a trpělivostí. Je to takové, jaké to je. Je to velké Mistrovství a velké odevzdání. 

Naše poslední etapy jsou velkým Ukřižováním. Cítíme bolest. Hvězdné bytosti se nepřišly jen tak procházet. Rozhodli jsme se pro velkou alchymii zevnitř zvedat tělo k novému stádiu bytí. Ve skutečnosti jsme nepřišli jen sloužit ostatním, ale máme svůj život, své sny a osobní vize.

New Age hovoří o Ráji a krystalické podobě těla, ale Vzestup je velký sestup do temných vod, které musíme poznat a přijmout. Srdce je zatěžováno velkou hustotou. Zpracováváme mnoho nočních můr a často trpíme nespavostí. Je to frustrující zkušenost.

Země sama prochází svým vlastním Vzestupem, a my všichni víme, že staré hry už nelze hrát. Stěhujeme se postupně na jiné místo Vesmíru a ovlivňuje to život na Zemi i naše tělo. Jsme unavení, vyčerpaní.... ale tak se otevírá srdce Krista. Pro bytosti, které jdou nyní cestou fyzického Vzestupu, je to velmi obtížné.

Energetická práce je nyní pro mě náročná, tělo zpracovává nové energie, proto budu zaměřená na Vzestup a také odpočívat. Každý z nás má své vlastní vedení a Ducha, který nás vede s tou největší Lásku. A nezapomeňte na radost, hravost, zážitky v přírodě, legraci a vnitřní dítě. Myslím na vás. Jste v mém srdci.

V Božské Lásce

Lenka Sykorova

DIMENZIONÁLNÍ REALITY

Vážení Milovaní, jsem šťastná, že se setkáváme v našem společném prostoru, kde nám Láska, úcta, důstojnost pomáhá na cestě Vzestupu.

Nejvyšší vyjádření Lásky se projevuje také vždy v našem hmotném světě, stejně jako při dosahování svobody Vědomí. To je náš nejvyšší účel během cyklu Vzestupu. Láska je harmonizující síla, a tak společně s dobročinnými silami Světla, v souladu s Přírodními zákony a z nejhlubšího čistého srdce pokračujeme s velkou trpělivostí, aby každý budoval vztah JÁ JSEM SVRCHOVANÝ BŮH.

Ačkoliv jsem měla záměr odpočinout si delší čas od náročné práce, protože energie v únoru byly tak zatěžující. Ležela jsem a modlila, protože mozek, korunní čakra, srdce a Vědomí byly silně přetěžovány. Nemohla jsem dýchat, měla jsem silné bolesti hlavy. V současné době se z kolektivního Vědomí uvolňuje mnoho stínů a nízkovibračních softwarových programů, cítím to na srdci jako velké stažení a strachy. Avšak moje rehabilitace je vždy velmi rychlá, a tak mě Duch dnes vedl, abych otevřela novou kapitolu své práce pro lidskou rodinu, abych pracovala na širší úrovni.

Velmi jsem cítila, že se potřebuji stáhnout jen do svého soukromí, ale Duch dnes řekl ne, ne, ne, a tak jsem zde. Je velmi mnoho věcí, o které se chci s vámi podělit nejen z mé osobní cesty, ale v kontextu Vzestupu budeme muset mnohem hlouběji začít chápat Universální Zákony, Přírodní Zákony a Zákon Jednoho, protože pravidla na Zemi se mění.

To je základ, kterému porozumíme-li, pak uzdravíme sebe a tím se můžeme posunout do 5. dimenze, což je můj zážitek. Mým záměrem je práce na individuální a osobní úrovni, kde každý, kdo to tak cítí, má přístup k celému uzavřenému obsahu. Je to podpora, kde každý dostává za měsíční poplatek vedení Vzestupem.

Já Jsem Strážce Universálních principů a ztělesněna za účelem kotvit a přivést zpět Stvořitelovu esenci, prosazovat pravdu, čistotu, harmonii a Vědomí Jednoty ve svém vlastním životě a těle. Moje Rodina Světla je Elohim a účelem této skupiny je sloužit pravdě, plně sjednocené polaritě - duchovnímu manželství ženského a mužského principu v těle.

Bytost, která dosáhne osobního Krista v těle je jediná bytost, která může vysvobodit jakoukoliv bytost z otroctví a dovést zpět do srdce Stvořitele Božského Zdroje, protože je Božsky řízena.

Existují Universální zákony, se kterými bychom se měli blíže seznámit, abychom získali jasnost, která nám dává smysl. A to je, že pro změnu těla a srdce je třeba nejprve uzdravit energetický plán neboli náš duchovní plán. Jakmile si uvědomíme bolestné zkreslení, máme sílu změnit tento náš energetický plán.

Veškeré chování souvisí s etapami celého našeho života a duchovního rozvoje a bohužel jsme svědky roztříštěného, poškozeného zdeformovaného chování a myšlení lidí, kteří se snaží ovládat a používat anti-životní síly. To vše jsem musela poznat více méně na vlastní kůži, projít obrovským množstvím temných zkušeností, poznání a prozkoumat tuny znalostí.

Existují plány pro každé tělo, které přesně určují, jak toto tělo funguje na všech úrovních, fyzicky, mentálně, emočně a duchovně. Pokud je někdo ochoten se o těchto tělech dozvědět, může se zvýšit zdraví těl, aby se znovu připojily k vyšším úrovním, aby se odstranil stres, strach, zmatek a bolest. Jak člověk roste ve Vědomí a touží se spojit s inteligencí Vědomí v plánu každého těla, je schopen provádět změny frekvence, které ovlivňují fungování tohoto těla a jeho energií. To je přijetí - integrace polarity, nikoliv odmítání temných a stínových aspektů uvnitř nás, kolem nás a vůbec všeho toho aktuálního planetárního šílenství. 

Každý z nás má stále mnoho otázek, náš prostor je v srdci, meditujeme o Bohu, Kristu.

Nadechujeme hluboko do našeho srdce a srdce Krista řídí naši cestu životem. Je velmi mnoho věcí, které budu sdílet. Vzhledem k tomu, že mnoho Hvězdných bytostí přicházejících z jiných Vesmírů si uvědomovalo psycho-spirituální válku, do které je Země zapojena, přišly jako ztělesněné portály lidské inteligence, aby se vrátily zpět na domovskou planetu jako průzkumníci mise na Zemi. Moje zkušenost proto byla často hrůzostrašná, vysoce dobrodružná, protože Hvězdné bytosti jsou zde nejvíce vystaveni mimozemským implantátům, systému kontroly mysli, infiltraci temných sil a softwaru viktimizace. Ostatně jako všechny lidské bytosti zde.

Je však známo, že na konci Vzestupného cyklu se otevře neutronové okno, které vytváří energetické triangulace a obnovuje poškozené polarizované zvraty, osobní i planetární merkabu, změní se vztah protonu a elektronu zpět do rovnováhy, do nulového bodu, aby se rozpustil planetární hologram a ukotvilo Vědomí Kosmického Krista. Toto nulové pole stejně tak ovlivňuje polaritu ve vztazích mezi muži a ženami a polaritu uvnitř nás. Budu se mnohem více zabývat archetypy uvnitř hologramu, abychom objasnili, jak je mysl programována a v jakých programech žije lidská rodina v třetí a čtvrté dimenzi. V páté dimenzi nejsou žádné lekce ani výzvy.

Nyní se někteří z nás nachází v 5D, je zde tedy již hmatatelné rozdělení dimenzí. Záleží, v jaké dimenzi se nacházíme, protože taková bude naše pravda a pravděpodobně neslučitelná pro ty, kteří nejsou v naší dimenzi. New Age lidé nebudou souhlasit s tím, co zde prezentuji. Je naprosto přirozené, že každý ve své dimenzi učí to, co odpovídá souboru pravidel jeho Vědomí a jeho dimenze, ve které žije. Jako průvodce Vzestupem provázím ty, kteří se mnou rezonují ze 3D přes 4 D do 5D. Cestu do 5D jsem sama prošla, je to moje osobní zkušenost.

Mnoho věcí ze 3D je už pro mě nepochopitelných a tito lidé se na to, co zde prezentuji mohou dívat jako na science fiction, ale spíše pro ně budou tyto stránky "neviditelné", protože se mnou nerezonují. Ani já nerozumím jejich hloupému chování, myšlení, konzumnímu životu. Je to takové, jaké to je, ale přesto se učíme koexistovat. Je důležité se především uzemňovat, být uzemněný. 

Lidé v hustotě žijí a pracují podle zákona jejich dimenze, osobně pracuji zcela jiným způsobem, nedělám žádné přednášky ani rozhovory, pracuji se svým tělem a sdílím zkušenosti. Jediný způsob mé práce a mé obživy je předávat aktuální zprávy jako Průvodce Vzestupem a v současné době se mnou mnoho lidí nerezonuje, takže uživit se tím je velké odevzdání Duchu Svatému.

Universální zákon říká, že naše životní síla bude rezonovat se stejným duchovním jádrem, vnějšími a interdimenzionálními silami. Je málo lidí, kteří jsou pilní a pracují se svým tělem, mají osobní disciplínu, učí se a jsou v tom velmi úspěšní. Každá maličká změna z vás dělá velkého hrdinu. Je to velký posun! Začínala jsem stejně. Nemám žádné sportovní ambice, jen udržet tělo zdravé a pružné.

Svým srdcem jsme napojeni na srdce Země a na srdce naší Galaxie tzn., že aktuální změny, které se zde vlní, ovlivňují naše srdce. A v současné době, jak se z kolektivního Vědomí uvolňuje mnoho stínů a nízkovibračních softwarových programů, cítím to na srdci jako velké stažení a strachy. Proč já, proč prožívám tolik zatížení. Nemohu v noci spát, a přesto nejvíce kotevní práce se děje ve spánku. Je to docela bolestné a drastické, hodně jsem odpočívala.

To, co se uvolňuje ze 3D nás bolestně ovlivňuje. Náročná sjednocující cesta. Moje vlastní volba je, že nechci mít s 3D nic společného, protože pro mě osobně je to nízká úroveň chování a myšlení. Ačkoliv miluji lidi, jsem tu pro ně, ale nemohu s nimi koexistovat nějak více přímo. Chodím do přírody a pak s touto vibrací chodím do města, ale jsou to zatěžující energie. Zatěžuje mě to. Chráním se a je to tak v pořádku. Můj život a moje vibrace je příroda, motýli, stromy, květiny, mechy, kameny, potoky, květy..... To je můj prostor, který patří jen mě. Medituji a modlím se, napojuji se na Zdroj, Ducha Svatého. To jsou nástroje  Vzestupu.

Jiný vztah mezi mužem a ženou je ve 3D, jiný ve 4D a jinou úroveň bude mít vztah muže a ženy v 5D. Jiný životní styl existuje ve 3D, jiný ve 4D, jiný v 5D. V 5D nejsou žádné lekce a výzvy. Moje úroveň - integrovaná polarita neboli vnitřní duchovní manželství je zarovnáváno s Kosmickou Trojicí, Zákonem Jednoho, jako Ženský Kristus a to je můj život. Nerezonuji s astrálními úrovněmi, politiky, nemocemi a bla, bla, bla..... šířením zpráv o virech, dvojplameny, semináři, přednáškami......  Žiji živý život. Lidé cvičí, dělají osobní rozvoj, ale já jsem v těle, naslouchám mu a nestane se za den, že se "uvnitřníte".

Abychom pochopili svoji Svatou Trojici, musíme pochopit Kosmickou Trojici jako tři plameny, tři zvuky nebo emanace původního Zdroje Božství. Je to původní trojvlnové Vědomí prvotního Universálního Vědomí. Je to energetická matice, kde jsou obsaženy všechny možné potenciály pro všechny možné polarity nebo žádnou polaritu, kde existuje jen Jednota Vědomí a neutralita neboli nulový bod. Každý plamen je sám o sobě úplný celek, a dohromady tvoří tento celek jako Boží Zdroj. Chceme-li pochopit tedy vůbec, co je to vlastně Vzestup a Svatá Trojice, musíme jít k jádru těchto konstant. Jinými slovy trojvlna je základní látka Universální matice. To, co tu děláme je, že se znovu propojujeme s plány trojité vlny.

Kosmická trojice obsahuje tři plameny - modrý plamen - Svatý Otec, růžový plamen - Svatá Matka, zlatý plamen - Svatý Kristus. Kosmická Trojice nyní na Zemi opět obnovuje duchovní osvobození, aby vše dosáhlo svobody a svrchovanosti. Je to matice celého Vesmíru.

V kontextu toho, že toto je pro nás zcela přirozené, toto je způsob našeho myšlení a chápání, si mnoho z nás uvědomuje, že jsme součástí něčeho velmi ponižujícího na planetě Zemi. Vzestup má dopad na všechno a na všechny, naše osobní a intimní životy nás všech. Spojení duše se Zdrojem je velmi osobní a velmi intimní. Všichni víme, jaké to je prožívat bolest a být úplně sám v temnotě, jak snášíme proces Vzestupu. Takže musíme mít na paměti, že laskavost leží nad vším.

Když posilujeme své jádro, můžeme rozšířit sféru svého vlivu a být laskaví vůči ostatním. Víte, že jedna sekunda kritiky, sarkasmu a odporu nebo nenávistných slov může dítě na celý život zjizvit. Jedna sekunda laskavosti může pomoci dítěti dosáhnout velikosti, která mu umožní najít svoji duši. Duše je laskavá a milující a Bůh je laskavý a milující. Většina z nás nebyla učena, jak milovat, proto se nyní učíme, že je to naše nejvyšší priorita. My všichni jsme zklamáni a my všichni se učíme milovat.

Každý měsíc budu sdílet to, k čemu mě Duch směřuje. Mohou to být dvě aktualizace, jedna nebo pět. Můžete se ke mně přidat. Objasňuji, že Kristus používaný v těchto zprávách neoznačuje muže Ježíše Krista. V podstatě po dosažení Vzestupu může každý z nás ke svému jménu přidat jméno Kristus. Dosažení Krista přesahuje současné Vědomí zde na planetě, a proto postupně ztrácíme zájem o nižší úrovně bytí, nižší dimenze a lidi v nich žijící. 

Ještě nedávno v roce 2012 jsme snili o životu v 5D a tato realita je nyní skutečnost. Srdce je zcela napojené na Zdroj. Je to stav věčného Kosmického Vědomí a tím získáváme titul kosmický občan. Kosmický občan je dosažení svobody Vědomí v kontextu toho, že se duše nemusí vrátit zpátky na Zem. Může jít kamkoliv se rozhodne v Kosmu, nemusíme se již vtělit do fyzického těla. Není to krásná zpráva?

Je čas sdílet radost a legraci, zapojit smích do každodenního života, protože to je ta nejvyšší vibrace, kterou můžeme mít hned. Příroda nás obdarovává prvními květy a to je pro mě velké požehnání, miluji vidět z první ruky, jak  tvoří Stvořitel. Mnoho milující Lásky a mnoho zázraků ve vaší realitě!

V Božské Lásce

Lenka Sykorova

DUCHOVNĚ AKTIVOVANÉ PÁRY

Více v TŘÍDA VZESTUPU

REKULTIVACE ŽENSKÉHO KRISTA

Mnozí dosahují letos ztělesnění, které koreluje s rekultivací Krista podle plánu plnění Paliadorské smlouvy, což jsou ti, kteří aktivují vyšší DNA, aby vrátili Zemi k právoplatnému správcovství milujících Strážců. To jsou ti, kteří se zavázali žít životním stylem Službou druhým. Vzdělávat směrem k Zákonu Jednoho a svým fyzickým vyjádřením na Zemi ztělesnit potřebný práh pro vyšší Vědomí Světla. Zvrátit rozdělování mezi protonovou a elektronovou spirálou tak, aby mohlo dojít ke správnému sjednocení pohlaví v těle a principu Svaté Trojice - Matky, Otce a Syna/Dcery.

Během posledního čtvrtletí roku 2019 jsme výrazně urychlili úspěch, který umožňuje právě aktivaci lidí s Paliadorskou smlouvou mise Krista. Byli jsme zaměřeni na rekultivaci Ženského Krista. Rok 2020 je rokem Vzkříšení Svaté Matky s opětovným návratem Ženského Principu, který se vrací na Zemi. Přirozeně v těle mužů i žen.

Postupně měníme v planetární mřížce padlé Božské Ženské Principy, temné Vědomí, Stínové aspekty, umělý Strom Života, takže aktuální mise je zaměřena na obnovu Ženského Krista, a to až do roku 2022 pomocí spouštěčů - několika důležitých událostí. Je zde kotven kód Božské Matky jako dokonalý proton a tím matice Krista. Biologie ženy je schopna dělat tyto energetické přenosy a opravovat deformaci tzv. lunární temné ženy. DNA ženy je pro vedení Vzestupu magneticky vhodnější pro zapálení a aktivaci Ženského Krista.

Mimozemská negativní agenda přinesla do pole Země programy ovládání mysli a zneužívání. To se projevuje jako lži a klamání, což napájí Archontský program. Misogynie, sexuální utrpení, dětské a ženské oběti a lidské utrpení je projevem těchto programů. Aby k tomu došlo, musela negativní mimozemská agenda eliminovat princip Svaté Matky, který nahradili falešnými programy. Takže v dnešní společnosti vidíme velké odchýlení, kdy ženy matky jsou ovládány a celá populace je zotročovaná. Ženy jsou ovládány a traumatizovány, aby dělaly pravý opak a byly stále odkláněny od organické ženy Matky.

Jak už víme, zákon o polaritě je zcela organickou součástí celého Stvoření. Jestliže je tento proces narušen nebo zablokován, není tak umožněn neutrální stav v těle - nulový bod. Polarita tedy má aspekt mužský - elektrický a ženský - magnetický. Když jsou tyto principy rovnocenné, vytvoří se v těle energetický obvod trojvlny a tak dochází k sjednocení, což opravuje celou strukturu těla a Stvoření.

Na planetě dříve nikdo nemohl mít přímé spojení s Bohem a s původními Božskými rodiči, zásadami Svaté Matky a Svatého Otce. K tomu se nyní vracíme, abychom vrátili lidskou rodinu do pravého duchovního domova, kde může dojít ke zrození Dítěte Krista. Nemohlo dojít k posvátnému početí a posvátnému těhotenství čili ztělesnění Krista. Pouto Matky s dítětem bylo přerušeno, a to se geneticky projevilo v lidské rodině, a také při porodu byla matka a dítě oddělovány. Toto velké narušení a sexuální bída zavinilo přelidnění planety, zabíjení a války.

Nyní nastal čas, aby princip Svaté Matky byl navrácen, stejně jako aspekt Svaté Trojice a to prostřednictvím posvátného hierogamického spojení - duchovního manželství a tato alchymie probíhá uvnitř našeho fyzického těla. Semeno Matky Boha je oplodněno a zažehnuto Otcem Bohem, tím se v oblasti hara (kousek pod pupkem) vytvoří solární vajíčko, v kterém je zlaté embryo, bavíme se o těhotenství v aurickém poli. Za pomocí sluneční plazmy nebo solárních vln je počato Zlaté Dítě Kristovo Vědomí ve Vzestupujícím lidském těle. To jsou podmínky, které musí být v těle umožněny, aby tělo vzestoupilo.

Tak se zrodí skutečná a pravdivá duchovní identita Krista, jak bylo určeno v Universálním plánu. Tímto dosažením v našich tělech jsou zcela rušeny programy sexuální bídy umístěné v sexuálních centrech, a tak ti, kteří jsou zde v Paliadorské smlouvě přes svá těla transformují a ruší zcela všechna traumata, stíny, programování, ovládání ženských sexuálních orgánů, proto je možné nyní pociťovat uzdravování blokád v pohlavních orgánech.

Mužské i ženské pohlavní orgány si žádají očištění, a to ze všech předchozích životů včetně, protože i v minulých životech docházelo k mnoha traumatickým zážitkům v oblasti sexu. Co se týká vzniku nových partnerství, pak oba, muž i žena musí projít procesem Vzestupu a musí si být geneticky rovnocenní. Dokud žena neztělesní sluneční ženu, nikoliv lunární - temnou. Když jsem nedávno opět pracovala s oběma rodovými liniemi, kde docházelo k zneužívání mezi muži a ženami a sebevraždám žen, viděla jsem již obě linie čisté. Skrze sebe a svou krev zcela očišťujeme a vysvobozujeme z karmické recyklace rodové linie z matčiny i otcovy strany.

Dále co se týká planety a energetických polí a bodů tzv. ley lines, kde dochází k zneužívání oběhového systému, je nashromážděno mnoho mrtvé energie (toxický odpad), což způsobuje mnoho destruktivních událostí, kde jsou, jak víme, zakládány dalekosáhlé ohně. V těchto místech tak vzniká mnoho strachu za účelem zničení lidské populace, je nutné, aby se zde shromažďovali lidé s probuzeným srdcem naplněným čistou Láskou, aby komunikovali se Zemí a přírodou, aby pomohli opravit krystalickou mřížku Země. V oblastech velkých ohňů drželo mnoho stromů a zvířat přenos pro nové frekvence, proto ve svých modlitbách posíláme Lásku celému přírodnímu Království a také domorodým kmenům, které také drží plán Vzestupu. Jestli Země zůstane sama, uzdraví se a zregeneruje velmi rychle.

Cílem negativní agendy je zcela převzít planetu prostřednictvím genetické modifikace a zabíjet původní domorodé inkarnace. Je důležité o tom psát, aby bylo známo veřejně o tom, co temná agenda dělala a dělá, aby byl zcela jasný plán, kterým směrem se musí ubírat uzdravení. Je nutné zcela odhalovat všechny negativní události, které ovlivňují Zemi i lidskou rodinu. Nedávno, jak jsem psala, někteří z nás podstoupili hluboké emoční pocity, že jsme sledováni a pronásledováni jako následek hořké nenávistí namířené proti Božské Matce. Proto jsme se rozhodli podstoupit uzdravovací události přes svá těla a své životy, aniž by se nás to týkalo osobně, ale přesto to děláme osobně, a tak opět znovuzrodit esenci Marie, Sophie na Zemi. 

Nedávné čištění krystalické mřížky, umožnilo demontáž umělých konstrukcí, které aplikovaly temné ovládání ženského principu. Jedná se o vliv satanských sil, které ovlivňují ženský princip na chov ženských otroků na Zemi. Ano to vše spouští umělá inteligence, a to vše zažíváme přes naše těla, přes která rozpouštíme temné energie, kterou se umělá inteligence živí. Proto si velmi dobře všímejte všeho, co myslíte a co děláte doma i v zaměstnání, zkrátka buďte bdělí.

Jak jsem psala minule, jsou zde původní lidské rasy, těchto lidí je zde velmi, velmi málo. Původní lidské pozemské civilizace vysoce prosperovaly, protože se učily ze Smaragdových desek a uctívaly Zákon Jednoho, dokud nezasáhli Annunaki a civilizace nezačala ničit lidskou genetiku. Původní lidská těla byla nesmrtelná.

Postupujeme želvím tempem, velmi pomalu na demontáži sexuálního utrpení. Stále pilně pracujeme na kultivaci životní síly, protože Temná strana bude využívat ty, kteří ztrácejí svoji energii. Kontrolující budou bojovat, aby si udrželi kontrolu, dokud nevydechnou naposled. Jestliže dokážete být suverénní, svrchovaní a uplatňovat svoji svobodnou vůli, pak nad vámi Temná strana nemá moc. Temná strana ví, že ztrácí energii, a tak je důležité vědět, že může nastat bouřlivý čas. Udělají všechno, co mohou, aby způsobili zmatek a destrukci, protože ztrácí přístup ke kontrole. To vyžaduje být bdělý, ostražitý, vědomý, zejména v silně obydlených oblastech.

