"Tato stránka slouží jako inspirace na základě vlastní osobní evoluce a dimenzionálního přechodu a informační platforma. Mým posláním je podporovat lidskou rodinu prostřednictvím vzdělávání."


"Integrace polarity je proces slučování extrémně protilehlých pólů, aby mohlo dojít k sjednocení dvou polarit do stavu rovnováhy - Jednoty Trojice"


"Trojice je základ Božství. Celý Vesmír je založen na Božské neboli Svaté Trojici a zprostředkovává náš návrat k energetické rovnováze." 

Lenka Sykorova byla v roce 2011 probuzena, aby prošla a zažila osobní Vzestup a přechod do multidimenzionálního bytí, aby pochopila vědu Vzestupu, rozšířila Vědomí do vyšších frekvencí prostřednictvím Universálních zákonů a zákona Jednoho, aby dosáhla svobody a svrchovanosti. Je členem skupiny mise Hvězdných bytostí z budoucnosti, které pracují s časovými osami minulosti, současnosti a budoucnosti v důsledku planetární krize pro pozitivní vývoj lidské rodiny v budoucnosti. 

CO JE FYZICKÝ VZESTUP?

"Vzestup je nárůst rozšíření Vědomí a sestup Světelného těla do fyzického těla prostřednictvím probuzení kundalini energie, která se pohybuje ke koruně.  Vzestup je o přesunutí Vědomí z jedné reality do druhé. Vzhledem k tomu, že realita je dimenze, podnikáme v podstatě plnohodnotný posun. Abychom mohli projít tímto posunem, musíme přizpůsobit náš způsob myšlení a bytí tomu, co je v souladu s přírodními zákony a naší duší, skutečnou Božskou podstatou". 

KOMUNITA VZESTUPU

Urychlování cesty Vzestupu. Čisté zaměřené učení s Láskou.

"Vzestup začíná budováním silného základu vnitřního jádra pro přítomnost duchovního Světla, aby se připravila a vybudovala fyzická těla v souladu s harmonií Boha a Ducha Dokonalosti podle zákona Svatého Krista, Světelného těla s DNA spojenou s věčným Bohem, krystalickými vlnami, které utkají úplně tělo Merkaby a tím duchovní manželství vnitřního muže a  ženy. To je Vzestup a úplné vzkříšení Krista.  Je to postupná alchymie, která však vyžaduje oddanost a účast".

AKTUALIZACE

MODLITBY

TZOLKIN

SLUŽBY

MAYSKÝ KALENDÁŘ

KNIHY

PŘÍRODA JE STŘEDOBOD VZESTUPU

TĚLO JE KLÍČ 

"Vzestup zlepšuje život"

"Vzestup je duchovní probuzení, souběžně se zvyšujícím Vědomím, což nastává, když se Duch spojí s fyzickým tělem" 

"Vzestup je změna životního stylu"

"Vzestup je hluboce transformační práce, je to v podstatě i sestup"

"Vzestup je změna frekvence prostřednictvím probuzení kundalini a změna Vědomí. Vzestup je o přesunutí Vědomí z jedné reality do druhé. Vzhledem k tomu, že realita je dimenze, jedná se v podstatě o plně dimenzionální posun. Abychom mohli projít tímto posunem, musíme přizpůsobit náš způsob myšlení a bytí tomu, co je v souladu s naší duší a skutečnou Božskou podstatou"

"Vzestup je integrace temna a světla, mužského a ženského principu v těle"

KDYŽ ZTĚLESŇUJEME NAŠEHO VNITŘNÍHO DUCHA LÁSKYPLNÝM, OTEVŘENÝM A ODEVZDANÝM SRDCEM, NAKONEC SE DÍKY TÉTO INTEGRACI OSVOBODÍME. 


VZESTUP V OBRAZOVÝCH SYMBOLECH

Vítejte ve světě vibrací Světla. Tvoření je čistá řeč duše a vyjádřením Ducha Svatého. Pracuji s esencí Elohim a esencí Stvořitele. Tento obrazový symbol s názvem Gloria Magenta je přenosem energie Světla. Existují inspirace přenášené do buněk pomocí barevného vlnového spektra, které se později mění ve fyzické vyjádření jako informace v obrazové symbologii. Tvoření a vyjadřování krásy je přirozeným projevem mé esence a potřebou mé duše ve fyzickém světě. 

Gloria Magenta. Gloria symbolizuje oslavu Boha, slávu. Magenta je světlo jednoho z tří Universálních paprsků, Svaté Trojice. Symbolizuje Universální matici Svaté Matky-Otce-Krista, věčný plamen, který oživuje architekturu Jednoty. Svatá Matka vede k rovnováze Svatého Otce, kultivuje Vědomí prostřednictvím integrace polarity, sjednocení mužské a ženské polarity - posvátného spojení muže a ženy - alchymie manželství v těle. 

ŽIVOT JE SUROVÁ ŽIVÁ SÍLA, KTERÁ SMĚRUJE NAŠE KROKY, ABYCHOM SE POHYBOVALI ZCELA PŘIROZENĚ A SPLYNULI S PŘÍRODOU. SOUČÁSTÍ ŽIVOTA JE TAKÉ SMRT STARÉHO JÁ VE SMYSLU VĚDOMÉ ZMĚNY BYTÍ. Vyžaduje to pouze ochotu chtít.  

"Jsou to lidé, kdo změní tuto Zemi, ne Bohové z Vesmíru. Udělejte si prosím čas, abyste ocenili důvody, proč jste sem přišli, a přemýšlejte o svých úspěších, Lásce, kterou jste prožili, a Lásce, kterou předáváte."

TZOLKIN

Každodenní popis galaktických energií. Tzolkin otevírá velký potenciál, jak žít ve vnitřní harmonii, jak synchronizovat svůj život s vlastní vnitřní pravdou. Je to konstrukce, která pomáhá sladit svůj život s život měnící denní energií Světelné Inteligence Zdroje a dávat si pozor na pohyby těchto energií ve vlastním životě. Stačí přečíst a pozorovat, co se ve vašem životě děje.  

VDĚČNOST ZA PODPORU A DARY 

Cesta Průvodce Vzestupem je cesta do neznáma. Tento životní styl není pro každého. Je to náročné a právě to mě přivedlo k mému pravému Já. Tím, že procházíme výzvy jako první, usnadňujeme cestu ostatním. V současné době je moje práce pro kolektiv z 90% zdarma. Může to být neudržitelný plán práce. Transformace našeho Vědomí a společnosti směřuje naši energii na pomáhání druhým a finanční prostředky jsou používány na úsilí ze srdce. Cítím, že učitelé a Průvodci Vzestupu by měli být podporováni, protože naše práce zpochybňuje Status Quo a zanechává nás zranitelnými vůči všem druhům nesmyslů. Pokud žijete v hojnosti, finanční dary jsou oceňovány a jsou přijímány prostřednictvím bankovního účtu: 

Fio Banka 2100837659/2010

IBAN:CZ4720100000002100837659

BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX