PODPORA PRO FYZICKÝ VZESTUP

"Mnozí z nás si uvědomili, že se na naší planetě mění něco neuvěřitelně hlubokého. Sdílíme úžasnou dobu expanze Vědomí, která nás ovlivňuje na velmi hlubokých buněčných úrovních." 

"Tato stránka slouží jako informační platforma a inspirace na základě vlastní osobní evoluce a dimenzionálního přechodu. Mým posláním je podporovat lidskou rodinu prostřednictvím vzdělávání včetně dopadu energetických změn na planetě".

"Tento projekt je koncipován jako podpora pro založení Kosmického občanství jako evolučního modelu pro lidskou rodinu a planetu pro rehabilitaci a opravu DNA. Jedná se o informační koncept, kde je svoboda a svrchovanost chráněna slibem Božského Zdroje. Mým cílem je udržovat toto vzdělávací prostředí učení Zákona Jednoho pro planetární Vzestup"

"S hlubokou úctou k veškerému životu Drahý Bože vdechuj své životní kódy do všech podob Stvoření. Prosíme o proměnu a vzkříšení všeho anorganického a umělého na organické Světlo právě teď."

PŘEČTĚTE SI, CO JE NOVÉHO

TŘÍDA VZESTUPU pro registrované členy. 

Urychlování cesty Vzestupu. Čisté zaměřené učení s Láskou.

NÁSTROJE VZESTUPU

AKTUALIZACE

MEDITACE ZA MÍR

TZOLKIN

SLUŽBY

MAYSKÝ KALENDÁŘ

KNIHY

TZOLKIN- ENERGETICKÝ KALENDÁŘ

Každodenní popis galaktických energií. Tzolkin otevírá velký potenciál, jak žít ve vnitřní harmonii, jak synchronizovat svůj život s vlastní vnitřní pravdou. Je to konstrukce, která pomáhá sladit svůj život s život měnící denní energií Světelné Inteligence Zdroje a dávat si pozor na pohyby těchto energií ve vlastním životě. Stačí přečíst a pozorovat, co se ve vašem životě děje. 

"Vzestup zlepšuje život"

"Vzestup je duchovní probuzení, souběžně se zvyšujícím Vědomím, což nastává, když se duchovně energetické orgány spojí s fyzickým tělem" 

"Vzestup je změna životního stylu"

"Vzestup je hluboce transformační práce"

"Vzestup je změna spektra frekvence prostřednictvím probuzení kundalini a změna zaměření Vědomí. Vzestup je o přesunutí Vědomí z jedné reality do druhé. Vzhledem k tomu, že realita je dimenze, jedná se v podstatě o plně dimenzionální posun. Abychom mohli projít tímto posunem, musíme přizpůsobit náš způsob myšlení a bytí tomu, co je v souladu s naší duší a skutečnou Božskou podstatou"

"Vzestup je integrace Temna a Světla, Mužského a Ženského principu v těle"

KDYŽ ZTĚLESŇUJEME NAŠEHO VNITŘNÍHO DUCHA LÁSKYPLNÝM, OTEVŘENÝM A ODEVZDANÝM SRDCEM, NAKONEC SE DÍKY TÉTO INTEGRACI OSVOBODÍME. 


VZESTUP V OBRAZOVÝCH SYMBOLECH

Vítejte ve světě vibrací Světla. Tvoření je čistá řeč duše a vyjádřením Ducha Svatého. Pracuji s esencí Elohim a esencí Stvořitele ve spojení s Plejádskou Rodinou Světla. Channelované symboly jsou přenosem energie Světla. Existují inspirace přenášené do buněk pomocí barevného vlnového spektra, které se později mění ve fyzické vyjádření jako informace v obrazové symbologii. Tvoření a vyjadřování krásy je přirozeným projevem mé esence a potřebou mé duše ve fyzickém světě. 

ŽIVOT JE SUROVÁ ŽIVÁ SÍLA, KTERÁ SMĚRUJE NAŠE KROKY, ABYCHOM SE POHYBOVALI ZCELA PŘIROZENĚ A SPLYNULI S PŘÍRODOU. SOUČÁSTÍ ŽIVOTA JE TAKÉ SMRT STARÉHO JÁ VE SMYSLU VĚDOMÉ ZMĚNY BYTÍ. Vyžaduje to pouze ochotu chtít.  

PŘÍRODA JE STŘEDOBOD VZESTUPU