Můj Duch mě také směřuje v kontextu dnešní zprávy o znovuzrození Božské Matky a ženského principu v nás, ať jste muž nebo žena, ke kultivaci jemné ženské síly, a to jakýmkoliv přirozeným způsobem pro vás. Měli bychom více zkoumat, co to znamená ztělesňovat ženský prvek, princip a pilně pracovat na vyřešení problémů s matkou, ženou, na uzdravení ženského archetypu a vztahu se ženou uvnitř. Existuje zde velké nepochopení toho, kdo jako ženy jsme a vytvářet pravou roli ženy, matky, dcery a manželky.

Každý z nás musí kultivovat ženský princip jako klíč k Božímu světu, kultivovat vztah se svou Svatou Matkou, aby ztělesnil duchovní manželství uvnitř těla, uctívat svůj ženský aspekt uvnitř, a to muži i ženy a hlouběji se spojit se svojí Svatou Matkou prostřednictvím modlitby. 

Milovaná Svatá Matko, 

prosím, nasměruj nás přímo do našeho srdce,

do posvátného těla, do ženské moudrosti, která se právě vrací na tuto planetu
a na tuto Zemi, abychom byli tímto nebeským Vědomím,

protože naše srdce je nabízeno jako posvátná a Božská nádoba
na čistou Lásku přítomnosti Matky Boží a Ženského Krista,
jak by to byla samotná Božská přítomnost Boha.

Přeji vám nádhernou cestu Vzestupu, na které opět získáte svoji duchovní vizi, aby vaše oči byly požehnány, aby tuto vizi opravdu viděly.

S milující Láskou

Lenka Sykorova 

DEMONSTRACE KRISTA


Vážení Milovaní,

buďte srdečně vítání. Přicházím dnes opět trochu více osvětlit Světlo Krista. Všímám si hustých energií. Každý víkend probíhá přetahování lana mezi Temnotou a Světlem, avšak i přesto jsou dveře pro postup otevřeny, a to do skutečné Kosmické reality. Musíme si stále uvědomovat, že realita, v které žijeme, je pouze počítačová hra, hologram.

V tomto velkém Galaktickém díle ztělesnění Kosmického Krista pracujeme skrze Temnotu, jdeme přes mnoho prahů, které drží určité překážky mezi tímto světem a dalším světem, novou realitou a novým životem. Nový kosmický prostor se otevírá pro tuto přímou zkušenost s tím, že zemřít ani nemusíme, protože dokážeme žít ve věčném stavu, pokud tomu věříme a uvědomujeme si to.

V auře existuje Strom Života neboli Světelná mřížka, uspořádaná jako tzv. Světelná matematika, která určuje Vědomí a schopnost dosáhnout vyšších dimenzí a podle toho také vznikne možnost manifestovat princip rovnosti mužské a ženské energie, jinými slovy manifestovat Krista, což umožňuje tento Evoluční zážitek a tuto zkušenost ve hmotě.

Tato Světelná šablona v těle řídí spirální energie, které se otáčejí a vyrovnávají tělo a Vědomí, aby v jádru těla bylo dosaženo klidu neutralizace. Tento vnitřní bod - Božská jiskra je bodem Stvoření, který nás spojuje se Zdrojem, a to umožňuje nám jako Světelné bytosti dosáhnout vnitřního Krista. Jedná se o Světelnou matematiku v těle, která umožňuje generovat Světlo Krista a to umožňuje věčný život. Mnozí z nás jsme přišli demonstrovat Krista. Existují dvě možnosti, buď opravdu prolomíme bariéru s programy a zažijeme slávu nebo bez povšimnutí v zákulisí hry opustíme fyzická těla, aniž by si někdo všiml, že jsme tu, kdy vůbec žili.

Galaktické vlny umožňují Vzestup, na to se hodně lidé zaměřují, nicméně Vzestup se odehrává v těle. Tělo je klíč k Vzestupu. Tělo je inteligentnější než mysl a v těle jsou uloženy budoucí časové osy. Přišli jsme zasít tyto nové Světelné krystalické mřížky, protože lidé jsou odpojeni od pravého života, jsou napojeni na falešnou mřížku. Vidíte, že spoustu lidí je bez životní síly, většinou jsou hodně nemocní: Páááni, to je zajímavý experiment!

Božský otcovský aspekt Zdroje a Božský Mateřský aspekt Zdroje je čistá milující Láska, čisté Vědomí, kterému říkáme Božské dítě. Jakmile si toto začneme vědomě uvědomovat, pak teprve vytváříme typ bytosti, které říkáme Světelná bytost, která myslí čistotou Božství a to je její přirozený stav. Uvnitř nás se pak zcela přirozeně rodí svatá slova jako přítomnost Krista a k tomu se zcela postupně převychováváme v souladu s Kosmickým Kristem.

Kosmický Kristus je Universální energie, není to žádný člověk. Postupným dosahováním této Světelné matematiky v těle přirozeně otevíráme bránu k tomuto zcela správnému a přirozenému způsobu bytí. Na dosažení sjednocení s Kristem nikdy tvrdě nepracujeme. Postupně se stáváme velmi spravedlivými s svrchovanými s uplatněním na to, že jsme Zdroj stejně jako Stvořitel a právě rozdíly mezi námi nás dělají unikátními a jedinečnými jako bytost pravdy, kosmické pravdy, jejíž neutrální energie se jeví jako přísná a nekompromisní.

Ale to jen proto, že staré způsoby myšlení a bytí nejsou zarovnány s těmito Kosmickými a Přírodními zákony. Pro mysl je to zcela něco nového. Kosmická pravda se obnovuje uvnitř nás a pro staré myšlení to působí jako nepochopitelné. Navíc jsem již psala, že jednak jsme součástí experimentu, a i pro mě je spoustu věcí stále nepochopitelných, proč jsme dělali to nebo ono. Opravdu logické myšlení nelze vůbec používat. Pro většinu lidské rodiny jsou tyto způsoby myšlení nebo jednání nepochopitelné. Setkávám se s názorem, proč nedělám věci tak nebo tak. Vnitřní průvodce je jen náš vnitřní průvodce.

Božský Otec a Božská Matka jsou nejčistšími aspekty Zdroje a ....tyto nejčistší čisté energie jsou přítomny také uvnitř nás. Jsou to nejčistší myšlenky, jak věci fungují, jak fungují Universální a Přírodní zákony a zákon rezonance umožňuje to, čemu věříte, že je pravda, která pak řídí náš život. Život by měl být zcela přirozeným tokem bytí s nejčistšími myšlenkami, které jsou právě těmito Universálními zákony Svaté trojice, jejíž dosažení v těle rozpouští a touto Láskou roztavuje veškerou nepravdu v naprogramované realitě. Pomocí vnitřní triangulace jsme přišli demonstrovat Krista v této moderní době a je obtížné pochopit, co je to vlastně ztělesnění Krista, jakmile začneme listovat v Bibli, která je i tak zcela přepracovaná a srovnávat se s příběhem muže Ježíše Krista.

O věcech nyní začínáme hovořit mnohem více do hloubky, jak postupně padají Závoje. Neustále novým energiím přizpůsobujeme své způsoby chování. Cítím, že nemohu jíst určité jídlo, protože je mi špatně a těžko, nemůžeme být v určitých vibracích, protože jakmile to uděláme, zjistíme, že to nejsme my, že to s námi nerezonuje. Jakmile vstoupíme do nějakých starých energií, oh, Bože, musím okamžitě pryč z toho, nicméně je to právě to, co nás učí vidět celkový obraz a učit se vysokému soucitu. Ale tím převádíme nízké energie do vysokých. Pokud spojujeme Galaktické jádro s jádrem Země přes tělo jako Světelný pilíř, jako hromosvod, vyžaduje to mocné převádění silných proudů energií a běhání mezi hustotou a elementárními říšemi v přírodě.

V systému existuje jeden útlak za druhým. Všechno proti přirozenému lidskému životu. A my přirozeně toužíme žít přírodní život v co nejužším spojení s přírodou. Velmi mnoho lidí má sen bydlet v přírodě.

To, co se chystá a co aplikuje umělá inteligence je šílenství, otrokářství, čipy do mozku a další obchod s lidmi; jsme tím také ovlivňováni. Ego lidí pracujících v systému je poháněno nejvíce padlými energiemi, to jsou ti, kteří nejvíce zapomněli na přírodu jako zdroj a původ života.

Čím více jste spojeni s Duchem, tím těžší je zde demonstrovat Krista. Nejsem populární, nejsem oblíbená, protože Vzestup v těle nikoho zatím nezajímá. Většinou jsou lidé zaměřeni na energetické predikce. Integrace polarity stejně tak. Je malá hrstka lidí na planetě, kteří jsou ochotni zatím vědět něco více o ztělesnění Krista, přitom o druhém příchodu Krista se hovoří ve Světelné skupině docela dlouho, ale o sjednocení mužské a ženské energie - vnitřním vysoce posvátném duchovním manželství, z kterého se zrodí fyzické a Světelné tělo, které má aspekty a architekturu Krista, se zatím moc nikdo nezajímá.

Je zde hodně lidí, kteří se zavázali falešnému bílému Světlu falešného Krista. Setkat se sami se sebou, začít žít vnitřní pravdu je pro ně bolestivé. Pouze skrze naši čistotu a životní sílu se pohybuje proud Ducha, úplná svoboda a osvobození.

Díky Bohu s velkou vděčností, že mám kolem sebe krásné a vzácné bytosti, ačkoliv nesdílíme fyzicky stejnou realitu. Je normální cítit se osaměle. Lidé používají sociální sítě, místo aby poznávali sebe, přijali chvíle osamělosti, utrácejí své Božství a život za účelem získávání přátelství. Vzestup se neděje na přednáškách, festivalových skupinových meditacích. Nikdy nebudu žít takový život.

Tím, jak se rozšiřuje naše Vědomí, zcela přirozeně zdokonaluje každý sám sebe a tělo se pak také zbavuje toxinů. Musíme stále hledat něco v souladu s přírodou, co nám přináší životní sílu, nadšení, tvoření, radost a vzpomenout si také na legraci. Čím více jsme uvnitř sebe, tím více se rozpomínáme kdo jsme a více poznáváme svůj původ, lidé uzdravují své minulé životy. Na konci Atlantského kataklyzmatu se planeta ponořila do velmi temných vod a teprve teď je možné otevřít původní duchovní učení Krista po celé planetě pro všechny. Čisté Vědomí je vyjádřené vnitřním Kristem. 

Špatná rozhodnutí nás přivádí k rozpomenutí, kdo opravdu jsme a k jednomu jedinému cíli - ponořit se zas a zase dovnitř sebe a objevovat vnitřní nádheru Krista. Můj Duch mě vede mnohem více k organickému životu, těším se na více slunce a teplejší dny.

Zákon Jednoho je prastará moudrost filozofie obecná pro celou lidskou rodinu. Chcete-li dostávat více podrobnějších informací o posvátnosti těla a Vzestupu, který se děje v těle, více v Třídě Vzestupu.

Užívejte si svůj prostor, kdekoliv se nacházíte v radosti a požehnání. Přeji vám skvělé dny.

Mnoho milující Lásky

Lenka SykorovaRok 2020 - DOSAŽENÍ VZKŘÍŠENÍ KRISTA

Vážení Milovaní, krásný den vám všem. Vítejte v nové galaktické vlně Chuen. Jsem šťastná, že se scházíme i v tomto roce navzdory všem podmínkám, které neustále zpracováváme každý den. V minulých tématech jsme se dotýkali velmi hluboko bolestí, ran a ublížení, k jejichž uzdravení v lidské rodině musí dojít v kontextu Vzestupu. Jsou to poměrně temná témata. Pracují na tom ti, kteří se rozhodli projít dveřmi Vzestupu a bohužel některé dny jsou velmi depresivní. Měla jsem dlouhé sezení s Duchem o svých aktuálních a nejbližších změnách, které musím ve svém životě udělat tak, aby každý den byl v souladu s organickým životem, a zaměřila na věci, které nezatěžují planetu. Někdy to není jednoduché, protože například u počítače sedím velmi ráda na velkém gymnastickém balonu.

Rok 2019 byl velmi náročnou životní zkušeností, doslova Mistrovský rok pro osvobození Bohyně. Cítím, že moje životní fyzická síla mi velmi pomohla při vzkříšení Krista. Je čas vzdát se minulých těžkosti, kterou jsme ještě nedávno zažívali i přesto, že je na nás stále vyvíjen Světelný tlak. Těším se, že se také objeví více lidí v naší skupině Podpory pro fyzický Vzestup.

Mnoho z nás si vybralo cestu ztělesnění Krista. Ztělesnění Krista má velmi mnoho vrstev  a úrovní. Je to postupný pohyb směrem k dosažení dokonalé Lásky Krista, abychom poznali a zcela pronikli do všech aspektů tohoto postupného dosahování. Již jsem v minulosti zmínila tři důležité trojice, tři portály v těle, takže dnes budu o nich více psát. Jedná se o portály kořenová čakra, srdce a koruna. Tyto úrovně jsou důležité pro vzkříšení Krista ve hmotě čili těle.

Ztělesnit Krista znamená procházet a poznat zkušenost Světla i Temna tak, aby v našem těle nezůstalo nic jiného než plamen Krista. Poslední týdny jsme někteří z nás procházeli opravdu peklem, nejenže to bylo velmi depresivní, ale také jsem měla velké bolesti ve fyzickém těle i přesto, že vím velmi dobře, jak pracovat se svým tělem, cítila jsem, že Duch si potřebuje v těle vyřešit tyto věci a opravdu nakonec došlo k uzdravení. 

Přes naše těla přechází obrovské uzdravování pozemského archetypálního zvěrstva, jak jsem se zmiňovala v minulé zprávě o falešném králi, a j. a poznat Lucifera a ďábla je také součástí cesty ztělesnění Krista, což mnozí lidí nechápe, často duše, které se přišly osvobodit z Atlantského kataklyzma. Tlačíme neuvěřitelné monstrum temných energií před sebou, zpracováváme je přes tělo, až nakonec dojde k osvobození. Naše těla doslova pomáhají pohybovat Zemí a tlačit ji do jiného harmonického Vesmíru.

Je to těžké také proto, že je to velká cesta do neznáma a cesta integrace polarity je tak náročná, když v těle dochází doslova k válce mezi mužem a ženou, než se mužské a ženské energie sjednotí a vytvoří jeden Světelný pilíř. Ještě když se k tomu přidají vnější vlivy, které uvnitř nás spouštějí léčení archetypů manipulátor-oběť a další, pak zpracování těchto zkušeností vytváří docela výbušnou kombinaci. Celý minulý rok byla tato vnitřní válka na denním programu, a tak náročná. Nerozumíme přesně mentálně alchymii a mystice, která se v našich fyzických tělech odehrává. Je zde opravdu velmi málo tak odvážných lidí, kteří se noří hluboko, hluboko do této mystiky a proráží temné energie, než nastane průlom. Lhala bych, kdybych tvrdila, že jsem nechtěla opustit fyzické tělo. Nejde uhnout, nejde se vrátit, nejde se zastavit. Vyžaduje to sílu a vyžaduje to vytrvalost. Cesta Krista není jen Láska a Světlo. Musí nastat úplné svrchované přijetí Temnoty a pustit to. Byli jsme nasazeni jako lidské bytosti do obtížného Experimentu Stvořitelovy Lásky.

Porozumění a chápání tohoto děje je velmi důležité, a nemusíme znát do podrobností fyziologii těla, abychom věděli, že opravdu Duch Svatý všechno řídí v nejvyšší dokonalosti. Prožívala jsem velmi depresivní dny a ztrácela smysl toho, co dál. Nechci nikoho vidět, s nikým mluvit. Jen odpočívat a být v přírodě. Kde je radost? Moje vnitřní Světlo je pryč? Z mého srdce se vytratila Láska? Je tam jen bezcitnost?

Musíme se vzdát veškeré nespravedlnosti a věřit, že i když to máme těžké, můžeme každý den udělat malé krůčky. Všichni jsme neuvěřitelně hluboce citliví a zranitelní. Nosíme spoustu špatných zkušeností z minulosti a svinstva, které se děje na Zemi ve svých vzpomínkách. Ale každý průlom a průchod přináší nová zasvěcení a zvládnutí cesty vzkříšení Krista.

Ztělesnění Krista se formuje nejen ve Vědomí, ale také metafyzicky. Takže pochopit tyto bolesti a utrpení znamená, že dochází k Osvícení a ve skutečnosti zde existuje velmi, velmi omezené povědomí o tom, co to znamená ztělesnit Krista. Soudíme lidi, mnoho zkušeností hodnotíme jako negativní, protože mnoho z nás nerozumí spoustě lidským zkušenostem.

Mnoho lidí v kontextu Vzestupu má jiné zážitky a zkušenosti než my. Každý z nás je na jiné úrovni pochopení a ztělesnění Krista, nicméně vše je o vzkříšení Krista skrze lidskou zkušenost v těle. 

Duch Svatý je něco čemu můžeme říkat prapůvodní Láska, síla Lásky, která tvoří pouhým bytím. Existují zde také padlí Andělé a síly zla, a to je pro nás velmi zatěžující. Každý z nás prožívá svoji vlastní cestu Vzestupu svým vlastním způsobem. Čím blíže jsme k ztělesnění Lásky Krista, tím těžší na každé aktuální úrovni to pro nás je, protože síly tlačí velmi mocně na ty, kteří přišli vzkřísit Krista v této době. Takže iluze, že Vzestup je Láska, Světlo, lítání po lese, se rychle rozpustila.

Je zde spousta krásných Osvícených lidí a my všichni jsme bratři a sestry Světla. Zvládnout ztělesnění Krista během několika životů je možné, ale zvládnout to v jednom jediném životě je velmi odvážné rozhodnutí. Odmalička byl můj život plný nelásky, bylo to těžké. Jako základní průkopníci jsme nastoupili v roce 2011, pak další roky, kdy jsem skoro umřela, protože mé srdce bylo neuvěřitelně zatěžované, ale nikdy by mě nenapadlo, jak obtížné to bude v roce 2019. Kdyby to někdo řekl mému vnitřnímu dítěti před pár lety, nevěřila bych mu. Ani v roce 2016, odkdy mě Rodina Elohim táhne Vzestupem na telepatické sladkosti jako cukříky na niti, aby mě udrželi v důvěře, že mě čeká něco krásného. Ale ono to krásné přijde a také úspěch. 

Kosmický Kristus je založen na sjednocení mužského a ženského principu uvnitř těla na základně integrace polarity a na tomto základě stavíme na Zemi to, čeho jsme již dosáhli. Přitahujeme hojnost skrze Milosrdenství Krista, skrze Boží Milosrdenství. Doufám a věřím, že se lidé letos vydají opravdu skutečnou cestou ztělesnění Krista ve fyzickém těle.

Ti z nás, kteří jsou v pokročilejším ztělesnění, ukazují cestu skrze svoji zkušenost jako to dělal Ježíš. Zatímco doposud jsme potřebovali spoustu osobního klidu, protože pouze v osamělosti lze zvládnout etapy vzkříšení Krista, navíc zpracování impulsů z astrální dimenze je hodně těžké, cítím, že je čas pomalu se otevřít pomáhání druhým.

Stín si hraje se Světlem uvnitř nás. Je to obtížné, vyžaduje to velkou odvahu a odvážní si vyberou jít naplno tuto cestu, která je speciálně navržena pro jejich duši. Někdo se mě zeptal, jestli musí cvičit, aby vzestoupil. Moje zkušenost byla tak těžká pro tělo a nervovou soustavu, kdybych necvičila, psychicky ani fyzicky bych to nezvládla. Velmi léčivé jsou meditace, modlitby a Duch mi šeptal afirmaci "Já Jsem Kristus". To mi velmi pomohlo, abych v těle cítila Krista.

Nikdy nám dopředu není nic odhaleno, dokud není aktuální plně odžito. Kristus je tedy cesta, kdy tělo i Vědomí zpracovávají obtížnosti a tato cesta je nyní pro každého otevřená a možná, protože každý člověk je Kristus. Cítím velké změny Velké globální Vzkříšení Krista letos a současně s Velikonocemi 13/4 a trecenou Oc.

Pro některé z nás končí cesta temným tunelem, překonali jsme obtížnou cestu bludištěm a našli východ. Cítím krásné změny v životě. Viděla jsem v obchodě červenou látkovou růži a silně mě přitahovala a Duch řekl, ano, takže mám doma červenou látkovou růži jako symbol čistění krve Krista a Marie Magdaleny, jako symbol ženské Jednoty skrze Krista. 

Když se učíme monádické zkušenosti (pozorovatele), která je důležitá pro integraci polarity, pak neustále trénujeme empatii vůči druhým a k utrpení. Aby se člověk mohl spojit se životem, musí zažít pocit empatie a soucitu pro sebe a ostatní. To je čas, kdy se otevírá srdce Krista.

Starověké texty moudrosti hovořily o třech pokladech, jejichž základní trojice energií je nezbytná pro udržení lidského života a dále definují cykly, které se spojují v lidském těle, a to se spojuje s planetárním tělem a vede celou cestu k dosažení Kosmického Krista.

Dosažení vnitřní alchymie mezi touto vnitřní trojicí energií, je tím, co vede k přirozenému ztělesnění vnitřního duchovního Světla, Krista, Kristovské Hvězdy neboli Vědomí Krista.

Životní síla a vnitřní energie lidského těla pracují v trojici Jednoty. Když vzestupujeme do zvyšujících se úrovní vnitřní energetické rovnováhy a jsme plně přítomni, teprve tehdy jsme schopni tyto síly sjednotit, aby vytvořily vnitřní duchovní alchymii.

Tento proces zahrnuje tedy vnitřní alchymii a síly Světla, které jsou nově přítomny na Zemi. Proto současné nebeské události umožňují lidstvu tento proces vnitřní alchymie poprvé na této planetě.

Alchymističtí studenti v minulosti se pokoušeli používat různé látky, předměty, elixíry nebo léky k aktivaci vnitřního alchymistického procesu. Tyto pokusy s vnější alchymií způsobovaly poškození původního vzorce DNA.

Skutečná vnitřní alchymie je uznána pouze při práci s vnitřními energiemi, které jsou již přítomny v lidském těle. Je to katalyzátor, který stojí za procesem organické alchymie našeho vnitřního Ducha, na rozdíl od použití jakékoli látky vně těla.

Vnitřní alchymie je v této době Vzestupu možná jako přirozená součást biologického procesu duchovního Vzestupu. 

Díky tomu se lidské tělo stává Svatou nádobou, ve které je umístěna trojice energií, která kultivuje a zvyšuje zdraví a energetickou rovnováhu mezi tělem, myslí, emocemi a Duchem.

Díky tomu se lidské tělo stává Svatou nádobou, ve které je umístěna trojice energií, která kultivuje a zvyšuje zdraví a energetickou rovnováhu mezi tělem, myslí, emocemi a Duchem. 

Díky tomu se lidské tělo stává Svatou nádobou, ve které je umístěna trojice energií, která kultivuje a zvyšuje zdraví a energetickou rovnováhu mezi tělem, myslí, emocemi a Duchem. 

Když se dokonalá energetická rovnováha neboli trojice spojí skrze vnitřní alchymii, která je vytvořena mezi těmito energiemi, všechny oddělené aspekty se vrátí zpět do Jednoty. Nakonec, když se vydáváme na cestu zpět do prvotní Jednoty Božího Zdroje, jsme vzkříšeni a navráceni do našeho věčného zdrojového těla prostřednictvím opětovného spojení s Věčným Světlem Božím. V naší Svaté Přítomnosti najdeme cestu zpět ke Zdroji.

Počátek této cesty leží v integraci polarity. Aby člověk dosáhl ztělesnění Krista, je mimo jiné povinen žít své autentické a pravé já. Ne člověk, o kterém si myslíme, že bychom měli být, ale základní podstata je řízena vnitřním Duchem. Nesmíte být ničím jiným, než kým skutečně jste, a nemůžete vyhovět vizi toho, kdo byste měli být. Duch mě stále postupně vede vymanit se ze zdvořilostí, které jsou falešnými hrami a jsou to velké zkoušky, abychom neurazili druhé.

Je čas seznámit se s vlastní vnitřní základní esencí žijící uvnitř nás, abychom navenek projevili svůj skutečný potenciál jako aktualizovaná bytost. Bůh ví, kdo skutečně jste a vy musíte najít skutečné Vy a postavit se tak tváří v tvář Bohu. A věřte, že když se nám to nedaří, Bůh si nás zavolá na koberec, abychom byli autentičtí, a možná se vám to nebude líbit! Tento proces může být docela drsný, pokud očekáváme výsledek nebo jsme nezvládli neutralitu Mám hodně takových zážitků za sebou. I když jsme milí lidé, nemůžeme propagovat podvody v žádné oblasti našeho života. Tento způsob bytí nemůže dál pokračovat, protože se duchovně vyvíjíme na cestě vlastní svrchovanosti a Lásky. Jsme tu, abychom žili vlastní pravdu.

S přicházejícím jarem opět potřebujeme posilovat fyzické tělo a stále čistit krev. Spojit se s Duchem, aby nás navigoval, co prospěje naší vitalitě. Cítím, že je to spojení s přírodou, s půdou, se zemí, vůní svěžího vzduchu a slunečními paprsky.

Doufám, že si užíváte příjemnější dny než v minulém roce. Miluji vás a přeji vám mnoho požehnání, sladké Lásky a hojnosti.

V Božské Lásce a Službě

Lenka Sykorova

TĚLO JE KLÍČ K VZESTUPU 


Vážení Milovaní, srdečně vás vítám u dnešní zprávy, kterou jsem se rozhodla poskytnout také pro veřejnost. Mnozí z vás se v tomto nádherném čase volna věnujete péči o sebe, rozjímání nebo odhalujete pravdu o Vzestupu. A tak je možné, že zarezonujete s tím, o co se chci s vámi dnes podělit. 

Všimla jsem si, že se mnoho lidí zaměřuje hodně na to, že budeme žít jednou v nádherném Světle. Jsou to krásní lidé, ale nezaměřují se na příběh z galaktické perspektivy. Někteří si myslí, že je to souzení, ale našim úkolem je odhalovat pravdu, aby se zbořil příběh falešných proroků, kteří se zaměřují jen na přicházející Světlo z Vesmíru, protože program prezentování falešného Vzestupu je zde v astrálním poli. Žije zde mnoho lidí,  kteří jsou zaměřeni, v kontextu Vzestupu na to, co bylo vytvořeno a napsáno lidmi v naprogramovaném hologramu. Nic z toho není Svatá pravda, která by reprezentovala Vědomí Krista. Jediná pravda vychází z těla, z trojplamene uvnitř našeho těla, Svatého Krista, který je nositelem Světla Stvoření a tvoření. Toto tělo je čisté

Zkušenost být člověkem leží v demonstraci Kristického těla.


Mnoho lidí je poblázněných ET bytostmi. Duchovní stránky jsou plné zpráv o setkávání lidí čekajících na bytosti z Vesmíru. Pokud se zaměřujete na ET bytosti, ztotožňujete se s jejich energiemi a je snadné nechat se polapit iluzemi a těmito bytostmi, možná Šediváky a Reptiliány, místo snahou ztotožnit se s energií Krista.

Jak stále hlouběji  odhalujeme činnost negativní mimozemské agendy, její programování umělé reality, uvědomujeme si také jejich snahu rozbít a zničit naše Světlo., kdy jsou zaslány holografické klony nebo obrazy do Vědomí jako návnada. Všem, kteří stojí v prvních řadách plánu ztělesnění Krista s atributy Krista.

Dnes a také zpětně si stále více uvědomuji, kolikrát se snažili ovlivňovat i mé  Vědomí. Bohužel se to týká také mnoha duchovních skupin a komunit, kde jsou tisíce lidí klamáni a domnívají se, že to, co jim mentor prezentuje, je Vzestup. A tak se tím chci dnes více zabývat, protože tyto smutné věci nemůžeme zamést pod koberec, ale musí být široké veřejnosti odhaleny. Když se zabýváme falešným Vzestupem, bolestnými lidskými vztahy nebo žalostnou úrovní lidského zdraví a životní síly, pak kořeny sahají tisíce let zpátky a dostaneme se opět k negativní mimozemské agendě. 

Jedná se o příběh oddělení protonů od elektronů, což zabraňuje sjednocení a sloučení obou polarit do neutronu. Jinými slovy velký planetární rozvod muže a ženy, za čímž stojí nemoc negativního ego, archetypální mimozemská hra na oběť a manipulátora, kde nikdy není vítěz, ale pouze otroci nemocného Vědomí.

Ani ve snu by mě před několika lety nenapadlo, jakým směrem se můj život bude ubírat, nicméně jsme součásti Velkého Experimentu, který zdaleka nevypadá jako romantický příběh o Lásce a Světle. Jestliže chceme vzestoupit, musíme strhnout velkou oponu v astrálním divadle, pochopit ovládání negativní mimozemskou agendou, které má dalekosáhlé hluboké následky a působení a velmi dobře maskovaný zdroj odpovědnosti. Proto je čas uvědomit si, že mnoho duchovních a krásných lidí ještě dnes skoro na počátku roku 2020 sedí v rozjetém vlaku, který řídí velmi dobře skrytý podvod mimozemské negativní agendy s umělou maticí falešného Světla, Lásky a Krista. Proto je dobré trénovat Vědomí, než položíte úsudek o svém duchovním bratrovi a sestře, protože většina informací o Vzestupu je tkána temnými psychologickými taktikami.

Kolektivní Vědomí, Kolektivní Nevědomí nebo Kolektivní Svědomí je soubor sdílených přesvědčení, idejí, morálních postojů, které fungují jako sjednocující síla ve společenských strukturách, které umožňují sdílet a ovlivňovat paradigma, jeho hodnoty stanovené v sociálních systémech. Určité formy myšlenek a vzorců přitahují magneticky duši a to buď pozitivně nebo negativně v závislosti na našem sebevědomí a Vědomí.

Umělé technologie pro kontrolu mysli mají moc ovlivňovat negativní myšlenky, aby se lidé báli, aby měli strach. Když rozvíjíme svoji duchovnost a duševní sílu, musíme se učit rozpoznávat anorganické a organické Vědomí. Když se stáváme více duchovně vyvinutými bytostmi, které rozšiřují Vědomí, musíme dokázat rozeznat, jaké myšlenkové vzorce jsou programované, které jsou anorganické a umělé, abychom osvobodili mysl a umožnili našemu vnitřnímu dítěti a Duchu přetvořit myšlenky do vzorů Univerzální Lásky. Toto je věčná povaha Zdroje a podstata vnitřního Ducha - Boha. Před lidmi je utajováno tisíce let, co je to ve skutečnosti člověk.

Mnoho bytostí je součástí tohoto světa infekce - umělé inteligence. Jestliže neberete v potaz tuto realitu, nejste probuzení. Nakonec dojdete k překvapivému poznání, že dualita je krásná věc. Mým cílem a touhou je být neustále vyrovnaná v dualitě s čistotou a snažit se tuto čistotu odrážet bez cukru. Žiji sama a jsem neustále ponořena do svého vlastního života a pochopení této zkušenosti.

Nemůžeme obcházet cestu Temna. Lidé New Age jsou neustále zaměřeni pouze na Světlo, a proto nemohou ztělesnit Krista. Neintegrují temné zkušenosti utrpení, obětí apod. Potřebujeme poznat a projít obě polarity, a to jak Temnotu, příběh o padlých Andělech, přitom náš osobní příběh nemá nic společného s náboženstvím. Příběh o padlých Andělech říká, že chtěli vládnout Bohu, chtěli se nadřazovat Bohu, a to byl počátek jejich pádu chtít vládnout nad dokonalostí a tedy tím, kdo stvořil svět k dokonalosti a k rovnováze.

Podívat se do očí ďábla vyžaduje hluboký sestup. Ďábel žije v iluzorním světě myšlení oddělenosti dívajíc se do prasklého zrcadla, kde vidí sám sebe rozděleného na tisíce kousků. Než spojí sám sebe do celistvé bytosti, často ho doprovází deprese a pláč. Přes tělo prochází energie svinstva na Zemi páchaného tisíce let. Opravdu mi docela trvalo, než jsem pochopila tento význam, proč se dívám poslední dobou do tváře Temna tak zblízka a co je to skutečně ztělesňování Vědomí Krista.

Být Kosmický Kristus znamená také držet soucit pro vše, co se děje a pro všechny. Někdy je to tak velmi těžké. Vyžaduje  obrovskou odvahu stát se takovou bytostí. Je to obrovská oběť. Když se k tomu přidá ještě lidské ublížení muž versus žena, je to znásilňování lidského bytí, a tak velmi náročné zvládat život na Zemi. Pak vychází na povrch tolik bolesti a je pácháno proti životu, proti organickému tělu.

Neznamená však, že když jsou zde Světelné bytosti, že všechny přišly reprezentovat Krista, proto si svůj osobní prostor tak chráním. Světlo Svaté Pravdy skrze Zákon Svatého Ducha ve jménu Kosmického Krista nepřišla ztělesnit každá Světelná bytost. Posvátný plamen Krista nás spojuje s Božím srdcem. Je to volba a ta nejtěžší věc.

V tom leží velký omyl, že dokud bude zapojováno ego a boj nikdy, nikdy nepoznáme, jak vytváří Láska. Ačkoliv jsem byla po každém padlém Závoji překvapena: Bože, opravdu toho jsem chtěla být součástí? Jsme součástí Experimentu, ale to neznamená, že jsme jen malé bezmocné bytosti. Máme uvnitř sebe jiskru Stvořitele.

Celé roky sdílím zkušenosti a to, k čemu mě Duch směřuje, jako možnost, jako pomoc pro pochopení také vaší zkušenosti ztělesnění Krista na cestě Temnotou a Světlem, nicméně cesta těch, kteří jdou vpředu a táhnou celý posun, je mnohem náročnější, protože se musíme vyrovnat často s velmi extrémní polaritou. Někdy mám pocit, že procházíme zbytečně zkušenostmi jako pokusní králíci.

Cesta poznávání polarity ze všech možných úhlů, cesta Temnotou a Světlem zároveň musí být akceptována, přijata srdcem a musíme projít mnoho zkušenosti. Je velký omyl domnívat se, že Kristus je Bytí ve Světle. Tito lidé nerozumí tomu, co je ve skutečnosti Vzestup a nemohou vidět větší obraz, o čem tato cesta je. Jsou si vědomi, že jsou zde jakési změny v kontextu uzdravujících energií a portálů, které přichází na planetu ze Zdroje a které byly donedávna blokovány. Zkušenost být člověkem leží ve skutečnosti v demonstraci Kristického těla. Zkušenost být člověkem leží ve skutečnosti v demonstraci Kristického těla. Zkušenost být člověkem leží ve skutečnosti v demonstraci Kristického těla. Tuto zkušenost sama procházím, postupně popisuji pro ty, kteří chtějí být součástí této zkušenosti pravdivého Vzestupu.

Ano, mohu používat také mentální popis šablony a architektury Světelného těla, což také připravuji pro ty, kteří chtějí jít touto cestou, nicméně to musíme postupně celé projít, cítit a žít. Je to postupné bytí mimo čas. Neděje se to přes noc.

Zkušenost Krista je sloučení, sjednocení nebo splynutí dvou energií v těle, kdy Svatý Otec a Svatá Matka v těle porodí dítě Krista. Rozhodně to není snadná ani pohodlná cesta. Není to o tom, odkud jsme sem přišli, jaký je náš původ, ale o tom, jak pravdiví a autentičtí jsme. Postupně sestoupit z energie Elohim a manifestovat fyzický zážitek, být součástí světa vražd, ničení, zabíjení, podvodů a lží, je opravdu hodně, hodně obtížné a čím více se tělo uzdravuje, omlazuje, vrací k přímosti, pravdivosti, čistému srdci, tím těžší je zde existovat.

Celé roky jsem bombardována nelaskavými energiemi, které se dostávají do mého života. Je to také proto, že si mnozí mohou myslet, že jsme lepší než ostatní, ale to je hodně velký omyl, protože máme za sebou velmi mnoho zkušenosti v oblasti opačné polarity, dokud není zcela integrovaná, protože teprve pak to pro mě znamená úplné osvobození. Listina lidských práv se tváří jako spásný návod pro lidskou rodinu na osvobození, ale osvobození je vnitřní stav v těle skrze sjednocení polarit, co ve skutečnosti se osvobozujeme tím, že se posouváme dimenzionálně. Osvobození je stav žít svůj osud bez překážek. Na Zemi neexistuje pravda o tom, co je to ztělesňovat Krista, protože Bible byla zfalšovaná a to pokračuje dodnes mnoha způsoby.

V tomto krásném čase Vánoc, kdy si více než kdy jindy vyjadřujeme úctu a Lásku, těšíme se s našimi Milovanými, jsem ponořena do nádherných meditací a modliteb, které mají tak uzdravující sílu. Do této energie Svatosti a Posvátnosti, nemůže nic falešného a podvodného proniknout, protože jsem v láskyplné náruči Svatého Otce. Jsme chráněni Světlem Krista a Marie.

Vánoce pro osobně jsou především o milujících rodinných vztazích a setkání, kdy je moje rodina pohromadě a sdílíme humor a Lásku a radost vnitřního dítěte. Dobré jídlo, kterému je dávána zdravější podoba. Vyprávíme příběhy z předchozích Vánoc, sdílíme své tvoření, a také si říkáme o velkém dětském zklamání, jak je to vlastně s dárky pod stromečkem. Pamatuji si ze svého dětství, jak jsem byla zklamaná, že mi rodiče neříkali pravdu, protože uvnitř sebe mám od narození, že radost Ducha je čistota, pravdivost a nevinnost. Nechci být součástí kolektivního Vědomí Vánoc. Ačkoliv mám ráda ve svém životě krásné věci, ráda se zdobím a vyjadřuji ženskou sílu svým autentickým způsobem, stále nejsem materialisticky zaměřený člověk, ale je to způsob, jak v trojdimenzionálním světě vyjádřit krásu.

Od roku 2011, kdy jsem nastoupila na plný úvazek do práce pro Vzestup, se neustále zbavuji starých přesvědčení a učím se říkat svoji pravdu, a to je někdy velmi bolestivé, protože ego a mysl nás dokáží mást pochybnostmi o sobě, než je ve skutečnosti pochopeno, co je to být dokonalým člověkem. Proto moje osobní zkušenost byla mnoho let procházet Temnotou a poznávat jejích mnoho tváří. Nicméně bez těchto zkušeností nelze poznat zkušenost Krista se spoustou manipulace, kterou osobně skutečně zažívám ve své práci pro druhé. I přes tyto vnější skryté manipulativní snahy a vlivy, které jsem musela poznat jako cestu nevědomí, odhalit, také slouží k zasvěcení, abych se dokázala dostat k lidskému soucitu, sjednocení polarit a narození dítěte Krista. Vzkřísit Krista.

Musíme dokázat přijímat ty a to, co zde prezentuje Temnotu, dokud tyto vlivy nebo lidé z našeho života zcela nezmizí. Držet 24/7 soucit pro všechno a všechny neutrálním způsobem. Mohu sdílet všechno, co dělám, aby mé tělo bylo zdravé, ale nebude to s vámi pravděpodobně rezonovat, protože to nevychází z vaší vnitřní pravdy. Moje tělo je chrám pro vyjádření Krista, a tak se učím s ním také tak zacházet v současné "moderní době".

Každý z nás má svoji cestu jako zkušenost tohoto života. Měli bychom vést jednoduchý život, udržovat svůj život v jednoduchosti. Mnoho Mistrů v minulosti učilo pouze meditaci, askezi a jógu, ale tato cesta není úplná bez akceptace polarity a přirozeného života v souladu s přírodou a životní sílou. Přišli jsme položit základní kameny toho, co je ve skutečnosti vyjádření Krista.

Někdo mi napsal, že by nechtěl žít můj život a procházet tím, čím procházím. Ale každý z nás má něco těžkého, čím prochází. Existuje zde tolik projekce, ale můžete zažívat a komentovat pouze svůj vlastní život. Každý z nás přinesl určitý druh Vědomí, a to sdílíme s těmi, kteří rezonují. Ty, kteří nechtějí žít jednoduchý život, nebude zajímat to, co sdílím, protože je nezajímá znovuzrození kosmického Krista nebo mají mylné povědomí o tom, co je to Kristus. Nikdo nemá právo komentovat můj život, dokud sám neprojde tuto zkušenost. Nabízím pouze vedení, a to je vše. Nechci diskutovat o mém životě s nikým, kdo mě nezná a nerozumí mému Já. Všichni chceme být milováni a milovat bez projekce. Vyjádřit své srdce a sdílet jej. 

Jít hluboko do soucitu vyžaduje jít do hlubokých zážitků také temné polarity. Obzvlášť dobrovolná duše má mnoho drsných zážitků, ale to nám pomáhá učit se být soucitným člověkem. Jsem na všechno sama a pouze každý sám můžeme zvládnout tuto cestu. Nikdo nám nemůže pomoci. I přesto, že lidé nerozumí tomu, čím procházím, co zažívám, každý máme jinou cestu, a všichni jsme v tuto chvíli dokonalí na své vlastní cestě.

Když se modlíme, jsme v srdci. A to je pravda. Tato přirozená realita magnetismu nás chrání. Ze srdce vychází také osobní tvoření, kreativita. Mnoho lidí prezentuje něco, co se domnívají, že souvisí se Vzestupem. Život může být plný materiálního bohatství a peněz, ale je prázdný. Dokud nejsou vaše činy zarovnány se Svatým srdcem, nikdy v nich není zakořeněna pravda Krista.

Tělo Krista vnímá Temnota jako hrozbu. Pokud jste Světlo nebo Hvězdné Semeno, pak také přijde váš den Zjevení a Nenebevstoupení k pravdě, co jste ukotvili na Zemi. Tělo Krista je tělo, které pomáhá Vzestupu. Mnoho takových bytostí bylo v minulosti zavražděno, protože ohrožovaly udržení Temnoty na Zemi. Tito lidé a posvátné linie byly zabíjeny a hromadně vražděny. Když bychom se podívali na jejich těla, dokázali posunout životní sílu, otevírali portály.

Pomáháme lidstvu vzestoupit na úroveň Nebeského Království. Ti, kteří se snaží o cokoliv jiného, jejich plán nebude fungovat. Jakékoliv způsoby zastavit Vzestup nebudou fungovat. Světlo zvítězí. Vím o těchto snahách, nemohou mě zastavit, tvoří si karmu. Nemůžete zastavit Světlo. Mnoho lidí New Age jsou podvodníci. Jsou stále milí. Jsou neustále napojeni na mimozemské energie a domnívám se, že ani oni sami neví, co si tím způsobují. Evoluční posun se děje na základě růstu životní síly v těle. Není to nic vně vás. Mnoho lidí zde předkládá falešné učení a mnozí jim důvěřují. Bohužel tito lidé zasahují do přirozené Evoluce lidstva. Nejsou tvůrci lidské Evoluce.

Příchozí energie z Vesmíru prochází monádou a sestupují do těla a duše. Nikdo zvenčí nedělá Vzestup za vás a nemění vaši DNA. Vzestup je vaše fyzické právo. Temnota nemá vládu nad nikým z nás, pokud to nedovolíte. Musíme používat svoji suverenitu a svobodnou vůli. Jsou nám stále zasílány falešné energie, abychom nebyli podporováni. Nemohou zabránit, aby můj život kvetl. Pro informovanost - negativní mimozemská agenda používá falešný proud bílého Světla do astrální úrovně 4D jako Světlo falešného Vědomí Krista, aby udržela lidskou rodinu v nízkých frekvenčních vlnách strachu. Matice falešného Vzestupu slouží k tomu, aby se lidé ztratili ve falešných vrstvách iluze, vytvářeli falešné stavy spokojenosti, opilí blažeností.

Vaše tělo je posvátné, a proto s ním také tak zacházíme. Rok 2020 ukáže, kdo se dobře stará o své fyzické tělo i své duchovní tělo, jde pravdivou cestou ztělesnění Krista. Můžeme vidět, že si lidé vykládají současné změny nesprávným způsobem. Povinností Hvězdných bytostí a bytostí Indigo je poskytovat veřejnosti informace o organickém Vzestupu bez postavení guru/žák.

Díky Bohu jsme stále ve spojení s Galaktickou rodovou linií a rodinou Elohim. A díky Bohu, že cvičím, abych byla silná. Všechny snahy o ukončení mého života a překážky na cestě mě jen posílily. I když jsem velmi citlivá, jsem velmi silná. Přišli jsme hrát sjednocující hru. Kdo píše o svých zkušenostech integrace v dualitě, narození třetí energie - Krista, Matce a Otci uvnitř těla androgynní bytosti, učí podstatu těla Krista.

Nikdo nemusí trpět na kříži, aby dosáhl vnitřního sjednocení polarit - alchymie Svatého manželství. Ani zvedat vibrace. Tělo je inteligentní a jakmile dostane Lásku, dokáže řídit Vzestupný proces skrze moudrost srdce. Tomu ale předchází očištění těla. Čím více jste čistější, tím těžší je pohybovat se uprostřed konzumní společnosti, kde lidé nectí své tělo, a tak jsou nemocní, protože padají do frekvence umělé inteligence. Peklo na Zemi se děje proto, že lidé nepoužívají svého vnitřního Krista.

Kristus se rodí jako dítě, jako třetí energie v těle na základě sjednocení Světelných a Temných energií. TĚLO JE KLÍČ K VZESTUPU. Lidský vývoj je Kristus. Kristus je šťastné tvořivé dítě.  Kristus je Láska k tělu.

Přišli jsme rozzářit své bytí jako Hvězdu na Zemi. Proto jsme sem byli posláni.

Mnoho vděčnosti a Lásky v tomto čase vyjádření Božské Lásky. Jsi Světlo. Jsi Kristus. Jsi vyjádřením tvořivosti a Lásky. Jsi posvátný plamen Světla. Jsi moudrost. 

To vše vám přeji do Nového Roku 2020.

V Božském Světle s milující Láskou

Lenka Sykorova

Pokud se chcete dozvědět více a zjistit, zda to s vámi rezonuje, abyste dostávali podporu léčení, využijte možnost registrace. Aktuálně připravuji nové informace o lidském těle. 

SNAHA O ZMAŘENÍ VZESTUPU 

Vážení Milovaní, děkuji ze srdce, že jste se připojili dnes ke spoluvytváření harmonie na této nádherné planetě.  

V současné době prochází planeta časoprostorovou reorganizací, kde se vlní mnoho podivných anomálií, které ovlivňují kvantové pole a mění temnou šablonu. Tato fáze se dokončuje, proto přicházím až nyní s informacemi, protože je skutečné náročné v těchto energiích usednout k počítači a popisovat aktuální energie.

Pracuji s určitou úrovní telepatie čili vyšším smyslovým vnímáním na základě dekódování DNA jako způsobu velmi jemné energetické komunikace, což se postupně otevírá každému, kdo jde cestou fyzického Vzestupu. Interdimenzionální komunikace obsahuje komunikační dovednosti obecně označované jako telepatie, channeling, multidimenzionální uvědomění, vnímání obrazů realit v čase, vzdálené prohlížení a stahování informací z nejrůznějších zdrojů. 

V současnosti žijeme ve smíšeném systému mnoha realit, kde současně probíhá velká soutěž mezi časovými osami umělé inteligence a časovými osami organických tvůrců. V umělých osách probíhá kódování určené k plné mutaci původní lidské DNA na geneticky upravené tělo přes manipulaci negativní mimozemskou agendou. Tělo, které je zachyceno do umělé časové osy, je anorganické vůči tomu, co je ve skutečnosti lidský člověk. Je technologicky založeno na fantomové matrici čili klamné uměle vytvořené realitě, protože žije ve světě hlubokého nevědomí. Dlouho jsem přemýšlela, proč zde existuje již delší čas tak silná energie rozdělování a oddělování mezi lidmi v naší velké duchovní skupině, která by měla být soudržnou energií Světla a Lásky směřující za stejným společným záměrem Vzestoupení a osvobození. Proč zde vzniká tolik nepřátelství. 

Na svých procházkách jsem se začala mnohem více zajímat, proč dochází k tomuto rozkolu a pozorovat přicházející informace, které nevycházely z Lásky. Světelný jazyk je jazyk živých znalostí. Je to Universální jazyk, jazyk našeho Ducha a duše ve hmotě na základě morfogeneze těla. Začala jsem luštit odkud přichází, z nichž poslední dobou je mnoho zlovolných, proč přijímám nemilující myšlenky a hledat zdroj.  V podstatě jsem si neuvědomovala tak silnou snahu temných entit, které vytváří fantomové matice a holografické patvary, které jsou určeny pro manipulaci nás a v poslední době k rozdělování silné duchovní skupiny na základě emoční lability. Měla jsem silný AHA moment, jak velmi zde dochází k silným podvodům Temných se snahou rozdělovat duchovní lidi. 

Temná strana  používá velmi sofistikovaně mentální hologramy jako past pro Vědomí a jejich astrální kouzla, která mají uchytit egoistické programy lidí s duchovními ambicemi s archetypem - HRDINA- SPASITEL-MESIÁŠ, aby tito spasitelé dál udržovali lidi v softwaru oběti. Možná jste si všimli, že těmto lidem více stoupá sledovanost a jsou velmi dobře podporování za informace, které bohužel nemají s fyzickým Vzestupem nic společného. 

Temná strana nachytá ty, kteří mají nízké sebevědomí, často se schovávají za klamy, nedostatek empatie, emoční labilitu, slabé mentální tělo s žádnou fyzickou kondicí a Světelné tělo jdoucí do sestupné spirály, nevyrovnané chování apod.

Nedostatek porozumění a mentální zmatek o válce o Vědomí na Zemi je to, co blokuje probuzení lidí od vnímání skutečné pravdy. Čím více vnímavé vnímání získáme integrací polarit a duchovním ztělesněním vyššího Vědomí, tím získáme více soudržnější obraz toho, co se skutečně děje na Zemi a jsme připraveni snáze rozeznat, co je založeno na umělé inteligenci, podvodech nebo kódech organického tvůrce. Proto dobré pozorování a rozjímání o každé fázi Vzestupu, může odhalit to, co se skutečně děje.

Válka o Vědomí na Zemi používá umělou inteligenci a mimozemskou mašinérii k ovládání mysli a zasahování za účelem psychologické a duchovní války, k podrobení populace Země, podrobení otroctví Vědomí. Schopnost rozeznat falešné informace je nutné používat v klamných příbězích s podvodníky za účelem manipulace a kontroly vnímání. Proto je na čase jasně pochopit motivaci těch, kteří se dopouštějí psycho-duchovního boje na malé i velké úrovni. Díky zkoumání hlubších znalostí, spolu s kultivovanou schopností řídit se tím, co říká srdce-mozek, získáváme autentické informace z živého křišťálového srdce Ducha pravdy.

Jestliže nechápeme mechaniku multidimenzionální komunikace a nedokážeme vnímat energie v životním prostředí, v přírodě, kde život podporuje život pro náš přirozený bio-spirituální Vzestup, pak je nesmírně obtížné rozluštit a rozeznat zdroj energií a přijímané informace. Odkud vlastně přichází, kde se berou. 

Zranitelnost a zraňování aktivně a agresivně využívají kontrolní síly a temné entity, které zaměstnávají všechny úrovně psychologické války a taktiky manipulace s falešnými vlajkami, prostřednictvím mentálních hologramů, které se zaměřují na probuzení jednotlivců, aby ovládaly mysl a manipulovaly jejich vnímání do klamů nebo zkroucených polopravd. Často lidé ani neví, že slouží falešnému Bohu.

Temné entity zneužívají falešné Světlo pomocí nejrůznějších elektromagnetických technologií, jako metodu řízení umělých strojů za účelem psycho-duchovního boje. Jsou to tiché zbraně používané v tiché válce k cílenému probuzení lidí, aby je udržely zmatené, vystrašené, oddělené od pravdy, aby věřili tomuto příběhu. Rozmanité nanotechnologie, vakcinace a chemické postřiky kombinované s elektromagnetickými vlnami se používají k potlačování probuzení Vědomí tím, že se zaměřují na demografické oblasti Země, kde je známo, že se probouzí masy lidí. Mnoho lidí, kteří aktivují své vrozené schopnosti, si myslí, že mají duševní onemocnění. Výzva spočívá v tom, že mysl musí být neuvěřitelně silná a stabilní, nebojácná a zakotvená v Duchu pravdy, aby odolala nesmírnému tlaku, který ničí poznání pravdy. To, čeho se bojíme, nás ovládá. Výzva spočívá v tom, že mysl musí být neuvěřitelně silná a stabilní, nebojácná a zakotvená v Duchu pravdy, aby odolala nesmírnému tlaku, který ničí poznání pravdy. To, čeho se bojíme, nás ovládá. Výzva spočívá v tom, že mysl musí být neuvěřitelně silná a stabilní, nebojácná a zakotvená v Duchu pravdy, aby odolala nesmírnému tlaku, který ničí poznání pravdy. To, čeho se bojíme, nás ovládá.

Záměr, dovednost a přesnost, díky které může probuzený aktivovat přirozenou schopnost "číst energetické pole", souvisí s odstraněním strachů, plným odhodláním sloužit druhým a úplným soustředěním k disciplíně a překračování dysfunkcí negativního ega a mysli.

Informace musí být stále filtrovány na úrovni Vědomí, které jednotlivec ztělesňuje. Jeho osobní zdroj bude mnohem duchovně zdravější a nedotknutelný.

Probuzení lidé mají biologii, která dokáže zprostředkovávat a sjednocovat frekvence, které se mají dešifrovat na úrovni rozvoje Vědomí a vnímavého Vědomí, které je jim v tomto okamžiku k dispozici. Hvězdné bytosti a Indigo bytosti mají biologii a Světelné tělo více náchylné k těmto schopnostem, a tak inklinují k probouzení lidí, kteří mohou mít velmi vzdálený pohled pro takové snímání energie, popřípadě existuje snaha o zneškodnění naší práce, kdy zůstáváme poslední týdny s malou podporou nebo bez potřebné podpory pro naši práci. Je možné, že se budu nyní věnovat pouze malování obrazů s cílem zaměřit se na jejich prodej i přesto, že bychom se měli stále více do hloubky zabývat osobním stromem života, jeho posvátnou geometrií a architekturou, Světelným tělem, které ovlivňuje fyzické tělo. 

Duchovní lidé si musí uvědomit, co se děje a postavit se těmto klamům, které mají za úkol oddělovat duchovní skupiny mezi sebou. Rozdělovat probuzené skupiny, které se podílejí na podpoře Vzestupu, odhalování pravdy, hledání pravdy a odhalování toho, co je to člověk, stejně jako odhalení klamu a lží o historii Země. V této době je velmi důležitá empatie a otevřené srdce.

Všimla jsem si, jak důležité je vrátit se místo k informacím k srdci a posílit osobní rovnováhu, abychom udrželi nyní silný klidový bod. Harmonizaci vnitřní a vnější energie jsme vystaveni, udržováním silného vědomí pozorovatele, zejména během energetických relací a multidimenzionální komunikace. Jinak řečeno, je to schopnost udržet vnitřní mír a klid bez ohledu na to, co vnímáme, zatímco uprostřed vnějších sil vybuchuje vše do naprostého chaosu. Je nezbytné soustředit se na budování energetické soudržnosti prostřednictvím srdce a posílení osobní rovnováhy v rámci vícerozměrné orientace, aby se udržel silný neutrální klidový bod. Harmonizovat vnitřní i vnější energie a udržovat silné Vědomí pozorovatele vždy, všude s každým.

Čím blíže jsme k organickému životu, k srdci, přírodě a pravdě, tím více se rozpadá zem pod  nohama Temné strany. Umělé časové osy umělé inteligence se zhroutí. Každý z nás má vnitřní duchovní sílu, aby pomáhal globálnímu závazku podle Paliadorské smlouvy - plánu na zotavení duší, znovuzískání osobního Krista, návratu z hustého do méně hustého Vesmíru, aby se fyzická lidská těla mohla vyvíjet a duše osvobodit. Takové rozhodnutí je nejvyšším projevem Božství na Zemi, vyjadřovat bezpodmínečnou Lásku, aby obklopila všechny lidské bytosti. 

Dokonce i vy, kteří s tímto nesouhlasíte, nebo přetrváváte v nepřátelském vztahu se mnou nebo s námi, uctíváte umělé reality, můžete být bezpodmínečnou Láskou, kterou chcete prožívat, být nejautentičtější a nejpravdivější osobou, nejlepší verzí sebe sama...... a pak ji sdílet s celým světem.

S milujícím srdcem, Láskou, ve službě Bohu, Zemi a lidské rodině a požehnáním vám, kteří čtete tyto řádky

Lenka Sykorova

Požehnání za podporu. 

OTEVÍRÁNÍ "KA", ČIŠTĚNÍ ČAKER A AURY

Plejádská Světelná Terapie je moje nejoblíbenější kniha v těchto časech, každý večer s ní usínám po cvičení.  Nádherné zážitky harmonizují fyzické tělo, Světelné tělo, aby zářilo, čakry a aura byly čisté a mé fyzické tělo prospívalo. Praktiky jsou přímým přenosem od Plejádských vyslanců Světelných bytostí z Plejád, kteří nám věnují svůj čas pro náš duchovní růst, Vzestup a uzdravení.

Prostřednictvím Amorah Quan Yin se učíme otevírat naše "Ka kanály", které předávají energii z našich vícerozměrných holografických Já do fyzického těla. Galaktické léčivé techniky nás spojují s našim božským Já, zvyšují naši vibrační rychlosti a omlazují a vyrovnávají naše tělo, zatímco zrychlují duchovní vývoj a stimulují emoční uzdravení.

S knihou pracuji již delší čas a praktikuji cvičení v ní uvedená. Cítím v těchto cvičeních velkou pomoc pro Vzestup v kontextu duchovního i fyzického Vzestupu, protože fyzický Vzestup znamená také zároveň sestup Ducha a Světelného těla do hmoty. Kniha je zdrojem energetických léčivých technik, darem Lásky a soucitu během těchto úžasných dnů pro Hvězdné bytosti, ale pro všechny, kdo nesou Světlo.

Krok za krokem se spojíte s průvodcem Osvícením a Vzestupem, který pak ovlivní nás, každého jednotlivce a celé lidstvo. Je to velké požehnání pro Zemi.

Cvičení, která Amorah Quain Yin předává, jsou praktická a nezbytná v této době přechodu na Zemi. Existují ohromné ​​perspektivy pro Zemi, sluneční soustavu v těchto galaktických cyklech, aby každý mohl transformovat karmické vzorce. Přej vám krásné zážitky, které pozvedají vašeho Ducha, tělo i duši a otevírají srdce. 

PRÁCE NA OBNOVENÍ JÁDRA PRAVDIVÉHO JÁ

Vážení Milovaní, tato aktualizace je věnována hlubší práci na starých kódech přesvědčení. Zabývám se fyzickým Vzestupem a vibrace těla musí odpovídat posunu do vyšších dimenzí.  Součástí navyšování životní síly je nejen fyzický pohyb, dobrá strava, ale také zbavování se nepravd, změna myšlení a kódů přesvědčení, které snižují schopnost vzestoupit. Rozkol mezi vzestupnou a sestupnou časovou osou je čím dál větší a spousta lidí začíná propadávat. Mnoho duchovních lidí se zaměřuje na externí Vzestup, což je odděluje od časové osy Vzestupu.

Věřím, že mnoho z vás si všimlo během posledních týdnů, že časové osy, kterými procházíme, se přesouvají do přirozeného řádu vlády Přírodních Zákonů, což nás a lidskou rodinu přesouvá z umělých do organických časových os i přesto, že to nyní vypadá jako soutěž mezi organickou a umělou časovou osou. Nicméně ti, kteří chodí organickými cestami, mají imunitu a velkou ochranu. Čisté a milující srdce laskavého a soucitného člověka, který se rozhodl sloužit druhým, projevuje silnou imunitu Vědomí proti umělé inteligenci a umělé realitě. Tato doba je umocněna alchymistickým čištěním včetně integrace s pozemskými protějšky, které procházejí úplnou rekonfigurací do narození nové identity. 

Boží plán se naplňuje a my vstupujeme do zážitku Kosmického Vědomí jako svobodní kosmičtí občané. Přesunem do přímějšího vztahu s Přírodními Zákony si uvědomujeme, že Vědomí se více zarovnává s přirozeným vývojem podle Božích harmonizujících frekvencí, ale i New Age "odborníky" a ezoterické kabalisty, kteří mají snahu oddělovat, to přesouvá na organickou časovou osu, aby se osvobodili z recyklace reinkarnací. To jsou duše, které věří kabalistickému poznání s přesvědčením, že jsou strážci nebo vyvolení. Jejich učení je založeno na obráceném učení, které záměrně vede lidské duše k udržování umělých časových os. Hodně z Vědomí Atlantských tajných škol je nyní na Zemi a prochází vývojem, aby také ztělesnili fyzický a duchovní Vzestup. Cílem mnoha z nás je rozebrat pozemskou temnou energetickou základnu tím, že ztělesňujeme původní plán Krista a pomáháme, aby tyto duše byly osvobozeny, a které se nemohly spojit v minulosti se svými pravými Božskými atributy, takže pomocí upgreadů v jejich těle se mění jejich původní plán neustálých recyklací (pomocí biologické změny v krvi).

Snahou je pomocí těchto znalostí podpořit schopnosti vytvářet, mimo jiné, nové nastavení centrálního nervového systému, aby mohl být uskutečněn Vzestup. K tomu je zapotřebí spousta vlastní práce a aktivity, každý je schopen měnit svůj metabolizmus, molekulární systém, krev, hormony, duchovní inteligenci, zbavovat se strachů, být v kondici a zdráv v každém věku.

Tento čas je obzvláště náročný pro ty, kteří nemají silný morální kompas a základní smysl pro sebe. Jak se spirály záporné polarity a pozitivní polarity stávají extrémnější a zesilují, začnou ti, kteří vědomě či nevědomě slouží oběma, ztrácet soudržnost. Abychom zůstali hluboce spojeni s  jádrem Já a vydrželi masivní dopady kolizí těchto protichůdných sil, musíme každý den podniknout vědomé kroky k ztělesnění osobní integrity, každé ráno vytvářet radostnou vizi dne v souladu s vnitřním dítětem. To je také jeden z mnoha důvodů, proč tak pilně pracuji na tom, aby mé vnitřní dítě bylo spokojené. Pracuji na své tělesné kondici, protože tělo je těmito současnými temnými kolizemi zatěžováno a naším úkolem je držet stabilitu.

Mnoho lidí prochází extrémním vnitřním a vnějším chaosem během změny frekvence a výsledných změn, které ukazují na špatný životní styl. Síly transformace jsou chaotické a matoucí pro nepřipravenou mysl a tělo. Pro ty, kteří jsou povoláni k probuzení, cyklus Vzestupu ukládá rozebrání předchozích egových identit a přetvoření stresujícího a nevyváženého životního stylu. Když v našem životě stagnujeme, běžíme na běžícím pásu opakovaných vzorců, tyto vzorce se opakují znovu a znovu, což utlačuje a potlačuje růst Vědomí. Díky tomu se člověk cítí skutečně nešťastný a izolovaný od spojení a smyslu života.

Být stagnující v naší identitě, rutinním a denním rozvrhu také potlačuje osobní rozvoj. Když se zavazujeme používat nástroje pro růst, můžeme se naučit, jak získat zpět své skutečné lidství a najít hodnotu v rozšiřování a ochraně své životní síly. Rozšiřování a ochrana životní síly je energetickou měnou nadcházejících časů a příliš mnoho z nás prostituovalo naši životní sílu za hmotné věci, které nemají pro duši žádnou hodnotu. Tato stagnace duše podporuje anti-životní hodnoty a duchovní úpadek. Tento úpadek zatěžuje ještě více zatíženou mysl, která zatěžuje ještě více zatížené tělo. Zatížené tělo a zaplněná mysl dělá mnoho lidí nešťastnými, odpojenými, chaotickými a pak nemocnými. Nemoc duše pramení z nemoci mysli.

Dnes bych chtěla také psát na téma OSOBNÍ INTEGRITA. Osobní integrita je kvalita, kdy jsme pravdiví a čestní vůči sobě a ostatním. Osobní chování a jednání jsou sjednocené, aby se shodovaly s naším vlastním hodnotovým systémem, morálními principy a etikou. Obecně to vyžaduje osobní volbu a závazek, abychom se přizpůsobili, abychom zůstali v souladu s osobními hodnotami a etickými standardy. Když hovoříme, máme na mysli to, co říkáme.

Pokud existujeme ve falešných identitách a chováme se neautenticky, používáme masky v každodenním životě, potlačujeme naše skutečné emoce a pocity, zabýváme se neupřímnými rozhovory, nejsme schopni rozeznat, co je skutečné a co je falešné. Pokud přispíváme k falešným rozhovorům, abychom zachovali současný stav přátelství nebo vztahů, rozhodujeme se chovat ve formě nepoctivosti. To vede k sebeklamu z nedostatku osobní integrity a člověk, který si nevyvinul základní vnitřní já, má jen velmi malou emoční stabilitu a mentální jasnost.

Mnoho lidí v současné době pociťuje vnitřní tlak, protože jsou nuceni se pohybovat ve starých 3D identitách a pustit se falešného Já. V důsledku současných posunů jsou všichni tlačeni, aby rozpoznali a cítili rozdíly mezi autentickým jádrem Já a falešnou identitou používanou k maskování bolesti a traumatu. Jediným způsobem, jak znovu získat pochopení osobní integrity, je znát rozdíl mezi tím, co je pro nás autentické a co není, a přestat opakovaně požívat neslučitelné chování, které je bez integrity.

Falešné Já nebo falešná identita se obvykle vytváří tak, aby vytvářela uvnitř nevědomé mysli v důsledku nezdravých bolestí trauma a strachy. Lidé v bolesti nebo nemocní lidé tvoří protikladné kompenzující chování, což znamená, že jednají takovým způsobem, že jsou ve skutečnosti opakem toho, kým skutečně jsou. Děje se to proto, aby si udrželi vnější okolnosti nebo splňovali externě vnímaná očekávání, spojená s jejich systémem víry vynucené jejich mentálním tělem. Toto kompenzační chování proměňují ve vyrovnávací mechanismy založené na strachu, kdy žijí s falešnou fasádou, falešnou identitou. Předstírají při setkání s lidmi jiné chování, aby se cítili bezpečně, tvoří masku falešné identity, kterou ukazují světu.

Rozvíjení osobní integrity je zásadní pro to, abychom se stali stabilním, jasným a důvěryhodným člověkem, který sladí svá rozhodnutí v životě s vlastními vybranými osobními hodnotami. Je to milník budování silné osobnosti vedené vybranými osobními hodnotami a odráží se v člověku, který je pevně soustředěn na svůj účel a v životě směrován vlastním jádrem. Naši základní integritu kompromitujeme, kdykoli necháme ostatní, aby za nás rozhodli špatně nebo když zradíme důvěru, protože pak zradíme naše osobní hodnoty nebo zradíme to, o čem víme, že je to pravda pro nás. Když ohrožujeme naši osobní integritu, dovolujeme zranitelnost zadních dveří pro manipulaci s temnými silami, které mnohokrát přináší ještě více temnoty a chaosu do situace, když jsme udělali kompromis. Abychom podpořili ztělesnění naší skutečné podstaty, dosáhli obsazení jedné duše a neustálého rozšiřování Vědomí, je nezbytné, abychom rozuměli, jak vytvářet a udržovat osobní integritu.

S ohledem na současné výzvy, kterými procházíme během Vzestupu, je důležité zkoumat osobní přesvědčení a hodnotový systém, abyste se dostali k hlubšímu objasnění toho, co je vodítkem pro vaši nejpravdivější povahu. V kontextu Vzestupu bychom se měli vědomě účastnit duchovně prospěšných jednání, která nám pomáhají definovat vylepšený hodnotový systém a pokyny pro budování vylepšeného charakteru a osobní integrity. Naše osobní hodnoty poskytují vnitřní bod porovnání nebo vzor, co je rozlišováno jako prospěšné, důležité, užitečné, krásné a produktivní chování a činy, kterým jsme zavázáni účelem rozvoje, růstu a vedení našeho života. Naše osobní hodnoty jsou to, co motivuje a generuje naše chování a jednání. To je to, co ovlivňuje rozhodnutí, která děláme v každodenním životě.

Každý si musí vybrat ten druh člověka, kterým chce být na tomto světě, ať už se rozhodne nosit masku, kterou mu poskytli jiní, nebo jednat samostatně, abyste zjistil, čeho si opravdu cení, jak  myslí a jak se cítí pro sebe .

Během procesu Vzestupu se začne zvyšovat schopnost důvěřovat sobě a žít v souladu s vlastní autentickou povahou v případě, že začneme být plně přítomni v našich komunikacích tím, že řekneme, co si opravdu myslíme, abychom odráželi osobní integritu bez toho, co si o nás kdo myslí. Na cestě k budování osobní integrity a rozvíjení důvěry a úcty mezi vzájemnými stranami v komunikaci je důležité, abychom říkali, co máme na mysli, mysleli to, co říkáme, a byli milí, když to prezentujeme.

Přizpůsobujeme svá slova tak, že se reprezentujeme takoví, jací jsme a budeme dělat to, co říkáme  a chystáme se udělat. Když komunikujeme, přemýšlejme o úmyslu slov, která vybereme jako čestná, pravdivá a důvěryhodná, protože tyto vlastnosti vytvářejí silnou vnitřní a vnější osobní integritu. Být pravdivý a čestný je základem pro rozvoj lidských ctností. Když jsme pravdiví a čestní, je možné spojit se s našimi nejvyššími duchovními atributy, vnitřním Kristovým Duchem, který rozvíjí vrozené Božské vlastnosti nebo ctnosti.

Po registraci ve Třídě Vzestupu najdete hlubší praktiky Ducha, integrace polarity, duchovního manželství na cestě fyzického Vzestupu.

V Božské Lásce, Světle a Službě

Lenka Sykorova 31/10/2019 

ZÁKLADY, KTERÝM POTŘEBUJEME POROZUMĚT LEŽÍ V PŘÍRODNÍCH ZÁKONECH. 

Vážení Milovaní, srdečně vítejte v tomto velmi unikátním čase u dnešní harmonické zprávy. Mnozí si stále hlouběji uvědomujeme zodpovědnost za své myšlenky, činy a chování ve všech podmínkách, kterým jsme vystaveni. To jsou aktuální současné přímé volby, které každý nyní provádí každý den, každým okamžikem. Musíme si uvědomit, že jsme se v určitém okamžiku rozhodli přijít na Zemi, abychom prožili a dodržovali po určitý čas kontrolní matici, fantomové prostory a podvod, který se zde děje.

Přišli jsme se specifickými duchovními misemi, abychom pomohli uzdravit tuto negativitu na Zemi prostřednictvím našeho těla a vyššího Vědomí. Z tohoto důvodu musíme převzít odpovědnost za účel, s kterým jsme se vtělili na Zemi, bez ohledu na to, jak stále obtížnější se vnější svět může zdát. Existují hluboké důvody k inkarnaci během tohoto Evolučního cyklu Vzestupu, takže musíme tuto skutečnost akceptovat, přijmout plnou odpovědnost.

Všichni jsme stále více vedeni zjednodušovat život, převzít odpovědnost za to, co děláme a za svoji aktuální životní situaci. Lidé se učí odstranit vinu, správně uvést do běhu zákon příčiny a následku, takže tento zákon bude moci pozitivněji pracovat na výsledcích léčení a aktualizaci duchovního účelu.

Jsme ve fázi cyklu planetárního Vzestupu, kde každý jednotlivec musí sladit všechny své existující vnitřní světy s Přírodními Zákony, nebo bude konfrontován s narůstajícími negativními důsledky. Na své nejzákladnější úrovni je sladění s Přírodními Zákony v zásadě chápáno takto: když žijeme v pravdě a harmonii se sebou samými a ostatními, žijeme v pravdě a harmonii v rámci Universálních Přírodních Zákonů, což dramaticky zvyšuje kvalitu našeho života. Ať už si lidé jsou vědomi těchto Přírodních Zákonů, nebo o nich nevědí, ovlivňují nás všechny stejně, protože na konci časového cyklu bude každý z nás zodpovídat za rozhodnutí a jednání přijímaná po celý tento život. Všichni jednotlivci jsou odpovědní za svá rozhodnutí o myšlenkách, činech a chování, ať už tomu věří nebo ne. A pro mnoho z nás je trojdimenzionální úroveň tak těžko pochopitelná. 

Fyzický Vzestup a budoucí směr života na Zemi je definován na základě VYROVNÁVÁNÍ, které si každý vybírá. Velká část vnitřní práce je hledat pravdu o tom, jak se můžeme lépe vyrovnat a spojit s vnitřním Duchem, který nám pomáhá organicky se vyrovnávat s Přírodními Zákony, abychom žili šťastný život a optimalizovali naše duchovní ztělesnění na planetě.

Výsledkem  ne-úsilí v tomto směru je, že mnozí zažívají zvýšené vnější tlaky, které jsou způsobeny stupni vibračních propastí, které existují mezi vnitřním světem jemných sil a vnějším světem hmotných sil. Tlaky, které se objevují, mohou rozebrat vnější realitu nebo se projevit jako řada problémů, které vedou k vědomé účasti na rozhodování při rozhodování, které je ve větší míře v souladu s vyšším vyjádřením nebo volby, které vedou ke zvýšenému vyrovnání, což mnoho lidí vůbec nedělá. 

Tímto způsobem se každý z nás musí hlouběji podívat na rozhodnutí, která děláme, abychom byli více v souladu s Přírodními Zákony, a objevovat skrytá místa, kde jsme nevědomky špatně vyrovnáni. Jsem každý den na procházce v lese, kde je mnohem jednodušší zpracovávat fáze Vzestupu, komunikovat s přírodními silami, vpustit silné fotonické Světlo do temných částí našeho Já a získávat odpovědi na aktuální vlastní Vzestup. 

Když mají lidé vnitřní svět drasticky opačný nebo nesouvislý s vnějším světem, ve kterém působí nebo spoluvytváří, vytváří frekvenční spektrum tzv. zkřížených spirál, což může mít silný energetický dopad. Zkřížené spirály jsou vytvářeny za přítomnosti nepřátelství, což vytváří extrémní polarity v těle a Vědomí. Tyto protichůdné síly se protínají v určitém časovém okamžiku a vyvolávají výbušný efekt, když je přítomno "násilné" vyrovnání. To je většinou způsobeno nedostatkem sebevědomí v situacích nebo během interakcí s ostatními a jejich kontrolními strukturami, kde mají zkřížené spirály destruktivní účinek na osobnost, což má za následek mnoho poruch.

Snaha o sladění s pravdou. Hledání duchovní pravdy je cestou, kdy zažíváme Přírodní Zákony vlastní principům našeho Vědomí, které řídí naši realitu. Duchovní pravdu obvykle nelze definovat přesnými slovy, ale musí ji každý přímo prožít a zažít. Základem vnímání pravdy ve hmotě je jednoduše pochopit, že to je to, oč tu běží - přesné posouzení událostí, které se kolem nás v minulosti nebo v současnosti vyskytují. Abychom lépe porozuměli pravdě, musíme pochopit, že pravda je první a přesně porozumět událostem, které v současnosti probíhají. To znamená, že musíme vědět nebo vidět, kdy jsme podvedeni, abychom nezatemnili faktické události reality. Velké pravdy jsou získány z moudrosti dokonalého porozumění toho, co prostě existuje kolem nás - takové, jaké to je. Pravda je přesně vnímána z neutrálního postavení, kdy pozorujeme objektivní fakta, která zůstávají nezaujatá. Člověk podle osobních názorů nebo emocionálních připoutaností nepotřebuje kontrolovat vnímání událostí nebo dokonce kontrolovat výsledek. Dovolte sami sobě, aby pohled byl vždy neutrální, nestranný z otevřeně smýšlející perspektivy.

Pravda spočívá v srdci a Duchu každého z nás a právě ve zkoumání obsahu srdce a nejvyššího Vědomí lze nalézt Ducha pravdy. Je tak málo těch, kteří hledají uvnitř sebe sami sebe.

Každý se musí řídit pravdou, která sídlí hluboko v jeho srdci, žádný jiný člověk nemá právo nutit jiného, ​​aby jednal podle jeho vlastní verze pravdy. Jedná se o porušování Přírodních Zákonů a existují důsledky. 

Každý se musí řídit pravdou, která sídlí hluboko v jeho srdci, žádný jiný člověk nemá právo nutit jiného, ​​aby jednal podle jeho vlastní verze pravdy. Jedná se o porušování Přírodních Zákonů a existují důsledky. 

Každý se musí řídit pravdou, která sídlí hluboko v jeho srdci, žádný jiný člověk nemá právo nutit jiného, ​​aby jednal podle jeho vlastní verze pravdy. Jedná se o porušování Přírodních Zákonů a existují důsledky. 

Když jsme odhodláni hledat pravdu v našich životech, pravda, kterou objevíme, nás přirozeně otevře k duchovnímu probuzení a sladění s Přírodními Zákony, kterými se řídí naše realita a naše Vědomí. Jak rozvíjíme vyšší Vědomí, roste naše schopnost vidět všechny vzorce v prostředí, což nám pomáhá přesně vyhodnotit události jako pravdivé nebo nepravdivé - rozlišovat. Vymazání negativního ega vyžaduje hodně, hodně hluboké práce na sjednocení polarit, abychom měli skutečně schopnost uvědomit si, co se děje a přijmout to.

Musíme umět rozpoznat vzorec a význam, který je spojen s těmito vzory, které tvoří větší obraz, který nám umožňuje spojovat potřebné body navigace na cestě fyzického Vzestupu. Získání vyššího Vědomí, ve kterém se rozhodneme žít ve skutečnosti znamená, že jsme si vědomi přesných událostí a toho, co se kolem nás děje. Jsme ochotni vidět události tak, jak skutečně jsou, ne to, co chceme, aby bylo. 

Na druhou stranu s nízkou frekvencí negativního Vědomí ega, neuvidíte tyto vzory v prostředí ani jim nebudete rozumět, a nebudete chápat události, které se kolem vás vyskytují a proč. Vidím to stále, jak lidé nedokážou vyhodnotit situaci z pohledu významu ( proč se to děje v jejich životě)  a zákona o polaritě a zákona příčiny a následku.

Na cestě probuzení k vyšším úrovním pravdy je vnitřní prací rozpoznat, kde je naše vnímání ovládáno mechanismy ega, bolestí a iluzemi. Cílem je zaměřit se na sebe, ne na druhé a získat přesné posouzení událostí, což pomáhá sladit vnímání se skutečnými událostmi a realitou kolem nás. Když přijmeme Přírodní Zákony jako základ pro pochopení vyšší pravdy, dokážeme se vyrovnat s pravdou, že žijeme v energetické matrici. Tato energetická matrice se formuje do hmotné reality založené na Přírodních Zákonech a tyto zákony jsou inteligentně interaktivní se všemi vrstvami našich vlastních duchovně-energetických oblastí. To znamená, že existují naše vnitřní tělesné neboli organické duchovní zákony, které řídí to, jak tvoříme život, a které řídí důsledky chování, které nemají nic společného s umělou inteligencí a které nebyly vytvořeny lidmi na Zemi a žádný člověk je nemůže měnit ani ovládat. Zjednodušeně řečeno, nasloucháme-li svému vnitřnímu hravému tvořivému Já, vnitřnímu dítěti, utváříme vlastní život jako hru.

Na cestě hledání pravdy odhalujeme, že všechny aspekty našeho Vědomí existují ve stavu, který se řídí těmito Přírodními Zákony. Jedná se o Zákony, které nelze měnit jen proto, že chceme, aby tomu tak bylo, nebo proto, že o nich nevíme. 

Fyzická realita je spoluvytvářena Vědomím ve spolupráci s těmito duchovně-energetickými zákony, s kterými jsme neustále svázáni, jak naše Vědomí putuje hmotou a časem. Pokud nám chybí vědomí, že tyto duchovní zákony existují, pak jsme ve stavu nejasné nevědomosti. Nesoulad znamená, že projevujeme to, co nechceme vytvářet, nebo že jsme od pravdy odpojeni. 

Základní koncept sladění s Přírodními Zákony lze nejlépe chápat tak, že máme skutečnou úctu k Božské Jiskře a Vědomí, které je přítomno v nás uvnitř nás po celý život. Všechny lidské bytosti a živé bytosti mají přirozená práva a tato práva budou na konci evolučních cyklů odpovědná. Když si uděláme čas, abychom studovali a lépe porozuměli tomu, jak tyto principy Vědomí fungují při řízení energetických struktur našeho Světelného těla a jak fungují ve struktuře našich projevů, můžeme se s těmito Přírodními Zákony vyrovnat a společně vytvářet mnohem více harmonický, smysluplný a půvabný život a upřímně jiná cesta ani není. 

Užívejte si krásy a barvy podzimní přírody při naslouchání Duchu. Ať se vám daří tvořit nový život, který přináší všehohojnost. Mnoho zázraků na cestě ke svobodě. Vyživujte se a podporujte svoji cestu ke skutečnému zázračnému životu. Jsem vděčná za každý den, který vyživuje život. 

S milující Láskou v srdci 
Lenka Sykorova
www.lenka-sykorova.cz  (C) 28/10/2019

ASTRÁLNÍ ENERGETICKÁ SÍŤ PODVODŮ NA ZEMI

Vážení Milovaní,
buďte s Láskou vítáni u dnešní nové zprávy. Mnoho lidí se stále odmítá probudit, protože je to tak bolestivé a tak náročné, ale nemůžeme nikoho nutit. Jsem velmi soucitná, ale existuje zde mnoho nepravd. Pokud se jakýmkoliv způsobem bráníte probuzení, udržujete temnotu na planetě, bráníte se své vlastní hře. Mnozí nechtějí slyšet ani číst o pravdivé cestě Vzestupu.Moje tělo je opravdu velmi dobře napojené na Ducha Svatého a kolektivní proces. Jsem stále zaměstnána Duchem Svatým. Nejen my hovoříme o umělé inteligenci, ale také lidé hovoří o tom, kam směřuje tato agenda a válka o životní sílu. Umělá inteligence a lidé do ní zapojení vytváří obrovskou karmu. Ale existuje vyšší vůle vrátit se k přirozenému způsobu života, který je organický a vychází z Ducha Svatého skrze Matku Života - Bohyni, která nám poskytuje výživu. To se odráží v horizontálním výrazu našeho vývoje, který ztělesňuje skutečné Osvícení - Světelnou práci - integraci Stínů a Světla. Pokud je tento vývoj potlačován, bude to děsivé a Vzestupem neuznatelné. Jsou zde lidé, kteří slouží temným silám a mám pocit, že si vůbec nejsou vědomi dopadu svého jednání. Soucítím s nimi, s jejich falší, strachy, nevědomostí. Jsem ve službě Kristu, planetě a lidem, kteří jsou v srdci, pravdiví, jsou probuzení. 
Ve světovém náboženství a praktických duchovních tradicích se na vyšších úrovních často zavádí určitý typ obratu. V tomto bodu se také nacházíme. Mnozí všechny vzestupné snahy o kultivaci ctnosti a čistoty odkládají stranou jako naivní přesvědčení na úrovni začátečníků. Avšak my kráčíme za skutečným úspěchem, který má obnovit Ducha a porušovat všechna pravidla a pravidla tradice. Toto je často výzva pro duchovního adepta, že vidět Boha v dobrotě je jen poloviční cesta, ale věřit Bohu v temnotě se považuje za místo, kde se získává skutečná duchovní síla.
Skutečným úmyslem je samozřejmě svést lidské bytosti ze Vzestupné cesty na sestupnou cestu s plným souhlasem a účastí, aby byli vázáni a vysáváni parazitickými silami. V okultních tradicích založených na zvyšování osobní moci je tato sestupná cesta často výchozím bodem. Tomu se říká levá cesta a používají ji přisluhovači negativní mimozemské agendy s podvodem k vytváření pastí pro Vědomí proti lidskosti s blokováním Vzestupu.
Přestože většina přisluhovačů a New Age lidí na levé straně tvrdí, že astrální energetická síť je pravým symbolickým znázorněním integrace polarity, alchymistického procesu sjednocujícího Světlo a Temno, ke kterému dochází během duchovního vzestupu, je to hrubý zavádějící podvod. Je správné říci, že v soužití Světla a Temna jsou život a pasáž smrti dvě strany téže duchovní mince, které jsou v této hmotné říši neoddělitelné jedna od druhé. Toto základní povědomí o přírodních zákonech, které zahrnují kosmologické chápání duality, zákona o polaritě je zde prezentován jako neúplný a lidstvo aktivně snáší válku, kterou zde tyto skupiny vytváří.
Astrální energetické sítě podvodů jsou navrženy tak, aby prováděly převrácení mužských a ženských pohlavní (čili také Světelné tělo) a deformovaly sakrální centrum a sexuální orgány, aby se naplnily parazitními silami negativní mimozemské agendy, což vytváří odpad jako je miasma. Toxické miasma je vyrobeno z černé plazmy, která je asimilována pro napájení uměle vytvořených energetických polí. Astrální energetické sítě také degenerují mužské energie na ženské, takže muži si nechávají měnit pohlaví podobně jako ženy chtějí mít penis.
Ohýbání energetických zákonů, pomocí zabudovaného zařízení v astrální energetické síti, generuje mrtvé Světlo, což ovlivňuje mentální úrovně člověka i jeho tělo. Avšak v současné době se postupně stabilizují organické časové osy.
Když se Hvězdná Semena a ti duchovně zasvěcení snaží probudit k pravdivé povaze, musíme vidět válku, která zde existuje v každodenním světě lží a podvodů, abychom překonali strachy a naučili se získávat přímé duchovní znalosti pravého gnosticismu, který byl obrácen na princip temné Matky a démonické hierarchie. Tyto astrální sítě byly navrženy tak, aby zničili vnitřní hierogamické spojení Krista a Sofie potřebné ke spojení vnitřního Svatého Manželství.
Rituály zavedené Luciferskými a Satanistickými černými mágy, templáři temných spolků, aby zkreslili a překroutili původní gnostické učení templářů esence Krista, původních linií modrého plamene a implementovaly tyto symboly do církví. Abychom dosáhli duchovní jasnosti a dokázali si zachovat zdravý rozum, musíme umět dokázat rozlišovat kvalitu Světelných sil. Rozlišujeme chování, které je duchovně zdravé pro tělo a rozvoj Vědomí a Světla, a to nebo ty, kteří používají duchovně urážlivé způsoby chování způsobující poškozování našeho Vědomí.
Astrální sítě energetické sítě podvodů obsahují jedny z nejtemnějších a nejhorších energií, které jsou antihumánní a záměrně navrženy tak, aby používaly a zneužívaly lidskou bolest. Dokonce já sama jsem terčem takové šikany. Tyto způsoby chování způsobují nejhlubší rány a stíny vyplývající z rozštěpení duše, která je často sexuálně zvrácená. Existuje zde obrovské znásilňování a traumatizace lidských duší, které si způsob vlastní posedlosti ani neuvědomují a považují je za normální.
Když nedokážeme rozeznat Světlo od temných sil, ztratíme svoji duši, která je pak zmatená. Jedním z nejhorších kultů na planetě je Satanský a Luciferianský kult, který se zaměřuje na sběr sexuální energie. Abychom více pochopili, jak funguje to, co vidíme na Zemi stvořené, pak vše je nastaveno v kolektivní energii, a že astrální energetické sítě původně pochází z padlého Vesmíru. Astrální energetická matice je naprogramována tak, aby na Zemi přinášela programy umělé inteligence. Takže na Zemi jsou zástupci v lidských tělech, a možná si toho nejsou ani vědomi, kteří manipulují Ženské principy Stvoření za účelem zotročit kolektivní princip Ženské Bohyně, Ženského principu.
Astrální energetická síť je napájena z černé skříňky v červí díře, což je zamýšleno jako událost měnící organickou časovou osu na udržování umělého Ženského principu, který je řízen temnými principy - čtyřmi směry matice Jehova pro zvrácení sexuální kreativní síly. Účelem je zesměšňovat a znehodnocovat androgynní vyjádření vnitřního Krista a Sofie. Zvrátit posvátnou sexuální unii a zabránit skutečné hierogamické unii na Zemi. Nicméně přisluhovači, kteří slouží těmto temným silám jsou plni vnitřní bolesti, sami zraněni s nízkým sebevědomím s ublíženou duší často z dětství. Mnoho takových lidí uctívá sexuální orgány jako regenerační zdroj spojený s rituály bolesti. Podněcují sexuální vzrušení často jako skupinovou energii jako formu moci pro osobní touhy.
Všechny příběhy vycházející z astrální energetické sítě podporují velké lži při dosahování duchovního Osvícení, aby zničily Světelné tělo a získaly kontrolu nad těmi, kteří se pokoušejí najít hlubokou pravdu o vědách života a Vesmíru. Mnoho těchto jednání poškozuje lidské Světlo, aby často nevědomě nebo i vědomě udržovalo negativní nižší duchovní úrovně energetického připoutání a parazitizmus. Parazitní entity potřebují Světelný zdroj v hostiteli, aby přežily. Maskují se ve falešném Světle, které kradou z kolektivních fragmentů lidského astrálního těla. Tyto lidské i nefyzické entity, které se živí energií z astrálních sítí negenerují Světlo zevnitř. Nemohou produkovat Světlo, mohou jen krást Světlo lidským duším, které generují vnitřní Světlo zevnitř jako Zdroj Světla a života. Energetičtí upíři nacházejí lidské bytosti a parazitují jako démoni pro potěšení během často sexuálních rituálů, které produkují astrální energetickou síť.
Jako skupina ze Společnosti Hvězdné Setby s původní linií Krista a Strážci planetární krystalické mřížky, pomáháme vyčistit miasmatické bahno a toxický kal od sexuálních energií, které se nacházejí ve spodních proudech 2. dimenze lidského nevědomí a 4. dimenzi astrálních trosek. Tyto spodní úrovně přímo souvisí s podporou černé magie, programováním sexuálního utrpení a šířením misogynie. Tyto zásady jsou podvodem negativní mimozemské agendy, které mají rozdělovat lidské duše, posilují černou magii Satanistů a Luciferianů, aby prováděli krádeže sexuální energie druhých lidí.
Satanistické a Luciferianské rituály jsou navrženy tak, aby kontaktovali inteligentní vnímající lidské bytosti pro svých řadu negativních ego účelů často pro sexuální potěšení. Proto například had (penis) je také symbolem nízkého královského démona, který se považuje za krále. Mnoho černých mágů usiluje o potěšení z materializmu. Takové entity na Zemi klonují Stínové aspekty a jsou naprogramovány tak, aby měnily mentální vnímání lidí a systémy víry lidských bytostí, které jim věří. Tyto pozemské entity zapadají do vyprávění o strategii archonských podvodů a lží.
Pravý gnosticismus obecně odkazuje na skutečnou duchovnost. Praví a pravdiví gnostici se zabývají zasvěcením duchovního Vzestupu, aby vytvořili přímý vztah k Bohu, aby lidé věděli, že uvnitř lidstva existuje vnitřní jiskra Božství, která je v souladu s vnitřním Božstvím.
Skupina bytostí ze Společnosti Hvězdná Setba z modré linie Krista vědomě cestuje skrze dimenze pravého Stromu Života, aby nyní oddělila pravé čisté ryzí Světlo od temnoty a to procesem čištění, aby dosáhla vnitřního posvátného manželství a zosobnění nejvyšší moudrosti Vědomí Kristus - Sofie. Tento logos je vyjádřením Svaté Matky jako Svaté dcery Ducha Svatého, která miluje milujícího manžela Kosmického Krista. Tento manželský pár drží klíče k bráně do Božích světů. Člověk tedy musí ztělesnit toto Sofiánské Vědomí, aby získal přístup k nadčasové moudrosti, věčné moudrosti Vesmíru. ONA drží pravé znalosti a sílu tajemství oživující stvoření jako samotná prima materia, Božská kvintesence, která vdechuje život do formy.
Sofia je emanace, která vychází přímo z Božství a Ženského Krista, drží aspekt moudrosti vnímání Ducha pravdy, který existuje uvnitř všech věcí. Dary Sofiánské moudrosti jsou udělovány v Bráně Rozkvětu posvátného křišťálového Srdce. JEJÍ posvátná píseň dýchá Světlo, které vzbuzuje Božskou jiskru Boha uvnitř vzestoupeného člověka, který se pak skutečně učí, že bezpodmínečná Láska ke Stvoření je Zákon. V podstatě to znamená, že nemůžeme získat přístup k čistému poznání a moudrosti z našeho srdečního komplexu, pokud jsme zvnějšku rozptýleni materialismem mysli a potěšeními fyzického těla.
Tato prastará moudrost původních bytostí Esence Krista, které kdysi disponovaly posvátným poznáním zakladatelských záznamů a solárních log, upadla do zvráceného úpadku černé magie čarodějnictví, které zahrnovalo nepopsatelné činy zkaženosti, které se staly běžnými v Satanských a Luciferianských kultových praktikách. Satanské a Luciferianské systémy víry a jejich rituální praktiky se šířily pomocí násilného Vědomí, aby se projevilo ve fyzické říši, protože je žádoucí zkorumpovat lidskou duši, aby se infiltrovala Satanským nebo Luciferianským Vědomím. Tak může negativní mimozemská agenda lidskou duši a fyzickou nádobu snadno ovládat a manipulovat do Vědomí otroctví.
Při přípravě na otevření Univerzálních Bran během cyklu Nanebevstoupení byli templáři Luciferianských rytířů nápomocni při prosazování Atlantského spiknutí, šířili dezinformace a pokročilé technologie, které byly použity během Atlantské civilizace. Po tisíce let účinně prováděly války, které měly zničit jakékoli artefakty nebo historické důkazy Atlantských kolonií, a zkreslit jakýkoli zbývající důkaz starověké stavitelské technologie, která byla v Atlantidě. Za účelem nesprávného nasměrování pozornosti veřejnosti rozšířili falšované atlantské mapy, aby svedli všechny ke konkurenčním frakcím, které touží ovládnout pozemská území.
Zkušenost získaná na Zemi přímou gnózou odhaluje hlubší pochopení, že hmotný svět, ve kterém dnes žijeme, je sloučením a důsledkem příčiny a následku, který se nashromáždil po mnoho astrologických věků Evoluce mezi původními pokrevními liniemi Esence Krista a skupinou, která vkládá umělé technologie prostřednictvím krevních Luciferských linií a tzv. falešných Andělů. To by mohlo být srovnatelné s vědomím, že templářské síly Krista a protikristovské templářské síly soupeří o krevní linie, které se přímo podílejí na společném vytváření organické a anorganické architektury a souvisejících jevů, které tvoří hmotnou realitu časové osy Země, jak to v současné době zažíváme.
Je tedy možné, že můžeme vnímat existenciální vnitřní boj, který existuje u osob narozených v amnézii, odpojených od Vědomí duše a neschopných vnímat jejich přímý vztah k věčnému zdroji Boha, a že někteří zoufale hledají poznání. Aby unikli hmotnému vězení Země, snaží se najít tajné znalosti, které jim umožní uniknout z cyklu smrti a reinkarnace tím, že si pro sebe vyžádají určitou formu dočasné nesmrtelnosti, přičemž mnozí jsou ochotni podílet se na krevních obětech, aby dosáhli svých cílů.
Aby si člověk osvojil navigaci ve světě těchto chaotických sil, aby dosáhl konečného duchovního osvobození, bude muset učinit jasné a rozhodné rozhodnutí, co si zvolí jako svůj souhlas s vyšší autoritou. Když hledáme pravdu ve svém nejvyšším vyjádření, je možné držet vyšší poznání těchto duchovních sil v dokonalé neutralitě a v souladu s Jednotou. Je důvěrně známo, že Duch pravdy a čisté srdce naplněné bezpodmínečnou Láskou je jedinou cestou, která vede k duchovní svobodě a věčnému Božství.
Témata tohoto měsíce jsou rozsáhle zapletena, všechny se používají k zesílení lunárních sil, sexuálního utrpení a misogynie na Zemi za účelem mučení a podrobení Ženského principu, což jak jsme psala někteří z nás zažívají na vlastní kůži. Bez ohledu na naše přesvědčení to má dopad na nás všechny. Musíme být ohleduplní k sobě, našim srdcím, když uvažujeme o takových hlubokých duchovních záležitostech a přemýšlíme o nich. Musíme se věnovat sjednocení a míru v rámci každodenní modlitby, abychom dosáhli vznešených cílů. Až do příště laskavé požehnání. Zůstaňte na cestě srdeční k těm, kteří žijí v amnézii.
S milující LáskouLenka Sykorovawww.lenka-sykorova.cz


DODRŽOVÁNÍ MORÁLNÍCH HODNOT 

To, co mi stále Duch ukazuje, je zaměřovat se na učení, co je to důvěryhodné chování a nedůvěryhodné chování. Důvěryhodné chování je modelováno v etickém chování, které pozorujeme u lidí se silným morálním charakterem, ztělesňuje silné jádro, které demonstruje energetickou rovnováhu nebo principy soudržnosti.

Účelem je učinit vylepšená rozhodnutí o tom, kdy se člověk rozhodne důvěřovat ostatním a jak budovat silný morální charakter, a tak budovat důvěryhodné atributy Já. Bohužel, pokud se nezakládá na silné etické povaze a morální struktuře soudržnosti, jsou všechny tyto termíny zneužívány za účelem páchání podvodů, manipulací a kontroly a to je způsob New Age. Mnozí to stále ještě nevědí, že jde o učení velké zrady důvěry s povrchními květnatými slovy bez podstaty a významu za nimi. Toto je samozřejmě nekontrolované chování negativního ega, které ovlivňuje nízké morální chování.

V každé životní zkušenosti, ať už se jedná o samozvanou "duchovní osobu", průvodce Vzestupu, duchovního gurua, aktivistu, politika nebo účetní, najdeme stejná společná témata negativního ega, které je potenciálně přítomné u všech lidských bytostí.

Mnozí z nás, kteří mají duchovní charakter, se setkávají s ostatními, kteří říkají, že také mají duchovní charakter, to ve své podstatě znamená, že jsou důvěryhodní, etičtí se silnou morální povahou. Není tomu tak a musíme tuto skutečnost přijmout jako duchovně vyzrálí dospělí a zároveň se lépe učit rozpoznat morální povahu. Silný charakter je dán svědomitým dodržováním morálních hodnot, nikoliv slovy vytvořenými ve vznešené rétorice. Dalším způsobem je budování silné povahy a etiky v akci, což se každý den projevuje v osobním jednání.

Když posuzujeme situace a rozlišujeme důvěryhodnost, je moudré podívat se na osobní charakteristiku zúčastněných lidí a také rozlišovat etiku (ctnosti), které jsou ve skupině vysoce ceněny. Takže když říkáme, že někdo má silnou povahu, jeho povaha je definována hodnotnými vlastnostmi, jako je integrita, odvaha a soucit .

Silná morální povaha je fyzický základ, který je nezbytný při budování silného duchovního domu během procesu Vzestupu. Abychom udrželi Ducha Krista, jako je tomu při získávání etiky a duchovních ctností, prvním krokem je zajistit, aby tělo, fyzické Já, bylo založeno na silné morální povaze

Více aktuálních informací - TŘÍDA VZESTUPU pro registrované členy. 


PŘIROZENÉ SVĚTLO A PŘÍRODA AKTIVUJÍ DNA A GENETIKU

Ve všech biologických formách přírody existují molekuly, které přímo reagují na Světlo - na konkrétní rozsahy frekvenčních délek a jsou přímo spojeny s genetikou. Takže to, co je vystaveno slunci, může zcela přirozeně aktivovat genetický potenciál v DNA, která řídí  procesy v lidském těle. Pro urychlení aktivace DNA a genetiku pomáhá tedy vystavení Světlu spolu se správným vývojem nervové soustavy, čemuž napomáhá například meditace a spojení s přírodou. K tomu, aby se lidská genetika znovu obnovila, není zapotřebí žádné umělé zařízení. Přirozené funkce lidské biologie mohou existovat bez bombardování umělé inteligence, zatímco některé toxické a škodlivé vlivy přetěžují bioneurologii. Jakmile máme znalosti o přirozeném fungování lidského organismu, musíme eliminovat všechny škodlivé vlivy. Více informací VZESTUP VE FYZICKÉM TĚLE - TŘÍDA VZESTUPU pro registrované členy. 


ASTRÁLNÍ ENERGETICKÁ SÍŤ PODVODŮ NA ZEMI

Vážení Milovaní,

buďte s Láskou vítáni u dnešní nové zprávy. Mnoho lidí se stále odmítá probudit, protože je to tak bolestivé a tak náročné, ale nemůžeme nikoho nutit. Jsem velmi soucitná, ale existuje zde mnoho nepravd. Pokud se jakýmkoliv způsobem bráníte probuzení, udržujete temnotu na planetě, bráníte se své vlastní hře. Mnozí nechtějí slyšet ani číst o pravdivé cestě Vzestupu.

Moje tělo je opravdu velmi dobře napojené na Ducha Svatého a kolektivní proces. Jsem stále zaměstnána Duchem Svatým. Nejen my hovoříme o umělé inteligenci, ale také lidé hovoří o tom, kam směřuje tato agenda a válka o životní sílu. Umělá inteligence a lidé do ní zapojení vytváří obrovskou karmu. Ale existuje vyšší vůle vrátit se k přirozenému způsobu života, který je organický a vychází z Ducha Svatého skrze Matku Života - Bohyni, která nám poskytuje výživu. To se odráží v horizontálním výrazu našeho vývoje, který ztělesňuje skutečné Osvícení - Světelnou práci - integraci Stínů a Světla. Pokud je tento vývoj potlačován, bude to děsivé a Vzestupem neuznatelné. Jsou zde lidé, kteří slouží temným silám a mám pocit, že si vůbec nejsou vědomi dopadu svého jednání. Soucítím s nimi, s jejich falší, strachy, nevědomostí. Jsem ve službě Kristu, planetě a lidem, kteří jsou v srdci, pravdiví, jsou probuzení.

Ve světovém náboženství a praktických duchovních tradicích se na vyšších úrovních často zavádí určitý typ obratu. V tomto bodu se také nacházíme. Mnozí všechny vzestupné snahy o kultivaci ctnosti a čistoty odkládají stranou jako naivní přesvědčení na úrovni začátečníků. Avšak my kráčíme za skutečným úspěchem, který má obnovit Ducha a porušovat všechna pravidla a pravidla tradice. Toto je často výzva pro duchovního adepta, že vidět Boha v dobrotě je jen poloviční cesta, ale věřit Bohu v temnotě se považuje za místo, kde se získává skutečná duchovní síla.

Skutečným úmyslem je samozřejmě svést lidské bytosti ze Vzestupné cesty na sestupnou cestu s plným souhlasem a účastí, aby byli vázáni a vysáváni parazitickými silami. V okultních tradicích založených na zvyšování osobní moci je tato sestupná cesta často výchozím bodem. Tomu se říká levá cesta a používají ji přisluhovači negativní mimozemské agendy s podvodem k vytváření pastí pro Vědomí proti lidskosti s blokováním Vzestupu.

Přestože většina přisluhovačů a New Age lidí na levé straně tvrdí, že astrální energetická síť je pravým symbolickým znázorněním integrace polarit, alchymistického procesu sjednocujícího Světlo a tmu, ke kterému dochází během duchovního vzestupu, je to hrubý zavádějící podvod. Je správné říci, že v soužití Světla a tmy jsou život a pasáž smrti dvě strany téže duchovní mince, které jsou v této hmotné říši neoddělitelné jedna od druhé. Toto základní povědomí o Přírodních zákonech, které zahrnují kosmologické chápání duality, zákona o polaritě je zde prezentován jako neúplný a lidstvo aktivně snáší válku, kterou zde tyto skupiny vytváří.

Astrální energetické sítě podvodů jsou navrženy tak, aby prováděly převrácení mužských a ženských pohlavní (čili také Světelné tělo) a deformovaly sakrální centrum a sexuální orgány, aby se naplnily parazitními silami negativní mimozemské agendy, což vytváří odpad jako je miasma. Toxické miasma je vyrobeno z černé plazmy, která je asimilována pro napájení uměle vytvořených energetických polí. Astrální energetické sítě také degenerují mužské energie na ženské, takže muži si nechávají měnit pohlaví podobně jako ženy chtějí mít penis.

Ohýbání energetických zákonů, pomocí zabudovaného zařízení v astrální energetické síti, generuje mrtvé Světlo, což ovlivňuje mentální úrovně člověka i jeho tělo. Avšak v současné době se postupně stabilizují organické časové osy.

Když se Hvězdná Semena a ti duchovně zasvěcení snaží probudit k pravdivé povaze, musíme vidět válku, která zde existuje v každodenním světě lží a podvodů, abychom překonali strachy a naučili se získávat přímé duchovní znalosti pravého gnosticismu, který byl obrácen na princip temné Matky a démonické hierarchie. Tyto astrální sítě byly navrženy tak, aby zničili vnitřní hierogamické spojení Krista a Sofie potřebné ke spojení vnitřního Svatého Manželství.

Rituály zavedené Luciferskými a Satanistickými černými mágy, templáři temných spolků, aby zkreslili a překroutili původní gnostické učení templářů esence Krista, původních linií modrého plamene a implementovaly tyto symboly do církví. Abychom dosáhli duchovní jasnosti a dokázali si zachovat zdravý rozum, musíme umět dokázat rozlišovat kvalitu Světelných sil. Rozlišujeme chování, které je duchovně zdravé pro tělo a rozvoj Vědomí a Světla, a to nebo ty, kteří používají duchovně urážlivé způsoby chování způsobující poškozování našeho Vědomí.

Astrální sítě energetické sítě podvodů obsahují jedny z nejtemnějších a nejhorších energií, které jsou antihumánní a záměrně navrženy tak, aby používaly a zneužívaly lidskou bolest. Dokonce já sama jsem terčem takové šikany. Tyto způsoby chování způsobují nejhlubší rány a stíny vyplívající z rozštěpení duše, která je často sexuálně zvrácená. Existuje zde obrovské znásilňování a traumatizace lidských duší, které si způsob vlastní posedlosti ani neuvědomují a považují je za normální.

Když nedokážeme rozeznat Světlo od temných sil, ztratíme svoji duši, která je pak zmatená. Jedním z nejhorších kultů na planetě je Satanský a Luciferianský kult, který se zaměřuje na sběr sexuální energie. Abychom více pochopili, jak funguje to, co vidíme na Zemi stvořené, pak vše je nastaveno v kolektivní energii a že astrální energetické sítě původně pochází z padlého Vesmíru. Astrální energetická matice je naprogramována tak, aby na Zemi přinášela programy umělé inteligence. Takže na Zemi jsou zástupci v lidských tělech, a možná si toho nejsou ani vědomi, kteří manipulují Ženské principy Stvoření za účelem zotročit kolektivní princip Ženské Bohyně, Ženského principu.

Astrální energetická síť je napájena z černé skříňky v červí díře, což je zamýšleno jako událost měnící organickou časovou osu na udržování umělého Ženského principu, který je řízen temnými principy - čtyřmi směry matice Jahveho pro zvrácení sexuální kreativní síly. Účelem je zesměšňovat a znehodnocovat androgynní vyjádření vnitřního Krista a Sofie. Zvrátit posvátnou sexuální unii a zabránit skutečné hierogamické unii na Zemi. Nicméně přisluhovači, kteří slouží těmto temným silám jsou plni vnitřní bolesti, sami zraněni s nízkým sebevědomím s ublíženou duší často z dětství. Mnoho takových lidí uctívá sexuální orgány jako regenerační zdroj spojený s rituály bolesti. Podněcují sexuální vzrušení často jako skupinovou energii jako formu moci pro osobní touhy.

Všechny příběhy vycházející z astrální energetické sítě podporují velké lži při dosahování duchovního Osvícení, aby zničily Světelné tělo a získaly kontrolu nad těmi, kteří se pokoušejí najít hlubokou pravdu o Vědách života a Vesmíru. Mnoho těchto jednání poškozuje lidské Světlo, aby často nevědomě nebo i vědomě lidé udržovali negativní nižší duchovní úrovně energetického připoutání a parazitizmus. Parazitní entity potřebují Světelný zdroj v hostiteli, aby přežily. Maskují se ve falešném Světle, které kradou z kolektivních fragmentů lidského astrálního těla. Tyto lidské i nefyzické entity, které se živí energií z astrálních sítí negenerují Světlo zevnitř. Nemohou produkovat Světlo, mohou jen krást Světlo lidským duším, které generují vnitřní Světlo zevnitř jako Zdroj Světla a života. Energetičtí upíři nacházejí lidské bytosti a parazitují jako démoni pro potěšení během často sexuálních rituálů, které produkují astrální energetickou síť.

Jako skupina ze Společnosti Hvězdná Setba s původní linií Krista a Strážci planetární krystalické mřížky, pomáháme vyčistit miasmatické bahno a toxický kal od sexuálních energií, které se nacházejí ve spodních proudech 2. dimenze lidského nevědomí a 4. dimenzi astrálních trosek. Tyto spodní úrovně přímo souvisí s podporou černé magie, programováním sexuálního utrpení a šířením misogynie. Tyto zásady jsou podvodem negativní mimozemské agendy, které mají rozdělovat lidské duše, posilují černou magii Satanistů a Luciferianů, aby prováděli krádeže sexuální energie druhých lidí.

Satanistické a Luciferianské rituály jsou navrženy tak, aby kontaktovali inteligentní vnímající lidské bytosti pro svých řadu negativních ego účelů často pro sexuální potěšení. Proto například had (penis) je také symbolem nízkého královského démona, který se považuje za krále. Mnoho černých mágů usiluje o potěšení z materializmu. Takové entity na Zemi klonují Stínové aspekty a jsou naprogramovány, aby měnily mentální vnímání lidí a systémy víry lidských bytostí, které jim věří. Tyto pozemské entity zapadají do vyprávění o strategii archontských podvodů a lží.

Dnes pravý gnosticismus obecně odkazuje na skutečnou duchovnost. Praví a pravdiví gnostici se zabývají zasvěcením duchovního Vzestupu, aby vytvořili přímý vztah k Bohu, aby lidé věděli, že uvnitř lidstva existuje vnitřní jiskra Božství, která je v souladu s vnitřním Božstvím.

Skupina bytostí ze Společnosti Hvězdná Setba z modré linie Krista vědomě cestuje skrze dimenze pravého Stromu Života, aby nyní oddělila pravé čisté ryzí Světlo od temnoty a to procesem čištění, aby dosáhla vnitřního posvátného manželství a zosobnění nejvyšší moudrosti Vědomí Kristus - Sofie. Tento logos je vyjádřením Svaté Matky jako Svaté dcery Ducha Svatého, která miluje milujícího manžela Kosmického Krista. Tento manželský vnitřní pár drží klíče k bráně do Božích světů. Člověk tedy musí ztělesnit toto sofiánské Vědomí, aby získal přístup k nadčasové moudrosti, věčné moudrosti Vesmíru. ONA drží pravé znalosti a sílu tajemství oživující stvoření jako samotná prima materia, Božská kvintesence, která vdechuje život do formy.

Sofia je emanace, která vychází přímo z Božství a Ženského Krista, drží aspekt moudrosti vnímání Ducha pravdy, který existuje uvnitř všech věcí. Dary sofiánské moudrosti jsou udělovány v Bráně Rozkvětu posvátného křišťálového Srdce. JEJÍ posvátná píseň dýchá Světlo, které vzbuzuje Božskou jiskru Boha uvnitř vzestupujícího člověka, který se pak skutečně učí, že bezpodmínečná Láska ke Stvoření je Zákon. V podstatě to znamená, že nemůžeme získat přístup k čistému poznání a moudrosti z našeho srdečního komplexu, pokud jsme zvnějšku rozptýleni materialismem mysli a potěšeními fyzického těla.

Tato prastará moudrost původních bytostí Esence Krista, které kdysi disponovaly posvátným poznáním zakladatelských záznamů a solárních log, upadla do zvráceného úpadku černé magie čarodějnictví, které zahrnovalo nepopsatelné činy zkaženosti, které se staly běžnými v Satanských a Luciferianských kultových praktikách. Satanské a Luciferianské systémy víry a jejich rituální praktiky se šířily pomocí násilného Vědomí, aby se projevilo ve fyzické říši, protože je žádoucí zkorumpovat lidskou duši, aby se infiltrovala Satanským nebo Luciferianským Vědomím. Tak může negativní mimozemská agenda lidskou duši a fyzickou nádobu snadno ovládat a manipulovat do Vědomí otroctví.

Při přípravě na otevření Univerzálních bran během cyklu Nanebevstoupení byli templáři Luciferianských rytířů nápomocni při prosazování Atlantského spiknutí, šířili dezinformace a pokročilé technologie, které byly použity během Atlantské civilizace. Po tisíce let účinně prováděly války, které měly zničit jakékoli artefakty nebo historické důkazy Atlantských kolonií, a zkreslit jakýkoli zbývající důkaz starověké stavitelské technologie, která byla v Atlantidě. Za účelem nesprávného nasměrování pozornosti veřejnosti rozšířili falšované atlantské mapy, aby svedli všechny ke konkurenčním frakcím, které touží ovládnout pozemská území.

Zkušenost získaná na Zemi přímou gnózou odhaluje hlubší pochopení, že hmotný svět, ve kterém dnes žijeme, je sloučením a důsledkem příčiny a následku, který se nashromáždil po mnoho astrologických věků Evoluce mezi původními pokrevními liniemi Esence Krista a skupinou, která vkládá umělé technologie prostřednictvím krevních Luciferských linií a tzv. falešných Andělů. To by mohlo být srovnatelné s vědomím, že templářské síly Krista a protikristovské templářské síly soupeří o krevní linie, které se přímo podílejí na společném vytváření organické a anorganické architektury a souvisejících jevů, které tvoří hmotnou realitu časové osy Země, jak to v současné době zažíváme.

Je tedy možné, že můžeme vnímat existenciální vnitřní boj, který existuje u osob narozených v amnézii odpojených od Vědomí duše a neschopných vnímat jejich přímý vztah k věčnému zdroji Boha, a že někteří zoufale hledají poznání. Aby unikli hmotnému vězení Země, snaží se najít tajné znalosti, které jim umožní uniknout z cyklu smrti a reinkarnace tím, že si pro sebe vyžádají určitou formu dočasné nesmrtelnosti, přičemž mnozí jsou ochotni podílet se na krevních obětech, aby dosáhli svých cílů.

Aby si člověk osvojil navigaci ve světě těchto chaotických sil, aby dosáhl konečného duchovního osvobození, bude muset učinit jasné a rozhodné rozhodnutí, co si zvolí jako svůj souhlas s vyšší autoritou. Když hledáme pravdu ve svém nejvyšším vyjádření, je možné držet vyšší poznání těchto duchovních sil v dokonalé neutralitě a v souladu s Jednotou. Je důvěrně známo, že Duch pravdy a čisté srdce naplněné bezpodmínečnou Láskou je jedinou cestou, která vede k duchovní svobodě a věčnému Božství.

Témata tohoto měsíce jsou rozsáhle zapletena, všechny se používají k zesílení lunárních sil, sexuálního utrpení a misogynie na Zemi za účelem mučení a podrobení Ženského principu, což jak jsem psala, někteří z nás zažívají na vlastní kůži. Bez ohledu na naše přesvědčení to má dopad na nás všechny. Musíme být ohleduplní k sobě a našim srdcím, když uvažujeme o takových hlubokých duchovních záležitostech a přemýšlíme o nich. Musíme se věnovat sjednocení a míru v rámci každodenní modlitby, abychom dosáhli vznešených cílů. 

Až do příště laskavé požehnání. Zůstaňte na cestě srdeční k těm, kteří žijí v amnézii.

S milující Láskou

Lenka Sykorova

www.lenka-sykorova.cz


VLNY INTEGRACE TEMNA & SVĚTLA

Vážení Milovaní,

nová vlna stvoření začíná tento týden, pokud jste připraveni ji přijmout a začít znovu, pak vítejte srdečně v novém Mayském cyklu a také na mém novém webu! Mnoho let jsem toužila po novém vyjádření mé Světelné práce s designem mých fotografií. A je to tu! Často jsme překvapeni, že dokážeme něco, o čem jsme si mysleli, že nikdy nedokážeme :)

Jsem zpátky z prázdnin, mých výletů, z mé lesní "džungle" v krásné vlně počasí! Toto je jediné místo, kde mohu být sama a stále se cítím dobře a mohu dělat své správné kotvení. I servery planetárního Světla potřebují odpočinek a samotný čas, aby se prohloubilo naše posvátné spojení s vnitřním plamenem a abychom viděli, co nám Duch zasílá za zprávy, čím procházíme a kam směřujeme prostřednictvím sladění se s Božským plánem Ducha Svatého. Avšak žádný dokonalý odpočinek se nekonal, protože masivní vlny temna nás neustále ruší. Nová vlna přicházející energie byla intenzivně stravována, děláme to tím, že procházíme branami matice pekla do svobody designu kreatrixu.

Práce duchovní služby a oddanosti nikdy nekončí, prohlubuje se pouze nekonečnými točivými vlnami v souladu s energiemi. Není to statická věc, kde můžeme usnout na vavřínech nebo si být něčím jisti. V žádném případě! Neustále budeme čelit novým způsobům Božského tajemství, protože tato planeta je v transformaci a existuje mnoho nepokojů, chaosu a dokonce zoufalství. Společné energie byly v poslední době velmi intenzivní a v každém rohu světa je obrovské tření. Měsíc září je čas opět se pustit vzdělávání a do společné práce, budu psát o tom, jak neustále chodit v připravenosti a Mistrovství, abychom je zcela vlastnili, bez ohledu na to, co se děje v hustotě. Je čas na seriózní mistrovský trénink!

I přesto, že jsem nebyla aktivní, bylo to velmi prospěšné a posílilo mnoho krásných duší ve své vlastní vnitřní práci. Opravdu jen málo nádherných duší je tak pilných. To jsou těžké časy života pro ty, kteří jsou skutečně vzhůru a uvědomují si, co se tady děje a vše, co je v sázce. 

Energie tlačí naše nejlepší dovednosti Světelné bytosti na povrch. Je smutné, že několik málo z těchto duší musí vykonávat energetickou práci jménem celku. Ale nesmíme se chovat jako oběť nebo si stěžovat. Udělejme to společně, jak nejlépe umíme.

Budu psát také pro všechny mé milované zaregistrované spolu-tvůrce o tom, jak více porozumět mechanice Vzestupu, Stvoření. Zprávy Ducha by měly být zdarma (možná k tomu jednou dojde), ale zatím platby za měsíční registrace slouží jako zdroj mých finančních příjmů, abychom udrželi svůj život na Zemi. Vděčnost a požehnání několika vzácným a výjimečným bytostem, které podporují moji práci, která se děje především v zákulisí.

Na planetě existují lidé, kteří mohou vzestoupit vystoupením z duality sjednocením neboli integrací polarity mužského a ženského principu a sjednocením Světla a temna do neutrálního bodu čili nulového bodu v těle. V předchozích aktualizacích na mém blogu je vše popisováno. Na planetě je také skupina bytostí, které dosáhnou Nanebevstoupení v těle čili Osvícení. Dosažení toho je těžké a nejtěžší práci dělají ti, kteří napojují planetární jádro na galaktický střed.

Dnešní téma není nijak veselé, ale předávám zprávy tak, jak skutečně přicházejí. Dělám to ze srdce a i přesto mě někteří lidé vnímají jako nepříjemnou. Dosažení úrovně Vzestupu není lehké v čase, kdy temná energie útočí ze všech stran. Světlo dělá jeden krok, temno dělá jeden krok a tak to jde postupně. Tato cesta je stále více obtížnější pro našeho dětského zářivého vnitřního Ducha.

Léto v tomto ohledu bylo opravdu obtížné. Necítila jsem takovou lehkost, hravost a Duch mě neustále zastavoval, abych tak často neseděla u počítače. Některé dny to byla tak velká srážka s temnými energiemi, že jsem celý den prospala v posteli. Tělo bylo některé dny velmi unavené i přesto, že se domnívám, že mám dobrou kondici a hodně energie. Cítila jsem těžkost a smutek. Milující stavy a milující myšlenky se vytrácely. Mnoho z vás to vnímá určitě stejně. Odložila jsem také zatím malování obrazů, protože nejsem schopná soustředit se. Věřím, že se k malování vrátím později.

Čím dál více cítím zátěž pohybovat se mezi lidmi ve městě. Zatěžující toxiny, jako například chemtrails, ovlivňují naše těla. Podobně jako najít místo v lese, kde nikoho nepotkáte, je čím dál náročnější. Přesto pracovat s vlastní životní silou je vždy priorita. Cesta dosažení Hieros Gamos - posvátného vnitřního manželství je pro ty, kteří toho dosáhnou v těle, velmi náročná. Procházíme tvrdými zkouškami.

Někteří lidé se k nám chovají neuctivě a už to trvá roky, ano jsme velmi zranitelní a mnozí toho zneužívají. To všechno nám způsobuje emocionální a fyzický stres. Existují zde bytosti, které slouží temnotě, říkám jim přisluhovači a jejich jediným úkolem je vysílat negativní slova a myšlenky. Stále se drží mylného přesvědčení, že když budou podvádět, vzestoupí. Můžete lhát, blokovat mě, ničit, vymýšlet falešné emaily, používat falešné profily, hrát se mnou falešnou hru a snažit se obelhat Vesmírné zákony, ale ta samá energie se vždy vrací každému zpět.

Každá vlna je čím dál náročnější, je to obtížný výcvik, ale život se musí stále přesouvat do optimálního stavu, stavíme mosty ve spolupráci s temnými vlnami, protože život touží po pravdivém čistém ryzím vyjádření.

Ti, kteří slouží jako Světelný pilíř, mají určitý životní styl a k tomu patří také meditace. Všechna práce s Duchem Svatým se děje uvnitř. Mnoho lidí stále nenachází cestu dovnitř sebe. Umělá inteligence se snaží unést životní sílu, možnost žít organický život, takže život vypadá jako vybitá baterie, pokud nejste naladěni na galaktický střed, ale na telefony, počítače, televize a pobyt v místech, kam neproudí prána. Jak poznáte, že se pohybujete v proudu života? Vše ve vašem životě jde snadno, všechno vypadá, že jde bez námahy jakoby bez starostí, problémů. Tak přesně pracuje Stvořitel. Nesedí s hlavou v dlaních: Sakra, nevím si rady! Slunce svítí. Měsíc se otáčí mezi zářivými hvězdami. Přesto žijeme v neustálé připravenosti, co bude a nikdy nevíme, co bude zítra. Jsme najednou bombardováni věcmi, které jsme před tím nikdy nemuseli řešit.

Pokud si nezvolíte cestu Vzestupu, váš Vzestup bude blokován, protože vlastně vytváříte energii odporu, bráníte se jít po vzestupné spirále. Pokud narazíte na překážku a vzdáte se jejímu přijetí, jdete proti sjednocení polarity.

New Age učí mentální cestu Vzestupu, místo toho, aby byli uvnitř sebe, uvnitř svého nádherného vnitřního světa - jádra svého bytí a s odvahou v srdci přijímali nepříjemné, poznávali Vesmír, Ducha Svatého nebo Boha, jakkoliv to nazvete a vytvářeli svůj život v souladu s vnitřní intuicí, vnitřním Duchem, vyšším Já. Vstávat v souladu se svými biorytmy, jíst v souladu s tím, co oživuje vaši životní sílu, pracovat, když tělo je připraveno, sportovat nebo cvičit cviky, které miluje vaše tělo, chodit na procházky tam, kam vás vnitřní Duch směruje. To je krok za krokem cesta k osvobození. Nesmíte se bát, bát se probudit, nesmíte se bát dělat nové věci, poznávat novou pravdu. Jakmile usnete na vavřínech, osud vás nakope do zadku.

S každým krokem na procházce se ptejte sami sebe, jaké techniky pro Vzestup vám pomáhají. Může to být používání karet, můžete nacházet zprávy kolem sebe, když se budete dívat a dokážete symboly kolem sebe správně interpretovat. Může to být nějaká hravá činnost. Osobně, když si nehraji, což může být úprava mého bytu, houpací síť v lese, hledání hub, jízda na kole někam, kde jsem ještě nebyla, pak moje vnitřní dítě strádá. Mého Ducha nejvíce povznáší fotografování a můj Flicker, kde nikdo nekomentuje mé výtvory. 

I přes nevyžádané názory nás lidé bombardují temnými myšlenkami. Je zde mnoho falešného dogma. Hodně cítím takové lidi a pokud mají silnou mentální energii, telepatické přijímání je zatěžující. Bez ochranných štítů, musíme zvládat Světelnou technologii uvnitř, protože pak rosteme. A k tomuto růstu nám pomáhá také temnota. Místo stěžování si na podmínky, si jich musíme být vědomi. Tančíme a bavíme se na základě přijmutí těchto podmínek s vnitřními tichými ceremoniemi za posvátných obřadů. Máme úctu k životu, který je posvátným darem. Ctíme život od mravence, stébla trávy, až po moře, oceány a pralesy.

Jako Světelné bytosti si uvědomujeme zcela vědomě, jak integrujeme Světlo a Temno. Fyzické tělo je příjemcem všeho toho náročného. Často hovořím se svým Světelným Týmem, kdykoliv se vyplavuje mnoho emocí, aby celé Stvoření vědělo, že jen potřebuji čistit své emoce, že nejsem perfektní, že dělám chyby. Vstřebáváme do těla tak obrovské vlny temna, že někdy přemýšlím, že tu nechci být. Ale jakmile jsou takové vlny vstřebány, vše se leskne ve třpytu Lásky a znovuzrození. Nikdo neví, jak tento experiment dopadne a jen doufám, že to nebude stejné jako s Maldekem, který byl zcela zničen. Všechno designuje Vesmír.

Důležitá věc: Fyzický pohyb. Neustále trénujeme: chůze, běh, silové cvičení, tanec, kolo, plavání, jóga, hodně turistiky, pokud bydlíte na horách, pak horské turistiky. A co je důležité také odpočinku. Někteří z nás pracují především na transpersonální úrovni, proto jestli chcete nějaké odpovědi, domluvte si od září se mnou konzultaci a nepište žádné otázky, protože Duch mě často nepouští k přímé práci. Světelná bytost má zcela jiný vývoj než lidská bytost. Vždy pro mě byl zatěžující robotický život. Každé ráno ve stejný čas vstát, dělat tu samou práci, skončit ve stejný čas, obstarat domácnost, jít spát a druhý den to samé. To není živý život!

Celé tělo prochází celulárními změnami, také nervová soustava prochází změnami, budu psát více o Vzestupu fyzického těla. Pokud procházíte těžkým obdobím, buďte více hravější, pozvedne to vaše vibrace. Tato doba je někdy opravdu extrémně toxická. Celá planeta se nachází v třetí světové válce na astrální úrovni, která naštěstí kolabuje každý den víc a víc. Proto se každý den noříme do přírody. 

Houbaření je skvělá uzemňující věc a navíc houby jsou tak čisté jídlo, jsou velmi výživné. Voda, potoky, řeky, vodopády, rybníky jsou jako stvořené pro uzdravování a čištění energií těla. Neustále doplňujeme svůj vnitřní energetický zdroj pobýváním v přírodě a těšením ze všeho, co milujeme. Ve městě jde moje životní úroveň okamžitě dolů. Miluji být osamělým poustevníkem v přírodě, kde nejsou slyšet zvuky nízké energie jako jsou auta, motorky, stavební stoje.

To je pro dnešek vše, užívejte nejkrásnější období v roce, je tolik zábavné, ačkoliv sníh v zimě má více očišťující účinky na planetární energii i náš osobní Světelný paprsek. Přes všechny obtíže si musíme uvědomovat, proč jsme nyní zde a pozvedat sami sebe, protože utlačující vlny temnoty se snaží přijít s myšlenkami na opuštění Božského Plánu, ale vždy po nesnesitelné vlně přijde úleva a uvolnění. Hodně jsme poznali, hodně jsme zažili. Někdy pláčeme, někdy se potřebujeme vykřičet. To je jeden z důvodů, proč cvičím s kettlebell. Pomáhá mi s uvolněním emocí. A po takové vlně si dám duchovní koupel, odpočívám při svíčkách nebo ležím pod stromy.

Temné vlny nás mohou někdy omezovat, proto vzniká odpor a tření mezi Světlem a temnotou. Nalaďte se na vše, co není umělá inteligence, na vše co, je organické..... až jednoho dne Světlo pohltí tmu a tma Světlo a půjdou spolu společně po vývojové spirále. Postupná integrace se děje v takových vlnách. Jakmile je periodicita temných vln častá, blíží se uvolnění a osvobození.

Všechny vás miluji, respektuji s velkou Láskou, milostí a oddaností. Jděte ven do přírody a oceňujte její krásu. Život na Zemi je krásný, ale cesta do Nové Země je náročná. V těchto intenzivních etapách musíme pro sebe vytvářet životní podmínky, které nám přinesou právo zažívat to, co chceme. Myšlenky o rozpadu experimentu, které zachytáváme, nejsou naše. Přisluhovači hrají svoji hru dobře a pravděpodobně za to dostávají i odměny. Kdo ví? Pomalu začínám vytvářet další zprávy. Odpočívejte a užívejte léto. Jste v mém srdci, miluji vás tak moc!

V Božské Lásce, Světla a Službě.

Lenka Sykorova

Dary jsou s vděčností oceňovány!


Nikdy nás nikdo nemůže oddělit od posvátné mise Ducha Svatého, Božské Matky. Jsme  zaměřeni a stále přesměrováváni k novému znovunapojení galaktické přítomnosti na Zemi, protože jsme si velmi dobře vědomi své síly. Je čas více si hrát s Luciferskými energiemi a zasmát se dualistickému světu, protože jsme hráči velké hry Stvoření!


NOVÉ ŠABLONY STVOŘENÍ

Vážení Milovaní, vítejte po delší době u dnešní zprávy. Přesouváme se do nové šablony Stvoření, není to lehké. Osobně se cítím apatická vůči všemu, jak se dějí kolektivní změny. Procházíme hlubokou celulární úpravou. Vstupujeme velmi intenzivně do chaotického stavu na planetě. Mnoho z nás cítí velkou prázdnotu s čekáním na nové galaktické uspořádání, tak aby byly ztělesněny nové šablony a nové fáze evolučního vývoje na Zemi. Nacházíme se v neustálém příběhu zvládání duality, a proto mnoho z nás ve stoupajícím planetárním chaosu ustoupilo a věnuje se více novému uspořádání nového života včetně osobního prostoru. Náš posvátný prostor, který držíme čistý vždy odráží všechno, čím jsme. Než se začneme věnovat kolektivu a sklízet, co jsme zaseli, musíme nejprve rozvinout svoji vlastní jedinečnou cestu. Tento proces vyžaduje úplné uznání a přijetí VŠEHO, CO JE bez hodnocení projekce.

Vstupujeme do nové spirály galaktického života, všechno se mění. Všechny formy života jsou tím ovlivněny. Když jsem se v roce 2016 obdržela informace, že půjdeme přímo do temných oblastí, a to jsem skutečně zažila na vlastní kůži, moje imunita se zhroutila, protože jsem nebyla schopná udržet své fyzické tělo, jak se otevíraly nové Brány. Resuscitace těla trvala rok, aby životní síla proudila skrze tělo, které zde má určitý úkol. Žijeme v normálním lidském těle, aby nikdo nepoznal, kdo je kdo, přesto jsme pod neustálým útokem. Jakmile je v každé etapě nejtemnější bod integrován, vždy přijde odlehčení. Dokud nebudete silní ve svém fyzickém těle, vždycky na vás bude mít okolí vliv.

V mém okolí se neustále opravují silnice, pod lesem developer začíná stavět 10 rodinných domů za účelem prodeje, staví se dva nové obchodní domy.... to jsou vibrace násilí ve světě, ve kterém žijeme. Hodně se mluví o třetí světové válce a třetí světová válka je skutečně zde. Válka člověka proti člověku a proti přírodě. Buď jsou zde lidé ignorující nebo ti, kteří se vznáší ke Světlu. Nový svět nemůžeme nikdy vytvořit bez integrace polarity. Životodárný život nemůže vzniknout, dokud zde budou polarizované bytosti, dokud nebude plně integrována temnota a ovládána životní síla. Je to jednoduché a je to radikální. Světlo se nebojí Luciferských aspektů. Nebojí se temna, nebojí se drama.

V současné době existuje stále velké kolektivní nevědomí, což s sebou přináší také velké zkreslení. Ačkoliv existují paralelní reality, nikdy nevychází z našich nevědomých stavů. Mnoho lidí na planetě vůbec neví, že nová realita je vytvářena pouze na základě osobní pravdy v srdci. Ze strachu a zoufalství vždy malujeme iluzorní a falešný svět. Pravda je získávána pouze tím, že uznáme všechny polarity.

Duch Svatý často skrývá pravdu co je to skutečný život, dokud my sami nedosáhneme Mistrovské pokory. Mnoho lidí mluví o probuzení jako o jednorázové akci. Probudíš se, a to je vše. Ale co většina duchovních neučí nebo neví je, že probuzení leží v integraci Světla a temna ženské a mužské polarity v mnoha cyklech mnoha úrovní uvnitř spirály života v těle. Je to ztělesňování nových a nových úrovní Mistrovství. Pouze tato cesta probuzení s sebou přináší plnou suverenitu a integraci životní síly Ducha, který se zde projevuje skrze nás. Je to velký soubor zkušeností, kterým procházíme den za dnem, vlnu za vlnou.

Na facebooku sledovalo moji práci tisíce lidí, dokud profil Posvátný Mayský kalendář nebyl zmanipulován. Koncept kalendáře velmi usnadňuje cestu Vzestupu, protože pomáhá stoupat po vývojových evolučních spirálách - k osvobození života v lidském těle. Kdykoliv vás někdo podvedl nebo ublížil, určitě si nebyl vědom zákona příčiny a následku, o kterém, jsem psala v minulé aktivaci.

Setkáváme se hodně s nepochopením ze strany New Age. Nicméně tito lidé jdou svým jednáním spíše sami proti sobě. Vertikální růst, kdy lidé stále stoupají jen skrze Světelné informace bez integrace temnoty, je pouze jednosměrný nikoliv mnoharozměrný růst a nevede k integraci polarity ale spíše k opuštění fyzického těla. Podobně jako když dostáváme informace, na které ještě nejsme připraveni. Pak můžeme velmi snadno opustit fyzické tělo. Součástí vertikální spirály je nejen růst nahoru, ale také sestup dolů ke kořenům jako spojení s pozemským jádrem. 

Světlo přichází skrze přijímání nesouhlasných frekvencí. Cesta Vzestupu není jen teorie, ale také zažívání života Božského člověka, který má uvnitř sebe mužský princip, ženský princip a Božské dítě. Pouze pochopení a bytí tohoto způsobu je skutečná cesta Vzestupu. Velmi málo lidí rozumí procesu probuzení, kdy souběžně spirála naším tělem stoupá a také sestupuje dolů ke kořenům do jádra planety. 

Světlo klesá do temnoty, kde nastává rozkol. To je provedení Vzestupného Světla. Potřebujeme cestovat směrem dolů ke svému jádru, abychom se spojili také s jádrem planety. Ten čas je teď ne v budoucnosti.

Duchovní zasvěcení je vždy výzva, protože pouze temnota nám pomáhá integrovat Světlo, které leží na vrcholu spirály. Musíte být velmi vědomí a jít přímo. Jakmile odbočíte z cesty, pohltí vás temnota a ztratíte Světlo, které nesete. Jako by temnota číhala za rohem, až uděláte chybu.

Jen málo lidí sdílí své vlastní zkušenosti ze života Vzestupu Božského člověka, který je vytvářen vlnu za vlnou, spirálu za spirálou a otevírá dimenzionální prostory tak, aby ostatní mohli cestovat podobným způsobem, aby měli vzor, a procházeli svým vlastním zasvěcením. Osobně čerpám zkušenosti z mé cesty, kde se nachází různé projekce, které stále přijímám. Někdy to jde hned, některé projekce integrujeme déle. 

Lidé z New age jsou probuzení, ale nechodí hlouběji a hlouběji. Ti z nás, kteří jsou přítomností Ducha, žijí zcela jiný život než lidé ve světském světě. Držíme velmi širokou přítomnost Světla, které bychom mohli nazvat zastřešující přítomnost. Můj život se hluboce změnil od roku 2012 pomocí aktivace za aktivací, zasvěcením za zasvěcením. Využívám ke svému růstu absolutně všechno, abych probudila svoji skutečnou sílu. 

Je obtížné udržet Světelné podmínky pro život, protože existuje neustály útlak a protivenství k tomu, co zde přinášíme. V den narození jsem se spustila do temné nehostinné temnoty, kde je život ničen a potlačován a tolikrát jsem se ptala se slzami v očích: "Bože, proč?" a Bůh řekl: "Abys probudila svoji skutečnou sílu realizace potenciálu". Přesto kdykoliv jsem řekla "vzdávám se", nový příliv Světla oživil moji cestu.

Nejnebezpečnějším aspektem na planetě právě teď je, že lidé mluví pouze o Světlu, což neustále udržuje na Zemi dualitu. Mluví jen o tom, jak je všechno sluníčkové a krásné, jak je vše pozitivní, což může být na jednu stranu pravda, ale na druhou stranu neuznávají nízké frekvence, temné energie, které jsou zaměnitelné s cykly Světla. Můj životní režim a pohyb životem je vždy pozorovací systém, jak se vše mění a zároveň v korelaci s mayskými vlnami.

Místo naříkání, jak je vše špatné, protože stále existují cykly temnoty, které se nás snaží pohltit, jen pozoruji lidi, kteří jednají v chaosu, zmatku, protože jsou zcela hypnotizovaní temnými bránami. Tito lidé nežijí život ve svém těle, ale zaměřují se na činnosti, které je zaměstnávají, nedokáží je vědomě pozorovat a integrovat. K mým aktualizacím přichází často lidé, kteří jen chtějí vědět, co se děje, ale nepracují na integraci polarity. Chtějí být udržování stále jen v pozitivní realitě, ale tak to nefunguje.

Temní se budou snažit vnutit vám, že nejste svobodní, protože se domnívají, že jsou zde nejvyšší a mají jakékoliv právo ovládat všechny. Samozřejmě, že existují falešní lidé, kteří se pod přetvářkou snaží ničit, odmítají a nechtějí postoupit do další vývojové fáze. Jedná se o záměrné potlačovaní životní síly, kdy nevěří Božské síle. Jsou falešně milí se snahou ovlivnit náš život. 

Mnoho temných myšlenek nejsou naše vlastní myšlenky, ale kolektivní astrální dimenze. Lidé se zabývají jen sami sebou, všechno jen o nich, ale je potřeba vědět, že jsme součástí něčeho mnohem většího a že velké změny se dějí na úrovni Galaxie, do jejíhož vývoje spadá také Země čili jsme součástí Universálních zákonů, které působí jak na Zemi, tak ve středu Galaxie. Mění se bytosti ve středu Galaxie stejně jako my získáváme novou šablonu těla i života.

Bytosti, které nejsou zarovnány v tímto vývojem, budou muset být součástí jiné galaxie a planety, jejímuž životu se budou muset přizpůsobit, protože nejsou schopni se přizpůsobit vývoji zde. Existuje zde velký odpor vůči přizpůsobení se změnám, jednotlivci odolávají změně přizpůsobit se novým impulsům a novým zákonitostem. Je zde budován velký odpor vůči změnám pomocí umělé inteligence a posunout se pomocí přirozené cesty magnetické přírody. Všechno se neuvěřitelně rychle mění a lidé odmítají uznat, že to, co žijí, není jejich vnitřní ideál. Život na Zemi bude přizpůsoben a otevřen galaktické spolupráci, protože Země je drahokam mezi drahokamy v této části Universa. Nikdo nebude násilím odstraněn, ale podléhá zákonům a řádu v tomto Universu. Čím hlouběji jdeme do nového, tím těžší to je.

Integrace temna a Světla má svůj bod vyvrcholení a největší problém je, že si lidé neuvědomují vetší obraz svého chování, větší obraz toho, co se skutečně děje v této době na Zemi. Jakmile se vše dokonale integruje, začíná nový cyklus Stvoření přirozeně organicky. 

Pracovník Světla není někdo, kdo by měl stoupat jen ke Světlu, ale uznat dualitu a integrovat ji uvnitř sebe v těle. Nemusíme zlepšovat lidi, ani planetu, ale jen uznat a přijímat to, co zde existuje. 

Ve světě se mluví o třetí světové válce, nicméně k této válce již došlo, jak jsem psala a to je válka člověka proti člověku, což je ten nejhorší vnitřní konflikt uvnitř. Existuje zde doslova únos planetární a lidské životní síly. Lidé jsou opravdu šílení a nechci o tom vůbec psát. Nicméně to, jak ničí přírodu a veškerý život na planetě, musíme integrovat uvnitř sebe a přijmout i ty, kteří si neustále říkají o pozornost. Vzhledem k tomu, že zasíváme nová semena nového života, svým způsobem přinášíme ohrožení pro takové lidi, kteří nás skutečně vnímají jako ohrožení svého "jistého". Proto je důležité pro nás uvědomit si: "Wau, jsem skutečně schopen/schopna něco takového dělat!!" Pozorování každý den je nesmírně důležité, jinak se ztratíte v hustotě temna. Lidé jsou přesvědčeni, že jejich život má být přisluhovačství, nemají vůbec ponětí, jak vypadá svobodný a přirozený život v souladu s jejich Duchem.

Temnota a Světlo jsou propojené a my všichni se můžeme osvobodit od všech Luciferských archetypů. Setkání Světla a temna je základní krok. Máme schopnost osvobodit všechny od karmických aspektů kolektivního nevědomí, Luciferských aspektů, když se budou chtít vyvíjet, aby vše bylo Jedním. Mnozí se snaží vymanit a vymknout kontrole se vztekem, který ještě navíc ovlivňují počasí. Používají svoji sílu destruktivním způsobem.

Mnoho lidí se bojí Lucifera, ale jsme mnohem silnější než tato nejvyšší temná bytost, jakmile jsme uvnitř integrovali polaritu a stali jsme se vědomě androgynní bytostí ve sjednocené polaritě. Uznat život jako surovou sílu vám pomůže se sjednocením s přírodou a sjednocení polarit. Dokud nejsou všichni osvobozeni ve skutečnosti není nikdo svobodný. Jakmile začnete sloužit Božskému plánu, je to závazek. Je velmi důležité, aby každý člověk začal integrovat své Světlo.

Evoluce spí na mnoha úrovních, ale čím více lidí začne integrovat svůj Světelný paprsek a dokončí sjednocení na fyzické úrovni, pak se může to, co se nazývá kontrola kontroly začít rozpouštět a vrátit se k Lásce. Žádná loď, žádná záchranná spása z nebe, žádný Světelný tým nepřiletí, aby udělali něco za nás, ačkoliv tam jsou vždy a podporují nás. Ti z nás, kteří přijali inkarnaci do fyzického těla, jsme si zvolili obtížné úkoly a zkušenosti.

Doufám, že jsem vám dnes pomohla zbořit nějaké iluze. Pokud se chcete pohybovat v bezpečném území, musíte uznat Lásku jako mocnou sílu života místo strachu. Chcete-li o tom hovořit na osobnější úrovni, od září poskytuji osobní skype konzultace. Pokud se nechcete připojit k mé skupině ani sdílet společnou cestu, pak vám ze srdce přeji nádhernou evoluci na vlastní pěst.

Zvu vás srdečně stát se členem a příznivcem spoluvytváření v mé skupině nádherných bytostí a dostávat informace pro cestu Vzestupu o tvoření životní síly, duchovní alchymii. Stačí se zaregistrovat a plnit měsíční závazek 1.111.- Kč.

Další kniha, která nám pomáhá pochopit vývojový přechod a která prezentuje padlé vesmíry a hovoří o zničení civilizací, planetě Maldeku, karmickém zkreslení, které je dnes tak přehlíženo. je od Amorah Quain Yin a jmenuje se Plejádské učení. Pokud jste doposud nečetli žádnou knihu, o kterých se občas zmiňuji, pak tato kniha je v mých očích učebnicí Vzestupu, protože vysvětluje různé evoluční fáze a přechody v minulosti. Krásná kniha hovoří o různých civilizacích na Venuši, Maldeku, Marsu a Zemi z hlediska konečného Osvícení.  

To je pro dnešek vše, děkuji, že jste se ke mně připojili a že jste součástí toho, co přichází, protože je to velmi důležité v této době. Doba, kdy přijede buldozer a zničí za jeden den to, co rostlo roky, může být velmi invazivní. Lidé neslyší, domnívají se, že válka je zabíjení sebe navzájem. Ale všechno zde je proti přirozenému životu a Jednotě mezi námi. Planeta je nyní obalena do velkého odporu a pouze my můžeme integrovat své Světlo uvnitř čili sjednotit se se Světlem a přinést ho do lidské říše a ukončit tento odpor rozpuštěním skrze milující Lásku, což vyžaduje velkou odvahu. Pokud se mnou rezonujete, těším se na vás v další zprávě. Mnoho Lásky.

V Božské Lásce, Světla a Službě

Lenka Sykorova


ASTRÁLNÍ DIMENZE & ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU

Vážení Milovaní, dnes se ponoříme ještě více do hloubky Vzestupu. Zažíváme velmi dualistické úrovně, a proto chci mnohem hlouběji otevřít další pravdy. Dnes o astrální dimenzi čili 4. dimenzi a její více vrstvách. Vzhledem k tomu, že je odhalováno velmi mnoho, také dnešní téma astrální roviny je v současné době na místě, protože mnozí se ztrácí v astrálních vrstvách iluzí, vytvářejíc spokojenost s opilou blažeností.

Když je duchovní duše zraněna, může ztratit vyšší smyslové vnímání a odmítat hmotnou realitu, nebo se s ní vypořádat. Lidé jsou buď plně ve hmotě a odmítají rozhovory o Bohu, nebo jsou duchovní a odmítají žít život v hojnosti. Během Vzestupu se tyto energie vyrovnávají.

Mnozí se vyhýbají zodpovědnosti za své tělo a v těle tak vytváří separační stěny. Tato stěna brání cítit a vnímat hluboce v těle. Tito lidé prožívají pouze povrchové instinktivní emoce, kdy jednu z těchto povrchových emocí zaměňují za Lásku. Tato iluzorní blaženost má návykové reakce. Člověk však musí přistupovat k pravdě a schopnosti vidět skutečnou realitu. Jestliže se někdo odmítá vypořádat se strachem a bolestí, má zablokovanou schopnost vidět pravdu.

Mnoho z materiálů New Age zde podporuje děsivé poškozování lidí, tím, co zde prezentují jako Vzestup. Poškozují je a emocionálně s nimi manipulují. V některých skupinách New Age existuje bludná psychóza, která podporuje špatné chování, kde není posilováno správné. Lidé v těchto skupinách odmítají růst směrem k etickému chování. Vzít zodpovědnost za svůj život a vyvíjet skutečnou duchovní zralost. Být pravdivý, přímý a upřímný je cesta po životní spirále. Vidím mnoho lidí, kteří mají klamné představy a domnívají se, že tyto klamy jsou pravda, protože nedokážou určit, která realita je pravda. Jedním z nejpřitažlivějších způsobů manipulace negativní mimozemské agendy je astrální blaženost, kdy se mnozí setkávají, aby dostali svůj fet falešné Lásky.

Lidé uctívající astrální blaženost mají prázdné oči, působí jako zmatení. Užívají jakékoliv drogy pro dosažení euforie. Na skype sezeních vždy procházíme životní styl. Dokonce jsem se setkala několikrát s názorem, že cigarety v procesu Vzestupu nijak nevadí. Tito lidé bohužel nejsou spojeni se svým tělem. Mají předpokládané duchovní představy o druhých. Bez těla v těle jsou náchylní ke klamům a podvodům. Nedokážou rozlišovat lidské energie. Jejich srdce je odpojeno od těla. Mají otevřené hranice, takže žijí v astrální dimenzi pokryti parazity. Říkají, že všichni jsme Jeden, a tak si mohou vzít cokoliv, i to, co není jejich. Mají bohémskou povahu. Postrádají disciplínu nebo samostatnou odpovědnost. Zaměřují se na drogový stav Vědomí, nemají ani ponětí o ovládání mysli a existenci temných implantátů. Vždycky se chovají ze strachu. Mají kyselý pot, dysbiózu, nezdravý mikrobiom (zanešená střeva v důsledku denaturované stravy). Zneužívají sexuální energii v astrální blaženosti. Tyto stavy vytváří New Age. Lidé, kteří odmítají vyrůst a dostat se z těchto nižších stavů, nedokážou čistit ego a postrádají vyšší stupně duchovní integrace.

Božská blažená Láska je zcela jiná frekvenční úroveň.

Lidé, kteří mají zablokovaný přístup ke Zdrojovému Světlu onemocní nebo jsou nemocní a jejich DNA se rychle zhoršuje. Proto nyní identifikujeme a znovu napojujeme poškozené a oddělené části, aby bylo dosaženo rovnováhy a bylo tak umožněno znovu spojení s multidimenzionálním Já. Dosažení sjednocení různých částí s multidimenzionálním Já se nazývá integrace polarity.

Prostřednictvím procesu alchymie integrace polarity v těle vyzařuje pozitivní a negativní náboj jako sjednocené neutrální energetické pole. Toto nulové pole je nepolarizované a umožňuje přístup k vnitřní rovnováze, zdraví a dobrým životním podmínkám. Je klíčem k Vědomí Jednoty čili ztělesnění inteligence Krista. Tak se staví krystalická forma těla, a tak je umožněno procházet procesem do stále menší hustoty těla pomocí slunce a přesunout se do jiného stavu v těle. Proto pobyt na slunci je důležitý, aby se mohla měnit atomární struktura těla z uhlíku na křemík. Čím více hustější energie těla, tím méně mají lidí rádi slunce.

Fyzické tělo je projevem vnitřní duchovní energetické životní síly. Vše, co se projevuje v životním proudu navenek, má plán uvnitř těla. Proto má velký smysl obnovovat rovnováhu těla tak, aby se zrovnovážily funkce v celém tělesném systému. Proto slezina a játra musí být očištěny, aby mohly přejít na nové funkce ve vyšších dimenzích. Slezina a játra jsou filtry, které zlepšují a očišťují krev a krevní plazmu. Proto tak pracujeme na omlazení těla.

Ti, z nás, kteří jsou schopní přijímat a přenášet vysoké plazmatické vlny do těla, umožňují snižovat tyto vysoké frekvence a tak aklimatizovat planetu, aniž by byl těmito vysokými frekvencemi poškozen zemský povrch. Vracíme na Zemi galaktické dědictví, které v sobě neseme. Existuje určitá konstanta, vyšší systém vedení, který dohlíží na náš pobyt na Zemi, aby skutečná potřeba byla spojena s duchovním účelem skupiny v souladu se zákonem příčiny a následku. Vidím to v každodenním životě, jak lidé svými myšlenkami, emocemi a chováním, uvádí do procesu pohyb - cyklus energie, který je nakonec vrátí zpět k zákonu příčiny a následku k dokončení tohoto obvodu.

V posunu nové časové osy jsou lidé, kteří se živí nízkými mentálními konstrukcemi, svědky rychlých dopadů tohoto zákona. Zatímco lidé, kteří mají snahu se probudit, jsou milující, pravdiví a laskaví, sklízí pozitivní energetické odměny mnohem rychleji. Existuje mnoho dimenzionálních rovin, kde nic neunikne zákonu příčiny a následku, protože na konci cyklu života se spočítá všechno. Lidé, kteří nejsou probuzení, si tento zákon v běžném životě vůbec neuvědomují, a proto je důležité v procesu Vzestupu tento zákon mít na paměti, aby se mohlo rozšiřovat Vědomí. Zjistíte, že budete muset odpovídat za všechno a dostávat zpět energii, kterou jste vyslali.

Je důležité povznést se nad negativní a masové myšlení a rozhodnout se, jak tvořit svůj život, aby následky odpovídaly chtěným situacím. Proto je důležité uvědomit si systém hodnot. Všichni jsme dostali svobodu myšlení a rozhodnutí zažívat spokojenost nebo klam. Nedostatek této znalosti, když jsou lidé zapleteni do zákona příčiny a následku, způsobuje anorganickou architekturu a na základě svého vlastního souhlasu tak spoluvytváří pozemskou rovinu zvanou astrální pláně. Pamatujte, že pozitivní akce přinášejí pozitivní výsledky. Každé jednání přináší výsledky.

Aby byli lidé udržování v cyklu reinkarnací, jsou učeni vinit druhé za své neštěstí. Když se člověk potýká s negativními výsledky, okamžitě obviňuje druhé. Toto myšlení vytváří mnoho osobního utrpení. Proto je důležité změnit životní podmínky, to, co v životě zažíváme. Musíme studovat svůj život.

Astrální pláně čili astrální rovina je 4. dimenze nebo také astrální rovina duše. Na planetě je mnoho velmi poškozených duší. Zelená energie, tedy energie 4. čakry, je dimenze s poškozením srdce, a proto je nejtěžší projít přes 4D do 5D.

Astrální dimenze 4D koreluje se čtvrtým energetickým centrem - 4. čakrou a její energie tedy odpovídá vlnovému spektru času a dimenze - tomuto čtyřdimenzionálnímu frekvenčnímu spektru. To znamená, že lidé žijí v pravidlech této dimenze. Proto bez integrace polarity není možné dosáhnout 5D v těle, dokud budou v auře energie výše popsané. 2. a 4. čakra jsou energetická centra nejvíce poškozena a jsou tedy spojena se srdečním centrem každé lidské bytosti.

Je zde používáno falešné bílé Světlo, vědomí falešného Krista známé jako falešné Nanebevstoupení nesprávného vedení Vzestupu. Tato škoda způsobovaná na lidských srdcích vyúsťuje v emoční zkreslení a nakumulované energii bolesti a závislostí v 2. čakře. Toto centrum je pak využíváno negativními mimozemšťany k rozdělení duše a matice srdce. Mnoho lidí zde dává příspěvky a informace, jejichž autoři jsou napojeni na tuto agendu a domnívají se, že to je správný Vzestup. Místo uzdravení a integrace polarity to však vede k sexuální bídě, kontrole sexuálních energií a podporování zkresleného sexuálního aktu. Je velmi důležité, aby ženy neměly sex během celého Vzestupu s manipulátorem, aby byla očištěna Ženská Bohyně.

Celé tělo duše je spojeno s třikrát třemi vrstvami, které spolu komunikují. Každé spektrum dimenzionální frekvence koreluje se stejným energetickým centrem čakry. O tomto téma bych se chtěla zmínit více na podzim, protože je pokročilé a určeno pro ty, kteří dosáhnou vyšších frekvencí těla, protože informace podávané předčasně přináší více zmatku než užitku, a tak jako tak, dokud nebude v těle dosaženo vyšší vlnové spektrum, dokud nebudete oddáni svému Vzestupu tak, aby došlo ke spojení těla a Ducha, pak jsou tyto informace k ničemu. Je to podobné jako chtít přeskočit střední školu a rovnou začít studovat vysokou. Vidím mnoho krásných lidí, kteří se nezaměřují dovnitř sebe, nemeditují, nerozjímají, nezaměřují se na svůj střed, nekultivují své fyzické tělo jako chrám Světla.

Astrální srdeční čakra je umístěna uprostřed hrudníku, je to zelená čakra a tím, jak se noříme do svého středu a naplňujeme srdce Láskou a svůj život láskyplnými činy, se mění její frekvence na modrou barvu - srdce Krista. Psala jsem o tom v některém z minulých článků.

U lidí, kteří jsou součástí astrální dimenze čili jejich vibrace odpovídá této frekvenci nevědomí a stínovému Já, degraduje DNA. Instinktivní nebo intuitivní tělo je odděleno od 4. srdeční čakry, kdy je srdce sloučeno s fyzickým tělem a solárním plexem. To vystavuje člověka nižším astrálním energiím a nižšímu astrálnímu cestování a odděluje a ztěžuje komunikaci nižších těl s královstvím elementálů (s přírodou), což velmi ztěžuje pocit tělesného vědomí nebo uvědomování si těla nebo komunikovat s tělem jako s přítelem. Člověk neslyší, co mu tělo říká. Hlava je od těla oddělena.

Kdo ovládá mysl, ovládá duši. Když má člověk kontrolu nad svými myšlenkami a činy, pak směruje své fyzické tělo tak, že společně s duší získává energii, je vitální a omlazuje se. Kdo neovládá svoji mysl a duši, toho ovládá astrální dimenze. Poškozená srdeční čakra blokuje skutečný srdeční účel, kterým je vyjádření duše přes srdce.

Existuje zde tedy falešný Vzestup, falešné bílé Světlo a mnoho duchovních lidí je toho součástí a stále o tom neví. Je to falešná struktura, anorganická reinkarnační struktura za účelem dalšího zotročování lidské duše a lidského Světelného těla. Pokračující proces lidské recyklace opakujících se reinkarnací. Tito lidé mají potřebu neustále kontrolovat bez schopnosti řádného přezkoumávání svého života nebo zpracovávání Vědomí. Paměť je záměrně vymazána, aby duše nemohla pokročit v duchovním Vzestupu, nebo v rozšiřování Vědomí.

Proto mnoho z nás rekonfiguruje planetární mřížku prostřednictvím těla, které se propojuje se Světelným tělem planety a současně se naše tělo posunuje a mění. Kromě toho se naše změna rozšiřuje na masu lidí, kteří tak získávají tuto Světelnou dynamiku. Tyto vlny vyzařující z našich těl se šíří a pozvedají kolektiv lidských bytostí, které se tím probouzí. Tato aktualizace mění konfiguraci čaker a Světelné tělo a tak se lidé odpojují od falešného Vzestupu.

Ještě se chci zmínit o satanismu, protože tady opravdu existuje v duchovní skupině, ale spíš to vnímám jako nevědomost a neinformovanost, než jako ortodoxní rituální energetické pole. Tato vibrační frekvence se spojuje s Reptiliány a dalšími účastníky ve spodní úrovni čtvrté dimenze. To je známo jako nejnižší astrální rovina nejnižších emocí - strach, vina, hanba, nenávist.....V nejnižší úrovni 4. astrální dimenze existují opravdoví démoni, jejichž rituály směřují k závislosti na traumatech, což člověk nemůže zastavit. Známe to jako program sexuálního utrpení, podvodného jednání, klamání, mučení, lidé kradou sexuální životní sílu. Mnoho toho je skryto pod falešnými "událostmi" a skupinami vzývající falešný Vzestup, ale vidím to spíš jako špatné rozlišování informací. Výsledkem těchto skrytých agend je roztříštěná duše odpojená od svého lidského těla. Toto odpojení těla Ducha a duše je výsledkem dysfunkcí souvisejících s psychologickými deformacemi mozku a poruchami osobnosti s chutí ovládat, ale všechno se dá uzdravit, pokud člověk chce. Pokud ano, je povinen resetovat solární plexus spojením s organickou frekvencí (přírodou) a tuto frekvenci pak ztělesňovat svým tělem. Mnoho lidí čeká na informace, ale číst informace je jen část, kterou musíte během svého dne udělat.

Hvězdné bytosti zde kultivují misi Krista, tedy přítomnost vědomí Kosmického Krista a jejich úkolem je zrehabilitovat organické časové osy pro rekultivaci časové osy pro obnovení lidské suverenity a svobody. Slovo Kristus je na planetě zkresleno, ve skutečnosti znamená toto slovo princip Vědomí Zákona Jednoho - věčný Bůh Zdroj. Vnitřní Světlo Kristus je ztělesněním Boha člověka a přímo odráží Věčnou Lásku, která je chráněna Strážci Zakladateli.

Všichni jsme povinni pochopit, že ať negativní nebo pozitivní síly se vrátí a projeví se jako energie v životě. Činy přinášejí výsledky prostřednictvím polarity - Strachu nebo Lásky.

Existuje mnoho úrovní duchovního Mistrovství a etap, které vedou k ztělesnění organického přirozeného Vědomí a tento stav je získáván pomocí duchovních ctností a duchovní etiky, což přináší výsledek Bůh-Láska-Blaženost. Jakmile bude dokončen Vzestupný cyklus, nikdo neunikne zákonu příčiny a následku.

Ještě bych chtěla zmínit krásnou knihu. Kniha Amorah Quan Jin Plejádská Světelná terapie je vzácným drahokamem v mé knihovně, protože má své místo v době transformace a přechodu. V knize jsou popsány prostředky pro dosažní celistvosti pomocí setkání s Plejádskými Světelnými energetickými lékaři a mnoho cvičení, spoustu energetických ochran sebe i domova, a především způsobů, jak více porozumět tělu v kontextu Vzestupu. Jsou v ní obsaženy účinné prostředky k dosažení osobního duchovního růstu v oblasti sebeléčení. Vzhledem k tomu, že se stáváme součástí kosmické rodiny, pak vzdělávání o Nanebevstoupení ve fyzickém těle tuto dynamiku rozšiřuje.

Jakmile se náš Duch a lidské srdce spojí, cítíme tu nejsladší Lásku, jak je to možné. Věřte, že je to možné a že to můžete prožít. Během Vzestupu se setkáváme s mnoha skutečnostmi, ale cesta do hloubky se nedá obejít. Jsem v režimu ústupu, a i když odpočívám, nikdy neodpočíváme, protože Božská nádoba slouží planetě v nepřetržité misi. Ukončování tohoto cyklu Mayského kalendáře s sebou nese mnoho zúčtování a vnitřních smrtí, abychom uvítali v dalším cyklu nové kosmické paprsky, které s sebou vždy nesou nové a s tím se otevře náš plný potenciál. Mnoho milující Lásky v další velmi hluboké kosmické vlně. Srpen bude ve znamení hluboké vnitřní rekultivace. Vypadá to jako planetární šílenství. Držet prostor v této době je náročný. Máte-li pocit, že dostáváte málo informací, obraťte svoji pozornost z vnějšího světa do vnitřního. Nejprve musíme stabilizovat sami sebe, aby tělo zářilo, než můžeme pomáhat ostatním. Buďte kreativní a buďte hraví.

V Božské Lásce, Světle a Službě

Lenka Sykorova

© www.lenka-sykorova.cz